aneks - jaworzno

Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

Jaworzno III - Elektrownia II - w zakresie kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku dla Grupy Tauron. W połowie grudnia Konsorcjum Rafako i Mostostal Warszawa zawarło ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku

Prezes Rafako dla Wyborcza.biz: "To bezprawie tylko mnie motywuje"

Prezes Rafako dla Wyborcza.biz: "To bezprawie tylko mnie motywuje"

Ireneusz Sudak: Tauron chce 1,3 mld zł kary od Rafako w związku z problemami elektrowni Jaworzno. Zapłacicie? Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako: Nie i to z kilku powodów. Po pierwsze, znaczna część tej kwoty to naliczone w sposób bezprawny kary umowne za opóźnienia . Te kwestie

Rafako: Zakończył się kolejny etap prac rozruchowych bloku 910 MW w El. Jaworzno

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews) - Etap rozpalania kotła paliwem węglowym na realizowanej przez spółkę E003B7 z Grupy Rafako budowie nowego bloku 910 MW w należącej do spółki Tauron Wytwarzanie Elektrowni Jaworzno III zakończył się na miesiąc przed terminem, podało Rafako. Budowa

Tauron przedłużył termin porozumienia z PFR dot. bloku w Jaworznie do 28 lutego

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zawarł aneks, na mocy którego przedłużono do 28 lutego 2018 r. okres obowiązywania porozumienia z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) w sprawie wstępnych warunków potencjalnej współpracy w ramach projektu budowy bloku 910 MW w

Tauron: Blok 910 MW w Jaworznie został zsynchronizowany z siecią

. Liczymy, że uzgodniony termin przekazania jednostki do eksploatacji, będzie tym ostatecznym" - powiedział prezes Nowe Jaworzno Grupa Tauron Adam Kampa, cytowany w komunikacie. Zgodnie z zapisami aneksu, zmodernizowane i zoptymalizowane zostały palniki węglowe. Zainstalowane

Wszedł w życie aneks do umowy Kopex i Stal-Systems dla Tauron Wytwarzanie

Warszawa, 07.09.2016 (ISBnews) - Aneks do umowy na realizację zadania przez konsorcjum Kopex i Stal-Systems dla Tauron Wytwarzanie wszedł w życie, poinformowała spółka. Szacunkowa wartość realizacji kompletnego zakresu przedmiotu umowy oraz wykonania wszystkich zobowiązań

Portfel zamówień Elektrobudowy miał wartość 619,75 mln zł na koniec 2018 r.

, wieloletnich inwestycji, jak np. dostawa systemów elektrycznych w ramach budowy nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, montaże instalacji i aparatury oraz udział w rozruchu części reaktorowej elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii, gdzie wartość kontraktu po ostatnim aneksie wynosi już około 179

Tauron nadal negocjuje z PFR przystąpienie do spółki celowej Nowe Jaworzno

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - Tauron Polska Energia, spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron oraz fundusze, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR), kontynuują czynności zmierzające do podpisania umów, które będą określać warunki inwestycji

Przegląd prasy

za ok. 198,88 mln zł netto --Mateusz Żmijewski zrezygnował z funkcji wiceprezesa VRG --Marvipol ma aneks do umowy nabycia nieruchomości w Gdańsku za 13,9 mln zł netto --Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie

Przegląd informacji ze spółek

Unimot podpisał umowę dezinwestycyjną z Blue Line Engineering (BLE) w obszarze gazu ziemnego, podała spółka. W wyniku rozliczenia transakcji Unimot zapłaci BLE kwotę 4 mln zł. Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła ze spółką Enea Wytwarzanie aneks do umowy

Tauron: Wartość umowy na Jaworzno III wzrosła do 4,47 mld zł, termin to XI 2019

Warszawa, 28.02.2017 (ISBnews) - Tauron Wytwarzanie - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - podpisał z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa aneks do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, zwiększający wartość umowy do 4 470 mln zł

Jerzy Karney został powołany na stanowisko prezesa zarządu PBG

Rafako S.A. W dłuższej perspektywie realizacja strategii Grupy PBG powinna umożliwić wzrost wartości tego aktywa, czego oczekują zarówno wierzyciele PBG, jak i akcjonariusze Rafako. Wyjście naprzeciw wierzycielom PBG, uporządkowanie sytuacji spółki oraz porozumienie w zakresie podpisania aneksu nr 7 w

Przegląd informacji ze spółek

aneks nr 7 do kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, na warunkach ustalonych w połowie października 2019 r., co oznacza, że cena netto umowy wzrośnie o 52,3 mln zł, a termin oddania bloku do eksploatacji to maksymalnie 31 stycznia 2020 r., podało Rafako

Przegląd prasy

umowę dystrybucji cyfrowej, podała spółka --Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno) przez Alior Bank, podała Komisja i podkreśliła, że przejęcie Kasy zapewni pełne

