analizy sektorowe

GPW wprowadza zmiany w indeksach giełdowych

Inaczej będą publikowane subindeksy sektorowe. GPW zmienia też zasady kwalifikacji spółek do indeksu WIGdiv.

GPW wprowadzi nową klasyfikację emitentów, będą 3 nowe indeksy sektorowe

Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadzi z początkiem 2017 roku nową klasyfikację sektorową emitentów giełdowych. Nowe zasady będą obejmować emitentów akcji i obligacji notowanych na rynkach regulowanych i alternatywnych GPW

URE przyznał ponad 340 mln zł rekompensat 25 przedsiębiorstwom energochłonnym

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Za 2019 rok przyznano ponad 340 mln zł rekompensat, podał Urząd. "W wyniku analizy i

MR: Skala spadku polskiego eksportu może być niższa niż w innych krajach

2020 r. po I półroczu, przygotowanej przez Departament Analiz Ekonomicznych Ministerstwa Rozwoju. "W ślad za dynamicznym spadkiem światowego handlu, w 2020 r. oczekuje się również zmniejszenia polskich obrotów towarowych, głównie z uwagi na niższy popyt zagraniczny

PARP oferuje 6,7 mln zł na podnoszenie kompetencji w branży motoryzacyjnej

gospodarczego i przedsiębiorcy, poinformowano. Zadaniem operatora wyłonionego w IV rundzie konkursu "Szkolenia lub doradztwo wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji" będzie wybór podmiotu, który przeprowadzi rekrutację pracowników przedsiębiorstw i pomoże

BCG: Po pandemii w bankowości szybsza cyfryzacja, fuzje, zmiany polityki kredyt.

kolejne fuzje. Innym obszarem, gdzie banki będę musiały bardzo szybko dopasować się do nowej sytuacji są zmiany w polityce kredytowej, z nowym podejściem sektorowym oraz większym wykorzystaniem zaawansowanej analityki, ocenia w rozmowie z ISBnews Managing Director & Senior Partner, Chairman BCG w Polsce

Zagraniczny biznes krytykuje podatek od reklam

Zagraniczny biznes krytykuje podatek od reklam

biznes jest przeciwko - Naszym zdaniem wprowadzenie składki od przychodów z reklam przyjmie formę kolejnego stałego podatku sektorowego, który uderzy nie tylko we wszystkie podmioty z łańcucha reklamowego, ale pośrednio wszystkich obywateli, pomimo że ma służyć niwelowaniu negatywnych skutków pandemii

PKO BP: Przed nami wzrost stóp kapitalizacji na rynku nieruchomości inwestyc.

Warszawa, 15.07.2020 (ISBnews) - Rynek nieruchomości inwestycyjnych wchodzi obecnie w fazę wyczekiwania oraz analizowania reakcji rynku najmu na skutki epidemii, oceniają analitycy PKO Banku Polskiego w analizie sektorowej "Nieruchomości komercyjne". Według nich

BGŻ BNP Paribas: Ceny detal. żywności wzrosną średnio o 2-3,5% r/r w 2019 r.

zbliżone do średniej z ostatnich latach, w całym 2019 r. przeciętne ceny warzyw będą o ok. 3-5% wyższe niż w 2018 r." - powiedziała ekspert ds. analiz sektorowych i rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas Karolina Załuska, cytowana w komunikacie. Ceny owoców krajowych

GPW, PFR, BIK wnioskuje do UOKiK ws. utworzenia agencji ratingowej

sporządzanie raportów analitycznych sektorowych i jednostkowych w celu wypełnienia istniejącej na rynku polskim luki w dostępie do krajowych ratingów, analiz i ocen ryzyka" - czytamy w komunikacie. Jak podaje UOKiK, długofalowym celem przedsiębiorców uczestniczących w

"Cyberpunk 2077" zmienił krajobraz polskiej branży gier. Inwestorzy nie odwracają się od gamingu, ale obstawiają rozważniej

"Cyberpunk 2077" zmienił krajobraz polskiej branży gier. Inwestorzy nie odwracają się od gamingu, ale obstawiają rozważniej

CD Projekt jest jedną z pięciu spółek wchodzących w skład indeksu WIG Games. Pozostałe to CI Games, PlayWay, Ten Square Games i 11 bit studios. - Najmodniejszy indeks sektorowy ubiegłego roku rzeczywiście jest wyraźnie najsłabszy w 2021. Wynika to głównie z rotacji kapitału do innych spółek, które

Rząd planuje specjalny podatek od mieszkań kupowanych w celach spekulacyjnych. Biznes już protestuje

Rząd planuje specjalny podatek od mieszkań kupowanych w celach spekulacyjnych. Biznes już protestuje

, że trwają w jego resorcie analizy, które mają na celu "takie opodatkowanie sytuacji, kiedy mieszkania stoją puste, niewynajęte". - Takie mieszkanie mogłaby kupić i zamieszkać w nim polska rodzina, bo popyt jest bardzo duży, a jednak ktoś decyduje się na to, żeby ono stało puste. Zyski z

