analiza finansowa spółki

Justyna Sobolak

Oferowali badanie odporności. Poznańska spółka z zarzutami

Oferowali badanie odporności. Poznańska spółka z zarzutami

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny postawił zarzuty poznańskiej spółce POLMEDIQ. Zapraszała konsumentów na bezpłatne badania odporności, nie informując, że mają one charakter handlowy. Firmie grozi kara do 10 proc. obrotu.

Rosną wątpliwości wokół WIBOR-u. Minister Patkowski i KNF odpowiadają na poselską interpelację

Wielkie zaskoczenie: administrator bankowych wskaźników, czyli spółka GPW Benchmark, nadal nie opublikował wyników testu reprezentatywności WIBOR-u. Czy to oznacza, że Polska złamała warunki zawarte w unijnym rozporządzeniu?

Odpisy obciążą wynik EC Będzin za 2019 r. kwotą 103,98 mln zł

kwocie 58 871 tys. zł" - czytamy w komunikacie. Ponadto inna spółka zależna, Energetyczne Towarzystwo Finansowo - Leasingowe Energo-Utech, dokonało odpisów na kwotę 42 219 tys. zł na skutek przeprowadzonej analizy strat na należnościach na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 r

Open Finance: Zarząd Home Broker złożył wniosek o ogłoszenie upadłości

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Home Broker - spółki w 100% zależnej od Open Finance - złożył wniosek o ogłoszenie upadłości, podało Open Finance. "Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii

Elektrobudowa chce uzgodnić zasady finansowania spółkki do września 2019 r.

obecnej sytuacji finansowej spółki oraz uwarunkowań rynkowych w tym zidentyfikowanego potencjału wsparcia finansowego ze strony podmiotów, które aktualnie są zaangażowane w finansowanie działalności spółki, jak też podmiotów spoza tego grona, w dniu 26 lipca 2019 roku podjął decyzję o kontynuacji analiz w

Rząd ma czarną listę firm, którym odmawia umorzenia subwencji z tarcz antykryzysowych

Rząd ma czarną listę firm, którym odmawia umorzenia subwencji z tarcz antykryzysowych

poinformował spółkę: „PFR wstrzymał wydanie decyzji o rozliczeniu. Prosimy o oczekiwanie na wydanie decyzji przez PFR lub kontakt ze strony PFR za pośrednictwem Banku. Z powodu konieczności przeprowadzenia przez PFR dodatkowych analiz, w tym ze współpracującymi z PFR instytucjami publicznymi, Decyzja o

Open Finance skoryguje wynik grupy za 2019 rok o 15,87 mln zł w zw. z odpisem

Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Grupa Open Finance dokonała analizy możliwości rozliczenia strat podatkowych z lat ubiegłych poniesionych przez spółkę Home Broker i stwierdziła konieczność spisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kwocie 15 867 tys. zł, co

Mirbud będzie przeznaczać 10-50% zysku netto na dywidendę wg polityki dywid.

wyniku dokonanej analizy bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej spółki, podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej Mirbud i jej ogłoszeniu. Zasady niniejszej polityki dywidendowej obowiązywać będą poczynając od uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku

Unimot zarekomendował 1,97 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 rok

522 zł 37 gr [...] przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. "Mamy za sobą najlepszy w historii spółki Unimot rok obrotowy, który pozwolił wypracować ponad 53 mln zł zysku netto. Po analizie bieżącej sytuacji operacyjno-finansowej

Mostostal Warszawa dokona odpisu na 40 mln zł, bez wpływu na wynik za 2019 r.

na wynik finansowy za 2019 r. Równocześnie spółka podtrzymuje swoje stanowisko co do zasadności przedmiotowej wierzytelności oraz roszczeń związanych z realizacją kontraktu budowlanego. Zarząd będzie kontynuować wszelkie działania prawne w celu ich odzyskania" - czytamy w komunikacie

Nawet największe spółki giełdowe mają długi w KRD. Ich zobowiązania to prawie 24 mln zł

Nawet największe spółki giełdowe mają długi w KRD. Ich zobowiązania to prawie 24 mln zł

Analitycy KRD w lipcu br. po raz dziewiąty badali sytuację finansową spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. 12 proc., czyli 48 spośród 394 sprawdzonych firm, widnieje w bazie danych KRD jako dłużnicy. Według prezesa Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adama

