analiza wypłacalności banku

Idea Bank ujmie rezerwy i odpisy wpływające na wynik finansowy za II kw. 2018 r.

współczynników wypłacalności poniżej poziomów wskazanych w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowanym 24 listopada 2017 r. Zgodnie z ustawą o nadzorze makroostrożnościowym, w takich przypadkach bank standardowo przygotowuje plan ochrony kapitału zatwierdzany przez KNF" - wskazano także

Banki spółdzielcze: tykająca bomba czy paliwo dla firm?

Banki spółdzielcze: tykająca bomba czy paliwo dla firm?

spółdzielcy mają silną bazę kapitałową. Współczynnik wypłacalności sektora przekracza 17 proc., przy wymaganych 8 proc. Złe kredyty, a więc spłacane z opóźnieniem, na które banki muszą zawiązywać rezerwy, stanowią ponad 7 proc. To nieco więcej niż w bankach uniwersalnych, ale znacznie mniej niż w sektorze

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

instytucjami tego sektora sprawuje KNF. NIK zwróciła uwagę, że efektem tych działań był wzrost średniego poziomu spełniania przez banki wymogów nadzorczych w zakresie płynności i adekwatności kapitałowej. Z danych sprawozdawczych banków oraz analiz NBP wynika, że w 2017 r. zahamowana została spadkowa tendencja

PZU łączy wodę z ogniem. Czy fuzja Pekao i Alior Banku ma sens?

PZU łączy wodę z ogniem. Czy fuzja Pekao i Alior Banku ma sens?

;. Jednak gdyby z analiz wyszło, że razem iść łatwiej niż osobno, to niewykluczone jest połączenie obu instytucji. Bardziej niejednoznaczny jest komunikat Alior Banku: „Dotychczasowe prace nie przesądzają o rekomendowaniu przez zarząd Alior Banku jakiegokolwiek ewentualnego scenariusza współpracy

Zajrzą nam na konta bankowe. Unijna dyrektywa PSD2 tuż-tuż

Zajrzą nam na konta bankowe. Unijna dyrektywa PSD2 tuż-tuż

pozabankową, a pożyczkodawca chce zweryfikować jego wypłacalność. – W czasie składania wniosku o taką pożyczkę, np. korzystając z aplikacji mobilnej, klient może zostać przekierowany na stronę banku, gdzie zaloguje się do systemu bankowości elektronicznej. Alternatywnie: firma pożyczkowa może wysłać do

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

Rekordowo niskie stopy procentowe. Ile kosztują teraz pożyczki?

sektora finansowego - banki, SKOK-i czy instytucje pożyczkowe dokładnie sprawdzają sytuację kredytową klientów - a więc również ich wypłacalność. To mechanizm mający na celu zapobieżenie nadmiernemu zadłużaniu się, z którego później trudno znaleźć wyjście. - Oferty banków czy firm pożyczkowych dobrze się

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że na koniec IV kwartału 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. w sektorze skok nastąpił wzrost wartości: -depozytów o 43,66 mln zł, tj. o 0,5%, - aktywów o 73,88

BIG InfoMonitor/Bisnode: 10% firm kurierskich ma zaległości finansowe

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Zaległości wobec dostawców i banków (średnio 41,3 tys. zł) ma co dziesiąta firma z branży pocztowej i kurierskiej, wynika z danych BIG InfoMonitor oraz Bisnode. Co druga jest w nie najlepszej sytuacji finansowej

KNF: Współczynnik wypłacalności SKOK-ów powinien wynosić 2,16% na koniec 2017

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Współczynnik wypłacalności sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) na koniec 2017 r. prezentowany był na poziomie 2,39%, a po uwzględnieniu ustaleń nadzoru analitycznego i inspekcyjnego jego wartość powinna kształtować się

SKOK-i wciąż w trudnej sytuacji

SKOK-i wciąż w trudnej sytuacji

Na podstawie analizy danych sprawozdawczych kas należy stwierdzić, że sytuacja sektora SKOK była nadal bardzo trudna. Fundusze własne na koniec marca 2016 r. wynosiły 483,4 mln zł i w stosunku do końca 2015 r. ich wartość obniżyła się o 33,7 mln zł - podaje Komisja Nadzoru

SGB-Bank chce na jesieni zaprezentować strategię grupy do 2020 roku

zostanie skierowana do podpisu prezydenta" - powiedział Lorek podczas spotkania z dziennikarzami. Jak podał, wejście w życie rozporządzenia CRR (Capital Requirements Ratio) oznacza obowiązek spełnienia przez banki normy LCR (Liquidity Coverage Ratio). Analizy przygotowane

