analiza finansowa spółki giełdowej

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Nawet największe spółki giełdowe mają długi w KRD. Ich zobowiązania to prawie 24 mln zł

Nawet największe spółki giełdowe mają długi w KRD. Ich zobowiązania to prawie 24 mln zł

Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów, niemal jedna na osiem polskich spółek giełdowych ma problem z regulowaniem płatności. Największe długi wobec kontrahentów ma topowa spółka budowlana.

mBank na celowniku UOKiK-u. To przez nową gigantyczną opłatę za depozyt

Biuro maklerskie mBanku niespodziewanie wprowadziło olbrzymią podwyżkę opłat za depozyt zagranicznych papierów wartościowych. Klienci się poskarżyli i do gry wchodzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Złoty znów nurkuje. Kursy walut na poziomach niewidzianych od miesięcy

Złoty znów nurkuje. Kursy walut na poziomach niewidzianych od miesięcy

podwyżki stóp [w USA - red.] o 25 punktów bazowych i finalizację cyklu na pułapie powyżej 5,00-5,25 proc. Dało to wytchnienie dotkliwie przecenionemu dolarowi, ale także przyczyniło się do pogorszenia nastrojów inwestycyjnych, chociażby poprzez cios w wyceny spółek giełdowych, w tym szczególnie wrażliwego

GPW szykuje nowe standardy raportowania giełdowego i budowę hurtowni danych

których GPW powinna uczestniczyć" - podkreślił przedstawiciel GPW. Według planów giełdy, implementacja narzędzi bazujących na AI ma wspierać inwestorów uczestniczących w obrocie przy analizie danych giełdowych i finansowych. GPW prowadzi rynek

Azoty mają chrapkę na elektrownie. Co ze spływami po Dunajcu?

Azoty mają chrapkę na elektrownie. Co ze spływami po Dunajcu?

atrakcji turystycznych w tym regionie. A jest ona uzależniona od poziomu wody w Dunajcu, na co wpływ ma ZEW Niedzica.  Radni obawiali się też, że przejęcie ZEW Niedzica przez spółkę giełdową może w przyszłości ułatwić sprzedaż elektrowni zupełnie nowemu właścicielowi.  Sposób na Rosjan? Portal

Politycy w zarządach spółek oznaczają kłopoty. Ekonomiści policzyli, ile tracą firmy

Politycy w zarządach spółek oznaczają kłopoty. Ekonomiści policzyli, ile tracą firmy

wyższe i sięgały 28 proc. W raporcie ekonomistów czytamy również: „nie znajdujemy żadnego potwierdzenia dla poglądu, że powiązania polityczne poprawiają długoterminowe wyniki rynkowe spółek giełdowych w krajach Europy Środkowej. Zamiast tego stwierdzamy, że niektóre rodzaje powiązań politycznych

GPW: Skrócenie godzin sesji to ryzyko istotnego spadku obrotów oraz płynności  

niekorzystnie konkurencyjność GPW wobec innych platform obrotu instrumentami finansowymi, podała GPW. Dodatkowo krótsza sesja giełdowa spowodowałaby pogłębienie się nierówności w godzinach obsługi inwestorów pomiędzy zorganizowanymi platformami obrotu a nieregulowanymi rynkami pozagiełdowymi, których

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG m.in. o nowych regulacjach, cyfryzacji

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Dyrektorzy finansowi rynku kapitałowego podczas VIII Kongresu CFO Spółek Giełdowych SEG, który odbył się 23-24 października br. w Centrum Kongresowym Hotelu Warszawianka w Jachrance, dyskutowali o bieżących wyzwaniach, z którymi muszą się

VIII Kongres CFO Spółek Giełdowych SEG odbędzie się w Jachrance 23-24 X

współpracy z aparatem fiskalnym. W ramach czwartego bloku zaproszeni eksperci poruszą tematykę cyfryzacji, dyskutując o zmianach w otoczeniu spółek, znaczeniu analizy danych dla rozwoju biznesu oraz roli technologii w służbie spółki giełdowej. "

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Szok gospodarczy i nowe wyzwania

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Szok gospodarczy i nowe wyzwania

inwestycji, a więc rzeczywistą kondycję polskich samorządów. Naukowcy UEW przedstawią też m.in. analizę sprawozdań spółek giełdowych „Emocje, czyli ton w dokumentach spółek giełdowych". Pierwsza edycja Forum Ekonomicznego miała miejsce w 1992 roku. Do 2019 roku konferencję organizowano w Krynicy

Próchnik miał wstępnie 282 tys. zł zysku netto w 2016 r.

