analizy konkurencji

Justyna Sobolak

Kupujesz mieszkanie? Nie mamy dobrych wiadomości

Kupujesz mieszkanie? Nie mamy dobrych wiadomości

Wszystkie dostępne analizy wskazują na stały wzrost cen na rynku nieruchomości. Jeśli ktoś miał nadzieję na spadki na końcu roku, może się rozczarować. Osoby szukające własnego M mają coraz większą konkurencję ze strony nie tylko prywatnych inwestorów, ale też instytucjonalnych.

O tym mówią szefowie cybergigantów. Analiza 1,2 mln słów

Amazon nie przejmuje się konkurencją. Mark Zuckerberg jest najbardziej optymistyczny. A Google najczęściej wspomina o produktach głosowych. To wynik analizy prawie 1,2 mln słów, jakie padły na spotkaniach z kierownictwem pięciu gigantów technologicznych.

Badanie rynku jest w interesie przedsiębiorców

Stosowanie prawa ochrony konkurencji często wymaga dogłębnej analizy ekonomicznej i rozumienia specyfiki rynkowej określonej branży. Właśnie dlatego w przypadku postępowań prowadzonych przez UOKiK przedsiębiorcy często proszą o spotkania i możliwość przedstawienia własnej oceny stanu konkurencji na rynku.

Gajewski: Wielkie holdingi realizują w Polsce agresywną optymalizację podatkową, nawet 46 mld zł strat

Gajewski: Wielkie holdingi realizują w Polsce agresywną optymalizację podatkową, nawet 46 mld zł strat

opodatkowanie CIT, oszczędności z tego tytułu przeznaczają nie tylko na transfer za granicę do spółki dominującej. Mamy inne niebezpieczne zjawisko - te oszczędności zaczynają być wykorzystywane do nieuczciwej konkurencji na naszym rynku. Wielkie korporacje mogą

UOKiK mówi stop: Empik nie może przejąć Merlina

Zakaz oznacza, że UOKiK nie miał najmniejszych wątpliwości, że fuzja negatywnie odbije się na rynku. Urząd uznał, że fuzja ograniczyłaby konkurencję w internetowym handlu książkami niespecjalistycznymi (głównie beletrystyka) oraz płytami z muzyką

UOKiK wydał zgodę na nabycie przez BP Europa części mienia spółki Tomsol

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na nabycie przez BP Europa części mienia spółki Tomsol, poinformował Urząd. W tej sprawie istniało ryzyko ograniczenia konkurencji, jednak szczegółowa analiza wykluczyła takie

UOKiK skierował do II etapu postępowanie dot. przejęcia BillBird

płatnicze" - czytamy w komunikacie. Analiza wniosku wykazała, że łączne udziały uczestników koncentracji na jednym z rynków przekraczają próg 40%. Może to oznaczać powstanie pozycji dominującej oraz istotnego ograniczenia konkurencji, dlatego w tej sprawie konieczne jest

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

także usługi sprzętowo-transportowe, roboty budowlane remontowo-wykończeniowe, cmentarne i wypożyczania sprzętu. Analiza przesłanek zastosowania trybu in-house wykazała, że: a)     zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez Vectra kontroli nad Multimedia Polska

drugiego etapu. Urząd musiał bowiem zbadać rynki, na które koncentracja wywiera wpływ oraz zbadać udziały Vectra i Multimediów Polska, podano także. "Nasze analizy wskazują, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na dwóch rynkach: dostępu do płatnej

UOKiK nie oceni, czy przejęcie Polska Press przez Orlen zagrozi wolności prasy

UOKiK nie oceni, czy przejęcie Polska Press przez Orlen zagrozi wolności prasy

innej, toczy się z zachowaniem obowiązującej procedury, a decyzja zostanie podjęta po przeprowadzeniu gruntownej analizy w zakresie skutków, jakie koncentracja może spowodować dla stanu konkurencji” – napisał Tomasz Chróstny do Adama Bodnara. Zapewnił, że w swojej ocenie wniosku Orlenu

UOKiK wydał warunkową zgodę na przejęcie spółki Medix przez DOZ

. "Nasza analiza pokazała, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na terenie Tczewa. Jednocześnie możliwe było wydanie decyzji warunkowej. Sprzedaż jednej z aptek zapobiegnie negatywnym skutkom tej koncentracji" - powiedział wiceprezes UOKiK Michał Holeksa, cytowany w

Premier powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKiK

Warszawa, 27.08.2019 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), podał Urząd. "Tomasz Chróstny ukończył finanse i rachunkowość w Szkole Głównej

