andrzej roter

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł o 14,7 pkt do 46 pkt w II kw.

temat" - podsumował prezes ZPF Andrzej Roter. (ISBnews)

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 60,7 pkt w I kwartale

polskiej gospodarce. Wzrost wykluczenia z rynku finansowego może oznaczać rosnące ryzyko rozkwitu szarej strefy, podziemia pożyczkowego, czyli prawdziwych lichwiarzy, którzy na pewno z łatwością będą docierać pomimo pandemii do tych, którzy skuszą się takimi ofertami" - powiedział prezes ZPF Andrzej

ZPF/IRG SGH: Odsetek niezadłużonych respondentów spadł do 38% w IV kw. 2019

problemy z regulowaniem rachunków za prąd, gaz, wodę, wśród których znaczny udział będą miały zapewne te, które posiadają najniższy poziom dochodów w dyspozycji i w których koszyku zakupowym największy udział mają produkty spożywcze" - powiedział prezes ZPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie

KPF: Średnia wartość pożyczki wzrosła o 18% w I poł. 2015 r.

naturalny wzrost zainteresowania pożyczkami na większe kwoty" - powiedział dyrektor generalny Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. Więcej niż co trzecia (38%) udzielona w I półroczu 2015 roku przez uczestników badania pożyczka to produkt o co najmniej dwuletnim terminie

KPF/IRG SGH: Ok. 60% gosp. dom. nie chce skorzystać z upadłości konsumenckiej

nadmiernego zadłużenia, a nawet niewypłacalności może odbywać się nie tylko na drodze upadłości konsumenckiej" ? stwierdził prezes KPF, inicjator badania Andrzej Roter, cytowany w materiale. Za przykład takich zmian można uznać zniesienie przesłanki etycznej w dostępie do

KPF: Wartość wierzytelności w Polsce wzrosła o 9,3% r/r do 86,3 mld zł w I kw.

stały się między innymi wyniki badań KPF i KRD nad jakością portfeli należności polskich przedsiębiorstw" - powiedział prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. (ISBnews)

KPF: Zmiany w ustawie dot. upadłości wpłyną negatywnie na moralność finansową

finansowej, nie stawiać sobie jako cel zmian przepisów maksymalne zwiększających liczbę ogłaszanych upadłości" - powiedział prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. Najczęściej wskazywanym przez uczestników badania (43,2%) efektem rozluźnienia warunków upadłości

KPF/IRG SGH: Polaków negatywnie oceniających gospodarkę więcej o 14 pkt proc r/r

" - zaznaczył prezes KPF Andrzej Roter. Odsetek osób obawiających się wzrostu stopy bezrobocia utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku kwartałów. Obecnie wynosi on 16,1%. Choć w I kwartale 2019 r. obawy przed bezrobociem nieznacznie zmalały, to tendencja

Firmy pożyczkowe protestują: rzetelne pożyczki nie tylko pod kontrolą KNF!

cele założone przez inicjatorów akcji edukacyjnej. Nie sądzę, by firmom rzetelnie prowadzącym działalność taka akcja miała w jakikolwiek sposób zaszkodzić. Akcja edukacyjna, tak szeroko zakrojona, poprawić może umiejętności finansowe konsumentów, wzmocnić zaufanie do rynku finansowego - mówi Andrzej

KPF/IRG SGH: Wzrost cen energii nie spowodowałby zmian wydatków 27,1% Polaków

inne dobra konsumpcyjne wskakuje 23,8% Polaków, na samą energię - 22%, zaś jedynie na inne dobra - 11,9%. Swoich planów wydatkowych nie potrafiło sprecyzować 15,2% badanych. W ocenie prezesa KPF Andrzeja Rotera, pomimo nadal wyrażanych przez gospodarstwa domowe obaw wobec

ZPF/IRG SGH: 38% gosp. domowych obawia się problemów ze spłatą zobowiązań

, rozważnego oraz szybkiego odmrażania gospodarki, ale jednocześnie nic nie zastąpi zasad rzetelności i moralności finansowej w obrocie gospodarczym oraz dobrej jakości otoczenia prawnego, która pozwolić może na utrzymywania dyscypliny procesów gospodarczych" - powiedział prezes ZPF Andrzej Roter

ZPF: Wartość niespłaconych zobowiązań finans. w Europie przekracza 1 bln euro

wierzytelnościami, co wpływa na wyceny tamtejszych firm, uniemożliwiając im wejście na giełdę jak to miało miejsce w przypadku Cabot Credit Management" - powiedział prezes ZPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. Konkurencja na rynku powoduje, że koszty nabycia portfeli

