analogiczny proces

ms

Costa rusza z nowym projektem kawiarnianym w Polsce. W planach szybka ekspansja

Costa rusza z nowym projektem kawiarnianym w Polsce. W planach szybka ekspansja

Costa Ltd., która dwa lata temu przejęła sieć Coffeeheaven, wystartowała z nowym konceptem kawiarnianym będącym połączeniem obu marek - Costa by Coffeeheaven. Działające w Polsce 17 lokali Costa Coffee już zmieniło szyld i wystrój. Analogicznemu procesowi rebrandingu sukcesywnie poddane są wybrane kawiarnie Coffeeheaven w całej Polsce.

Komentarz do rynku złotego - lepsze nastroje i dane obniżają kurs CHF/PLN

Wtorkowe przedpołudnie upłynęło pod znakiem umocnienia złotego do szwajcarskiego franka, co wpisuje się w analogiczny proces obserwowany na wykresach EUR/CHF i USD/CHF. O godzinie 12:14 kurs CHF/PLN testował poziom 3,2378 zł, wobec 3,2548 zł wczoraj na zamknięciu. Dziennie minimum to 3,2357 zł. Szwajcarska waluta traci w reakcji na poprawę nastrojów na rynkach globalnych. Pewien wpływ mogą też mieć, opublikowane dziś rano, najnowsze prognozy gospodarcze dla Szwajcarii.

ING BSK umożliwił automat. przedłużanie kredytów odnawialnych dla firm o 3 mies.

rozpatrywania wniosków o zmianę harmonogramu spłat i odroczenia rat kredytowych lub leasingowych. "Kredyt odnawialny, który nie był w trakcie indywidualnego procesu restrukturyzacji lub windykacji i będzie zapadał w najbliższym czasie, będzie odnowiony według nowej procedury z

Kruk miał 62,16 mln zł straty netto, 7,04 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.

analogicznego okresu w roku poprzednim. Jednocześnie, EBITDA gotówkowa w I kwartale wyniosła 326 mln zł i tym samym odnotowała wzrost o 15% względem 1 kwartału roku 2019" - czytamy w sprawozdaniu. Strata operacyjna wyniosła 7,04 mln zł wobec 126,29 mln zł zysku rok wcześniej

KNF ukarała kolejnego prezesa domu maklerskiego za aferę GetBacku

KNF ukarała kolejnego prezesa domu maklerskiego za aferę GetBacku

kolei na Prime Selection DM KNF nałożyła jedynie karę pieniężną. Nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne inwestują swoje środki w zaufaniu do podmiotów oferujących, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu wynikającego z otrzymanego zezwolenia

Bowim miał wstępnie 2,14 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2020 r.

przełożyło się na spadek dystrybuowanych ton stali. Równocześnie nastąpił spadek cen wyrobów hutniczych. Oba te efekty kumulują się, łącznie przekładając się na spadek przychodów w ujęciu wartościowym w okresie pierwszego półrocza w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost wyników

Grupa Asseco SEE szacuje 35,4 mln zł EBITDA i 17,7 mln zł netto w I kw.

kwartał 2019 roku [?] o ile nie spłyną do spółki nowe nieoczekiwane informacje, spodziewa się skonsolidowanych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2019 roku istotnie odbiegających od osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku, tj.: - skonsolidowanej wartości

Bioton miał 5,98 mln zł zysku netto, 22,1 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

operacyjnej wyniósł 13,89 mln zł wobec 22,5 mln zł straty rok wcześniej. "Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w okresie pierwszego kwartału 2020 r. wyniósł 13,8 mln zł w porównaniu do straty 22,5 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. EBITDA za pierwszy kwartał 2020 w ujęciu

Datawalk miał 3,36 mln zł straty netto, 3,36 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

. zł i były o 59% wyższe w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 r. Wzrost przychodów jest wynikiem pomyślnej finalizacji pojedynczych projektów spośród trwających licznych procesów handlowych. Charakterystyczny dla segmentu enterprise IT długi cykl sprzedaży, wydłużenie się

Trakcja miała 45,75 mln zł straty netto, 45,45 mln zł straty EBIT w III kw. 2019

sprzedaży w wysokości 426 970 tys. zł, które zmniejszyły się o 91 351 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Koszt własny sprzedaży spadł o 34 001 tys. zł i wyniósł 457 385 tys. zł. Grupa za trzeci kwartał 2019 roku wypracowała stratę brutto ze sprzedaży, która wyniosła 30 415 tys. zł, co

Echo podtrzymuje plan przekazania ok. 1600 mieszkań w całym 2020 roku

mieszkania, poprawiając wynik osiągnięty w analogicznym okresie ubiegłego roku. Tylko w drugim kwartale spółka sprzedała 254 lokale ? najwięcej transakcji dotyczyło projektów Stacja 3.0 we Wrocławiu, Nasze Jeżyce II w Poznaniu i Stacja Wola I w Warszawie, podkreślono w komunikacie