Przegląd informacji ze spółek

Oszczędnościowo-Kredytowej Jaworzno (SKOK Jaworzno) przez Alior Bank, podała Komisja i podkreśliła, że przejęcie Kasy zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w SKOK Jaworzno. Work Service rozpoczął proces sprzedaży spółek zagranicznych: Work Service Czech s.r.o., Work Service

Przegląd prasy

czwartek --Rafako, Mostostal Warszawa i Tauron mają aneks do umowy dot. Elektrowni Jaworzno --Biomed-Lublin będzie sprzedawał Distreptazę na 8 nowych rynkach --KNF cofnęła zezwolenie na wykonywanie działalności przez GO TFI

Przegląd informacji ze spółek

BP. Oferty zostały przyjęte, a umowy objęcia łącznie ok. 1,8 mln akcji zawarte, podał bank. Torpol złożył jedyną ofertę, wartą 367,28 mln zł netto, tj. 451,75 mln zł brutto, w postępowaniu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego

Rafako: Inwestor Jaworzna zdecyduje o wprowadzeniu zmian w projekcie do końca IX

;. Wcześniej podczas konferencji członkowie zarządu informowali, że podpisanie aneksu do umowy podwykonawczej z Energopolem-Szczecin, który obniżył zakres prac tej spółki do 30 mln zł netto z 380 mln zł netto, nie odbiło się negatywnie na projekcie. "Nie szukamy w tej samej

Polimex-Mostostal podpisał aneks z PKO BP, Pekao, BOŚ i BZ WBK

Firma budowlana podpisała umowę m.in. z bankami PKO BP, Pekao SA, BOŚ i BZ WBK oraz posiadaczami obligacji wartymi w sumie 120 mln zł. Aneks przewiduje m.in. zamianę 470 mln zł długów na akcje spółki, odroczenie spłaty pozostałych zobowiązań aż do

Przegląd informacji ze spółek

Rumunii, poinformował prezes Piotr Kaczmarek. Holding dostrzega już ożywienie akcji kredytowej klientów, w największym stopniu - w Rumunii, dodał. Rafako intensywnie pracuje nad zawarciem z Grupą Tauron aneksu nr 8 do kontraktu na budowę bloku 910 MW w elektrowni Jaworzno III i

Przegląd informacji ze spółek

transakcyjnych, aneksów, dokumentów finansowych firmy oraz dyspozycji posprzedażowych. Bank Handlowy podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) na oferowanie klientom kredytu z zabezpieczeniem do 80% jego wartości, zwiększając swoje wsparcie dla średnich i dużych

Przegląd informacji ze spółek

uchwałę w sprawie udzielenia 110 mln zł wsparcia Alior Bankowi na rzecz działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Jaworzno" w procesie jej restrukturyzacji, podał BFG. Aż 10% wszystkich graczy ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i

Przegląd informacji ze spółek

Ministerstwem Energii pierwsze trzy umowy na dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych. Wartość projektów to ponad 67 mln zł, podała Enea. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z konsorcjum Trakcji PRKiI jako liderem na modernizację trasy Trzebinia - Jaworzno Szczakowa na linii E30

Przegląd informacji ze spółek

zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie aneks do umowy kredytowej z 2005 roku, na podstawie którego kwota kredytu została zwiększona z 50 mln zł do 80 mln zł, podała spółka. Work Service, wraz ze spółką zależną Industry Personnel Services, zawarł układy ratalne z Zakładem

Przegląd informacji ze spółek

) zawarło z Polskim LNG S.A. aneks do umowy regazyfikacji z 18 marca 2010 r, zgodnie z którym od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2035 r. PGNiG zarezerwowało dodatkowe 35% mocy regazyfikacji w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, podała spółka. Komisja

Przegląd informacji ze spółek

, spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron oraz fundusze, których częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju (PFR), kontynuują czynności zmierzające do podpisania umów, które będą określać warunki inwestycji kapitałowej funduszy w spółkę celową, powołaną do realizacji projektu budowy bloku

Przegląd prasy

dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. --Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Polskim LNG S.A. aneks do umowy regazyfikacji z 18 marca 2010 r, zgodnie z którym od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2035 r

Przegląd informacji ze spółek

Warszawa aneks do umowy na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, zwiększający wartość umowy do 4 470 mln zł netto i wydłużający termin wykonania o 8 miesięcy - do listopada 2019 r., podał Tauron. Zaawansowanie budowy wynosi obecnie ok. 31,8%. Asbis

Przegląd informacji ze spółek

jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 3,18 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tauron Wytwarzanie przekazał Rafako plac budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW, który powstaje na terenie Elektrowni Jaworzno III, podał Tauron. Inwestycja warta jest 5,4

Przegląd informacji ze spółek

Zarząd Agory podjął uchwałę w sprawie rekomendacji walnemu zgromadzeniu wypłaty dywidendy w wysokości 0,75 zł na jedną akcję, podała spółka. Wniosek uzyskał pozytywną opinię rady nadzorczej. KGHM Polska Miedź podpisała aneks do umowy niezabezpieczonej