KPF: Odsetek gospodarstw dom. regulujących zobowiązania finans. wyniósł ok. 80%

do przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia" - podsumował prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. (ISBnews)

Branża pożyczkowa zaproponuje klientom m.in. czasowe zawieszenie spłaty rat

ich zdolność do dalszego regulowania zobowiązań, tak by oferowana pomoc była skierowana do osób rzeczywiście potrzebujących oraz była adekwatna do zmian, jakie nastąpiły w sytuacji ekonomicznej pożyczkobiorcy wskutek epidemii" - dodał prezes ZPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie

BIK: Firmy pożyczkowe udzieliły 6,82 mld zł finansowania w 2019 r.

będzie dobra" - podkreślił prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) Andrzej Roter. "Co prawda, rośnie udział gospodarstw domowych korzystających z kredytów konsumenckich, ale rośnie też udział osób zadłużających się u rodziny, znajomych i w zakładach

ZPF/IRG SGH: Zdaniem ponad 40% badanych sytuacja gosp. pogorszy się w ciągu roku

zapewne wzmagać zaostrzenie polityk kredytowych dostawców kredytu konsumenckiego, także z tego powodu, że inflacyjny wzrost cen będzie coraz silniej ważył na kosztach podstawowego koszyka zakupowego gospodarstw domowych" - podsumował prezes ZPF Andrzej Roter. (ISBnews)

ZPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 71,6 pkt w IV kwartale

obrocie gospodarczym" - podsumował prezes ZPF Andrzej Roter. (ISBnews)

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 63 pkt - najwyżej od 2007

finance będą relatywnie wysokie" - skomentował prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. (ISBnews)

KPF: 24% gosp. domowych liczy, że będzie oszczędzać w najbliższych miesiącach

kwartałach nie tylko oszczędzanie, ale i konsumpcja mogą podlegać ograniczaniu" - powiedział prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. (ISBnews)

KPF: Odsetek gospodarstw dom. regulujących zobowiązania finans. wzrósł do 81,4%

zobowiązań w okresie najbliższych kilkunastu miesięcy. Ponadto wzrosła, choć nieznacznie, liczba osób, które nie będą w stanie obsługiwać żadnego zobowiązania, co może oznaczać dalszy wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce" - podsumował prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance wzrósł do 54,6 pkt w I kw.

kredytowych - zarówno banków, jak i instytucji pożyczkowych" - podsumował prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Andrzej Roter. (ISBnews)

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 48,9 pkt w IV kw.

mogłyby być wynikiem uwidaczniającej się, lekkiej tendencji spadkowej samego popytu na wydatki mieszkaniowe" - powiedział prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. Oddziaływanie czynników demograficznych systematycznie, już od 2007 roku, przekłada się na pogorszenie

KPF/IRG SGH: 28% Polaków uważa wysokie oprocentowanie za barierę dla kredytów

może być rosnąca przeciętna wartość kwoty, o jaką aplikują kredytobiorcy. Mogą to być także rosnące zasoby danych - tych pozytywnych, ale głównie negatywnych o zadłużeniach konsumenckich w Biurach Informacji Gospodarczej" - stwierdził prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie

Senat przestraszył firmy pożyczkowe i banki. Boją się, że nie zarobią, a Polacy wpadną w sidła lichwiarzy

się zająć przestępczością lichwiarską, może dojść do praktycznie całkowitej bezkarności mafii pożyczkowej. Nawet jeszcze przed pandemią wykrywanie tego typu przestępstw nie było sprawne i skuteczne- mówi Andrzej Roter, prezes ZPF. Zniknięcie parabanków, czyli GetBack do potęgi Konsekwencji upadku

Praca na czarno i ukrywanie majątku przed komornikiem - według jednej trzeciej Polaków to nic złego

przedsiębiorców dotkniętych zjawiskiem niskiej moralności ich klientów czy kontrahentów – mówi Andrzej Roter, prezes KPF. Wyłudzanie kredytu bez akceptacji KPF po raz drugi zbadała skłonność Polaków do usprawiedliwiania nieetycznych zachowań. Zapytała reprezentatywną grupę, czy można usprawiedliwić, gdy

