analiza płynności finansowej

Trochę paradoksalny Nobel za badanie kryzysów finansowych

Nagrodę z ekonomii ku pamięci Alfreda Nobla, fundowaną przez szwedzki bank centralny Sveriges Riksbank, otrzymało trzech amerykańskich ekonomistów badających kryzysy finansowe: Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond i Philip H. Dybvig.

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

The Verge w sumie ponad 90 proc. depozytów w SVB było nieubezpieczonych. Upadek SVB wpływa na płynność finansową wielu firm - nawet tych, które nigdy żadnego rachunku w Dolinie Krzemowej nie miały.  Garry Tan, prezes Y Combinator, jednego z najbardziej znanych i cenionych akceleratorów na

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

ograniczenie płynności mogące zagrozić ich funkcjonowaniu" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw" opartego o badania zrealizowane wśród firm w czerwcu 2019 r. Jak podkreśla NBP, obecne badanie pokazało, że w okresie roku

Skarbówka tropi Palikota, a odpuszcza Będzinowi i grupie Assay

Skarbówka tropi Palikota, a odpuszcza Będzinowi i grupie Assay

Energy na temat robienia interesów przy budowie małych reaktorów atomowych. Zaraz potem Orlen Synthos Green Energy odpowiedziała, że o współpracy na tym etapie nie ma jeszcze mowy. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) uznała po wstępnej analizie, że na żadnym etapie nie doszło do manipulacji kursem akcji

GPW: Skrócenie godzin sesji to ryzyko istotnego spadku obrotów oraz płynności  

niekorzystnie konkurencyjność GPW wobec innych platform obrotu instrumentami finansowymi, podała GPW. Dodatkowo krótsza sesja giełdowa spowodowałaby pogłębienie się nierówności w godzinach obsługi inwestorów pomiędzy zorganizowanymi platformami obrotu a nieregulowanymi rynkami pozagiełdowymi, których

Unified Factory dokona analizy sytuacji pod kątem kontynuacji działalności

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji postanowił przystąpić do analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w kontekście kontynuacji działalności, podała spółka. "Opublikowana [...] prognoza finansowa na 2019 rok wskazuje

NBP: Skala szoku zw. z koronawirusem jest 'znaczna' w sektorze bankowym

zharmonizowane podejście do raportowania strat kredytowych. ? Towarzystwa funduszy inwestycyjnych powinny podjąć działania ograniczające ryzyko płynności w zarządzanych przez nie otwartych funduszach inwestycyjnych, wyliczył bank centralny. Analiza

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

. podjęcie działań, takich jak zwiększenie: skali pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa; płynności rynku; efektywności instytucji pośredniczących oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych. W strategii wskazano 20 najważniejszych barier dla rozwoju rynku

Ciech otrzymał 5 mln zł z NCBR na projekt zwiększenia płynności produkcji sody

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Grupa Ciech otrzymała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na projekt wykorzystujący nowoczesne technologie w celu zwiększenia płynności produkcji sody w zakładzie w Inowrocławiu, podał Ciech. Wartość projektu to ok. 10 mln

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania, jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy

Nawet największe spółki giełdowe mają długi w KRD. Ich zobowiązania to prawie 24 mln zł

Nawet największe spółki giełdowe mają długi w KRD. Ich zobowiązania to prawie 24 mln zł

. Dlatego ważne jest, żeby dokładnie sprawdzać sytuację finansową potencjalnych kontrahentów – podkreśla Kulik. Mniejsze firmy dużo szybciej mogą z powodu zaległości finansowych stracić płynność, dlatego nie powinny ślepo ufać dużym graczom. - Niestety, umowa podpisana z gigantem giełdowym, czyli

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

niezbędne do ponownego podjęcia prac po wznowieniu inwestycji. Zaburza to w bardzo poważny sposób ich płynność finansową, stwarzając znaczne ryzyko upadłości wielu małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych, likwidacji miejsc pracy oraz powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia pracownikom. Takie

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID

Sagan: Split payment nie wpłynie na płynność przygotowanych firm

jest znajomość punktu wyjścia, a więc analiza ekonomiczna firmy i sprawdzenie jej standingu finansowego. Stawienie czoła ograniczeniu płynności w firmie wymaga przygotowania dla niej dedykowanego modelu finansowego, który uwzględni liczne zmiany zachodzące w jej otoczeniu, a nie tylko finansowy wymiar

Dr Cegłowski: Świat w pandemii. Na kryzys trzeba być zawsze przygotowanym

Dr Cegłowski: Świat w pandemii. Na kryzys trzeba być zawsze przygotowanym

przedsiębiorstwo powinno zmierzać. Im mniejsza firma, tym częściej zagadnieniami finansowymi zajmuje się właściciel, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca rozwijał swoje umiejętności z tego zakresu. Nawet jeśli nie będzie sam sporządzał budżetów, analiz wskaźnikowych czy dokonywał oceny opłacalności inwestycji