A może nie trzeba kupować iPhone'a? Apple chce wypożyczać telefony jak samochody

A może nie trzeba kupować iPhone'a? Apple chce wypożyczać telefony jak samochody

finansowanie, będzie leasing  Trzeba przyznać, że nowe rozwiązanie amerykańskiego giganta to sprytny zabieg marketingowy. W planach Apple'a jest bowiem przywiązanie do siebie klientów na długie lata, jeśli nie dekady, i to z pominięciem pośredników. Z analiz spółki wynika bowiem, że użytkownicy

Enea analizuje wpływ wyników LW Bogdanka za 2018 r. na sprawozdanie grupy

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - Enea przystąpiła do analizy wpływu wstępnych wyników finansowych spółki zależnej LW Bogdanka za 2018 rok, dotyczących obszaru Wydobycie, na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea, podała spółka. ?O zakończeniu

Analizy Online i Donoria będą doradzać firmom wybór PPK

Online SA powstały w 2000 r. Głównym obszarem działalności firmy jest dostawa danych i raportów analitycznych oraz tworzenie narzędzi wspierających sprzedaż produktów finansowych. Od 2010 r. akcje spółki Analizy Online SA są notowane na rynku NewConnect GPW w Warszawie. Donoria

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

sankcyjne dotyczyło głównie instytucji świadczących usługi finansowe. Wprowadzone przepisy spowodowały jednak, że ryzyka dotyczące transakcji z podmiotami, osobami oraz handlu produktami umieszczonymi na listach sankcyjnych istotnie wzrosły oraz objęły także spółki spoza branży finansowej. Dla

Piotr Sobiś został powołany na prezesa Infoscanu

NewConnect. Specjalista w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz analizach biznesowych i finansowych. Ekspert w dziedzinie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w obszarze regulacji rynku kapitałowego w Polsce, wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na

Medicalgorithmics rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

modelu poza siecią ubezpieczeniową na model w sieci ubezpieczeniowej zgodnie ze średnio- i długoterminowymi planami grupy, która może również przejściowo negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe grupy" - czytamy w komunikacie. Spółka jednocześnie wyjaśnia, że na dzień

100 spółek PiS. Tak Kaczyński i jego ludzie opanowali najważniejsze państwowe firmy

100 spółek PiS. Tak Kaczyński i jego ludzie opanowali najważniejsze państwowe firmy

wyselekcjonowanych przez nas stu spółek w niemal połowie na kluczowych stanowiskach są ludzie premiera. Analiza i przygotowanie danych: Jarosław Kopeć, Szymon Górka, infografiki: Katarzyna Korzeniowska ( BIQdata.pl )

Unified Factory dokona analizy sytuacji pod kątem kontynuacji działalności

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Unified Factory w restrukturyzacji postanowił przystąpić do analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w kontekście kontynuacji działalności, podała spółka. "Opublikowana [...] prognoza finansowa na 2019 rok wskazuje

Ciech utworzył 36,8 mln zł odpisu na Ciech Soda Romania w III kw. br.

Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. dodatkowy odpis aktualizacyjnego w wysokości 36,8 mln zł, związany z utratą wartości aktywów spółki Ciech Soda Romania, który łącznie z odpisem utworzonym w I

Politycy w zarządach spółek oznaczają kłopoty. Ekonomiści policzyli, ile tracą firmy

Politycy w zarządach spółek oznaczają kłopoty. Ekonomiści policzyli, ile tracą firmy

O kolejnych politycznych mianowaniach do państwowych spółek „Wyborcza" pisze od lat. W 2021 roku powstał cykl "Partia i Spółki. To cała seria materiałów dziennikarskich na temat skali układów i personalnych  zależności w spółkach skarbu państwa - we współpracy z dziennikarzami

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

Warszawa, 20.08.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia zakończył główne analizy przeprowadzane w ramach testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej Tauron 30 czerwca 2019 r., podała spółka. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujmie utworzenie odpisów z tytułu

Wikana utworzy odpisy aktualizujące wartość aktywów na kwotę ok. 4,6 mln zł

Warszawa, 20.02.2020 (ISBnews) - Wikana w toku trwających prac nad sprawozdaniem finansowym spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej za rok obrotowy 2019 dokonała weryfikacji wartości godziwej posiadanych aktywów trwałych oraz analizy ściągalności

Azoty mają chrapkę na elektrownie. Co ze spływami po Dunajcu?