KPF/IRG SGH: 1/4 Polaków wydaje środki z kredytu na zakup drobnych dóbr trwałych

dalszej poprawy ich sytuacji finansowej w przyszłości" - powiedział prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. Kolejną istotną grupą, stanowiącą 14,7%, są osoby zaciągające pożyczkę lub kredyt na pokrycie wydatków związanych z nagłymi potrzebami, na przykład na

KPF: Odsetek bezproblemowo spłacających zobowiązania najwyższy w historii

jakość portfeli nowych należności może pozytywnie modyfikować polityki kredytowe" - wskazał dyrektor generalny KPF Andrzej Roter, także cytowany w komunikacie. Dodał, że polityki kredytowe zostały ostatnio wyostrzone przez rosnące koszty działalności przedsiębiorstw

Rosną długi Polaków i niechęć do ich spłacania

zastanawiać i inspirować do dyskusji o przyczynach takiego zjawiska - komentuje wynik badań Andrzej Roter, prezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Rosną długi Według Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o 30,4 mld zł, czyli o 66 proc., w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły zaległości

KPF, BIG InfoMonitor: Pogarsza się poziom moralności finansowej Polaków

, jak i w świecie akademickim i naukowym" - powiedział prezes KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. Analiza profilu osób, które nie zgodziły się z poglądem, że oddawanie długów jest zawsze obowiązkiem moralnym lub nie miały na ten temat opinii, wskazuje, że częściej

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 55,2 pkt w IV kw.

konsumenckiej jest związana nie tylko z poprawą sytuacji ogólnogospodarczej, ale również z upowszechnieniem się koncyliacyjnej filozofii odzyskiwania należności wśród wierzycieli pierwotnych i wtórnych" - powiedział dyrektor generalny KPF Andrzej Roter, cytowany w komunikacie. Z

Niepłacący alimentów trafili do rejestru dłużników

Polaków" - rodakom łatwo znaleźć usprawiedliwienie dla nadużyć, których dopuszczają się alimenciarze. - Niestety, sankcje moralne nie u wszystkich Polaków działają tak, jak byśmy sobie życzyli - mówi Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

KRD: Małe i średnie firmy odzyskują rocznie 3,7 mld zł dzięki windykacji

. Gdyby jednak założyć, że jeden wierzyciel zleca firmom windykacyjnym odzyskanie pieniędzy z 10 różnych należności, to firmy z sektora MŚP mogłyby odzyskać nawet 19,4 mld zł" - powiedział prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Andrzej Roter. Nie wszyscy

Dłużnicy krócej ścigani za długi. Nowe przepisy uderzą w "śmieciowych windykatorów"

wyłącznie jako wyjątek od zasady. Długi trzeba spłacać - tłumaczy Andrzej Roter, prezes KPF. – Wśród Polaków dłużników jest nadal zbyt wielu takich, którzy zaciągają długi ze świadomością, że ich nie spłacą. Oni głównie będą beneficjentami proponowanych zmian. Przeczytaj także: Dla firm

Martwa ustawa o odwróconej hipotece

mniejsze, tańsze w eksploatacji lub w gorszej lokalizacji. Dyrektor generalny KPF Andrzej Roter zwraca uwagę na statystyki GUS, z których wynika, że od 2001 r. liczba emerytów i rencistów wzrosła z ok. 4,5 mln do 9 mln i stanowi obecnie 23,3 proc. populacji

UOKiK ma nowego haka na firmy pożyczkowe. Jak liczyć RRSO?

Firmy pożyczkowe nie tylko pragną, by utożsamiano je z ikonami odpowiedzialnego pożyczania, ale też żeby broń Boże nikt nie nazywał ich "parabankami". Ostatnio zaapelował o to Andrzej Roter z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. "W imieniu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w

KPF: Liczba upadłości spadnie w tym roku o ok. 50 wobec 865 w 2013 r.

niego z zobowiązań może angażować coraz więcej czasu wierzycielom. Stąd, systematycznie rośnie również potrzeba profesjonalnych usług firm zarządzających wierzytelnościami w obszarze windykacji należności korporacyjnych" - stwierdził Andrzej Roter, dyrektor generalny KPF, inicjatora cyklicznego

Tego jeszcze nie było: 390 zł kary za...

, żeby firmy chwilówkowe i te udzielające pożyczek na dłużej nie wpuszczały klientów w pętlę długów. Sprawa jakiś czas temu trafiła do blogu "Subiektywnie o finansach". Nazajutrz napisał do mnie szef Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Andrzej Roter z informacją

Komitet Stabilności Finansowej stworzy bat na lichwę?

