analizy makroekonomiczne

Nobel z ekonomii za pracę nad zmianami klimatycznymi

Tegoroczną Nagrodę Nobla w ekonomii dostali William Nordhaus i Paul Romer. Ich prace pozwalają uwzględnić zmiany klimatyczne i wpływ innowacji w analizach makroekonomicznych.

Łukasz Czernicki został powołany na głównego ekonomistę Ministerstwa Finansów

studia makroekonomiczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Podczas studiów asystent naukowy w Niemieckim Instytucie Urbanistyki. Wcześniej związany z Polskim Instytutem Ekonomicznym, gdzie od 2019 r. pełnił funkcję szefa Zespołu Strategii. W latach 2016-2017 stały współpracownik portalu

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

i rachunkowości. Kariera finansisty  Paweł Borys to absolwent wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę rozpoczął w 2000 r. jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Zajmował się prognozami makroekonomicznymi dla polskiej gospodarki oraz analizami

Bank Handlowy: KNF ustaliła wskaźnik bufora dot. stress testów na 4,44 pkt proc.

dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez KNF, określono, że w przypadku Banku wskaźnik ST mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i TCR w

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 8 sierpnia --10:00: Spotkanie z zarządem ASBISc Enterprises prezentujące wyniki finansowe --10:00: Spotkanie prasowe Centrum Analiz PKO BP nt. prognoz makroekonomicznych i analiz rynkowych w naszym regionie Europy

Kościński z MF: Deficyt w tegorocznym budżecie wyniesie ok. 100 mld zł

. "Jesteśmy gotowi już z założeniami makroekonomicznymi na budżet na przyszły rok, a jeszcze na obecny rok analizujemy jeszcze jaki ten deficyt będzie. Ale można przyjąć, że deficyt będzie 100 mld zł plus minus" ? powiedział Kościński na spotkaniu z dziennikarzami

mBank: KNF ustaliła pomniejszony wsk. bufora dot. stress testów na 2,55 pkt proc

." - czytamy w komunikacie. "KNF poinformowała bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych, indywidualny narzut ST, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny wynosi 5,05 pkt proc. Po pomniejszeniu o wskaźnik

KNF ustaliła parametr ST ING Banku Śląskiego na 0,00 pkt proc.

komunikatu instytucji. "W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez urząd KNF, określono, że indywidualny wskaźnik ST dla ING Banku Śląskiego, z uwzględnieniem korekt nadzorczych, wynosi 0,00%" - czytamy w komunikacie

BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie komitetu FOMC

czwartkowe święto Bożego Ciała. Najważniejszym wydarzeniem tygodnia będzie posiedzenie komitetu FOMC. W bazowym scenariuszu zakładamy, że dalsze poluzowanie polityki pieniężnej nastąpi w III kw., a póki co komitet skupi się na aktualizacji prognoz gospodarczych oraz analizie i dyskusji dot. potencjalnych

Morawiecki: Polska planuje rezygnację z Elastycznej Linii Kredytowej MFW

. "Decyzję o rezygnacji z FCL podjąłem po analizie danych podatkowych, parametrów makroekonomicznych, ocenie naszej stabilności i rezerw walutowych w NBP" - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki podczas potkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych

ING BSK: KNF ustaliła obniżony wsk. bufora dot. stress testów na 3,34 pkt proc.

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku ING Banku Śląskiego (ING BSK) wskaźnik ST, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego wynosi 3,34 pkt proc

PKN Orlen zmienił propozycję ws. dywidendy za 2019, rekomenduje 1 zł na akcję

względzie bieżącą oraz prognozowaną sytuację makroekonomiczną, szczególnie na rynku finansowym jak i w sektorze paliwowo-energetycznym, oraz planowane wydatki inwestycyjne grupy kapitałowej Orlen, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, postanowił zmienić ogłoszoną 18 marca 2020 roku propozycję dla

Santander BP: KNF ustaliła wskaźnik bufora zabezpieczającego na 0,92 pkt proc.