proc.) akcji spółki. A dodatkowo połączono tarnowskie Azoty z zakładami azotowymi w Puławach, podnosząc finansowe koszty przejęcia powiększonej spółki.  W konsekwencji Acron, który do tego czasu zgromadził prawie 20 proc. akcji Azotów, musiał zatrzymać swoją ekspansję. Ale nie wycofał się z

Bank Pekao zlecił analizy dot. potencjalnej akwizycji mBanku

Warszawa, 06.11.2019 (ISBnews) - Bank Pekao skupia się na wzroście organicznym, ale zlecił analizy dotyczące potencjalnego przejęcia mBanku, poinformował prezes Michał Krupiński. "Skupiamy się na wzroście organicznym. Projekt wyjścia Commerzbanku

Europejscy politycy bez synekur w Rosji. Unijny zakaz

nowych sankcji UE zakazała też świadczenia dla Rosji usług reklamowych, badań marketingowych i badania opinii publicznej, a także badań i analiz technicznych.  Czytaj także: USA odcinają Rosję od usług księgowych i doradców finansowych. Oligarchom trudniej będzie ominąć sankcje W październiku UE

UOKiK nałożył karę na Vinted. Musi zapłacić ponad 5,3 mln zł i poinformować klientów o błędach

występują nie tylko na rynku polskim. Działania spółki są obecnie przedmiotem analiz CPC (Consumer Protection Cooperation Network) – sieci współpracy organów państw europejskich, w czym również jako urząd uczestniczymy. Działania Vinted są niedopuszczalne Zdaniem prezesa UOKiK niedopuszczalne jest, że

Tauron: Odpisy obniżą skonsolidowany wynik netto o 838 mln zł

wytwarzania dodatkowego odpisu, podała spółka. Łączny szacunkowy wpływ utworzonych odpisów na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto wynosi 838 mln zł. "Zakończone 17 marca 2020 r. analizy wykazały istotne zmniejszenie wartości odzyskiwalnej aktywów w segmencie

Tauron utworzy odpisy w segmentach Wydobycie, Wytwarzanie, Tauron Ciepło

związane ze spółką zależną Tauron Ciepło mogą wynieść 0,8 mld zł. "Analizy wykazały zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wydobycie i Wytwarzanie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki: - zmiana

PKP Cargo: Piotr Wąsaty został powołany na członka zarządu ds. handlowych

-2008 odpowiadał za koordynację i prowadzenie badań audytorskich oraz usług doradczych i analiz strategicznych. W latach 2009-2011 pełnił funkcję głównego specjalisty ds. rozliczeń i sprawozdawczości w spółce Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. Jako zastępca dyrektora

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

rynków finansowych. Rok później objął stołek szefa działu analiz, a następnie dyrektora Departamentu Inwestycji w ramach funduszy inwestycyjnych w Grupie Deutsche Bank – Deutsche Asset Management, oraz w DWS - drugiej co do wielkości firmie zarządzania aktywami na świecie. W tym czasie związał

Stelmet dokonał odpisu na 30,7 mln zł, który obniży wynik r. obr. 2018/2019

kwotę 11,2 mln zł, podała spółka. "Wynik przeprowadzonej analizy wartości udziałów spółki zależnej UK Investment Sp. z o.o. ujętych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki wykazał obniżenie wartości bilansowej wartości tych udziałów z wartości 110,2 mln zł do 90,6

Herkules dokona odpisu aktualizującego w spółce zależnej na kwotę 2,9 mln zł

Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Herkules po wycenie nieruchomości zlokalizowanej w Krynicy-Zdroju - Gastel Hotele - dokona odpisu aktualizującego w bilansie spółki zależnej na kwotę 2,9 mln zł, podała spółka. "W trakcie analizy tego operatu

mBank na celowniku UOKiK-u. To przez nową gigantyczną opłatę za depozyt

. Jak tłumaczy UOKiK, jeśli po wstępnej analizie okaże się, że są podstawy do postawienia mBankowi zarzutów, to prezes Urzędu może wszcząć postępowanie w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów albo stosowania we wzorcach umów klauzul niedozwolonych. A za to grożą kary finansowe w wysokości

PlayWay rekomenduje 9,46 zł dywidendy na akcję z zysku za 2019 i lata ubiegłe

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - PlayWay zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 62,44 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 9,46 zł na akcję, podała spółka. "Zarząd PlayWay S.A. [...] po dokonaniu analizy obecnej sytuacji

Atende utworzyło odpis w kwocie 3,15 mln zł, wpływający na wynik jedn. za 2019

wynik netto emitenta za 2019 r., podała spółka. "Z przeprowadzonej analizy wynika, że nastąpiła utrata wartości posiadanych udziałów w zależnej od emitenta spółce Atende Medica. [...] W konsekwencji [...] zarząd spółki podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących

