analiza porównawcza

Eurotragedia. Czy Polska powinna zrezygnować ze złotego?

"EuroTragedia. Dramat w dziewięciu aktach " to tytuł sześćsetstronicowej książki napisanej przez Ashoka Mody'ego. Eurotragedią można również nazwać próby jednostronnego propagowania konieczności zrezygnowania ze złotówki w Polsce w sytuacji, kiedy coraz to nowe aspekty braku optymalności strefy euro są udokumentowywane.

Mabion ma kolejne wstępne wyniki dotyczące podobieństwa MabionCD20 i MabThera

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Mabion otrzymał od firm zakontraktowanych do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), biorących udział w badaniu porównawczym MabionCD20 do MabThera, wstępne raporty o wynikach badania

NanoGroup rozpocznie rejestrację płynu perfuzyjnego w agencjach leków w 2020 r.

umożliwią rozpoczęcie procesu rejestracji produktu przez amerykańską Agencję Żywności i Leków oraz Europejską Agencję Leków jeszcze w 2020 roku. W podsumowaniu raportu z badań stwierdzono, że: "Analiza porównawcza referencyjnego płynu UW (University of Wisconsin) z płynem

Tauron zakłada dalszy spadek zużycia energii elektrycznej w 2020 r.

. W pierwszych analizach porównawczych dotyczących pierwszego tygodnia marca Tauron dostrzega niewielkie spadki w grupach taryfowych o największej marżowości i trochę większe spadki w segmencie największych odbiorców. Jednocześnie rośnie zapotrzebowanie na energię w gospodarstwach domowych, wskazał

Selvita miała 3,67 mln zł zysku netto, 7,31 mln zł EBITDA w I kw. (wyjaśnienie)

przeniesiona na emitenta, jak również przychodów i kosztów osiągniętych przez tą część działalności w okresie od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r. oraz w okresie porównawczym od 01.01.2019 r. do 31.03.2019 r. jako dane połączone opracowane dla potrzeb analizy (zwane dalej 'dane połączone'), pokazujące jakby

Bojkot sieci handlowych, które nadal działają w Rosji, to fikcja? Aktywiści są odmiennego zdania

Bojkot sieci handlowych, które nadal działają w Rosji, to fikcja? Aktywiści są odmiennego zdania

ogóle darować wszelkie interpretacje, dopóki ktoś nie pokaże wykresów aktywności klientów przed bojkotem, od początku bojkotu i okres porównawczy rok wcześniej – zaznacza. Aktywiści: Jakaś dziwna ta analiza Co jeszcze wzbudziło czujność aktywistów? Dominik Gąsiorowski przekonuje, że najbardziej

Retail Institute: Obroty najemców centrów handlowych spadły o 14,9% r/r w VI

. W porównaniu rok do roku, elektronika, jako jedyna kategoria, odnotowuje w czerwcu, już drugi miesiąc z rzędu, wzrosty (+23,7%). Do liderów wzrostów dołączają w czerwcu także sklepy, oferujące artykuły wyposażenia domu, wnętrz i budowlane (+11%), podano również. Analiza

Weto w UE. Brak praworządności to 12 tys. zł mniej w kieszeni polskiego pracownika

Weto w UE. Brak praworządności to 12 tys. zł mniej w kieszeni polskiego pracownika

 „Norma praworządności i jej oddziaływanie społeczne jako czynniki rozwoju gospodarczego. Analiza porównawcza Niemiec i Polski” było CASE. Projekt został przeprowadzany we współpracy z Europejską Akademią Berlin (EAB) i sfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej

Mabion ma pozytywne wyniki badania dwóch punktów farmakokinetycznych w leku CD20

niepożądanych" - czytamy w komunikacie. Raporty w wersji ostatecznej z badania będą wykorzystane we wniosku o pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu (MAA), który spółka planuje złożyć do Europejskiej Agencji Leków (EMA). Pozytywne wstępne wyniki analizy porównawczej nie

PSPA: Dostawczy pojazd elektryczny może się opłacać po 4-7 latach użytkowania

porównało całkowite koszty posiadania (TCO) elektrycznego Volkswagena e-Craftera oraz jego konwencjonalnego odpowiednika. Analiza porównawcza całkowitych kosztów posiadania (TCO, ang. total cost of ownership), uwzględnia rzeczywiste łączne koszty związane z zakupem, uruchomieniem

PEX: Koszt nierefundowanego leku na receptę wzrósł o 6,2% r/r w I 2018 r. 

