analiza techniczno ekonomiczna spółki

JSW widzi prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości dokonanych odpisów

, iż zakończone zostały analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów JSW" - czytamy w komunikacie. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych

PGE ma porozumienie ze stroną społeczną dot. przyszłości ZEDO

porozumienia to kolejny etap trwających od maja 2016 r. szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych rozważanej inwestycji. Porozumienie dotyczy odtworzenia mocy wytwórczych w elektrowni w technologii wykorzystującej węgiel kamienny i wpisuje się w strategię GK PGE do 2020 r." - czytamy w komunikacie

KGHM nie wyklucza współpracy z innymi firmami na koncesji z okolicach Pucka

. W ramach koncesji wykonano już badania geofizyczne oraz prace wiertnicze zgodnie z aktualnym harmonogramem prac. Ponadto wykonano analizę techniczno-ekonomiczną zagospodarowania złoża, co pozwoliło na zmianę siatki rozpoznania złoża. Mosoń potwierdziła, że Darley Energy

Przegląd informacji ze spółek

świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów w segmencie Koks, podała spółka. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych, stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego spółki JSW Koks w odniesieniu do ośrodka

Mostostal Zabrze ma innego potencjalnego nabywcę jednej z działek w woj. śląskim

umowy przedwstępnej zawartej ze spółką Jasperville oraz o zawarciu z innym podmiotem zewnętrznym przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej części przedmiotowej nieruchomości podyktowana była przesłankami ekonomicznymi. Dodatkowo w trakcie przeprowadzonej analizy techniczno-prawnej nieruchomości spółka

KGHM: Komisja Europejska nie uznała koncesji w rej. Pucka za pomoc państwa

danych archiwalnych oraz rozpoczął prace wiertnicze, a także wykonał analizę techniczno-ekonomiczną zagospodarowania złoża soli magnezowo-potasowych. "Zgodnie z koncesją, zaplanowano wykonanie łącznie 5 otworów. Do tej pory KGHM Polska Miedź S.A. wykonał jeden odwiert

KGHM: Testy wykazały zasadność odwrócenia 194,9 mln USD odpisu dot. Sierra Gorda

odzyskiwalna aktywów została ustalona przede wszystkim w oparciu o analizę zdyskontowanych przepływów pieniężnych generowanych przez poszczególne aktywa, w której wzięto pod uwagę m.in. aktualne ścieżki rynkowych prognoz cenowych poszczególnych surowców oraz zweryfikowane założenia techniczno-ekonomiczne w

RN Kompanii Węglowej odwołała Mirosława Tarasa ze stanowiska prezesa

ekonomiczno-finansowej spółki. Przeanalizowała podejmowane przez zarząd działania w kierunku poprawy płynności finansowej oraz naprawy spółki. "Rada nadzorcza stwierdziła zwiększanie się straty spółki na sprzedaży węgla w stosunku do wielkości ujętych w planie techniczno

Kopex dokona dodatkowych odpisów w skons. sprawozdaniu za 2015 na ok. 966 mln zł

aktualizacji planów techniczno-ekonomicznych, prowadzonych działań i analiz restrukturyzacyjnych oraz zdarzeń zaistniałych po dacie publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku, skutkujących dla ograniczeniem możliwości pozyskiwania finansowania bieżącej działalności

Kopex finalizuje prace nad programem restrukturyzacji całej grupy

niezbędnych rezerw oraz ich ujęcie w sprawozdaniu finansowym, wskazano ponadto. "W toku trwających analiz restrukturyzacyjnych oraz związanych z nimi aktualizacji planów techniczno-ekonomicznych emitenta i jego spółek zależnych, zachodzi konieczność aktualizacji testów na

Scenariusz bazowy dla węgla brunatnego przewiduje łącznie 6 GW mocy wytwórczych

pod uwagę uwarunkowania techniczno-ekonomiczne i społeczne oraz stan zaawansowania prac koncepcyjno-projektowych, to: - Zagospodarowanie złoża Gubin 2, - Zagospodarowanie złoża Złoczew, - Zagospodarowanie złóż konińskich

PGE pracuje nad projektami magazynowania energii o wst. szac. mocy ok. 40 MW

podmiotów, oraz przygotowanych analiz techniczno-ekonomicznych grupa przygotowuje opis przedmiotu zamówienia dotyczący wykonania i uruchomienia magazynu energii w technologii różnego rodzaju baterii elektrochemicznych. "W przypadku powodzenia testów dotyczących magazynu o

