analiza techniczna spółek

Marcin Kaczmarczyk

Chcesz samodzielnie inwestować w akcje? Od czego zacząć?

Chcesz samodzielnie inwestować w akcje? Od czego zacząć?

Istnieją dwa podstawowe podejścia do samodzielnego inwestowania na giełdzie. Aby wybrać konkretną spółkę spośród kilkuset i kupić jej akcje, musimy wcześniej im się przyjrzeć. Podstawowe podejścia są dwa - analiza techniczna lub fundamentalna.

Niemcy zwlekają z dopuszczeniem PGNiG do certyfikacji Nord Stream 2

Niemiecki regulator zajął się wnioskiem spółki Gazpromu odpowiedzialnej za Nord Stream 2 o jej certyfikowanie jako zarządcy tego gazociągu. Ale nie wiadomo, czy Niemcy dopuszczą PGNiG do swojego postępowania.

Medapp ma umowę z Semicon na sprzedaż aplikacji CarnaLife System

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Medapp ma umowę z Semicon na sprzedaż aplikacji CarnaLife System, podała spółka. Aplikacja CarnaLife System będzie wykorzystana w urządzeniach firmy Semicon przeznaczonych do analizy danych wchodzących w skład badań laboratoryjnych

Apator Rector ma umowę na wdrożenie w Enerdze Operator za 12,5 mln zł

związane m.in. z optymalizacją i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym. System Informacji o Dystrybucji już dziś jest istotnym wsparciem dla Operatora w zakresie: - rozwoju sieci, tj. analizy warunków technicznych i ekonomicznych determinujących rozwój sieci

Libet ma dwie wstępne oferty nabycia aktywów za min. 40 mln zł

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Libet, w związku z analizą możliwości zbycia niektórych aktywów o znacznej wartości w ramach przeglądu opcji strategicznych, otrzymał dwie wstępne, ale wiarygodne i konkretne oferty nabycia należących do spółki nieruchomości i ruchomości

Esri Polska opracowało aplikację cyfrowego obrazowania występowania koronawirusa

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Esri Polska opracowało aplikację cyfrowego obrazowania występowania koronawirusa, podała spółka. "Koronawirus rozprzestrzenia się w tempie, które zaskakuje. Droga występowania i przemieszczania się wirusa zatacza

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. Istotnymi okolicznościami znacząco

Skobel z ME: Trwają prace nad strategią ElectroMobilty Poland

postępów prac" ? napisał Skobel w odpowiedzi na interpelację poselską. Biznes plan spółki został przygotowany w oparciu o wnikliwą analizę kluczowych trendów rynku motoryzacyjnego, badania polskiego rynku i potrzeb polskich konsumentów, wywiady z ekspertami zewnętrznymi z

Prezes PKN Orlen: Zawieszenie finansowania Ostrołęki C to słuszna decyzja

trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych. Na początku grudnia 2019 r. PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 414 067 114 tj. wszystkich akcji

JSW ma koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego 'Chełm II'

jest wykonanie pięciu otworów badawczych złoża "Chełm II" w wydzielonym obszarze "Rejowiec". Dopiero po szczegółowej analizie zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie podejmował ewentualne decyzje dotyczące przyszłości zagospodarowania złoża, podsumowano w materiale

PZU wdraża sztuczną inteligencję przy obsłudze szkód komunikacyjnych

lub wymiany dany podzespół. Sztuczna inteligencja potrzebuje zaledwie 30 sekund na przeprowadzenie analizy dokumentacji technicznej. Ponadto zastosowane rozwiązanie pozwoli na wyselekcjonowanie 90% dokumentacji, która spełnia wymagania niezbędne do zachowania wysokiej jakości obsługi szkody w PZU

Akcjonariusze Work Service uzgodnili sprzedaż akcji potencjalnemu inwestorowi

mln zł. 70% tej kwoty, tj. 24,68 mln zł zostanie w pełni zdyskontowane (szczegóły techniczne oraz struktura są jeszcze uzgadniane), podano także. Zarząd spółki podkreśla jednak, że proces przeglądu opcji strategicznych w dalszym ciągu trwa. "

Przegląd informacji ze spółek

umowę dystrybucyjną z koreańską spółką Proster Company Limited, podał InventionMed. Kontrahent jest zainteresowany i posiada możliwości techniczne i osobowe związane z dystrybucją projektów InventionMed, tj. wirtualnej strzykawki i TutorDerm oraz ewentualnych produktów, które mogą powstać w przyszłości