Deloitte: 63% polskich CFO uważa, że pandemia nie zakłóciła płynności finansowej

Warszawa, 10.06.2020 (ISBnews) - Około 2/3 dyrektorów finansowych w Polsce (63% z nich) uważa, że pandemia nie zakłóciła płynności finansowej w ich firmach, wynika z badania "CFO Survey 2020 - spring edition". "Aż 58% polskich CFO uważa

Kozłowski z FPP: Koronawirus może spowodować 50 mld zł strat dla gospodarki

wartości do 550 mld euro, podczas gdy w Hiszpanii przeznaczono 14 mld euro na działania służące zabezpieczeniu płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw" - dodał. FPP wskazuje, że w związku z obecną nadzwyczajną sytuacją konieczne jest odstąpienie od założenia

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta oraz gromadzić dane dotyczące rozliczeń przedsiębiorców

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta oraz gromadzić dane dotyczące rozliczeń przedsiębiorców

tym w szczególności ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców i innych podmiotów (art. 119zhb). Dotychczas Minister Finansów nie skorzystał z tego uprawnienia. Wyżej wymieniony przepis umożliwia wykorzystywanie danych posiadanych przez izbę rozliczeniową do opracowywania analiz skutków

P.A. Nova szacuje spadek wpływów z czynszów na 80-85% w czasie ograniczeń handlu

obniżenie poziomu wpływów z tytułu czynszu najmu i opłat eksploatacyjnych. Zarząd grupy dla potrzeb analizy skutków finansowych obecnej sytuacji przyjmuje scenariusz obowiązywania ograniczeń w handlu detalicznym do końca czerwca br. Prognozowany spadek wpływów czynszowych w tym okresie wyniesie w obiektach

Polacy chwilówki spłacają chwilówkami. W końcu zostają bankrutami

Polacy chwilówki spłacają chwilówkami. W końcu zostają bankrutami

nie chcą udzielić pomocy finansowej, albo te osoby krępują się o nią poprosić, wstydzą się swej sytuacji - mówiła niedawno w "Gazecie Wyborczej" mecenas Beata Strzyżowska , właścicielka i szefowa poznańskiej kancelarii radcy prawnego Wśród bankrutów są też ludzie żyjący ponad stan. Wydawali

Sejm skierował projekt tzw. tarczy 4.0 do Komisji Finansów Publicznych

Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Sejm skierował projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (tzw. tarczy 4.0) do sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Inwestowanie w dzisiejszych czasach, przy tak galopującej inflacji, jest wręcz koniecznością

rozwiązaniem jest współpraca z doradcą finansowym, który takową wiedzę posiada. W co dzisiaj powinnyśmy inwestować? - To jest zależne od wielu czynników. Między innymi, aby dobrać odpowiednie rozwiązania inwestycyjne konieczne jest przeprowadzenie analizy finansowej, która da nam odpowiedzi na pytania

Kolejny chiński deweloper nie spłaca pożyczek. Firmy boją się fali bankructw

skutki zadłużenia dla kondycji finansowej - pisze CNN .  To niejedyny dług firmy. Drugi największy deweloper w Chinach - Country Garden - podał, że Fantasia nie oddała mu około 700 mln juanów (109 mln dol.) pożyczki.  Problemy Fantasii i Evergrande niepokoją rynek W efekcie agencje ratingowe S

ZBP: Spadająca rentowność banków obniża odporność polskiej gospodarki na kryzys

sektora finansowego do efektywnego wspierania rozwoju polskiej gospodarki ulega pogorszeniu. "Coraz intensywniejsze działania podmiotów spoza sektora finansowego zaburzają dotychczasową dynamikę kluczowych procesów gwarantujących płynność finansową systemu bankowego (m.in

Projekt SRKK stawia na rozwój produktów i usług, pośrednictwa i innowacyjności

postrzegany przez uczestników rynku finansowego jako jedno z istotniejszych ograniczeń dalszego, harmonijnego rozwoju polskiego rynku kapitałowego, co jest szczególnie ważne w kontekście rosnącej presji konkurencyjnej. Brak aktywnego udziału banków w obrocie zorganizowanym negatywnie wpływa na płynność

Tania woda? Już niedługo. Ponad tysiąc wniosków samorządów o zmianę taryf za wodę i ścieki

wodno-kanalizacyjne tracą płynność finansową, nie mają środków na inwestycje, a coraz częściej także na remonty. – Zważywszy, że wodociągi są istotnym elementem infrastruktury krytycznej, sytuacja ta stanowi realne zagrożenie. Bez dobrej jakości wody nie ma bowiem sprawnego, codziennego

