analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Co z firmami, które PFR wezwał do zwrotu pieniędzy z tarczy finansowej? Jest opinia UOKiK

Ponad 700 firm, które błędnie zadeklarowały status przedsiębiorstwa w tarczy finansowej PFR, wezwano do zwrotu środków. Jest jednak dla nich nadzieja - to świeża analiza UOKiK, o którą poprosił sam fundusz.

700 firm w tarapatach z tarczą finansową PFR. Fundusz: Zapytaliśmy UOKiK, jak im pomóc

700 firm w tarapatach z tarczą finansową PFR. Fundusz: Zapytaliśmy UOKiK, jak im pomóc

jako mikroprzedsiębiorstwo, bo wypełniając wniosek, nie wzięła pod uwagę pracowników taty. Ale już do tarczy finansowej 2.0 zakwalifikowała się jako MŚP, bo zgodnie z nowym regulaminem pracownicy jej ojca też wliczali się do stanu zatrudnienia (jako przedsiębiorstwa powiązane). - Fundusz wezwał mnie w

PFR wypłacił subwencję dla spółki jawnej. Co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w wyliczeniach? Prawnicy czytelnikom, odc. 93.

PFR wypłacił subwencję dla spółki jawnej. Co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w wyliczeniach? Prawnicy czytelnikom, odc. 93.

dogłębnej analizy sytuacji prawnej oraz finansowej spółki oraz wiedzy na temat jej kwalifikacji w ramach programu PFR nie można jednoznacznie stwierdzić, czy oświadczenia zostały złożone błędnie, a jeśli tak – czy mają wpływ na udzielenie lub wysokość subwencji. Według infolinii PFR w przypadku

NBP: Firmy spodziewają się wyraźnego pogorszenia swojej sytuacji w II kw. br.

Warszawa, 19.04.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorcy wskazują na możliwość wyraźnego pogorszenia kondycji w ciągu najbliższego kwartału, a wskaźnik prognoz sytuacji własnej przedsiębiorstw na II kw. 2019 r. spadł czwarty kwartał z rzędu - do najniższego poziomu w ciągu ostatnich

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw

inwestycyjne przedsiębiorstw. Podobnie jak w czasie poprzednich kryzysów ? w latach 2001 i 2008/2009 - do historycznego minimum obniżyło się zainteresowanie nowymi inwestycjami (wskaźnik nowych inwestycji spadł o 4,8 pkt proc. kw/kw - do 16,6%)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza

Dr Cegłowski: Świat w pandemii. Na kryzys trzeba być zawsze przygotowanym

Dr Cegłowski: Świat w pandemii. Na kryzys trzeba być zawsze przygotowanym

przedsiębiorstwo powinno zmierzać. Im mniejsza firma, tym częściej zagadnieniami finansowymi zajmuje się właściciel, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca rozwijał swoje umiejętności z tego zakresu. Nawet jeśli nie będzie sam sporządzał budżetów, analiz wskaźnikowych czy dokonywał oceny opłacalności inwestycji

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania, jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy

NBP: Ok. 17% badanych firm obawia się negatywnego wpływu PPK na zyski

oszacować efekty wprowadzenia tych przepisów (42% próby) z takim problemem liczy się 82% przedsiębiorstw, z czego 41% jest zdania, że PPK wyraźnie obciąży ich wyniki finansowe" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Jak

NBP: Firmy spodziewają się stabilizacji swojej sytuacji w III kw. 2019 r.

czynniki zmian sytuacji respondenci najczęściej wskazują problemy, z którymi borykają się już obecnie, tj. wzrost kosztów prowadzenia działalności, wzrost cen surowców oraz wzrost płac" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw"

NBP: Gorsze prognozy popytu wśród firm eksportowych i nieeksportowych w II kw.

popytowych w II kw. są gorsze prognozy popytu zagranicznego, wynikające z przewidywań niższego wzrostu gospodarczego w strefie euro, w tym w gospodarce niemieckiej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Zdaniem NBP, istotnym

Warmii i Mazur "szczepionka" dla gospodarki

Warmii i Mazur "szczepionka" dla gospodarki

przeznaczyliśmy ponad 15 mln zł. Pandemia wpłynęła także na planowanie przyszłej perspektywy finansowej. - Owszem. Samorząd województwa pracując nad programem regionalnym na lata 2021-2027 bierze pod uwagę konieczność reagowania na bieżącą sytuację, dlatego zaplanowaliśmy działania poprawiające kondycję firm z

NBP: Firmy spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji w I kw. 2019 r.