Scope Fluidics zdecyduje o rozpoczęciu trzeciego projektu do końca 2018 r.

projektu. W tej chwili identyfikujemy istniejące globalne rozwiązania w diagnostyce oraz oceniamy potencjał ekonomiczny. Dwa, czy trzy projekty przejdą do etapu pogłębionej analizy i z nich zostanie wyłoniony ostatecznie jeden. W drugim etapie trzeba przeprowadzić pierwsze działania R&D, aby przedstawić

Łączne odpisy Kopeksu ujęte w sprawozdaniu za ub. rok wyniosą ponad 1,4 mld zł

krajowego i światowego górnictwa. Spółka podkreśliła, że w ostatnich miesiącach podobne odpisy zostały dokonane przez wiele firm powiązanych z branżą wydobywczą. "Wyszczególnione wyżej odpisy powstały na skutek aktualizacji planów techniczno-ekonomicznych, wskutek

NIK: Opóźnienie programu jądrowego może skutkować 1,5-2,6 mld zł kosztów

Rady Ministrów wniosku o podjęcie strategicznych decyzji dotyczących uruchomienia inwestycji, mimo dysponowania prognozami zapotrzebowania na paliwa i energię oraz analizami ekonomicznych aspektów budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, a także jej oddziaływaniem na środowisko, oraz pozytywnymi

Brak chętnych na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Emiratów Arabskich oraz Sudanu i Jordanii. Prowadzi też działalność naukowo-badawczą, dotyczącą branży rafineryjnej. Powstają w nim analizy techniczno-ekonomiczne, projekty modernizacji i optymalizacji procesów technologicznych, ochrony środowiska. Ministerstwo Skarbu Państwa

Pierwsza w Polsce tego typu instalacja. Gaz koksowniczy zamieni się w energię

wykorzystywana przez Koksownię Częstochowa Nowa i zastąpi energię kupowaną z sieci. - Analizy opłacalności wykazały, że jest to przedsięwzięcie o wysokim wskaźniku techniczno-ekonomicznym. Po uruchomieniu produkcji układ będzie wytwarzał rocznie ok. 22 600 MWh energii elektrycznej, 40

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

przypadku nawet setki milionów złotych dodatkowych inwestycji na budowę sieci mobilnych w Polsce, wynika z analizy techniczno-ekonomicznej EY. Źródło: ISBnews Media : Projekt dużej ustawy medialnej jest gotowy i trafi do Sejmu w ciągu najbliższych dni, poinformował wiceminister

Górnicy apelują: Jest nas za mało pod ziemią

przeprowadziła analizę zatrudnienia w poszczególnych zakładach. Chodzi szczególnie o pracowników dołowych i przeróbki mechanicznej węgla. Według związkowców rzetelne prześwietlenie kopalnianych statystyk pokaże braki kadrowe i zmusi spółkę do ogłoszenia naboru. - Przy tworzeniu planu

Posady od 3 tys. brutto w górę czekają na chętnych do pracy jak Polska długa i szeroka (cz. II)

Posady od 3 tys. brutto w górę czekają na chętnych do pracy jak Polska długa i szeroka (cz. II)

dokumentacji technicznej. Etat, 40 godzin pracy tygodniowo, „trzynastka”, wynagrodzenie w przedziale 3 tys. do 4 tys. zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę w zależności od stażu. * Urzędnik w wydziale architektury krakowskiego magistratu – wykształcenie wyższe o profilu techniczno

EY: Na nieefektywnym podziale pasma 800MHz LTE stracą klienci i rynek

internetu, znaczne obniżenie jakości świadczonych usług, a dla branży w skrajnym przypadku nawet setki milionów złotych dodatkowych inwestycji na budowę sieci mobilnych w Polsce, wynika z analizy techniczno-ekonomicznej EY. "Aby możliwe było osiągnięcie maksymalnych korzyści

Gazprom gra memorandum o nowej rurze przez Polskę

W zeszłym miesiącu w Sankt Petersburgu prezes Gazpromu Aleksiej Miller i szef polsko-rosyjskiej spółki EuRoPol Gaz Mirosław Dobrut podpisali memorandum w sprawie analiz budowy gazociągu z Kobrynia na Białorusi przez Polskę do miejscowości Velke Kapuszany na granicy Słowacji z