analiza finansowa przedsiębiorstwa

Dominika Maciejasz

Co z firmami, które PFR wezwał do zwrotu pieniędzy z tarczy finansowej? Jest opinia UOKiK

Co z firmami, które PFR wezwał do zwrotu pieniędzy z tarczy finansowej? Jest opinia UOKiK

Ponad 700 firm, które błędnie zadeklarowały status przedsiębiorstwa w tarczy finansowej PFR, wezwano do zwrotu środków. Jest jednak dla nich nadzieja - to świeża analiza UOKiK, o którą poprosił sam fundusz.

Coraz więcej wątpliwości wokół WIBOR-u. Skoro jest w porządku, to po co nam wskaźnik WIRON?

Według Komisji Nadzoru Finansowego wskaźnik WIBOR odzwierciedla rynek i realia gospodarcze. Mimo to posłowie dopytują o szczegóły wyników "testu reprezentatywności". I mówią wprost: skoro wszystko jest w porządku, to po co zmieniać wskaźnik WIBOR na WIRON?

NBP: Wzrost finansowania firm kredytem nie będzie duży w III kw.

sięgnąć po inne (pozabankowe) źródła finansowania inwestycji, a wyraźny wzrost zapotrzebowania na alternatywne do kredytu źródła finansowania działalności wyrażają duże przedsiębiorstwa"- czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw"

PFR wypłacił subwencję dla spółki jawnej. Co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w wyliczeniach? Prawnicy czytelnikom, odc. 93.

PFR wypłacił subwencję dla spółki jawnej. Co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w wyliczeniach? Prawnicy czytelnikom, odc. 93.

dogłębnej analizy sytuacji prawnej oraz finansowej spółki oraz wiedzy na temat jej kwalifikacji w ramach programu PFR nie można jednoznacznie stwierdzić, czy oświadczenia zostały złożone błędnie, a jeśli tak – czy mają wpływ na udzielenie lub wysokość subwencji. Według infolinii PFR w przypadku

Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK

komunikacie. Nowo mianowany prezes karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Przygotowywał też analizy ekonomiczne, rynkowe i

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

Floty samochodowe w obliczu nowych wyzwań

wynajmu i Leasingu Pojazdów z 2022 roku, już blisko 30% samochodów firmowych jest finansowych w modelu wynajmu długoterminowego. Gdy przedsiębiorstwo decyduje się na kupno aut firmowych ze środków własnych, musi liczyć się ze wzrostem kosztów użytkowania. Chodzi nie tylko o wydatki na paliwo, ale też

Spółki Redanu zwróciły subwencje PFR w ramach tarczy finansowej dla MSP

wystąpiły o subwencję finansową z PFR w ramach transzy dla małych i średnich przedsiębiorstw każda po 3,5 mln zł. Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka

700 firm w tarapatach z tarczą finansową PFR. Fundusz: Zapytaliśmy UOKiK, jak im pomóc

jako mikroprzedsiębiorstwo, bo wypełniając wniosek, nie wzięła pod uwagę pracowników taty. Ale już do tarczy finansowej 2.0 zakwalifikowała się jako MŚP, bo zgodnie z nowym regulaminem pracownicy jej ojca też wliczali się do stanu zatrudnienia (jako przedsiębiorstwa powiązane). - Fundusz wezwał mnie w

NBP: Firmy spodziewają się wyraźnego pogorszenia swojej sytuacji w II kw. br.

największe podmioty w próbie, energetyka oraz handel" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". W marcu 2019 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2 761 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny?

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny?

