analiza wykazała

Piotr Miączyński

Banaś atakuje. NIK obnaża, jak rząd ukrywa długi i żongluje publicznymi pieniędzmi

Banaś atakuje. NIK obnaża, jak rząd ukrywa długi i żongluje publicznymi pieniędzmi

- Przeprowadzona przez NIK analiza wykonania budżetu państwa wykazała, że w zeszłym roku rząd zastosował bezprecedensowe mechanizmy służące wypychaniu wydatków poza budżet - twierdzi prezes Najwyższej Izby Kontroli. I ostrzega, że to może wywołać poważny kryzys gospodarczy.

Rząd PiS chce prześwietlić spółkę Zygmunta Solorza-Żaka

Ministerstwo Skarbu przeprowadzi analizę, która ma wykazać, czy spółka energetyczna ZE PAK wywiązuje się ze zobowiązań inwestycyjnych. Co jeśli analiza będzie niekorzystna? - Nie chcę w tej chwili składać deklaracji co do możliwości rozwiązania umowy [prywatyzacyjnej] w całości - powiedział Marek Zagórski, wiceminister skarbu

Australijska spółka zbadała złoża na Lubelszczyźnie. Wyniki lepsze od oczekiwań

Od ponad dwóch lat australijska spółka prowadziła badania złóż w Zagłębiu Lubelskim. Prace dobiegły już końca, a efekty są zaskakujące. Analizy wykazały, że zasoby węgla są o 96 proc. większe, niż pierwotnie zakładano. To dobra wiadomość dla spółki, która planuje otworzenie kopalni w Zagłębiu Lubelskim.

Kraje strefy euro nagminnie łamią własne fiskalne ograniczenia

. Jednak jak pokazuje analiza Bloomberga, państwa nagminnie łamią te ustalenia - w sumie w czasie 11-letniego trwania strefy euro państwa wchodzące w jej skład łamały jedną lub dwie najważniejsze fiskalne regulacje przez 57 proc. swojego czasu spędzonego w strefie euro. Spośród

Mieszkanie w mieście? Coraz częściej rezygnujemy z domu pod miastem

Do debaty na ten temat, którą zorganizowaliśmy w czasie marcowych Targów Mieszkaniowych Muratora Expo, zaprosiliśmy: Katarzynę Kuniewicz, dyrektor działu badań i analiz rynku w firmie doradczej Reas; Łukasza Madeja, prezesa firmy doradczej ProDevelopment; Dariusza Mitrowskiego

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

związane ze spółką zależną Tauron Ciepło mogą wynieść 0,8 mld zł. "Analizy wykazały zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki: - zmiana

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia przeprowadził dodatkowe analizy w ramach testów na utratę wartości aktywów w związku z przesunięciem terminu oddania do eksploatacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, które wykazały zasadność utworzenia dla segmentu

PGE: Jeśli otrzymamy koncesję na złoże Złoczew, rozpoczniemy wnikliwe analizy

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) rozpocznie "wnikliwe analizy" dotyczące wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew po decyzji w sprawie koncesji, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski. "Jeśli chodzi o

Nie będzie polskiego leku na COVID-19. Osocze górników miało uratować świat

Nie będzie polskiego leku na COVID-19. Osocze górników miało uratować świat

projektu. Inaczej mówiąc, lek nie wykazał skuteczności w stosowanych terapiach przeciw COVID-19. - Wyniki analizy danych pierwszych 100 pacjentów włączonych do badania, wskazują, że dodanie wytworzonej z osocza swoistej Immunoglobuliny anty-SARS-CoV2 do standardowej terapii nie ma statystycznie

Cyfrowy Polsat: Zwiększenie odrocz. podatku o 162,6 mln zł obniży wynik za IV kw

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat dokonał wstępnej analizy wpływu jednorazowych transakcji między spółkami grupy w IV kw. 2018, która wykazała konieczność zwiększenia wartości zobowiązań z tytułu odroczonego podatku dochodowego w skonsolidowanym bilansie o kwotę

Skobel z ME: Rozbudowa EC Chwałowice może zastąpić uciepłownienie El. Rybnik

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Analizy przeprowadzone przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) wykazały, że projekt uciepłownienia Elektrowni Rybnik nie byłby rentowny, poinformował wiceminister energii Tadeusz Skobel. W planach jest budowa układu kogeneracyjnego o mocy ok. 20

Pracodawca sprawdzi certyfikat szczepienia? Poznaliśmy scenariusze rządu

Pracodawca sprawdzi certyfikat szczepienia? Poznaliśmy scenariusze rządu

- Myślimy o takim projekcie, gdzie firmy, które wykażą, że mają zaszczepionych pracowników, zwłaszcza tych mających kontakt z klientami, nie będą miały obostrzeń. Jesteśmy po analizie tego zagadnienia i na pewno wymaga to zmian ustawowych. Trwają takie prace, by taki projekt przygotować