BBI Development chce sprzedać nieruchomości projektu 'Małe Błonia' w Szczecinie

nieruchomości składających się na projekt, podała spółka. "W wyniku przeprowadzonej analizy, biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania wewnętrzne projektu (w szczególności możliwe do osiągnięcia wyniki i przepływy finansowe przedsięwzięcia opartego na wytwarzaniu i sprzedaży

Agora: Odpis zw. z GoldenLine to ok. 6,5 mln zł wpływu na skons. wynik netto

. "Prowadzone analizy wykazały konieczność dokonania korekty wyceny aktywów spółki GoldenLine oraz udziałów Agory w tej spółce m.in. ze względu na niezrealizowanie przez spółkę założonych na 2019 r. celów finansowych i operacyjnych. Zarząd spółki zdecydował się w związku z tym na dokonanie odpisu

WSA oddalił skargę Altus TFI ws. kar nałożonych przez KNF

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargę Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kar finansowych, podała spółka. Po otrzymaniu uzasadnienia spółka podejmie

Borys nt. spekulacji dot. mBanku: PFR nie analizuje przejęć instytucji finans.

Warszawa, 20.09.2019 (ISBnews) - Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) nie prowadzi żadnych analiz, ani rozmów na temat ewentualnych przejęć instytucji finansowych, poinformował prezes PFR Paweł Borys, odnosząc się do spekulacji mediów na temat badania przez Commerzbank

Agora: Helios sprzedał wszystkie udziały Foodio Concepts

sprzedaży udziałów nie jest materialna z perspektywy Grupy Agora. Ostateczne rozliczenie zbycia spółki zależnej zostanie zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za sześć miesięcy 2020 r." - czytamy w komunikacie. Pod koniec kwietnia 2020 r. zarząd Foodio

Sasin zdecydował: "węgiel ze spółek wyprowadzić". To jak jazda rowerem bez trzymanki

się przewidzieć przyszłości nie zmienimy - bez węgla nie będzie w Polsce prądu. Instytucje finansowe nie chcą łożyć pieniędzy na naszych „czempionów" energetycznych w tak dużej skali, jak mogłyby to robić, bo w aktywach firm mnóstwo jest elektrowni na węgiel kamienny, brunatny, a nawet

Mirbud analizuje przejęcie 100% w JHM Development i wycofanie go z GPW

. "W tym celu zarząd emitenta 5 kwietnia 2019 roku zawarł z doradcą prawnym i finansowym umowy na przeprowadzenie analiz i doradztwo w powyższym zakresie. Ich wyniki mają pomóc zarządowi emitenta w podjęciu do końca kwietnia 2019 roku decyzji dotyczących spółki" - czytamy w komunikacie

Mercator Medical miał wstępnie ok. 209,2 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

., w oparciu o wstępną analizę dostępnych wyników finansowych emitenta i poszczególnych jednostek Grupy emitenta, szacuje, że w II kwartale 2020 roku Grupa emitenta uzyskała następujące wyniki finansowe: 1) skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 373,9 mln zł, wobec 136,3 mln

PBKM wstrzymał analizy dot. pozyskania inwestora PE i dual-listingu w Londynie

Warszawa, 05.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu analiz scenariuszy przewidujących pozyskanie dla spółki nowego znaczącego inwestora finansowego typu private equity jak również przeprowadzenie dual

Master Pharm otrzymał 3,5 mln zł subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR

Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Master Pharm otrzymał subwencję finansową w wysokości 3,5 mln zł, podała spółka. Subwencja została przyznana przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro-, małych i średnich firm

Energa i Enea podpisały uzgodnienie dot. analiz projektu Ostrołęka C

, organizacyjno-prawnych oraz finansowych projektu. Zgodnie z założeniami sponsorów, wieloetapowy proces analiz zostanie ukończony do 7 maja 2020 roku, wskazano również. 13 lutego Enea i Energa podjęły wspólną decyzję o zawieszeniu finansowania projektu Ostrołęka C

Obajtek z Sołowowem odgrzewają plan Kulczyka. Import energii z elektrowni atomowej w Ukrainie?