Polska, Niemcy, Francja i Włochy chcą zmiany ocen fuzji i definicji rynków w UE

interesariuszom efektywność możliwą do osiągnięcia w wyniku fuzji przedsiębiorstw oraz ocenę skutków dla konkurencji w branży podczas ocen fuzji: konkretne wytyczne, które zostaną opracowane w ciągu najbliższych tygodni, mogłyby zwiększyć zakres efektywności brany pod uwagę podczas analizy konkurencyjności

Agora skarży decyzję prezesa UOKiK blokującą przejęcie Eurozetu

Agora skarży decyzję prezesa UOKiK blokującą przejęcie Eurozetu

W styczniu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę. W jego wyniku – jak twierdził – powstałaby zbyt “silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów

Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - Prezes Rady Ministrów powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podał Urząd. "Tomasz Chróstny pełnił dotychczas funkcję wiceprezesa urzędu" - czytamy w

Komisja Europejska sprawdza przejęcie Lotosu przez PKN Orlen

Komisja Europejska sprawdza przejęcie Lotosu przez PKN Orlen

Komisja ma sprawdzić, czy połączenie paliwowych firm nie ograniczy konkurencji w zakresie dostaw paliw w Polsce i na powiązanych rynkach w krajach sąsiednich. Analizowane będą wcześniej pokrywające się obszary działalności PKN Orlen i Grupy Lotos, między innymi sprzedaż hurtowa czy

UOKiK przedstawił 7 firmom zarzuty zmowy przetargowej ws. odbioru odpadów

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postawił zarzut zmowy przetargowej siedmiu przedsiębiorcom zajmującym się odbiorem odpadów. Podejrzewa, że założone przez nich konsorcjum mogło służyć do ograniczenia konkurencji w

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

Czy zakup paliwa i płynów eksploatacyjnych do pojazdów należy połączyć w jedno zamówienie?

dzień. Uważamy, że korzystniejszym wyjściem byłoby wyłączenie z przetargu płynów eksploatacyjnych i nabycie ich zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy Pzp przy zastosowaniu np. zapytania ofertowego lub analizy cen rynkowych. Analiza rynkowa pozwoli nam na zakup płynów eksploatacyjnych po

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez Multikino kontroli nad Cinema 3D

Warszawa, 22.02.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zastrzeżenia do przejęcia przez Multikino kontroli nad Cinema 3D, podał Urząd. Według niego, koncentracja może ograniczać konkurencję. Zastrzeżenia nie przesądzają

UOKiK postanowił. Orlen może przejąć Polska Press

UOKiK postanowił. Orlen może przejąć Polska Press

5 lutego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ogłosił, że wyraził zgodę na przejęcie przez Orlen wydawnictwa Polska Press, które obecnie należy do niemieckiej firmy Verlagsgruppe Passau. Do Polska Press należy 20 spośród 24 dzienników regionalnych w Polsce, ok. 120 tygodników

United Beverages wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Distribev Orbico

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - United Beverages złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Distribev Orbico, podał Urząd. Wniosek wpłynął 18 marca br., sprawa jest w toku

UOKiK: przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę ograniczy konkurencję

UOKiK: przejęcie Multimedia Polska przez Vectrę ograniczy konkurencję

, na które koncentracja wywiera wpływ oraz zbadać udziały Vectra i Multimediów Polska”. Z analiz Urzędu wynika, że może zostać ograniczona konkurencja na rynku dostępu do płatnej telewizji w 21 miastach w Polsce i internetu stacjonarnego w 29 miejscowościach. – Przedsiębiorca ma

UOKiK nie zgadza się, by Agora przejęła Radio ZET. Medioznawca: to absolutnie polityczna decyzja

UOKiK nie zgadza się, by Agora przejęła Radio ZET. Medioznawca: to absolutnie polityczna decyzja

, czy przejęcie nie spowoduje istotnego ograniczenia konkurencji. Rok później prezes urzędu Tomasz Chróstny wystosował zastrzeżenia do koncentracji – jego wątpliwości budziło “uzyskanie przez Agorę przewagi konkurencyjnej na lokalnym i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz w zakresie

Białystok. Najtańsza oferta odrzucona. Co dalej z południową obwodnicą miasta?

ofertę w warunkach uczciwej konkurencji i czy daje rękojmię należytego wykonania zamówienia.  Jak mówi Malinowski – wątpliwości dotyczyły m.in. bilansu robót ziemnych na trasie głównej, który dalece odbiegał od szacunków GDDKiA zawartych w koncepcji udostępnionej oferentom podczas przetargu

