analiza strategiczna

W lutym 1/3 społeczeństwa może znaleźć się na kwarantannie. Nadchodzi gospodarczy armagedon?

Według analiz Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW w lutym nawet kilkanaście milionów ludzi może znaleźć się na kwarantannie. Wszystko przez wysoce zakaźny wariant koronawirusa. Najgorszy scenariusz dla gospodarki? Zagrożone jej strategiczne gałęzie, jak energetyka. Aby ratować sytuację rząd korzysta z doświadczenia innych krajów i skraca kwarantannę - od 24 stycznia będzie ona obowiązywała przez siedem dni.

Medicalgorithmics rozpoczął przegląd opcji strategicznych

; - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki przeprowadzi analizy różnych opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej grupy, w tym rozważy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej

Budimex rozpoczął przegląd opcji strategicznych segmentu deweloperskiego

. pozyskanie znaczącego inwestora lub inwestorów dla działalności deweloperskiej (zarówno mniejszościowych jaki i większościowego), zawarcie aliansu strategicznego z innym podmiotem, wprowadzenie spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie ma zostać poddana także możliwość dywersyfikacji

Impexmetal zdecydował o przeglądzie opcji strategicznych

Warszawa, 09.11.2018 (ISBnews) - Impexmetal zdecydował o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych i współpracy w przeglądzie opcji strategicznych Boryszewa, podała spółka. "Zarząd Impexmetal S.A. informuje, że w dniu 9 listopada

Master Pharm zakończył przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Master Pharm podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. "W ramach przeglądu opcji strategicznych emitent dokonał oceny uwarunkowań rynkowych i analizy potencjalnych scenariuszy

PMPG Polskie Media zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

niektórych aktywów lub nabycia nowych aktywów" - czytamy w komunikacie. Spółka podkreśliła, że na wstępnym etapie procesu zarząd rozważa wszystkie możliwe opcje strategiczne i wszystkie podda analizie. PMPG Polskie Media to spółka holdingowa

Energa prowadzi przegląd realizowanej strategii rozwoju

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Energa prowadzi analizy obecnie realizowanej strategii i ogłosi wkrótce zaktualizowane kierunki strategiczne, poinformowali członkowie zarządu. "Otoczenie rynkowe, uwarunkowania regulacyjne i klimatyczne, a także

ZM Kania wybierze doradcę w procesie pozyskania potencjalnego inwestora

Warszawa, 12.02.2019 (ISBnews) - Zakłady Mięsne Henryk Kania jest w trakcie wyboru doradcy, który wesprze spółkę w procesie potencjalnego pozyskania istotnego lub strategicznego inwestora, poinformowała spółka. "Zarząd Henryk Kania z siedzibą w

Borys nt. spekulacji dot. mBanku: PFR nie analizuje przejęć instytucji finans.

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) nie prowadzi żadnych analiz, ani rozmów na temat ewentualnych przejęć instytucji finansowych, poinformował prezes PFR Paweł Borys, odnosząc się do spekulacji mediów na temat badania przez Commerzbank

CCC rozpocznie przegląd opcji strategicznych dla spółki zależnej Karl Voegele AG

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - CCC przyjęło uchwałę w sprawie podjęcia przez zarząd działań w zakresie przeprowadzenia przeglądu opcji strategicznych dla spółki zależnej Karl Voegele AG, podała spółka. "Przedmiotem planowanego przeglądu będzie

TIM zakończył przegląd opcji, będzie kontynuował dotychczasową strategię

. przeprowadził analizę różnych scenariuszy rozwoju GK TIM oraz dokonał oceny uwarunkowań rynkowych możliwości ich wdrożenia. W wyniku przeprowadzonego przeglądu opcji strategicznych, zarząd TIM S.A. podjął decyzję, że w obecnej sytuacji rynkowej, kontynuacja realizacji dotychczasowej strategii rozwoju GK TIM

PCM rozpoczął przegląd opcji strategicznych grupy 

" - czytamy w komunikacie. W pierwszym etapie przeglądu zarząd dokona analizy aktualności przyjętej strategii rynkowej. W drugim etapie będzie rozważać różne opcje strategiczne, w szczególności pozyskanie dla Grupy partnera finansowego lub strategicznego, dokonanie

Bloober Team rozpoczął przegląd opcji strategicznych

, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. "Niemniej jednak, w ocenie zarządu spółki, podjęcie działań mających na celu ewentualny wybór konkretnej opcji strategicznej może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku analiz oraz

