analiza normatywna

FPP/ CALPE: MPiT powinno nadzorować całą legislację dot. przedsiębiorców

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). "Ponadto wszystkie ustawy mające wpływ na gospodarkę i tworzących ją pracodawców oraz pracowników powinny mieć przynajmniej 12 miesięczne vacatio legis oraz podlegać

FPP, CALPE chcą, by przepisy zmieniać nie częściej niż po 3 latach obowiązywania

Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Racjonalna procedura legislacyjna powinna zakładać m.in. że te same przepisy zmienia się nie częściej niż po upływie 3 lat obowiązywania, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej

FPP, CALPE proponują zasadę czasowego działania pilnie zmienianych przepisów

Polskich (FPP), prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski. "Należy odrzucić przyzwyczajenia skutkujące pochopnymi pracami legislacyjnymi, z których bardzo trudno się wycofać. Ustandaryzowanie sposobu oceny potrzeb regulacyjnych

FPP, CALPE postulują powołanie niezależnego podmiotu oceniającego OSR-y

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) przedstawiły rekomendacje na rzecz poprawy jakości prawa stanowionego w Polsce i proponują w nich m.in. zwiększenie znaczenia oceny skutków

TK "uratuje" państwo przed odszkodowaniami za lockdown? Premier Morawiecki i rządowi prawnicy na to liczą

TK "uratuje" państwo przed odszkodowaniami za lockdown? Premier Morawiecki i rządowi prawnicy na to liczą

(obowiązują terminy), ale tym razem się zgodził, bo prawnicy Prokuratorii Generalnej argumentowali m.in., że roszczenia przedsiębiorców są "swoiste", "wymagają pogłębionej analizy dokumentów". - Skoro Prokuratoria potrzebowała aż tyle czasu na odpowiedź, oczekiwaliśmy na naprawdę

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

nawet na 120 miesięcy, czyli na 10 lat. Minimalny okres w leasingu finansowym wynosi 12 miesięcy. W umowie leasingu operacyjnego okres uzależniony jest od stawki amortyzacji podatkowej. Minimalne okresy wynoszą wówczas 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji - wylicza Warmuła. Oferty firm leasingowych

BAS: Projekt ustawy dot. płac w NBP podlega notyfikacji EBC

Warszawa, 25.01.2019 (ISBnews) - Projekt ustawy dotyczący płac w Narodowym Banku Polskim (NBP) nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej, ale podlega notyfikacji Europejskiemu Bankowi Centralnemu w trybie art. 127 ust. 4 TfUE, wynika z opinii do projektu Biura Analiz

Żenujące kulisy uchwalania "Polskiego ładu". Nawet w rządzie są przeciwnicy tempa narzuconego przez Morawieckiego

Żenujące kulisy uchwalania "Polskiego ładu". Nawet w rządzie są przeciwnicy tempa narzuconego przez Morawieckiego

rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów w dniu dzisiejszym – z uwagi na objętość projektowanej ustawy (część normatywna projektu ustawy liczy 256 stron) oraz skomplikowanym charakterem rozwiązań w nim zawartych – nie jest możliwe dokonanie jej oceny prawno-legislacyjnej, w tym również w

Winę za sypiący się "Polski ład" rząd zwalił na księgowych. A urzędnicy KAS bez ogródek stwierdzają: "Nie wiemy, o co w nim chodzi"

Winę za sypiący się "Polski ład" rząd zwalił na księgowych. A urzędnicy KAS bez ogródek stwierdzają: "Nie wiemy, o co w nim chodzi"

drobną pomyłkę. I taka właśnie pomyłka miała miejsce przy wypłacie pensji dla niektórych nauczycieli czy mundurowych - tłumaczył szef rządu . W rządzie i resorcie finansów trwają analizy. Czy to wystarczy, by zatrzymać bałagan? Czy jest jeszcze jakiś trup w szafie? Czy potrzebny jest kozioł ofiarny, czy

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika rząd ma przyjąć w IV kw. 2018 r.

wystąpi taka konieczność, wspierającego zobowiązanego w powstałym sporze. Inną bardzo istotną grupą spraw będzie bieżąca analiza stosowania prawa podatkowego i funkcja sygnalizowania zmian co do praktyki stosowania lub co do stanowienia prawa podatkowego" - czytamy w materiale

Plantator walczy z PZU o ponad 3 mln zł. "Od ćwierć wieku zajmuję się prawem, ale takie podejście to dla mnie nowość"

Plantator walczy z PZU o ponad 3 mln zł. "Od ćwierć wieku zajmuję się prawem, ale takie podejście to dla mnie nowość"

poniżej zera. Taka utrzymuje się do rana. Przymrozki przygruntowe w tamtej okolicy potwierdzają też analizy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Przedsiębiorca zleca pracownikowi oględziny plantacji, ma robić zdjęcia. Fachowe oko bez trudu dostrzeże na nich, że część plantacji jest przemrożona

Ile zarabiają kapelani w wojsku, skarbówce, straży granicznej, więziennictwie, szpitalach. I ilu ich jest?

Ile zarabiają kapelani w wojsku, skarbówce, straży granicznej, więziennictwie, szpitalach. I ilu ich jest?

robią kapelani w skarbówce? – Żartujemy, że powinniśmy go sadzać przy rozmowach z podatnikami. Przy kapelanie mówiliby wszystko jak na spowiedzi, prawdę i tylko prawdę – uśmiecha się pracownica skarbówki. Resort finansów przyznaje, że „nie przeprowadzono analiz w zakresie przydatności

"The New York Times": Sprośny i dosadny. Czy Scott Galloway jest Howardem Sternem świata biznesu?