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - Uzyskany w 2016 r. szacowany wynik finansowy netto Próchnika wynosi 282 tys zł, poinformowała spółka. Szacunek został podany do wiadomości w związku z zakończeniem prac związanych z przygotowaniem wstępnego

GPW Benchmark w tym roku zostanie administratorem indeksów giełdowych

, cytowany w komunikacie. W ramach grupy kapitałowej GPW prowadzone są prace związane z wyodrębnieniem i przejęciem przez GPW Benchmark procesów administrowania indeksami giełdowymi. "Przygotowywany jest także wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego w

KNF zatwierdziła prospekt BoomBit w związku z planowanym debiutem na GPW

Warszawa, 05.04.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny BoomBit w związku z planowaną ofertą publiczną i ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka

Z giełdowej wartości polskiego giganta odzieżowego LPP wyparowało prawie 7 mld zł

Z giełdowej wartości polskiego giganta odzieżowego LPP wyparowało prawie 7 mld zł

jedną trzecią przychodów spółki, konkretnie – za 28,5 proc. Ukraina to 5 proc. sprzedaży całej grupy. Kraj ten wygenerował w ostatnim roku finansowym 713 mln zł przychodów. Decyzja o wycofaniu się stamtąd nie zapadła. Ale działalność na Ukrainie zostaje zawieszona na czas nieokreślony, "do

KPMG: Akcjonariusze spółek z WIG otrzymali ok. 24 mld zł w dywidendach w 2019 r.

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Spółki z indeksu WIG wypłaciły łącznie niemal 24 mld zł w dywidendach w 2019 r., co oznacza wzrost o 3 mld zł r/r, wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą KPMG w Polsce. Wśród spółek z indeksu WIG20 za niemal 3/4 wszystkich

GPW ma do końca roku przeprowadzić analizy ws. dezinwestycji nieruchomości

Warszawa, 30.10.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ma do końca roku przeprowadzić analizy i negocjacje dotyczące ewentualnej dezinwestycji przez GPW pakietu 24,79% akcji w spółce Centrum Giełdowe SA (CGSA), nieruchomości będących odrębną własnością GPW w

GPW wprowadza kontrakty term. na na indeks WIG.GAMES oraz indeksy makrosektorowe

działalności. W portfelu każdego z indeksów znajduje się pięć spółek. Liczba spółek jest stała, a ich kwalifikacja ma miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek są ograniczane do 40%. Spółki z indeksów makrosektorowych to jednocześnie jedne z najpłynniejszych spółek notowanych na

PwC: W SRRK cenne plany zwiększenia zaufania do rynku, poprawy ładu korporac.

niebędące spółkami giełdowymi w związku z ich istotnym wpływem na gospodarkę. Propozycje są dobre i ciekawe, natomiast kluczowe wyzwania będą wiązały się z samym ich wdrożeniem" - napisał Szułdrzyński w komentarzu na temat projektu SRRK. Podkreślił również, że o atrakcyjności

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

Płynności podlegać będą akcje spółek, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności, tzn. gdy na więcej niż połowie sesji giełdowych w ostatnim kwartale przed dniem okresowej weryfikacji liczba transakcji akcjami danej spółki będzie niższa niż pięć transakcji na sesję

Gdzie się podziało pół miliarda złotych Idea Banku? Sporne dane audytorów

Gdzie się podziało pół miliarda złotych Idea Banku? Sporne dane audytorów

koniec sierpnia 2020 r. Dwa miesiące wcześniej sytuację finansową Idei badała firma Grant Thornton - jej diagnoza była zupełnie inna, o szczegółach za chwilę. To oznacza, że w ciągu ośmiu tygodni bilans spółki pogorszył się ponad 600 mln zł, a długi przekraczały posiadany przez firmę majątek. Reszta była

Przegląd informacji ze spółek

wiceprezes zarządu ds. badań i rozwoju Marzenę Wieczorkowską. Jacek Gdański złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ds. finansowych Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN), podała spółka. The Farm 51 Group podpisał ostateczną wieloletnią

GPW jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne zw. z koronawirusem

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest narażona na umiarkowane ryzyko operacyjne i finansowe związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2, poinformowała spółka. "GPW, jako podmiot zapewniający

GPW bezterminowo zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack na żądanie KNF

spółki do końca dnia. GetBack poinformował wczoraj przed rozpoczęciem sesji giełdowej, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Spółka podkreśliła, że informacje

GPW: Nowy indeks WIG.Games oraz indeksy makrosektorowe od 18 III

względu na swoją specyfikę. Co ważne, liczba spółek, uczestników indeksu będzie stała, ich kwalifikacja będzie miała miejsce na podstawie analizy płynności, zaś udziały największych spółek będą limitowane. Takich zasad nie spełniają indeksy sektorowe, gdzie kwalifikacja spółek i ich wagi wynikają z ich

