aneks do umowy zlecenia

Orlen może namieszać w nawozach, gdy będzie już mieć w ręku gaz z PGNiG

Orlen może namieszać w nawozach, gdy będzie już mieć w ręku gaz z PGNiG

, że Anwil przygotował aneks do kontraktu z Tecnimont o przedłużeniu realizacji zlecenia dla tej firmy do końca 2022 r.  W zeszłym tygodniu Orlen ogłosił, że Anwil podpisze kolejny aneks do kontraktu z Tecnimont, przedłużający termin budowy instalacji zleconych włoskiemu wykonawcy do końca czerwca

Co z produkcją szczepionek w Polsce? Mabion:"Cel to produkcja komercyjna jeszcze w tym roku"

Co z produkcją szczepionek w Polsce? Mabion:"Cel to produkcja komercyjna jeszcze w tym roku"

Produkcyjna) realizowane w naszym zakładzie przez niezależny podmiot amerykański na zlecenie Novavax - czytamy w odpowiedzi spółki. Mabion: "Cel - produkcja komercyjna jeszcze w 2021 r." Po ostudzeniu marcowych emocji związanych z podpisaniem umowy z Novavax, kiedy to kurs Mabionu wzrósł o blisko

Vistal podpisał kolejne umowy na kontenery hotelowe dla zagranicznego odbiorcy

ramową z zagranicznym kontrahentem z branży budowlanej dotyczący wytworzenia przez spółkę konstrukcji stalowych kontenerów hotelowych o szacowanej wartości 42,5 mln zł netto. "Jednocześnie strony w ramach tej umowy podpisały w dniu 9 sierpnia 2016 r. dwa nowe zlecenia na

Action pozwał HSBC Bank Polska o 174,45 mln zł z odsetkami

maja 2009 r. w brzmieniu ustalonym aneksem nr 18 z dnia 23 czerwca 2016 r., podał Action. "Emitent wskazuje, iż wysokość roszczenia dochodzonego niniejszym pozwem została ustalona na zlecenie spółki przez biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw i obejmuje ona w

Ursus zawarł z Trioliet Polska przyrzeczoną umowę sprzedaży zakładu w Opalenicy

wynikające z zawartych ze współpracownikami umów, to jest: z umów zlecenia, o dzieło i innych umów o współpracy zawartych z przedsiębiorcami, które to umowy strony tych umów przeniosą na podstawie przyrzeczonej umowy sprzedaży na kupującego; (vi) związane z zakładem w Opalenicy

Ronson zlecił Hochtief Polska III etap 'Miasto Moje' za 43,8 mln zł netto

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Spółka zależna Ronsona zawarła aneks do umowy z Hochtief Polska, na mocy którego zleciła wykonanie III etapu inwestycji Miasto Moje w Warszawie ze 196 lokalami mieszkalnymi za 43,8 mln zł netto, podał Ronson. Pierwotna umowa, na realizację

Amerykanie schodzą z placu budowy w Ostrołęce. Kolejne problemy inwestycji Obajtka

Amerykanie schodzą z placu budowy w Ostrołęce. Kolejne problemy inwestycji Obajtka

Nad Ostrołęką wisi jakieś fatum. Najpierw rząd parł do budowy w tym miejscu elektrowni węglowej, choć wszyscy renomowani eksperci ostrzegali, że to nie ma sensu. Polska miała się dekarbonizować, ograniczać zużycie węgla i uniezależniać się od wysokich cen emisji dwutlenku węgla. Premier Beata

Praca kurierów przed świętami. "Ludzie tej presji nie wytrzymują"

Praca kurierów przed świętami. "Ludzie tej presji nie wytrzymują"

, czy pracuje się u kogoś, czy ma się własną działalność gospodarczą. W ub.r. Konrad pracował na umowę-zlecenie, od godz. 6 do 16 przez sześć dni w tygodniu. Zarabiał 3,5 tys. zł plus dodatkowe 250 zł w soboty. - Wychodziło 4,5 tys. zł na rękę, było nawet nieźle, jak pytałem kolegów, to wyciągali

Portfel zamówień Elektrobudowy miał wartość 619,75 mln zł na koniec 2018 r.