Warszawa, 28.01.2019 (ISBnews) - Przedsiębiorcy wskazują na możliwość dalszego pogorszenia kondycji w ciągu najbliższego kwartału, jak i całego roku, a wskaźnik prognoz sytuacji własnej przedsiębiorstw na I kw. 2018 r. spadł trzeci kwartał z rzędu i osiągnął jeden z najniższych

Wrzucasz filmy na Facebooka? Masz większe szanse na kredyt

Wrzucasz filmy na Facebooka? Masz większe szanse na kredyt

kredytową można zacząć niuansować? B.P.: Zdolność kredytowa jest zmienna w czasie, dlatego wyzwaniem jest tworzyć jak najbardziej predykcyjne modele statyczne. Analizując sytuację przedsiębiorstw podczas pandemii, widać, jak dynamicznie zmienia się świat. Najpierw lockdown i upadek wielu firm, teraz

Niemiecki patent zbyt drogi czy może niezbędny? Nagły wzrost obaw o stan budżetu

Niemiecki patent zbyt drogi czy może niezbędny? Nagły wzrost obaw o stan budżetu

Enzo Weber, odpowiedzialny za prognozy i analizy makroekonomiczne w Instytucie Badań nad Zatrudnieniem (IAB) w BA. Pracownicy takich przedsiębiorstw prawdopodobnie i tak zasilą szeregi bezrobotnych i stracą ważny czas na podniesienie kwalifikacji na bardziej obiecujące miejsca pracy. Ponadto

PIE/PFR: Dalszą redukcję zatrudnienia planuje 8% firm, płac - 21%

zmienia sytuację na rynku pracy. Po dotychczasowym wyraźnym zahamowaniu zaczynamy obserwować systematyczny spadek odsetka firm planujących redukcję poziomu zatrudnienia. W końcu marca takich przedsiębiorstw było 28%, teraz jest ich 8%. Równie istotną kwestią jest ograniczona skłonność pracodawców do

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w III kw. 2020 r.

ceny będą rosły. W rezultacie średnia oczekiwana podwyżka cen produkcji w całej próbie nieznacznie wzrosła (o 0,1 pkt proc. s.a.) względem wartości obserwowanej w marcowej edycji badania" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw"

Premier decyduje o umorzeniu podatku od tarczy finansowej PFR. To marketing polityczny, a jaka jest prawda?

Premier decyduje o umorzeniu podatku od tarczy finansowej PFR. To marketing polityczny, a jaka jest prawda?

Premier Mateusz Morawiecki oznajmił we wtorek, że o "zastrzyku 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców" zdecydował po konsultacjach ze zrzeszającymi ich organizacjami. Mowa o podatku od umorzonej części subwencji z tarczy finansowej PFR, w sprawie którego 350 tysięcy firm w Polsce

NBP: Firmy oczekują lekkiej poprawy kondycji ekonomicznej w całym 2018 roku

warunków sprzedaży oraz osłabieniem się bariery niepewności. Poprawa oczekiwań dotyczących własnej sytuacji nastąpiła w wielu branżach i klasach" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Według NBP, wyjątek stanowi m.in

Na start dostają prawie 4 tys. zł na rękę. O chętnych coraz trudniej

Na start dostają prawie 4 tys. zł na rękę. O chętnych coraz trudniej

; Przychodził o tej godzinie, o której wstał. Zdarzało się, że dopiero o 11, choć powinien być od 8. Po tygodniu sami z niego zrezygnowaliśmy. Widać, że było mu to na rękę – opowiada. Innym problemem są wysokie oczekiwania finansowe osób wchodzących na rynek pracy. – Spotykamy się z sytuacją

Tarcza finansowa: PFR umarza subwencje, sprawdzając liczbę pracowników. A co, jeśli pracownik zmarł na COVID?

Tarcza finansowa: PFR umarza subwencje, sprawdzając liczbę pracowników. A co, jeśli pracownik zmarł na COVID?

Program umorzeń subwencji z tarczy finansowej PFR 1.0. wystartował 20 kwietnia. Od tego czasu przystąpiło do niego 160 tys. firm. To 78 procent wszystkich przedsiębiorstw, które według szacunków Polskiego Funduszu Rozwoju będą się starać o zwolnienie z tego długu. – Według naszych obliczeń

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

. FPP i Lewiatan oceniają zapowiadaną tarczę finansową jako potrzebne rozwiązanie, odpowiadające oczekiwaniom firm w obecnej nadzwyczajnej sytuacji. Kluczowe wyzwanie w aktualnych warunkach to dostarczenie przedsiębiorstwom płynności finansowej na adekwatną skalę, aby pokryć lukę powstałą na skutek

NBP: Popyt w sektorze firm wciąż dobry, spada optymizm wśród eksporterów

długookresowych średnich" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Zdaniem NBP, w świetle tych wyników prawdopodobną, główną przyczyną słabnących miesięcznych wskaźników koniunktury w przemyśle są gorsze prognozy popytu zagranicznego

URE: Trudności z zapewnieniem bilansu mocy latem i jesienią możliwe już w br.