NN TFI wprowadziło do oferty pierwszy fundusz pasywny oparty na indeksie WIG-ESG

funduszy odpowiedzialnych. Oferujemy już NN (L) Globalny Odpowiedzialnego Inwestowania, w którym włączenie analizy ESG do procesu inwestycyjnego jest najgłębsze - do portfela funduszu trafiają wyłącznie spółki realizujące Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Stopień niżej znajduje się NN Polski

Nie chcą być najlepsi na świecie, ale najlepsi dla świata. Jak działają i czym są B Corpy?

ono na swoje otoczenie. Z tego powodu raportowanie niefinansowe z dobrej praktyki stało się już obowiązkiem m.in. dla spółek giełdowych, a inwestorzy zaczęli dokładnie analizować aktywność firm pod kątem ESG (environmental, social and corporate governance, czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i

Bain & Co: Liczba transakcji PE spadła w I-IV, inwestorzy czekają z przejęciami

mocno ograniczyły również sprzedaż swoich aktywów i skupiły się na stabilizowaniu sytuacji finansowej w spółkach portfelowych" - czytamy w komunikacie. Jednak, zdaniem ekspertów Bain & Company, gdy sytuacja nieco się uspokoi, fundusze powrócą na rynek zarówno po stronie

GPW, PFR, BIK i IAiR mają umowę ws. utworzenia agencji ratingowej

rynku polskim luki w dostępie do krajowego ratingu, analiz i ocen ryzyka. Działanie agencji ratingowej ma również służyć zwiększeniu znaczenia rynku długu w finansowaniu gospodarki oraz poprawie jakości polskiego rynku kapitałowego poprzez ułatwienie wyceny ryzyka inwestorów giełdowych" ? czytamy

"Cyberpunk 2077" zmienił krajobraz polskiej branży gier. Inwestorzy nie odwracają się od gamingu, ale obstawiają rozważniej

radości - wciąż pracuje nad łataniem błędów w grze i czeka na przywrócenie jej na cyfrową platformę Sony. Polski gaming to jednak nie tylko CD Projekt, ale też dziesiątki innych giełdowych spółek i cała masa firm, które jeszcze nie pomyślały o wejściu na parkiet, choć rozwijają mniejsze i większe projekty

PwC: Ponad 20% spółek z GPW nie informowało o rezygnacji z zasad dobrych praktyk

giełdowych, nie wywiązało się z obowiązku informacyjnego zapisanego w Regulaminie Giełdy. Jak wynika z analizy raportów spółek, które dotrzymały obowiązku informacyjnego w zakresie stosowania dobrych praktyk, średnio spółki giełdowe raportują nieprzestrzeganie 10 zasad, co oznacza

GPW ma list intencyjny ws. wykorzystania nieruchomości spółki

"Nowy Świat". Natomiast Centrum Bankowo-Finansowym "Nowy Świat" jest dominującym akcjonariuszem Centrum Giełdowego (CGSA), które jest współwłaścicielem (obok GPW) kompleksu Centrum Giełdowe, w którym siedzibę ma m.in. GPW, podała spółka. "W ramach

NIK nt. GetBacku: Działania instytucji państwa nieadekwatne do skali zagrożeń

sytuację finansową i prawidłowo wykonuje zadania, na które Komisja udzieliła zezwolenia. Ograniczyła nadzór nad spółką do analizy zmian danych i procedur działania, a po zmianie przepisów od 2016 r. także jej sprawozdań, przy czym czynności te nie były dokumentowane. W ocenie NIK

Przegląd informacji ze spółek

uchwałę o odwołaniu wystąpienie siły wyższej w spółce i poinformowaniu kontrahentów, podała spółka. Gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz badania nad analizą i rozwojem procesów przemysłowych - to zadanie KGHM Centrum Analityki, które otwarto w Zielonej Górze. To najnowsza

W lockdownie sprzedali kilkaset mieszkań. Nie wszyscy deweloperzy ucierpieli przez koronawirusa

Sprzedaż mieszkań w COVID-owym kwartale nie spadła aż tak, jak można się było spodziewać. Przynajmniej największym deweloperom. Najnowsze dane 16 deweloperskich spółek giełdowych zebrane przez serwis RynekPierwotny.pl wskazują, że ogółem między kwietniem a czerwcem sprzedały one o 25 proc. mniej

Afera GetBack. Podejrzewano, że sytuacja spółki jest zła, ale jest jeszcze gorzej

Wrocławska firma windykacyjna GetBack trzykrotnie obiecywała inwestorom przedstawienie sprawozdania finansowego za ubiegły rok - zgodnie z prawem miała to zrobić maksymalnie do końca kwietnia, ale zarząd spółki tylko przekładał terminy. Rynek i inwestorzy trwali w niewiedzy, a zainteresowanie