Plantwear rozpoczyna sprzedaż w Rumunii

. "Wiążemy duże nadzieje z rozpoczęciem sprzedaży produktów Plantwear w Rumunii. Rynek e-commerce w tym kraju odnotowuje kilkunastoprocentowe wzrosty, a dodatkowo, z naszych analiz wynika, że nie mamy tam konkurencji. Liczymy więc, że zainteresowanie naszą ofertą będzie bardzo duże" - powiedział

UOKiK nałożył karę na Dom Polska za nieudzielenie żądanych informacji

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył na Dom Polska ponad 26 tys. zł kary w związku z nieudzieleniem przez spółkę informacji żądanych przez prezesa UOKiK w sprawie przejęcia przez Assa Abloy Entrance Systems kontroli nad LOB

Eurocash ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad spółką Partner

, cytowany w komunikacie. Według Urzędu, analiza tej sprawy i dotychczasowe orzecznictwo urzędu pokazują, że konkurencja pomiędzy sklepami ma charakter asymetryczny. Placówki tradycyjne muszą rywalizować z wielkopowierzchniowymi, które z kolei nie muszą się liczyć z konkurencją

Giganci technologiczni oskarżeni o dławienie konkurencji i praktyki monopolistyczne

prezydenckie.  Co raport zarzuca cyberkorpom? Facebook według autorów raportu utrzymywał swój monopol “poprzez szereg antykonkurencyjnych praktyk biznesowych”, w tym wykupywanie potencjalnych rywali (przede wszystkim Instagrama). Jeśli gigant nie mógł przejąć konkurencji, wykorzystywał swoją

Prezes Agory: Idziemy ścieżką Węgier, gdzie nie ma już wolnych mediów

7 stycznia prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie zgodził się na przejęcie spółki Eurozet przez Agorę, wydawcę m.in. “Gazety Wyborczej”. W jego wyniku – jak twierdził regulator – powstałaby zbyt “silna grupa radiowa, mogąca ograniczać konkurencję na rynku

BP Europa ma warunkową zgodę UOKiK na przejęcie sieci stacji Arge

, podano. Analiza zgromadzonego materiału pokazała, że transakcja może ograniczyć konkurencję. Dlatego UOKiK zdecydował o wystosowaniu zastrzeżeń do koncentracji. Zarówno BP Europa, jak i Arge posiadają stacje paliw po obu stronach drogi ekspresowej S52 w Cieszynie. Są one

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez Air Products kontroli nad 2 spółkami

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zastrzeżenia do przejęcia przez Air Products kontroli nad spółkami ACP Europe i Eurocylinder, podał Urząd. Koncentracja może ograniczać konkurencję. Zastrzeżenia

Koniec wyrywkowych kontroli? Tachograf wskaże inspekcji, którą ciężarówkę skontrolować

punktu widzenia bezpieczeństwa oraz uczciwej konkurencji naruszenia – wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w tachograf, do którego podłączone zostało niedozwolone urządzenie dodatkowe, które umożliwia rejestrowanie odpoczynku podczas faktycznego prowadzenia pojazdu. Tylko w roku 2020

UOKiK wydał 890 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumenta w 2018 r.

Warszawa, 17.12.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał 890 decyzji z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz ponad 700 istotnych poglądów w sprawach sądowych, a także nałożył ponad 19 mln zł kar w 2018 r., podał Urząd

Joris Ide ma zgodę UOKiK na przejęcie Balex Metal

Warszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie spółki Balex Metal przez Joris Ide, podał urząd. "Przeprowadzone postępowanie i badanie rynku pokazały, że koncentracja nie doprowadzi do

UOKiK podejrzewa, że doszło do zmowy ws. podziału rynku ciepła w Warszawie

. W swoim oświadczeniu PGNiG podało, że w oparciu o wstępną analizę otrzymanego zawiadomienia o wszczęciu postępowania zarząd ocenia ryzyko negatywnych konsekwencji dla grupy kapitałowej PGNiG jako niskie. Spółka deklaruje pełną współpracę z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu szybkiego

UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe wobec spółek Veolia i PGNiG

Warszawa, 12.03.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie antymonopolowe, którego stronami są Veolia Energia Warszawa, Veolia Energia Polska, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i PGNiG Termika - spółka zależna PGNiG

Drosed Surowiec ma zgodę UOKiK na przejęcie Pol-Pasz

, sprzedaży hurtowej żywego drobiu oraz produkcji pasz dla drobiu. Pol-Pasz jest producentem pasz dla drobiu oraz bydła. Analiza koncentracji wykazała, ze transakcja nie naruszy konkurencji na rynku produkcji pasz dla drobiu" ? czytamy w komunikacie. Wniosek w tej sprawie