). W zakresie nowych inwestycji uwzględniono jedynie inwestycje o istotnym stopniu zaawansowania (inwestycja jest co najmniej na etapie montażu finansowego projektu), według danych przedstawionych przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej 50 MW lub więcej

Przedsiębiorcy alarmują: puchnie bańka kredytów kupieckich. Pęknie po pandemii?

utrzymywać w nim odpowiednią temperaturę, żeby nie wyschły farby. To wiązało się z włączonym ogrzewaniem, szczególnie w marcu, oświetleniem, czyli podwyższonymi kosztami utrzymania towaru w dobrym stanie - dodaje Grubek.  Zatory finansowe hamulcowym przedsiębiorstw Czy odmrożenie gospodarki, zwłaszcza

NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w III kw. br.

firmy duże - tylko w tej klasie wielkości przedsiębiorstw odsetek podmiotów prognozujących podwyżki wzrósł, a nie spadł ujęciu kw. do kw " - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP podkreślił w raporcie, że dość istotnie

KNF: Banki mogą oceniać zdolność do spłaty kredytu z gwarancją de minimis BGK

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów

NBP: Firmy coraz bardziej optymistyczne co do swojej kondycji

produkty i usługi konsumpcyjne, choć za wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących towary konsumpcyjne trwałe, gdzie w ostatnim kwartale oczekiwane jest pogorszenie sytuacji" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw." Rośnie

NBP: Inwestycje w II kw. planuje 23,6% firm - 1,5 pkt proc. więcej niż rok temu

w II kw. br." - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny zaznaczył, że wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy unijnych. Wskazuje na to wyraźne

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

wartości do 550 mld euro, podczas gdy w Hiszpanii przeznaczono 14 mld euro na działania służące zabezpieczeniu płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw" - dodał. FPP wskazuje, że w związku z obecną nadzwyczajną sytuacją konieczne jest odstąpienie od założenia

NBP: Firmy oczekują lekkiego pogorszenia kondycji na początku 2018 roku.

). "Mimo dobrych prognoz popytu i poprawiającej się rentowności przewidywana przez przedsiębiorstwa własna sytuacja w 2018 r. może się lekko pogorszyć, nieco silniej na początku roku, mniej w dłuższej perspektywie. Przedsiębiorstwa z wyraźnie mniejszym optymizmem niż kwartał temu oceniły nadchodzący I

FPP: Przychody pralni w galeriach w br. poniżej 60% wartości sprzed pandemii

sprzed pandemii, a do końca roku nie przekroczą 60% wcześniejszych poziomów, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Wobec tego galerie handlowe powinny wziąć pod uwagę sytuację tego sektora przedsiębiorców i dostosować poziom

Vivid Games: Wzrost pobrań gier wynosi 25% od początku lutego wobec stycznia

przemieszczania i gromadzenia się osób może nastąpić wzrost nakładów gospodarstw domowych na konsumpcję rozrywki dostępnej cyfrowo, w tym gier mobilnych, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe emitenta" - czytamy dalej. Analiza wpływu pandemii koronawirusa na działalność

Spada zatrudnienie w firmach, ale tsunami dopiero nadejdzie

antykryzysowa" i w szczególności "tarcza finansowa" PFR) pozwolą częściowo zatrzymać falę zwolnień” – piszą w analizie. A co z wynagrodzeniami? Wynagrodzenie brutto w przedsiębiorstwach w marcu w porównaniu z ub. rokiem było wyższe o 6,3 proc. i wyniosło 5489,21 zł brutto. W lutym

NBP: Nowe inwestycje w IV kw. planuje 21,7% firm - 1 pkt proc. mniej kw/kw

sytuacji oraz silne pogorszenie perspektyw tej sytuacji" - podano także, We wrześniu 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2734 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza

Carmen Reinhart: Ta inflacja to nie jest coś przejściowego

ryzyk bilansowych, które są duże. Nadmiar środków finansowych prowadzi do innych rodzajów nadmiarów, i bardzo łatwo przejść z boomu do upadku, z hossy do bessy. Jedną ze swoich kultowych prac - analizy opracowanej na cztery ręce z Kennethem Rogoffem w 2010 roku - podsumowała pani stwierdzeniem, że dług

KE wydała zgodę na pomoc publiczną dla LOT-u

, mówił we wrześniu: „Zamrożenie ruchu lotniczego w oczywisty sposób przełożyło się na sytuację spółki. Zarząd LOT rzeczywiście dokonuje nadludzkich wysiłków, żeby ustabilizować sytuację finansową firmy. Nie mam żadnej wątpliwości, że będzie potrzebne tutaj wsparcie zewnętrzne”. – LOT w