Fryzjerzy, kosmetyczki, a może masażyści? Resort zdrowia chce obowiązkowych szczepień dla pracowników niektórych usług

Fryzjerzy, kosmetyczki, a może masażyści? Resort zdrowia chce obowiązkowych szczepień dla pracowników niektórych usług

- Myślimy o takim projekcie, gdzie firmy, które wykażą, że mają zaszczepionych pracowników, zwłaszcza tych mających kontakt z klientami, nie będą miały obostrzeń. Jesteśmy po analizie tego zagadnienia i na pewno wymaga to zmian ustawowych. Trwają prace nad takim projektem; ewentualnie podejmiemy na

Getin Noble Bank i Idea Bank mają umowę ws. analizy możliwości połączenia 

. Jeżeli wyniki analiz wykażą, że połączenie jest zasadne, banki określą wstępne bazowe warunki połączenia oraz zasady współpracy przy przygotowywaniu i implementacji połączenia, podano także. GNB poinformował 17 lipca, że Leszek Czarnecki, sprawujący kontrolę nad bankiem

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

także usługi sprzętowo-transportowe, roboty budowlane remontowo-wykończeniowe, cmentarne i wypożyczania sprzętu. Analiza przesłanek zastosowania trybu in-house wykazała, że: a)     zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi

Master Pharm otrzymał 3,5 mln zł subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR

działalność spółki ma charakter projektowy. Zarząd dokonał jednak analizy portfela klientów oraz aktualnej sytuacji na rynku farmaceutycznym, w wyniku której szacuje, iż wykazany spadek przychodów w kwietniu br. może nie zostać zrekompensowany większą liczbą zamówień w kolejnych miesiącach bieżącego kwartału

UOKiK skierował do II etapu postępowanie dot. przejęcia BillBird

płatnicze" - czytamy w komunikacie. Analiza wniosku wykazała, że łączne udziały uczestników koncentracji na jednym z rynków przekraczają próg 40%. Może to oznaczać powstanie pozycji dominującej oraz istotnego ograniczenia konkurencji, dlatego w tej sprawie konieczne jest

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

netto za 2018 rok wyniesie 377,9 mln zł, podała spółka. "Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

Famur: Kolejny krok w stronę akwizycji podmiotu z segm. hard rock mining w I kw.

. "Założyliśmy w strategii, że w 2022 powinniśmy w przychodach wykazać sprzedaż pochodzącą z części hard rock mining. Doszliśmy do wniosku, że rozwój organiczny zabierze dużo czasu i nie niesie zmiany, którą może dać akwizycja - dostępu do nowego rynku" - powiedział Bendzera podczas konferencji

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

Czy nieuzupełnienie wykazu usług powoduje konieczność wykluczenia z postępowania?

wyznaczonym terminie. Po analizie okazało się, że są one niekompletne. Zamawiający , działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów tj. wykazu usług. Wykonawca uzupełniając dokumenty, przysłał do zamawiającego jedynie referencje bez wymaganego wykazu

Jak premier Morawiecki kręci z dochodami budżetu? Poza kontrolą parlamentu w tym roku aż 111 mld zł?

Jak premier Morawiecki kręci z dochodami budżetu? Poza kontrolą parlamentu w tym roku aż 111 mld zł?

sfinansował już w 2020 (wykres). Po drugie BGK wyemitował od początku roku 28 mld zł długu, którego nie ma w deficycie". O co chodzi? Cofnijmy się w czasie. Nadwyżka w budżecie. Rząd wypycha wydatki poza budżet Połowa lipca. Szef NIK Marian Banaś atakuje : – Przeprowadzona przez NIK analiza

UOKiK wydał zgodę na nabycie przez BP Europa części mienia spółki Tomsol

. "W trakcie postępowania UOKiK uznał, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na terenie Koszalina. Swoje stacje w bliskiej odległości posiadają na tym terenie obie spółki. Dlatego w tej sprawie konieczne było przeprowadzenie badania rynku. Analiza skutków koncentracji wykazała

Stelmet dokonał odpisu na 30,7 mln zł, który obniży wynik r. obr. 2018/2019

kwotę 11,2 mln zł, podała spółka. "Wynik przeprowadzonej analizy wartości udziałów spółki zależnej UK Investment Sp. z o.o. ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki wykazał obniżenie wartości bilansowej wartości tych udziałów z wartości 110,2 mln zł do 90,6

PIE: Niedoszacowanie liczby zgonów związanych z COVID-19 nie jest wysokie

czynników, które powinny ujemnie wpływać na liczbę zgonów (np. niższa aktywność zawodowa, czystsze powietrze). Te dwa zestawy czynników będą się do pewnego stopnia neutralizować. Uwzględniając jednak to, że w innych krajach Europy wykazano nadmierną śmiertelność podczas pandemii oraz to, że zasady lockdownu