Bankructwo Evergrande możliwe już za 25 dni. Wszyscy jesteśmy zależni od kaprysu Chin

spółka wydała komunikat, w którym przekazała, że porozumiała się z inwestorami w sprawie zapłaty odsetek od obligacji juanowych w wysokości 232 mln juanów, czyli około 35 mln dol. Nastroje poprawiła również informacja, że chiński bank centralny zasilił system finansowy zastrzykiem płynności. Media z

ZEW Kogeneracja zawiesza wypłaty dywidendy z zysków za lata 2018-2020

odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych. Każdorazowo propozycja wypłaty dywidendy uzależniona będzie w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia spółki, planowanych wydatków inwestycyjnych w kolejnych okresach, analizy płynności finansowej spółki oraz aktualnej i antycypowanej sytuacji

Morawiecki: Raiffeisen Bank International powinien zrobić to, co zaleca KNF

Kraków, 31.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jest regulatorem rynku finansowego, dlatego Raiffeisen Bank International (RBI) powinien zrobić to, co Komisja zaleca tj. przeprowadzić IPO Raiffeisen Bank Polska (RBPL) w terminie do 30 czerwca br., wynika z

KNF wyklucza bezterminowo B3System z obrotu na GPW

dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. Wśród zarzutów wobec spółki Komisja wymienia: niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieujawnienie analizy

Prezes UOKiK wszczął postępowania antyzatorowe względem 51 przedsiębiorców

Warszawa, 06.07.2020 (ISBnews) - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny wszczął w czerwcu br. postępowania w sprawie zatorów płatniczych względem 51 dużych przedsiębiorców, poinformował Urząd. Celem działań jest poprawa płynności finansowej

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

kwarantanną, która może skutkować zmniejszeniem płynności instrumentów finansowych notowanych na GPW. Procedury grupy GPW uwzględniają scenariusze zagrożeń wywołanych epidemią oraz rozwiązania operacyjne i formalnoprawne, pozwalające zapewnić ciągłość działania GPW. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania

W sklepach karp stał się rybą premium. Nowe pokolenie nie ma do niego sentymentu. Za ile i gdzie go kupić?

;Lepiej złóż ten formularz PIT. Możesz zyskać 300 zł płynności finansowej miesięcznie Sieci handlowe zmieniają politykę W czasach, gdy zdrożało wszystko, a wzrosty cen żywności w niektórych kategoriach idą dziesiątkami, karp jako symbol świąt dużo stracił. Dane GUS za listopad. Mąka podrożała o 42,2

Rząd przedłuży wakacje kredytowe? Tego spodziewają się bankowcy [TYLKO W WYBORCZA.BIZ]

? - Wszyscy już mocno odczuwamy skutki rosnącej inflacji. Konsumenci powinni dostosować wydatki do wolniejszego wzrostu dochodów lub nawet ich obniżenia, czyli np. przesunąć w czasie zakup dóbr trwałego użytku czy mieszkań. Z punktu widzenia firm najważniejsze jest utrzymanie płynności. Powinny mieć na uwadze

Bioton: Środki ze zbycia SciGen na poprawę płynności i analogi insuliny

; - czytamy dalej. Zarząd na podstawie przeprowadzonych analiz jest przekonany, iż pozyskane z transakcji środki w wysokości ok. 100 mln zł, które wpłyną w najbliższych dniach na konto spółki, pozwolą Biotonowi na zdecydowaną poprawę płynności finansowej umożliwiając istotną

Bibby MSP Index: Już 70% MŚP odczuło spadek wpływów w zw. z pandemią

. Wszystkie podejmowane kroki mają na celu doraźne ratowanie płynności finansowej. "Trudno dziwić się, że w czasach chaosu wywołanego epidemią przedsiębiorcy częściej decydują się na podjęcie szybkich działań, niż na strategiczne analizy. Obserwujemy jednak, że na rynku sporo

FPP: Środki na walkę z COVID-19 powinny trafiać też do podwykonawców szpitali

. Jeżeli umowy nie będą zmienione, wszystkie te usługi będą wykonywane na niewystarczającym poziomie. Cena tego zaniechania będzie znacznie wyższa niż zwiększenie nakładów" - czytamy w komunikacie. Nie mniej istotne jest wsparcie płynności finansowej wykonawców, podkreśliła

KNF uchyliła karę 1,5 mln zł i nałożyła na Compensę karę w wysokości 1,1 mln zł

kapitałowo, o niskim kapitale zakładowym, które powstały i wyemitowały obligacje w krótkim czasie przed dokonaniem inwestycji i brak było wiarygodnych analiz ich sytuacji finansowej. Niejednokrotnie nabywano wszystkie wyemitowane przez dany podmiot papiery wartościowe lub instrumenty finansowe z opcją wykupu