NBP: Odsetek firm zwiększających płace wzrośnie w IV kwartale

). "W IV kw. można oczekiwać dalszego wzrostu przeciętnej płacy. Podwyżki są efektem zarówno rosnących nacisków ze strony pracowników, jak i skutkiem wyższych obrotów i zysków, czyli dobrej sytuacji finansowej firm. Jednak w ocenie przedsiębiorstw wzrost wydajności coraz częściej nie nadąża za

Węglokoks i Huta Pokój mają porozumienie ws. dalszej działalności huty

dalszą działalność i potencjalny rozwój. Zakład jest w niezwykle trudnej sytuacji finansowej i organizacyjnej. Zadłużenie w bankach sięga ponad 60 mln, a wobec samego tylko Węglokoksu S.A. ponad 170 mln złotych. Huta już od roku nie płaci Węglokoksowi za wsad, który kupowała za pośrednictwem katowickiej

Kopalnie do likwidacji i "uśpienia"? Koronawirus pogorszył sytuację górnictwa

;Alarmujące są także informacje dotyczące zapasów węgla na zwałach. W lutym 2020 r. liczyły one aż ponad 7 mln ton. Przez koronawirusa sytuacja górnictwa coraz trudniejsza Polska Grupa Górnicza poinformowała, że podobnie jak wiele innych przedsiębiorstw odczuwa już skutki spowolnienia gospodarczego

NBP: Wzrósł poziom niepewności firm, głównie przez zmieniające się przepisy

terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki. (ISBnews)

ATC Cargo spodziewa się wpływu pandemii na wyniki, w tym za I kw. 2020 r.

Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - ATC Cargo spodziewa się, iż skutki rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki finansowe, w tym za I kwartał 2020 r., podała spółka. "Po dokonanej przez emitenta

Saski Partners: Rynek M&A w Polsce najgorsze ma już za sobą, nadchodzi ożywienie

firmą doradczą specjalizująca się w doradztwie przy transakcjach fuzji i przejęć w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Eksperci Saski Partners pomagają firmom pozyskiwać kapitał na rynkach akcji i instrumentów dłużnych oraz wspierają procesy restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw. Podczas

Hotel Arłamów na sprzedaż? Pośrednikiem ma być biuro szczecińskiego księcia nieruchomości

większościowego - zaznacza w ogłoszeniu Baszta Przygotowanie memorandum inwestycyjnego, a więc biznesplanu inwestycji dla potencjalnych kupców, oznacza w praktyce, że właściciel jest zdecydowany na sprzedaż swojego przedsiębiorstwa. Głównym celem sporządzenia takiego dokumentu jest prezentacja aktualnej sytuacji

NBP: Spada optymizm firm na najbliższy rok, istotne będą koszty energii

, że odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji jest wciąż niewielki (obejmuje 6,6% próby, jeśli chodzi o prognozy kwartalne i 7,9% w przypadku prognoz rocznych)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP

Miliard złotych na wsparcie dla przedsiębiorców. Aż 11 tys. wniosków

milionów złotych. Aktualnie trwa analiza tych wniosków, a wypłaty rozpoczną się w ciągu najbliższego tygodnia – zapowiada urząd marszałkowski.  Dodatkowo, w ramach pośredniego wsparcia finansowego – czyli uproszczonych rozliczeń dotacji - 107 firmom wypłacono 35 milionów złotych

Leasing już w tym roku wyjdzie z kryzysu pandemii

;Pozytywny sygnał dla przedsiębiorstw jest taki, że z analizy ZPL wynika, iż w ciągu 2021 roku branża leasingowa odrobi straty wywołane przez pandemię COVID-19 i wróci do poziomu finansowania sprzed kryzysu, co oznacza odbicie rynku. Jest to dobra wiadomość dla gospodarki ze względu na spodziewany powrót

MPiT: Sejm uchwalił ustawę o ograniczeniu zatorów płatniczych 

), podano także. "Ustawa ta powstała zgodnie z naszą filozofią, która polega na tym, że najpierw słuchamy przedsiębiorców, a dopiero potem tworzymy przepisy. Poprzedziła ją Zielona Księga i jej konsultacje. Analiza sytuacji pokazała, że uzasadnione jest uchwalenie ustawy

Euler Hermes obniżył rating krótkoterminowy Polski na średni (2) z niskiego (1)

Litwy, Brazylii i Japonii. "Widoczne i możliwe konsekwencje pandemii Covid-19 są zintegrowane w naszej analizie ryzyka kraju. Nadal zwracamy uwagę na sytuację innych rozwiniętych krajów, zwłaszcza Francji, Niemiec, Hiszpanii i Stanów Zjednoczonych. Te kraje posiadają