Enea nie wyklucza aktualizacji strategii w 2019 roku, rozważa farmę offshore

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Enea jest w trakcie poważnej analizy celów strategicznych, w kontekście istotnie zmieniającego się otoczenia rynkowego, poinformował prezes spółki Mirosław Kowalik. Nie wykluczył zainteresowania spółki inwestycją w morską farmę wiatrową

Radpol rozpoczął przegląd opcji strategicznych dla zakładu w Ciechowie

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Radpol podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji strategicznych dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Ciechowie, podała spółka. "W oparciu o analizę obszarów działalności spółki o najniższej

Budimex: Rozważymy ekspansję geograficzną i produktową w segmencie deweloperskim

mniejszościowych jaki i większościowego), zawarcie aliansu strategicznego z innym podmiotem, wprowadzenie Budimex Nieruchomości na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie ma zostać poddana także możliwość dywersyfikacji działalności deweloperskiej m. in. poprzez budowanie zasobu mieszkań na wynajem

PBKM wstrzymał analizy dot. pozyskania inwestora PE i dual-listingu w Londynie

-listingu na giełdzie w Londynie. Spółka nie wyklucza jednocześnie, że w przyszłości może wznowić analizy we wskazanych powyżej obszarach, podał PBKM. "Emitent podjął decyzję o kontynuacji analiz w zakresie wybranych scenariuszy dotyczących strategicznych kierunków rozwoju

Vivid Games rozpoczęło przegląd dostępnych opcji strategicznych

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Vivid Games rozpoczęło przegląd dostępnych opcji strategicznych mający na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii, podała spółka. "Zarząd spółki przeprowadzi analizy dostępnych

Sfinks Polska przedstawi nową strategię w I kw., przeprowadzi emisję akcji

akcjonariuszy. "W ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach: pozyskania kapitału, optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania

BAH podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych

;Wszystkie potencjalne opcje strategiczne będą wszechstronnie rozważane przez spółkę, a podczas ich analizy zarząd będzie działał z poszanowaniem praw i interesów akcjonariuszy spółki. Jednocześnie zarząd informuje, że żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej nie zostały dotychczas

BBI Development przeprowadzi przegląd opcji dla projektu 'Małe Błonia'

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - BBI Development podjął decyzję o rozpoczęciu analizy aktualności i wykonalności dotychczasowych założeń i przeglądzie alternatywnych opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie, podała spółka

Bank Pekao zlecił analizy dot. potencjalnej akwizycji mBanku

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao skupia się na wzroście organicznym, ale zlecił analizy dotyczące potencjalnego przejęcia mBanku, poinformował prezes Michał Krupiński. "Skupiamy się na wzroście organicznym. Projekt wyjścia Commerzbanku

LiveChat rozpoczyna przegląd opcji strategicznych grupy

, poprzez analizę sposobów, które mogą w istotny sposób wpłynąć na obecny model biznesowy grupy. Na obecnym etapie różne opcje strategiczne będą rozważane przez zarząd, między innymi, pozyskanie dla spółki międzynarodowego partnera finansowego. W związku z powyższym zarząd zaangażował doradcę finansowego

Ferrum przygotuje przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Zarząd Ferrum zdecydował o przystąpieniu do przygotowania przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. "W związku z podjęciem przez radę nadzorczą spółki w dniu 4 czerwca 2019 r. uchwały w sprawie zobowiązania

Wikana zakończyła przegląd opcji strategicznych, kontynuuje aktualną strategię

. "Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy, emitent na chwilę obecną nie zdecydował się wybrać opcji dalszego rozwoju spółki drogą akwizycji przy wsparciu inwestora zewnętrznego lub podwyższenia kapitału zakładowego emitenta, innych zmian struktury właścicielskiej czy zawarcia aliansu strategicznego

Akcjonariusz Polnordu przeciwny szukaniu doradcy w celu znalezienia inwestora

być dokonanie analizy opcji strategicznych, a następnie wsparcie spółki w implementacji wybranej opcji. Doradca będzie też upoważniony do nawiązania kontaktu z podmiotami trzecimi zainteresowanymi opcjami strategicznymi dotyczącymi spółki, w tym potencjalnymi inwestorami, oraz do wspierania spółki w

Work Service rozpoczął przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 22.03.2019 (ISBnews) - Work Service podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mającego na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii grupy kapitałowej, podała spółka. "Grupa kapitałowa