Idea Getin Leasing odnotowała 21% wzrostu sprzedaży r/r w czerwcu

Warszawa, 10.08.2020 (ISBnews) - Idea Getin Leasing odnotowała wzrost o 21% w liczbie rejestracji sfinansowanych pojazdów w czerwcu w porównaniu do analogicznego okresu z ubiegłego roku, podała spółka. To bardzo dobry wynik w skali rynku, który łącznie w tym samym czasie

Kropiwnicki z RPP: Procesom recesyjnym towarzyszyć będzie wzrost cen, nie spadek

oraz tzw. 'wolni strzelcy' są zgodni co do tego, że oczywistym skutkiem pandemii, zerwania łańcuchów dostaw i kooperacji oraz upadku wielu firm i utrata pracy przez miliony ludzi będzie 'klasyczna' recesja: spadek PKB, wzrost bezrobocia oraz procesy deflacyjne. Obawiam się znacznie gorszego scenariusza

Intersport Polska miał wstępnie 2,39 mln zł straty EBITDA I kw. 2020/2021

szacunkowe dane. "Obroty netto w ujęciu LFL (tj. na bazie porównywalnych sklepów) w wysokości 18 192 tys. zł czyli o 52,8% niższe w porównaniu do analogicznego okresu - przy czym sprzedaż e-com wzrosła w tym okresie o 108,7% i stanowiła 20,5% udziału w ogólnej sprzedaży

Trakcja miała 285,43 mln zł straty netto, 288,39 mln zł straty EBIT w 2019 r.

mijającego roku. To również początek szeregu procesów naprawczych zainicjowanych przeze mnie, których celem jest powrót na ścieżkę stabilizacji i rozwoju w kolejnych latach. W roku 2019, skumulowały się negatywne efekty i błędy przeszłości. Od kilku lat, rynek inwestycji infrastrukturalnych zmagał się z

Sare miało szacunkowo ok. 1,2 mln zł zysku netto, 4,01 mln zł EBITDA w kw. I-III

. "Szacowane przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 o ok. 2,7%. EBITDA spadła o ok. 4,4%, natomiast szacowany zysk netto za 3 kwartały 2018 r. spadł o ok. 42,7% w stosunku do analogicznego okresu w 2017 roku" - czytamy w komunikacie

Elektrobudowa rozmawia z PG Energy Capital Management o ew. dokapitalizowaniu

. Spółka w procesie pozyskiwania inwestora branżowego planuje również prowadzenie analogicznych rozmów z alternatywnymi inwestorami w przypadku przedstawiania przez nich satysfakcjonującej oferty objęcia akcji, podano także. Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano

Zysk netto Tarczyńskiego wzrósł r/r do 9,38 mln zł w III kw. 2017 r.

13,62 mln zł wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej. "Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie wyniósł 44 678 mln zł. i był o 8 823 tys. zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wyniosła 8,2%. Mimo niekorzystnych warunków otoczenia

Od 4 maja koniec znaczków pocztowych na listach poleconych

Od 4 maja koniec znaczków pocztowych na listach poleconych

analogicznie jak w przypadku paczek i przesyłek kurierskich opłata za nie będzie dokonywana gotówką lub instrumentem płatniczym. Proces przyspieszy obsługę klientów w placówkach pocztowych. Wystarczy, że klient wypełni potwierdzenie nadania i przekaże przesyłkę pracownikowi Poczty

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

kosztów administracyjnych o 4,1% w relacji do analogicznego okresu 2019 roku, poprawa łącznego współczynnika kapitałowego grupy o 0,25 pkt proc. wobec stanu na koniec 2019 roku, kontynuacja procesu transformacji cyfrowej, w tym udostępnienie nowej

Asseco SEE oczekuje ok. 17,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw.

Europe po dokonanej analizie wstępnych skonsolidowanych danych finansowych za III kw. 2018 r., informuje, że o ile nie spłyną do spółki nowe nieoczekiwane informacje, spodziewa się skonsolidowanych wyników finansowych za III kw. 2018 r. istotnie odbiegających od osiągniętych w analogicznym okresie

Auto Partner miał 12,68 mln zł zysku netto, 19 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Wzrost spowodowany był głównie wzrostem sprzedaży zagranicznej (+25%), choć w kraju dynamika była również dodatnia (+7%). Spadek dynamiki wzrostu sprzedaży w stosunku do wyników notowanych w poprzednich kwartałach był spowodowany spadkiem przychodów w

Dekpol miał 17,49 mln zł zysku netto, 26,16 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.