Duży spadek zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Średnia krajowa niższa niż miesiąc wcześniej

marca w przedsiębiorstwach pracować przestały 152 tys. osób, a w stosunku do lutego - 187 tys.  Już w kwietniu ekonomiści przestrzegali, że to dopiero początek kłopotów. Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz w Polskim Instytucie Ekonomicznym, mówił wtedy "Wyborczej", że

Odrzucono nam wniosek z "tarczy" PFR, bo zaniżyliśmy obrót o 1,76 zł. Co robić? Prawnicy czytelnikom - odc. 25

pierwotny wniosek. Zastrzegamy przy tym, że z uwagi na brak bardziej szczegółowych informacji dotyczących np. statusu przedsiębiorstwa odpowiedź ma charakter ogólny i nie można wykluczyć, że szczegółowa analiza dokumentów mogłaby doprowadzić do innych wniosków. Grzegorz Kukowka, adwokat, senior associate

BIG InfoMonitor/BIK/PZPB: Zaległości firm budowlanych to 4,75 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 29.04.2019 (ISBnews) - Łącznie niespłacone zadłużenie branży budowlanej wyniosło na koniec 2018 roku 4,75 mld zł, wynika z trzeciej edycji raportu "Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Boom trwa, ryzyko nie maleje", przygotowanego przez BIG

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w III kw. 2020 r. spadł do 19%

średnia z ostatniego roku wyniosła 36,8%)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". NBP podkreślił w raporcie, że wyjątkowo wysoki, na tle danych historycznych, jest natomiast odsetek przedsiębiorstw planujących

Coface:Recesja dotknie 68 krajów, liczba upadłości firm wzrośnie o 25% r/r w br.

dotychczasowych kryzysów. Ten początkowy wstrząs nie był spowodowany kryzysem finansowym, ale realiami gospodarki: ludzie nie mogą pracować, a przedsiębiorstwa odnotowują zakłócenia w zaopatrzeniu w półprodukty. Turystyka, hotele, restauracje, ośrodki wypoczynkowe i branża transportowa cierpią z powodu

Chwilówki, parabanki - mikrofirmy robią wszystko, by przetrwać. Nadzieja? Nie rwą się już do zwolnień pracowników

. Pierwsze badania przeprowadziliśmy w marcu, drugie w połowie kwietnia, a trzecie na końcu kwietnia. Z jednej strony obserwujemy, że sytuacja finansowa tych firm jest coraz trudniejsza, jeśli spojrzeć na przychody. Sprzedaż usług i towarów spada cały czas od marca, a w kwietniu ten spadek był jeszcze

BIG InfoMonitor/Bisnode: 10% firm kurierskich ma zaległości finansowe

wyciągają instytucje finansowe wobec niesolidnych dłużników" - powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany w materiale. W branży pocztowej i kurierskiej sytuacja wygląda też inaczej w zależności od wielkości firmy. Wśród mikro- i małych przedsiębiorstw (z

FPP apeluje do Rady Dialogu Społecznego o ocenę skutków epidemii koronawirusa

Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Rady Dialogu Społecznego (RDS) o podjęcie działań w celu oceny wpływu koronawirusa na sektor przedsiębiorstw. FPP zapowiedziała też, że będzie prowadzić stały monitoring sytuacji

5 największych pułapek czekających na przedsiębiorców w "tarczy finansowej"

procedury skorzystało już kilka tysięcy przedsiębiorstw, a kolejne sprawy są na bieżąco rozpatrywane. Ad 2. Istotą Tarczy Finansowej PFR jest to, że skorzystanie z subwencji odbywa się automatycznie i nie wymaga od przedsiębiorców dodatkowych zaświadczeń ani załączników. Procedura odwołania dotyczy firm

PIE: Z powodu koronawirusa obroty w gastronomii spadły o ok. 80-90%

'Tarcza antykryzysowa' nie spełniła w pełni oczekiwań przedsiębiorstw tego sektora. Natomiast 'Tarcza 2.0' uzupełniona 'Tarczą finansową' została oceniona przez nich pozytywnie. Przedsiębiorcy uznali, że stwarza szanse na odbudowę sektora po okresie pandemii. 'Tarcza 2.0' m.in. rozszerza grupę jednostek

Państwowe banki nie realizują polityki rządu? Ograniczyły kredyty mocniej niż konkurencja

mieszkaniowych singlom, jeszcze mocniej spadła sprzedaż gotówkowych, które są najbardziej ryzykownym rodzajem kredytów. Z resztą sami klienci nie palili się do zapożyczania z obawy przed pogorszeniem sytuacji finansowej. Masowo wpłacali za to do banków gotówkę mimo obniżenia oprocentowania lokat i kont