2018 roku, zatem jako bazę porównawczą przyjęliśmy styczeń 2017, to jest okres sprzed wprowadzenia 'Apteki dla Aptekarza'" - czytamy w komentarzu prezesa Stefana Bogusławskiego i wiceprezes PEX Jarosława Frąckowiaka. Wskazali oni, że analiza porównawcza struktury rynku w

Mabion ma pozytywne wstępne wyniki dotyczące podobieństwa MabionCD20 i MabThera

analizy porównawczej nie gwarantują, że wyniki badania przedstawione w ostatecznej wersji raportu będą pozytywne" - czytamy dalej. Ponadto, pozytywne wyniki badania nie gwarantują zatwierdzenia produktu przez Europejską Agencję Leków (EMA), podano także

Boom w polskim przemyśle trwa. Znów ostry wzrost

Boom w polskim przemyśle trwa. Znów ostry wzrost

w kolejnych miesiącach dynamika będzie stabilizować się ze względu na wygasanie efektów statystycznych - dodaje. Z kolei ekonomiści ING Banku Śląskiego zwracają uwagę, że wysoka dynamika wzrostów polskiego przemysłu to także efekt niskiej bazy porównawczej, tj. słabszych wyników producentów z

Medicalgorithmics miał 4,1 mln zł zysku netto, 7,1 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

stanowi wzrost o 7% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku i jest w głównej mierze spowodowane zwiększeniem sprzedaży usług diagnostycznych po przejęciu klientów AMI/Spectocor. Liczba wniosków o płatność do ubezpieczycieli wzrosła w stosunku do okresu porównawczego o 45%. Różnica pomiędzy dynamiką

Polak przesiada się do elektryka. Po jeździe na prąd nie ma powrotu do spalinowej motoryzacji

Polak przesiada się do elektryka. Po jeździe na prąd nie ma powrotu do spalinowej motoryzacji

prąd. Eksperci przewidują jednak, że w 2028 r. ceny samochodów elektrycznych i spalinowych się zrównają. Do tego czasu koszty produkcji pojazdów elektrycznych mają zostać obniżone o 25 proc. Jakiś czas temu Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych przeprowadziło analizę porównawczą kosztów

PSPA zbada całkowite koszty posiadania samochodu elektrycznego w logistyce

przewagę wartościową, biznesową w kontekście jego użytkowania w porównaniu z pojazdami konwencjonalnymi" - powiedział Mazur podczas spotkania prasowego. W ramach projektu prowadzona jest analiza porównawcza emisji CO2 oraz całkowitych kosztów posiadania pojazdu elektrycznego

PwC: Co piąta zobowiązana firma nie prowadzi dokumentacji dot. cen transferowych

% respondentów przyznało, że w trakcie kontroli urząd poprosił o przekazanie takich analiz, podano również. "Badanie wskazuje, że 56% przedsiębiorstw do tej pory nie przygotowywało żadnych analiz porównawczych, a kolejne 22% dysponuje jedynie analizami przygotowanymi na podstawie

Medicalgorithmics miało 4,47 mln zł zysku netto, 6,26 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

[ogółem] wygenerowany w I kwartale 2019 roku wyniósł 4,9 mln zł i był o 0,4 mln zł (7%) niższy od zysku wygenerowanego okresie porównawczym. Marża na sprzedaży zmniejszyła się o 1,6 mln zł. Większa dynamika wzrostu kosztów operacyjnych jest spowodowana m.in. zwiększeniem ilości sprzedanych urządzeń w

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 6,02% na koniec I półr.

przede wszystkim w odniesieniu do kas działających na koniec II kwartału 2019 roku, zaznaczono w materiale. Na podstawie analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że na koniec II kwartału 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. w