Carmen Reinhart: Ta inflacja to nie jest coś przejściowego

ryzyk bilansowych, które są duże. Nadmiar środków finansowych prowadzi do innych rodzajów nadmiarów, i bardzo łatwo przejść z boomu do upadku, z hossy do bessy. Jedną ze swoich kultowych prac - analizy opracowanej na cztery ręce z Kennethem Rogoffem w 2010 roku - podsumowała pani stwierdzeniem, że dług

B3System złożył do KNF wniosek o uchylenie wykluczenia z GPW

, w którym decyzja stanie się ostateczna. Wśród zarzutów wobec spółki Komisja wymieniła: niezamieszczenie rzetelnych i kompletnych ujawnień związanych z ryzykiem płynności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014; nieujawnienie analizy wrażliwości dla

PKN Orlen: Rozmowy z KE w sprawie przejęcia Lotosu w finalnej fazie

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Ze względu na złożoność procesu przejęcia Grupy Lotos przez PKN Orlen, Komisja Europejska (KE) uznała dzisiaj, że potrzebuje więcej czasu na jego pełną analizę. Dlatego współpraca z Komisją będzie kontynuowana w tzw. drugiej, finalnej fazie

Skarbiec TFI liczy na klientów korporac. szukających alternatywy dla depozytów

inwestycyjnego jest płynność, poinformował ISBnews.TV dyrektor zarządzający w Skarbiec TFI Norbert Talarczyk. "Na rynku widzimy, że jest bardzo dużo nadwyżek finansowych, stopy procentowe są niskie i klienci instytucjonalni szukają alternatywnych rozwiązań dla depozytów bankowych

Bumech miał 6,69 mln zł straty netto z dz. kont., 9,5 mln zł EBITDA w 2019 r.

zadłużenia emitenta. Generowane przychody zabezpieczyły regulowanie płatności, a dzięki konwersji, zredukowano zadłużenie o niemal 24 mln zł. Pozwoliło to w znacznym stopniu obniżyć miesięczne raty płacone w ramach układu zawartego z wierzycielami, tym samym poprawiając bieżącą płynność finansową. Wynik

Euler Hermes: Firmy oczekują takich samych warunków sprzedaży, jakie oferują

przede wszystkim zachowaniem ich płynności finansowej, jak i w pewnym stopniu pozycją rynkową. Zmiany w skali roku wydają się nieduże, ale znamienne jest, iż w kilku kluczowych gospodarczo województwach, takich jak mazowieckie, wielkopolskie czy pomorskie, nastąpiło równoczesne

PIE/PFR: Dalszą redukcję zatrudnienia planuje 8% firm, płac - 21%

. Subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstw nie zmieniła się w porównaniu z końcem kwietnia. 42% firm ocenia swoją płynność jako dostateczną, by przetrwać powyżej 3 miesięcy, tyle samo deklaruje zdolność przetrwania przez maksymalnie 3 miesiące, zaś 9% firm nie ma żadnych rezerw finansowych. O

Kogeneracja zamierza przeznaczać na dywidendę 10-40% jedn. zysku w l. 2018-2022

okresach, analizę płynności finansowej spółki oraz aktualną i antycypowaną sytuację rynkową" - czytamy w komunikacie nt. nowej polityki dywidendy. Polityka dywidendy na lata 2018-2022 ma zastosowanie począwszy od dnia podjęcia powyższej uchwały (24 kwietnia), podano także

PwC: Luka gotówkowa w branży modowej może wynieść 11-32 mld zł

systemu bankowego. Możliwa utrata płynności finansowej branży modowej dotknie również szeregu innych sektorów, jak choćby usług ochroniarskich czy sprzątania powierzchni handlowych, co pogłębi negatywne skutki dla całej gospodarki" - czytamy dalej w materiale. Prace nad

Niespłacone kredyty, należne podatki nie umierają. Jak zabezpieczyć bliskich na wypadek swojej śmierci?

dobrana suma ubezpieczenia, czyli kwota, którą otrzymają bliscy w przypadku śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczenie na życie powinno zapewnić bliskim płynność finansową i pozwolić im na zaadaptowanie się do nowych warunków życiowych. Powinna ona odpowiadać przynajmniej wysokości zaciągniętych zobowiązań

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

instytucjami tego sektora sprawuje KNF. NIK zwróciła uwagę, że efektem tych działań był wzrost średniego poziomu spełniania przez banki wymogów nadzorczych w zakresie płynności i adekwatności kapitałowej. Z danych sprawozdawczych banków oraz analiz NBP wynika, że w 2017 r. zahamowana została spadkowa tendencja

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu będzie stała, ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich

KNF podtrzymuje, że oczekuje debiutu Raiffeisen Bank Polska na GPW do 30 VI br.