Kalendarium ISBnews

finansowe zakładów ubezpieczeń I-III kw. br., Biuletyn Statystyczny NR 11 - w tym stopę bezrobocia w XI br. Informację o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. (ISBnews)

NBP: Zagrożenia dla stabilności krajowego systemu fin. wciąż głównie zewnętrzne

. "Portfel walutowych kredytów hipotecznych nadal stanowi znaczną część aktywów banków, ale jego wartość systematycznie obniża się. Jakość tego portfela i sytuacja finansowa większości kredytobiorców pozostają bardzo dobre. Z uwagi na niezakończony proces legislacyjny, kredyty te wciąż jednak mogą

BGK ma do rozdysponowania 200 mln euro w ramach promocji paliw alternatywnych

gwarancji, mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Jednym z ważnych zadań banku jest również wspieranie ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw. BGK zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na

Mount TFI: Korekta cen mieszkań na rynku pierwotnym wyniesie najwyżej 10%

Warszawa, 03.06.2020 (ISBnews) - Korekta cen mieszkań na rynku pierwotnym będzie najwyżej 10-procentowa, a deweloperzy nie muszą się obawiać o swoją sytuację, gdyż pandemia koronawirusa zastała ich w bardzo komfortowej sytuacji, wynika z analizy Mount Towarzystwa Funduszy

Deloitte: 63% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Większość dyrektorów finansowych w Polsce - 63% - uważa obecny poziom niepewności finansowej i gospodarczej za wysoki lub bardzo wysoki. To niewielki wzrost w porównaniu z sytuacją sprzed pół roku. W Polsce wysoką niepewność deklaruje 35

Mostostal Zabrze: Jesteśmy gotowi do ew. przejęcia kontraktów Elektrobudowy

zapłaty za dostarczone materiały i usługi. Istotną grupą są pracownicy, którzy w tej sytuacji otrzymaliby możliwość kontynuowania zatrudnienia i ciągłość wynagrodzenia. Zainteresowane powinny być również instytucje finansowe, które w związku z kontynuacją kontraktów uniknęłyby roszczeń z udzielonych

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe Brastera

restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości spółki przez umożliwienie jej restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Sądowa restrukturyzacja Braster jest następnym etapem działań naprawczych, nakierowanych na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa, w tym w jego obszarze finansowym"

PIE: Bariery dla mikrofirm to podatki, koszty pracy i konkurencja z szarą strefą

Warszawa, 13.03.2019 (ISBnews) - Prawie połowa (47%) mikrofirm ocenia swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą, wynika z badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE). Mimo to aż 1/3 z nich nie podejmuje ani nie planuje żadnych inwestycji, a jako główną barierę w

Kalendarium ISBnews

dynamikę sprzedaży detalicznej, dynamikę produkcji budowlano-montażowej w lutym br., budownictwo mieszkaniowe w lutym br., wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I-XII 2018 --10:00 Konferencja prasowa PKP Cargo nt. wyników --10:00: Spotkanie

NWZ Miraculum zdecyduje 17 XII o zmniejszeniu wartości nom. akcji do 1,38 zł

. 5. Obniżenie kapitału zakładowego spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie. "Po dokonaniu przez zarząd spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów

Polacy mają coraz większe problemy ze spłatami zobowiązań. Winna także pandemia

z rejestrów długów. Konsument w lepszej kondycji niż przedsiębiorca Według najnowszych analiz ekspertów rynku finansowego podczas pandemii sytuacja konsumentów, w przeciwieństwie do firm, nie pogorszyła się. Dlaczego? Bo Polacy zaoszczędzili pieniądze na podróżach, gastronomii, rekreacji, odzieży, a

BGK: Gwarancje de minimis wygenerowały 29,3 mld zł dodatkowego kredytu dla MŚP

zabezpieczone gwarancją de minimis u większości firm (86%) ustabilizowały ich sytuację finansową na tyle, że firmy te podjęły się wielorakich działań rozwojowych, podano także. "Znakomita większość firm dzięki finansowaniu z gwarancją poprawiła pozycję rynkową (66%) lub ją

Prezes PFR: Firmy, które chcą "tarczę", muszą się podzielić informacjami

? Analizy potencjalnej luki finansowej robiliśmy w sytuacji dużej niepewności. Założyliśmy, że sytuacja na rynku może być trudna do końca roku, więc trzeba zabezpieczyć przedsiębiorstwa w perspektywie 6-9 miesięcy. Dane depozytów sektora przedsiębiorstw w ostatnim miesiącu wzrosły o ponad 20 mld zł. I te