Work Service rozpoczął rozmowy z wierzycielami, akcjonariuszami spółek zależnych

branżowego będącego na etapie zaawansowanych analiz inwestycji w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych; inwestor jest jednym z kilku podmiotów, z którymi spółka pozostaje w kontaktach w związku z badaniem zainteresowania możliwością objęcia lub nabycia akcji spółki lub udziałów w jej spółkach

Grupa Kęty rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty rozpoczęła przegląd opcji strategicznych, mający na celu opracowanie strategii rozwoju na najbliższe lata, podała spółka. "Proces będzie dotyczył zakresu prowadzonej przez spółkę i grupę kapitałową

Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych w odniesieniu do obszaru żywic

Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Ciechu podjął uchwałę o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych wspierających dalszy rozwój Grupy Ciech w odniesieniu do obszaru biznesowego Żywice, funkcjonującego obecnie w ramach spółki zależnej Ciech Sarzyna, podała spółka

Grupa Pfleiderer podniosła strategiczny cel sprzedażowy na 2021 do 1,3 mld euro

przychodów, marża EBITDA powyżej 16%. W celu określenia obszarów z największym potencjałem wzrostu wewnątrz spółki i w jej rynkowym otoczeniu, Pfleiderer przeprowadził, wraz z jedną z trzech wiodących na świecie firm doradztwa strategicznego, dogłębną analizę linii biznesowych. Jej efektem jest opracowanie

Baltona rozpoczęła przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Baltona podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z inwestycją Flemingo w spółkę, podała Baltona. "Zgodnie z uzyskanymi informacjami w ramach powyższego procesu rozważane są m.in

Master Pharm: Potencjalny inwestor branżowy może przeprowadzić due diligence

Warszawa, 20.02.2019 (ISBnews) - Master Pharm podpisał z nowym potencjalnym inwestorem umowę o zachowaniu poufności w celu dokonania przez niego analizy działalności spółki lub podmiotów z nią powiązanych (due diligence), podała spółka. Potencjalny inwestor to firma z branży, w

Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych

Warszawa, 25.10.2018 (ISBnews) - Bank Millennium rozważa emisję obligacji podporządkowanych i w związku z tym dokona analizy popytu na rynku na tego rodzaju instrumenty dłużne, podała instytucja. "Bank Millennium rozważa emisję obligacji

ABC Data zdecydował o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych rozwoju

z przedstawionych opcji" - czytamy w komunikacie. Spółka jednocześnie podała, że zaangażowała Rothschild Global Advisory jako doradcę finansowego dokonującego analizy opcji strategicznych. "Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej

Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych, podała spółka. "W ramach procesu, zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności

mBanku utworzył rezerwę na tzw. małe TSUE w wys. 15,2 mln zł w III kw. 

zł w III kw., podał bank. Bank jest w trakcie analizy faktycznych skutków wyroku TSUE dla prowadzonej działalności biznesowej i sytuacji finansowej. "W wyroku TSUE z dnia 11 września 2019 roku nie został wyjaśniony sposób rozliczenia całkowitego kosztu kredytu w

Boryszew przystąpił do rozmów ws. zbycia aktywów w przetwórstwie aluminium

strategicznych) scenariusza przewidującego ewentualne zbycie aktywów w sektorze przetwórstwa aluminium posiadanych przez Impexmetal oraz o przystąpieniu do rozmów nt. ustalenia warunków, zakresu oraz trybu przeprowadzenia potencjalnej transakcji, podał Boryszew. "Jednocześnie

PBKM rozpoczął analizę perspektyw działalności grupy

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności Grupy Kapitałowej PBKM w zakresie strategicznych kierunków rozwoju z uwzględnieniem bieżącej sytuacji operacyjnej oraz finansowej

Libet ma dwie oferty nabycia niektórych aktywów za łącznie 33,5 mln zł netto

Warszawa, 24.01.2020 (ISBnews) - Libet - w ramach przeglądu opcji strategicznych i w procesie analizy możliwości zbycia niektórych aktywów - otrzymał dwie wstępne, wiarygodne oferty nabycia należących do spółki nieruchomości i ruchomości służących kompleksowo produkcji kostki

Radpol zakończy działalność w zakładach Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim

. "Decyzja ta jest wynikiem przeprowadzonego przez zarząd spółki przeglądu opcji strategicznych oraz kompleksowej analizy rentowności działalności zakładu" - czytamy w komunikacie. Przegląd opcji strategicznych obejmował sprzedaż zakładu jako przedsiębiorstwa lub