;Departament Produkcji osprzętów do maszyn budowlanych dzięki konsekwentnie realizowanej polityce optymalizacji procesów produkcyjnych oraz dążeniu do skrócenia terminów realizacji zamówień w I półroczu 2019 roku odnotował 39% wzrost przychodów ze sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego

Tarczyński miał 13,83 mln zł zysku netto, 20,46 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

okresie 2017 roku. Pomimo dużego wzrostu cen surowców na rynku w 2018 roku, spółce udało się utrzymać marżę brutto na sprzedaży na prawie niezmienionym poziomie co w analogicznym okresie roku ubiegłego, dzięki przeprowadzeniu programu redukcji kosztów, optymalizacji procesów oraz poprawie struktury

Enea Operator przyłączyła ponad 5,5 tys. źródeł OZE w I kw. 2020 r.

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Enea Operator przyłączyła do swojej sieci ponad 5,5 tys. źródeł odnawialnych, łącznie z mikroinstalacjami, w I kwartale 2020 roku, podała spółka. W analogicznym okresie 2019 roku było ich nieco ponad tysiąc. Moc zainstalowanych w tym roku źródeł

Groclin miał 1,39 mln zł straty netto z dział. kont. w I kw. 2020 r.

317 tys. zł i były znacząco niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 992 tys. zł, co stanowi 8,8% wartości przychodów. Osiągnięto też dodatni wynik netto [z działalności kontynuowanej i zaniechanej łącznie], na poziomie 1,2% wartości przychodów, w kwocie 141 tys. zł

Plantwear może zadebiutować na NewConnect w styczniu

;Dzięki zatwierdzeniu dokumentu informacyjnego weszliśmy w finalną fazę procesu przygotowania do debiutu giełdowego, którego symbolicznym początkiem było przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną niemal dokładnie rok temu" ? skomentował prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie

Sare miało szacunkowo 0,72 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

Sare wyniosła w przybliżeniu 1 645 tys. zł, wobec 3 572 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie, Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za I półrocze 2019 r. wyniosły w przybliżeniu 28 758 tys. zł, wobec 22 679 tys. zł w I

Hawe Telekom: Wartość kontraktów w I półr. niemal 6-krotnie wyższa r/r

Warszawa, 14.09.2017 (ISBnews) - Hawe Telekom pozyskało w I półroczu br. nowe kontraktów o wartości blisko sześciokrotnie wyższej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, wynika z komunikatu spółki. "Hawe Telekom zakończyła właśnie proces

Bank Pekao rozważa emisję obligacji podporządkowanych w listopadzie 

obligacji, podał bank. "Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu oraz jest uzależniona od sytuacji na rynku obligacji. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty

Bowim miał wstępnie 33 tys. zł jednostkowego zysku netto w III kw.

materiałów emitenta za III kwartał 2019 r. wyniosły 360 483 tys. zł, co stanowi wzrost o 15 112 tys. zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Jednostkowy zysk operacyjny wyniósł 4 855 tys. zł, co stanowi spadek o 3 153 tys. zł r/r

Gobarto: Przedłużająca się pandemia może wpłynąć na wyniki i opóźnić inwestycje

Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Przedłużająca się pandemia koronawirusa może wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Gobarto oraz opóźnić pewne procesy inwestycyjne, poinformował prezes Marcin Śliwiński. Kolejne tygodnie, wskutek przedłużającej się pandemii, mogą przynieść

Portfel zamówień Seco/Warwick spadł do 366 mln zł na koniec I kw. br.

% zamówień przypada na segment Pieców Topialnych, 25% na segment Pieców Aluminium Proces oraz 18% na segment Aftersales. W analogicznym okresie roku poprzedniego zamówienia wyniosły 86,4 mln zł. Wartość portfela zamówień na koniec pierwszego kwartału spadła z 412 w 2017 do 366 w 2018 roku (-11%)"

Zysk netto Sygnity wzrósł r/r do 5,6 mln zł w I kw. 2017 r., r.obr. 2017/2018

. 2017/2018 wyniósł 5,41 mln zł wobec 0,09 mln zł straty rok wcześniej. "Za nami pierwsza faza procesu restrukturyzacji działalności Grupy obejmująca m.in. drastyczną redukcję kosztów i ich ścisłą kontrolę. Był to okres w którym dowiedliśmy, że prowadzone od kilku miesięcy

Seco/Warwick miało 4,3 mln zł zysku netto, 5,85 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019

% niższa niż w analogicznym okresie roku 2018, przy jednocześnie wyższej rok do roku o 2,8 pkt proc. marży brutto ze sprzedaży (23,6% w raportowanym okresie). Niższa wartość sprzedaży odzwierciedlała obniżenie portfela zamówień grupy, ale również stanowiła efekt selekcji i koncentracji na zleceniach o

Frisco zanotowało przychody na poziomie 120,1 mln zł w 2019 r.

. Zrealizowane w ubiegłym roku nowe inwestycje i wdrożenia zapewnią klientom lepsze doświadczenia i poprawiają ich konwersję zakupową. Strata ze sprzedaży na poziomie 38%, w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, wynika przede wszystkim z inwestycji ukierunkowanych na dalszy rozwój Spółki. Negatywny wpływ

GUS: Zużycie wody spadło do 8,8 km3 w 2019 r.