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Diebold spółki Wincor Nixdorf

zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku. Pogłębiona analiza skutków tego przejęcia wykazała, że mimo znaczących udziałów rynkowych do takiego ograniczenia konkurencji nie dojdzie. Dlatego Diebold i Wincor Nixdof mają zielone światło" - wyjaśnia prezes UOKiK Marek

Unia Europejska zdjęła rękawiczki i bierze się do techgigantów

kosmiczny.  W tej analizie skupiam się na zasadach z DSA i DMA z konsekwencjami w wymiarze technologicznym, istotnym zwłaszcza z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa, prywatności, transparentności i dezinformacji. Jedną z takich przykładowych technologii o dużym zakresie oddziaływania były i są reklamy

Autoneum, Toyota Boshoku i Nittoku mają zgodę UOKiK na wspólne przesięwzięcie

Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na koncentrację polegającą na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Autoneum International AG z siedzibą w Winterthur (Szwajcaria), Toyota Boshoku Corporation z siedzibą w Aichi

KE odkłada decyzję w sprawie przejęcia Lotosu przez Orlen. Na jakie ustępstwa pójdzie Orlen?

kolejne propozycje zobowiązań, które mają rozproszyć obawy Brukseli o monopolizację rynku paliw w Polsce po przejęciu przez Orlen swojego konkurenta z Gdańska. Prawdopodobnie KE uznała, że potrzebuje czasu na analizę oferty Orlenu, i dlatego przełożyła termin wydania decyzji w sprawie transakcji

Kary za trzymanie pieniędzy w bankach? UOKiK żąda od banków wyjaśnień

prawo zaistnieć i żadne przepisy prawa – wbrew twierdzeniom prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – tego nie zabraniają – przekonywał niedawno Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich. UOKiK grozi bankom palcem W konsekwencji w skierowanym do 23 banków wezwaniu

Panathea ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Dolnośląską Grupą Apteczną

Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Panatheę kontroli nad Dolnośląską Grupą Apteczną, podał urząd. Transakcja może odbyć się pod warunkiem sprzedaży dwóch aptek w Brzegu oraz jednej w Legnicy

KE wszczyna szczegółowe postępowanie ws. przejęcia Lotosu przez PKN Orlen

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego nabycia Lotosu przez PKN Orlen. Komisja obawia się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiadujących" - czytamy w

UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

Warszawa, 03.12.2018 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners do 30 kwietnia 2019 r., podała spółka. "

Lobbing Google'a. "Tysiące małych przedsiębiorstw" przeciwko regulacji Digital Markets Act?

Zaproponowany przez Komisję Europejską akt o rynkach cyfrowych (DMA) to część wielkiego pakietu regulacji platform internetowych - obok aktu o usługach cyfrowych (DSA). Ma on być największą od dwóch dekad rewizją unijnego prawa dotyczącą reguł konkurencji w gospodarce cyfrowej. Jest też wyjątkowo

United Beverages wnioskuje do UOKiK ws. przejęcia Sobieski Trade

Warszawa, 21.08.2019 (ISBnews) - United Beverages złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Sobieski Trade, podał Urząd. Wniosek wpłynął 13 sierpnia, sprawa jest w toku

UOKiK skierował do II etapu postępowanie ws. przejęcia Eurozet przez Agorę

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie przejęcia spółki Eurozet przez Agorę, podał Urząd. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie badania rynku. Wniosek

PKN Orlen i PZU złożyły do UOKiK wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd. Wniosek

PIE: Bariery dla mikrofirm to podatki, koszty pracy i konkurencja z szarą strefą

prowadzeniu działalności wskazuje wysokie podatki, rosnące koszty pracy i konkurencje z firmami w szarej strefie. "Pod koniec 2017 roku w Polsce funkcjonowało 2,3 mln firm zatrudniających mniej niż 10 osób. Dotychczas na ogół łączono je w badaniach z małymi i średnimi

Dzięki niemu świat dowiedział się o aferze Cambridge Analytica. Teraz ma pomóc marce odzieżowej

;Wylie został teraz zatrudniony w H&M. Będzie wykorzystywać narzędzia sztucznej inteligencji i analizę danych do lepszego zrozumienia, czego chcą klienci firmy. Pozwoli to producentowi odzieży na trafniejsze przewidywanie oczekiwań ludzi i zarządzanie łańcuchem dostaw. Wylie będzie też pracował nad

Benefit Systems: Zakończenie postępowania antymonopolowego UOKiK - 29 II 2020 r.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Benefit Systems otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na mocy którego nowy przewidywany termin zakończenia postępowania antymonopolowego ustalono na 29 lutego 2020 roku, podała spółka