Horała z MI: Wstępne wyniki konsultacji studium transportu do CPK w ten piątek

- przede wszystkim charakter "statystyczny", bo analiza merytoryczna uwag potrwa kilka miesięcy. Od 10 lutego do 10 marca br. spółka CPK prowadziła konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego (SSL). Celem tego dokumentu było określenie korytarzy dla inwestycji

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

i rachunkowości. Kariera finansisty  Paweł Borys to absolwent wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę rozpoczął w 2000 r. jako główny ekonomista w Grupie Erste Bank w Polsce. Zajmował się prognozami makroekonomicznymi dla polskiej gospodarki oraz analizami

BBI Development chce sprzedać nieruchomości projektu 'Małe Błonia' w Szczecinie

przeznaczone na dalszą redukcję zadłużenia emitenta, podano także. Na początku grudnia BBI Development poinformował, że podjął decyzję o rozpoczęciu analizy aktualności i wykonalności dotychczasowych założeń i przeglądzie alternatywnych opcji strategicznych dla projektu "Małe

AccorInvest kupi akcje Orbisu od Accor, ogłosi wezwanie na wszystkie walory

sprzedaży akcji emitenta ma nastąpić do końca pierwszego kwartału 2020 r." - czytamy w komunikacie. W związku z planowanym ogłoszeniem wezwania, zarząd Orbisu podjął decyzję o wstrzymaniu analiz dotyczących możliwości realizacji programu odkupu akcji w celu ich umorzenia, o

Gaz-System: Połączenie Polska-Ukraina wymaga inwestycji by zwiększyć przesył gaz

odpowiedniej analizie ekonomicznej, popartej zawartymi zobowiązania kontraktowymi pomiędzy stronami" - czytamy dalej. Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie

PKN Orlen przedstawi kierunki strategicznego rozwoju w najbliższych miesiącach

wyważone podejście do kwestii strategicznych. Sukcesywnie, na bieżąco dokonujemy przeglądu i analiz założeń strategicznych w kontekście potencjalnych zmian warunków makroekonomicznych. W ciągu nadchodzących miesięcy chcielibyśmy przedstawić kierunki dalszego rozwoju strategicznego Koncernu naszej radzie

Ergis chce doprowadzić do wyboru jednej z opcji strategicznego rozwoju

spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Analiza strategicznych opcji rozwoju ma również na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowych celów biznesowych grupy. "Rozważana jest między innymi opcja pozyskania partnera kapitałowego dla spółki

Obroniecki z MF: Rząd zajmie się wkrótce strategią rozwoju rynku kapitałowego

. "Mamy pozytywną opinię Centrum Analiz Strategicznych i czekamy obecnie na wpisanie na wykaz prac legislacyjnych rządu. Jeżeli nie nastąpi to w najbliższych dniach, to myślę, że najpóźniej w ciągu 2-3 tygodni" - powiedział Obroniecki podczas konferencji "Nowy impuls dla rozwoju: PPK a

Gorenje zaprosiło trzech potencjalnych partnerów do due diligence

Warszawa, 14.03.2018 (ISBnews) - Gorenje otrzymało piątą, niewiążącą ofertę od potencjalnego partnera strategicznego, który jest aktywny w branży AGD, podała spółka. Jednocześnie spółka po analizie ofert zaprosiła trzech potencjalnych partnerów do fazy due diligence

Unibep po analizie perspektyw chce kontynuować rozwój wszystkich segmentów

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Unibep zakończył analizę perspektyw działalności i określił strategiczne kierunki rozwoju w poszczególnych obszarach. Zakładają one m.in. kontynuację rozwoju wszystkich funkcjonujących dotychczas biznesów, podjęcie działań w obszarze

Właściciele Kino Polska TV rozpoczęli przegląd opcji strategicznych dla grupy

dostępnych dla właścicieli i analizę możliwości przyśpieszenia rozwoju grupy na dotychczasowych rynkach medialnych w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej, a także na całym świecie" - czytamy w komunikacie. "W związku z prowadzeniem analizy strategicznej, właściciele

Choczewo, a nie Żarnowiec. Jest lokalizacja pierwszej polskiej elektrowni atomowej

Anna Moskwa. Cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski także zwraca uwagę, że potrzebujemy miksu energetycznego, w którego skład wejdzie energia jądrowa.  Aby siłownia mogła powstać w okolicach Choczewa, najpierw trzeba będzie uzyskać