Warszawa, 30.06.2020 (ISBnews) - Zużycie wody w Polsce wyniosło 8,8 km3 w 2019 r., co stanowiło 94% wartości zużycia zanotowanego w ubiegłym roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). "Analogicznie jak w latach poprzednich, największy udział w

Scope Fludics przesuwa terminy zakończenia realizacji etapów w 2 projektach

. Pierwotny plan działań w ramach projektu PCR|ONE zakładał ukończenie etapu certyfikacji i rejestracji systemu w połowie 2020 r. "Przedłużenie terminów zakończenia prac w obu projektach związane jest z sytuacją wywołana pandemią COVID-19, w efekcie którego ograniczono procesy

Rank Progress miał 17,98 mln zł zysku netto, 33,42 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

trzecim kwartale Grupa wygenerowała 16,9 mln zł zysku na sprzedaży wobec 3,8 mln zł zysku na sprzedaży w analogicznych okresie roku poprzedniego. Wzrost zysku był wynikiem znacząco wyższych przychodów, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów działalności operacyjnej (bez wartości sprzedanych towarów) na

Tarczyński miał 13,17 mln zł zysku netto, 26,05 mln zł zysku EBITDA w III kw.

wcześniej. "Wynik EBITDA Grupy w analizowanym okresie wyniósł 56,358 mln zł i był o 7,806 tys. zł wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Rentowność EBITDA wyniosła 8,3%. Mimo niekorzystnych warunków otoczenia rynkowego, Grupa przeprowadziła proces

Grupa Lokum Deweloper sprzedała 82 lokale, rozpoznała 331 w II kw. br.

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Grupa Lokum Deweloper sprzedała 82 lokale w II kwartale 2019 roku w porównaniu do 227 lokali w analogicznym okresie 2018 roku, podała spółka. Jednocześnie w wyniku rozpoznano 331 lokali wobec 6 rok wcześniej. "W

Grant Thornton: Liczba stron uchwalonego prawa spadła o 44% r/r w I poł. 2020 r.

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - W I połowie 2020 r. przyjęto w Polsce tylko 6,6 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższego rzędu, co oznacza spadek o 44% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wynika z najnowszej aktualizacji "Barometru stabilności

Alior Bank mocno powalczy o nowych klientów, wykorzystując PSD2

. "W połowie przyszłego roku chcemy rozpocząć analogiczny proces, który umożliwi przenoszenie depozytów klientów z innych banków" - zapowiedział wiceprezes. Alior Bank kwartalnie w III kw. udzielił pożyczek na kwotę 2 mld zł. "Proces

Bank ING BSK miał 372,7 mln zł zysku netto 130,76 mld zł aktywów w II kw. 2018r.

, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Bank konsekwentnie zwiększa udział w finansowaniu firm, przedsiębiorców i klientów indywidualnych. W minionym półroczu ING Bank Śląski, po raz kolejny, osiągnął szybszy niż na rynku wzrost akcji kredytowej. Dzięki nowoczesnym

Sare miało szacunkowo ok. 360 tys. zł straty netto, 533 tys. zł EBITDA w I kw.

. Szacowane przychody w analogicznym okresie roku 2018 wynosiły 10 059 tys. zł, EBITDA - 1 391 tys. zł, a zysk netto - 566 tys. zł, podano także. "Wzrost skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Sare wynika głównie z przejęcia przez emitenta w 2018 roku dwóch spółek: Sales

Rank Progress miał 3,68 mln zł zysku netto, 28,61 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

wyniósł 28,61 mln zł wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej. "W pierwszym kwartale grupa wypracowała zysk na działalności operacyjnej w wysokości 28,6 mln zł wobec zysku 4,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Największy udział w zysku na działalności operacyjnej

Zamknięcie centrów handlowych nic nie da. Trwa walka o czynsze. Szykujmy się na narodową kwarantannę

listopada już tylko 59 proc. - Największy spadek poziomu odwiedzalności w porównaniu z analogicznym dniem w roku 2019 odnotowano 29 października, wówczas wyniosła ona jedynie 52 proc. r/r - podaje PRCH. A to jest średnia - w dużych miastach, w największych galeriach oraz na wschodzie kraju te spadku są

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

zł. Dodatkowo, koszty działania grupy (bez składek na BFG) były o 7,8% niższe względem analogicznego okresu rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

OT Logistics miało 37,42 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

trwa proces restrukturyzacji spółki STK S.A., co ma wpływ na mniejsze wartości przewozów ładunków. W zakresie spedycji grupa, mimo trudności makroekonomicznych i operowania na bardzo konkurencyjnym rynku, skutecznie wykorzystuje sprawdzoną markę oraz sprawność handlową. Nadal kontynuowane są procesy

Projekt SRKK zakłada zmiany w podatkach dotyczących inwestycji kapitałowych

opodatkowania odsetek od obligacji, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym; ? Zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną

Bowim miał wstępnie 10,13 mln zł jednostkowego zysku netto w 2018 r.