Prezes amerykańskiego koncernu do premiera Morawieckiego: Polska oferuje za mało w "tarczy antykryzysowej"

Prezes amerykańskiego koncernu do premiera Morawieckiego: Polska oferuje za mało w "tarczy antykryzysowej"

, przywołuje on rozwiązania z innych krajów. „Nasza opinia oparta jest na analizie porównawczej programów pomocowych krajów, w których jesteśmy obecni”  - czytam w dokumencie. I właśnie na tej podstawie krytykuje rozwiązania zawarte w „tarczy”. "Liczymy na szybkie

Wynagrodzenie za zarządzanie Skarbiec TFI wzrosło do 20,92 mln zł w I kw. 2019

istotny od wartości w analogicznym okresie w roku 2018 r. "Powyższa sytuacja może w ocenie spółki mieć wpływ na wyniki emitenta" - podkreślono w komunikacie. Według danych Analiz Online, na które powołuje się Skarbiec, na koniec marca 2019

NBP: Podaż pieniądza M3 wzrosła o 0,5% m/m na koniec września

; - czytamy w komunikacie banku centralnego. Analiza porównawcza agregatów wyliczonych w oparciu o dane przekazywane w obu systemach za miesiące czerwiec, lipiec i sierpień br. wskazuje na nieznaczne różnice pomiędzy wartościami głównych agregatów monetarnych. Różnice te spowodowane

Na 9 Fund Forum Analiz Online dyskutowano m.in. o PPK, MiFID II, SRRK

Warszawa, 14.03.2019 (ISBnews) - Około 600 osób zawodowo zajmujących się rynkiem funduszy inwestycyjnych, przedstawicieli krajowych i globalnych instytucji uczestniczyło 13 marca w 9 Fund Forum Analiz Online. 6 prelekcji oraz 3 panele dyskusyjne poświęcono m.in. tematom

KNF: Współczynnik wypłacalności sektor SKOK wzrósł do 4,41% na koniec I półr.

niektóre kasy ponoszą straty na bieżącej działalności" - czytamy dalej. Na podstawie analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że w okresie dwóch kwartałów 2018 r. w sektorze SKOK nastąpił spadek wartości

DM Navigator: Deweloperzy z Catalyst sprzedali 19 353 lokale w 2019 roku

inwestycje po uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, w związku z czym ilość nowych pozwoleń wpływa bezpośrednio na ofertę mieszkań do sprzedaży. W okresie porównawczym tj. IV kw. 2018 r. mieliśmy do czynienia z wyborami samorządowymi, w związku z czym urzędu działały mniej sprawnie, co przeciągnęło

Zysk netto Grupy Żywiec spadł r/r do 27,91 mln zł w I kw. 2017 r.

mln zł zysku rok wcześniej. Porównanie wyników finansowych Grupy w stosunku do pierwszego kwartału roku 2016 wymaga analizy kilku istotnych czynników takich jak: zmiana modelu biznesowego grupy kapitałowej Żywiec S.A. oraz sprzedaż spółki dystrybucyjnej Distribev Sp. z o. o

PMR: Liczba szpitali niepublicznych sięga 560, 81% z nich ma kontrakty z NFZ

komunikacie. Jak wynika z raportu PMR pt. "Rynek szpitali niepublicznych w Polsce 2015. Analiza porównawcza województw i perspektywy rozwoju", w Polsce działa około 560 niepublicznych szpitali liczących 5 łóżek i więcej, wyłączając szpitale o charakterze wyłącznie

Scope Fluidics zakończył testy systemu BacterOMIC w Instytucie Gruźlicy Płuc

Instytutu Gruźlicy Płuc, jako metody porównawczej, użyto systemu Vitek2 firmy Biomerieux, będącego liderem rynku automatycznych oznaczeń lekowrażliwości, podano. "W ramach testów przeprowadzonych w Instytucie Gruźlicy Płuc przeanalizowano 89 szczepów klinicznych, co przekłada

Kto pokieruje Wikipedią? Kandydatki i kandydaci pilnie poszukiwani

. W ogłoszeniu o pracy nie ma wzmianki o zarobkach. - Stosujemy uczciwe analizy porównawcze z innymi stanowiskami z naszej branży. Jednocześnie nie podajemy konkretnych zarobków dla tej pozycji, będą one przedmiotem ustaleń z wybraną osobą - mówi prof. Dariusz Jemielniak.