UKNF: Postępowanie naprawcze realizowano w 33 SKOK-ach na koniec czerwca

;. Na koniec czerwca 2016 r. działalność prowadziły 42 kasy (spadek o 6 wobec końca 2015 r.: SKOK Wyszyńskiego i SKOK Powszechna zostały przejęte przez bank, a działalność SKOK Kujawiak i SKOK Polska, SKOK Jowisz, SKOK Arka została zawieszona; ponadto w lipcu br. zawieszona została działalność kolejnej

PKO BP rekomenduje 1 zł dywidendy na akcję

najpóźniej w dniu 9 grudnia 2016 r. Termin ten został oznaczony w sposób umożliwiający bankowi przeprowadzenie niezbędnych analiz, a także z uwzględnieniem możliwych terminów przedstawienia nowych wymagań nadzorczych w zakresie funduszy własnych oraz określenia ich wpływu na poziomy wskaźników adekwatności

KNF: Sytuacja SKOK-ów pozostaje bardzo trudna 

Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Sytuacja spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) na koniec września br. pozostawała bardzo trudna. Współczynnik wypłacalności sektora SKOK po uwzględnieniu wyników nadzoru analitycznego i inspekcyjnego powinien kształtować się na

Brytyjskie banki powinny zwiększyć obowiązkowe rezerwy finansowe

nadmiernie dla nich uciążliwe. Według porozumienia Bazylea III ustalonego we wrześniu, które wejdzie w życie dopiero w 2015 r,. banki zobowiązane są do zwiększenia rezerw do 7 proc. aktywów. - Nasze analizy wskazują, że potrzebna jest dużo odważniejsza reforma niż ta przyjęta w

Kondycja finansowa SKOK-ów nie zachwyca. Kasy coraz chudsze i droższe dla naszych portfeli

Kondycja finansowa SKOK-ów nie zachwyca. Kasy coraz chudsze i droższe dla naszych portfeli

Nadzoru Finansowego sprzed pół roku, można oszacować, że system SKOK-ów jest dziś o jedną trzecią mniejszy niż w czasach świetności. W 2013 r. aktywa 54 działających SKOK-ów wynosiły 18,3 mld zł. To tyle, ile wynosi majątek jednego dość dużego banku i mniej więcej jedna piąta tego, czym dysponują

Pekao oficjalnie wraca do Polski z nowym żubrem w logo

Pekao oficjalnie wraca do Polski z nowym żubrem w logo

potęgi Pekao jako jednego z najbardziej rentownych i najbezpieczniej zarządzanych banków w Polsce. Lovaglio potrafił się oprzeć m.in. modzie na kredyty frankowe, która opanowała inne polskie banki. I dziś ma najwyższy w branży tzw. współczynnik wypłacalności oraz najlepszy portfel kredytów. Rada

Kredyt Bank ogranicza kredyty

Komisja Nadzoru Finansowego zapowiadała, że może podnieść z 8 do 10 proc. tzw. współczynnik wypłacalności banków. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności Kredyt Banku wynosił 8,81 procent wobec 9,71 procent rok wcześniej. Jego właściciel, belgijski bank KBC, jest w trudnej

Kredyt Bank w instrukcji do menedżerów: ?musimy obniżyć portfolio kredytowe".

deponentów. Niedawno Komisja Nadzoru Finansowego zapowiadała, że może podnieść z 8 do 10 proc. tzw. współczynnik wypłacalności banków. Na koniec 2008 r. współczynnik wypłacalności Kredyt Banku wynosił 8,81 procent wobec 9,71 procent rok wcześniej. Jego właściciel, belgijski bank

Banki w Polsce odporne na negatywne scenariusze

można się tylko domyślać, które firmy wzięły udział w tej symulacji)? Po uszach dostałoby 18 banków, ale straty byłyby relatywnie niewielkie - 6,4 mld zł. I nie stanowiłyby zagrożenia dla współczynników wypłacalności banków. Gdyby zaś w każdym banku nagle zbankrutowało trzech

Szef EBC ostrzega: Banki obejdą podatek

wyborczej programy socjalne, m.in. "500 zł na dziecko". We wtorek opinię na temat podatku wydał Europejski Bank Centralny. EBC pisze, że podatek jest wprowadzany bez szczegółowej analizy jego wpływu na odporność instytucji finansowych, stabilność finansową, dynamikę

Zmiany w polisach inwestycyjnych tylko dla wybranych

. Chodzi o tzw. ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przed którymi "Wyborcza" ostrzega od lat. Pracownicy banków i ubezpieczalni sprzedawali je jako bezpieczne lokaty. W rzeczywistości są to ryzykowne kilkunastoletnie inwestycje, które nie gwarantują zwrotu wpłaconego kapitału