Warszawa, 18.01.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zdecydowała, że wskaźnik bufora zabezpieczającego, dla Santander Bank Polska wynosi 0,92 pkt proc., podał bank. "KNF poinformowała bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach

Kalendarium ISBnews

Centrum Analiz PKO BP nt. prognoz makroekonomicznych i analiz rynkowych w naszym regionie Europy --10:00: Prezentacja wyników transakcyjnych BLIK --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników --14:00: Spotkanie GPW

Kalendarium ISBnews

makroekonomicznych i analiz rynkowych w naszym regionie Europy --10:00: Prezentacja wyników transakcyjnych BLIKA --12:00: Konferencja prasowa Grupy Kęty nt. wyników --14:00: Spotkanie GPW Benchmark prezentujące efekt prac z zakresu

Drożyzna w 2022 roku. Wysokie ceny mieszkań? To dopiero początek podwyżek

Drożyzna w 2022 roku. Wysokie ceny mieszkań? To dopiero początek podwyżek

operacyjny Stowarzyszenia PINK. Ceny mieszkań w 2022 roku. Tanio już było  Z badań banku UBS, na który powołuje się Polski Instytut Ekonomiczny w „Miesięczniku Makroekonomicznym" w listopadzie, wynika, że wzrost cen nieruchomości w Polsce w 2022 r. wyniesie ok. 10 proc.  Jest jednak

PBKM rozpoczął analizę perspektyw działalności grupy

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności Grupy Kapitałowej PBKM w zakresie strategicznych kierunków rozwoju z uwzględnieniem bieżącej sytuacji operacyjnej oraz finansowej

PBKM wstrzymał analizy dot. pozyskania inwestora PE i dual-listingu w Londynie

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu analiz scenariuszy przewidujących pozyskanie dla spółki nowego znaczącego inwestora finansowego typu private equity jak również przeprowadzenie dual

Weto w UE. Brak praworządności to 12 tys. zł mniej w kieszeni polskiego pracownika

Weto w UE. Brak praworządności to 12 tys. zł mniej w kieszeni polskiego pracownika

Jak to policzono? Eksperci CASE tłumaczą, że zbudowany przez nich model obejmuje wskaźniki zarówno makroekonomiczne, jak i polityczne. Ponadto przeprowadzono analizę prawną oraz badania socjologiczne. Efekt? - Z naszej analizy wynika, że decyzje wpływające na praworządność mają długofalowe

Pogorszenie nastrojów globalnych stwarza ryzyko powrotu EUR/PLN powyżej 4,5 zł

na świecie, szczególnie jeżeli będzie szło w parze z umocnieniem dolara, w konsekwencji sprowokuje przecenę złotego. Tym samym należy się liczyć z powrotem kursu EUR/PLN powyżej 4,50 zł, dolara powyżej 4,00 zł i wzrostem CHF/PLN w kierunku 4,25 zł. Takie sygnały zresztą płyną z analizy sytuacji na

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

powrocie do normalnej pracy instytucji odpowiedzialnych za umożliwienie obrotu nieruchomościami w maju 2020 sytuacja na rynku inwestycyjnym jeszcze długo nie wróci do normy" - czytamy w analizie sektorowej, poświęconej nieruchomościom komercyjnym. "Długookresowy wpływ

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 28 maja --10:00: Spotkanie Centrum Analiz PKO BP nt. prognoz makroekonomicznych, analiz i rekomendacji --10:00: Spotkanie prasowe ws. ogłoszenia największej polskiej transakcji w ramach Programu Horyzont 2020

PKN Orlen ogłosił postępowanie na projekt morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - PKN Orlen rozpoczął proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała spółka. W ramach postępowania wyłoniony zostanie doradca techniczny, który przygotuje wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany, analizy

Unibep po analizie perspektyw chce kontynuować rozwój wszystkich segmentów

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Unibep zakończył analizę perspektyw działalności i określił strategiczne kierunki rozwoju w poszczególnych obszarach. Zakładają one m.in. kontynuację rozwoju wszystkich funkcjonujących dotychczas biznesów, podjęcie działań w obszarze

NBP: Zatrudnienie imigrantów w Polsce spadło o ok. 10% między lutym i majem

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się prawdopodobnie o ok. 10% pomiędzy lutym i końcem maja 2020 r., szacuje Narodowy Bank Polski (NBP) w analizie "Imigranci w polskiej gospodarce - raport z badań ankietowych"

BGK: Spowolnienie w Chinach zw. z koronawirusem będzie też odczuwalne w Polsce

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Spodziewane spowolnienie chińskiej gospodarki z związku z problemami z koronawirusem będzie odczuwalne także w Polsce. Odbije się to m.in. na sytuacji przedsiębiorców i frankowiczów, uważa menadżer ds. analiz rynku w Biurze Badań i Analiz Banku