. Znaczącą większość zleceń w strukturze portfela zamówień stanowią kontrakty z segmentu budownictwa energetycznego. W 2019 roku w segmencie energetycznym Grupa Elektrobudowa planuje wystartować w kontraktach realizowanych na rynku polskim i zagranicznym o łącznej wartości 3,2 mld zł, z czego do pozyskania

Torpol zwiększył wartość umowy z PKP PLK o ok. 19,9 mln zł netto

informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2019 roku do spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks do umowy na mocy którego, w szczególności termin jej realizacji uległ wydłużeniu o 9 miesięcy oraz został wyznaczony na maj 2020 roku jak również zlecone zostały emitentowi dodatkowe prace o wartości ok. 19,9 mln zł

Elektrobudowa zwiększyła wartość umowy z Amec Foster Wheeler do 13,1 mln USD

Warszawa, 14.09.2017 (ISBnews) - Elektrobudowa podpisała z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. aneks do umowy na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych, związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis, podała spółka

PBG wykaże 1,05 mld zł zysku na realizacji układu w sprawozdaniu za I półr.

Export) do umowy wykonawczej o współpracy na wynik na kontrakcie realizowanym na zlecenie Polskiego LNG na moment zakończenia realizacji tego kontraktu. Wynik ten zostanie skorygowany o kwotę plus 22,955 mln zł, podano również. PBG S.A. świadczy specjalistyczne usługi w

Fundusz Vindexusa przedłużył umowę ramową z SuperGroszem do czerwca 2018 r. 

Warszawa, 18.12.2017 (ISBnews) - Fundusz Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ, podmiot zależny od Giełdy Praw Majątkowych Vindexus, zawarł aneks do umowy ramowej współpracy ze spółką SuperGrosz, przedłużający okres obowiązywania umowy do czerwca 2018 r., podał Vindexus

Unibep zwiększył wartość umowy na Ogrodowa Office w Łodzi o 20,3 mln zł netto

Warszawa, 13.07.2018 (ISBnews) - Unibep zawarł z WX Office Development 2 aneks do umowy o roboty budowlane na realizację inwestycji pn. Ogrodowa Office przy ulicy Ogrodowej oraz Zachodniej w Łodzi, który zwiększa jej wartość o ok. 4,7 mln euro netto (ok. 20,3 mln zł netto

W grudniu pierwszy statek z gazem LNG w Świnoujściu

W grudniu pierwszy statek z gazem LNG w Świnoujściu

realizacji zlecenia. Wykonawca będzie musiał oddać terminal gotowy "pod klucz" do komercyjnej eksploatacji do połowy przyszłego roku, ale według naszych źródeł faktycznie może to nastąpić wcześniej.

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

Zmiana umowy o zamówienie - praktyczne wskazówki

). Jednocześnie chcemy rozszerzyć umowę o udzielenie "zamówienia podobnego" (dawnego uzupełniającego), którego wartość nie przekracza 30.000 euro. Możliwość jego zlecenia z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu. Czy w zaistniałej

Przegląd informacji ze spółek

mln zł. GetBack w restrukturyzacji podpisał z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych BDM (TFI BDM) umowy zlecenia na zarządzanie sześcioma funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi (FIZ), podała spółka. Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Wyboistą drogą na wakacje. Koszmar kierowców: remonty, budowy i drogie paliwo

Wyboistą drogą na wakacje. Koszmar kierowców: remonty, budowy i drogie paliwo

ponownej oceny ofert. Za drugim razem ponownie wybór padł na Pizzarotti, ale włoska firma... zaskarżyła swoje zwycięstwo - czyli po prostu już nie chciała zlecenia. W tej sytuacji GDDKiA chciała uznać zwycięstwo kolejnych w rankingu oferentów. Kilku odmówiło i budowy obwodnicy Łomży podjęła się dopiero

Ślimaczy się budowa gazoportu w Świnoujściu

Ślimaczy się budowa gazoportu w Świnoujściu

tego roku, jak przewidywał podpisany przed rokiem aneks o przedłużeniu o pół roku terminu ukończenia inwestycji i zwiększeniu o 15 proc. wynagrodzenia za to zlecenie dla konsorcjum kierowanego przez włoską firmę Saipem. Według umowy zawartej w 2010 r. wykonawca miał wykonać zlecenie pod klucz do końca

13 zł nie wstrząsnęło rynkiem. Płacą po nowemu

13 zł nie wstrząsnęło rynkiem. Płacą po nowemu

. Minimalna stawka za godzinę pracy objęła osoby na umowach-zlecenia, które pracują w warunkach analogicznych do pracy etatowej. Nie obowiązuje tych zleceń, które są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, a więc tam, gdzie zleceniobiorca sam decyduje o sposobie wykonania pracy. Drugą grupą są