Czy należy zrezygnować z zamówienia in-house, jeśli zakłóci ono konkurencję na rynku?

także usługi sprzętowo-transportowe, roboty budowlane remontowo-wykończeniowe, cmentarne i wypożyczania sprzętu. Analiza przesłanek zastosowania trybu in-house wykazała, że: a)     zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi

Polwax odstąpił tymczasowo od emisji akcji serii E, rozważy opcje strategiczne

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Polwaksu zdecydował o tymczasowym odstąpieniu od procedury dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i o rozpoczęciu przeglądu innych opcji pozyskania źródeł finansowania lub innych opcji strategicznych

Nowy szef Cyfrowego Polsatu: Chciałbym żeby grupa rozwijała się jak do tej pory

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Nowy prezes Cyfrowego Polsatu Mirosław Błaszczyk zadeklarował, że liczy, iż grupa będzie rozwijać "tak jak do tej pory". Grupa ma nowe pomysły na rozwój, ale wymagają one analizy, podkreślił. "Chciałbym

PKP Cargo: Piotr Wąsaty został powołany na członka zarządu ds. handlowych

-2008 odpowiadał za koordynację i prowadzenie badań audytorskich oraz usług doradczych i analiz strategicznych. W latach 2009-2011 pełnił funkcję głównego specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości w spółce Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Jako zastępca dyrektora

Global Cosmed prognozuje 22 mln zł EBITDA w 2020 roku

marek prywatnych, przy utrzymaniu dyscypliny kosztowej i dalszej poprawie efektywności w zakresie produkcji i logistyki. Poprawa wyników finansowych przez ostatnie dwa lata umożliwia w 2020 roku zwiększenie nakładów na własne brandy, co jest strategicznym kierunkiem rozwoju grupy, poinformowano

GPW rozpoczyna prace nad budową systemu GPW Data, wdrożenie w II poł. 2021 r.

" ? czytamy w komunikacie. "Projekt GPW Data jest jedną z naszych kluczowych inicjatyw strategicznych i wpisuje się w Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego zakładającą m.in. wprowadzenie elektronicznych standardów raportowania w technologii ?Inline eXtensible Business

GPW planuje powołanie spółki technologicznej GPW Tech w III kw. 2019 r.

inicjatywy strategicznej GPW TCA TOOLS, która zakłada budowę zestawu innowacyjnych narzędzi do identyfikacji i analizy kosztów transakcyjnych, podano także. "Stworzenie nowych produktów technologicznych przez GPW Tech będzie odpowiedzią na potrzeby zgłoszone podczas

Akcjonariusze Work Service uzgodnili sprzedaż akcji potencjalnemu inwestorowi

mln zł. 70% tej kwoty, tj. 24,68 mln zł zostanie w pełni zdyskontowane (szczegóły techniczne oraz struktura są jeszcze uzgadniane), podano także. Zarząd spółki podkreśla jednak, że proces przeglądu opcji strategicznych w dalszym ciągu trwa. "

PGE: Wykonawca chce zmiany terminu oddania bloku nr 7 w Turowie na 30 IV 2021

, podano również. "Propozycja zmiany harmonogramu przekazana przez konsorcjum zostanie poddana szczegółowej analizie pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu. Wynikiem

Medicalgorithmics miał 14,42 mln zł zysku netto, 24,72 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

przegląd opcji strategicznych. Pewnie wielu z Was zastanawia się dlaczego i co to oznacza. Otóż w 2018 roku wyniki finansowe Grupy były poniżej naszych oczekiwań, pomimo inwestycji w sprzedaż, marketing i nowe produkty. Pociągnęło to za sobą spadek wyceny Medicalgorithmics na GPW. W związku z tym

Grupa Robyg chce sprzedać ok. 2700 lokali w 2019 roku

we Wrocławiu, spółka zakłada zwiększenie swojego udziału na tym rynku oraz rozszerzanie portfolio i rozważa ekspansję do kolejnego dużego polskiego miasta. Strategia ekspansji jest odpowiedzią na potrzeby rynku i bazuje na potencjale międzynarodowego inwestora strategicznego - Bricks Acquisitions

Mastercard uruchamia platformę Accelerate dla fintechów

firmom fintech uzyskać niezbędne do ekspansji na wielu rynkach licencje, a doradcy Mastercard Advisors będą służyć im analizami, opartą na danych wiedzą, a także wsparciem wykonawczym. Uczestnikom Accelerate Mastercard zaoferuje pomoże również pozyskać finansowanie strategiczne, a tym na wczesnym etapie