Tauron wdrożył w Łagiszy model predykcyjny wykorzystujący sztuczną inteligencję

Warszawa, 30.11.2018 (ISBnews) - Tauron wdrożył w Elektrowni Łagisza pierwszy model predykcyjny, wykorzystujący nowoczesne modele wykrywania anomalii i przewidywania awarii, podała spółka. Działanie systemu sprowadza się do analizy dużych zbiorów danych sensorowych z

Kolej Dużych Prędkości. Spółka CPK wybrała wykonawcę studium dla linii Łódź - Warszawa

Kolej Dużych Prędkości. Spółka CPK wybrała wykonawcę studium dla linii Łódź - Warszawa

organizowano protesty, choć spółka stale zapewniała, że trasy KDP nie zostały jeszcze wypracowane. Kolej Dużych Prędkości - ile potrwa podróż z Łodzi do Warszawy? Przebieg KDP ma być wypracowany nie tylko na podstawie konsultacji społecznych, ale też na podstawie m.in. prognozy ruch, czy też np. analiz

JSW dokonała odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 189,8 mln zł

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakończyła analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów w segmencie Koks, podała spółka. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych

GPW planuje powołanie spółki technologicznej GPW Tech w III kw. 2019 r.

opracowania rozwiązań technologicznych, joint venture i akwizycje. Projekt ma na celu nie tylko wygenerowanie dodatkowych przychodów, ale również zdynamizowanie procesu postępu technicznego rynku kapitałowego, również poprzez pozyskanie przez GPW Tech młodych talentów chcących rozwijać się w spółce

Libet zbada możliwości zbycia niektórych aktywów znacznej wartości

/ praw własności nieruchomości, na których zlokalizowane są niektóre zakłady produkcyjne spółki oraz trwale związanych z tymi gruntami urządzeń infrastruktury budowlanej i technicznej, podała spółka. W pierwszej kolejności czynności te dotyczyć będą trzech wybranych nieruchomości

Lotos Lab i Lotos Kolej realizują projekt budowy dwóch lokomotyw hybrydowych

posiadane obecnie przez spółkę Lotos Kolej lokomotywy manewrowe. "Obecnie prowadzone są analizy, które mają doprowadzić do opracowania najbardziej optymalnego kształtu technicznego i finansowego projektu. W przypadku potwierdzenia założeń technicznych i ekonomicznych projekt

Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego

informację, NJGT przeprowadziło wewnętrzną analizę wykonalności harmonogramu budowy bloku. Uwzględniając dotychczasowy przebieg testów technicznych i ruchu próbnego bloku, NJGT ocenia, że oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r." - czytamy dalej

UE bierze się za sztuczną inteligencję. Nie chce, żeby spełniły się wizje z "Black Mirror"

UE bierze się za sztuczną inteligencję. Nie chce, żeby spełniły się wizje z "Black Mirror"

obywateli. Przedstawienie tych szczegółowych wymogów to pośrednie przyznanie, że są z tym problemy w RODO. Analizy rzeczywiście bywają „biurokratyczne i prawne”, nie zawierają głębokiej analizy technicznej, co przecież było celem tego mechanizmu. W DPIA dla regulacji sztucznej inteligencji

Chciał mieć ogrzewanie gazowe, ale "nie da się". "Kuszące staje się spalanie śmieci"

Chciał mieć ogrzewanie gazowe, ale "nie da się". "Kuszące staje się spalanie śmieci"

nakłady niezbędne na rozbudowę sieci gazowej w celu przyłączenia klienta. – Chodzi o uzyskanie rozłożonego w latach zwrotu kosztów inwestycji. Jeśli w analizach zwrot nie jest możliwy, PSG jako spółka prawa handlowego jest zmuszona odmówić przeprowadzenia inwestycji – wyjaśnia Radosław

Horała z MI: Wstępne wyniki konsultacji studium transportu do CPK w ten piątek

- przede wszystkim charakter "statystyczny", bo analiza merytoryczna uwag potrwa kilka miesięcy. Od 10 lutego do 10 marca br. spółka CPK prowadziła konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Celem tego dokumentu było określenie korytarzy dla inwestycji

Tauron Wydobycie uruchomił dwie kolejne ściany w zakładach Sobieski i Janina

. Nie zmniejszając bezpieczeństwa pracy górników, spółka dąży systematycznie do obniżenia bazy kosztów stałych w celu dostosowania ich do realnych poziomów produkcji, wynikających z możliwości technicznych zakładów górniczych oraz z prognozowanego zapotrzebowania rynkowego na węgiel energetyczny

Artifex Mundi zamknął wybrane projekty i dokonał odpisów w wysokości 8,5 mln zł

decyzja dotycząca zaprzestania prac nad zamkniętymi projektami została poprzedzona ponowną analizą ich potencjału rynkowego, oceną obecnego zaawansowania ich realizacji oraz aktualizacją budżetu ich realizacji, podano. "W ocenie zarządu spółki - mając na uwadze wyniki