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

. Przedmiotowa uchwała, która nakazuje rozwiązać umowę ze skarżącym odnosi się zatem bezpośrednio do jego interesu prawnego. Skarżący jako wykonawca poświęcił przedmiotowemu zleceniu znaczną ilość czasu, wykonał przedmiotową pracę, a utrzymanie w mocy skarżonej uchwały (unieważnienie umowy, o którym rada

Przegląd informacji ze spółek

Santander, klienci skorzystają z usługi szybkiej wymiany faktur na gotówkę, czyli z eFaktoringu oraz z narzędzi do windykacji zaległych należności i zawierania umów online, podał bank. QubicGames rozpoczął działalność typu Porting House - portowanie gier na zlecenie innych

KGHM zwiększył wartość umowy z Mostostalem Zabrze o 13,1 mln zł netto

instalacji technologicznych, uziemiających, odgromowych rurociągów przesyłowych oraz orurowania Magazynu Paliw. Szacunkowa wartość za rozszerzony zakres prac wynosi 13.100.503,52 zł netto" - czytamy w komunikacie. Łączna wartość zleceń otrzymanych od KGHM w ramach umowy

"Opatentowana w całej Europie", "Tej maty używał papież" - sprzedawcy gadżetów na widelcu UOKiK. Pięć firm ukaranych

też dawanie do podpisu niezgodnych z prawem weksli, ograniczanie praw do rękojmi czy zniechęcanie do zwrotu towarów – dodaje. Najwyższą karę zapłaci firma Housefire - 360 012 zł. Ma też zwrócić klientom weksle z klauzulą „na zlecenie” oraz niesłusznie pobrane kwoty z tytułu

Firma odnosi sukces i popada w kłopoty. Niebezpieczne umowy typu "zaprojektuj - wykonaj"

4,2 mln z bieżących rachunków. Nie zapłaciło też prawie 1 mln zł za dodatkowe prace, które wykonawca musiał wykonać. Kwestionuje faktury. Ewa Lipka nie widzi problemu. - Umowa przewidywała możliwość zlecenia prac dodatkowych do wysokości 50 proc. wartości zamówienia, stosowne zapisy znajdują się w

Przegląd informacji ze spółek

) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 264 272 053,19 zł zł na koniec grudnia 2019 r., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 312 215 960,72 zł

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 354 999 711,20 zł na

Poczta Polska zapłaci słoną cenę za nadzór polityczny. Nadchodzą wielkie zwolnienia grupowe

wychodzą cyrki, bo znaczną część pracowników, którzy do grudnia skorzystali z PDO [programu dobrowolnych odejść - red.], obecnie od 1 lutego firma zatrudnia na umowy zlecenia. Tu się odbywa jakaś farsa – twierdzi Piotr Moniuszko, przewodniczący Zarządu Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty

Zamówienia uzupełniające w postępowaniach przetargowych

zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy

Przegląd informacji ze spółek

sprzedała 64 lokale w III kwartale 2019 roku w porównaniu do 253 lokali w analogicznym okresie 2018 roku, podała spółka. Jednocześnie w wyniku rozpoznano 40 lokali wobec 596 rok wcześniej. Elektrobudowa zawarła aneks do umowy z Bankiem Handlowym, przedłużający termin spłaty

Prawnicy czytelnikom, odc. 5. Czy mogę wziąć L4 ze strachu?

moich pracowników?  Pod tym linkiem znajduje się drugi odcinek: Czy mając umowy-zlecenia, mogę wystąpić do ZUS o postojowe? Pod tym linkiem znajduje się trzeci odcinek: Czy pracownik, który jest w kwarantannie, ma prawo do wynagrodzenia za pracę? I kto płaci? Pod tym linkiem znajduje się

Zmiany prawa zatrzęsły jedną z najgorzej wynagradzanych branż. W ochronie 500-godzinnych maratonów już nie ma

resortów - umowy cywilnoprawne, innym razem cząstka etatu i „reszta na zlecenie”. Niecały rok później w życie wchodzi nowelizacja ustawy o płacy minimalnej. Stawka minimalna w wysokości 13 zł za godzinę pracy brutto na umowie zlecenia miała wywrócić branżę do góry nogami: i wywróciła, ale