"Spółka ORLEN Synthos Green Energy, utworzona przez PKN ORLEN i Synthos Green Energy, planuje realizację inwestycji, która umożliwi import energii elektrycznej z Ukrainy i przyczyni się do stabilizacji i dywersyfikacji źródeł dostaw" – ogłosił Orlen . Synthos Green Energy to spółka

Co trzeba wiedzieć o spółkach. Poradnik, cz. II

w takim wypadku jest zmiana jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez przekształcenie dotychczasowej działalności bądź utworzenie nowej spółki. Działanie takie powinno zostać poddane przede wszystkim szczegółowej analizie potencjalnych korzyści oraz

GPW: Procedura dopuszczenia do obrotu papierów GetBacku była wykonana prawidłowo

w raporcie pn. "Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmiotów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej papiery wartościowe oraz ją audytujących" stwierdziła, że dopuszczenie papierów wartościowych GetBack do obrotu giełdowego na

KNF zawiesiła procedowanie prospektu InventionMed na wniosek spółki

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła - na wniosek spółki - postępowanie w sprawie zatwierdzenia prospektu InventionMed związanego z planowaną zmianą notowań z New Connect na rynek główny GPW , podał InventionMed

Work Service rozpoczął rozmowy z wierzycielami, akcjonariuszami spółek zależnych

branżowego będącego na etapie zaawansowanych analiz inwestycji w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych; inwestor jest jednym z kilku podmiotów, z którymi spółka pozostaje w kontaktach w związku z badaniem zainteresowania możliwością objęcia lub nabycia akcji spółki lub udziałów w jej spółkach

Sprzedają mieszkania... w kawałkach. Takich ofert będzie przybywać. Warto się skusić?

lub statutem, a także warunkami, na jakich przystępuje do spółki. Konieczna jest również m.in. analiza umowy inwestycyjnej lub warunków emisji akcji, dokumentów finansowych firmy, a także biznesplanu, który spółka zamierza zrealizować za środki pozyskane od inwestorów. Koszty, które będzie ponosiła

Elektrobudowa szacuje 106,8 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019 r.

niepewności co do przyszłych wyników finansowych, kierując się zasadą ostrożnej wyceny spółka dokonała stosownej kalkulacji i analizy tej pozycji, a w efekcie utworzyła w dniu 13 września 2019 roku odpis aktualizujący na aktywa z tytułu podatku dochodowego w wysokości 62,1 mln zł" - czytamy dalej

Złoty znów nurkuje. Kursy walut na poziomach niewidzianych od miesięcy

Nasza waluta cały czas osłabia się do euro i dolara. Ten trend przybiera na sile od ubiegłego tygodnia. Przyczyn jest wiele. Bartosz Sawicki, analityk finansowy z portalu Cinkciarz.pl, zauważa, że od złotego wyraźnie odpycha niepewność związana z zaplanowanym na 16 lutego wydaniem

CM International zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - CM International podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia publicznej emisji akcji, podała spółka. "Celem planowanej emisji jest pozyskanie środków finansowych na rozwój prowadzonej działalności, w tym zwiększenie

BBI Development przeprowadzi przegląd opcji dla projektu 'Małe Błonia'

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - BBI Development podjął decyzję o rozpoczęciu analizy aktualności i wykonalności dotychczasowych założeń i przeglądzie alternatywnych opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie, podała spółka

JW Construction:Testy na utratę wartości obniżyły skons wynik netto o 5,1 mln zł

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - J.W. Construction Holding zakończył analizy przeprowadzane w ramach procedury testów na utratę wartości aktywów grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2019 r., podała spółka. Wpływ dokonania odpisów na jednostkowy wynik netto będzie wynosił ok

ABC Data ma wiążącą ofertę na sprzedaż czeskiej spółki zależnej

aktualnie przedmiotem analizy zarządu ABC Data" - czytamy w komunikacie. Zarząd ABC Data poinformował także, że jest w trakcie weryfikowania wyceny spółki zależnej. Według szacunków zarządu, transakcja może mieć negatywny wpływ na jednostkowy wynik finansowy ABC Data oraz

Pfleiderer zdecydował o zwiększeniu zobowiązania podatkowego do 45,6 mln zł

spółki wykazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2018, podano także, "W 2016 roku w wyniku restrukturyzacji wewnątrzgrupowej i nabycia przez spółkę 100% udziałów w Pfleiderer GmbH, spółka nabyła pośrednio określone nieruchomości zlokalizowane na terytorium Niemiec, w