PKO BP: Przed rynkiem biurowym łagodny i stopniowy spadek czynszów

utrzymanie wysokiego poziomu pracy zdalnej poza okres epidemii, co jest w naszej ocenie w dużym stopniu możliwe" - czytamy w analizie sektorowej PKO BP "Rynek nieruchomości biurowych 1q20". Na koniec I kw. 2020 r. średni współczynnik pustostanów w kraju (8,44

EUIPO: Polska traci 9,5 mld zł rocznie z powodu podrabiania towarów

stanowi 10% sprzedaży w 11 sektorach. Zgodnie z analizą w ujęciu ogólnym całkowita wartość sprzedaży utraconej w Polsce odpowiada kwocie 252 zł na obywatela polskiego rocznie" - wskazało EUIPO. Jest to druga sektorowa ocena skutków gospodarczych zjawiska podrabiania i

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu będzie stała, ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

powrocie do normalnej pracy instytucji odpowiedzialnych za umożliwienie obrotu nieruchomościami w maju 2020 sytuacja na rynku inwestycyjnym jeszcze długo nie wróci do normy" - czytamy w analizie sektorowej, poświęconej nieruchomościom komercyjnym. "Długookresowy wpływ

Co robić, by dogonić bogaty Zachód? Jest sposób, by w 30 lat w Polsce żyło się jak w Niemczech

Co robić, by dogonić bogaty Zachód? Jest sposób, by w 30 lat w Polsce żyło się jak w Niemczech

transformacji nastąpił regres w reformowaniu kraju, który nasilił się po roku 2015, gdy rządy przejęło PiS. Została ograniczona wolność gospodarcza przez nowe regulacje i renacjonalizację. PiS wprowadziło wiele szkodliwych regulacji sektorowych, takich jak zakaz sprzedaży ziemi rolnej, zakaz handlu w niedziele

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 21% firm - o 0,7 pkt proc. mniej kw/kw

, które jest obecnie najniższe od 2013 r. (spadek o 0,7 pkt proc. kw/kw - do 21%). Zjawisko to, w wymiarze sektorowym, było jednak ograniczone głównie do przetwórstwa przemysłowego. W pozostałych branżach wskaźnik nowych inwestycji na ogół lekko poprawiał się. Jednocześnie silnie obniżył się optymizm w

KIO nakazała unieważnienie wyboru oferty Torpolu w przetargu El. Ostrołęka

oferty podmiotu, który zajął pierwsze miejsce, tj. konsorcjum Torpolu i Zakładów Automatyki Kombud, podały Torpol i ZUE. "Wyrok KIO nie jest prawomocny. Po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem, emitent dokona całościowej analizy faktów i twierdzeń stanowiących jego

Selvita zleciła przeprowadzenie I fazy badań klinicznych projektu SEL120

przeprowadzenie I fazy badań klinicznych dla projektu SEL120. Termin rozpoczęcia badań klinicznych planowany jest na I kwartał 2019 roku, podała spółka. "Wymienione wyżej prace prowadzone będą w ramach projektu WIND-P0, realizowanego w ramach Programu Sektorowego INNOMED, którego

Tobiszowski z ME: Założenia polityki energetycznej zaprezentujemy 11 lipca

. Tobiszowski mówił wówczas, że programy sektorowe dla węgla kamiennego i brunatnego będą elementem polityki energetycznej, ponieważ podstawowym celem rządu jest zapewnienie Polsce niezależności energetycznej i wspieranie rodzimego przemysłu. Dokument "Program dla sektora węgla

Bank Pekao: Elektromobilność to szansa na inwestycje w przemyśle motoryzacyjnym

Analiz Sektorowych Banku Pekao Kamil Zduniuk, autor raportu, cytowany w komunikacie. Bank Pekao przekonuje, że w ramach procesów zmiany w kierunku napędów alternatywnych dla niektórych części rynek zacznie się kurczyć. Chodzi m.in. o silniki spalinowe, układy paliwowe i

BGŻ BNP Paribas: Wartość zakupów spożywczych na święta wzrośnie o 6-7% r/r

podwyżki te sięgają ponad 50% - powiedziała dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas Marta Skrzypczyk, cytowana w komunikacie. Za kilogram twarogu powinniśmy zapłacić średnio ok. 13,25 zł, czyli mniej więcej tyle samo, co

Coface: Opóźnienia płatności o ponad 3 miesiące zgłasza 28% firm

. W analizie sektorowej najlepiej wypada branża handlowa, gdzie zaległości płatnicze wynoszą 15 dni, a najgorzej branże transportowa oraz budowlana, które zgłosiły opóźnienia odpowiednio o 146 i 116 dni. Ponadto analiza wykazała, że ponad połowa firm doświadcza średnich