Zamówienia uzupełniające do umowy, która przestała obowiązywać

zamówienia publicznego już minął (w kwietniu 2016 roku). Zamówienia uzupełniającego chcielibyśmy natomiast udzielić w październiku br. Zamówienie uzupełniające można zlecić w ciągu 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, ale czy wolno podpisać ważny aneks po upływie terminu obowiązywania umowy

100 dni rządu Szydło. Adamczyk: "uratowanie Pesy największym sukcesem"

zamówionych przez PKP Intercity. Było to największe zlecenie Pesy, a jego niezrealizowanie w terminie, których ostatecznie minął 31 grudnia, groziło producentowi poważnymi problemami finansowymi. Adamczyk przyznał nawet, że Pesie groziła upadłość

Kolejne banki wypłacą klientom rekompensaty. Wszystko przez brak "stałego nośnika"

. Podobnie Bank Pekao oprócz rozliczeń przez trzy miesiące zaoferuje za darmo polecenia zapłaty, zlecenia stałe i przelewy w oddziałach. Z kolei Idea Bank odda klientom nadpłaty oraz zaoferuje miesięczną lokatę z oprocentowaniem 3 proc. Ponadto przez rok nie będzie podwyższał opłat za prowadzenie rachunków

Przegląd informacji ze spółek

dzisiaj do końca dnia, podkreślił bank. Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy oraz Lubelski Węgiel Bogdanka podpisały aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z 8 stycznia 2009 roku, przedłużający okres obowiązywania o dwa lata, do 31 grudnia 2025 roku, podały

RPO wziął w obronę 70-letnich frankowiczów. Ich mieszkanie zlicytowano. Czy uda mu się odkręcić licytację komorniczą?

końcowej fazie nawet do 5 tys. Negocjowali z bankiem - ten początkowo zgodził się na odroczenie płatności rat, podpisał aneks do umowy. Ale to była tylko chwilowa tratwa dla tonącego, która i tak miała zniknąć pod taflą wody. Z końcem 2011 roku bank wypowiedział umowę, bo małżeństwo nie dawało rady spłacać

Bezbronni ochroniarze, czyli kłopot z płacą minimalną

- cząstkowe umowy o pracę i "reszta pensji na zleceniu". Pracownicy ochrony zrzeszeni w NSZZ "Solidarność" Pracowników Firm Ochrony, Cateringu i Sprzątania przez dwa miesiące odwiedzali jednostki administracji publicznej, pytając zatrudnionych tam kolegów i

Sejm poparł jednogłośnie program naprawczy CEPiK 2.0

naprawczego podjętego przez Ministerstwo Cyfryzacji" - podano w komunikacie. "Decyzja o zmianie terminu wdrożenia CEPiK 2.0 została podjęta w oparciu o wnikliwe analizy - na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji przeprowadzono przeglądy aktualnego stanu zaawansowania prac nad

Przegląd informacji ze spółek

sprzętem medycznym zakupionym na zlecenie KGHM Polska Miedź wylądują jutro na Lotnisku Chopina w Warszawie, podała spółka. Lądowanie pierwszego z nich zaplanowano o godzinie 14:40. Zgodnie z przepisami Federacji Rosyjskiej zarejestrowane zostało przeniesienie własności 1 udziału

Przegląd informacji ze spółek

internetowy serwis do obsługi pracowniczych planów kapitałowych przez pracowników. System umożliwia sprawdzanie stanu oszczędności, kontrolowanie wysokości wpłat odprowadzanych na rachunek w PPK i składanie zleceń, podała spółka. Licencjonowanie stanie się metodą komercjalizacji

Ostatni dzwonek dla nowych pociągów od Pesy. Intercity grozi utrata unijnych dotacji

pojazdów obu firm to 30 grudnia. Darty to nie jedyne zlecenie Pesy, które musi być ukończone w tym roku. Jak podaje producent, do oddania są pociągi i tramwaje łącznie dla dziesięciu klientów, głównie spółek samorządowych. One także ryzykują utratę unijnych pieniędzy, gdyby nie

Przegląd informacji ze spółek

Enea, Energa i Elektrownia Ostrołęka zawarły aneks do umowy inwestycyjnej, dotyczącej realizacji projektu Ostrołęka C, zwiększając szacunkowe nakłady inwestycyjne na ten projekt, podały Enea i Energa. Na mocy aneksu capex Enei w projekcie wzrósł do ok. 226 mln zł, a Energi - do

Rośnie popularność pracy z domu. Dla kogo to dobra opcja?