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej[1]. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wskazany powyżej katalog ma charakter wyliczenia przykładowego. Oznacza to, iż poza wiarygodnością

NBP: Firmy oczekują niewielkiego wzrostu płac, choć presja pozostanie duża

firm sygnalizujących występowanie presji płacowej (63,5%)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP podkreślił w raporcie, że wzrósł odsetek przedsiębiorstw wskazujących w pytaniu otwartym SM NBP o bariery rozwoju, na

NBP: Firmy oczekują wolniejszego wzrostu płac, choć presja pozostanie duża

płacowej, choć jednocześnie przedsiębiorcy stosunkowo często (67% firm) ? na tle danych historycznych ? sygnalizowali występowanie presji płacowej " - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP podkreślił w raporcie, że na

Nawet podczas pandemii byliśmy mniej pesymistyczni. Rynek pracy szykuje się do recesji

Nawet podczas pandemii byliśmy mniej pesymistyczni. Rynek pracy szykuje się do recesji

parze z jeszcze bardziej minimalistycznymi założeniami dotyczącymi zwolnień. Te zamierza przeprowadzić zaledwie 4 proc. przedsiębiorstw. – Przedsiębiorcom trudno uwierzyć w zahamowanie inflacji bez doprowadzenia do recesji. Analiza liczby publikowanych ogłoszeń o pracę pokazuje wyraźny spadek w

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w I kw. 2020 r.

, stymulowany przez niską podaż pracy oraz relatywnie silny wzrost ustawowej płacy minimalnej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Jak podaje NBP, w opinii około połowy ankietowanych podmiotów (54%) wzrost płacy minimalnej

NBP: Gorsze prognozy popytu wśród firm eksportowych i nieeksportowych w II kw.

popytowych w II kw. są gorsze prognozy popytu zagranicznego, wynikające z przewidywań niższego wzrostu gospodarczego w strefie euro, w tym w gospodarce niemieckiej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Zdaniem NBP, istotnym

NBP: Firmy oczekują kontynuacji trendu wzrostu zatrudnienia i płac w II kw. 2018

nasilenie. Także odsetek przedsiębiorstw wskazujących w pytaniu otwartym na presję płacową i wzrost kosztów wynagrodzeń jako bariery rozwoju, mimo spadku, kształtuje się istotnie powyżej średniej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw"

NBP: Ok. 17% badanych firm obawia się negatywnego wpływu PPK na zyski

oszacować efekty wprowadzenia tych przepisów (42% próby) z takim problemem liczy się 82% przedsiębiorstw, z czego 41% jest zdania, że PPK wyraźnie obciąży ich wyniki finansowe" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Jak

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 16,6% firm - o 4,8 pkt proc. mniej kw/kw

inwestycyjne przedsiębiorstw. Podobnie jak w czasie poprzednich kryzysów ? w latach 2001 i 2008/2009 - do historycznego minimum obniżyło się zainteresowanie nowymi inwestycjami (wskaźnik nowych inwestycji spadł o 4,8 pkt proc. kw/kw - do 16,6%)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza

Polak biednieje, ale firmy zarabiają więcej. Chciwoflacja także u nas pomogła inflacji?

Polak biednieje, ale firmy zarabiają więcej. Chciwoflacja także u nas pomogła inflacji?

Polsce sprawie postanowił przyjrzeć się Polski Instytut Ekonomiczny w kontekście naszej rodzimej gospodarki. I ku zdziwieniu wielu twierdzi, że.... w Polsce nadzwyczajne zyski firm nie są nadzwyczajne.  "Szczegółowa analiza wskaźników finansowych ponad 6,5 tys. spółek nie potwierdza

Tania woda? Już niedługo. Ponad tysiąc wniosków samorządów o zmianę taryf za wodę i ścieki

Tania woda? Już niedługo. Ponad tysiąc wniosków samorządów o zmianę taryf za wodę i ścieki

restrukturyzacji. „Po prawie pięcioletnim okresie obowiązywania obniżonych opłat, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, z uwagi na niespotykany od dekad wzrost, cen szczególnie energii, paliw, usług, materiałów, zwiększające się obciążenia płacowe, a co za tym idzie wzrost

Nadal oszczędzamy na zakupach i coraz mniej kupujemy przez internet. "Efekty pandemii nie są trwałe"

Nadal oszczędzamy na zakupach i coraz mniej kupujemy przez internet. "Efekty pandemii nie są trwałe"

wzrostu płac  ponad wzrost cen eksperci prognozowali ożywienie konsumpcji.   "Spadek sprzedaży wyhamowuje już drugi miesiąc z rzędu, co jest zasługą zarówno niższego deflatora, jak i pierwszego od 10 miesięcy wzrostu realnych płac w sektorze przedsiębiorstw. Dane wskazują, że sytuacja

NBP: Firmy planują dalszy wzrost cen produktów i usług w IV kwartale 2017 r.

usług oferowanych przez przedsiębiorstwa nadal będą rosnąć. Odsetek przedsiębiorstw prognozujących jednocześnie wzrost cen własnych i cen surowców wzrósł i znajduje się na poziomie długookresowej średniej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw."