Figene Capital ma list intencyjny z KGHM ws. sprzedaży energii

od pozytywnych wyników szczegółowych analiz technicznych, finansowych i podatkowych wymienionych w liście, zastrzeżono. Strony ustaliły, że uzgodniona formuła kształtowania ceny zakupu energii elektrycznej, jak również treść kontraktu PPA, będą uwzględniać m.in. wymagania

Przegląd informacji ze spółek

wcześniej, podała spółka. PKN Orlen rozpoczął proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku, podała spółka. W ramach postępowania wyłoniony zostanie doradca techniczny, który przygotuje wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany, analizy

Scope Fluidics chce warunkowo rozszerzyć model rozwoju realizowanych projektów

Fluidics określił na 10 mln zł. Z kolei działania związane z realizacją trzeciego projektu (poza PCR|ONE oraz BacterOMIC) polegałyby na merytorycznym i technicznym opisie rozwiązania, wskazaniu jego unikalności, analizie konkurencyjnej, analizie potencjału IP oraz opracowaniu

KGHM: Zmiany w przetargach nie spowodowały strat finansowych

części pracowników, a także decyzje o odsunięciu od pełnionych funkcji, a nawet zwolnieniu kilku osób. Dzisiejsza "Gazeta Wyborcza" napisała, że dyrektor techniczny jednej ze spółek zależnych (KGHM COPI, zajmującej się dostarczaniem infrastruktury IT dla innych spółek

Sescom chce wejść w sektor wózków widłowych i podnośników dzięki przejęciu

, podała spółka. "W tym celu Sescom podpisał porozumienie z firmą Dozór Techniczny s.j., docelowo prowadzące do zawarcia umowy inwestycyjnej. Jednym z podstawowych warunków powodzenia transakcji jest przekształcenie Dozór Techniczny s.j. w spółkę z o.o., wówczas Sescom

NIK: Spółki celowe mają słabe efekty w transferze wyników badań do gospodarki

nieznaczne wpływy ze sprzedaży trzech praw do wyników prac badawczych i czterech wdrożeń rozwiązań technicznych" - wynikło z badania. Jednostki naukowe prawa do wyników badań naukowych przekazały jedynie połowie skontrolowanych spółek. Jeszcze gorsza sytuacja wystąpiła w

Tauron powołał zespół ds. analizy potencjalnego nabycia KWK Brzeszcze

. ?Powołany 2 lutego przez spółkę zespół przeprowadzi kompleksową analizę KWK Brzeszcze obejmującą w szczególności aspekty prawne, finansowe, techniczne i geologiczne. Ponadto, w wyniku prac zespołu, powstanie wariantowa analiza nabycia całości lub części aktywów kopalni od Spółki Restrukturyzacji Kopalń lub

Inteliwise wdroży AI-Chatbot w kanadyjskiej firmie ubezpieczeniowej

. Przedmiotem umowy jest analiza przedwdrożeniowa, świadczenie usług w modelu miesięcznego abonamentu oraz świadczenie wsparcia technicznego dla wdrożonego rozwiązania AI, podano także. "Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Wynagrodzenie za wykonanie umowy oraz za pierwszy

Prairie: Rozmowy z JSW nt. potencjalnej współpracy są wciąż na wstępnym etapie

połowie września poinformować o decyzji dotyczącej aktywów Prairie Mining. Wskazał na pozytywne wyniki audytu technicznego obu projektów i trwające analizy prawne oraz pracę nad wyceną. Pod koniec marca br. JSW zawarła z Prairie umowę o zachowaniu poufności w wyniku wystąpienia

Enea Operator wdrożyła algorytm, który ma ograniczyć straty w transformatorach

Warszawa, 21.10.2019 (ISBnews) - Enea Operator zrealizowała projekt, którego celem było ograniczenie strat mocy i energii transformatorach, podała spółka. Dzięki zastosowaniu specjalnego algorytmu obliczeniowego, możliwy ma być najbardziej optymalny dobór transformatorów do

Elektrobudowa: Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia do 32,99% akcji spółki

Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia od 32,75% do 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elektrobudowy, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniosłaby nie mniej niż 10,4 mln zł. "Zgodnie z

Orbis zdecydował o rozdzieleniu biznesów, skoncentruje się na asset heavy

. asset heavy) i skoncentrowaniu działalności na części nieruchomościowej, podała spółka. "Podział zostanie przeprowadzony poprzez wydzielenie wszystkich składników związanych z częścią serwisową. Jednocześnie emitent będzie kontynuował szczegółowe analizy mające na celu