Famur zakłada mniej nowych inwestycji, więcej usług serwisowych w II poł. 2020

zapowiedziała, że planuje do 2035 roku zwiększenie wydobycia węgla o 50%, a Chiny poinformowały o uruchomieniu budowy nowych bloków konwencjonalnych o mocy wynoszącej ok. 148 GW. Analizy sektorowe wyraźnie wskazują, że w perspektywie dwóch, trzech dekad rola węgla w globalnym miksie energetycznym nadal będzie

Dybuła z BNP Paribas: Wzrost PKB sięgnie 3,2% w 2020, przyspieszy do 3,5% w 2021

Warszawa, 28.01.2020 (ISBnews) - Tempo wzrostu gospodarczego w bieżącym roku znacząco spowolni - do 3,2% r/r, zaś w przypadku przyszłego - przyspieszy do 3,5% z możliwością korekty prognozy w górę, uważa główny ekonomista oraz dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi", z

Propozycja PiS na przedterminowe wybory? Kwota wolna od podatku 30 tys. zł i emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł

zabraknie na emerytury 200-300 mld zł. Znaleźć je można tylko w jeden sposób: tnąc wydatki (to raczej mało prawdopodobne) bądź podnosząc podatki. Komu? To już Zjednoczona Prawica przećwiczyła w przeszłości w postaci różnego rodzaju podatków sektorowych (bankowego, od cukru, handlowego, od "małpek"

Bank Pekao oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery U w 2021

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest odbicie koniunktury w kształcie litery "U" i powolny powrót do świat sprzed pandemii, wynika z najnowszego raportu Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao

BGŻ BNP Paribas: Produkcja branży motoryzacyjnej przekroczy 150 mld zł w br.

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Wartość produkcji sprzedanej branży motoryzacyjnej może przekroczyć 150 mld zł w całym 2017 r., a liczba zatrudnionych zbliża się już do 200 tys. osób, wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez analityków Departamentu Analiz

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,68% m/m do 826,2 pkt we IX

wynik - tym bardziej, że koniunktura przemysłowa ulega dalszemu ochłodzeniu. "Wśród indeksów sektorowych, które można identyfikować z przemysłem produkcyjnym, na wartości zyskały WIG-ODZIEŻ (+13,5% m/m) i WIG-LEKI (+1,9%), a straciły WIG-MOTO (-1,1%), WIG-SPOŻYWCZY (-2,1

Pekao: Produkcja moto. wzrośnie do 245 mld zł w 2030 r. wg bazowego scenariusza

niemieckiej gospodarki. Nawet jeśli kolejne kwartały przyniosą spowolnienie, powinno ono być tymczasowe" - powiedział ekspert z Zespołu Analiz Sektorowych banku, autor raportu Kamil Zduniuk, cytowany w komunikacie. Spośród trzech zaproponowanych scenariuszy, scenariusz bazowy

Wojny w sieci: operator vs. haker

za bezpieczeństwo infrastruktury teleinformatycznej. – Organizacje, które mają zgrane i przeszkolone zespoły w odpowiedzi na incydent bezpieczeństwa radziły sobie znacznie lepiej z reakcją na zagrożenia i ich analizą – mówi Cezary Piekarski, starszy kierownik w dziale zarządzania ryzykiem

NBP: Sektor budowlany w fazie silnego ożywienia, ryzykiem spowolnienie gosp.

jest w dół" - powiedział dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego (NBP) Piotr Szpunar podczas konferencji prasowej. Raport wykazał, że w analizowanym okresie średnie ceny ofertowe i transakcyjne m2 mieszkań na lokalnych rynkach pierwotnych i

PAIH chce przyciągnąć firmy z Korei do współpracy przy CPK i do sektora ICT

także skłonić do przyjrzenia się polskiemu sektorowi usług nowoczesnych w tym ICT" - powiedział Senger, cytowany w komunikacie. Z analizy Biura Handlowego PAIH w Seulu wynika, że koreańskie firmy mogą być zainteresowane zarówno zarządzaniem, jak i generalnym wykonawstwem

PKO BP: Na rynku mieszkaniowym najbardziej prawdopodobny dalszy wzrost cen

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla rynku mieszkaniowego w perspektywie roku jest kontynuacja tendencji wzrostowych cen lokali, ocenia PKO Bank Polski w analizie sektorowej "Rynek nieruchomości mieszkaniowych w 1 kw. 18"

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 11,14% m/m do 767,58 pkt w lipcu

. "Na przeciwległym biegunie spółki spożywcze (średnio -12,09% m/m) i motoryzacyjne (-3,46%). Nieznacznie inne wyniki dała analiza w przekroju branżowym dla całej WGPW. Bo o ile indeks WIG-LEKI wzrósł w lipcu aż o 42%, co było najlepszym wynikiem ze wszystkich indeksów sektorowych, to już WIG-CHEMIA

BGŻ BNP Paribas: Sprzedaż mieszkań w tym roku będzie niższa niż w 2015 r.