Ułańska fantazja, czyli pięć powodów, dlaczego giełdowy GetBack stoi na skraju bankructwa

Na 15 maja zarząd wrocławskiej spółki GetBack zapowiedział publikację raportu finansowego za 2017 r. Choć windykator miał to zrobić do 20 marca, zarząd unikał tego giełdowego obowiązku, a nawet okłamywał inwestorów, podając w komunikatach nieprawdziwe informacje bieżące. W konsekwencji od ponad

Przegląd informacji ze spółek

oraz stabilność finansową, podała spółka. R22 otrzyma ze spółki zależnej Vercom dywidendę w wysokości 7,3 mln zł oraz 4,4 mln zł wynagrodzenia związanego ze skupem akcji Vercom w celu ich umorzenia, podała spółka. Pekabex BET - spółka zależna

Afera GetBack. Nie ma decyzji w sprawie spłaty zobowiązań upadającej spółki

spółką giełdową. Wypuściła obligacje za ponad 2,5 mld zł. A już na początku 2018 roku okazało się, że ma poważne problemy finansowe i stoi na skraju upadłości. Obecnie wrocławski sąd prowadzi wobec GetBack postępowanie restrukturyzacyjne w trybie przyśpieszonego postępowania układowego. Dzisiejsze

Ronson: Zainteresowanie nabyciem spółki jest duże

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) - Zainteresowanie nabyciem pakietu akcji spółki od Global City Holdings oraz U. Dori Group Ltd jest duże, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. "Zainteresowanie jest spore. Są to zarówno inwestorzy

GPW rozpoczyna prace nad budową systemu GPW Data, wdrożenie w II poł. 2021 r.

Reporting Language" ( iXBRL). Umożliwienie automatyzacji procesu udostępniania oraz analizy danych giełdowych jest bardzo istotne dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Ten projekt pozwoli nam wyznaczyć nowe trendy w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych na polskim rynku kapitałowym"

GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack do końca dnia

zawieszeniu 28 rodzajów instrumentów. GetBack poinformował dziś przed rozpoczęciem sesji giełdowej, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Spółka podkreśliła, że

Przegląd informacji ze spółek

, podała spółka. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu analiz scenariuszy przewidujących pozyskanie dla spółki nowego znaczącego inwestora finansowego typu private equity jak również

PGE wdraża optymalizację, zamyka projekty spoza podstawowej działalności

wsparcia finansowego systemowej pomocy szpitalom i placówkom medycznym w walce z COVID-19 prowadzonej przez administrację rządową" - czytamy dalej. Decyzja zarządu związana jest z wynikami analizy korzyści projektów realizowanych w Grupie PGE oraz zmianami zachodzącymi w

KPMG: Premie płacone w wezwaniach do sprzedaży akcji systematycznie spadają

wezwania, z czego aż 32 zakończyły się sukcesem, a średnia arytmetyczna premia (w udanych wezwaniach) wyniosła 14%. Inwestorzy finansowi wzywali z kolei na akcje 20 spółek (17 wezwań zakończyło się powodzeniem), a oferowana premia w przypadku udanych wezwań wyniosła jedynie 8%. W ostatnich dwóch latach

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 wzrósł o 3,6 pkt m/m do 1 160,4 pkt we wrześniu

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Giełdowy Indeks Produkcji (GIP60) wzrósł o 3,6 pkt m/m do 1 160,4 pkt we wrześniu, podała firma DSR. "Spadki cen na GPW nie ominęły Giełdowego Indeksu Produkcji. Tylko 20 spółkom z GIP60 udało się we wrześniu

W co inwestować w pandemii? Cztery powody, dla których Polacy rzucili się na giełdę

doświadczenia specjalistów – radzi Jarosław Przybył, menedżer zespołu analiz i doradztwa w Alior Banku. Czym są ETF-y? ETF (ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. ETF-y notowane są na

PwC: Płace w zarządach wzrosły o 10%, w radach nadzorczych - spadły o 6% w 2015

roku przygotowuje analizę wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce. Różnice w płacach obu tych grup są ogromne. Wciąż w odczuciu polskich członków rad nadzorczych ich wynagrodzenia nie są adekwatne do wymaganego od nich poziomu zaangażowania w pracę na

GPW Benchmark udostępnił dokument dot. metody kalkulacji WIBOR/WIBID wg BMR

Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku

Beta ETF WIG20TR na bazie prawa polskiego zadebiutował na GPW

paszportowane na bazie prawa luksemburskiego. Jak zaznaczają przedstawiciele giełdy, Beta ETF na indeks WIG20TR pozwala w prosty i przejrzysty sposób mieć udział we wzroście wartości i rozwoju największych polskich spółek giełdowych wchodzących w skład indeksu WIG20TR, którego wartość

Przegląd informacji ze spółek

na 8 kwietnia, debiut giełdowy na maj. Mirbud zdecydował rozpoczęciu analizy możliwości i scenariuszy przejęcia całkowitej kontroli nad JHM Development i wycofania jego akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała spółka

Afera GetBacku. Spółka znów nie opublikowała sprawozdania finansowego za 2017 r.