, przysługuje co miesiąc 1/12 rocznego urlopu. Pamiętaj! Osobom na umowach zleceniach i o dzieło płatny urlop wypoczynkowy nie przysługuje. Wymiar urlopu dla pracowników niepełnoetatowych ustala się proporcjonalnie do wymiaru ich czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony dla zatrudnionego na

Czerwiński: Warunki dokończenia terminala LNG są dobre dla Polski

Warszawa, 09.09.2015 (ISBnews) - Warunki zawarte w aneksie do umowy na budowę terminala LNG w Świnoujściu są dobre, uważa minister skarbu Andrzej Czerwiński. "Podpisanie aneksu do umowy na budowę terminala kończy trudne negocjacje w wykonawcą

Czarne chmury nad gazoportem w Świnoujściu. Włosi znów chcą dopłaty?

W czwartek radiowa Jedynka poinformowała, że konsorcjum kontrolowane przez włoski koncern Saipem żąda kolejnego aneksu do kontraktu na budowę gazoportu w Świnoujściu i domaga się dalszego zwiększenia zapłaty za zlecenie, grożąc w przeciwnym razie zerwaniem umowy

Przegląd informacji ze spółek

kapitałowej KGHM Polska Miedź - uruchomiła w Krupskim Młynie linię do produkcji uszlachetniacza oleju napędowego Nitrocet 50, podał KGHM. Inwestycja ma wartość 77 mln zł. Awbud zawarł z Murapol Westini aneks do umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych dwóch budynków

Przegląd informacji ze spółek

BSC Drukarni Opakowań dotycząca produkcji i dostarczania opakowań na zlecenie Havi i na potrzeby klientów Havi została wybrana przez Havi Global Solutions Europe Ltd, podało BSC. Umowa, która zostanie zawarta, będzie obowiązywać przez okres 2 lat, począwszy od 1 marca 2019 r. Wartość obrotów w czasie

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele (aktual.)

. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest

Vindexus liczy na dalszy wzrost spłat, więcej inwestycji w portfele w II półr.

. Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest

Przegląd informacji ze spółek

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 661,06 mln zł na

Koronawirus. Praca zdalna jedną z recept na epidemię

pytania. *Pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej poprzez polecenie na piśmie lub ustne. * Nie trzeba podpisywać aneksu do umowy o pracę. * W interesie obu stron leży potwierdzenie skierowania do pracy zdalnej np. poprzez pismo lub e-mail do pracownika. W razie ewentualnego

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

polskich internautów (38%) deklaruje, że znaczącą część świątecznych prezentów wykona poprzez urządzenia mobilne, wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Mastercard. W Europie najczęściej w ten sposób zakupy świąteczne zrobią Włosi (48%), zaś 46% Holendrów nie zrobi przed świętami żadnych mobilnych

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

: Problemy związane z regulowaniem płatności w okresie pandemii eskalują, wynika z badania "Wpływ koronawirusa na płynność finansową firm" przeprowadzonego przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD). Epidemia zmieniła też sposób reakcji firm, które coraz częściej

Przegląd prasy

% udziałów spółki APR --MF miało do dyspozycji 3,67 mld euro środków walutowych na koniec września --Mostostal Warszawa ma aneks do umowy na roboty w Otwocku --Marvipol zlecił Warbudowi budowę 'Topiel No 18' w Warszawie za 45

Przegląd prasy

za akcję za 2017 r. --Mirbud wybuduje dla MLP Group dwa obiekty w parku logistycznym Pruszków II --Portfel zleceń Grupy Mostostal Warszawa miał wartość 1,39 mld zł na koniec ub.r --Zysk netto Mostostalu Warszawa spadł r

Przegląd prasy

--Kontrolowana przez rząd państwowa spółka Energa postanowiła rozwiązać umowy o pracę ze swoimi dyrektorami i wszystkich przenieść na umowy-zlecenia --GDDKiA zawarła ugodę z firmami, które budowały na mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 autostradę A1 między Toruniem i Łodzią

Fuszerka na koszt kierowców, czyli budowa CEPiK 2.0. Wyniki kontroli NIK miażdżą resort cyfryzacji

wynagrodzenie dla COI za budowę CEPiK 2.0 o 42,6 mln zł. Według NIK przed podpisaniem aneksu resort cyfryzacji nie podjął rzetelnych działań, by zweryfikować żądania COI. Bo według Izby w aneksie za dodatkowe uznano prace, które COI miało wykonać już na podstawie pierwotnej umowy. Prace, które faktycznie można