Czerwińska spodziewa się 'lekkiego' deficytu budżetowego po sierpniu

mld zł. "Według naszych analiz, szczyt koniunktury właśnie mamy lub właśnie mijamy. To oznacza, oczywiście, że będziemy mieli nadal do czynienia ze wzrostem gospodarczym, ale dynamika tego wzrostu będzie prawdopodobnie niższa - i w przyszłym roku założyliśmy dynamikę

Evergrande zatrząsł chińskim rynkiem nieruchomości. Dlaczego cały świat śledzi ten serial?

późno, gdyż skala jego zadłużenia była na tyle duża, że utracił możliwość jego obsługiwania, a pozyskanie nowych środków było niemożliwe – mówi Karol Pogorzelski, ekspert w Departamencie Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA. Nie spodziewa się jednak, aby Evergrande pociągnął za sobą lawinę

Pekao: Tempo wzrostu branży transportowej może spowolnić do 2-3% w l. 2019-2030

otoczeniu regulacyjnym, gospodarczym oraz technologicznym. Niektóre z tych zmian mają wręcz rewolucyjny charakter i mogą zasadniczo wpłynąć na warunki gry. Co ważne, z punktu widzenia polskich firm niekoniecznie muszą to być zmiany na lepsze" - powiedział ekspert z Biura Analiz Makroekonomicznych Banku

Grupa Robyg chce sprzedać ok. 2700 lokali w 2019 roku

- podmiotu z grupy The Goldman Sachs Group, podano także. "W 2018 roku spółka zrealizowała cel sprzedażowy i rozszerzyła działalność o rynek wrocławski, którego przedsprzedaż kształtuje się coraz bardziej dynamicznie. Na podstawie analiz Grupy Robyg, sytuacji makroekonomicznej

Leszek Skiba został powołany na stanowisko prezesa Banku Pekao

w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu

EKG: PPK są dobrym pomysłem, ale wpływy mogą okazać się nadal niewystarczające

Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Wątpliwości wzbudzały natomiast metody i systemy oszczędzania. Od zwolenników dobrowolności i likwidacji wieku emerytalnego, jak były minister finansów Stanisław Kluza, po najbardziej radykalnego - dyrektora Biura Analiz Makroekonomicznych w ING Banku

Złoty przystopował, ale wciąż ma przestrzeń do umocnienia

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Seria optymistycznych danych makroekonomicznych z polskiej gospodarki, dobre nastroje na rynkach globalnych, a także wybicie EUR/USD powyżej 1,15 - to wszystko wspiera złotego i przemawia za jego dalszym umocnieniem

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

działania. Utrzymujemy przy tym wskaźniki finansowe na bezpiecznym poziomie i to przynosi oczekiwane efekty. Oceny Agencji Moody's, a także Fitch Ratings, opierają się na rzeczowej analizie danych oraz planów koncernu i są potwierdzeniem słuszności naszych decyzji biznesowych, dotyczących przejęcia Grupy

Kurs EUR/USD testuje kluczowy opór, PLN silniejszy

momencie wzmożonej awersji do ryzyka. CHF/PLN, który ubiegły tydzień kończył w okolicach sześciotygodniowych szczytów przy 4,35, dziś znajduje się 7 groszy niżej. Co istotne, stanowiący od początku kwietnia silne wsparcie poziom 4,2860 został pokonany i dziś z perspektywy analizy technicznej stanowi dla

Maciej Reluga został powołany na członka zarządu Banku Zachodniego WBK

. Maciej Reluga związany jest z bankiem od 2002 r., pełniąc funkcję głównego ekonomisty, odpowiedzialnego, m.in. za analizy makroekonomiczne i rynkowe, prognozowanie krótko- i długoterminowe oraz przygotowywanie scenariuszy skrajnych. W latach 1998-2002 pracował jako ekonomista w ING Banku Śląskim i ING

Leszek Skiba i Grzegorz Olszewski powołani na wiceprezesów Banku Pekao

wiceprezesa ze skutkiem od 15 kwietnia 2020 r., podał bank. Leszek Skiba od 2015 roku pełni funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za nadzór nad polityką makroekonomiczną oraz legislacją w zakresie podatkowym. Wspierał także prace legislacyjne

Bank Światowy: Wzrost PKB Polski spowolni do 0,4% w br., sięgnie ok. 2% w 2021r.