Pfleiderer Group odwoła się od decyzji UOKiK dot. 35,8 mln zł kary do SOKiK-u

Warszawa, 28.12.2017 (ISBnews) - Pfleiderer Group planuje złożenie odwołania od decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o nałożeniu łącznie 35,8 mln zł kar na spółki z grupy za uczestnictwo w niedozwolonym porozumieniu producentów płyt wiórowych i

Scope Fluidics patentuje w EUP kluczową technologię systemu PCR|ONE

uniform thermal cycling of samples and uses thereof", podał Scope Fluidics. Jest to technologia kluczowa dla działania systemu PCR|ONE i uzyskania parametrów wyróżniających go na tle konkurencji. Wcześniej spółka opatentowała tę technologię na rynku amerykańskim. Jednocześnie kontynuuje prace nad

GPW, PFR, BIK wnioskuje do UOKiK ws. utworzenia agencji ratingowej

Warszawa, 07.08.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Biuro Informacji Kredytowej (BIK) złożyli do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w oparciu o

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Ze względu na złożoność procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen, Komisja Europejska (KE) uznała dzisiaj, że potrzebuje więcej czasu na jego pełną analizę. Dlatego współpraca z Komisją będzie kontynuowana w tzw. drugiej, finalnej fazie

Polska analiza wskazuje, że prawo UE ma zastosowanie do gazociągu Nord Stream II

Warszawa, 13.10.2017 (ISBnews) - Analiza prawna przygotowana przez polskich ekspertów wskazuje, że nie ma żadnych prawnych podstaw do twierdzeń, że prawo Unii Europejskiej, w tym w szczególności tzw. III pakiet energetyczny, nie powinny być stosowane wobec gazociągów takich jak

Smithfield Foods ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Pini Polonia

uczestników koncentracji i innych przedsiębiorców działających na tym rynku. Analiza skutków koncentracji wykazała, że nie ograniczy ona konkurencji. Smithfield Foods będzie musiał konkurować z innymi ubojniami. W związku z tym nie ma podstaw do obaw, że przedsiębiorcy będą zaniżać ceny skupu żywca, zwłaszcza

UOKiK: Utworzenie podmiotu budującego Nord Stream 2 może ograniczyć konkurencję

analizie zgromadzonego materiału UOKiK wydał zastrzeżenia do koncentracji. Z ustaleń Urzędu wynika, że koncentracja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji. W tej chwili Gazprom posiada pozycję dominującą w dostawach gazu do Polski, a transakcja mogłaby doprowadzić do dalszego wzmocnienia siły

II Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Prawa zamówień publicznych. Drugi dzień został zarezerwowany na warsztaty. Uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w warsztacie profesjonalnej analizy ofert konkurencji, czy warsztacie poświęconym wypełnianiu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Kto pojawi

UOKiK otrzymał wniosek ws. Nord Stream II, przeprowadzi pogłębioną analizę

zgłoszenia przez UOKiK wynika jednak, iż sprawa wymaga przeprowadzenia pogłębionej analizy, czy w wyniku transakcji może dojść do istotnego ograniczenia konkurencji na szeroko rozumianym rynku gazu, obejmującym terytorium RP" - czytamy dalej. Urząd uznał więc za niezbędne

Coraz więcej reklam w VoD. Do tradycyjnej telewizji niewiele brakuje

Zamknięci w domach oglądamy coraz więcej telewizji przez internet i nadawcy na tym korzystają. Player należący do TVN Discovery Polska już prześcignął pod tym względem największe stacje komercyjne - szacuje w swojej analizie dom mediowy Wavemaker. Ponad jedną piątą swego

UOKiK ma zastrzeżenia ws przejęcia Elester-PKP przez spółkę-matkę PKP Energetyki

określenie rynków właściwych, na które transakcja wywiera wpływ. "Analiza UOKiK wykazała, że po zrealizowaniu planowanej transakcji może dojść do istotnego ograniczenia konkurencji na krajowym rynku dostaw poszczególnych podzespołów do podstacji trakcyjnych i urządzeń EZZ

UOKiK: Postępowanie ws. Volkswagena jest na końcowym etapie

Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Postępowanie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) dotyczące manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach koncernu Volkswagen (VW) jest na końcowym etapie, podał Urząd. Prezes UOKiK zakończył analizować materiał dowodowy

Jak założyć sklep internetowy? Poradnik krok po kroku

analizę SWOT Po sprawdzeniu konkurencji warto przygotować analizę SWOT, która pozwoli nam lepiej przygotować się do rozpoczęcia działalności. To popularna technika pozwalająca na porządkowanie różnych informacji, umożliwiająca nam określenie swoich mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. 3. Zacznij od