Dorbud broni się przed upadłością. Nadchodzą ciężkie czasy dla firm budowlanych

prowadziło do obniżenia cen. – W 2017 rok wjechaliśmy z pakietem zleceń z lat 2016 i 2015 wartych kilkadziesiąt milionów złotych, które okazały się dla nas zabójcze. Umowy zobowiązują nas do ich realizacji, zamawiający absolutnie nie są zainteresowani podniesieniem cen, chociaż ustawa o podwyższeniu

Przegląd prasy

prośbę DGP wykonał ZUS Puls Biznesu --Coraz wyższe ceny gruntów spędzają sen z powiek deweloperom wynika z badania przeprowadzonego przez Cenatorium na zlecenie Pulsu Biznesu --Od kwietnia 2018 r. kasy rejestrujące obrót

Makler z Pekao przegrał 400 tys. zł biznesmena. Bank wciąż nie chce zwrócić pieniędzy

Dziesięć lat temu poznański biznesmen powierza oszczędności domowi maklerskiemu Banku BPH, który później zostaje przejęty przez Bank Pekao SA. Z maklerem Tomaszem G. ustala, w co zainwestować, ale potem zleceń już nie daje. Kilka lat później dom

Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

okolicznościach danej sprawy. Nie jest wystarczające samo ogólne stwierdzenie w siwz lub w ogłoszeniu, że umowa może być zmieniona. Konieczne jest możliwie dokładne określenie warunków takiej zmiany. Aktualne ogłoszenia o przetargach. Znajdź wśród nich zlecenie dla

Przegłąd informacji ze spółek

) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała aneks do umowy na zaprojektowanie i budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów, podała spółka. Aneks zwiększa wartość umowy do 3 647 mln zł netto i wydłuża termin oddania bloku do 30 października 2020 r

Przegląd prasy

zainteresowaniem Polaków ISBnews --Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym

Przegląd informacji ze spółek

dywidendę, co daje wypłatę 0,34 zł na akcję, podała spółka. PKN Orlen podpisał z Rosneft Oil Company aneks do umowy, przewidujący dostawę 2,9-5 mln ton ropy naftowej rocznie do Unipetrolu do 30 czerwca 2019 r., podała spółka. Zarząd Kruka zdecydował o

Przegląd informacji ze spółek

etapu wynosi ok. 40,2 mln zł netto, natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu, w przypadku zlecenia jego realizacji przez zamawiającego, określono na ok. 33,4 mln zł netto. Akcjonariusze 4fun Media zdecydowali o wypłacie 1,017 mln zł dywidendy, czyli 0,25 zł na akcję

Przegląd informacji ze spółek

Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami AmRest Holdings z nowym kodem ISIN od 9 października, podała Giełda. Sfinks Polska podpisał nowy aneks do umowy z Bankiem Ochrony Środowiska (BOŚ), wydłużający termin uregulowania kredytu inwestycyjnego do 31 sierpnia 2028 r

Przegląd informacji ze spółek

Krajowego (BGK) i Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim (PKO Bank Polski), czyli obligatariuszami, aneks do umowy o dalszej współpracy na podstawie którego strony zamierzają uzgodnić ostateczną treść umowy restrukturyzacyjnej do 31 sierpnia, podała spółka. Grupa Lotos

Western benzynowy, czyli dojne pogranicze

Stefan T. Jego majątek zawsze rozpalał wyobraźnię okolicznych mieszkańców, a także bandytów, którzy napadali na jego dom i jego stację. W nocy z 20 na 21 kwietnia zajęło ją kilkunastu uzbrojonych ochroniarzy. Działali na zlecenie zielonogórskiej firmy paliwowej A., która za 22 mln zł kupiła od gminy

Kiedy dom powstał, był wart 3,6 mln. Bank go przejął za 1,7 mln zł. Kto winien?