ZWZ Medicalgorithmics zdecyduje 2 VIII o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

może jeszcze przejściowo wpływać negatywnie na wyniki finansowe spółki i grupy, oraz trwającej zmiany modelu biznesowego grupy kapitałowej Medicalgorithmics na terenie Stanów Zjednoczonych z modelu poza siecią ubezpieczeniową (ang. out-of-network) na model w sieci ubezpieczeniowej (in-network), tj

Home Broker złożył wniosek o upadłość

"Sytuacja finansowa Home Broker uległa istotnemu pogorszeniu ze względu na wybuch epidemii, która uniemożliwiła spółce zależnej prowadzenie działalności gospodarczej i podjęcie działań naprawczych, dlatego też po analizie perspektyw gospodarczych spółki zależnej, zarząd Home Broker podjął

Polwax miał wstępnie 17,6 mln zł zysku netto w 2018, możliwy spadek zysku w 2019

, - znaczne ograniczenie współpracy z kluczowym odbiorcą spółki w zakresie sprzedaży mas zniczowych (Bispol Sp. z o.o.), - spadek rentowności mas zniczowych" - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki na bazie wykonanych analiz przewiduje, że ww

Vivid Games rozpoczęło przegląd dostępnych opcji strategicznych

Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - Vivid Games rozpoczęło przegląd dostępnych opcji strategicznych mający na celu wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii, podała spółka. "Zarząd spółki przeprowadzi analizy dostępnych

Kamil Jedynak powołany do zarządu OT Logistics

doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics, DHL Logistics, British Petroleum Poland

Spółki Redanu zwróciły subwencje PFR w ramach tarczy finansowej dla MSP

Warszawa, 19.06.2020 (ISBnews) - Spółki grupy kapitałowej Redan dokonały zwrotu pełnej wysokości otrzymanych subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ramach tzw. Tarczy Finansowej dla MŚP o łącznej wartości 7 mln zł, podał Redan. 15 maja 2020 r

BAH rozpoczął prodcedurę szacowania wartości aktywów spółek z grupy

Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) podjął decyzję o rozpoczęciu procedury szacowania wartości określonych aktywów poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w ramach skonsolidowanego sprawozdania finansowego, podała spółka

Inpro miało wstępnie ok. 43 mln zł zysku netto w 2019 r.

wyników 2018 r., tak jak wskazała analiza finansowa przytoczona w raporcie bieżącym nr 28/2019 z dnia 03.12.2019 r." - czytamy w komunikacie. Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych spółka wskaże w sprawozdaniu

Mo-Bruk rozważa nowe inwestycje, nie wyklucza ekspansji na rynki zagraniczne

Środkowo-Wschodniej. Aktualnie spółka prowadzi analizę rynku w zakresie nowych inwestycji. Korzystne położenie finansowe firmy pozwala jej bezpiecznie planować możliwe, przyszłe przedsięwzięcia kapitałowe. Bardzo niski poziom zadłużenia daje Mo-Brukowi duży komfort w zakresie zaciągania zobowiązań"

KPMG: Akcjonariusze spółek z WIG otrzymali ok. 24 mld zł w dywidendach w 2019 r.

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - Spółki z indeksu WIG wypłaciły łącznie niemal 24 mld zł w dywidendach w 2019 r., co oznacza wzrost o 3 mld zł r/r, wynika z analizy przeprowadzonej przez firmę doradczą KPMG w Polsce. Wśród spółek z indeksu WIG20 za niemal 3/4 wszystkich

Ronson chce rekomendować na dywidendę 50% skons. zysku netto w kolejnych latach

9 840 649 zł łącznie (stanowiące 0,06 zł na akcję przy obecnej liczbie akcji wyemitowanych przez spółkę)" - czytamy w komunikacie. Ostateczna rekomendacja odnośnie wypłaty dywidendy zostanie wydana przez zarząd po analizie obecnego i oczekiwanego bilansu spółki

Nextbike: Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki

Gołąba, podała spółka. "W ramach skutecznie zainicjowanego postępowania spółka, we współpracy z nadzorcą sądowym, sporządzi m.in. plan restrukturyzacyjny. Plan będzie zawierał, obok analizy przyczyn obecnej przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, m.in. także pełny

Open Finance zrezygnował z podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji

Warszawa, 11.01.2019 (ISBnews) - Open Finance po dokonaniu ponownej analizy kwestii podwyższenia kapitału zakładowego spółki, w tym mając na uwadze obecny poziom notowań akcji, podjął decyzję o odstąpieniu od procedury podwyższenia kapitału w drodze nowej emisji akcji, podał