"The New York Times": Sprośny i dosadny. Czy Scott Galloway jest Howardem Sternem świata biznesu?

pieniędzy, zwolnieniach w szybko rozwijających się firmach oraz zawiłościach prawnych związanych zakupem Twittera przez Elona Muska (wówczas ta transakcja była bardzo prawdopodobna). Scott Galloway i sprośne żarty W każdym odcinku Galloway serwuje uderzający do głowy koktajl złożony z analizy danych

Mały przedsiębiorca od rejestru nie ucieknie

Mały przedsiębiorca od rejestru nie ucieknie

. 29, o ile rejestr jest dla przedsiębiorcy dodatkowym obowiązkiem, o tyle nie powinien być „szczególnie poważnym obciążeniem”, w dodatku w obliczu RODO może sporo ułatwić. Rejestr ma być przydatnym wsparciem dla analizy konsekwencji przetwarzania danych, czy to istniejącego czy planowanego

NIK: Do 100 lat potrwa osiągnięcie wymaganego poziomu stężeń pyłów zawieszonych

Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Działania stosownych ministerstw, ale także samorządów wojewódzkich i gminnych (z wyjątkiem nielicznych przypadków) dotyczące zmniejszenia średniorocznego stężenia pyłów zawieszonych były daleko niewystarczające, wynika z analizy Najwyższej Izby

Zmniejszenie składek do OFE może być niekonstytucyjne

dziedziczenia, do zabezpieczenia społecznego i zasadzie zaufania obywateli do państwa. "Analiza projektu założeń prowadzi do wniosku, że akt normatywny, który powstałby w związku z ich realizacją, naruszałby Konstytucję RP" - napisali w opinii prawnicy kancelarii. Prawo do

NIK:Regulacje ME dot. ograniczeń ruchu w miastach nie poprawią jakości powietrza

emisyjnych przyjętych w tych strefach. Analiza przeprowadzona przez NIK na przykładzie Warszawy, Krakowa, Katowic, Wrocławia i Łodzi (w czterech z nich występują przekroczenia normatywnych stężeń NO2 głównie z uwagi na emisję z sektora transportowego) wskazała, że, stosownie do

MF skierowało do konsultacji nowelizacje dot. m.in. podatku CIT w wysokości 9%

proponowanego aktu normatywnego wpływać będą zarówno na dochody, jak i wydatki jednostek sektora finansów publicznych, tj. budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Resort szacuje, że w ciągu 10 lat obowiązywania ustaw do budżetu państwa wpłynie łącznie 7 476,7 mln zł, a do budżetów JST wpłynie 2

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

I GSK 956/21 - Wyrok NSA

skargi kasacyjnej, Naczelny Sąd Administracyjny może przeprowadzić kontrolę merytoryczną zarzutu. Wadliwość zarzutu jest bowiem możliwa do usunięcia w drodze rozumowania przez analizę argumentacji zawartej w uzasadnieniu środka odwoławczego, co nie narusza autonomii strony postępowania kasacyjnego do

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

III SA/Kr 1092/21 - Wyrok WSA w Krakowie

przedmiotowe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Konieczność wyjaśnienia kwestii uiszczenia opłat za zajęcie pasa drogowego przez wykonawcę robót była również przedmiotem analizy na etapie prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji, o co

MIB oczekuje na uzasadnienie skargi KE na ograniczenia dla ciężarówek w Polsce

Polski do Unii Europejskiej w naszym kraju dopuszczone zostały do ruchu pojazdy o nacisku pojedynczej osi 11,5 t w przypadku, gdy droga nie posiadała odpowiedniej nośności do ruchu takich pojazdów, były one traktowane jako pojazdy nienormatywne. Po zakończeniu okresu przejściowego, określonego w

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. 11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień

Ustawa PZP - Rozdział 1: Zakres działania

. Art. 154. Prezes Urzędu: 1) opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień;   Kup tańsze mieszkanie od komornika: Licytacje komornicze z całej Polski 2) podejmuje

Tygodniowy przegląd wiadomości ISBnews z sektora TMT

. 100 mln zł, uważa prezes Stowarzyszenia Krzysztof Głomb. Źródło: ISBnews Aukcja LTE : P4 (sieć Play) oraz Polkomtel (sieć Plus) apelują do wszystkich organów państwa, upoważnionych do zaskarżania aktów normatywnych do Trybunału Konstytucyjnego, o złożenie wniosku o zbadanie

Sztuka cięcia kosztów

wychodzi. Są straty? Są. To jest najgorsza rzecz, jaka może być - normatywne cięcie kosztów. Ja nawet zgłosiłem się z propozycją nagrodzenia z własnych środków pracy doktorskiej na temat "Ile kosztuje cięcie kosztów". Bo my te koszty tniemy często mechanicznie

Czy nadejdą zmiany w czynszówkach? Rząd przygotowuje zmiany w ustawie

dzielnicy lub gminy albo dla każdego budynku z osobna. Jednak żeby zobrazować skalę problemu, posłużymy się statystykami, które podało ministerstwo. Z jego analizy wynika, że wpływy czynszowe stanowiły w ubiegłym roku niespełna 67 proc. kosztów utrzymania lokali. W ankietowanych

analiza normatywna

Analiza normatywna - to analiza, która zawiera opinię wartościującą. Z pewnym uproszczeniem możemy powiedzieć, że z analizą normatywną w międzynarodowych stosunkach gospodarczych mamy do czynienia wówczas, gdy staramy się odpowiedzieć na pytania rozpoczynające się od słów: co powinno być. Jeżeli zatem chcemy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy należy wprowadzić cła na żelatynę, to prowadzimy

więcej o analiza normatywna na pl.wikipedia.org