%. "Wszelkie prognozy makroekonomiczne są dziś obarczone dużym ryzykiem błędu ze względu na niepewność jak dalej rozwijać się będzie pandemia. Tempo rozwoju gospodarki będzie też w dużym stopniu zależeć od wykorzystanych przez państwo narzędzi wsparcia oraz tego, jak zachowają się firmy i gospodarstwa

Libet: Oferta przejęcia aktywów spółki przez inwestora została wycofana

oferty. Przyjęliśmy tę wiadomość ze zrozumieniem. Oferent to duża międzynarodowa korporacja, która w obliczu pandemii musi skupić swoje wysiłki na analizie wewnętrznego ryzyka" - powiedział członek zarządu Libet Ireneusz Gronostaj, cytowany w komunikacie. Oferent zaznaczył

Saski Partners: Rynek M&A w Polsce najgorsze ma już za sobą, nadchodzi ożywienie

na inwestycje, wynika z analiz firmy doradczej Saski Partners. W I połowie roku sfinalizowano w Polsce 68 transakcji fuzji i przejęć wobec 129 w tym samym okresie 2019 roku, a ich łączna wartość była mniejsza o 65% i wyniosła 1,4 mld euro, wynika z analizy danych Thomson

Pengab spadł o 1,7 pkt m/m do 18,5 pkt w grudniu

traktować jako sygnał ostrzegawczy. Prognozy sześciomiesięczne dotyczące gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych sukcesywnie od kilku miesięcy spadają a osiągnięte poziomy należą do najniższych od początku dokonywania analiz w tym obszarze. Pomimo negatywnych prognoz makroekonomicznych

Fitch potwierdza rating Polski. Z kryzysem mamy sobie poradzić

Zdaniem analityków agencji Polska ma mocne fundamenty w postaci dobrych wskaźników makroekonomicznych. Siłą naszej gospodarki ma być także duże zróżnicowanie oraz "rozsądna polityka ekonomiczna". W tym roku wedle przewidywań agencji nasza gospodarka uniknie popadnięcia w recesję i

FPP: Brak precyzyjnych regulacji pracy zdalnej w stanie zagrożenia epidemiolog.

Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - W stanie zagrożenia epidemiologicznego duże problemy dla przedsiębiorców rodzi fakt braku przepisów dokładnie regulujących zasady świadczenia pracy zdalnej, wskazują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i

Jaki będzie rok 2021 w gospodarce? Totolotek PKB, czyli Polska dwóch prędkości

pandemii odbicia nie będzie. Przykład? Przyszły rok eksperci PKO BP nazywają „czasem odbudowy” (tak zatytułowany jest kwartalnik przygotowany przez zespół analiz makroekonomicznych tego banku). „Racjonalne wydaje się założenie, że realizacja programu szczepień pozwoli definitywnie

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,6%, inwestycje wzrosną o 9,5% w III kw. 2018 r.

., kontynuacja dotychczasowej polityki fiskalnej, utrzymanie stopy referencyjnej NBP w drugiej połowie 2019 r." - podano także. W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych

IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9%

poziomy eksportu i importu ostatecznie skutkować będą niższym wzrostem gospodarczym, a zatem spadkiem dobrobytu" - czytamy w raporcie. W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz

Interwencja Chińskiego Banku Centralnego może dziś pomóc notowaniom na GPW

na niemiecki indeks DAX rozłożyły się wśród nich dokładnie po połowie, a pod względem wartości przeważają nawet te spadkowe. Jest to o tyle ciekawe, iż z perspektywy analizy technicznej zostało obronione wsparcie na poziomie 12900 pkt, a potencjał wzrostowy ograniczony poziomem oporu w okolicach

Aktywa OFE wzrosły o 0,1% m/m do 162,3 mld zł na koniec lutego

Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach emerytalnych wzrosła symbolicznie w skali miesiąca - o 0,1% do 162,3 mld zł na koniec lutego, podały Analizy Online oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE). "

Prezes PKN Orlen: Pierwsza z inwestycji petrochemicznych ruszy w tym półroczu

aromatów. "Zdajemy sobie sprawę, że w tej branży realizacja projektów w długim horyzoncie jest dużym wyzwaniem, m.in. ze względu na zmienność otoczenia makroekonomicznego i regulacyjnego. Dlatego każdy projekt poddajemy wnikliwym analizom również pod kątem trendów rynkowych

Prezes PKN Orlen: Część produkcji z Możejek trafia obecnie do Polski

? Obecnie zakład na Litwie jest mocno obciążony i relatywnie duża ilość produktów kierowana jest stamtąd właśnie na nasz rynek" - powiedział Obajtek w rozmowie z ISBnews. Fakt, że rafineria w Możejkach jest obecnie rentowna wynika z korzystnych warunków makroekonomicznych