Tauron przyłączył 34,6 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I poł. 2020

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Tauron Dystrybucja - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przyłączył do sieci energetycznej 34 632 mikroinstalacji o łącznej mocy 235 MW w I połowie 2020 r., podała spółka. Grupa szacuje, że do końca roku przyłączy ok. 70 tys

Mostostal Warszawa otrzymał pozew od Energi Kogeneracji na 106,4 mln zł

, podano także. "Spółka po dokonaniu analizy pozwu stoi na stanowisku, że zarówno roszczenie Energa z tytułu kar umownych w związku z nieosiągnięciem gwarantowanych parametrów technicznych bloku, jak i roszczenie o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego jest niezasadne. W

Polimex-Mostostal zmniejszył koszty projektu Kozienice o 42,3 mln zł

weryfikacyjno-rozliczeniowych z podwykonawcami i dostawcami, a także w związku z podpisaniem protokołu przejęcia bloku do eksploatacji w dniu 19 grudnia 2017 roku, zarząd po przeprowadzeniu analizy w toku procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki za rok 2017, podjął uchwałę o zmniejszeniu całkowitych kosztów

Grupa Qumak miała wstępnie ok. 0,3 mln zł zysku netto w I kw. br.

. Ponadto na wypracowany wynik grupy w pierwszym kwartale 2018 r. miało wpływ m.in. rozwiązanie rezerwy zawiązanej w związku z nałożeniem kary przez UOKiK w 2014 roku w wysokości 0,9 mln zł, w wyniku otrzymania pomyślnego dla spółki wyroku sądu I instancji oraz przeprowadzenia przez zarząd analizy prawnej

Kurs EUR/USD testuje kluczowy opór, PLN silniejszy

momencie wzmożonej awersji do ryzyka. CHF/PLN, który ubiegły tydzień kończył w okolicach sześciotygodniowych szczytów przy 4,35, dziś znajduje się 7 groszy niżej. Co istotne, stanowiący od początku kwietnia silne wsparcie poziom 4,2860 został pokonany i dziś z perspektywy analizy technicznej stanowi dla

Spółki Warty miały 692,2 mln zł zysku netto, 7 mld zł przypisu składki w 2019 r

finansowe obu spółek w 2019 r. "Wynik techniczny spółki majątkowej w 2019 r. wyniósł 581,2 mln zł i był wyższy od osiągniętego w 2018 r. o 50,5%. Wysoki poziom na tle całego rynku utrzymuje również wynik finansowy netto, który osiągnął w ubiegłym roku 660,2 mln zł (wzrost w

Przegląd informacji ze spółek

Azoty rozszerza ofertę monitoringu i analityki gruntów rolnych w celu bardziej precyzyjnego dawkowania nawozów przez jej klientów, podała spółka. Do wybranych przedstawicieli terenowych departamentu korporacyjnego handlu segmentu Agro trafią skanery doglebowe AgroCares, umożliwiające szybką analizę, na

PKN Orlen złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - PKN Orlen zakończył badania środowiskowe i złożył raport środowiskowy dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, podała spółka. "Zakończenie tego etapu otwiera

Kurtyka z ME: Zwiększenie zdolności regazyf. terminalu LNG planowane na 2020 r.

". Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji procesowej (FEED - Front-End Engineering Design) i dokumentacji budowlane. Obecnie trwa analiza ofert. Spółka rozważa także budowę trzeciego zbiornika w ramach terminalu. "Aktualnie

Przegląd informacji ze spółek

Alibaba.com w zakresie dystrybucji produktów marki Chopin klasy premium, podała spółka. Konsorcjum Vigo System (lider) i Wojskowej Akademii Technicznej podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu badawczego pt: "Sensory dla przemysłu 4.0

KGHM przeznaczy ponad 11 mld zł na inwestycje krajowe w latach 2018-2022

bezpieczeństwa, produkcji, zarządzania, informacji oraz utrzymania maszyn i urządzeń. Wielowymiarowa analiza wskaźników technicznych będzie wsparciem dla decyzji podejmowanych na poziomie zarządczym" ? powiedział Pawełczak. Kluczowe działania wyznaczone przez zarząd KGHM

AAA Auto: Płaca minimalna zwiększy sprzedaż aut używanych, ale wzrosną też ceny

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Wzrost płacy minimalnej do kwoty 2 600 zł brutto w 2020 roku wpłynie na zwiększenie sprzedaży aut na rynku wtórnym, ale jednocześnie wzrosną ich ceny, przede wszystkim w segmencie aut najtańszych, wynika z analizy AAA Auto