Kierowcy polskiej firmy strajkują w Niemczech i nadal czekają na wynagrodzenie. Konsorcjum twierdzi, że zapłaciło

przedsiębiorstwa transportowego z Małopolski, twierdzą, że od stycznia nie otrzymywali wynagrodzeń, a w przeszłości firma pobierała od nich pieniądze na ubezpieczenie, którym nigdy nie zostali objęci, czy obarczała kosztami naprawy pojazdów. Większość z nich pracuje w konsorcjum (chodzi o współpracujące

NBP: Odsetek firm planujących podwyżki płac w I kw. 2020 r. wzrósł do 39%

) podwyżki wynagrodzeń w I kw. 2020 r. Analiza struktury tych odpowiedzi pokazuje, że w obecnej edycji badania w grupie tych firm jest ponadprzeciętny udział firm zatrudniających pracowników z wynagrodzeniem minimalnym" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw

ARP odstąpi od umowy nabycia ST3 Offshore

uznania jej za niedozwoloną pomoc publiczną. Dlatego przejęcie przedsiębiorstwa ST3 Offshore przez ARP S.A. nie jest możliwe" - czytamy dalej. Agencja podkreśliła też, że w wyniku kilkumiesięcznych analiz, dotyczących możliwości wsparcia ST3 Offshore, rozpatrywane były

Dr Cegłowski: Świat w pandemii. Na kryzys trzeba być zawsze przygotowanym

przedsiębiorstwo powinno zmierzać. Im mniejsza firma, tym częściej zagadnieniami finansowymi zajmuje się właściciel, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca rozwijał swoje umiejętności z tego zakresu. Nawet jeśli nie będzie sam sporządzał budżetów, analiz wskaźnikowych czy dokonywał oceny opłacalności inwestycji

NBP: Firmy planują wolniejszy wzrost cen produktów własnych w II kw.

wyrobów własnych wpłynęły niższe oczekiwania wzrostu cen materiałów i surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny wskazuje, że obecne poziomy, zarówno wskaźnika

Górnicy nie wrócą "na państwowe". Duża spółka postawiła się Sasinowi. Boi się kontroli

;Pekao Investment Banking, czyli firmy, która świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego, m.in. przy okazji fuzji czy przejęć. Biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy oraz uzyskany raport z oszacowania wartości rynkowej akcji Bogdanki (przygotowany z datą 11 września 2023 r. przez Pekao Investment Banking

URE przyznał ponad 340 mln zł rekompensat 25 przedsiębiorstwom energochłonnym

Warszawa, 31.07.2020 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zakończył pierwszy proces przyznawania rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych. Za 2019 rok przyznano ponad 340 mln zł rekompensat, podał Urząd. "W wyniku analizy i

Piotr Sobiś został powołany na prezesa Infoscanu

NewConnect. Specjalista w zarządzaniu przedsiębiorstwami oraz analizach biznesowych i finansowych. Ekspert w dziedzinie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Legitymuje się kilkuletnim doświadczeniem w obszarze regulacji rynku kapitałowego w Polsce, wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na

NBP: Firmy planują niewielki wzrost płac i chcą zwiększać zatrudnienie

Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP podkreślił w raporcie, że znaczącym zmianom nie uległa natomiast wysokość prognozowanych przez przedsiębiorstwa podwyżek. "Od połowy 2016 r ich mediana utrzymuje się na poziomie 5%, a w I kw

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 22,7% firm - 0,8 pkt proc. mniej kw/kw

- analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny zaznaczył, że nadal silnie rośnie optymizm inwestycyjny wśród przedsiębiorstw sektora publicznego, co wskazuje na możliwość dalszego ożywienia inwestycyjnego w tej grupie. W przedsiębiorstwach prywatnych oceny aktywności

Płaca minimalna rośnie, a twoje wynagrodzenie ani drgnie? Podpowiadamy, jak negocjować podwyżkę

scenariusz idealny - tłumaczy Urszula Zając-Pałdyna, prawniczka i ekspertka HR.  Idealny, bo jawne polityki płacowe w polskich firmach obowiązują bardzo rzadko . Zwłaszcza że to małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią większość pracodawców. O podwyżki związane ze wzrostem płacy minimalnej

EY: Polskie przepisy sankcyjne nabierają praktycznego wymiaru

przedsiębiorców obowiązek dogłębnego zrozumienia struktury właścicielskiej wszystkich kontrahentów spółki. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie przeprowadzenie rzetelnej analizy łańcucha dostaw. Dla zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed ryzykiem sankcyjnym kluczowe znaczenie będzie miało zbudowanie

Firmy czekają na unijne pieniądze. Ile można otrzymać i na jakie projekty?

biznesowego małych i średnich przedsiębiorstw, związanego z internacjonalizacją ich działalności. Do wzięcia jest nawet 1 mln zł, a przyjmowanie wniosków zakończy się 19 maja. - Z kolei w programie Inteligentny Rozwój (POIR) przedsiębiorcy mogą sfinansować koszty przygotowania Eurograntu, czyli projektu

NBP: Firmy coraz bardziej optymistyczne co do swojej kondycji

produkty i usługi konsumpcyjne, choć za wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących towary konsumpcyjne trwałe, gdzie w ostatnim kwartale oczekiwane jest pogorszenie sytuacji" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw." Rośnie

NBP: Firmy oczekują kontynuacji trendu wzrostu zatrudnienia i płac w I kw. 2018

zapełnieniem wakatów" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny zaznaczył, że odsetek przedsiębiorstw zgłaszających wakaty (blisko połowa ankietowanych firm) jest obecnie wyższy niż na przełomie lat 2007-2008, a

NBP: Firmy spodziewają się stabilizacji swojej sytuacji w III kw. 2019 r.

czynniki zmian sytuacji respondenci najczęściej wskazują problemy, z którymi borykają się już obecnie, tj. wzrost kosztów prowadzenia działalności, wzrost cen surowców oraz wzrost płac" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw"

NBP: Firmy oczekują lekkiej poprawy kondycji ekonomicznej w całym 2018 roku

warunków sprzedaży oraz osłabieniem się bariery niepewności. Poprawa oczekiwań dotyczących własnej sytuacji nastąpiła w wielu branżach i klasach" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Według NBP, wyjątek stanowi m.in

NBP: Firmy spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji w I kw. 2019 r.

% branży oczekuje pogorszenia, zaś 5% poprawy) oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków (uzyskano odpowiednio 10,4% i 7,7% odpowiedzi)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw"

PIU ma 14 rekomendacji, chroniących klientów i firmy przed skutkami COVID-19

Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) opracowała 14 rekomendacji, które ochronią klientów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w wyniku pandemii. Rekomendacje te pozwolą też kontynuować działalność przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID

NBP: Część sektorów prognozuje wyraźne osłabienie eksportu w III kw.

konsumpcyjnych (zarówno trwałych, jak i nietrwałych), co kontrastuje z relatywnie korzystnym kształtowaniem się nastrojów konsumenckich w strefie euro i gospodarce niemieckiej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Zdaniem NBP

Niemiecki patent zbyt drogi czy może niezbędny? Nagły wzrost obaw o stan budżetu

Enzo Weber, odpowiedzialny za prognozy i analizy makroekonomiczne w Instytucie Badań nad Zatrudnieniem (IAB) w BA. Pracownicy takich przedsiębiorstw prawdopodobnie i tak zasilą szeregi bezrobotnych i stracą ważny czas na podniesienie kwalifikacji na bardziej obiecujące miejsca pracy. Ponadto