, mocy logistyczno-magazynowych. Natomiast zmiany wyników finansowych związane są z trendami zmian cen wyrobów hutniczych w analogicznych okresach" - czytamy dalej. Ze względu na trwający proces sporządzania raportu skonsolidowanego Grupy Bowim, na dzień publikacji

PZU miało 1 007 mln zł zysku netto, 2 006 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

porównaniu z 16 933 mln zł rok wcześniej. Zysk netto ogółem wyniósł 3 902 mln zł wobec 2 899 mln zł rok wcześniej. "W okresie 9 miesięcy 2018 roku Grupa PZU zebrała 17 258 mln zł składki brutto, czyli o 325 mln zł (+1,9%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego

SimFabric rozpoczął procedurę przejścia na rynek główny GPW

największego dotychczas kontraktu z koncernem Koch Media GmbH znacząco przyspieszyło ten proces. Umowa pozwoliła nam także uruchomić kolejny filar działalności studia, jakim są projekty mobilne i przyspiesza przygotowanie polityki dywidendowej" - powiedziała prezes Julia Leszczyńska, cytowana w

BIK: Wartość portfela kredytów mikroprzedsiębiorców to 69,7 mld zł w I poł. br.

Warszawa, 04.08.2020 (ISBnews) - Wartość portfela kredytów mikroprzedsiębiorców wyniosła 69,7 mld zł na 30 czerwca 2020 r. i była wyższa o 1,2 mld zł (1,8%) w porównaniu do analogicznego półrocza 2019 r., wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). Jednak pierwsze sześć

Forever Entertainment szacuje zysk netto na 13,4 mln zł w I poł. 2020 r.

netto bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 5,4 mln zł, podano. "Spółka wypracowała 15 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2020 r., co przełożyło się na wzrost o 135% r/r w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W tym okresie osiągnęła 7,2 mln zł zysku

Sygnity miało 15,92 mln zł zysku netto z dział. kont. w I poł. r.obr. 2018/2019

poprawiając swoją płynność finansową [...] Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 15,9 mln zł, co stanowi 317% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Tak wysoki zysk netto został uzyskany w wyniku osiągnięcia przychodów finansowych w wysokości

Rafalska: Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkc. wzrośnie do 71% do 2020 r.

ubiegłym roku współczynnik aktywności zawodowej [osób w wieku produkcyjnym] w Polsce wyniósł 68,8% i wzrósł w porównaniu do roku 2015 o 0,7 pkt proc. W I kwartale 2017 r. sięgnął już 69,1%, wzrastając o 0,6 pkt proc. wobec analogicznego okresu roku 2016. [?] W I kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia

Kryzys? Jaki kryzys? Nastroje wśród konsumentów są coraz lepsze

głównym zadaniem jest wykazanie, że im bardziej konsumenci wierzą w pozytywną sytuację gospodarczą, ich miejsca pracy oraz dochody, tym więcej wydają. Pogarszająca się ufność konsumencka analogicznie powinna sygnalizować możliwe pogorszenie sytuacji gospodarczej w kraju. Pesymiści tracą przewagę Jak

PEX PharmaSequence: Rynek apteczny wzrósł o 4% r/r do 32,99 mld zł 2017 r.

wyniosła ponad 8 419 mln zł (+4,5% w stosunku do 2016 roku)" - powiedział prezes PEX PharmaSequence Jarosław Frąckowiak, cytowany w komunikacie. "Rynek apteczny w grudniu 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie ponad 2 839 mln zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego

Ulma miała wstępnie 93,8 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto w I półr.

w stanie zakontraktować nowych zleceń na poziomie notowanym w analogicznym okresie poprzedniego roku, co negatywnie wpłynęło na wysokość łącznych przychodów osiągniętych w segmencie "obsługi budów", będących głównym motorem aktywności gospodarczej grupy, podano także

Gaz-System zweryfikował listę potencjalnych wykonawców Baltic Pipe

zamówień, którzy wykazali zainteresowanie ich realizacją oraz potwierdzili odpowiedni potencjał techniczny i doświadczenie w analogicznych projektach. Zgodnie z dotychczasowymi założeniami, właściwy proces przetargowy rozpocznie się na początku 2019 r. Jeszcze w tym roku Gaz

Sygnity miało 5,02 mln zł straty netto, 5,15 mln zł straty EBIT w III kw. r.obr.

trzecim kwartale roku obrotowego 2017/2018 realizowała złożony proces związany z restrukturyzacją dużych, nierentownych kontraktów, na których sfinansowanie w raportowanym okresie spółka wydała blisko 30 mln zł. Działania te były kluczowe dla uzyskania trwałej rentowności spółki oraz istotnej poprawy