Fadesa Polnord sfinalizowała zakup działek we Wrocławiu pod 144 mieszkania

lokali jest III kwartał 2018 r., podano także. "Zgodnie z założeniami strategii na bieżąco prowadzimy analizę otoczenia rynkowego. Wpływ na decyzję dotyczącą FPP miały zarówno pozytywne scenariusze mikro- i makroekonomiczne dla polskiego rynku nieruchomości, jak również

PKN Orlen przewiduje odwrócenie ok. 0,8 mld zł odpisów w Unipetrolu

będzie przedmiotem analiz w ramach audytu rocznego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Orlen za 2018 rok i może ulec zmianie" - czytamy w komunikacie. Odwrócenie netto części odpisów wynika głównie z zatwierdzonej 20 grudnia 2018 roku aktualizacji strategii Grupy

Apetyt inwestorów na ryzyko sprzyja złotemu

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - Po rozstrzygnięciu wyborów we Francji uwaga inwestorów walutowych została skierowana na spodziewane decyzje banków centralnych i na dane makroekonomiczne, które będą wpływać na ich decyzje. Utrzymujący się wśród inwestorów wysoki

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w I kw. 2020 r. wzrósł do 39%

) podwyżki wynagrodzeń w I kw. 2020 r. Analiza struktury tych odpowiedzi pokazuje, że w obecnej edycji badania w grupie tych firm jest ponadprzeciętny udział firm zatrudniających pracowników z wynagrodzeniem minimalnym" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw

PKN Orlen przedstawi kierunki strategicznego rozwoju w najbliższych miesiącach

wyważone podejście do kwestii strategicznych. Sukcesywnie, na bieżąco dokonujemy przeglądu i analiz założeń strategicznych w kontekście potencjalnych zmian warunków makroekonomicznych. W ciągu nadchodzących miesięcy chcielibyśmy przedstawić kierunki dalszego rozwoju strategicznego Koncernu naszej radzie

Największe polskie banki mocno się trzymają w pandemii. PKO BP i Pekao pokazały wyniki

ryzyko związane z pandemią. – To nie sztuka udzielić komuś finansowania, sztuką jest jeszcze na tym zarobić – mówi nam Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities. A na tym nie koniec. Bo oprócz odpisów z powodu pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej

KNF zaleciła BZ WBK bufor na ryzyko kredytów walutowych wys. 0,44 pkt proc. 

współczynnika kapitału Tier I oraz co najmniej w 56% z kapitału podstawowego Tier I (co odpowiada wymogowi kapitałowemu na poziomie 0,25 pkt proc. ponad wartość kapitału podstawowego Tier I). "Dodatkowo KNF poinformowała bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych

KNF zaleciła Pekao dodatkowy wymóg kapitałowy w wysokości 0,01 pkt proc.

opublikowanych w dniu 24 listopada 2017 roku poinformował, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez Urząd KNF określono, że w przypadku banku indywidualny narzut _ST_ mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych dla BGŻ BNP do 0,60 pkt proc.

Tier I" - czytamy w komunikacie. Jednocześnie we wspomnianym piśmie KNF odnosząc się do kryteriów na potrzeby polityki dywidendowej banków na 2018 rok opublikowanych przez KNF 24 listopada 2017 roku poinformował, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków

DM BOŚ obniżył wycenę Synthosu do 3,15 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

3,86 zł. W środę na zamknięciu za akcję płacono 3,9 zł. "Wgląd w bilans spółki i analiza oczekiwanego EBITDA skłania do mało zachęcających wniosków w kontekście następnych lat. Inwestorzy powinni mieć świadomość, że pokaźne dywidendy wypłacane przez Synthos w ciągu

Wiceszef OPZZ o nowej pensji minimalnej: Wyższe płace, głupcze! [LIST]

najmniej zarabiających, to byłby krok we właściwym kierunku. Zwłaszcza że prognozy makroekonomiczne przedstawione w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2021-2024 są dość optymistyczne i dają podstawy do ambitnego wzrostu płac. Zachowawczość i ostrożność mogą spowodować, że wychodzenie z kryzysu

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

sektorze już się zakończyła" - ekspert Departamentu Analiz Makroekonomicznych Banku Peako Piotr Bartkiewicz "Produkcja przemysłowa to kolejne dane, obok np. wyników rynku pracy, sugerujące dynamiczną odbudowę aktywności w gospodarce po pierwszej fali pandemii. To

Ekonomiczny Nobel za zmiany klimatyczne i innowacje w makroekonomii. Kim są William Nordhaus i Paul Romer?