NBP: Firmy planują podwyżki cen produktów własnych w I kwartale

. Czynnikiem oddziałującym na plany przedsiębiorstw odnośnie cen oferowanych produktów są zmiany cen surowców i materiałów" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny wskazuje, że w IV kw. 2017 roku zwiększyła się

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania, jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy

NBP: Inwestycje w II kw. planuje 23,6% firm - 1,5 pkt proc. więcej niż rok temu

w II kw. br." - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny zaznaczył, że wyższe inwestycje w 2018 r. mogą być częściowo związane z poprawiającą się absorpcją funduszy unijnych. Wskazuje na to wyraźne

NBP: Firmy nie oczekują znaczącego wzrostu inflacji PPI w III kw. br.

, związanym z obawami o skokowe podwyżki cen energii elektrycznej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Jak podaje NBP, podwyżki cen prądu nie zmaterializowały się w stopniu, w jakim obawiały się tego przedsiębiorstwa (przed

GPW, PFR, BIK i IAiR mają umowę ws. utworzenia agencji ratingowej

ratingowej daje uczestnikom rynku szansę na dostęp do unikalnych analiz ekonomicznych i oceny ryzyka w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to kolejna inicjatywa ułatwiająca rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Zamiarem GPW jest również utworzenie specjalnego segmentu

NBP: Popyt w sektorze firm wciąż dobry, spada optymizm wśród eksporterów

długookresowych średnich" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Zdaniem NBP, w świetle tych wyników prawdopodobną, główną przyczyną słabnących miesięcznych wskaźników koniunktury w przemyśle są gorsze prognozy popytu zagranicznego

NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w II kw. br.

w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP podkreślił w raporcie, że stabilna, i to w dłuższym okresie, pozostaje wielkość prognozowanych podwyżek kwartalnych - mediana od ponad 3 lat kształtuje się na poziomie 5%. Niewielkiemu

Sasin zdecydował: "węgiel ze spółek wyprowadzić". To jak jazda rowerem bez trzymanki

się przewidzieć przyszłości nie zmienimy - bez węgla nie będzie w Polsce prądu. Instytucje finansowe nie chcą łożyć pieniędzy na naszych „czempionów" energetycznych w tak dużej skali, jak mogłyby to robić, bo w aktywach firm mnóstwo jest elektrowni na węgiel kamienny, brunatny, a nawet

NBP: Większość firm planuje podnoszenie cen wyrobów własnych w I kw.

wyrobów własnych i obecnie przewyższa odsetek firm planujących redukcję cen. Jednocześnie wzrosła przeciętna skala planowanych podwyżek cen oferowanych produktów" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw." Do wyższych prognoz

NBP: Inwestycje planuje 22,9% firm w I kw. - 0,7 pkt proc. więcej niż rok temu

inwestycje w I kw. roku planuje podjąć 22,9% respondentów, tj. podobnie jak przed kwartałem i o 0,7 pkt proc. więcej niż przed rokiem)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny zaznaczył, że planowane inwestycje

NBP: Firmy nie oczekują wzrostu inflacji PPI w III kw. 2020 r.

ceny będą rosły. W rezultacie średnia oczekiwana podwyżka cen produkcji w całej próbie nieznacznie wzrosła (o 0,1 pkt proc. s.a.) względem wartości obserwowanej w marcowej edycji badania" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw"

NBP: Nowe inwestycje w II kw. planuje 21,7% firm - o 2,4 pkt proc. mniej kw/kw

wskaźnika wciąż pozostaje wysoki. Jednocześnie wyraźnie obniżył się optymizm w kwartalnych planach zmiany skali inwestycji, wzmacniając lekką tendencje spadkową wskaźnika opisującego te plany" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw"

Innowacyjność jest kluczowa dla biznesu. Jak sobie z tym tematem poradzić? Pomóc może coach