GPW oczekuje znaczących wzrostów capex wz. z nowymi inicjatywami strategicznymi

strategiczne i nasze potrzeby kapitałowe rosną i będą rosły. Każda inicjatywa wymaga dodatkowego zatrudnienia, czy inwestycji technologicznych" - powiedział Dietl na spotkaniu z dziennikarzami. Wiceprezes GPW Jacek Fotek dodał, że będzie to związane z istotnie wyższym capeksem

Horała z MI: Scenariusze dla Lotniska Chopina poznamy w połowie roku

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Ministerstwo Infrastruktury podtrzymuje, że w połowie br. będą gotowe analizy dotyczące przyszłości Lotniska Chopina w Warszawie w kontekście planowanej budowy Centralnego Portu Lotniczego (CPK), poinformował wiceminister infrastruktury i

Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą na 10 lat

Warszawa, 10.10.2018 (ISBnews) - Energa ogłosiła Strategiczną Agendę Badawczą (SAB), która określa główne kierunki badań, rozwoju i wdrażania innowacji na najbliższe 10 lat, podała spółka. "Strategiczna Agenda Badawcza (SAB) to dokument mający

PKN Orlen: Strategiczne plany nie przewidują sprzedaży Anwilu

Warszawa, 13.04.2018 (ISBnews) - Obowiązujące strategiczne plany PKN Orlen nie przewidują sprzedaży spółki zależnej Anwil, podał koncern. "Chemiczne aktywa Grupy Orlen działające we Włocławku są niezwykle ważnym, integralnym elementem budowania

Artifex Mundi zamknął wybrane projekty i dokonał odpisów w wysokości 8,5 mln zł

Warszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Artifex Mundi w ramach prowadzonego procesu przeglądu opcji strategicznych podjął decyzję o zamknięciu wybranych projektów gier oraz projektów rozwojowych, w tym: "Demiurg", "Insection", "Spellblade", "Mighty

Moody's podwyższył perspektywę ratingu Baa2 PKN Orlen do pozytywnej z negatywnej

kapitałowego Grupy Lotos i podpisania listu intencyjnego ze Skarbem Państwa dotyczącego integracji z PGNiG. Koncern podkreśla, że jego procesy akwizycyjne pozytywnie ocenia też Fitch Ratings. "Realizujemy zgodnie z planem nasze strategiczne cele, konsekwentnie zwiększając skalę

Libet ma dwie wstępne oferty nabycia aktywów za min. 40 mln zł

Warszawa, 24.12.2018 (ISBnews) - Libet, w związku z analizą możliwości zbycia niektórych aktywów o znacznej wartości w ramach przeglądu opcji strategicznych, otrzymał dwie wstępne, ale wiarygodne i konkretne oferty nabycia należących do spółki nieruchomości i ruchomości

Większościowy akcjonariusz Baltony ma list intencyjny m.in. ws. dofinansowania

przeglądu opcji strategicznych na procesie potencjalnej emisji krótkoterminowych instrumentów dłużnych. "Niezależnie od powyższych działań Baltona pozostaje również w toku analizy opcji związanej z przeglądem potencjału oraz kierunków optymalnego wykorzystania aktywów

BAH rozpoczął prodcedurę szacowania wartości aktywów spółek z grupy

. "Przeprowadzenie procedury ma związek z bieżącymi analizami prowadzonymi przez zarząd emitenta, związanymi m.in. z trwającym przeglądem opcji strategicznych [...] i podjętymi w jej ramach decyzjami dotyczącymi rozwoju spółki (w tym rewizji planów inwestycyjnych), jak również z sytuacją na polskim

Enea chce zaktualizować strategię do końca roku

analizy celów strategicznych, w kontekście istotnie zmieniającego się otoczenia rynkowego, a prowadzone analizy powinny się zakończyć w 2019 roku i mogą zaowocować ewentualną aktualizacją strategii spółki. Nie wykluczył zainteresowania Enei inwestycją w morską farmę wiatrową

Boryszew ma zainteresowanego 'istotnymi aktywami' z segm. automotive i aluminium

strategicznych w sytuacji pojawienia się potencjalnego nabywcy, może stanowić dla inwestorów istotną informację niezależnie od wyniku prowadzonych rozmów i analiz oraz finalnego skutku potencjalnego procesu, podano również. Grupa Boryszew specjalizuje się w produkcji komponentów do