. Dlaczego znów jest poślizg? GetBack i Deloitte, audytor spółki, nie udzielił odpowiedzi na pytania. Zabawa w kotka i myszkę na rynku finansowym Poprzednio GetBack także dzień lub dwa przed terminem publikacji raportu wydawał oficjalny komunikat o przesunięciu terminu. Bez specjalnego tłumaczenia dlaczego

WeWork i pozostałe jednorożce rozczarowują Wall Street

zrozumiałych powodów podwajał wartość tej spółki przy kolejnych rundach finansowania, a był w nich jedynym uczestnikiem - mówi Kamil Cisowski, dyrektor analiz i doradztwa inwestycyjnego Xelion. - Afera wokół WeWorka bardzo poważnie naruszyła wiarygodność tego inwestora, a ponieważ jest on dużym

W co inwestować w dobie kryzysu? Eksperci wskazują dwa obszary

"Jeśli sprzedajesz w desperacji, to zawsze sprzedajesz tanio" - zwykł mawiać Peter Lynch, jeden z najlepszych inwestorów w historii. Obecne przeceny to dobry czas do akumulacji spółek, a nie do ich sprzedaży. Decyzje odnośnie do inwestycji długoterminowych nie powinny być podejmowane pod

Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 0,56% m/m do 1129,63 pkt w styczniu

inwestorów w stosunku do spółek z branży produkcyjnej. Wskaźnik trendu giełdowego stanowi wiarygodny estymator wartości przedsiębiorstw, a co za tym idzie całej branży produkcyjnej. Ze względu na precyzyjną analizę wyników poszczególnych przedsiębiorstw produkcyjnych indeks GIP może stanowić wiarygodny

Chcesz samodzielnie inwestować w akcje? Od czego zacząć?

praca, albo wybieranie na ślepo i chusteczki. Można też rysować wykresy Znaczna część inwestorów giełdowych ignoruje kluczowe dane o kondycji finansowej spółki. Kupują akcje konkretnych spółek, kierując się analizą techniczną, a więc analizą wykresów

Przegląd informacji ze spółek

15 wobec 82 w czerwcu 2018 r., podała spółka. Infoscan otrzymał od GBF International SAS trzecie zamówienie na kolejnych 50 sztuk urządzeń MED Recorder wraz z licencją na użytkowanie oprogramowania służącego do analizy i przechowywania danych związanych z badaniem

Australijska spółka górnicza szykuje się do debiutu na GPW

Prospekt emisyjny Prairie Mining Limited został już notyfikowany w polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych spółka zadebiutuje w ciągu kilku najbliższych dni. Równolegle akcje australijskiej spółki notowane będą na dwóch innych

Wystartuje polska agencja ratingowa. Tym razem naprawdę

prezesury Adama Maciejewskiego - sama GPW powołała do życia Instytut Analiz i Ratingu, który miał się zająć oceną spółek, ale nic z tego nie wyszło - do dziś nie wydał żadnej oceny. Nie dla wszystkich Fitch i Moody's Teraz przyszedł czas na nowe otwarcie. Dzięki pieniądzom z PFR i BIK, które staną

TenderHut planuje zadebiutować na GPW na wiosnę 2019 r.

infrastruktury badawczo-rozwojowej, wymieniono w informacji. "Przeprowadzana obecnie analiza finansowa grupy kapitałowej TenderHut pozwala mi głęboko wierzyć w sukces planowanego debiutu giełdowego. Konsekwentnie realizowana strategia zagranicznej ekspansji oraz konsolidacji

GPW funduje na Ukrainie tablicę poświęconą Lechowi Kaczyńskiemu

finansowych elit O aktywności Grzywińskiego świadczy podpisane w środę porozumienie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych – pierwsze takie w historii GPW. SII to największa organizacja zrzeszająca drobnych graczy giełdowych. Porozumienie zakłada przygotowywanie wspólnych analiz dotyczących spółek

Apple za 2 bln dol. Czas zapolować na giganty technologiczne [PRZEGLĄD PRASY EKONOMICZNEJ]

Te spółki to Apple, którego wartość w tym tygodniu przekroczyła kwotę 2 bilionów dolarów, Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft i Aphabet, czyli spółka matka Google’a. „Do czwartku notowania akcji tych sześciu firm wzrosły o ponad 43 proc. w tym roku, podczas gdy akcje pozostałych firm

Przegląd informacji ze spółek

zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) wyraził pozytywną opinię w sprawie nałożenia na Santander Bank Polska