FPP i CALPE: Rolę koordynatora OSR trzeba wzmocnić, mógłby go powoływać premier

projektowane regulacje, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Według nich, nad nieprzekraczaniem granic przez prawodawcę powinien czuwać samodzielny koordynator, silnie umocowany np. powołaniem przez prezesa Rady Ministrów jako odrębna

NanoGroup rozpocznie rejestrację płynu perfuzyjnego w agencjach leków w 2020 r.

umożliwią rozpoczęcie procesu rejestracji produktu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejską Agencję Leków jeszcze w 2020 roku. W podsumowaniu raportu z badań stwierdzono, że: "Analiza porównawcza referencyjnego płynu UW (University of Wisconsin) z płynem

Ekonomiczny Nobel dla empiryków

;za empiryczny wkład w ekonomię pracy", a Angrist i Imbens „za ich wkład metodologiczny w analizę związków przyczynowych". David Edward Card Urodzony w 1956 roku David Edward Card jest Kanadyjczykiem, a pracuje na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Badał rzeczywiste sytuacje

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 269 mln zł. Szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto za I poł. br. wyniesie 218 mln zł. "Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta oraz gromadzić dane dotyczące rozliczeń przedsiębiorców

"analizy skutków zachodzących zjawisk gospodarczych". Co ciekawe - mimo że przepisy związane z "tarczą" wprowadzono głównie z myślą o pandemii, resort może też zlecać "analizy" przedsiębiorców, gdy pandemia ustąpi. To pozwoli na gromadzenie szerokiego zakresu danych

Ceny mieszkań nadal rosną. Najszybciej na Śląsku

województwie śląskim (o 10,2 proc.), natomiast spadek cen wykazano w województwie opolskim (o 2 proc.). Na drugim miejscu pod względem dynamiki wzrostu znalazły się województwa pomorskie, a na trzecim - dolnośląskie.  Aż 45,5 proc. więcej niż sześć lat temu GUS porównał ceny w II kwartale

Skarbówka wkroczyła "na rympał" do domu przedsiębiorcy, a on wylądował w szpitalu. Teraz nad urzędnikami zawiśnie bat

przestępcę (postępowanie karnoskarbowe!), choć nim wcale nie jesteśmy, a zrobiono to po to, by zyskać więcej czasu na rozstrzygnięcie innych spraw podatkowych. Ale i w tym przypadku przedsiębiorcy mieli pod górkę. - Przeprowadzona przez rzecznika analiza orzecznictwa sądów administracyjnych wykazała, że

Projekt onkologiczny Ryvu Therapeutics ma ok. 22,4 mln zł dofinansowania z NCBR

immunoterapiom" - czytamy w komunikacie. Analiza publicznie dostępnych oraz komercyjnych baz danych wykazała, iż małocząsteczkowe związki rozwijane przez Ryvu, dla których prace są aktualnie najbardziej zaawansowane, mają szansę na uzyskanie statusu leku pierwszego w swojej klasie

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

reakcje na zapowiadane spowolnienie w gospodarce" - powiedziała liderka zespołu ds. analiz ekonomicznych, Deloitte Julia Patorska, cytowana w komunikacie. W Polsce jedynie 25% badanych uważało, że ten rok będzie dobry na podejmowanie ryzyka to jest o 10 pkt proc mniej niż

PKN Orlen analizuje budowę instalacji metanolu w Jedliczach

będzie prowadził rozmowy na temat dostaw technologii nawet z 8-10 potencjalnymi partnerami, a od wyboru konkretnej technologii zależy wielkość produkcji. Szef Orlenu nie chciał ujawnić spodziewanych nakładów inwestycyjnych na tę instalację, jeśli analizy wykażą, że jest ona

Agora: Odpis zw. z GoldenLine to ok. 6,5 mln zł wpływu na skons. wynik netto

. "Prowadzone analizy wykazały konieczność dokonania korekty wyceny aktywów spółki GoldenLine oraz udziałów Agory w tej spółce m.in. ze względu na niezrealizowanie przez spółkę założonych na 2019 r. celów finansowych i operacyjnych. Zarząd spółki zdecydował się w związku z tym na dokonanie odpisu

GetBack ma zobowiązania na łączną kwotę 3,32 mld zł

Warszawa, 05.07.2018 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji ma zobowiązania na łączną kwotę 3 322 mln zł, według aktualizacji spisu wierzytelności z dnia 21 czerwca, wobec kwoty 2 815,6 mln zł wykazanej w treści wniosku o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego z 2

Akcjonariusze Rafako zdecydowali na NWZ o dalszym istnieniu spółki

, wobec wykazania skumulowanej straty w wysokości około 304,7 mln zł, tj. straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego o kwotę 38,7 mln zł, postanawia o dalszym istnieniu spółki Rafako S.A." - czytamy w przyjętej uchwale

Subwencje z "tarczy PFR" polegają na zmęczeniu przedsiębiorcy, aż odpuści? Prawnicy Czytelnikom odc. 23.