Medicalgorithmics miało 1,85 mln zł zysku netto, 3,48 mln zł zysku EBIT w III kw

przychody ze sprzedaży usług w kwocie 141,9 mln zł (152,4 mln zł w 2017 roku) stanowiące blisko 100% całości przychodów oraz przychody ze sprzedaży urządzeń do podmiotów niepowiązanych, które wyniosły 0,6 mln zł (0,5 mln zł w okresie porównawczym). Zdecydowana większość przychodów, tak samo jak w roku

Haitong Bank obniżył rekomendację Comarchu do 'sprzedaj', wycena 159,5 zł

w komunikacie. Analitycy spodziewają się, że okres przejściowy w unijnej perspektywie budżetowej i wysoka baza porównawcza z ubiegłego roku będą spowalniać dynamikę przychodów i EBITDA przynajmniej do pierwszego kwartału 2017 roku. Natomiast po tym okresie, powinno

KNF: Zysk netto SKOK-ów spadł o 92% r/r do 42,25 mln zł w 2019 r. 

analizy porównawczej dokonanej z wyłączeniem kas przejętych i w upadłości stwierdzono, że na koniec IV kwartału 2019 r. w porównaniu do początku 2019 r. w sektorze skok nastąpił wzrost wartości: -depozytów o 43,66 mln zł, tj. o 0,5%, - aktywów o 73,88

Sagan: Przedsiębiorcom doskwierają przepisy dot. dokumentacji cen transferowych

. "Wprowadzono trzy stopnie dokumentacji: local file, master file, country by country reporting. Podatnicy o obrotach powyżej 10 mln euro, będą zobowiązani do sporządzania analizy porównawczej (tzw. benchmarking study) oraz złożenia wraz z zeznaniem podatkowym uproszczonego sprawozdania w sprawie

Tauron Dystrybucja zbadał wykorzystanie nowych technologii do odczytu liczników

określenie perspektyw rozwoju prezentowanych technologii, zestawienie ich podstawowych parametrów technicznych oraz przeanalizowanie uwarunkowań umożliwiających ich wykorzystanie do zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej. W opracowaniu dla celów porównawczych dokonano również analizy dostępnych na

GPW wprowadzi nową klasyfikację emitentów, będą 3 nowe indeksy sektorowe

prowadzonej działalności oraz grupy odbiorców: makrosektor, sektor i subsektor. Według GPW, pozwoli to na lepszą analizę porównawczą spółek. "Na nową klasyfikację w sumie będzie składało się 38 sektorów, w tym sektory do tej pory nie wyróżniane, takie jak: handel internetowy

Zysk netto Action spadł r/r do 0,21 mln zł w I poł. 2016 r.

uwzględniają status spółki znajdującej się w restrukturyzacji i opiera się na analizie porównawczej dotychczasowych przychodów i kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa spółki, oraz jej dalszych spodziewanych przychodów i kosztów oraz rentowności" - wyjaśniła spółka

Zysk netto Cyfrowego Polsatu spadł r/r do 167,1 mln zł w IV kw. 2017 r.

Cyfrowy Polsat podał, że dokonał analizy zmian przepisów dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych mających zastosowanie od 1 stycznia 2018 r, która wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji "zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego" w skonsolidowanym bilansie

Kasy fiskalne online od przyszłego roku obowiązkowe dla wybranych firm

przestrzegania prawa. Organizując loterie paragonowe, zachęcaliśmy Polaków, by upominali się o paragony, które są dowodem na to, że sprzedawca odprowadza podatki – mówi Leszczyna. Kontrole porównawcze Paweł Darski z KPMG przekonuje, że kasy online pozwolą urzędnikom przeprowadzić m.in. analizę porównawczą