Synektik miał 2,46 mln zł zysku netto, 3,29 mln zł EBIT w I kw. r.fin. 2019/2020

roku obrotowego grupa kapitałowa zanotowała: 51-proc. spadek przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego i rozwiązań informatycznych, do 29,4 mln zł, wypracowując 4,3 mln zł EBITDA, wobec 11,7 mln zł EBITDA w analogicznym okresie 2018 roku finansowego. Spadek przychodów segmentu i konsekwentny spadek

Backlog Seco/Warwick wynosił 403 mln zł na koniec I kw. 2017 r.

przypada na segment Pieców Próżniowych, 24% na segment Pieców Aluminium Proces oraz 22% na segment Aftersales. W analogicznym okresie roku poprzedniego zamówienia wyniosły 144 mln zł. Wartość portfela zamówień na koniec pierwszego kwartału spadła z 429 [mln zł] w 2016 do 403 [mln zł] w 2017 roku (-7%)"

Asseco SEE miało 25,25 mln zł zysku netto, 29,89 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

kwartale 2019 roku znacząco poprawiły się w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Przychody ze sprzedaży wyrażone w PLN wyniosły 228,8 mln, co oznacza wzrost o 77,3 mln (51%) w stosunku do trzeciego kwartału 2018 roku. Zysk z działalności operacyjnej osiągnął poziom 29,9 mln zł po wzroście o

Drutex miał ponad 440 mln zł przychodów w I poł., liczy na ponad 1 mld zł w 2019

. "Wyniki sprzedaży osiągnięte w pierwszej połowie tego roku oceniamy jako bardzo dobre. 10% wzrost wielkości sprzedaży względem analogicznego okresu poprzedniego roku bardzo nas cieszy. Wyniki finansowe potwierdzają jednocześnie, że rozwijamy się we właściwym kierunku, podejmujemy trafne decyzje

Resort finansów szykuje nowy podatek dla dziesiątek tysięcy polskich przedsiębiorców

bezpośrednio przez wspólników, proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach. Analogiczne zasady dotyczą spółek jawnych, spółek partnerskich oraz spółek cywilnych. Zasady opodatkowania są zatem zbliżone do tych, które obowiązują osoby fizyczne prowadzące indywidualne działalności gospodarcze. Zmiany

Ponad 11 tys. klientów ING BSK ma umowę na bankowy terminal płatniczy

średnio trzy razy więcej klientów niż w analogicznym okresie przed jego rozpoczęciem. Do wysokiego przyrostu liczby terminali przyczynił się prosty i intuicyjny proces ich zamawiania, a także uproszczona weryfikacja klienta jeszcze na etapie zakładania rachunku firmowego, podano również

Poczta Polska: Popularność opcji 'Odbiór w Punkcie' wzrosła o ok. 50% r/r

typu "click&collect" - 12,6 tys. punktów na terenie całego kraju - tworzą placówki Poczty Polskiej oraz sieci partnerskie: sklepy Żabka, stacje PKN Orlen oraz kioski i saloniki prasowe Ruchu. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku Poczta Polska

Przegląd informacji ze spółek

zarządu powierzając mu pełnienie funkcji członka zarządu, podała spółka. Elektrobudowa ocenia, że proces budowania księgi popytu emisji akcji serii F zostanie przeprowadzony do 23 marca, podała spółka. GetBack w restrukturyzacji złożył do Sądu

PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

w stosunku do analogicznego okresu roku 2019. Kontynuowano również proces cobrandingu sukcesywnie wzmacniając ekspozycję marki Orlen w europejskiej sieci koncernu" - czytamy dalej. Segment Usptream wypracował rezultat EBITDA wg LIFO na poziomie 219 mln zł i był o 125

Orange Polska podtrzymuje planowany capex na poziomie 2-2,1 mld zł w 2019 r.

analogicznym okresie w ubiegłym roku. Wzrost wynika z bardziej równomiernego rozłożenia nakładów w roku bieżącym" - czytamy w raporcie półrocznym. Nakłady inwestycyjne grupy obejmowały przede wszystkim: * rozbudowę sieci światłowodowej w ramach

Zysk netto Simple wyniósł 0,42 mln zł, EBIT 0,55 mln zł w I kw. 2018 r.