? Mówię: przecież tu są ludzie. Te żyrandole i te marmury to nie jest jeszcze bank. Wy tu jesteście. I każdego z was może spotkać podobne nieszczęście, jakie nas spotkało. Kobiety szukają sposobów, aby zbić raty kredytu. W czerwcu 2010 podpisują aneks do umowy. Dzięki temu będą mogły spłacać kredyt

Tygodniowy przegląd informacji ISBnews z sektora TMT

zlecenie Huawei. Źródło: spółka BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI Huawei : Traktuje Polskę jako jeden z 20-tu najważniejszych dla tego koncernu krajów na świecie i chce stworzyć w Polsce alians firm dysponujących infrastrukturą do szybszego i relatywnie tańszego

Przegląd prasy

--BOŚ Bank: Wzrost PKB wyniesie 4,2% w 2019 r. i 3,5% w 2020 r. --Atal wprowadził do oferty 47 lokali w III etapie Ap. Przybyszewskiego w Krakowie --Elektrotim ma umowę na urządzenia nadzoru dla Straży Granicznej za 22,7 mln zł

Kupisz taniej, prześlesz drożej. Koniec niskich cen za przesyłki z e-sklepów. Po długiej wojnie cenowej mamy ciche podwyżki m.in. w paczkomatach

nakładem pracy ludzkiej (np. ręczne wypisywanie listów przewozowych, przyjmowanie przez telefon zleceń odbioru przesyłek, telefoniczne zamawianie kuriera etc). Podwyżki są jednak zdaniem Maj niewielkie. Czytaj też: Mamy już więcej telefonów komórkowych niż szczoteczek do zębów. Przez cyfrową rewolucję

Przegląd informacji ze spółek

%), Steinmüller Babcock Environment GmbH (lider) oraz UAB Kauno dujotiekio statyba (partner) zawarło umowę warunkową na budowę nowej elektrociepłowni w Wilnie - Lot 1 na zlecenie JSC "Vilniaus kogeneracin jgain" za 178,29 mln euro netto, podał Budimex. Inpro

Przegląd informacji ze spółek

aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na koniec grudnia 2014 r., z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na postawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 6,62 mld zł (wobec 6,31 mld zł na

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, czyli z eFaktoringu oraz z narzędzi do windykacji zaległych należności i zawierania umów online, podał bank. Źródło: ISBnews QubicGames : Rozpoczął działalność typu Porting House - portowanie gier na zlecenie innych wydawców, podała spółka. W ramach działalności spółka planuje

Gotowy wiadukt wciąż zamknięty. Czeka na otwarcie mostu

most tramwajowy. - Są tam już zakończone wszystkie prace budowlane przewidziane w kontrakcie, którego stroną jest ZMID [pozostałe, czyli montaż sieci trakcyjnej, do końca roku ma wykonać inna firma na zlecenie Tramwajów Warszawskich]. W sierpniu planowane jest przeprowadzenie prób obciążeniowych na

Przegląd informacji ze spółek

LW "Bogdanka" ma aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego do Energa Elektrownie Ostrołęka, w wyniku którego przedłużony został okres jej obowiązywania do końca 2016 roku oraz ustalone zostały warunki dostaw w roku 2016, podała spółka. W efekcie

Tygodniowy przegląd wiadomości z serwisu ISBnews Inwestycje

, za 43,2 mln zł netto. Na ZUE przypada 17,8 mln zł netto, podało ZUE. Konsorcjum Torpolu przedłużyło termin wykonania odcinka Kalety-Kluczbork do 30 IX Torpol ma aneks do umowy na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych w ramach projektu na

Przegląd prasy

firmom budowlanym aneksów do umów raczej nie będzie; będzie za to fala pozwów --Wszystko wskazuje na to, że obecny sejm nie zdąży uchwalić nowej ordynacji podatkowej Puls Biznesu --Komisja Europejska wprowadzi na stałe cła

Zbuduj dom z programem "Mieszkanie dla młodych"

aneksu do umowy. Inflacja w budownictwie Niestety, w tym roku budowa jest też obarczona sporym ryzykiem wzrostu kosztów, na które mają wpływ przede wszystkim ceny materiałów. Może to oznaczać konieczność zaciągnięcia większego kredytu, niż wynika to z kosztorysu planowanej inwestycji, albo proszenie

Przegląd informacji ze spółek

zwołane na 27 czerwca. Elektrobudowa otrzymała zlecenie podwykonawcze stanowiące oświadczenie o zawarciu umowy od Polimex Opole o szacunkowej wartości 48,89 mln zł netto, podała spółka. Zarząd Wieltona zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu

Ustępujący minister skarbu podsumował 778 dni swoich rządów

opóźnienia. We wrześniu 2013 r. za zgodą Karpińskiego nadzorowana przez niego państwowa spółka Polskie LNG podpisała z włoskim konsorcjum porozumienie zwiększające wynagrodzenie dla wykonawcy i przedłużające termin wykonania zlecenia do końca 2014 r. Jednak i ten termin nie został dotrzymany. Najwyższa Izba