Skarbiec TFI chce sięgnąć po klientów z zagranicy

; - powiedziała. Według niej, Skarbiec Spółek Wzrostowych to przykład tego, jak dobre wyniki daje oparcie się na selekcji spółek i analizie fundamentalnej. Od początku roku do końca lipca wypracowana przez niego stopa zwrotu przekroczyła 48%. Prezes podkreśliła, że fundusz ten od lat

Niezależność sądów a gospodarka

skuteczność prowadzonej na bieżąco polityki gospodarczej. Jeszcze więcej trudności pojawia się w zastosowaniu analiz porównawczych pomiędzy różnymi krajami ze względu na mnogość rozwiązań instytucjonalnych w wymiarach sprawiedliwości poszczególnych krajów. Jednak wśród tych nielicznych prac znaleźć można

Rząd chce, by trudniej było uciec przed podatkiem za granicę

. Większe firmy będą dokumentować transakcje. Mało tego, te z przychodami przekraczającymi 10 mln euro będą przygotowywać specjalne analizy porównawcze. Będą w nich uzasadniać, że ich ceny są zgodne z rynkowym poziomem cen stosowanym w podobnych transakcjach. Ponadto grupy kapitałowe z przychodami powyżej

Hasherezade, polska specjalistka od wirusów, w prestiżowym rankingu "Forbesa". "Droga była wyboista"

porównawczej obu przypadków i zweryfikować pewne obiegowe hipotezy. Opublikowałam kilka szczegółowych analiz poszczególnych części programu, a moje artykuły były często cytowane w mediach. Przysporzyło mi to nieco popularności, ale obiektywnie rzecz biorąc, była to kwestia szczęścia.   Skąd wzięło się

PwC, DnB: Zbliżamy się do Europy kontynent. pod względem natężenia regulacji

dedykowanego regulatora sektorowego lub organu nadzoru, ograniczenia reklamy, ograniczenia dotyczące koncentracji pionowej lub poziomej, ograniczenia obecności kapitału zagranicznego. Eksperckie oceny dokonane zostały w oparciu o analizę porównawczą odpowiednich przepisów w analizowanych krajach

Zarząd Rovese ocenia, że cena 1,42 zł w wezwaniu na akcję spółki jest godziwa

publicznego. Zarząd spółki, kierując się wskazanymi wyżej wskaźnikami oraz analizą porównawczą stwierdza, iż proponowana przez wzywających w ogłoszonym wezwaniu jest zgodna z wymogami ceny minimalnej określonymi w art. 79 Ustawy o ofercie publicznej oraz co najmniej odpowiada aktualnej wartości godziwej

Zysk netto Mercator Medical wzrósł r/r do 4,93 mln zł w III kw. 2016 r.

EBITDA, pomimo wysokiej bazy porównawczej związanej z uruchomieniem przed rokiem mocy wytwórczych w Tajlandii, jak również z 3,5 razy większej gotówki wygenerowanej z działalności operacyjnej" ? powiedział członek zarządu ds. finansowych Witold Kruszewski, cytowany w komunikacie

Trudniej do raju. Fiskus próbuje domykać bramy

. Większe firmy będą dokumentować transakcje. Mało tego, te z przychodami przekraczającymi 10 mln euro będą przygotowywać specjalne analizy porównawcze. Będą w nich uzasadniać, że ich ceny są zgodne z rynkowym poziomem cen stosowanym w podobnych transakcjach. Ponadto grupy kapitałowe z przychodami powyżej

Dobre nastroje w branży budowlanej. Będzie taniej?

rokiem. Prof. Zofia Bolkowska z Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie zwraca jednak uwagę na niską bazę porównawczą. Chodzi o to, że na początku ubiegłego roku mróz i obfite opady śniegu sparaliżowały budownictwo, więc wyniki tej branży były fatalne. Tegoroczna zima jest o wiele łaskawsza dla

Trudniej uciec z podatkiem w dywidendę. Sejm uszczelnia przepisy

niego mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy z przychodami poniżej 2 mln euro rocznie. Większe firmy będą dokumentować transakcje. Mało tego, te z przychodami przekraczającymi 10 mln euro będą przygotowywać specjalne analizy porównawcze. Będą w nich uzasadniać, że ich ceny są zgodne z rynkowym poziomem cen