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podtrzymuje, iż oczekuje od Raiffeisen Bank International (RBI) przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej (IPO) Raiffeisen Bank Polska (RBPL) na warszawskiej giełdzie do 30 czerwca br., podał KNF

Nie kupisz już książki w małej księgarni, wkrótce rodzinne placówki staną się tylko wspomnieniem

klientów, w końcu samo staje się niewypłacalne. A to już najprostsza droga do utraty płynności finansowej i bankructwa – wyjaśnia Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy. Małe księgarnie ciągną na dno małych wydawców. Niedługo małe, rodzinne księgarnie staną się tylko wspomnieniem. 

FPP apeluje do Rady Dialogu Społecznego o ocenę skutków epidemii koronawirusa

epidemii nie będą mogli wywiązać się ze swoich zobowiązań. Postulujemy także przygotowanie kredytów preferencyjnych dla firm, które mogą na skutek zapaści gospodarczej utracić płynność finansową, wymieniono w materiale. "Przedsiębiorcy stają przed trudnymi decyzjami, które

Elektrobudowa miała wstępnie 34,1 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019

- Korekty związane wyceną rozrachunków zgodnie z MSSF 9" - czytamy w dokumencie. Według spółki, kluczowym czynnikiem wpływającym na wyniki finansowe jest obecna złożona sytuacja w zakresie płynności finansowej i dostępu do finansowania zewnętrznego oraz gwarancji bankowych

Interwencja Chińskiego Banku Centralnego może dziś pomóc notowaniom na GPW

Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Zastrzyk kapitału dostarczony do chińskiego systemu finansowego może ograniczyć obawy o przyszły wzrost gospodarczy. Dobra sesja na giełdach azjatyckich może też zwiastować uspokojenie inwestorów po wahaniach nastrojów w związku z

Deweloper: Mamy klientów, którzy kupują nawet 20 lokali. Przychodzą i mówią: "Całe piętro poproszę"

deweloperski od kilku lat zmaga się z wieloma problemami. Najpierw była pandemia, potem wybuchła wojna w Ukrainie, która nałożyła się na wysokie stopy procentowe. Gwałtownie obniżył się popyt, więc jedyne, co mogliśmy zrobić, to ograniczyć podaż, żeby utrzymywać płynność i inwestycje oddawać w terminie. Koniec

PKO BP wdrożył narzędzie e-Windykacja dla małych i średnich firm

samodzielne zarządzanie płynnością finansową" - dodał dyrektor biura innowacji Grzegorz Pawlicki. e-Windykacja jest platformą online ułatwiającą zarządzanie wierzytelnościami i windykowanie zaległych należności. Użytkownik otrzymuje wsparcie w procesie windykacji na wszystkich

Przedsiębiorcy alarmują: puchnie bańka kredytów kupieckich. Pęknie po pandemii?

poważniejszy wydaje się wątek narastających zatorów płatniczych w polskim biznesie. Podczas gdy 2/3 firm w Polsce notuje spadek przychodów, prognozujemy, że te zatory będą się pogłębiać - mówi. Dodaje, że przedsiębiorstwa w Polsce mają problemy z płynnością finansową także w czasach prosperity. - W połowie

GPW zakłada, że nowe inicjatywy strateg. przyniosą 31% przychodów grupy w 2022

finansowym, zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o Wskaźnikach Referencyjnych ("BMR") nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.; 8. Instytut Analiz i Ratingu - upowszechnienie wiarygodnego ratingu na krajowym rynku dłużnych instrumentów finansowych

Geotrans miał wstępnie, z uwzględnieniem odpisu, 1 mln zł straty netto w IV kw.

płynność i zdolności operacyjne spółki. W opinii zarządu sytuacja finansowa jest stabilna, a w zakresie prowadzonej działalności nie pozostaje w żaden sposób zagrożona, podano także. Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje

Miraculum miało 0,98 mln zł straty netto, 0,81 mln zł straty EBIT w I kw. 2020

zmniejszyć obciążenie finansowe i koszty w kolejnych okresach. "Zarząd emitenta ocenia, iż dotychczasowe wyniki spółki, a w szczególności strata na poziomie operacyjnym w okresie sprawozdawczym zakończonym w dniu 31 marca 2020 r. oraz niskie wskaźniki płynności, nie powodują

NBP spodziewa się dalszego spadku wskaźników ROA i ROE banków

wysoki i powiększa się. Banki spełniają nadzorcze wskaźniki płynności. "Kluczowym warunkiem stabilności finansowej w Polsce jest utrzymanie stabilności sektora bankowego, który jest głównym źródłem finansowania gospodarki" - podkreślono w raporcie

BIK: Wartość portfela kredytów mikroprzedsiębiorców to 69,7 mld zł w I poł. br.

strony brak możliwości generowania środków pieniężnych spowodował problemy z płynnością finansową. Płynność finansowa została w dużej części utrzymana dzięki dziesiątkom miliardów złotych wypłaconych bezpośrednio z tarczy antykryzysowej zarówno w postaci pożyczek, jak i systemu gwarancji zarządzanego