odpowiadającego nazwie miesiąca złożenia wniosku w roku poprzednim. Sugerujemy zatem w pierwszej kolejności upewnić się, że w wybranym miesiącu lub na dzień 31 grudnia 2019 r. również zatrudnialiście Państwo 2 pracowników. Częstym powodem odmów jest wykazanie we wniosku wyższej liczby pracowników niż w

Jak pomorskie firmy wykorzystały kryzys w biznesie

tomografii komputerowej, na których radiolodzy diagnozują zmiany w płucach wywołane przebiegiem choroby. Trudności specjalistom przysparzało wykrycie tych zmian, które są swoiste wyłącznie dla COVID-19. - Badania nad sztuczną inteligencją w analizie obrazów tomografii komputerowej realizowane przez polski

NBP: Zatrudnienie imigrantów w Polsce spadło o ok. 10% między lutym i majem

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Zatrudnienie cudzoziemców zmniejszyło się prawdopodobnie o ok. 10% pomiędzy lutym i końcem maja 2020 r., szacuje Narodowy Bank Polski (NBP) w analizie "Imigranci w polskiej gospodarce - raport z badań ankietowych"

genXone planuje debiut na rynku NewConnect w 2020 r.

tej unikalnej technologii komercyjnie, nowe możliwości w dziedzinie genetyki, podano także. "W portfolio usług firmy znajdują się również analizy z obszaru diagnostyki medycznej. Wykorzystywana przy tym jest metoda multiplex Real-Time PCR, która pozwala na wykazanie w

Bumech odstąpił od współpracy z Uniprom-Metali ws. wydobycia rud boksytów

, przeprowadzona analiza wykazała przede wszystkim znacznie większe nachylenie pokładu w stosunku do pierwotnych informacji pozyskanych w tym zakresie (z około 15 stopni do około 30 stopni), a co za tym idzie konieczność poniesienia znacznie wyższych kosztów od początkowo szacowanych

Pfleiderer zdecydował o zwiększeniu zobowiązania podatkowego do 45,6 mln zł

spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2018, podano także, "W 2016 roku w wyniku restrukturyzacji wewnątrzgrupowej i nabycia przez spółkę 100% udziałów w Pfleiderer GmbH, spółka nabyła pośrednio określone nieruchomości zlokalizowane na terytorium Niemiec, w

Człowiek czy pogoda? Naukowcy policzyli, co ma większy wpływ na smog

sześcienny pyłów spadło tam dzięki likwidacji pieców. Zlikwidowano ich w Szczecinie w 2019 r. 325. Co gorsza, analiza wykazała też, że w niektórych miejscach jakość powietrza pogorszyła się w ostatnich latach. W Warszawie na stacji pomiarowej przy ul. Wokalnej i w Gdańsku (ul. Wyzwolenia) 

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 6,02% na koniec I półr.

kwartału 2019 r. wykazały w sprawozdawczości zysk netto w wysokości 18,22 mln zł, natomiast na koniec II kwartału 2018 r. kasy wykazały zysk w wysokości 1,19 mln zł" - czytamy w raporcie. Na koniec II kwartału 2019 r. działalność prowadziło 26 kas, w porównaniu do II

Dokumenty FinCEN-u: bank HSBC znów przymykał oko na podejrzanych klientów

handlarzy narkotyków – opisuje Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) na podstawie analizy dokumentów i 16-miesięcznego śledztwa FinCEN Files. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że oddział HSBC w Hongkongu, który przynosi ok. połowy zysków całej instytucji, odegrał kluczową rolę

PGK Idea Banku będzie kwestionować ustalenia kontroli dot. podatku za 2016 r.

podatkowym zamierzają kwestionować ustalenia kontroli, zapowiedział Idea Bank. 12 grudnia br. bank podał, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez organ kontroli celno-skarbowej w PGK Idea Banku organ kontrolujący uznał, że kwota różnicy pomiędzy podatkiem dochodowym wykazanym w

Drosed Surowiec ma zgodę UOKiK na przejęcie Pol-Pasz

, sprzedaży hurtowej żywego drobiu oraz produkcji pasz dla drobiu. Pol-Pasz jest producentem pasz dla drobiu oraz bydła. Analiza koncentracji wykazała, ze transakcja nie naruszy konkurencji na rynku produkcji pasz dla drobiu" ? czytamy w komunikacie. Wniosek w tej sprawie

Tarcza finansowa: PFR umarza subwencje, sprawdzając liczbę pracowników. A co, jeśli pracownik zmarł na COVID?

pracodawca zwolnił pracownika, ale w kwietniu zatrudnił innego na jego miejsce, będzie on w stanie wykazać, że spełnił ten warunek. Ale i w tym wypadku mnożą się problemy: – Mój pracownik zmarł na koronawirusa. Był doświadczoną osobą w zawodzie, miał kontakty międzynarodowe, bo od lat jeździł po