. "Dalsza stabilizacja cen mieszkań, wzrost podaży lokali oddawanych do użytku, niższa dynamika liczby nowo rozpoczynanych inwestycji i wydawanych pozwoleń na budowę - takie są prognozy dotyczące rynku nieruchomości w 2016 r. na podstawie analiz Banku BGŻ BNP Paribas" - czytamy w komunikacie

Ustawa PZP - Rozdział 5: Zamówienia sektorowe

Art. 132. 1. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do zamówień udzielanych przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3, i ich związki oraz przez zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, zwanych dalej "zamówieniami sektorowymi", z

BGŻ BNP Paribas: Ceny mieszkań wzrosną o kilka procent w 2018 r.

nowo wprowadzanych do sprzedaży. Przy czym w I półroczu mogą one być wyższe względem II połowy 2018 r." - powiedziała analityk sektorowa w banku BGŻ BNP Paribas Monika Orłowska, cytowana w komunikacie poświęconym raportowi. Bank nie spodziewa się, aby nowe programy

Navigator Capital i Fordata: Liczba transakcji M&A spadła do 52 w II kw. 2020 r.

trendu "distressed assets" w przewidywanym stopniu, jak wynika z analiz transakcji prowadzonych w systemie Fordata. Spółki skupiają się obecnie na konsolidacji i starają się kontynuować realizację strategicznych akwizycji długoterminowych. "Drugi kwartał 2020

Jest nowy szef UOKiK. Teoretycznie. Zmiana prezesów budzi wątpliwości. Czym naraził się Marek Niechciał?

zawodowej zajmował się badaniem sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceną przedsiębiorstw oraz wykrywaniem przestępstw i nadużyć finansowych. Przygotowywał analizy ekonomiczne, rynkowe i sektorowe oraz prognozy gospodarcze. Chróstny pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w

Rząd przyjmie projekt noweli ustawy o biokomponentach i biopaliwach w II kw.

informacji opublikowanych w wykazie prac rządu wynika, że w związku z przeprowadzonymi analizami sektorowymi jak również oceną postulatów przedkładanych ministrowi energii m.in. przez podmioty realizujące Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW) podjęto decyzję o kompleksowym uregulowaniu w ramach nowelizacji ustawy z

Bankowcy grają na czas. Cztery ugody frankowe na krzyż

zaoferowania klientom ugód. W tej chwili bank przeprowadza analizy. Getin? – Bank nie komentuje propozycji przewodniczącego KNF dotyczącej kredytów walutowych. Bank zawierał indywidualne porozumienia z klientami dotyczące spłaty takich kredytów, działania te nie miały jednak charakteru systemowego i nie

Giełdowy Indeks Produkcji wzrósł o 6,5% w styczniu

. Pomijając te pojedyncze przypadki należy odnotować, że aż jedna trzecia spółek w minionym miesiącu zyskała na wartości powyżej 20%. Najwięcej zyskały: Indykpol (wzrost o 31,3%), Synthos (+30,2%) i Bytom (+27,7%). W ujęciu sektorowym najwięcej w styczniu dały zarobić spółki z

BGŻ BNP Paribas: Wartość rynku herbaty sięgnie 21,33 mld USD w 2024 r.

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - W najbliższych latach wartość rynku herbaty na świecie będzie rosła i wyniesie 21,33 mld USD w 2024 roku, uważa ekspertka ds. analiz sektorowych i rynków rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas Karolina Załuska. Polska jest czwartym krajem w Europie o

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

dedykowanego regulatora sektorowego lub organu nadzoru, ograniczenia reklamy, ograniczenia dotyczące koncentracji pionowej lub poziomej, ograniczenia obecności kapitału zagranicznego. Eksperckie oceny dokonane zostały w oparciu o analizę porównawczą odpowiednich przepisów w analizowanych krajach

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, wzrost inwestycji sięgnie 4,4% w III kw. 2017 r.

Warszawa, 30.10.2017 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB wyniesie w III kw. 4,3% r/r, wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). "Oznacza to, że w okresie tym odnotowano najwyższe kwartalne tempo wzrostu gospodarczego od końca

BGŻ BNP Paribas: Truskawki w czerwcu powinny kosztować ok. 5,73 zł/kg

Departamencie Analiz Ekonomicznych, Sektorowych i Rynków Rolnych w Banku BGŻ BNP Paribas Mariusz Dziwulski, cytowany w komunikacie. W 2015 r. eksport truskawek do krajów Unii Europejskiej zwiększył się o 28%, największym odbiorcą była Białoruś. (ISBnews)

Rozpoczęła się VIII edycja Programu Rozwoju Eksportu Santander Bank Polska

implikacji dla biznesu oraz związanych z tym szans i wyzwań dla polskich firm. W agendzie znalazły się wystąpienia Piotra Bielskiego, Dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych Santander Bank Polska, Elisabeth Chapman, Sekretarz ds. Brexitu przy ambasadzie brytyjskiej w Polsce, jak też przedstawicieli