U progu kryzysu naftowego. W Polsce i Czechach uruchomiono rezerwy ropy naftowej

Grupa Lotos zwróciła się do Ministerstwa Energii o zgodę na sięgnięcie po ropę naftową z obowiązkowych zapasów i dostała na to zezwolenie - poinformowali we wtorek na konferencji prasowej przedstawiciele zarządu gdańskiej spółki. – To nie znaczy, że będziemy korzystać z tego zezwolenia &ndash

Orbis kupił działkę pod hotel w centrum Krakowa za 13 mln zł netto

własnej inwestycji (budowy hotelu), przy czym emitent prowadzi analizę szczegółów technicznych i operacyjnych inwestycji, która będzie determinowała wybór optymalnej marki segmentu ekonomicznego, pod jaką będzie prowadzony hotel" - czytamy w komunikacie. Orbis podkreśla, że

W instalacji PCC Rokita wybuchł pożar, nie ma osób poszkodowanych

. "Pozostałe instalacje spółki nie ucierpiały w pożarze, a uszkodzenia spowodowane pożarem nie mają wpływu na techniczny aspekt ich działania" - czytamy w komunikacie. Spółka jest w trakcie analizy wpływu zdarzenia na funkcjonowanie instalacji do produkcji

ZM Henryk Kania chcą wrócić do dotychczasowych wolumenów prod. w ciągu 3-6 mies.

gotówki oraz dostęp do finansowania potrzeb zakupowych spółki" - czytamy w "Analizie przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej", zwartej w komunikacie. Następnie ZM Kania podały "Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z

Gaz-System rozpoczął prace związane z lokalizacją gazociągu Baltic Pipe

wyprowadzenie gazociągu na ląd. "Wyznaczone w pozwoleniach lokalizacyjnych korytarze zostaną poddane szczegółowym badaniom oraz analizom środowiskowym, technicznym i społecznym. Na ich podstawie zostanie wybrana ostateczna, optymalna trasa przebiegu gazociągu oraz wykonany

ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich

. "ARP w województwie dolnośląskim jest bardzo mocno obecna, nie tylko poprzez spółki z naszej grupy, ale też dzięki podstrefie Euro-Park w Kobierzycach, która jest polskim zagłębiem innowacyjnych technologii. Na bazie doświadczeń kobierzyckich bliska stała nam się idea 'powtórzenia Kobierzyc' w

UOKiK: Postępowanie ws. Volkswagena jest na końcowym etapie

dealerów samochodów tego koncernu. Korespondowaliśmy z Transportowym Dozorem Technicznym oraz niemieckim i brytyjskim organem do spraw homologacji. Pełnomocnik spółki, korzystając ze swoich praw, wielokrotnie (24 razy) zapoznawał się z aktami i udzielał obszernych wyjaśnień, np. jedna odpowiedź liczyła 827

Orbis ma przedwstępną umowę nabycia działki w Krakowie za 9,2 mln zł netto

. Orbis prowadzi analizę szczegółów technicznych i operacyjnych inwestycji, która będzie determinowała wybór optymalnej marki, pod jaką będzie prowadzony hotel. Nabycie nieruchomości, w związku z posiadaną już przez emitenta nieruchomością przy ulicy Worcella 8, pozwoli na zwiększenie wielkości obiektu

Grupa PKO BP rusza z platformą Automarket, liczy na 4-cyfrową sprzedaż aut w br.

projekt leasingowy, ale potrzebujemy kilku miesięcy na jego wdrożenie. Liczę, że do końca roku wystartuje" - dodał prezes. Na platformie klienci otrzymują dostęp do sprawdzonych technicznie, wyselekcjonowanych i objętych gwarancją samochodów, które będą mogli w prosty

ARIA Nowych Technologii FIZ AN zainwestował w yestersen

ARIA Nowych Technologii FIZ AN. Tym samym fundusz stał się wiodącym inwestorem oraz drugim największym udziałowcem w spółce, podano także. "Cały kapitał zainwestowany przez fundusz zostanie przeznaczony na rozwój platformy, m.in. rozwój techniczny serwisu, pozyskanie

Konsorcjum spółki Wasko ma umowę na system ERP dla Katowic za maks. 25,3 mln zł

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko w ok. 94%, oraz Vulcan zawarło z Katowicami umowę na realizację zamówienia publicznego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach" za 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł

Scope Fluidics zakończył testy systemu BacterOMIC w Instytucie Gruźlicy Płuc

Warszawa, 27.11.2019 (ISBnews) - Bacteromic - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics - pozytywnie zakończyła drugą serię zewnętrznych testów prewalidacyjnych systemu BacterOMIC, które przeprowadził Instytut Gruźlicy Płuc w Warszawie, podał Scope Fluidics