Zmiany w wywozie towarów z Polski w systemie Tax Free. Kasy fiskalne online będą obowiązkowe

dochodziło do wielu nadużyć i oszustw typu karuzelowego. Jesienią ubiegłego roku kontrole Najwyższej Izby Kontroli wykazały, że Tax Free, zamiast wyłącznie do tzw. eksportu detalicznego, czyli okazjonalnych zakupów w celach osobistych, był wykorzystywany także do zorganizowanego hurtowego wywozu towarów w

Vivid Games miało wstępnie ok. 2,88 mln zł straty netto w I poł. 2018 r.

ponownej analizie faktów, zgodnie z MSR 32, podjęto decyzję, iż rozliczenie opcji powinno nastąpić w grudniu 2017 roku. Zobowiązanie finansowe powinno zostać wykazane jako instrument kapitałowy w pozycji kapitał zapasowy. Korekta w wysokości 3 125,22 tys. zł nie wpłynęła na wynik 2017 r. W związku z

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

polityki gospodarczej państwa" - czytamy także. W 2018 r. polski rynek kapitałowy został zaklasyfikowany przez międzynarodową agencję FTSE Russell do grupy rynków rozwiniętych. Jednak analiza przeprowadzona w związku z pracami nad strategią wykazała, że rynek ten ma znacznie

Tauron dokonał odpisów, które obciążą skons. wynik netto za I półr. o 303 mln zł

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze 2018 r. przeprowadzone analizy wykazały zasadność utworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenia

URE wszczął kolejne postępowanie wyjaśniające w zw. z cenami energii na TGE

węgla kamiennego. W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że wskaźnik CDS dla kontraktów z dostawą energii w 2019 r. notowanych na instrumencie BASE _Y_2019 od czerwca 2018 r. wykazał "niepokojący" wzrost. "Analiza zgromadzonego

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 2,3% kw/kw do 142,5 tys. w I kw.

% więcej niż w I kwartale 2018 r., podał również GUS. "Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że w Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma charakter sezonowy. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a

Grant Thornton: Liczba ofert pracy spadła o 41,6% r/r i wzrosła o 37,7% m/m w V

. Badanie wykazało, że pracodawcy wymagają od przyszłych pracowników coraz więcej. W porównaniu do maja ubiegłego roku wzrósł wymóg dyspozycyjności (z 17% do 29%), zmniejszył się natomiast wymóg znajomości języka obcego. W maju br. ponad połowa nowych ofert pracy (56%) była

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

transakcji nawet w drugiej połowie marca 2020. W całym marcu wolumen spadł na rynku światowym o 67%. Obroty w kraju zdominowały magazyny oraz biura z zaledwie 5% udziałem handlu. Przypuszczamy jednak, że rynek wykaże zdecydowany spadek w II kw. 2020, zwłaszcza w pierwszej połowie kwartału. Natomiast po

2 mld zł dla restauracji. Zakończył się program tarczy finansowej PFR 2.0. Jaka inna pomoc jest jeszcze w zasięgu przedsiębiorców?

edycja "kosztowała" dużo więcej, bo prawie 61 mld zł). - Zakładamy, że w toku indywidualnej analizy odwołań wypłacimy dodatkowe środki i program zamknie się kwotą 7 mld zł - zadeklarował Paweł Borys, szef PFR-u. Fundusz wydał na drugą tarczę i tak mniej pieniędzy, niż pierwotnie zakładał (8 mld

Weber z MI: Chcemy zwiększyć dopłatę z 'funduszu autobusowego' także w 2021 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Maksymalna dopłata z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej także w 2021 r. będzie zwiększona ponad 1 zł, poinformował wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Analizy wykażą

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) prowadzące działalność na koniec IV kwartału 2019 r. wykazały zysk netto w wysokości 42,25 mln zł wobec 81,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

UOKiK wydał zgodę na przejęcie Pekao przez PZU

analiza skutków koncentracji wykazała, że nie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na żadnym z rynków, na których działają – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK. Na mocy decyzji UOKiK PZU może przejąć także Pioneer Pekao Investment Management oraz Dom Inwestycyjny Xelion. W 2015 r. PZU

IPAG: PKB spadnie o 8,5% w II kw., w całym 2020 r. zmniejszy się o 2,9%

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - PKB Polski spadnie o 2,9% w całym 2020 roku, przy czym szczyt spadku spodziewany jest w II kw. - wyniesie on 8,9%, wynika z raportu oceniającego stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2020r.) Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych

ME: Zespół ds. reaktorów wysokotemperaturowych rekomenduje technologię HTGR

Rozwoju i jest realizowany niezależnie od programu budowy elektrowni jądrowych. "Analiza zespołu wykazała, że przy zapewnieniu korzystnego kredytowania inwestycji, cena pary z HTGR może być porównywalna z ceną pary z kotłów gazowych. Wdrożenie technologii HTGR w Polsce