BGŻ BNP Paribas: Koszyk wielkanocny będzie kosztował tyle samo, co w ub. roku

i 50 g wędliny będzie kosztował tyle samo, co w ubiegłym roku, prognozuje kierownik zespołu analiz sektorowych i rynków rolnych w BGŻ BNP Paribas Michał Koleśnikow. "Jaja mogą być średnio nieco droższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Prawdopodobnie

Santander BP:Dynamika wzrostu branży stolarskiej może spaść do 3,5-5% r/r w 2020

producentów stolarki drewnianej są ceny drewna" - powiedział analityk sektorowy w Santander BP Maciej Nałęcz, cytowany w komunikacie. Od końca 2018 r. cena surowca z Lasów Państwowych wykazuje tendencję wzrostową, co ma związek ze stopniowym spadkiem podaży (wyczerpanie

BGŻ BNP Paribas: Cena piwa podczas Euro 2016 będzie o 6% niższa niż 4 lata temu

półlitrowych butelek piwa rocznie, natomiast przeciętny obywatel UE - średnio 171. W porównaniu do 2004 r. spożycie piwa wzrosło w naszym kraju o 27%, podczas gdy średnio w UE spadło o 9%" - powiedział ekspert w departamencie analiz ekonomicznych, sektorowych i rynków rolnych Paweł Wyrzykowski, cytowany w

DNB i Deloitte: Wyjściem z pułapki średniego dochodu - zagraniczne przejęcia

Warszawa, 02.06.2016 (ISBnews) - Polskie firmy muszą przejmować zagraniczne podmioty i przenosić część produkcji do Polski. W ten sposób mają wpływ na to, by Polska wyszła z pułapki średniego dochodu, wynika z analizy DNB i Deloitte. "Sondaż

Polska to potęga w produkcji okien i drzwi. Siedmiokrotny wzrost eksportu w ciągu 15 lat

więc o produktach o wysokiej jakości i cenie, co świadczy, że stolarka z Polski to coraz częściej produkt z „wyższej półki” – mówi Maciej Nałęcz, analityk sektorowy w Santander Bank Polska. Sprzedaż okien z tworzyw sztucznych wzrosła natomiast o 5,5 proc. Coraz mniej produkujemy za to

FPP/ CALPE: Z 216 ustaw opublikowanych w ub.r. ok. 120 dotyczy przedsiębiorców

Warszawa, 16.01.2019 (ISBnews) - W Dzienniku Ustaw opublikowano w ub.r. 216 ustaw, z czego ok. 120 dotyczy przedsiębiorców, wynika z podsumowania działań legislacyjnych w 2018 r., przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i

Morawiecki: Projekty ustaw dot. planu rozwoju mają być gotowe do końca roku

;Zaproponowany przez ministra Pawła Szałamachę budżet jest bardzo profesjonalny. Zawsze można coś poprawić, nikt nie jest doskonały, nic nie jest doskonałe. W związku z tym będziemy patrzeć też na poszczególne podatki - i sektorowe, i pośrednie i bezpośrednie" - powiedział Morawiecki

PwC: Niedobór kierowców w branży transportowej może sięgnąć 200 tys.osób w 2022

wyhamowanie wskaźników gospodarczych wpływających na branżę" - czytamy w raporcie. Z danych i analiz zebranych w raporcie wynika, że czynniki takie jak: przepisy Pakietu Mobilności, utrzymujący się na rynku pracy niedobór kierowców, wzrost kosztów w związku z regulacjami

Byli prezesi UOKiK ostrzegają przed pomysłem PiS: czekają nas chaos, monopol i podwyżki cen prądu

uzasadnienia ani analiz wskazujących na większą efektywność takiego rozwiązania w stosunku do funkcjonującego systemu – mówi "Wyborczej" Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, szefowa UOKiK w latach 2008-14. – Co więcej pomysłowi nie towarzyszy projekt zmian legislacyjnych, co musi rodzić

Rząd przyjął projekt ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

przeprowadzeniu tzw. testu kwalifikacyjnego zawierającego kryteria oceny filmu pod względem kulturowym i sektorowym (chodzi o identyfikację przesłanek kulturowych związanych z utworem oraz ocenę wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego) ? zawrze umowę, która będzie gwarantowała

PKN Orlen nadal na czele rankingu Coface największych firm z regionu CEE

porównaniu z rokiem poprzednim, jest Estonia: wzrost o 9,7% do poziomu 6,8%" - czytamy dalej. Z analizy sektorowej wynika, że rynek się zmienia. Dziewięć z trzynastu sektorów zwiększyło swoje obroty w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek obrotów 500 największych firm w

Przegląd informacji ze spółek

immunoligandów rekrutujących układ immunologiczny do walki z nowotworem" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: InnoNeuroPharm). Zgodnie z treścią umowy o

Przegląd informacji ze spółek

Pharma podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Priorytet I: Wsparcie Prowadzenia Prac B+R Przez Przedsiębiorstwa, Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: InnoNeuroPharm