KNF zawiesiła działalność Twojej SKOK, wystąpiła o ogłoszenie jej upadłości

wypłacalności na poziomie (-) 28,14%, co oznacza głęboką niewypłacalność" - czytamy dalej. W oparciu o przeprowadzone postępowanie administracyjne, 14 marca 2017 r. KNF stwierdziła, że żadna spółdzielcza kasa nie posiada zdolności do przejęcia Twojej SKOK w sposób mogący zapewnić

Faktoring to nie tylko forma kredytu. Oto jak jeszcze może pomóc firmie?

swojego klienta. Sprawdzi dostawcę w internecie, bazach biur informacji gospodarczej (BIG) i w innych źródłach pozyskiwania informacji. – Banki, udzielając kredytu, analizują jedynie zdolność kredytową firmy. Inaczej jest w analizie faktoringowej. Faktor sprawdza bowiem nie tylko parametry firmy

Prezes PKO BP: po wypłacie dywidendy nie zahamujemy kredytów

. W podobnym tonie wypowiadał się we wtorek prezes NBP Sławomir Skrzypek. - Wypłata dywidendy przez PKO obniży jego współczynnik wypłacalności z 11,6 do 9 proc. Wypłacenie zysku największego banku kontrolowanego przez skarb państwa nie jest dobrym przykładem dla innych - grzmiał prezes NBP Sławomir

KNF zawiesiła działalność SKOK 'Skarbiec'

na ogłoszenie KNF nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SKOK "Skarbiec". Według sprawozdawczości na koniec maja 2016 r., SKOK Skarbiec posiadała fundusze własne według bilansu w wysokości (-) 44,1 mln zł, współczynnik wypłacalności na

KNF zawiesiła działalność SKOK 'Skarbiec'

na ogłoszenie KNF nie zgłosił się żaden bank gotowy uczestniczyć w procesie przejęcia SKOK "Skarbiec". Według sprawozdawczości na koniec maja 2016 r., SKOK Skarbiec posiadała fundusze własne według bilansu w wysokości (-) 44,1 mln zł, współczynnik wypłacalności na

Przegląd informacji ze spółek

. 812 mln zł z tytułu podatku bankowego w 2016 r., poinformował dyrektor Pionu Analiz i Strategii w PKO Banku Polskim Paweł Borys. Mikrokasa wyemitowała dwuletnie obligacje na okaziciela serii S o łącznej wartości nominalnej 3,798 mln zł, podała spółka

KNF o bankowych dywidendach: w lutym indywidualne rekomendacje

wysoki współczynnik wypłacalności, "zdrowy" portfel kredytów (najlepiej bez pożyczek w walutach obcych), kondycja spółki-matki. To grożenie palcem poskutkowało. I to mimo rekordowych zysków banków w 2011 r. - ok. 15 mld zł na czysto! Zrewidowanie polityki dywidendowej

Bankowcy: Nie mamy już ani czasu, ani pieniędzy

dokładnie regulują, ile bank musi mieć kapitału i ile kredytów może udzielić. Przykładowo, jeżeli kapitał banku wynosi 100 zł, to żeby utrzymać odpowiedni współczynnik wypłacalności, nie może on pożyczyć klientom więcej niż 1250 zł - tłumaczy Marek Juraś, szef działu analiz DM BZ WBK. Jeżeli bank chce

SKOK-i czekają, aż ktoś zgasi światło. Są niewypłacalne. Urzędnik znający temat: Pozostaje upadek systemu

odpowiedzialności za analizę całości finansów Kas, gdyż nie badała np. jakości udzielonych kredytów. Według naszego rozmówcy raport wypadł źle. W SKOK-ach brakuje 1,2 mld zł. Kontrole w innych SKOK-ach prowadził też KNF. - Dlatego mamy dziś pewność, że 70-80 proc. sektora jest niewypłacalne - mówi urzędnik

NBP: Polski system finansowy jest stabilny, ruchy na CHF nie są zagrożeniem

luki finansowania, która uległa dalszemu ograniczeniu. W testach zdecydowana większość banków wykazała odporność nawet w warunkach bardzo silnego szoku płynnościowego. Ekspozycja sektora na ryzyko rynkowe pozostaje ograniczona. Należy pamiętać, że zarówno symulacje wypłacalności, jak i płynności banków

Łatwiej o pożyczkę w banku? KNF zmienia rekomendację T

. Współczynnik wypłacalności banku (w dużym uproszczeniu to stosunek funduszy własnych banku do udzielonych kredytów), dający ten przywilej, musi być na poziomie co najmniej 12 proc., w tym kapitały o najwyższej jakości (tzw. Tier 1) nie niższe niż 9 proc. - Z naszych analiz wynika, że

Co czwarty kredyt w SKOK-ach zagrożony

. Z analiz KNF wynika, że łączna wartość funduszy własnych w całym sektorze jest ujemna i wynosi nie więcej niż -12 mln zł. Każda kasa powinna utrzymywać tzw. współczynnik wypłacalności (to w uproszczeniu stosunek funduszy własnych do aktywów) na poziomie 5 proc. Tymczasem