Andrzej Roter z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych skupiającej m.in. pożyczkodawców. Jego zdaniem wpisanie takiego limitu może silnie wpłynąć na dalsze, "i to bardzo silne" - jak mówi Roter - ograniczenie możliwości rozwijania akcji kredytowej. Dla firm

"Polska": Za kredyt na zakup mieszkania dziękuję

spłacane. - Kredytobiorcy zawsze w pierwszej kolejności spłacają zobowiązania hipoteczne - powiedział "Polsce" Andrzej Roter, dyrektor generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Pozytywny jest fakt, że mimo kryzysu, niewiele

Dobre prognozy dla deweloperów. Do 2012 r. rynek będzie się rozwijał

? Dyrektor Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Andrzej Roter nie wyklucza, że wskutek wzrostu popytu na mieszkania ich ceny mogą zacząć rosnąć. Jednak wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich Marek Poddany uważa, że będą one bardziej zróżnicowane. Dostępność mieszkań się poprawi, bo deweloperzy

Zaciągamy kredyty na długi i wpadamy w pułapkę

większość po prostu poszukuje kredytów na korzystniejszych warunkach - uważa cytowany przez dziennik Andrzej Roter, dyrektor generalny KPF w Polsce. Jego zdaniem rośnie świadomość ekonomiczna klientów banków, a osoby, które od lat są już obecne na rynku kredytowym, orientują się coraz lepiej w niuansach

KPF/IRG SGH: Barometr Rynku Consumer Finance spadł do 56,8 pkt w II kw.

właśnie w związku z postępującą digitalizacją" - podsumował dyrektor generalny KPF Andrzej Roter. Podstawą konstrukcji Nowego Barometru Rynku Consumer Finance jest sytuacja w czterech obszarach oddziałujących na rynek kredytów i pożyczek konsumenckich. Obszary te

Tysiące zapytań i tylko 283 umowy na rentę dożywotnią

temat, że do końca ubiegłego roku Dom i Familia zawarły łącznie tylko 283 umowy. Dyrektor generalny KPF Andrzej Roter zwraca jednak uwagę, że w ostatnich dwóch lat liczba umów wzrosła niemal trzykrotnie. Nie ma on wątpliwości, że byłoby ich znacznie więcej, gdyby istniały przepisy regulujące rynek

KPF: 75% firm obrotu wierzytelnościami spodziewa się dobrej koniunktury w 2015 r

; ? skomentował dyrektor generalny KPF Andrzej Roter. W strukturze wartościowej zdecydowanie dominują wierzytelności zarządzane na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych (udział na poziomie 72,6%), których portfel ogółem wynosi 32,66 mld zł. ?Warto

Prezydent podpisał ustawę antylichwiarską

zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego. Zapowiedział to Andrzej Roter z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, zrzeszającej banki i pośredników. - Ustawa ogranicza podstawowe wolności gospodarcze - uzasadnia Roter. Jerzy Bańka ze Związku Banków Polskich spodziewa się, że Sejm nowej kadencji

Będzie limit kosztów dla firm pożyczkowych? "To obróci się przeciw biednym"

. Jeśli jednak koszt pożyczki podamy w formie opłaty, wiele osób je akceptuje - mówi Andrzej Roter z KFP. Loukas Notopoulos, szef internetowej firmy pożyczkowej Vivus, jest przeciwny limitom, ale jeśli nie da się uniknąć ich prowadzenia, proponuje zastosować miesięczną roczną

Polacy nie wiedzą, czym jest lichwa

"na dowód", bez zaświadczeń o zarobkach, pod warunkiem że klient nie chce pożyczyć zbyt dużo pieniędzy (limit dla uproszczonej procedury to 22 tys. zł), a także że ma w danym banku konto od co najmniej roku. Andrzej Roter z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Nasze drogie długi

przypadków - gdy zastanawiamy się nad losem zadłużonej po uszy emerytki czy rodziny, która przeholowała z kredytem na wakacje, jesteśmy już zdecydowanie mniej stanowczy - mówi Andrzej Roter z Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Postawy Polaków wobec długów badał Pentor. Z jego analiz wynika, że 40 proc

Co dalej z odwróconą hipoteką? Ustawa jest martwa

zaniepokojenia tą sytuacją - podkreśla dyrektor generalny KPF Andrzej Roter. Zwraca on uwagę na statystyki GUS, z których wynika, że od 2001 r. liczba emerytów i rencistów wzrosła z ok. 4,5 mln do 9 mln i stanowi obecnie 23,3 proc. populacji. - Wzrostowi liczby emerytów i rencistów