Polityka NBP pompuje inflację i osłabia banki. Gdzie wisi miecz Damoklesa?

niefinansowych podatek dochodowy wynosi 19 proc. Frankowy miecz Demoklesa Według raportu NBP sytuację banków pogarsza nie tylko recesja spowodowana pandemią, ale także ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Rosnące z tego tytułu odpisy mogą doprowadzić do wystąpienia strat w sektorze

NBP: Firmy prywatne nie chcą zwiększać inwestycji, przeciwnie - sektor publiczny

w gospodarce na sytuację swojego przedsiębiorstwa, podano także. O negatywnym oddziaływaniu spadku inwestycji w gospodarce informowało łącznie 23,5% przedsiębiorstw, z czego w połowie przypadków doszło z tego powodu do ograniczenia własnych inwestycji w przedsiębiorstwie (11,3% próby

Cztery scenariusze rozwoju turystyki w Krakowie i Małopolsce. Który się spełni?

epidemia odpuszcza, ale pogrążeni w marazmie i kłopotach finansowych ludzie i tak rezygnują z dalszych podroży Analizę przygotowali eksperci Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc „Best Place”.

Nie ma kryzysu w mniejszych firmach

. Firmy w dobrej kondycji Doskonałą sytuację w polskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw potwierdza przygotowana przez Bisnode Polska analiza finansowa tych firm. Wynika z niej, że 79,4 proc. uwzględnionych w badaniu małych firm jest w silnej kondycji finansowej

Sagan Consulting: Przedsiębiorcy nie wiedzą jaki jest stan finansów ich firmy

przygotowana analiza finansowa sytuacji danego podmiotu. Nie zawsze najprostsze i najwygodniejsze rozwiązania bywają skuteczne" - podkreśla Sagan. Według Sagan Consulting większość polskich przedsiębiorców - zarówno z sektora MSP jak i dużych firm - nie zarządza prawidłowo swoją

Biznes jak prawdziwy, choć to tylko symulacja. Pierwsza taka pomoc naukowa na świecie

uczestniczyć w przebiegu dowolnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwach, instytucjach czy tych zachodzących w gospodarce. Jako uczelnia o profilu ekonomicznym zajmujemy się m.in. procesami produkcyjnymi, logistycznymi, zarządczymi, usługowymi, handlowymi czy administracyjno-biurowymi. Gry symulacyjne

XIX Konferencja IDM w Bukowinie 7-10 III nt. rynku kapitałowego wobec innowacji

rozwoju innowacyjnej gospodarki jest zwiększenie udziału rynku kapitałowego w finansowaniu krajowych przedsiębiorstw. Potrzebne jest pilne wdrożenie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego pod nadzorem specjalnie powołanego rządowego pełnomocnika. Agencja ISBnews jest patronem

NBP: Spadł optymizm firm dot. planów wzrostu inwestycji w IV kw.

pozycja na liście barier)" - czytamy również. "Kolejność barier dla inwestycji w rankingu jest w oczywisty sposób silnie różnicowana przez kondycję ekonomiczną przedsiębiorstw. Podmioty w bardzo dobrej sytuacji finansowej zdecydowanie wskazują na bariery zlokalizowane

BGK: Spowolnienie w Chinach zw. z koronawirusem będzie też odczuwalne w Polsce

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Spodziewane spowolnienie chińskiej gospodarki z związku z problemami z koronawirusem będzie odczuwalne także w Polsce. Odbije się to m.in. na sytuacji przedsiębiorców i frankowiczów, uważa menadżer ds. analiz rynku w Biurze Badań i Analiz Banku

NIK: Rozwój zrównoważ. transportu publ. na Dolnym Śląsku nie zawsze prawidłowy

doprowadził wrocławskie MPK do trudnej sytuacji finansowej. Spółka poniosła dodatkowe koszty, w wysokości aż 12,7 mln zł, w związku z korzystaniem z instrumentów finansowych mających na celu bieżącą poprawę płynności, w tym emisji obligacji i forfaitingu wierzytelności (tj. zakupu należności terminowych). W

ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich

to dobry moment na podjęcie decyzji o przygotowanie terenów dla inwestorów, którzy w obecnej sytuacji gospodarczej chcą przenosić produkcję z Azji do Europy. W ramach porozumienia ARP i KOWR zobowiązały się do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz prawnych

Kalendarium ISBnews

marca --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje d ynamikę sprzedaży detalicznej, dynamikę produkcji budowlano-montażowej w lutym br., budownictwo mieszkaniowe w lutym br., wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w I-XII 2018 --10:00