Prezes GNB: Połączenie z Idea Bankiem to więcej plusów, niż minusów 

Finansowego (KNF), poinformował prezes GNB Artur Klimczak. "Widzę zdecydowanie więcej plusów niż minusów przy tym połączeniu. Biorąc pod uwagę sytuację, w której jest grupa, to nie widzę wielu potencjalnych poważnych problemów. Widzę natomiast sporo plusów" - powiedział

PKO BP: Rynek nieruchomości inwest. czeka spadek w II kw. 2020 i głębokie zmiany

magazynowym" - dodano. W dłuższym terminie wpływ na rynek inwestycyjny będzie mieć nie tylko ogólna sytuacja makroekonomiczna, ale i płynność na rynku finansowym. "Kryzys COVID-19 prawdopodobnie dosyć głęboko wpłynie na strukturę popytu na

Radpol: mBank oczekuje dokapitalizowania spółki kwotą minimum 10 mln zł

spółki przez akcjonariuszy określone zostały na kwotę minimum 10 mln zł w perspektywie najbliższych kwartałów i sezonu sprzedażowego 2017 roku" - czytamy w komunikacie. W tym samym piśmie mBank wskazał, że przeprowadził analizę sytuacji finansowej Radpolu, z której wnioski

Dom Development miał 38,54 mln zł zysku netto, 49,72 mln zł zysku EBIT w I kw.

. "Zarząd spółki zdecydował się na zabezpieczenie płynności finansowej spółek grupy poprzez uruchomienie linii kredytowych o wartości 248 440 tys. zł, dzięki którym skonsolidowany stan środków pieniężnych i środków na rachunkach powierniczych grupy na dzień 31 marca 2020 roku wyniósł 639 832 tys. zł

ZM Henryk Kania chcą wrócić do dotychczasowych wolumenów prod. w ciągu 3-6 mies.

finansowymi; 8. optymalizacja poziomu zatrudnienia i wprowadzenie modelu elastycznego zatrudnienia skorelowanego ze zmianami wolumenów produkcji - w okresie 2-4 tygodni; 9. szczegółowa analiza posiadanego majątku trwałego pod kątem wykorzystania do

KRD: Branża HoReCa miała 242 mln zł zaległości na początku kwietnia

udźwignąć zobowiązań wobec kontrahentów, przedsiębiorcy prowadzący lokale gastronomiczne i hotele zaczynali tracić płynność finansową, a w końcu trafiali do naszej bazy" - powiedział prezes KRD Adam Łącki, cytowany w komunikacie. W 2016 r. branża HoReCa miała do oddania

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

. FPP i Lewiatan oceniają zapowiadaną tarczę finansową jako potrzebne rozwiązanie, odpowiadające oczekiwaniom firm w obecnej nadzwyczajnej sytuacji. Kluczowe wyzwanie w aktualnych warunkach to dostarczenie przedsiębiorstwom płynności finansowej na adekwatną skalę, aby pokryć lukę powstałą na skutek

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw

. Według NBP, w badanej próbie silny spadek wykorzystania zdolności produkcyjnych łączył się z głębszym, na tle próby, oczekiwanym spadkiem popytu, zwłaszcza zagranicznego, tworzeniem się nadmiernych zapasów i z większymi trudnościami z utrzymaniem płynności finansowej. "

Jak napisać biznesplan, który pomoże firmie wystartować i rozwijać się?

kontrahentów, że warto w naszą firmę zainwestować. Dobry biznesplan udowodni, że: mamy atrakcyjny pomysł na biznes (albo jego rozwój), zrozumiałym językiem przedstawi rzetelne i wiarygodne kalkulacje finansowe, dokona analizy rynku wynikającej z danych, a nie z naszych wyobrażeń, pokaże symulację zyskowności

Za trzy miesiące zaczną obowiązywać PPK. A przygotowania idą powoli

w dużych firmach. – Relatywnie mały wzrost kosztów zatrudnienia z powodu PPK czy PPE nie oznacza braku dyskusji w niektórych firmach, zwłaszcza w tych, w których wynik netto jest niski w relacji do kosztów lub mających problemy z płynnością finansową. Dane GUS wskazują, że mimo dobrej

Wynagrodzenie za zarządzanie Skarbiec TFI wzrosło do 20,92 mln zł w I kw. 2019

istotny od wartości w analogicznym okresie w roku 2018 r. "Powyższa sytuacja może w ocenie spółki mieć wpływ na wyniki emitenta" - podkreślono w komunikacie. Według danych Analiz Online, na które powołuje się Skarbiec, na koniec marca 2019