Tauron pracuje nad projektem wirtualnej elektrowni

aktualne ograniczenia techniczne danego źródła. System centralny nie będzie miał więc bezpośredniej możliwości wydania polecenia np. odstawienia elektrowni czy zmiany parametrów pracy, wyjaśniono. Spółka podkreśla, że jednym z większych wyzwań było stworzenie procesu

Qumak miał wstępnie 43 mln zł jednostkowej netto straty w 2016 r.

również, że spadek przychodów i zamówień na rynku publicznym obniżył się o ok.50%, z uwagi na przedłużający się proces rozpisywania projektów finansowanych z kolejnej transzy środków unijnych. "Ponadto spółka wykonała analizy aktywa dotyczącego podatku odroczonego. W

UOKiK ma zastrzeżenia do przejęcia przez Air Products kontroli nad 2 spółkami

nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie, podano. Grupa kapitałowa Air Products zajmuje się produkcją i dostawą gazów technicznych, m.in. dwutlenku węgla, argonu, helu, wodoru, czy azotu. Posiada pięć zakładów produkcyjnych w Polsce. Przejmowane spółki (ACP Europe i

Elektrownia Bełchatów zamknięta już w 2028 roku? Eksperci: To bardzo możliwe

wskazał, w jaki sposób miałoby to zostać osiągnięte w okresie zaledwie kilku lat, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz utrzymaniu niezbędnych dostaw energii po 2030 roku" - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Elektrownia Bełchatów zamknięta już w 2028

Dziś na GPW oczekiwana większa zmienność, sesja w Azji może ciążyć rynkowi

rozwijających się mogą wydawać się niedowartościowane na tle rynków zachodnich. Patrząc ponownie przez pryzmat pozycji inwestorów na platformie CMC Markets widać zupełnie inny obraz rynku: 83% z nich posiada obecnie otwarte pozycje wzrostowe na kontraktach CFD na spółki WIG20. Z perspektywy analizy technicznej

PFR wypłacił subwencję dla spółki jawnej. Co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w wyliczeniach? Prawnicy czytelnikom, odc. 93.

dogłębnej analizy sytuacji prawnej oraz finansowej spółki oraz wiedzy na temat jej kwalifikacji w ramach programu PFR nie można jednoznacznie stwierdzić, czy oświadczenia zostały złożone błędnie, a jeśli tak – czy mają wpływ na udzielenie lub wysokość subwencji. Według infolinii PFR w przypadku

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

druku i dystrybucji w wersji papierowej tygodnika "Wprost", poinformowała spółka. "Wprost" będzie ukazywał się jedynie w formie cyfrowej, podano także. Źródło: ISBnews Atende : W wyniku zakończonych analiz przeprowadzanych w ramach procedury testów na

PGE Baltica: Rusza projekt badawczy nt. produktywności morskich farm wiatrowych

2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW, - Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne (pozwolenia na

MSP zweryfikuje procesy prywatyzacyjne kwestionowane przez NIK

na początku swojego urzędowania zapowiedział gruntowną weryfikację podjętych wcześniej działań prywatyzacyjnych, nie tylko zbycia czterech spółek opisanych w raporcie NIK. Analiza transakcji sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa z ostatnich lat pozwoli na rzetelną ocenę tych procesów i finalnych

Synthos poszerzył system SAP HCM o platformę do budżetowania wynagrodzeń

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Grupa Synthos poszerzyła swój system SAP HCM o Gavdi Payroll Cost Planning and Reporting Platform, podała spółka. Narzędzie wspiera budżetowanie i prognozowanie wynagrodzeń oraz planowanie stanu zatrudnienia. Wdrożenie objęło ok. 2 050

EC Stalowa Wola rozważa wykorzystywanie bloku OZE Taurona

bloku biomasowego należącego do Tauron Wytwarzanie przez ECSW. Strony rozpoczynają analizy warunków technicznych, ekonomicznych i prawnych nabycia bloku przez ECSW, podano. "Zrealizowanie tego projektu pozwoli na dostarczanie energii elektrycznej i ciepła dla mieszkańców

Qumak ma odpisy na 7,6 mln zł, podatek odroczony obniży wynik o 8,3 mln zł

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Qumak utworzył odpisy aktualizujące łącznie na 7,6 mln zł oraz dokonał przeszacowania przeszacowaniu podatku odroczonego, co obniży wynik netto o 8,3 mln zł, podała spółka. "Na rezerwy i odpisy o charakterze