Prezes Skarbiec TFI: Skala pakietu pomocy w Polsce podobna jak w innych krajach

przekonanie się, jak mocno zostały naruszone łańcuchy dostaw oraz na ile konsekwencje braku realizacji usług odbiją się na sytuacji przedsiębiorstw z najbardziej zagrożonych branż. "Skoro mamy 212 mld zł przeznaczonych na pomoc, to może wykorzystajmy część tej kwoty, żeby w

BIG InfoMonitor: Problemy z długami ma mniej niż 0,9% firm lekarskich

stomatologicznych potwierdzają również analizy wywiadowni gospodarczej Bisnode Polska. Wśród zbadanych 3 tys. poradni lekarskich, zarówno tych świadczących usługi specjalistyczne, jak i ogólne, dwie trzecie jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku praktyk

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

niezbędne do ponownego podjęcia prac po wznowieniu inwestycji. Zaburza to w bardzo poważny sposób ich płynność finansową, stwarzając znaczne ryzyko upadłości wielu małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych, likwidacji miejsc pracy oraz powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia pracownikom. Takie

Ekspertka: 9 bln dolarów wpompowano już w gospodarki. Jak stawiać warunki ratunku?

instytucji, nadeszła era większego - a może nawet śmielszego - rządu. Szacuje się, że już 9 bilionów dolarów zostało wpompowanych w światową gospodarkę , aby wesprzeć gospodarstwa domowe, powstrzymać utratę miejsc pracy i utrzymać przedsiębiorstwa na powierzchni. Teraz, gdy niektóre kraje zaczynają

Kalendarium ISBnews

--10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje p rzeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w XI br. budownictwo mieszkaniowe I-XI --10:00: Briefing prasowy PSPA w związku z pilotażowym projektem badawczym "Misja zerowa emisja"

Kalendarium ISBnews

Programu Horyzont 2020 pt. "Instrumenty finansowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw: największa polska umowa w ramach największego programu UE --10:30: Konferencja HRE Think Tank na temat kondycji polskiego rynku nieruchomości w I kw. 2018 r. --11

Koronawirus szkodzi PPK. Co dalej z flagowym programem emerytalnym rządu PiS?

Temat koronawirusa znalazł się w ostatnich dniach na pierwszym planie, ale w jego tle działają i wprowadzane są w kolejnych firmach pracownicze plany kapitałowe. Dla wielu przedsiębiorstw jest to w obecnej trudnej sytuacji, gdy grozi im utrata płynności, dużym obciążeniem. Organizacje

Podróże służbowe? Biznesmeni zostają w domach

New York Hilton Midtown, który ma 1878 pokoi i jest największym hotelem w mieście, * Marriott jest w najgorszej sytuacji finansowej w prawie 93-letniej historii sieci. * CNBC ocenia, że straty branży eventowej w marcu przekroczą 1,1 mld dolarów. * CEIR (Centre for Exhibition Industry Research

BGK: 9,2% MŚP zredukowało zatrudnienie w VI wobec 13,1% na przełomie V/VI

% firm korzysta lub zamierza skorzystać z tarczy antykryzysowej i wyraźnie zyskała na popularności Tarcza finansowa PFR. "Odmrażanie gospodarki sprawia, że przedsiębiorcy coraz lepiej oceniają bieżącą sytuację w kontekście prowadzenia biznesu. Jest to wynik m.in

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

swoje podstawy" - zastępca dyrektora PIE ds. badań i analiz Andrzej Kubisiak " Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w kwietniu o 153,2 tys (-2,4% m/m). osób, więcej niż w sumie przez cały kryzys finansowy (listopad 2008-grudzień 2009). 153 tys. etatów mniej

Jak ubezpieczyć firmę, by później nie żałować

majątku. Ubezpieczenie powinna więc poprzedzić analiza, ile wart jest majątek naszej firmy i jak kosztowne będzie jego naprawienie lub odtworzenie w przypadku szkody takiej jak pożar, zalanie, kradzież itp. - radzi Rafał Mańkowski, ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń. 1. Firma z polisą - Musimy wybrać

Prezes UOKiK wszczął postępowania antyzatorowe względem 51 przedsiębiorców

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wszczął w czerwcu br. postępowania w sprawie zatorów płatniczych względem 51 dużych przedsiębiorców, poinformował Urząd. Celem działań jest poprawa płynności finansowej

Polska firma szkoleniowa wyrusza na podbój... Zjednoczonych Emiratów Arabskich

takie szkolenia, które pracownik uważa za najbardziej dla siebie korzystne. Czy głównymi klientami Altkomu są przedsiębiorstwa z branży IT? - Branżę IT, oczywiście, obsługujemy. Ale ona nie przeważa. Główni nasi klienci to centra usług wspólnych. Także branża finansowa, ubezpieczeniowa, logistyczna