Prezes Maspeksu Krzysztof Pawiński: "Stworzyliśmy pojęcie myślozbrodni, jak u Orwella! Ja sam na siebie mam donosić"

? - Konstatacja jest bardzo prosta. W dłuższym rachunku czasowym oznacza to, że niskie podatki to już mieliśmy. Będziemy mieli do czynienia z większym profiskalnym charakterem systemu podatkowego w Polsce. Oznacza to, że wchodzimy w erę podatków sektorowych. Jest już ich cała masa - podatki od prądu (opłata

Ekonomista FOR: W żadnym innym kraju nie było takiej zapaści inwestycji jak w Polsce

niepewność na nowy poziom. Zobacz także: Wyżnikiewicz: Upolitycznienie gospodarki szkodzi firmom i wzrostowi gospodarczemu To znaczy? - Przede wszystkim wprowadzając podatki sektorowe: podatek bankowy oraz podatek handlowy, który teoretycznie cały czas obowiązuje, jest tylko zawieszony. Mamy precedens

BIG InfoMonitor: Długi sądowe Polaków wzrosły w ciągu roku o ponad 161 mln zł

kablowej przed zawarciem umowy weryfikują w rejestrach dłużników wiarygodność finansową potencjalnego klienta. I jak się okazuje, często z zapytaniem o solidność płatniczą trafiają właśnie w osoby, które zapomniały rozliczyć się z sądem. Z naszych analiz wynika, że sprawdzana była wiarygodność finansowa co

FinAi uruchamia platformę z kredytami bankowymi online

się sześć banków. "Unikatowa koncepcja platformy została oparta na ścisłej współpracy pomiędzy FinAi i sektorem bankowym. Na etapie prac koncepcyjnych przeprowadziliśmy szczegółową analizę potrzeb i zachowań klientów oraz rozwiązań i modeli sprzedażowych funkcjonujących

BGŻ BNP Paribas: eksport polskiej żywności wzrośnie o ok. 8% w 2015 r.

Warszawa, 28.07.2015 (ISBnews) ? Dynamika eksportu polskiej żywności będzie wyższa niż w ubiegłym roku i wzrośnie do około 8% w 2015 r., prognozuje dyrektor departamentu analiz ekonomicznych, sektorowych i rynków rolnych BGŻ BNP Paribas Dariusz Winek. W ubiegłym roku pomimo

Produkcja przemysłowa może spaść o ok. 10% r/r w kwietniu wg analityków

odsezonowanym wskazujące na spadek produkcji o 4,8% r/r wobec wzrostu o 3,2% r/r w poprzednim miesiącu. Spore zróżnicowanie sytuacji w przemyśle widać w rozbiciu sektorowym, które pokazuje wyraźny dualizm: część branż jest już w mocnej kontrakcji (najgłębsza w motoryzacji ? spadek o prawie 30% r/r), natomiast

Haitong Bank zaleca niedoważanie energetyki, górnictwa i handlu detalicznego

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Analitycy Haitong Banku zalecają niedoważanie sektorów energetycznego, górnictwa, oraz detalicznego w 2017 r. a widzą potencjał w sektorach deweloperów mieszkaniowych, budowlanym, medialnym oraz telekomunikacyjnym, wynika z analizy

Backlog Sygnity wynosi 255 mln zł na rok obrotowy 2016/2017

konkurencyjnego otoczenia. Grupa dokonuje również zasadniczych zmian w odniesieniu do modelu funkcji wsparcia oraz do zarządzania ryzykiem" - skomentował wiceprezes ds. finansowych Sygnity Jakub Leśniewski, cytowany w komunikacie. "Na szczególną uwagę w analizie wskaźników

Rząd planuje wsparcie rynku zachętami z Polskiego Funduszu Audiowizualnego

sektorowego (których celem jest zidentyfikowanie przesłanek kulturowych związanych z utworem oraz ocena wpływu produkcji danego utworu na rozwój polskiego sektora audiowizualnego) otrzyma certyfikat, który będzie gwarantował mu późniejszy zwrot części poniesionych kosztów, wyjaśniono

Przegląd prasy

--Duńska stoczniowa firma Karstensens Skibsvaerft powołała polską spółkę zależną i będzie budować kadłuby, zatrudni nawet 200 osób --Olympus otwiera w Polsce centrum usług wspólnych, zatrudni 300 osób --Sektorowi budowlanemu grozi fala bankructw

Ciężki rok dla KGHM. "Sytuacja może budzić obawy"

giganta z Lubina. Analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujawnia, że w III kw. 2015 r. przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź spadły o ok. 7,5 proc. rok do roku, podczas gdy zysk ze sprzedaży brutto zmniejszył się z ok. 1,26 do 0,87 mld zł - wyliczają. Jednak dodają