Medicalgorithmics rozpoczął przegląd opcji strategicznych

; - czytamy w komunikacie. Zarząd spółki przeprowadzi analizy różnych opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej grupy, w tym rozważy pozyskanie inwestora strategicznego lub finansowego, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej

Inpro nie otrzymało pozwolenia na użytkowanie osiedla Azymut w Gdyni

użytkowanie, podano. "Spółka Inpro SA informuje, iż prowadzi wzmożone prace nad analizą prawną tej sprawy, która będzie podstawą do podjęcia decyzji o kolejnych krokach, tzn. czy zostanie złożone odwołanie od negatywnej decyzji, czy też zostanie złożony ponowny wniosek o

Co z firmami, które PFR wezwał do zwrotu pieniędzy z tarczy finansowej? Jest opinia UOKiK

, a dla MŚP - 69 tys. Zwroty środków stanowiłyby poważne obciążenie finansowe firm, bo te w większości już pieniądze wydały. Sęk w tym, że subwencje to pomoc publiczna, sprawa więc się komplikuje.  Dlatego też PFR poprosił o analizę UOKiK, czy rozbieżności w deklaracjach co do statusu

No Gravity Games liczy na 2,28 mln zł przychodów z 14 gier do wydania w I kw.

Warszawa, 27.01.2020 (ISBnews) - No Gravity Games szacuje przychody z 14 gier z planu wydawniczego głównie w I kw. 2020 na łącznie 2,28 mln zł netto, wynika z komunikatu spółki. W roku 2020 firma ma być w stanie generować istotne nadwyżki finansowe

DM Q Securities opublikował cennik dot. prowadzenia rejestru akcjonariuszy

, co może sugerować, że ceny są istotnie różne w poszczególnych podmiotach, a dodatkowo może utrudniać spółkom dokonanie świadomego wyboru, który wymuszają na nich nowe przepisy" - czytamy w komunikacie. "Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce upubliczniamy

Energa i Enea: Elektrownia Ostrołęka dokonała odpisów na 1 027 mln zł

opartego o technologię węglową" - czytamy w komunikacie. Uwzględnienie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa udziału w stracie spółki ujmowanej metodą praw własności, spowodowało obniżenie wartości inwestycji do 0 zł. Stanowiło to jednocześnie przesłankę do

Energa prowadzi przegląd realizowanej strategii rozwoju

Warszawa, 29.05.2020 (ISBnews) - Energa prowadzi analizy obecnie realizowanej strategii i ogłosi wkrótce zaktualizowane kierunki strategiczne, poinformowali członkowie zarządu. "Otoczenie rynkowe, uwarunkowania regulacyjne i klimatyczne, a także

Polwax miał wstępnie 55,6 mln zł straty netto; 58,5 mln zł straty EBIT w 2019 r.

powyższym, wyniki finansowe spółki oraz kapitał własny został pomniejszony o kwotę 69 684 042 zł" - czytamy dalej. Jednocześnie zarząd informuje, że kolejnym etapem związanym z przerwaną i niekontynuowaną budową instalacji będzie przeprowadzenie procesu poszukiwania inwestora

PKN Orlen zmienił propozycję ws. dywidendy za 2019, rekomenduje 1 zł na akcję

względzie bieżącą oraz prognozowaną sytuację makroekonomiczną, szczególnie na rynku finansowym jak i w sektorze paliwowo-energetycznym, oraz planowane wydatki inwestycyjne grupy kapitałowej Orlen, po przeprowadzeniu dodatkowych analiz, postanowił zmienić ogłoszoną 18 marca 2020 roku propozycję dla

Sąd oddalił skargę X-Trade Brokers na karę nałożoną przez KNF

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Wojewódki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę X-Trade Brokers Dom Maklerski na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 9,9 mln zł, podała spółka. Wyrok WSA nie jest

JSW widzi prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości dokonanych odpisów

Warszawa, 15.02.2019 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zidentyfikowała prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości dokonanych odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego, podała spółka. "Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowe informuje

DataWalk Inc. ma umowę na wdrożenie związane z COVID-19 w USA

zbrojnych Stanów Zjednoczonych w celu analizy i ograniczenia potencjalnych zagrożeń związanych z COVID-19. "Zarząd spółki uznał fakt otrzymania zamówienia za informację poufną, ponieważ istnieją przesłanki, że pozyskane zamówienie ponownie potwierdza możliwość skutecznego