Nordhaus otrzymał nagrodę za „łączenie zmiany klimatu z długoterminową analizą makroekonomiczną”, a Romer za „uwzględnienie innowacji technologicznych w długoterminowej analizie makroekonomicznej”. William D. Nordhaus (urodzony w 1941 r.) znany jest kilku pokoleniom

Rząd przygotował projekt ustawy pozwalający mu wydawać pieniądze bez żadnych ograniczeń

zawiesić.  Jesienią z resortu odszedł dr Sławomir Dudek, ówczesny dyrektor departamentu polityki makroekonomicznej i przeciwnik ruszania reguły.  Nasze źródło mówiło wtedy: „Szukają kogoś zamiast Dudka, kto im powie, co można w niej zmienić, żeby limit wydatków był większy”. Resort

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

wzrosło ryzyko kredytowe i pojawiło się ryzyko nadmiernego ograniczenia dostępności kredytu w gospodarce, podkreślił bank centralny. "Skala szoku makroekonomicznego związanego z pandemią COVID-19 istotnie podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z obsługą długu w

KE: Polska spełnia część kryteriów przystąpienia do strefy euro

Traktacie, które należy uwzględnić w ocenie trwałości konwergencji. Z analizy tej wynika, że państwa członkowskie niebędące częścią strefy euro są ogólnie dobrze zintegrowane z UE pod względem gospodarczym i finansowym. Niektóre z nich mają jednak pewne słabe punkty, jeśli chodzi o sytuację makroekonomiczną

PKN Orlen miał 2 244 mln zł straty netto, 1 607 mln zł EBITDA LIFO w I kw.

pozwala nam na kontynuowanie strategicznych inwestycji rozwojowych, a także akwizycji, które mają na celu zwiększenie odporności koncernu na wpływ czynników makroekonomicznych. Temu ma służyć między innymi sfinalizowana właśnie transakcja zakupu Grupy Energa, a także przejęcie Grupy Lotos"

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4%, inwestycje wzrosną o 10,5% w 2018 r.

Warszawa, 01.02.2018 (ISBnews) - Tempo wzrostu PKB wyniesie w 4% r/r w 2018, natomiast wartość nakładów na środki trwałe wzrośnie o 10,5%, wynika z szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). "W opinii Instytutu Prognoz i Analiz

PKO BP podniósł prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4,6%

roku przyniesie silne wzmocnienie dynamiki wynagrodzeń" - powiedziała starsza ekonomistka, kierownik zespołu analiz makroekonomicznych Marta Petka-Zagajewska podczas konferencji prasowej. Zdaniem ekonomistów, nominalna dynamika płac w gospodarce narodowej będzie równie

KNF zaleciła bufor na ryzyko kredytów walutowych wys. 3,53 pkt proc. dla mBanku 

współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym" - czytamy w komunikacie. Dodatkowo KNF poinformowała mBank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez UKNF, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w

Notowaniom na GPW może dziś pomagać optymizm inwestorów w Azji

po raz trzeci z rzędu można uznać za satysfakcjonującą ? wyniosła ona wczoraj ponad 620 milionów złotych. Z perspektywy analizy technicznej rynek w dalszym ciągu dysponuje potencjałem wzrostowym, choć przeszkodą na drodze do utrzymania bieżącej dynamiki może być opór ulokowany w okolicach 2240 pkt

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,3%, wzrost inwestycji sięgnie 4,4% w III kw. 2017 r.

7,5%, natomiast import w tym samym czasie wzrośnie o 8,5 %", podano także. W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). Prezentowany raport jest trzecią

Bank Pekao oczekuje odbicia gospodarczego w Polsce w kształcie litery U w 2021

Warszawa, 23.04.2020 (ISBnews) - Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest odbicie koniunktury w kształcie litery "U" i powolny powrót do świat sprzed pandemii, wynika z najnowszego raportu Biura Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao

Kurs złotego w niebezpiecznym miejscu, dziś dane o inflacji bazowej w Polsce

tym jak szef Departamentu Azji i Pacyfiku w MFW ostrzegł, że wzrost gospodarczy w Azji wyniesie w tym roku 0%. Byłby to najgorszy wynik od prawie 60 lat. W mediach można też często spotkać niedokładnie przepisane analizy niektórych banków inwestycyjnych zapowiadające wzrost