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

osiągane przez nie wyniki. Spółki z polskiej giełdy nie są przygotowane na te gruntowne zmiany. Spośród spółek giełdowych, które opublikowały sprawozdania albo oświadczenia niefinansowe za 2019 rok tylko 5 poinformowało, że opracowało strategię związaną ze zmianami klimatycznymi albo wdrożyło własną

Spółka Solorza zaskoczyła inwestorów. Akcje w górę o 27 proc.

przesłał do mediów oświadczenie, w którym informuje o złej sytuacji w spółce. "Niskie ceny energii i wciąż rosnące ceny uprawnień do emisji CO2 powodują pogorszenie sytuacji finansowej spółki. W obecnych warunkach zarząd ZE PAK zmuszony jest do natychmiastowego podjęcia trudnych, ale koniecznych

MF: Strategia dla rynku kapitałowego będzie wdrażana sukcesywnie do końca 2024r.

: liczba debiutów giełdowych utrzymuje się na niskim poziomie, częste są przypadki wycofywania spółek z obrotu giełdowego i znacząco zmniejszyła się aktywność inwestorów (szczególnie indywidualnych)" - czytamy dalej. Strategia będzie składać się z trzech głównych części

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

Premium Fund : Spółka która zmienia nazwę na Oxygen, jako pierwsza giełdowa firma pod logo swojej spółki zależnej Mousetrap Games, zbiera środki w crowdfundingowej emisji akcji na produkcję gier mobilnych. Ponadto nie wyklucza w przyszłości kolejnych emisji akcji w ramach kampanii crowdfundingowych

PZU liczy, że 'niebawem' pozna wyniki analiz dot. współpracy Pekao i Alior Banku

obydwie spółki są niezależnymi podmiotami giełdowymi, które nie pracują ze sobą inaczej, niż przy jakichś dorywczych projektach jak np. Polskie Forum Inwestycyjne w Nowym Jorku - to będzie naprawdę zależało od wielu faktorów. Przede wszystkim od synergii, które z tego będą wynikać" - powiedział także

Energa przeciwko swoim byłym prezesom. "Decyzja polityczna"

Pod koniec czerwca odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie giełdowej spółki Energa. Jak wskazują projekty uchwał, absolutorium za rok 2015 nie otrzymają członkowie dwóch zarządów, które kierowały spółką do początku grudnia: prezes Mirosław Bieliński, wiceprezesi Roman Szyszko

Skarbiec TFI: Korekty w globalnym trendzie wzrostowym to szansa na zakupy akcji

Skarbiec TFI Tomasz Piotrowski. Zaznaczył jednocześnie, że "nieodpowiedzialna" byłaby ekstrapolacja ostatnich dwóch miesięcy na cały rok. Styczniowa siła globalnych rynków giełdowych miała istotny wpływ na sytuację na giełdach w lutym. Zarówno na Starym Kontynencie, jak

Stoppoint zakłada przejście na GPW z NewConnect w IV kw. bieżącego roku

odbioru. Wchodzimy na rynek giełdowy, ponieważ daje szereg możliwości finansowych, inwestycyjnych, czy biznesowych, a także prestiż. Chcemy rosnąć bardzo szybko z roku na rok. Potencjał, jaki widzimy na zachodnich rynkach pozwala na taki optymizm. Jednym z naszych celów jest zwiększanie przychodów z

GPW wprowadzi nową klasyfikację emitentów, będą 3 nowe indeksy sektorowe

prowadzonej działalności oraz grupy odbiorców: makrosektor, sektor i subsektor. Według GPW, pozwoli to na lepszą analizę porównawczą spółek. "Na nową klasyfikację w sumie będzie składało się 38 sektorów, w tym sektory do tej pory nie wyróżniane, takie jak: handel internetowy

Imperium Zbigniewa Jagiełły dopada personalny kołowrotek. Działacze chcą nowego rozdania

przez PiS. O ile dla przygniatającej większości spółek skarbu państwa zmiana ekipy rządzącej oznacza wymianę kadr, o tyle w PKO BP zawierucha była mała i nie przełożyła się na wyniki finansowe banku. To nie lada sukces, tym bardziej że wśród urzędujących top menedżerów w branży bankowej ma

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

KGHM : Gromadzenie danych, ich przetwarzanie oraz badania nad analizą i rozwojem procesów przemysłowych ? to zadanie KGHM Centrum Analityki, które otwarto w czwartek w Zielonej Górze. To najnowsza spółka Grupy Kapitałowej Polskiej Miedzi i pierwsza w województwie lubuskim. Źródło: spółka