IMS rekomenduje 0,05 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

szerokiej analizy sytuacji spółki, grupy kapitałowej IMS S.A. oraz otoczenia gospodarczego. W szczególności chodzi o stabilną, dobrą sytuację finansową emitenta, stopniowe powiększanie ilości lokalizacji abonamentowych ponad stan posiadania na koniec 2019 roku oraz odradzające się przychody z usług

Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Grupa Kęty zakończyła przegląd opcji strategicznych, podała spółka. "W ramach procesu, zarząd spółki dokonał analizy potencjalnych scenariuszy dalszego rozwoju grupy kapitałowej emitenta, w szczególności

Herkules zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego na łącznie 3,1 mln zł

Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - W trakcie analiz prowadzonych w procesie sporządzania sprawozdania finansowego Herkulesa oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Herkules stwierdzono konieczność utworzenia trzech odpisów aktualizujących, podała spółka

JR Holding ASI analizuje inwestycje w kilkanaście spółek

Ciszewski podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez inwestycje.pl i inwestorzy.tv. Dodał, że JR Holding na pewno zainwestuje w kilka spółek z branży gamingowej. "Poza oczywistymi wskaźnikami, jak wyniki finansowe, obecny/przyszły popyt na

PBKM rozpoczął analizę perspektyw działalności grupy

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o rozpoczęciu procesu analiz perspektyw działalności Grupy Kapitałowej PBKM w zakresie strategicznych kierunków rozwoju z uwzględnieniem bieżącej sytuacji operacyjnej oraz finansowej

Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy zw. z poziomem wartości firmy

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Polimex-Mostostal prowadzi dodatkowe analizy związane z wykazywanym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym poziomem wartości firmy w związku z niewybraniem oferty konsorcjum z jego udziałem na budowę Elektrowni Ostrołęka C, podała spółka

Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r. 

rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (MSSF 9) od 1 stycznia 2018 r. "Rekomendacja zarządu spółki, dotycząca przeznaczenia kwoty wskazanej w punkcie drugim na kapitał zapasowy, jest wynikiem analizy i oceny aktualnej i

Vivid Games: Wzrost pobrań gier wynosi 25% od początku lutego wobec stycznia

uzyskiwania przez emitenta przychodów" - czytamy w komunikacie. Analiza wskaźników uzyskiwanych przez produkty Vivid Games wykazuje, że istnieje korelacja między pandemią koronawirusa a wynikami spółki. "Od początku lutego emitent obserwuje

Agora rekomenduje wypłatę 0,5 zł dywidendy na akcję

dywidendową ogłoszoną 14 lutego 2005 r. i wynika z analizy sytuacji finansowej spółki oraz struktury jej bilansu w kontekście realizacji najważniejszych celów na najbliższe lata, w tym dalszych działań rozwojowych. "W opinii organów spółki, wyniki finansowe osiągnięte przez

Orange Polska ma porozumienie ze związkami zawodowymi ws. nagród jubileuszowych

. Według spółki, powyższe uzgodnienia spowodują rozwiązanie rezerw bilansowych z tytułu zobowiązań spółki do przyszłych nagród jubileuszowych. Zarząd spółki przeprowadzi odpowiednie analizy i efekt finansowy wynikający z wyżej opisanych zmian w PUZP zostanie uwzględniony w księgach drugiego kwartału 2020 r

Tauron: Zmiany odpisów obniżą skons. wynik finansowy za 2018 r. o 377,9 mln zł

netto za 2018 rok wyniesie 377,9 mln zł, podała spółka. "Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych w segmentach Wytwarzanie i Wydobycie, na które wpływ mają przede wszystkim następujące czynniki wewnętrzne i zewnętrzne

Tauron nadal analizuje możliwości zbycia aktywów węglowych

Katowice, 15.07.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia nadal prowadzi analizy dotyczące możliwości zbycia aktywów węglowych, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marek Wadowski. "Cały czas prowadzimy analizy dotyczące możliwości zbycia aktywów

Mercor chce pozyskać inwestora finansowego w zamian za nowe akcje

Warszawa, 13.05.2019 (ISBnews) - W ramach przeglądu opcji strategicznych Mercor uznał pozyskanie inwestora finansowego poprzez emisję akcji w liczbie nie większej niż 19,99% istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW za najkorzystniejsze dla dalszego rozwoju, podała spółka

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2018 r.

wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych spółki, w kontekście wdrażanego programu inwestycyjnego, zdefiniowanego w zweryfikowanej strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023. Propozycja zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową KGHM Polska Miedź S.A