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Pekao przez PZU

analiza skutków koncentracji wykazała, że nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których działają – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Na mocy decyzji UOKiK PZU może przejąć także Pioneer Pekao Investment Management oraz Dom Inwestycyjny Xelion. W 2015 r. PZU

UOKiK przedłużył postępowanie antymonopolowe m.in. ws. Benefit Partners

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przewiduje nowy termin zakończenia postępowania antymonopolowego prowadzonego m.in. przeciwko Benefit Partners na dzień 30 września 2019 roku, wynika z komunikatu Benefit Systems

Prezes PKN Orlen wciąż liczy na zgodę KE na fuzję z Lotosem w I poł. 2018 r.

. Jak wyjaśnił prezes Orlenu, zgoda w pierwszej fazie (tj. do końca I półrocza 2019 r.) oznaczałaby, że Komisja zgodziła się, że warunki przejęcia zaprezentowane przez Orlen zabezpieczają konkurencję na rynku. "Jeśli KE nie zgodzi się z tym, przejdziemy do drugiej fazy

Gronicki: Inflacja będzie przekraczać 2,5% od II półr., bez skutków dla stóp

Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz. "Hipotetycznym scenariuszem na znaczny wzrost inflacji byłoby jednoczesne pojawienie się spowolnienia gospodarczego, osłabienie kursu walutowego i na przykład jakaś poważniejsza dekoniunktura w rolnictwie. Dziś kumulacja, splot takich

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia Polskiej Dystrybucji Alkoholi przez Eurocash

. Analiza stanu konkurencji po dokonaniu koncentracji wskazuje, że łączny udział uczestników koncentracji w tych rynkach znacznie przekroczyłby poziom 40%, z którym prawo antymonopolowe wiąże domniemanie posiadania pozycji dominującej. Jednocześnie brak jest konkurentów dysponujących porównywalną pozycją

UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Jeronimo Martins Polska (uzup.)

w trakcie kompleksowej analizy pisma z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcielibyśmy podkreślić, że biorąc pod uwagę skalę działania naszej sieci ? ponad 2900 sklepów, 67 000 pracowników obsługujących 4 mln klientów dziennie i 1,3 mld transakcji rocznie ? może się zdarzyć, że wskutek

UOKiK: Polityka cenowa Kompanii Węglowej nie narusza zasad konkurencji

Warszawa, 29.06.2015 (ISBnews) - Polityka cenowa Kompanii Węglowej (KW) nie stanowi praktyki ograniczającej konkurencję. Spółka nie ma pozycji dominującej na rynku co najmniej europejskim, a stosowane przez nią stawki są wynikiem strategii rynkowej w czasie kryzysu, wynika z

Pfizer i Moderna zdominują rynek szczepionek przeciw COVID-19. Co z polskim Mabionem?

Według danych firmy Airfinity, zajmującej się analizą danych z rynku medycznego, Pfizer i Moderna mają jeszcze w większej mierze przejąć rynek szczepionek przeciw COVID-19 w 2022 r. Pozostali producenci, a więc AstraZeneca, Johnson & Johnson oraz Novavax, dla którego szczepionki ma produkować

Jak założyć sklep internetowy i sprzedawać w sieci

możemy znaleźć ciekawe wyróżniki związane z naszą przewagą – radzi Marcin Łukiańczyk, specjalista ds. e-commerce, prowadzący bloga smartideas.pl. 2. Przygotujmy analizę SWOT. Po sprawdzeniu konkurencji warto podejść do tematu jeszcze poważniej i przygotować analizę SWOT, która pozwoli nam lepiej

EuroBank nie będzie składał odwołania od decyzji UOKiK ws. zmian opłat

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - EuroBank nie zamierza składać odwołania od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), nakazującej wykorzystywanie do informowania klientów o zmianach opłat tzw. trwałego nośnika, podał EuroBank. "W

UOKiK bada, czy Netia prezentowała ofertę telefonicznie bez zgody konsumenta

wrześniu prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko Netii. Ze skarg konsumentów i analizy rozmów sprzedażowych wynika, że Netia, korzystając z gotowych baz danych pozyskanych od podmiotów trzecich, może dzwonić z ofertą do osób, od których nie miała wcześniejszej zgody

UOKiK: Działalność Uber nie wymaga interwencji, pozytywnie wpływa na konkurencję

pasażerami, takich jak firma Uber. Dotychczasowy monitoring oraz analizy nie wskazują na konieczność interwencji urzędu zarówno w zakresie ochrony interesów konsumentów jak i ochrony konkurencji" - czytamy w stanowisku Urzędu. Według Urzędu w Polsce następuje również wyraźny