Mimo 5 mld zł straty KGHM wypłaci 300 mln zł dywidendy

zapowiedział, że zajmie się przeglądem podatków sektorowych na następne lata w lutym. Pomimo licznych zapowiedzi obniżki podatku brak konkretów w tej sprawie. - Specjalny zespół powołany z inicjatywy Ministerstwa Środowiska przyjrzy się rynkowi miedzi, kondycji KGHM i "

Saldo wpłat i umorzeń w TFI wyniosło 2,06 mld zł w maju

sprzedaży, jednocześnie było to najwyższe saldo od 12 miesięcy, podały Analizy Online. "Na 10 wyodrębnionych segmentów rynku, 8 zakończyło maj z dodatnim bilansem sprzedaży. Wśród produktów skierowanych do szerokiego grona odbiorców najwyższe saldo już po raz trzeci z rzędu

NIK: Podatek bankowy nie wpłynął negatywnie na stabilność instytucji finansowych

lat. "Z powodu pośpiechu przy wprowadzaniu podatku bankowego dochody z podatku na 2016 r. zostały zawyżone, ale już w następnym roku, po stosownych analizach, oszacowano je dość trafnie, poinformowała Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Urzędy skarbowe i Minister Finansów

Lusztyn z Pekao: Koszty ryzyka i odpisy w sektorze wzrosną 2-3 krotnie w 2021 r.

analizę naszego portfela kredytowego - jesteśmy bankiem, który ma bardzo zdywersyfikowany portfel i ponad 80% to ekspozycje na klientów, którzy mają działalność skoncentrowaną w mniej cyklicznych segmentach, mniej wrażliwych na ekonomiczne skutki COViD, co zwiększa poziom bezpieczeństwa banku"

Coface podtrzymał ocenę ryzyka Polski na poziomie A3, ale widzi ryzyko zmiany

. "Oprócz możliwości bezpośredniego zakupu wielu produktów czy usług, rodzinom tym zwiększy się zdolność kredytowa. Według naszych, analiz program ten może także wpłynąć na inflację powiększając ją o 0,2 pkt proc. Od III kwartału powinna również dynamicznie rosnąć sprzedaż detaliczna "

Sankcje USA zmieniły rosyjskich oligarchów w pariasów. Chwieją się plany Putina naprawy gospodarki Rosji

. sankcje sektorowe na sześć największych rosyjskich państwowych banków i kilka koncernów z branży paliwowej. Obecne sankcje są wprowadzane zgodnie z ustawą CAATSA, uchwaloną przez Kongres USA latem zeszłego roku i są dużo bardziej dolegliwe od wcześniejszych posunięć Stanów Zjednoczonych. W praktyce

Podatek od kopalin mniej bolesny dla KGHM? Resort finansów pracuje na ustawą

ten temat nie powiedziała ani słowa. W grudniu okazało się, że KGHM będzie płacić nadal, przynajmniej w 2016 r. (wpływy z podatku miedziowego zostały uwzględnione w budżecie państwa). PiS zrzucił winę za ten stan na ustępującą PO i zapowiedział, że zajmie się przeglądem podatków sektorowych na

Polska wieś nie wie, co ją czeka. PiS uchwalił ustawę, która mocno uderza w rolników

Nie było w historii Polski drugiej takiej ustawy , która gwarantowałaby jednemu sektorowi transfer kilkudziesięciu miliardów złotych. A właśnie uchwalona przez Sejm w ubiegły piątek ustawa o „rynku mocy” przewiduje, że od 2021 r. mamy dopłacać w rachunkach za prąd na ową moc. To nic

Kilka powodów, dla których PZU nie powinno kupować Pekao

znikąd. One były i są wynikiem podejścia do systemu bankowości i finansów na zasadzie: polityk nie może się mylić. Analiza biznesowa proponowanej transakcji Zezwolenie na inwestycje sektorowe gigantów typu PZU czy Pekao SA to prosta droga do kryzysu

Dywersyfikacja dobrze chroni portfel. Koncentracja pozwala mu pęcznieć

inwestowaniem dowodzą, że fundusze o dużej sektorowej koncentracji portfela mają zazwyczaj lepsze wyniki od funduszy o dużym stopniu dywersyfikacji - przekonuje mec. Nogacki. Podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o osiągnięcia inwestorów indywidualnych. Z badań Sialma wynika, że ci

Samar DNB indeks cen auto-moto w czerwcu wzrósł o 5,4% m/m oraz 4,4% r/r

-maj, gdy miały miejsce relatywnie niewielkie zmiany indeksu, podano w komunikacie. ?Tendencje w sprzedaży poszczególnych koncernów motoryzacyjnych są zróżnicowane. Analizie poddawanych jest 8 koncernów, które odpowiadają za 91% sprzedaży w Polsce, tj. Volkswagen, PSA, Toyota

Polska to kraj nierówności. Jak sąsiad zmienia auto, to musimy zmienić na lepsze - na kredyt, jak trzeba będzie

najwyżej 0,3 proc. osób! Czyli nie wiemy, ile jest w Polsce osób zamożnych? – Wiemy, ale z bardzo dużym błędem. Te dane PIT też znamy zresztą szczątkowo, Ministerstwo Finansów nie chce się nimi chwalić. Traf chciał, że jeden badacz znał pewnego ministra, a ten minister udostępnił mu do analiz około