Amerykańskie banki zdały stress testy

: gospodarka drastycznie zwolni, a bezrobocie zacznie szybko rosnąć - mówi przedstawiciel jednej z instytucji finansowych. O wynikach tych analiz każdy bank informuje Komisję Nadzoru Finansowego. Nasz rozmówca mówi, że intensywne analizy prowadzono zwłaszcza na początku roku, kiedy złoty z dnia na dzień się

W siedzibie KNF zjawili się niezapowiedzianie kontrolerzy NIK

działania KNF w sprawie jednego ze SKOK-ów, też daje do myślenia. SKOK-i są w samym środku restrukturyzacji, z szacunków KNF wynika, że aby podnieść ich wypłacalność do niezbędnego minimum, może być potrzebne co najmniej 1,2 mld zł kapitału. Tych pieniędzy nie wyjmą raczej z kieszeni członkowie SKOK-ów

Chcą być największą platformą w Europie

doświadczenie. Ale po głębszej analizie okazało się, że to rynek z już bardzo dużą konkurencją i niezłą pozycją banków. Szczególnie w Polsce. Rozszerzyliśmy więc krąg poszukiwań i nagle okazało się, że jest bardzo duża grupa małych podmiotów gospodarczych, mikroprzedsiębiorstw, która ma dużo cech

Noblista Edmund Phelps dla "Gazety": Zarabianie jest moralne

Witold Gadomski: Czy globalny kryzys finansowy wynikał z nagromadzenia niekorzystnych, ale przypadkowych zjawisk, czy też był to kryzys systemowy kapitalizmu? Prof. Edmund Phelps, amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla

Banki wywożą pieniądze za granice?

, który to akurat zwiększył zysk netto o 25 proc. do 826 mln zł, a współczynnik wypłacalności do 13 proc. Od czasu tej wypowiedzi zaczęły się pojawiać w mediach kolejne sugestie, wyrażane tym razem przez polityków, że polskie banki stają się łupem zachodnich właścicieli

Banki wywożą pieniądze za granicę?

, który to akurat zwiększył zysk netto o 25 proc. do 826 mln zł, a współczynnik wypłacalności do 13 proc. Od czasu tej wypowiedzi zaczęły się pojawiać w mediach kolejne sugestie, wyrażane tym razem przez polityków, że polskie banki stają się łupem zachodnich właścicieli

Hans-Werner Sinn: Źle się dzieje w państwie europejskim

czynników, które zachęcają do zadłużenia. Polityka Europejskiego Banku Centralnego prowadzi do uwspólnotowienia długu. Wzajemne gwarancje obniżyły oprocentowanie, więc zadłużone kraje mogą więcej pożyczać. Europa powinna podążać za przykładem USA. Gdy Kalifornia zaczęła mieć problemy z wypłacalnością, nie

Fundusze Elliott. Bez przebaczenia

międzynarodowych umów. Oprócz tego miała oddać dług zaciągnięty w bankach. Elliot kupił w 1996 r. właśnie taki dług i nie mogąc się doczekać spłaty, pozwał rząd peruwiański przed sąd w USA. Wygrał, ale Lima nie chciała się z tym pogodzić. Elliott znalazł sposób, aby przyprzeć południowoamerykańskie państwo do muru

Aaa... pilnie pożyczę kilkaset miliardów

samorządy. Na razie inwestorzy mają dużo pieniędzy i kupują wszystko co popadnie - banki centralne na całym świecie dodrukowywały pieniądze, przeznaczyły miliardy na zwiększanie płynności rynków finansowych. Łotysze, którzy do niedawna byli całkowicie

Deutsche Bank na sprzedaż? Co czeka klientów tego i innych banków? [ANALIZA]

zł. W połowie zeszłego roku bank miał 118 mln zł zysku. Współczynnik wypłacalności na koniec czerwca 2016 r. wynosił 19,5 proc., to jeden z najlepszych wyników w branży. Czytaj też: Jak instytucje finansowe mogą omijać podatek bankowy? Co pójdzie na sprzedaż? I za ile? Jaka mogłaby być cena? Bank

"Złote dziecko PiS" na miejsce "najdroższego bankowca". W jakim stanie Pekao przechodzi w nowe ręce? [ANALIZA]

Lovaglio Bank Pekao był jednym z najbardziej harmonijnie, najbezpieczniej rozwijających się banków w Polsce. Jego współczynnik wypłacalności wynosi blisko 20 proc., roczny zysk netto to 2,2 mld zł (przeznaczany niemal w całości na dywidendę). Kiedy Lovaglio przychodził do Banku Pekao, jego zyski stanowiły