Płać podatek tam, gdzie działasz, czyli pomysły OECD na walkę z oszustwami

powiązanymi zostanie zróżnicowany. Wyłączeni będą z niego mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy z przychodami poniżej 2 mln euro. Większe firmy będą dokumentować transakcje. Mało tego, te z przychodami przekraczającymi 10 mln euro będą przygotowywać specjalne analizy porównawcze. Będą w nich uzasadniać, że ich

NIK:Regulacje ME dot. ograniczeń ruchu w miastach nie poprawią jakości powietrza

Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) najwięcej tlenków azotu (NOx) emitował w 2016 r. przemysł - 38 % i transport drogowy (32%), podano również. "Analiza danych zgromadzonych przez KOBiZE o wielkości emisji poszczególnych substancji w latach 1990-2016

PMR oczekuje wzrostów w budownictwie przemysłowo-magazynowym w l. 2017-2019

Polsce, I połowa 2017 - Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022". Wśród istotnych inwestycji przemysłowych znajdujących się w trakcie budowy PMR wymienia: fabrykę baterii do samochodów elektrycznych LG Chem w Biskupicach Podgórnych (1,3 mld zł), zakład

Młody, czyli przedsiębiorczy? Podyskutujmy o tym

; - w każdym kolejnym roku z 10 lat przeprowadzonej analizy porównawczej osoby w wieku 55-64 lat miały wyższy wskaźnik aktywności przedsiębiorczej niż te w wieku 20-34 lat; - że 2/3 założycieli firm było w wieku 35-54 lat; - średnia wieku założycieli

Uwaga, ten smartfon to sidła na zakupoholików!

analizę porównawczą przeprowadzaną na serwerach Amazona. Widzimy reprodukcję obrazu i chcemy dowiedzieć się o nim czegoś więcej? Kierujemy nań obiektyw i naciskamy przycisk. Na ekranie pojawiają się informacje: jak się nazywa obraz, kto go namalował, kiedy, co przedstawia. Telefon potrafi rozpoznać

Prof. Cieślik: Ulgi dla samozatrudnionych? Prowadzą do obniżania dynamiki PKB i zapaści w ZUS

przykład jakie? - Choćby to, że im więcej przedsiębiorców, tym lepiej. To tak nie działa. Przedsiębiorczość jest kwintesencją kapitalizmu, ale istnieją międzynarodowe badania porównawcze, które jasno pokazują, że dla gospodarki zdrowy jest optymalny, a nie jak największy udział przedsiębiorców. My mamy za

Katarzyna Podlejska dyrektor generalny Ecco Shoes Poland

się o biurokracji, nieprzyjaznych przepisach czy urzędnikach. Nie widzę tego. Bardziej dokucza mi brak rzetelnych informacji, ogólnie dostępnych analiz porównawczych konkurencji, rynku, branży. Przeszkodą jest także to, że polscy przedsiębiorcy zamykają się wyłącznie w obszarze własnego biznesu, nie

Rozdają pączki pod drzwiami konkurencji, dopłacają do macierzyńskiego, ściągają obcokrajowców - tak branża usług walczy o kandydatów do pracy

przygotowuje doroczne raporty o kondycji branży. Publikacja jest swego rodzaju kompasem dla inwestorów, którzy szukają miejsca dla rozwoju biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. Mamy skalę porównawczą, odpowiednią perspektywę i biorąc pod uwagę dynamikę zmian w ostatnich latach, mogę zauważyć, że ostatnie

Jak zachęcić kobiety do rodzenia dzieci? O tym, dlaczego niemieckie 500+ się nie sprawdziło i co zrobili Niemcy

dużo – aż 3 proc. PKB, podczas gdy średnia dla państw OECD wynosi 2,2 proc. Jednocześnie w analizach porównawczych Niemcy wypadają źle, bo źle wyznaczyły priorytety i czynią niepotrzebne wydatki. W Danii połowa środków jest inwestowana w opiekę nad dziećmi, w Niemczech – tylko jedna czwarta