Jak premier Morawiecki kręci z dochodami budżetu? Poza kontrolą parlamentu w tym roku aż 111 mld zł?

sfinansował już w 2020 (wykres). Po drugie BGK wyemitował od początku roku 28 mld zł długu, którego nie ma w deficycie". O co chodzi? Cofnijmy się w czasie. Nadwyżka w budżecie. Rząd wypycha wydatki poza budżet Połowa lipca. Szef NIK Marian Banaś atakuje : – Przeprowadzona przez NIK analiza

BAH zbada możliwość pozyskania inwestorów dla swoich spółek zależnych

BAH, w ramach już prowadzonego przeglądu opcji strategicznych dla spółki, zbada możliwość pozyskania inwestora lub inwestorów dla poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy BAH (w tym również dla podmiotów prowadzących działalność dilerską Jaguar Land Rover), jak również sprzedaży całości lub

PKN Orlen: W długofalowej strategii rozwoju znalazło się 30 projektów badawczych

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - PKN Orlen opracował dokument definiujący strategiczne obszary inwestycji w innowacje, nowe technologie i modele biznesowe, kluczowe dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej w horyzoncie 2030+. W Strategicznej Agendzie Badawczej PKN Orlen znalazło

PZPM: Rejestracje nowych autobusów spadły o 76,6% r/r w kwietniu

Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 64 nowe autobusy w kwietniu 2020 r. wobec 273 szt. rok temu, wynika z analizy Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i firmy JMK, przygotowanej na podstawie danych Centralnej Ewidencji

Orbis wstępnie planuje I transzę buy-backu o wartości ok. 560 mln zł do III 2020

podjęciem w dniu 12 listopada 2019 r. przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Orbis S.A. uchwały nr 5 w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego [...], zarząd Orbis S.A. postanowił przeprowadzić analizę dotyczącą możliwości realizacji programu odkupu akcji emitenta

MAP: Plan naprawczy dla PGG będzie dyskutowany ze związkami zawodowymi 23 VII

płaszczyznach. Pierwsza to bieżące reagowanie na sytuację w branży, druga - dużo szersze prace strategiczne. Obu tym obszarom poświęcone są liczne analizy oraz spotkania z przedstawicielami sektora górniczego i energetycznego, ale także konsultacje z instytucjami finansowymi. "Na

Tauron ogłosił przetarg na budowę farmy fotowoltaicznej w Jaworznie

;Tauron prowadzi obecnie program budowy farm fotowoltaicznych na niewykorzystanych gospodarczo terenach. Program jest jedną z inicjatyw wpisujących się w przyjęte kierunki strategiczne, opierające się na rozwoju czystej energii, które będą podstawą budowy wartości Grupy Tauron do 2030 r."

Radpol myśli o pozyskania partnera biznesowego w zw. z produkcją betonową

Warszawa, 27.10.2017 (ISBnews) - Radpol prowadzi analizy w sprawie ewentualnego pozyskania partnera biznesowego dla części działalności zakładu Wirbet w Ostrowie Wielkopolskim w związku z poszukiwaniem opcji strategicznych dla najmniej marżowych produktów, poinformował prezes

Znany z walki z "ideologią LGBT" poseł Jan Kanthak wiceministrem aktywów państwowych

odbył staż w Parlamencie Europejskim. Od 2016 roku był zatrudniony w ministerstwie kierowanym przez szefa partii, do której należy, Zbigniewa Ziobrę. W resorcie pełnił funkcję sekretarza zespołu ds. strategii Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmującego się m.in. "przygotowywaniem opinii i analiz oraz

Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych, możliwe akwizycje i dezinwestycje

Warszawa, 19.03.2019 (ISBnews) - Ciech rozpoczął szczegółowy przegląd opcji strategicznych w zakresie zmian w strukturze korporacyjno-organizacyjnej grupy Ciech, ze szczególnym uwzględnieniem docelowego modelu w postaci holdingu z podziałem kompetencji pomiędzy poszczególnymi

AI Busters otrzymał 1 mln zł na inwestycje od funduszu YouNick Mint

, wykorzystując autorskie rozwiązania do zaawansowanej analizy językowej, automatyzuje i ulepsza procesy obsługi klienta, wspierające codzienne działanie BOK-ów. Firmy korzystające z rozwiązania spółki nie tylko zmniejszają koszt prac, ale przede wszystkim zwiększają jej jakość, co przekłada się na zadowolenie