UZP pracuje nad kodeksem dobrych praktyk dla systemu zamówień publicznych

Warszawa, 13.07.2015 (ISBnews) - Obecnie trwają w rządzie prace nad wdrożeniem dyrektyw unijnych, dotyczących zamówień klasycznych i sektorowych oraz dyrektywy koncesyjnej z 2014 roku, poinformował ISBnews.tv dyrektor działu prawnego Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) Rafał

Przegląd prasy

Publishing, a 49% właściciele CDP - Michał Gembicki i Robert Wesołowski Parkiet --Po dwóch kwartałach gwałtownych podwyżek cen węgla koksowego na rynek wraca spokój --IBnGR przeniesie badania makroekonomiczne i sektorowe do

Saldo wpłat i umorzeń w TFI to +2,1 mld zł w lutym, najwyższe od 14 miesięcy

%. Powodzeniem cieszyły się także wybrane fundusze sektorowe. Według Analizy Online, od początku 2015 r. widoczne jest ożywienie na krajowym rynku akcji. Poprawa koniunktury w tym segmencie rynku zachęciła inwestorów do lokowania środków w fundusze akcji małych i średnich spółek, które

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

normalnych zachowań polskich konsumentów" - ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Peako Piotr Bartkiewicz "Cały czas w kontekście dobrych danych dot. sprzedaży detalicznej należy wskazywać na ostrożność co do ich interpretacji, w kontekście prawdopodobnego

POHiD: Proponowane przez MF zmiany w podatku od handlu są jedynie kosmetyczne

Handlu i Dystrybucji (POHiD). Tym samym POHiD podtrzymała swój sprzeciw wobec wprowadzenia dodatkowego podatku sektorowego. Jeśli jednak miałby być wprowadzony, to powinien być powszechny, liniowy i nie wyższy niż 0,4% od przychodu firmy handlowej. "Pomimo deklaracji

"Dobra zmiana"? Nie da wzrostu gospodarczego, ma dać zwycięstwo w wyborach

albo dobrze zarządzana i selektywna polityka sektorowa wspierająca innowacyjne sektory wysokich technologii (energia, biotechnologia, transport, teleinformatyka itp.). Tego typu polityki mogą pobudzać innowacyjność i przyczyniać się do długookresowego wzrostu. Wydaje się jednak, że zarówno politycy PiS

Sumowanie wartości zamówień publicznych

Pytanie: Jesteśmy zamawiającym sektorowym, który zamierza zorganizować postępowanie na zakup przepływomierzy sieciowych do wody. W planach firmy kwota na całą realizację zamówienia określono powyżej progów, z tym że na ten rok uwzględniono wartości

Podatkowa żaba z KGHM. Czy rząd zlikwiduje podatek miedziowy?

budżecie państwa). PiS zrzucił winę za ten stan na ustępującą PO i zapowiedział, że zajmie się przeglądem podatków sektorowych na następne lata w lutym. Mamy marzec, więc zapytaliśmy o to resort finansów. W tej sprawie trwa wnikliwa analiza wszelkich możliwych wariantów. Pod

Ukraińskie spółki zamienią hiperplony na hiperzyski?

się zwiększyła, w szczególności w Rosji (z 58,3 mln t do 87,8 mln t) i na Ukrainie (z 38,4 mln t do 46,1 mln t) - mówi Izabela Dąbrowska-Kasiewicz, ekspert w departamencie analiz makroekonomicznych i sektorowych Banku BGŻ. I dodaje: - Wielkość zbiorów na Ukrainie czy na

Od czterech tygodni kobiety w UE pracują za darmo

: zachęcać do przestrzegania zasady równości wynagrodzeń, przeciwdziałać segregacji zawodowej i sektorowej, likwidować „szklane sufity”, doceniać umiejętności kobiet przez promowanie neutralnych płciowo systemów zaszeregowania w firmach. Urzędnicy zamierzają też szeroko informować o zjawisku

Deloitte/ DNB: Największym wyzwaniem dla Polski jest wzrost produktywności

produktywności czynników produkcji (TFP), gdyż taki trend zawsze jest wskaźnikiem fundamentalnych problemów gospodarczych. "Produktywność w Polsce niepokojąco maleje. Gospodarka jest mało innowacyjna, ale my poszliśmy tropem mikro i dokonaliśmy analizy sektorowej. Możemy zobaczyć

Wydatki na reklamę leków rosną na potęgę

kilka złotych za pudełko. Żywność wciąż niepokonana Od 2011 r. segment farmacja znajduje się w ścisłej czołówce reklamodawców i pod względem wydatków na promocję niezmiennie pozostaje na drugiej pozycji, ustępując tylko sektorowi żywność i napoje