Work Service: Niemal 90% Polaków popiera zrównanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

czele zarządów spółek giełdowych znajduje się ich 6,3%, podano również. Co więcej, z ostatniego raportu "Barometr Rynku Pracy IX", przygotowanego przez Work Service wynika, że odsetek kobiet obawiających się utraty pracy (17,9%) jest przeszło dwukrotnie wyższy niż w

Centra handlowe chcą iść do Brukseli na wojnę z rządem. Stawką są miliardy złotych

(wynajmujących, czyli właścicieli i zarządców centrów handlowych). Projekt ich zdaniem z automatu i bezwarunkowo przyznaje zniżki każdemu najemcy, bez uwzględnienia indywidualnej sytuacji finansowej i potrzeb danego przedsiębiorcy. Nie ma tu znaczenia, czy chodzi o franczyzobiorców, spółki giełdowe czy

LifeTube miał ponad 40% wzrostu wyników w 2017 r., chce konsolidować rynek

. Spółka jest rentowna z dynamiką zysków nieco wyższą niż przychodów. Cele finansowe zostały spełnione. Wypłaciliśmy twórcom kwotę 15,2 mln zł wobec 10,8 mln rok wcześniej. Przyjęliśmy hasło, że nigdy nie przestaniemy się rozwijać. W przyszłym roku celujemy w konsolidację rynku rozumianą jako pozyskiwanie

Merlin.pl: Zwolnienia grupowe. Ponad sto osób trafi na bruk

z komunikatu giełdowego Czerwonej Torebki - spółki, do której należy Merlin.pl - na bruk trafić ma nawet 104 pracowników. Merlin zalega dostawcom kilka milionów złotych Całe zamieszanie to pokłosie problemów finansowych sklepu. Firma zalega swoim

Bogdanka: cena za akcję jest "godziwa". Czy akcjonariusze będą bronić kopalni?

walnym zgromadzeniu. Z akcjami już posiadanymi kontrolowałaby 66 proc. kapitału Bogdanki. W poniedziałek późnym wieczorem zarząd lubelskiej kopalni opublikował komunikat giełdowy, w którym analitycy spółki po szeregu analiz zaznaczają, że cena zaproponowana przez Eneę jest

2019: na giełdę szykują się Uber, Airbnb i Pinterest

dolarów, dotychczas trzymały się z dala od Wall Street. Wolały kapitał od prywatnych inwestorów: funduszy, aniołów biznesu, Saudów, japońskiego Softbanku czy państwowych funduszy emerytalnych, i celowo opóźniały debiuty giełdowe. Firma CB Insights obliczyła, że spółki technologiczne, które wchodziły na

Przegląd prasy

--Najwięcej pieniędzy na sponsoring różnych dyscyplin sportu przeznaczają branże: energetyczna, paliwowa i finansowa Parkiet --Przystąpienie do PPK zapowiada 63% ze 182 spółek giełdowych ankietowanych przez gazetę Dziennik Gazeta

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z zaproszenia do składania ofert sprzedaży, jakie opublikowała spółka. Budimex zanotował skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 85,3 mln zł w I kw. 2017 r., co stanowi wzrost o 64% r/r, podała spółka. Grupa Enea została kolejnym

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

technologicznej, szczególnie na terenie krajów byłego ZSRR, poinformował dyrektor ds. finansowych Asbis Marios Christou. Źródło:ISBnews Simteract : Spółka rozwijająca symulatory i gry, "myśli o debiucie giełdowym w kontekście przyszłego roku", poinformował CEO Marcin

Idea Bank i inne spółki z imperium Leszka Czarneckiego z dużymi spadkami na GPW. Afera GetBacku odbija się czkawką

Inwestorzy już od przeszło roku coraz gorzej wyceniają spółki należące do jednego z najbogatszych Polaków, Leszka Czarneckiego. W ciągu roku akcje obsługującego głównie przedsiębiorstwa Idea Banku straciły 80 proc. Spadła też giełdowa wycena Getin Noble Banku, który oferuje usługi bankowe klientom

KNF zgłosiła do prokuratury możliwe manipulacje kursem Alchemii

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) ? Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z zaistnieniem okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji akcjami spółki Alchemia, podała Komisja. KNF wystąpiła także o blokadę

Po co Orlen chce przejąć Energę? Ten plan ma drugie i trzecie dno

konkurencyjną Grupę Lotos. Kontrolny pakiet 53,2 proc. akcji tej gdańskiej spółki także  ma rząd.  Orlen zapowiadał, że początkowo chce odkupić od państwa 32,99 proc. akcji Lotosu (ich wartość giełdowa to obecnie ponad 5 mld zł). A w kolejnych ruchach Orlen chciałby przejąć wszystkie akcje Lotosu