Przegląd informacji ze spółek

miesiącach, podpisał też 40 umów franczyzy i zarządzania, poinformowała spółka. Mabion otrzymał od firm zakontraktowanych do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), biorących udział w badaniu porównawczym MabionCD20 do

Dane za I potwierdzają ograniczone spowolnienie wzrostu PKB w 2019 wg analityków

robocze, wobec 19 w grudniu i 21 w styczniu ubiegłego roku. Drugi istotny czynnik statystyczny to efekt wysokiej bazy z roku ubiegłego. Wzrost produkcji w styczniu 2018 wyniósł 8,7% r/r i był trzecim najwyższym w ubiegłym roku. Wysoka dynamika wzrostu w okresie porównawczym wpływa negatywnie na bieżący

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

zaoferuje rozwiązanie, które wykorzystując technologię rozpoznawania obrazu oraz zaawansowaną analizę danych, ułatwi zwiększanie sprzedaży w kanale tradycyjnym. Usługa umożliwi podejmowanie precyzyjnych działań pozwalających na poprawę dystrybucji i wdrożenie standardów ekspozycji w 10 tysiącach

Ile kosztują państwo ulgi podatkowe? Ile dają Polakom?

oszacowanie wartości wydatków budżetowych dokonywanych poprzez system podatkowy za pomocą preferencji podatkowych. I że jest to przede wszystkim materiał analityczny, który pozwala prowadzić analizy porównawcze i badać ulgowe trendy na przestrzeni lat. Okazuje się więc, że wartość

Warta holuje bez limitu kilometrów, ale tylko klientów platynowych

terenie Polski i do 800 km w Europie. Jeśli wierzyć analizie porównawczej przeprowadzonej przez Wartę, to najwyższy na polskim rynku limit kilometrów w ramach ubezpieczenia assistance. W PZU limit ten wynosi 150 km bez względu na miejsce (PZU Auto Pomoc wariant Super), a w Hestii do 500 km (Hestia Car

Tak państwo ulżyło państwu. Czy ulgi podatkowe nie kosztują za dużo?

analitycznym i że Ministerstwo Finansów może dzięki niemu prowadzić analizy porównawcze i badać ulgowe trendy na przestrzeni lat. Okazuje się więc, że wartość preferencji podatkowych w Polsce rośnie z roku na rok. W pierwszym raporcie, dotyczącym 2009 r., sięgała 65,9 mld zł. Potem

Polski marynarz: bandera wysp Bahama, a ubezpieczenie w KRUS

Polsce 20 statków. Wykonaliśmy analizę porównawczą warunków w Norwegii i Polsce. I tych statków niestety nie ma pod polską banderą - mówi "Wyborczej" Mateusz Romowicz, radca prawny z kancelarii Legal Marine specjalizującej się w obsłudze marynarzy i armatorów. - Niestety, nie mamy odpowiednio

Przegląd prasy

umów franczyzy i zarządzania, poinformowała spółka. --Mabion otrzymał od firm zakontraktowanych do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), biorących udział w badaniu porównawczym MabionCD20 do MabThera, wstępne

Bój o obniżenie kosztów prowadzenia kont emerytalnych

. Nie dziwię się więc, że towarzystwa emerytalne tak chętnie go podnoszą. Gdyby jednak dokonać analizy porównawczej kosztów poszczególnych towarzystw, to okazałoby się, że pomiędzy nimi występują duże różnice. A to oznacza, że w systemie są nadal rezerwy. Warto ich więc szukać, optymalizując zarządzanie

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

porównawczym wpływa negatywnie na bieżący poziom. Wspomniane czynniki statystyczno-kalendarzowe oddziaływały w raczej hamująco na dynamikę wzrostu produkcji. Dane dotyczące cen produkcji przemysłowej sygnalizują trend wzrostowy (2,9% r/r w lutym, wobec 2,2 % w styczniu). Nie zmienia to jednak naszym zdaniem

Rzuciliśmy się do zmiany garderoby, nowa sukienka i buty muszą być. Mamy raport ze sprzedaży detalicznej, jest wzrost