UOKiK: połączenie UPC i Multimedia Polska może ograniczyć konkurencję

kablowy gigant prawdopodobnie będzie musiał odsprzedać część biznesu. W środę UOKiK wydał oświadczenie. "Analiza wniosku wykazała, że w wielu miejscowościach łączny udział UPC i Multimedia Polska przekracza 40 proc., od których prawo ochrony konkurencji domniemywa posiadanie pozycji dominującej

UOKiK zgodził się na przejęcie przez 1&1 Internet kontroli nad home.pl

Warszawa, 30.12.2015 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez spółkę 1&1 Internet kontroli nad home.pl, podał urząd. "Przeprowadzone postępowanie i badanie rynku wykazały, że transakcja nie

Obajtek szykuje rozbiór Lotosu. Co z bezpieczeństwem energetycznym kraju?

obozu Zjednoczonej Prawicy bałamucić opinię publiczną, przedstawiając spór o przyszłość Lotosu jako konflikt polityczny i pomijając rzetelną analizę faktów.  Misja Obajtka Dwa lata temu rada nadzorcza Orlenu nadzorowanego przez ówczesnego ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego niespodziewanie i

Xella Polska wycofała z UOKiK wniosek ws. zamiaru przejęcia Grupy Silikaty

UOKiK przeprowadził w tej sprawie badanie rynku, którym objął konkurentów oraz kontrahentów uczestników koncentracji, łącznie ponad 100 podmiotów. Analiza wykazała, że przejęcie Grupy Silikaty przez spółkę Xella Polska może doprowadzić do istotnego ograniczenia konkurencji na lokalnych rynkach produkcji

Trump wzmocnił "kapitalizm kolesiów" [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

; system, w którym „liderzy polityczni przysługi i ochronę roztaczają nad formami w zamian za polityczne posłuszeństwo i gospodarcze przysługi”. - W zamian za pieniądze na kampanie i inne projekty firmy dostają monopolistyczną pozycję, ulgi podatkowe, ochronę przez konkurencją zagraniczną i

TechPoranek. "Niemożliwe" mięso trafia do sprzedaży

pracuje nad własnym systemem operacyjnym HMS, który ma stać się nie tylko konkurencją, ale i zamiennikiem dla oprogramowania Google'a. Huawei ma przeznaczyć miliard dolarów na wsparcie deweloperów aplikacji, tak by przygotowali ją pod HMS. 3. Smartfonowy wyścig trwa. W pierwszej połowie tego roku na

NIK: Część wypłat dla kadry spółek Skarbu Państwa nie miało ekon. uzasadnienia

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Część wynagrodzeń, odpraw i odszkodowań z tytułu zakazu konkurencji dla kadry kierowniczej w skontrolowanych spółkach Skarbu Państwa w latach 2011-2017 nie miało ekonomicznego uzasadnienia, oceniła Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Izba zwróciła

UOKiK wymierzył 29,3 mld zł kary za Nord Stream 2

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył rekordowej wysokości karę na złamanie zakazu koncentracji (tworzenia wspólnego przedsiębiorstwa) w celu finansowania budowy nowego bałtyckiego gazociągu Nord Stream 2.  Za złamanie tego zakazu prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary w

Państwowe banki nie realizują polityki rządu? Ograniczyły kredyty mocniej niż konkurencja

oszczędnościowych. W sumie w drugim kwartale depozyty urosły o 86 mld zł, a wartość udzielonych kredytów spadła o 25 mld zł. Po publikacji szczegółowych wyników finansowych okazuje się jednak, że banki z polskim kapitałem dużo mocniej niż konkurencja ograniczyły kredytowanie. Widać to po sprzedaży nowych kredytów

Jest nowy szef UOKiK. Teoretycznie. Zmiana prezesów budzi wątpliwości. Czym naraził się Marek Niechciał?