PGE ma porozumienie ze stroną społeczną dot. przyszłości ZEDO

podjęta do końca II kwartału 2017 r., czyli po zakończeniu analiz wykonalności pod kątem technicznym, ekonomicznym, regulacyjnym oraz finansowym" - czytamy dalej. Podjęte działania są kontynuacją zainteresowania Grupy PGE oraz PGE GiEK utrzymaniem przez Zespół Elektrowni

Borys: PFR zgłosi do MF jeszcze kilka zmian 'technicznych' dot. ustawy o PPK

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zgłosi - oprócz wniosku o zniesienie 30-krotności limitu wpłat - również kilka wniosków "technicznych", które mają uprościć system pracowniczych planów kapitałowych (PPK), poinformował prezes PFR Paweł

CPK otrzymało ok. 33 tys. wniosków w ramach konsultacji studium lokalizacyjnego

Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Zostaną one przez CPK przekazane do analizy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z którą spółka CPK zawarła 11 marca br. porozumienie o współpracy przy planowaniu, projektowaniu i budowie inwestycji drogowych związanych z CPK, czytamy dalej

Oferta konsorcjum spółki zal. Wasko najkorzystniejsza na centrum usług Katowic

Warszawa, 19.07.2017 (ISBnews) - Oferta konsorcjum COIG, spółki zależnej Wasko, i Vulcan okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług

Gaz-System: Rozpoczęcie budowy Baltic Pipe ma nastąpić w II kw. 2020 r.

inwestycji na siedliska ryb. "W spotkaniach wzięli także udział przedstawiciele podwykonawcy - firmy Ramboll odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym niezbędnych badań środowiskowych i analiz technicznych oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

KGHM : Gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz badania nad analizą i rozwojem procesów przemysłowych ? to zadanie KGHM Centrum Analityki, które otwarto w czwartek w Zielonej Górze. To najnowsza spółka Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi i pierwsza w województwie lubuskim. Źródło: spółka

Energa przejęła bezpośredni nadzór nad Elektrownią Ostrołęka

w 2016 r., z celem ukończenia inwestycji w drugiej połowie 2023 r. Budowa potrwa ok. 60 miesięcy. Potencjalne nakłady szacowane są na ok. 5,5-6 mln zł/MW. Spółka celowa Elektrownia Ostrołęka posiada kompletną dokumentację techniczną i decyzje administracyjne umożliwiające

Interwencja Chińskiego Banku Centralnego może dziś pomóc notowaniom na GPW

na niemiecki indeks DAX rozłożyły się wśród nich dokładnie po połowie, a pod względem wartości przeważają nawet te spadkowe. Jest to o tyle ciekawe, iż z perspektywy analizy technicznej zostało obronione wsparcie na poziomie 12900 pkt, a potencjał wzrostowy ograniczony poziomem oporu w okolicach

PGNiG i JSW mają umowę na realizację programu Geo-Metan w kopalni Budryk

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) i Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisały umowę o przedeksploatacyjnym ujęciu metanu z pokładów węgla kamiennego w ramach programu Geo-Metan, podało PGNiG. Prace będą prowadzone w Kopalni Węgla

CPK i IATA powołały Komitet Konsultacyjny, który pomoże w planowaniu lotniska

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) oraz spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) powołały Komitet Konsultacyjny (Airport Consultative Committee, ACC), który pomoże w zaplanowaniu nowego lotniska. Pierwsze spotkanie

Zwolnienia pracowników, obniżki pensji. Spółki miejskie we Wrocławiu tną koszty ze względu na koronawirusa

. mniej w przypadku wiceprezes. Obniżki dotyczą jedynie zarządu spółki i na ten moment obowiązują do 31 maja. - Część z pracowników została wysłana na zaległe urlopy, część skorzystała z zasiłku na opiekę - informuje Kacper Cecota, rzecznik spółki. - Personel techniczny został przesunięty do prac

Tauron: EEC Magenta zainwestował 13 mln zł w Reliability Solutions

siebie spółkę Tauron Wytwarzanie. Współpraca już zaowocowała innowacyjnymi wdrożeniami produktów RS m.in. w Elektrowni Łagisza, przypomniano. "Nieustannie szukamy rozwiązań technicznych poprawiających dyspozycyjność i sprawność naszych kluczowych jednostek wytwórczych

Gaz-System zweryfikował listę potencjalnych wykonawców Baltic Pipe

-System i duński operator systemu przesyłowego Energinet podejmą finalną decyzję inwestycyjną. W 2019 r. będą kontynuowane prace projektowe i szczegółowe analizy techniczne. W poszczególnych krajach objętych inwestycją zostanie również przedłożony raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko oraz

Famur: Przejęcie kontroli na Famakiem przez TDJ wspomoże pozostałe segmenty

. W trakcie tego procesu zidentyfikowano czynniki, w większości niezależne od spółki, które istotnie wpłynęły na realizowane przez Grupę Famak długoterminowe kontrakty, powodując konieczność aktualizacji ich budżetów. "Przeprowadzona analiza wykazała, że długookresowy

PiS w kampanii wyborczej obiecuje polskie auto na prąd. Plan na nową kadencję?