MI zgodziło się na zwiększenie kosztorysu budowy odcinka A1 o ok. 400 mln zł

Polski, minister infrastruktury zaakceptował wzrost wartości zadania, kierując się przede wszystkim względami społecznym i gospodarczymi. Analizy ekonomiczne wykazały, że roczne straty społeczne, wynikające z opóźnienia budowy A1, są szacowane na ok. 225 mln zł. Pomimo wzrostu wartości kontraktu, kwota

Bank Światowy/PARP: 32% firm zaczęło używać kanałów cyfrowych w pandemii

usługową. Niewiele mniej przedsiębiorstw (18%) zainwestowało w nowy sprzęt lub oprogramowanie, by lepiej zaadaptować się do nowych warunków" - czytamy w materiale. Badanie wykazało, że 69% MŚP zanotowało w ostatnim czasie spadki sprzedaży w ciągu ostatnich 30 dni przed

ZDG TOR: Połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos będzie korzystne dla obu firm

fuzja Orlenu i Lotosu pozwoli na osiągnięcie korzyści w czterech kluczowych obszarach: wspólnych inwestycji, zwiększenia efektywności, osiągnięcia oszczędności zakupowych i zmniejszenia ogólnych kosztów. "Przeprowadzona w raporcie analiza wykazała duży potencjał, jeśli

Eurocash podejrzewa, że był wplątany w proceder wyłudzania VAT. Stawka: ponad 120 mln zł

"Przeprowadzona przez Zarząd analiza jego wyników wskazuje na to, iż Eurocash była wykorzystywana w mechanizmie wyłudzania VAT przez grupę podmiotów zewnętrznych w transakcjach dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów" - podała spółka w czwartek wieczorem. Dla firmy, która złożyła

Polska wojna domowa na Facebooku. Kto na tym korzysta?

będą "bardziej znaczące". "Washington Post" podaje, że w efekcie tego serwis społecznościowy miał zacząć premiować treści bardziej radykalne i o negatywnym charakterze.  Niezależna analiza wykonana dla "The Washington Post" przez Dominika Batorskiego, socjologa

Facebook podgrzewa "społecznościową wojnę domową" w Polsce. Korzysta na tym Konfederacja

sprawić, że dyskusje prowadzone w serwisie będą "bardziej znaczące". W efekcie jednak, jak pisze dziennik, platforma zaczęła premiować treści skrajne i o negatywnym przekazie. Niezależna analiza wykazała, że po 2018 r. radykalne i polaryzujące wpisy przez algorytmy dużo szerzej

Torpol odpisał 11,36 mln zł w związku z aktywami w Norwegii

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Torpol podjął uchwałę w sprawie utworzenia niepieniężnych odpisów aktualizujących w łącznej kwocie 11,36 mln zł w związku z przeprowadzonymi testami, a także analizą odzyskiwalności aktywów związanych z działalnością na rynku norweskim, podała

Kaufland podniesie płace od 1 marca, przeznaczy na ten cel ok. 50 mln zł

, a po rocznym doświadczeniu można potwierdzić jego skuteczność" - czytamy dalej. Według sieci, wyniki ostatnich analiz wykazały, że Kaufland jest jednym z trzech najatrakcyjniejszych pracodawców wśród sieci handlowych w Polsce. "Po

Smithfield Foods ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Pini Polonia

uczestników koncentracji i innych przedsiębiorców działających na tym rynku. Analiza skutków koncentracji wykazała, że nie ograniczy ona konkurencji. Smithfield Foods będzie musiał konkurować z innymi ubojniami. W związku z tym nie ma podstaw do obaw, że przedsiębiorcy będą zaniżać ceny skupu żywca, zwłaszcza

Medicalgorithmics rekomenduje wypłatę 1,42 zł dywidendy na akcję

wykazała zysk na poziomie skonsolidowanym w 2017 roku, podano także. Ostateczną decyzję o pokryciu straty za rok obrotowy 2017 oraz wypłacie dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki. Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku

Rafako szacuje obecnie planowaną marżę na projekcie Jaworzno na ok. 5%

podstawie kontraktu, w związku z zawarciem aneksu nr 7 do kontraktu, która to rewizja wykazała, że SPV poniesie w 2019 roku stratę finansową za cały rok obrotowy w prognozowanej kwocie ok. 155,8 mln zł" - czytamy w komunikacie. Wskazana strata w wyniku finansowym SPV za rok

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 0,3 mln zł zysku netto w I kw. br.

. Ponadto na wypracowany wynik grupy w pierwszym kwartale 2018 r. miało wpływ m.in. rozwiązanie rezerwy zawiązanej w związku z nałożeniem kary przez UOKiK w 2014 roku w wysokości 0,9 mln zł, w wyniku otrzymania pomyślnego dla spółki wyroku sądu I instancji oraz przeprowadzenia przez zarząd analizy prawnej

Jak wyprowadzić w pole ubezpieczyciela? Oszuści szukają nowych metod

zgłoszenia szkody mieli do dyspozycji samochody zastępcze na koszt towarzystw. Analiza roszczeń wykazała, że jednym z profitów płynących ze zgłaszania fikcyjnych szkód było to, że członkowie grupy wystawali faktury za pojazdy zastępcze, które były ich własnością. Podobnie jak w banku Zmienia się modus

Euler Hermes: W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości w 2020 r.