Nagle pod koniec grudnia Marek Niechciał, dziś były prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, został powołany na członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego i dlatego musiał złożyć dymisję z dotychczasowej funkcji. Na korytarzach kancelarii premiera mówi się, że ta zmiana nie

UOKiK wydłużył postępowanie ws. przejęcia Calypso Fitness przez Benefit System

Warszawa, 28.12.2016 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przejściu do drugiej fazy postępowania w sprawie przejęcia Calypso Fitness przez Benefit Systems, w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, podał Urząd

Bankom opłaci się iść na ugody z frankowiczami. KNF sięga po ostateczny argument

ryzyka kredytów walutowych. Nasza propozycja zatem brzmi: im więcej stworzysz rezerw na ugody, tym będziesz mógł stosować niższą wagę ryzyka dla kredytów walutowych, choć będzie ona nadal wyższa niż standardowa dla kredytu złotowego - mówi "DGP" Michał Kruszka, dyrektor departamentu analiz i

PKN Orlen obejmie 65% akcji Ruchu, oczekuje synergii

stabilizacja wzrostu konsumpcji paliw, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencji w jakości obsługi, asortymencie, usługach oraz poprawie standardów operacyjnych. Analizy rynkowe przeprowadzone przez PKN Orlen wskazały na potencjał rozwoju formatu poza stacjami paliw z wykorzystaniem aktywów spółki Ruch"

Marek Niechciał odwołany z stanowiska prezesa UOKiK

2015 r. Gazprom i pięć zachodnich koncernów zwróciły się do UOKiK o zezwolenie na zawiązanie spółki do budowy i finansowania Nord Stream 2. Po dogłębnej analizie UOKiK latem 2016 r. wysunął zastrzeżenia wobec powołania takiej spółki. I wskazał, że powstanie Nord Stream 2 może zagrozić konkurencji, gdyż

Anwim przejmuje sieć samoobsługowych stacji paliw eMILA

Warszawa, 15.06.2020 (ISBnews) - Anwim - właściciel marki Moya - podpisał umowę przedwstępną na akwizycję sieci bezobsługowych stacji paliw eMILA, podała spółka. Transakcja zostanie sfinalizowana po wydaniu zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK

Wiceprezes MOL: Polska jednym z dwóch potencjalnych priorytetów na rynku stacji

jako element sprzedaży hurtowej. Nie jesteśmy właścicielem tych stacji, ani towarów w sklepach na tych stacjach, jedynie dostarczamy na nie paliwa" - podkreślił Ratatics. Grupa MOL rozpoczęła jednak analizy zmierzające do zwiększenia efektywności tej sieci

UKE nałożył na Orange obowiązki regulacyjne na hurtowym rynku dostępu do 2 Mb/s

konkurencja" ? czytamy w komunikacie. Od 2008 r. Orange Polska była podmiotem regulowanym na tym rynku. Na podstawie przeprowadzonych w latach 2013-2015 analiz, prezes UKE uznał, iż Orange Polska nie zajmuje znaczącej pozycji rynkowej na wydzielonej części tego rynku, podano

Jak napisać biznesplan, który pomoże firmie wystartować i rozwijać się?

osiągnąć. Potem pamiętajmy o podstawowych częściach, w których mają być opisane: charakterystyka firmy, produkt, rynek i konkurencja, plany marketingowe, czyli sposoby dzięki którym chcemy promować nasz biznes, organizacja firmy, np. ile osób zamierzamy zatrudnić, proces wytwarzania, analiza finansowa

Orlen na Gwiazdkę dla kierowców i Morawieckiego

konkurencja.  Jako rzecze Morawiecki Poniedziałkowa obniżka cen najpopularniejszej benzyny na stacjach Orlenu jest większa niż zapowiadał szef tej firmy Daniel Obajtek. Jest za to zgodna z obietnicami premiera Mateusza Morawieckiego. Zapowiadając pod koniec listopada obniżenie podatków od paliw

Jak płacić mniejsze rachunki za prąd?

zamiast płyty indukcyjnej? Warto dobrze zastanowić się przed zakupem płyty indukcyjnej. Bardziej opłacalne może okazać się gotowanie na gazie. Z obliczeń URE wynika, że osoby używające gazu tylko do gotowania na rachunki za gaz wydają średnio 22,18 zł miesięcznie. Tymczasem z różnych analiz wynika

Największe polskie banki mocno się trzymają w pandemii. PKO BP i Pekao pokazały wyniki

ryzyko związane z pandemią. – To nie sztuka udzielić komuś finansowania, sztuką jest jeszcze na tym zarobić – mówi nam Sobiesław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz i doradztwa Noble Securities. A na tym nie koniec. Bo oprócz odpisów z powodu pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na swojego przedstawiciela w KNF

. Cezary Kochalski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2009 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, której jest kierownikiem. Od 2000

Stop Bankowemu Bezprawiu: W jednym prof. Balcerowicz ma rację. Wyroki TSUE nie zmieniły stanu prawnego

wykonywać umowy w sposób niezgodny z prawem oraz poniosły konsekwencje swojego działania. Stanie się to na ich życzenie, bo przez dobre 9 lat nie były gotowe na podjęcie rozmów z klientami. Banki nie zareagowały na wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumenta zapadające od 2010r. Nie przystały na żadną