Wyścig pesymistów trwa. Banki na gwałt obniżają prognozy wzrostu PKB

W czasach pandemii i niemal totalnego wstrzymania aktywności gospodarczej ekonomiczne prognozy tracą aktualność szybciej niż kiedykolwiek.  – Rewidujemy po raz kolejny prognozy makroekonomiczne – ogłosił w czwartek rano zespół analityczny mBanku. Warto pamiętać, że to bank

PGNiG dokonało odpisów pomniejszających wynik EBIT za II kw. o ok. 624 mln zł

produktów oraz zaktualizowane, długoterminowe prognozy produkcji. Największy wpływ na dokonane odpisy miały przyjęte do analiz, długoterminowe założenia makroekonomiczne, w szczególności prognozy cen ropy i gazu, które w ponad 50% wpłynęły na wartość odpisu majątku w segmencie Poszukiwanie i Wydobycie

KGHM planuje 2,53 mld zł inwestycji rzeczowych i 1,49 mld zł kapitałowych w br.

Sierra Gorda oraz aktywów górniczych KGHM International LTD w obecnych niekorzystnych warunkach makroekonomicznych" ? czytamy w raporcie rocznym. Spółka zaplanowała także środki na zagraniczne projekty rozwojowe w obszarze rozwoju bazy zasobowej (Ajax, Victoria, Sierra

PKN Orlen: Opłata emisyjna nie wpłynie na cenę paliwa dla klienta detalicznego

Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Analizy PKN Orlen dotyczące efektów planowanych regulacji dotyczących dodatkowej opłaty emisyjnej nie wykazują wpływu na finalną cenę dla klienta detalicznego, podała spółka. "Zachowanie zasad zrównoważonego

WIG i PLN dyktują tempo, ale trzeba uważać na dane ekonomiczne

ostatnie odczyty danych wskazywały na pewne spowolnienie tamtejszej gospodarki. Rynek staje się więc wyjątkowo wrażliwy na dane makroekonomiczne. Dla inwestorów aktualnie najważniejsza jest informacja, że WIG20 wyraźnie wybił się z konsolidacji, która nie pozwalała akcjom

Złoty oddala się od szczytów notowań

Fed, a także dane makroekonomiczne, które mogą determinować politykę pieniężną. Polski złoty jest w defensywie. Zapoczątkowany na początku miesiąca ruch wzrostowy na parze EUR/PLN we wtorek nabrał impetu. Do osiągnięcia lokalnego szczytu, stanowiącego dwumiesięczne maksimum

Rząd przyjął zrównoważony budżet 2020, zakładający m.in. 7,1 mld zł wpłat z NBP

, - dane makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,7%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,5%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie o 6,3%.), wzrost spożycia prywatnego (nominalnie o 6,4

Niemiecki patent zbyt drogi czy może niezbędny? Nagły wzrost obaw o stan budżetu

Enzo Weber, odpowiedzialny za prognozy i analizy makroekonomiczne w Instytucie Badań nad Zatrudnieniem (IAB) w BA. Pracownicy takich przedsiębiorstw prawdopodobnie i tak zasilą szeregi bezrobotnych i stracą ważny czas na podniesienie kwalifikacji na bardziej obiecujące miejsca pracy. Ponadto

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 6,5% w I kw. 2019 r.

2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). (ISBnews)

BOŚ Bank: Uwaga rynków w tym tyg. na danych o PKB z Polski i bankach centralnych

rynku finansowym. Koniec tygodnia i początek bieżącego tygodnia przyniosły stopniowe wygaszanie awersji do ryzyka, przy już nieco silniejszym wpływie na globalną sytuację rynkową publikacji danych makroekonomicznych" - napisali analitycy w raporcie. Przewidywanie

Pustki w Wenecji i Barcelonie. Jak pandemia wpłynie na sektor hotelarski i wynajem mieszkań?

Vadim Makarenko: Co statystyki z sektora hotelarskiego w dużych miastach mówią nam o wpływie pandemii? Kristóf Gyódi*: Pokazują, że turystyka przechodzi obecnie poważny kryzys spowodowany przez COVID-19. Według danych STR, czyli instytucji przygotowującej analizy na temat sektora hotelarskiego, w

Przegląd prasy

złożeniem wniosku o rejestrację w FDA -- W 2019 r. warto stawiać na defensywne sektory, uważa szef działu analiz Haitong Banku Konrad Ksieżopolski Dziennik Gazeta Prawna -- Wartość nielegalnie wywożonych z Polski leków szacuje

KNF zaleciła B. Millennium bufor na ryzyko kredytów walutowych wys. 5,4 pkt proc

, bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym" - czytamy w komunikacie. "Dodatkowo KNF poinformowała bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych

KNF zaleciła GNB dodatkowy wymóg w zakresie funduszy własnych

kapitałowej banku w wysokości 1,87 pkt proc., przypomniano. "Dodatkowo KNF poinformowała bank, że w wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez KNF, indywidualny narzut (ST) wykorzystywany w polityce dywidendowej banków komercyjnych, mierzący

Początek grudnia nie wróży 'rajdu świętego Mikołaja' na GPW

pozycje na wzrost, a ich wartość stanowi 80% wszystkich otwartych na tym instrumencie. Patrząc z perspektywy analizy technicznej, wsparcie na wykresie WIG20 znajduje się około 20 pkt. poniżej aktualnego poziomu, jednak nie można wykluczyć, że chęć odreagowania po trwających cały miesiąc spadkach pojawi

MF: Polska rezygnuje z dostępu do linii kredytowej FCL z MFW

wartości 8,24 mld euro, poinformował resort finansów. Ta decyzja to przede wszystkim efekt silnych podstaw polskiej gospodarki, uszczelnienia systemu podatkowego i wysokich wpływów budżetowych, podkreślił resort. "Decyzję o rezygnacji z FCL podjąłem po analizie danych

Lepsza sytuacja na amerykańskim rynku pracy umacnia dolara

drugiej połowy lipca. Jego pokonanie może utorować drogę dalszym spadkom, co potwierdza poziom docelowy ceny EUR/USD po wybiciu z formacji klina. Przyczyn fundamentalnych w sile dolara należy szukać w publikacjach makroekonomicznych. Wczorajsze, lepsze od prognoz dane dotyczące

Instytut Biznesu: Obciążenie umów cywilnoprawnych może osłabić potencjał firm

pogłębionych analiz zasadności zmian obecnych przepisów. "Konieczne jest sprawdzenie ich wpływu na rozwój gospodarczy w perspektywie najbliższych dwóch latach. Sytuacja makroekonomiczna w Europie oraz obowiązujące, ale również zapowiadane nowe obciążenia podatkowe, mogą osłabić

Dziś na GPW mniejsze spółki mogą wyjść z cienia blue chipów

ceł na importowane przez USA samochody i części samochodowe z Europy. Ustalony przez stronę amerykańską 180-dniowy okres analizy sytuacji już minął i w ciągu najbliższych dni powinny zostać przekazane jej rezultaty. Utrzymanie decyzji o wprowadzeniu 25-procentowych ceł na europejski przemysł

IPAG: Wzrost PKB wyniesie 4,5%, inwestycje wzrosną o 9,4% w 2018 r.

do końca 2018 r." - podano także. W 2017 roku zespół prognoz makroekonomicznych wydzielił się ze struktur IBnGR, tworząc nowy ośrodek analityczny - Instytut Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG). (ISBnews)

Zmarł wybitny statystyk profesor Leszek Zienkowski

zakresu, m.in. "Co to jest PKB. Jego rola w analizach ekonomicznych i prognozach". Napisał ponad sto artykułów naukowych dotyczących analiz i prognoz makroekonomicznych oraz porównań międzynarodowych. Leszek Zienkowski wchodził także w skład powołanej przez "

Spowolnienie na świecie przełożone. W Polsce zadziała "nowa piątka", ale czy na długo

zamknęła z najgorszym wzrostem od lat 90. Czytaj także: Kryzys z innej bajki. Następne załamanie gospodarcze będzie "do niczego niepodobne" Donald Trump postawi na zdrowy rozsądek? Raport Zespołu Analiz Makroekonomicznych przewiduje także rychły koniec wojny handlowej. Nie będzie on oznaczał

Zagraniczny kapitał wybiera akcje WIG20 w oczekiwaniu na decyzję Fed

obniżkę stóp, dlatego, zgodnie z zasadą ?kupuj plotki, sprzedawaj fakty", może nastąpić odreagowanie i realizacja zysków. Osiągnięcie historycznych maksimów przez S&P500 uniemożliwia zwolennikom analizy technicznej wyznaczenia kolejnych poziomów oporu. Znaczna część

Turecka lira zaszkodziła złotemu, ale dziś możliwe odreagowanie

ostatnio słabsze dane makroekonomiczne, jak chociażby wczorajsza, niższa od oczekiwań publikacja przemysłowego PMI dla Niemiec, potwierdzająca spadkową tendencję tej największej w UE gospodarki. Również dzisiejsza, poranna publikacja wskaźnika zaufania konsumentów GfK wypadła słabiej od oczekiwań, a dane