Warszawa, 15.01.2020 (ISBnews) - W Polsce utrzyma się zwiększona liczba upadłości w 2020 r., nieco powyżej poprzedniego ich szczytu z lat 2012-2013, poinformował Maxime Lemerle, szef Działu Analiz Sektorów i Niewypłacalności w Euler Hermes. Firma prognozuje, że liczba

KPMG: Akcjonariusze spółek z WIG otrzymali ok. 24 mld zł w dywidendach w 2019 r.

gracze z branży odzieżowej, tj. LPP oraz CCC" - czytamy dalej. Analiza KPMG w Polsce wykazała, iż stopa dywidendy spółek WIG20, która w 2019 roku wyniosła ok. 3,4% (mediana), jest dwa razy wyższa od stopy WIBOR - zwrotu z inwestycji, który można osiągnąć na rynku

UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez Diebold spółki Wincor Nixdorf

zamierzonej transakcji dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku. Pogłębiona analiza skutków tego przejęcia wykazała, że mimo znaczących udziałów rynkowych do takiego ograniczenia konkurencji nie dojdzie. Dlatego Diebold i Wincor Nixdof mają zielone światło" - wyjaśnia prezes UOKiK Marek

UOKiK przedłużył postępowanie ws. przejęcia spółki Intra przez Neukę

. "W trakcie analizy koncentracji Urząd przeprowadził badanie rynku, którym objęci zostali konkurenci uczestników transakcji. Wykazało ono, że po przejęciu może dojść do wzmocnienia pozycji spółki Neuca na lokalnym rynku hurtowej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych do aptek. Dlatego postępowanie

GUS: Liczba wolnych miejsc pracy spadła o 2,1% kw/kw do 148,6 tys. w III kw.

8,5 tys., tj. o 5,4%. Najwięcej wolnych miejsc pracy wykazano w III kw. br. - tj. 126,9 tys. (85,4%) w sektorze prywatnym. Wolne miejsca pracy występowały głównie w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób - 67,4 tys. (45,3%). W okresie III

Scope Fluidics: PCR|ONE osiąga parametry na poziomie rynkowych standardów

uzyskano czułość oraz specyficzność systemu na poziomie odpowiednio 95,8% i 92,4%. Parametry zmierzone dla systemu konkurencyjnego GeneXpert wyniosły 100% w zakresie czułości, oraz 92,5% w zakresie specyficzności oznaczenia. Wyniki badań wykazały również, iż system PCR|ONE jest bezkonkurencyjny pod

Prairie zaktualizowała swoje zasoby węgla w Lubelskim Zagłębiu do 333 mln ton

, jak również analizie oficjalnych danych historycznych. Dzięki temu urealniliśmy wielkość zasobów, dokonując podniesienia ich kategorii z zasobów przewidywanych na wykazane. To istotny element związany przygotowywaniem Wstępnego Studium Wykonalności projektu" - powiedział Stoikovich, cytowany w

Cyfrowy Polsat zwiększy odpis na podatek dochodowy w IV kw. ub.r. o 144 mln zł

Warszawa, 06.03.2018 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "zobowiązania z tytułu odroczonego podatku

Panathea ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Dolnośląską Grupą Apteczną

komunikacie. Z wstępnych ustaleń wynikało, że planowana transakcja może mieć negatywny wpływ na niektóre z lokalnych rynków detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych w województwie dolnośląskim i opolskim. Dlatego po analizie wniosku urząd skierował postępowanie do drugiego

Arak z PIE: Dynamika wzrostu gospodarczego spowolni do ok. 4% r/r w 2019

raporcie. "Zatory płatnicze mogą utrzymać się również w 2019 roku" - ocenił Arak. Raport wykazał również, że najwięcej ocen pozytywnych wśród przedsiębiorców otrzymały zmiany w zakresie dostępności środków unijnych, natomiast najwięcej ocen

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 4,41% na koniec I półr.