Sasin: Decyzja o wyborze paliwa do elektrowni przed finalizacją wezwania Orlenu

spółek energetycznych czyli Energi i Enei. Wiem, że one takiej analizy dokonują i że w najbliższym czasie poznamy efekty tych analiz" - powiedział minister. Przyznał jednak, że od czasu, kiedy podjęto decyzję o lokalizacji tej inwestycji, zaszły spore zmiany w otoczeniu

PZU będzie analizował możliwość przejęcia mBanku 

zlecił analizy dotyczące potencjalnego przejęcia mBanku. mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Pod koniec

100 spółek PiS. Tak Kaczyński i jego ludzie opanowali najważniejsze państwowe firmy

wydzieliliśmy 100 z nich, w których szczególnie często przecinają się interesy kluczowych polityków PiS - to dowód, że są to spółki strategiczne z punktu widzenia władzy. Z naszego zestawienia wynika, że realnymi graczami przy obsadzie kluczowych stu spółek jest kilkunastu polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy

Kalendarium ISBnews

PONIEDZIAŁEK, 28 października --10:00: Konferencja prasowa Banku Millennium nt. wyników --10:00: Podpisanie listu intencyjnego o strategicznej współpracy między Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i amerykańskim koncernem

Poczta Polska otrzymała 500 tys. zł wsparcia z unijnego programu 'Horyzont 2020'

-commerce, podała Poczta. "Logistyka międzynarodowa jest od dawna w obszarze strategicznych zainteresowań Poczty Polskiej. Wraz z rozwojem transgranicznego e-commerce współpracujemy z partnerami z Azji, aby sprawnie zorganizować transport i doręczanie przesyłek do Polski i

MF: Strategia rozwoju rynku kapitałowego wpisana do wykazu prac legislacyjnych

Finansów Marcin Obroniecki informował, że projekt strategii rozwoju rynku kapitałowego (SRRK) zostanie przedstawiony Radzie Ministrów najpóźniej w ciągu 2-3 tygodni i że otrzymał on pozytywną opinię Centrum Analiz Strategicznych. Według wcześniejszych zapowiedzi, SRRK

Bosch stawia na półprzewodniki. Superfabryka w Dreźnie

inteligencji. Co sekundę w tej fabryce wytwarzane są dane równe 500 stronom tekstu. Ich analiza pozwala szybko wykrywać usterki, modyfikować i poprawiać ustawienia maszyn - także zdalnie - i wykonywać przeglądy w razie potrzeby, a nie w rutynowo wyznaczonym terminie.  Największa inwestycja Boscha "

PKN Orlen rozważa budowę instalacji do produkcji izopropanolu

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - PKN Orlen prowadzi analizy dotyczące budowy instalacji do produkcji izopropanolu, w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych fenolu w zakładzie produkcyjnym w Płocku, podała spółka. Alkohol izopropylowy jest tańszym

Agora: Odpis zw. z GoldenLine to ok. 6,5 mln zł wpływu na skons. wynik netto

. "Prowadzone analizy wykazały konieczność dokonania korekty wyceny aktywów spółki GoldenLine oraz udziałów Agory w tej spółce m.in. ze względu na niezrealizowanie przez spółkę założonych na 2019 r. celów finansowych i operacyjnych. Zarząd spółki zdecydował się w związku z tym na dokonanie odpisu

Naimski: Polska potrzebuje zarówno farm offshore jak i elektrowni jądrowej

Katowice, 15.05.2018 (ISBnews) - Polska potrzebuje zarówno farm wiatrowych na morzu, jak i elektrowni jądrowej, uważa pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. "Potrzebujemy jednego i drugiego, to nam

Peter G. Pellerito został powołany na członka zarządu Medicalgorithmics

zakończenie przewidujemy w IV kw. 2020. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie Petera wzmocni Medicalgorithmics na poziomie strategicznego rozwoju całej Grupy, również na rynkach poza USA" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Medicalgorithmics Michał Wnorowski, cytowany w komunikacie

analiza strategiczna

Analiza strategiczna to zbiór działań, które diagnozują organizację i jej otoczenie w sposób powodujący sformułowanie odpowiedniej strategii oraz zbudowanie i realizację określonego planu strategicznego. Analiza strategiczna oznacza właściwy sposób działania oraz sposób strategicznego myślenia przez ludzi oraz organizacje. Analiza taka musi mieć charakter kompleksowy i wykorzystywać metody

więcej o analiza strategiczna na pl.wikipedia.org