EY: Sektor automotive utraci 1,4-7,5 mld zł potencjalnej wartości dodanej w 2020

całym roku - w pewnym stopniu może nastąpić przesunięcie popytu na kolejne miesiące. Nierealizowanie planów sprzedażowych przez dealerów oraz brak klientów w serwisach w krótkim czasie mogą spowodować problemy z płynnością finansową oraz redukcję zatrudnienia. "Branża

GPW wprowadza kontrakty term. na na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe

działalności. W portfelu każdego z indeksów znajduje się pięć spółek. Liczba spółek jest stała, a ich kwalifikacja ma miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek są ograniczane do 40%. Spółki z indeksów makrosektorowych to jednocześnie jedne z najpłynniejszych spółek notowanych na

Open Finance zdecydował o odpisie aktualizującym na ok. 19,44 mln zł

oraz po konsultacjach z audytorem zakończył proces dotyczący analizy możliwości ujęcia w kosztach podatkowych amortyzacji wartości firmy. W trakcie analizy zarząd dokonał ponownej oceny realizacji tego składnika aktywa z punktu widzenia przepisów podatkowych obowiązujących na dzień 30 czerwca 2017 roku

Państwowe banki nie realizują polityki rządu? Ograniczyły kredyty mocniej niż konkurencja

mniejsze zainteresowanie kredytami, bo płynność zapewniła im pomoc finansowa z kolejnych "tarcz". Poza tym po danych dotyczących wzrostu PKB widać, że inwestycje sektora prywatnego zostały wstrzymane. Czytaj także: Rzecznik Finansowy do odstrzału. Rządowi nie na rękę pozywać banki? Po lockdownie

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

;Spowolnienie" czy „kryzys" wybijają się z niemal każdej rynkowej analizy. Tymczasem Christine Lagarde stwierdziła, że scenariuszem bazowym dla Europejskiego Banku Centralnego jest brak recesji. Jednocześnie dodała, że na horyzoncie są czarne chmury. - W strefie euro rzeczywiście wyniki są

Prezes GH: Połączenie Idea Banku i GNB byłoby korzystne dla akcjonariuszy

Warszawa, 21.09.2018 (ISBnews) - Połączenie Idea Banku i Getin Noble Banku (GNB) przyniosłoby znaczące synergie biznesowe oraz kosztowe, zwiększyłoby płynność akcji, a tym samym byłoby korzystne dla akcjonariuszy, wynika ze słów prezesa Getin Holding Piotra Kaczmarka

KUKE: Firmy ubezpieczają ok. 15% eksportu na Białoruś i ponad 3% na Ukrainę

samym płynność finansową i kondycję polskiego przedsiębiorstwa, wskazała KUKE. "Rynki wschodnie wiążą się ze zwiększonym ryzykiem prowadzenia działalności m.in. w związku z cechującą je niestabilnością polityczną. Systematycznie rosną statystyki przedsiębiorstw z

Wasko miało 0,18 mln zł zysku netto, 0,51 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

wartości wskaźników zadłużenia" - podano. Grupa kapitałowa Wasko S.A. utrzymuje dobra kondycję finansową optymalizując źródła finansowania majątku i szerzej korzystając z finansowania zewnętrznego. Stan środków pieniężnych przy uzyskanych wynikach analizy wskaźnikowej

Prezeska Fundacji Firmy Rodzinne: Poziom zaufania przedsiębiorców do rządu sięgnął dna

przedsiębiorcy mają wobec rządu w tym trudnym okresie. Jakie najważniejsze wnioski z nich płyną? - Praktycznie wszyscy przedsiębiorcy mają lub będą mieli kłopoty z płynnością finansową. Tylko 6 proc. firm ma dość pieniędzy, żeby przetrzymać ponad trzy miesiące bez zwalniania pracowników. A zatem – jak

Prezes GPW: Rozpoczynamy konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi rynkami

finansowym, zapewnienie zgodności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o Wskaźnikach Referencyjnych ("BMR") nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r.; 8. Instytut Analiz i Ratingu - upowszechnienie wiarygodnego ratingu na krajowym rynku dłużnych instrumentów finansowych

Elektrobudowa zmierza do emisji akcji serii F do 66% podwyższonego kapitału

finansowej spółki oraz uwarunkowań finansowych, w tym potencjału wsparcia ze strony instytucji obecnie finansujących spółkę, a także podmiotów spoza tego grona) podjął decyzję o kontynuacji analiz wybranych opcji finansowania, w tym: przeprowadzenia emisji akcji, zgodnie z uchwałami zwyczajnego walnego

GetBack planuje przygotowanie nowej strategii po rozpoczęciu restrukturyzacji

inwestycyjnych zamkniętych. Ponadto GetBack zakłada "stabilizację finansowania grupy, możliwość efektywnego zarządzania płynnością w ramach grupy, stabilizację sytuacji finansowej grupy niezbędną dla niezakłóconej obsługi funduszy zamkniętych w zakresie zarządzania portfelami oraz