. dla kas prowadzących działalność ukształtował się na poziomie 4,41%. Grupa 25 kas wykazała współczynnik wypłacalności na poziomie powyżej 5%, 8 kas - poniżej wymogu ustawowego, a w przypadku 3 kas poziom tego współczynnika był ujemny" - czytamy w raporcie. Kasy

Afera Pegasusa. Polskie wątki w sprawie

analiza wykazała powiązanie z działalnością Pegasusa w latach 2017-18. - Polską domenę w internecie zarejestrować może każdy, a operatorami Pegasusa są nie tylko polskie, ale i zagraniczne służby. Kto wykorzystywał domenę i do czego? Tego możemy dowiedzieć się tylko od ewentualnych ofiar. Nazwa domeny

Pegasus wykorzystywany do inwigilacji aktywistów, polityków i dziennikarzy

;tylko potencjalnie celem ataku. Analiza techniczna ograniczonej liczby telefonów, których numery znalazły się na liście, wykazała, że na ponad połowie z nich były ślady Pegasusa. Ze śledztwa wynika, że ze szpiegowskiego oprogramowania korzystają m.in. służby Azerbejdżanu, Bahrajnu, Węgier, Kazachstanu

GUS: Nakłady wewnętrzne na B+R w kraju wzrosły o 14,7% r/r do 20,6 mld zł w 2017

działalności B+R wzrosła o 4,7%" - czytamy w komunikacie. Analiza nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe według rodzajów kosztów wykazała, że podobnie jak w latach poprzednich, w strukturze nakładów dominowały nakłady bieżące, które w 2017 r. stanowiły 80,4

Bioton dokonał odpisu dot. zaangażowania w SciGen na kwotę 52,4 mln USD

leczniczymi w postaci rekombinowanej insuliny ludzkiej, podał Bioton. Wartość odpisów z tytułu utraty wartości inwestycji w SciGen wyniosła 52,4 mln USD. "Wycena akcji SciGen została dokonana metodą dochodową z wykorzystaniem analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych oraz

Gazprom ma zapłacić 213 mln zł. Jest kara od UOKiK za umyślne utrudnianie postępowania w sprawie Nord Streamu 2

zgody na utworzenie konsorcjum. – Niestety, jak wykazało postępowanie wyjaśniające, mimo naszego sprzeciwu podmioty zdecydowały się na finansowanie projektu. Może to oznaczać złamanie prawa antymonopolowego i dlatego stawiamy zarzuty Gazpromowi oraz pięciu innym podmiotom – tłumaczył

UOKiK bada, czy Netia prezentowała ofertę telefonicznie bez zgody konsumenta

Warszawa, 14.11.2017 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko Netii, które wykaże czy Netia uzyskała wcześniej zgody konsumentów na telefoniczne proponowanie zawarcia umowy, podał Urząd. "We

PZPM: Liczba rejestracji autobusów używanych spadła o 5,3% r/r do 197 szt. w VII

Warszawa, 28.08.2019 (ISBnews) - Polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 197 używanych autobusów w lipcu br., co oznacza spadek o 5,3% r/r, wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i firmy JMK, przygotowanej na podstawie danych Centralnej Ewidencji

ZA Puławy: Odpis zmniejszy jednostkowy wynik netto za I poł. 2019 r. o 43 mln zł

aktualizującego wartość posiadanych akcji ZA Chorzów. "Pozostała działalność" spółki obejmuje działalność gospodarczą związaną głównie z produkcją nawozów. "Na podstawie regulacji MSR 36 zarząd spółki przeprowadził analizę przesłanek

PGNiG dokonało odpisów pomniejszających wynik EBIT za II kw. o ok. 624 mln zł

Warszawa, 07.07.2016 (ISBnews) - Testy na utratę wartości środków trwałych w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie (PGNiG) wykazały, że odpis aktualizujący wartość majątku pomniejszy wynik operacyjny PGNiG SA w II kwartale 2016 roku o ok. 624 mln zł, podała spółka

KGHM: Testy wykazały zasadność odwrócenia 194,9 mln USD odpisu dot. Sierra Gorda

. Testy wykazały zasadność odwrócenia części odpisu dotyczącego salda pożyczek udzielonych wspólnemu przedsięwzięciu Sierra Gorda SCM w wysokości 194,9 mln USD w skonsolidowanym sprawozdaniu za 2018 r., podała spółka. "W odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,02% m/m do 690,63 pkt w czerwcu

spółki zdrożały w czerwcu o kolejne 50% i to pomimo tego, że spółka nie zaczęła jeszcze osiągać przychodów z działalności, ciągle czekając na rejestrację leku znanego pod roboczą nazwą MabionCD20, czytamy dalej. W Europie wszystkie odczyty PMI wykazały poprawę względem zeszło

CDRL skorygował zysk netto do 0,78 mln zł za I kw. 2018 r.

. 2018 r.. "W wyniku niewłaściwego zastosowania MSSF 15, błędnie obliczono korektę konsolidacyjną, zawierającą pozycje, których dotyczy MSSF 15 - błędnie zostały wykazane wartości przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów

BGK: 9,2% MŚP zredukowało zatrudnienie w VI wobec 13,1% na przełomie V/VI

do lutego. Systematycznie maleje odsetek firm, które zredukowały zatrudnienie w związku z pandemią - z 35,2% na przełomie kwietnia i maja do 9,2% obecnie" - powiedział główny ekonomista BGK Mateusz Walewski, cytowany w komunikacie. Z analiz BGK wynika, że spadł odsetek