Simple zakończyła z ponad czterokrotnie wyższym zyskiem netto za okres sprawozdawczy, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak wyraźna poprawa wyników finansowych jest dowodem trafności i skuteczności prowadzonych działań optymalizacyjnych w szczególności tych związanych z optymalizacją procesów

Przychody TXM spadły o 30% r/r do ok. 21 mln zł w czerwcu

. o 23% mniej niż w roku poprzednim. "W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego wyniosła ok. 3 mln zł i była o 17% niższa w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie. Przychody ze sprzedaży

Zysk netto Banku BGŻ BNP Paribas wzrósł r/r do 109,79 mln zł w III kw. 2017 r.

porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, głównie dzięki dobiegającemu końca procesowi połączenia banków: BGŻ S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. i Sygma Bank Polska S.A. Łączna kwota kosztów integracji poniesionych przez grupę za 9 miesięcy 2017 roku wyniosła 24,9 mln zł wobec 146,7 mln zł w

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej. "W czasach kryzysu warto postawić na naukę"

, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że ten proces się powiódł. Potwierdzają to wyniki badań satysfakcji prowadzonych w naszej szkole – aż 93 proc. studentów oceniło dobrze i bardzo dobrze jakość zajęć prowadzonych online. Pandemia zaskoczyła uczelnie wyższe u progu semestru letniego 2019/20

Sprzedaż Gino Rossi spadła o 14,9% r/r do 11,8 mln zł w sierpniu 

sierpniu wynika z niższej sprzedaży w segmencie B2B. Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za sierpień 2018 wyniosły 9 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 15% przy porównywalnej powierzchni handlowej" - czytamy w raporcie

Kredyt Inkaso miał 20,5 mln zł straty netto, 2,5 mln zł zysku EBIT w I-III kw.

zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wysokie wpłaty od dłużników przy relatywnie niewielkiej skali inwestycji w okresie I-III kwartał roku obrotowego 2019/2020 wpłynęły na nieznaczny spadek wartości bilansowej wierzytelności na koniec grudnia 2019 r." - czytamy także

Emmerson Evaluation spodziewa się spadku liczby hoteli i upadłości w branży

prosperity dobiegły końca. Obecnie cały rynek hotelowy stoi przed ogromnym wyzwaniem. Część z obiektów, szczególnie tych, które były słabiej zarządzane lub posiadały niższy standard usług czy wyposażenia od analogicznie kategoryzowanych konkurentów, z pewnością będzie miała trudności z utrzymaniem się na

Nestmedic realizuje bez zakłóceń plan finansowania zamierzeń

Białymstoku. Wzrasta również liczba wykonywanych badań. W pierwszym kwartale 2019 odnotowaliśmy 750 badań, a w analogicznym okresie obecnego roku liczba ta wzrosła do 1313 ? jest to więc wzrost o 75%. W samym marcu tego roku przeprowadziliśmy 505 badań" - wymienił Gnich. W jego

Jednostk. zysk netto Bowim wzrósł do 2,96 mln zł w III kw. wg wstępnych danych

. Narastająco za III kwartały 2017 r. jednostkowy zysk operacyjny wyniósł 26,26 mln zł, co stanowi spadek o 4,85 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, podano także. Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Bowim za III kwartał

Lokum Deweloper miał 1,99 mln zł straty netto, 1,04 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

; - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie. Po trzech kwartałach 2019 r. Lokum Deweloper odnotował 70-proc. spadek sprzedaży mieszkań w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Na koniec września spółki z Grupy miały podpisanych 235 umów deweloperskich i

Sare miało szacunkowo ok. 1,56 mln zł zysku netto, 3,57 mln zł EBITDA w I poł.

. Szacowane przychody ze sprzedaży spadły w stosunku do analogicznego okresu roku 2017 o ok.1%. EBITDA wzrosła o ok. 9%. "Wzrost EBITDA wynika z włączenia do konsolidacji spółek Sales Intelligence SA oraz MarketNews24 Sp. z o.o., które to nie stanowiły części grupy kapitałowej

Grant Thornton: Liczba ofert pracy spadła o 16,3% r/r i wzrosła o 26,1% m/m w VI

Warszawa, 09.07.2020 (ISBnews) - Liczba ofert pracy spadła o 16,3% r/r i wzrosła o 26,1% m/m w czerwcu br., wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton i firmę Element "Rynek pracy w czasie COVID-19". Dla porównania, w kwietniu 2020 roku analogicznie

Action miał 1,54 mln zł straty netto, 1,46 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

poziomie 352 329 tys. zł, co stanowi spadek o 9,7% w relacji do wyniku zanotowanego w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym okresie grupa osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie 22 687 tys. zł oraz stratę operacyjną w wysokości 1 456 tys. zł. Strata netto osiągnięta przez grupę kapitałową Action S.A

BIK: Banki udzieliły o 17,7% więcej r/r kredytów mieszkaniowych w lutym

odmienne tendencje. Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą kredytów powyżej 200 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w lutym 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w ujęciu liczbowym udzielono

Aviva Investors TFI nie będzie pobierać opłat za zarządzanie PPK do końca 2020r.

miesięcy, licząc od 1 lipca 2019 r. Decyzją Towarzystwa do końca 2020 r. nie będą pobierane opłaty za zarządzanie subfunduszami w ramach PPK" - czytamy w komunikacie. Wcześniej Aviva z powodzeniem uczestniczyła we wdrażaniu analogicznej reformy emerytalnej (Pension Acts) w