Nanosatelity z Polski. 11 satelitów jest już w kosmosie. A ma być 1500

z gimnastyką korekcyjną w przedszkolach, później zajmowałem się żywieniem zbiorowym w szpitalach. Od 2010 roku. jestem współzałożycielem ponad 20 spółek, m.in. T-Bull i Thunder Bull z sukcesami giełdowymi. Obie te firmy żyją i rozwijają się, z czego jestem dumny. Od 2016 roku pracuję głównie jako

Raporty społeczne, czyli kopalnia wiedzy o spółkach. Kto musi je przygotować i opublikować?

będzie musiał ujawnić. Informacje niefinansowe mają udostępniać spółki będące w „zainteresowaniu publicznym”, czyli giełdowe, ale także finansowe, ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, które nie są notowane na giełdzie. Wspólny mianownik to duża firma, zatrudniająca co najmniej 500 osób, z

Raporty społeczne, czyli kopalnia wiedzy o spółkach

dokładnie, kto i co będzie musiał ujawnić. Informacje niefinansowe mają udostępniać spółki będące w "zainteresowaniu publicznym", czyli giełdowe, ale także finansowe, ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne, które nie są notowane na giełdzie. Wspólny mianownik to duża

Przegląd informacji ze spółek

przy ul. Kąty Grodziskie w Warszawie, poinformowała spółka. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki Kerdos Group w upadłości od czwartku 19 kwietnia, podała GPW. Groclin

Przegląd informacji ze spółek

, poinformowała prezes NewCommerce Services - spółki, która jest właścicielem Bankovo - Monika Charamsa. Średnia stopa zwrotu wszystkich Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) wyniosła -5,2% w lutym br, podały Analizy Online. Amica nie negocjuje już zakupu

Przegląd prasy

--Dziś do przedstawicieli rady wierzycieli GetBacku ma trafić ze spółki lista podmiotów, z których rada wybierze wyceniającego portfele wierzytelności GetBacku --Grupa Maxima, która przejęła w tym roku giełdową Emperię, zmieni szyldy na kupionych wcześniej Aldikach i zrobi z

PZU w służbie kampanii Dudy. Tak żona spin doktora gra o stołek prezesa

właśnie o ocenę rządu czy innych instytucji publicznych. Dlaczego to istotne? PZU to spółka giełdowa, i teraz akcjonariusze mogą podejrzewać, że jej władze wydają pieniądze nie po to, by zwiększyć zysk firmy czy poprawić jej wizerunek, ale po to, by pomóc konkretnej partii politycznej czy konkretnemu

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

raporcie. Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi obecnie 6 580 mln zł, podała spółka. Asseco Poland ocenia optymistycznie tegoroczne perspektywy po I kwartale, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jarosław Kozłowski. Asseco Poland spodziewa się płatności od KT

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

kwietnia, podała spółka. Nowym prezesem Telewizji Polsat zostanie Stanisław Janowski, dyrektor zarządzający Polsat Media. Źródło: ISBnews Sygnit y: Odnotowało 11,25 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2017/2018

NWZ iAlbatros zdecyduje 28XII o sprzedaży iAlbatros Poland za min. 140 mln zł

spółki w porównaniu z wypłatą dywidendy" - wskazał wiceprezes i dyrektor finansowy iAlbatros Group Paweł Tarnowski, cytowany w komunikacie. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży iAlbatros Poland może być uzyskanie wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa zgód

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

, Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych (GIAP) : Dostawcy rozwiązań IT dla administracji publicznej, łączą siły i tworzą grupę kapitałową, podała spółka. Powstała w ten sposób Grupa STGE oczekuje co najmniej kilkudziesięcioprocentowego wzrostu przychodów w tym roku. Źródło: ISBnews

Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

efektywności energetycznej. Jak wynika z analiz Vertiv, sieci 5G mogą zwiększyć zużycie energii od 150% do 170% do 2026 roku. Źródło: spółka Cyfryzacja : W czasie pandemii Covid-19 przedsiębiorcy coraz częściej przekonują się do e-księgowości i elektronicznego przechowywania

Inwestowanie w czasie epidemii. Jak ochronić swój kapitał? Kupować akcje, waluty, obligacje czy złoto?

sytuację na rynku finansowym można scharakteryzować jednym skrótem - TINA (There is no alternative). W długim terminie nie ma obecnie rozsądnej, płynnej alternatywy dla akcji. - Obecna stopa dywidendy dla spółek notowanych w indeksie S&P500 jest wyższa niż rentowność 10-letnich

MSP wspiera koncepcję debiutu Banku Pocztowego na GPW

kolejnego podmiotu na GPW jest spójne z realizowaną od kilku lat koncepcją MSP wzmacniania warszawskiej giełdy i budowania roli Warszawy jako regionalnego centrum finansowego. "Zwiększanie liczby notowanych podmiotów prowadzi do wzrostu płynności obrotu giełdowego, co jest z