Przegląd prasy

Warszawa, 20.01.2016 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Przez ozusowanie umów-zleceń 45 tys. osób straciło pracę w agencjach ochrony w 2015 r

Przegląd prasy

City Logistics pod Poznaniem --MPiT: Inflacja konsumencka przyspieszy do 1,8% r/r w maju --Spółka Murapolu podpisała aneks do umowy dot. zakupu nieruchomości w Katowicach --Impel miał 4,03 mln zł zysku netto, 21,14 mln zł

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, wynika ze zrealizowanego na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD) badania "KoronaBilans MŚP". Źródło: ISBnews Kasy online : Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany przepisów, dotyczące przesunięcia terminów wprowadzenia kas online z 30 czerwca 2020 roku na 31

Przegląd prasy

Kasą Oszczędności Bankiem Polskim (PKO Bank Polski), czyli obligatariuszami, aneks do umowy o dalszej współpracy na podstawie którego strony zamierzają uzgodnić ostateczną treść umowy restrukturyzacyjnej do 31 sierpnia, podała spółka. Grupa Lotos oczekuje, że wartość tzw

Przegląd informacji ze spółek

akcji Netii osiągnięcia synergii m.in. przychodowych, kosztowych i w obszarze capex w latach 2019-2023 o łącznej wartości ok. 800 mln zł, podała spółka. Cyfrowy Polsat złożył zlecenia nabycia łącznie pakietu ok. 32% akcji spółki Netia od dwóch znaczących akcjonariuszy

Eurodotacje rozpatrywane są szybciej. Urzędy likwidują zatory

mln zł. - Mamy już wszystkie dokumenty, które były potrzebne do uruchomienia wypłat. Składamy zlecenie do BGK - mówi "Gazecie" Monika Karwat, rzeczniczka Agencji. Poprawę obiecuje także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (odpowiedzialne za rozdzielanie

Przegląd prasy

% firm z sektora HoReCa obawia się trudności w regulowaniu zobowiązań --Robaczyński z MF: Reforma OFE zostanie najpewniej przesunięta na dalszy okres --Medinice ma aneks do umowy z MFPR dot. utworzenia centrum B+R

Wybór brokera ubezpieczeniowego nie wymaga przeprowadzenia przetargu

publicznego, którego przedmiotem jest wybór ubezpieczyciela, czy też będzie współpracował z zamawiającym również w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zawartej polisy. Decydując się na dłuższy okres współpracy broker ubezpieczeniowy może świadczyć, na zlecenie zamawiającego, między innymi

Przegląd informacji ze spółek

notarialnymi 216 lokale, a na dzień 30 listopada posiadał 78 zawartych umów przedwstępnych. Wartość aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania

Przegląd prasy

386,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Łączny portfel zleceń Erbudu wynosił 2 119 mln zł na koniec września 2017 r. był o 5% wyższy w ujęciu rocznym, podała spółka w prezentacji. --Grupa WP odnotowała 12,7 mln zł

Przegląd informacji ze spółek

. Play odnotował 186,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 386,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Łączny portfel zleceń Erbudu wynosił 2 119 mln zł na koniec września 2017 r. był o 5% wyższy w ujęciu rocznym, podała spółka w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

trzecia osób będących po sześćdziesiątce jako największą barierę w korzystaniu z bankowości internetowej wymienia brak wiedzy, wynika z badania przygotowanego na zlecenie Alior Banku. Seniorzy zdecydowanie bardziej przekonani są do bankowania za pomocą komputera (49% wskazań) niż przez aplikację w

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

stowarzyszonych partnerów. Źródło: spółka E-commerce : Zgodnie z wynikami badania agencji SW Research na zlecenie marki dziecięcej Endo, niemal połowa ankietowanych rodziców dokonuje zakupu prezentów świątecznych w internecie. Galerie handlowe wybiera w tym celu 30 proc. respondentów

Przebudowa mieszkania. Ile za to zapłacisz?

dodatkowych pieniędzy. Koszty mogą być różne, w zależności od tego, czy prace zlecimy deweloperowi czy firmie zewnętrznej. Joanna Sypniowska z firmy Mzuri zwraca uwagę, że to drugie rozwiązanie ma jedną zasadniczą wadę - kupujący, wprowadzając zmiany we własnym zakresie, robi to na