Druga fala koronawirusa: firmy wstrzymują rekrutację i mogą ciąć zatrudnienie

. ofert pracy, czyli o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Rynek pracy najmocniej dostał w kwietniu. Liczba ofert rok do roku spadła wówczas aż o 50 proc. W kolejnych miesiącach było nieco lepiej, a we wrześniu można było nawet mówić o zbliżaniu się do sytuacji sprzed pandemii. Ofert

Spółka Ciechu podpisała list intencyjny z Remondis ws. budowy spalarni odpadów

pochodzenia komunalnego, podał Ciech. Wytwarzana w procesie termicznego przekształcania odpadów energia elektryczna oraz ciepło będą dostarczane przez Remondis do Ciech Soda Polska. Współpraca ma na celu obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjności źródła ciepła w zakładzie

Ratownicy medyczni pilnie poszukiwani. Ale liczba ofert pracy w Wielkopolsce spada. Najwięcej zwolnień w handlu

analogicznego okresu poprzedniego roku. W sytuacji epidemicznej wydaje się to dość optymistyczne – zwraca uwagę szefowa WUP-u. Ale statystyki to jedno, a jakość ofert to drugie. Od początku pandemii rynek pracy w największych 10 miastach Polski obserwuje firma doradcza Grant Thornton. Ona opracowuje dane

PARP przyznała średnim firmom ok. 592 mln zł dotacji w ciagu miesiąca

, a cały proces odbywa się drogą elektroniczną. "To wsparcie ma służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzech miesięcy funkcjonowania. Jest zatem niezbędną pomocą, która rozwiązuje te najbardziej podstawowe problemy, które jednak

Zarabiamy trzy razy mniej niż kraje UE i potrzebujemy prawie 20 lat, żeby dogonić zachód Europy

szczęście proces doganiania zachodnich krajów przez Polskę postępuje, a w ostatnim czasie jego tempo wyraźnie przyspieszyło, wynika z trzeciej edycji raportu „Salary Catch Up Index", przygotowanej przez Grant Thornton. Przy obecnych dynamikach dogonilibyśmy średnią unijną już w 2038 roku. Rok

FO Dębica miała 73,59 mln zł zysku netto, 74,58 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

;Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosła 960,6 mln zł, tj. o 98,1 mln zł więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. Za 6 miesięcy 2019 r. sprzedaż ta stanowiła 90% sprzedaży ogółem, wobec 89% w analogicznym okresie 2018 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych

Rank Progress miał 10,65 mln zł straty netto, 1,53 mln zł EBIT w I poł. 2019

analogicznym okresie roku poprzedniego. Mniejszy zysk był wynikiem braku opisanej powyżej, jednorazowej transakcji sprzedaży, która znacząco wpłynęła na wynik okresu poprzedniego. Rentowność na sprzedaży nieco wzrosła i wyniosła 21% wobec 20% w I półroczu roku ubiegłego, podano także

Dramatyczny spadek liczby pasażerów na Kraków Airport. Tak źle nie było od wiosennego lockdownu

których wynika, że pasażerowie po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią będą korzystać z podróży lotniczych, a ruch pasażerski będzie sukcesywnie wzrastał. Proces odnowy opierać się będzie na współpracy pomiędzy całą branżą, organizacjami turystycznymi, państwami, tak by powstały wspólne, globalne

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,8% r/r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%

użytkowników. Ponadto Pekao, jako pierwszy w Polsce, wprowadził możliwość zakładania konta na selfie, dziś tą metodą otwieranych jest ok. 22% kont w banku" - czytamy w komunikacie. W I kwartale 2020 roku sprzedaż pożyczek w procesach elektronicznych "na klik"

Asseco SEE miało 17,79 mln zł zysku netto, 38,7 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

0,7 mln euro (35%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wyższy wynik segmentu wynika w największym stopniu z poprawy w linii oferującej rozwiązania eCommerce oraz w linii odpowiedzialnej za utrzymanie terminali płatniczych, gdzie dodawany jest wynik spółek Necomplus" - czytamy w

LW Bogdanka miała 88 mln zł zysku netto, 211,6 mln zł EBITDA w II kw. br.

, czyli o 306 tys. ton więcej niż w analogicznym okresie 2018 r., uzysk wyniósł 65,1% w I półroczu 2019 r. wobec 59,6% w I półroczu 2018 r., podano w raporcie. W I połowie 2019 r. Bogdanka wykonała 14,2 km wyrobisk korytarzowych, z czego 6,4 km w samym II kwartale 2019 r

Seco/Warwick miało 3,05 mln zł zysku netto, 5,31 mln zł zysku EBIT w III kw.

analogicznym okresie roku 2017 i wyniosła 400,3 mln zł. Największe wzrosty zarejestrowano w segmentach Pieców Topialnych (+78,7%), zwłaszcza w spółce Retech Systems LLC, Pieców Atmosferowych (+24%) oraz niewielki wzrost sprzedaży Pieców Próżniowych (+0,3%). Sprzedaż segmentu części zamiennych i usług