Spółka ElectroMobility Poland, założona i finansowana przez kontrolowane przez rząd spółki energetyczne, ogłosiła, iż wybrała niemiecką firmę inżynierską EDAG na swojego głównego partnera technicznego. „Nawiązane partnerstwo ma na celu realizację ambitnego celu, jakim jest produkcja 100 tys

e-Xim IT rozpoczął ofertę 50 tys. akcji, liczy na debiut na NewConnect w II półr

działalności spółki są usługi wdrożeniowe, w ramach których eksperci zapewniają całościową implementację rozwiązania w środowisku klienta. Środki pozyskane w ramach emisji mają być przeznaczone na rozbudowę zespołów technicznych i handlowych celem dostosowania możliwości i potencjału firmy do rosnących potrzeb

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

mobilnych ? Tuomasa Erikoinena i Petri Räsänena. Źródło: spółka Plum Research : Fundusz Montis Capital wraz z Weston Investment Management zainwestowali łącznie 10 mln zł w startup z portfolio Tar Heel Capital Pathfinder oferujący analizy danych o oglądalności produkcji

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

-commerce była wymieniana i wyszukiwana w Internecie o 195% częściej niż na początku tego roku, analiza danych była 3 razy częściej wspominana niż w styczniu br. Źródło: spółka Raport : Aż 80% dużych firm z całego świata jest źle przygotowanych do utrzymania ciągłości biznesu w

PGE ma umowę o współpracy z Centrum Badawczym KEZO

zamierzają współpracować przy prowadzeniu wspólnych prac badawczych i rozwojowych, opracowywaniu opinii i ocen rozwiązań technicznych oraz sporządzaniu analiz. Centrum Badawcze KEZO ma na celu prowadzenie badań nad czystymi technologiami energetycznymi. W budynku, stanowiącym "

Przegląd informacji ze spółek

. stacji bazowych, poinformował członek zarządu Play ds. technicznych Michał Ziółkowski. DataWalk zakłada, że dynamika pozyskiwania klientów przyspieszy wobec 2018 roku, zaś kluczowym celem jest maksymalizacja globalnej wartości sprzedaży, poinformował ISBnews prezes spółki Paweł

Grupa Recykl miała 0,58 mln zł zysku netto, 2,58 mln zł EBITDA w II kw. 2019

nakładów na chełmską inwestycję). "Ostatnie miesiące to także realizacja szeregu istotnych prac przygotowawczych w spółce zależnej Rekoplast Kompozyt. M.in. pracowaliśmy nad dokumentacją produktów (karty techniczne, atesty, badania) i ich recepturami produkcyjnymi oraz

Comarch uważa, że giełda pomogła w ekspansji i zachęca inne firmy do debiutu

Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - Comarch uważa, że wejście na giełdę z perspektywy 20 lat było dla spółki bardzo korzystne i zachęca inne duże firmy prywatne do wejścia na GPW, poinformował prezes Janusz Filipiak. "Chcemy przekazać, że giełda dla

Tauron:Koszt bloku 910 MW w Jaworznie wzrósł o 52,3 mln zł, oddanie do 31 I 2020

Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł

Kraków w UE. Krakowska ekospalarnia jest wzorem dla innych miast

Ada Chojnowska: Jedną z największych krakowskich inwestycji ostatnich lat jest ekospalarnia. To była konieczna inwestycja, nie było innych, alternatywnych rozwiązań? Tadeusz Trzmiel: Prowadziliśmy szeroką analizę różnych opcji postępowania. Tak strategiczna dla miasta decyzja musiała być dobrze

PKN Orlen rozważa budowę instalacji do produkcji izopropanolu

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen prowadzi analizy dotyczące budowy instalacji do produkcji izopropanolu, w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu w zakładzie produkcyjnym w Płocku, podała spółka. Alkohol izopropylowy jest tańszym

Waimea Holding planuje wybudować terminal cargo na lotnisku we Lwowie

Warszawa, 21.11.2019 (ISBnews) - Waimea Holding podpisał ze Lwowską Obwodową Administracją Państwową list intencyjny ws. budowy terminala cargo na lotnisku im. Daniela Halickiego we Lwowie, podała spółka. Według wstępnego harmonogramu, faza pierwszych analiz powinna potrwać do