Idea Bank uruchomił w Gdańsku przestrzeń coworkingową Idea Spot

organizację powstał po analizie potrzeb klientów, którzy chcieliby otrzymywać wsparcie zarówno doradcze, jak i organizacyjne, szczególnie w początkach prowadzenia działalności" - czytamy w komunikacie. W nowo otwartym Idea Spocie obok siedziby banku funkcjonują firmy z grupy

KE zastosowała procedurę 'stop the clock' w sprawie połączenia Orlenu i Lotosu

przeanalizowanie przedstawionej dokumentacji przed podjęciem finalnej decyzji. "Procedura 'stop the clock' jest wykorzystywana przez Komisję w pogłębionej fazie analiz, szczególnie w przypadku skomplikowanych procesów przejęć kapitałowych. Byliśmy na to przygotowani. Obu stronom

Prezes GPW: Nowe 14 inicjatyw strategicznych podnosi capex o 22 mln zł w 2018

dnia 8 czerwca 2016 r.; 8. Instytut Analiz i Ratingu - upowszechnienie wiarygodnego ratingu na krajowym rynku dłużnych instrumentów finansowych, co w perspektywie średnioterminowej przyniesie wymierne korzyści polskiej gospodarce; 9. GPW Data

Grupa Cyfrowy Polsat rozważa refinansowanie w najbliższym czasie

będzie m.in. pozytywnym rezultatem prowadzonych obecnie analiz oraz aktualną sytuacją na rynku finansowym i zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie wykonywania obowiązków informacyjnych spółki" - podsumowano w informacji. Cyfrowy Polsat i Polkomtel to

Na 9 Fund Forum Analiz Online dyskutowano m.in. o PPK, MiFID II, SRRK

jednak wiele rozwiązań wymaga doprecyzowania. Ciekawą zmianą z punktu widzenia inwestora są kwestie podatkowe, np. kompensacja zysków i strat w przypadku różnych instrumentów finansowych, m.in. funduszy inwestycyjnych" - relacjonowały Analizy Online. Podczas Forum rozdano

Sagan Consulting: Przedsiębiorcy nie wiedzą jaki jest stan finansów ich firmy

sytuacja kiedy firmy, które poczyniły duże nakłady inwestycyjne biorą kredyt obrotowy, tylko dlatego, iż jest wygodniejszy i szybciej dostępny z proceduralnego punktu widzenia. Rezultatem jest pogorszona kondycja finansowa firmy oraz problemy z płynnością. W takich przypadku wcześniej powinna zostać

WEI: Wyższy VAT na nektary i napoje owocowe zaszkodzi branży, skomplikuje system

co wielu z nich może mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej, koniecznej do prowadzenia działalności gospodarczej" - wskazał Kamil Rybikowski, współautor raportu. "Postulujemy utrzymanie jednolitej 5% stawki podatku VAT na sok, nektary i napoje owocowe

Skąd wziąć pieniądze na wakacje? Wielu Polakom znów grozi spirala zadłużenia

koniecznie chcemy się zapożyczyć, to przemyślmy dobrze, czy nasza sytuacja zawodowa jest stabilna i nie grozi nam w najbliższym czasie obniżenie albo utrata dochodów. – Korzystanie z usług banków, SKOK-ów czy firm pożyczkowych jest naturalną metodą zarządzania płynnością finansową gospodarstwa domowego

Szykuj się na ciągłe zmiany cen. Ekonomistka: "Wysoka inflacja zostanie z nami nawet 4 lata"

; czasach przedsiębiorstwa tego nie robią na taką skalę, bo to zamraża gotówkę, tym samym wpływa na ich ograniczenie płynności finansowej itp., zwiększa też koszty magazynowania. Ale tu była obawa, że zabraknie komponentów do produkcji. Nigdy w tak silnym stopniu zapasy nie budowały nam wzrostu PKB

Magellan: Wskaźnik płynności szpitali poprawia się pomimo słabych wyników 

Warszawa, 28.11.2017 (ISBnews) - Pomimo niekorzystnych wyników finansowych, średni wskaźnik płynności szpitali poprawia się z roku na rok dzięki spadającemu udziałowi zobowiązań wymagalnych. W 2018 roku wydatki na leczenie szpitalne mają wzrosną o 15%, ale szpitale będą musiały

Masz firmę? Bankowcy: Zapomnij o kredycie gotówkowym

, gastronomicznej i motoryzacyjnej mieli mniejsze szanse na kredyt. Powód? Statystyka. To oni częściej mają problemy z płynnością finansową.

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wobec której zachodzi jedynie przesłanka niewypłacalności, a poza przedmiotem analizy sądu, przynajmniej na tym etapie postępowania pozostaje, czy i w jakim stopniu dana osoba doprowadziła do swojej niewypłacalności lub zwiększyła jej stopień. Nowelizacja