Dane o sprzedaży detalicznej podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. Jak wynika z analiz, dla wielu branż był to bardzo udany sezon handlowy. Najwięcej zyskali sprzedawcy odzieży i obuwia (wzrost o 31,1 proc.). Narzekać nie mogą też aptekarze, w branży farmaceutycznej sprzedaż wzrosła o

Wywożenie kapitału, czyli złe czytanie bilansu płatniczego

przepływy, lecz saldo błędów wymagające dodatkowej analizy, a nie raportu ad hoc zrobionego bez jakichkolwiek dodatkowych badań. Dlatego samo saldo błędów w bilansie płatniczym nie mówi nic o tym, czy są to pieniądze nielegalnie odpływające. Raport zawodzi w tym aspekcie na całej

Strategie inwestowania na giełdzie. Która najlepsza?

obliczany. C/Z mówi, ile lat musiałby czekać właściciel akcji, aby zwrócił mu się wydatek na zakup papieru po danym kursie, przy założeniu, że 100 proc. zysku byłoby przeznaczane na dywidendę. Zasada: im niższy wskaźnik C/Z, tym lepiej. W analizie porównawczej można zestawiać nie tylko C/Z spółek krajowych

Klasy polskie i sprawiedliwe nierówności. Kto skorzystał na transformacji?

wyłaniają się nowe klasy społeczne, czy kapitał polityczny dawnych członków partii zamienił się w ekonomiczny, na ile nomenklatura - osoby należące do PZPR i zajmujące w partii jakieś stanowisko - stała się właścicielami. Były to badania porównawcze, które przeprowadzono w latach 1993-94, na ogólnokrajowych

Drogie emerytury. Jak zlikwidować KRUS?

deficytowy. Ale wysokość przyszłych emerytur pracowniczych została już dostosowana do wielkości wpłaconych składek. To samo powinno się stać z rolnikami. Nie jest prawdą, co sugeruje prof. Hrynkiewicz, że nie ma rzetelnych analiz na temat skutków fiskalnych reform KRUS. Ten

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

budowlanych. Pomimo relatywnego przyrostu sumarycznej liczby ogłoszeń na prace budowlane względem grudnia i stycznia ubiegłego roku, analiza szczegółów ogłoszeń przetargowych nie pozwala na większy optymizm ? trwają wprawdzie prace budowlane wykończeniowe oraz drobne prace remontowe, ale nie startują nowe

Kto to jest ten Balcerowicz?

, Balcerowicz - ekonomista, adiunkt Szkoły Głównej Planowania i Statystyki po stażach w Sussex i Marburgu - kończy habilitację "Systemy gospodarcze. Elementy analizy porównawczej". Koledzy mówią o nim: mózgowiec, potwornie uparty. Ambitny, żadnych kompleksów chłopaka z

Mamy dane o wpływie zakazu handlu na centra handlowe. Jest spora niespodzianka

miliona właśnie w marcu. Choć w marcu 2019 roku widać powolne wyhamowanie trendu spadkowego, to należy pamiętać, że ten relatywnie pozytywny wynik jest efektem tzw. niskiej bazy porównawczej – powiedziała Anna Szmeja, prezes Retail Institute. Tłumacząc to na język polski, można zacytować znaną

Spacerek, czysty zysk, przerażające wizje

Demokratycznej oraz Budżetowego Biura Kongresu (CBO). Pierwszy zrobiono metodą porównawczą, gdzie punktem odniesienia jest poprzednia wojna w Zatoce. Ta ma być nieco tańsza, gdyż eksperci Partii Demokratycznej szacują, że do wygrania z reżimem Husajna potrzeba teraz połowy sił użytych przed 12 laty. Pozycja

analiza porównawcza

Analiza porównawcza to technika, która rozpoznaje rodzaj elementów tworzących całość z punktu widzenia cech oraz ocena sprawności funkcjonowania tej całości z punktu widzenia przyjętego i określonego wzorca. Analiza porównawcza analizuje konkretne obiekty, które są złożone i różnią się od innych.Analiza porównawcza obejmuje:
porównywanie wielkości gospodarczych i ich relacji w czasie
analizę

więcej o analiza porównawcza na pl.wikipedia.org