Z raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że sześć na dziesięć przedsiębiorstw nie wykazuje aktywności, jeśli chodzi o innowacyjność. To sygnał dla rodzimego biznesu, iż warto zmienić ten negatywny trend i zainwestować czas oraz środki w prace badawczo-rozwojowe, które mogą

NBP: Spadł odsetek firm planujących podwyżki płac w III kw. br.

firmy duże - tylko w tej klasie wielkości przedsiębiorstw odsetek podmiotów prognozujących podwyżki wzrósł, a nie spadł ujęciu kw. do kw " - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP podkreślił w raporcie, że dość istotnie

PIE/PFR: Dalszą redukcję zatrudnienia planuje 8% firm, płac - 21%

. Subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstw nie zmieniła się w porównaniu z końcem kwietnia. 42% firm ocenia swoją płynność jako dostateczną, by przetrwać powyżej 3 miesięcy, tyle samo deklaruje zdolność przetrwania przez maksymalnie 3 miesiące, zaś 9% firm nie ma żadnych rezerw finansowych. O

Warmii i Mazur "szczepionka" dla gospodarki

w przygotowaniu dokumentów strategicznych i operacyjnych województwa zawsze jest dla nas priorytetem, dlatego cieszy fakt, że wstępna analiza zgłoszonych propozycji wskazuje na duże zainteresowanie konsultacjami praktycznie wszystkich środowisk - przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego

NBP: Firmy coraz częściej wskazują na możliwość podniesienia cen produktów

oferowanych produktów. Przyczynić się mógł do tego nieco szybszy spodziewany wzrost cen surowców zużywanych w procesie produkcyjnym, niż miało to miejsce w poprzednim kwartale" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw." Według NBP

Wielki powrót pożyczek i chwilówek. Zadłużyliśmy się na 40 proc. więcej niż rok temu

wynika z raportu opublikowanego przez Komitet Ekonomiczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych, w pandemii sektor pożyczkowy przynosił poważne straty. W latach 2019-20 sięgnęły one 400 mln zł. I choć od jakiegoś czasu firmy pożyczkowe odbijają od dna, to przyszłość ich jest mocno niepewna, bo rząd 

NBP: Nowe inwestycje w III kw. planuje 21% firm - o 0,7 pkt proc. mniej kw/kw

planach zmiany skali inwestycji, zarówno tych o horyzoncie kwartalnym, jak i obejmujących perspektywę całego bieżącego roku" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Bank centralny zaznaczył, że w efekcie obydwie prognozy są

Skarbiec TFI liczy na kilkadziesiąt tysięcy pracowników w II turze PPK

podsumowując I turę PPK. Jej zdaniem, większość dużych firm odkładała decyzję na ostatnią chwilę, a potem działała w pośpiechu. Im wcześniej rozpocznie się analizę ofert instytucji finansowych, ich kompleksową ocenę - tym lepiej dla całego procesu i samych pracowników

NBP: Firmy oczekują lekkiego pogorszenia kondycji na początku 2018 roku.

Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". Jako największe bariery w swoim rozwoju firmy postrzegają zmiany podatkowo-regulacyjne oraz problemy z zapełnieniem wakatów. "Za główną barierę rozwoju przedsiębiorstwa uważają zmiany podatkowo

NBP: Firmy oczekują wzrostu inflacji PPI w II kw. br.

prognoz cen surowców. Spadki te wynikają prawdopodobnie z wcześniejszego przeszacowania spodziewanych podwyżek cen energii elektrycznej" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw. Jak podaje NBP, na względnie wysokim poziomie (pomimo

NBP: Firmy częściej wskazują na możliwość podniesienia cen swoich produktów

niż ich obniżanie" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw." Według NBP, przyczynia się do tego spodziewany wzrost kosztów zaopatrzenia zużywanego w procesie produkcyjnym. "Obecne poziomy

Pocztylion Arka PTE będzie zarządzać PPK w Poczcie Polskiej

. uruchomienia PPK, który odpowiada m.in. za dostosowanie systemów kadrowo-płacowych i finansowych, analizę rynku oraz opracowanie kryteriów wyboru instytucji finansowej zarządzającej środkami zgromadzonymi na kontach PPK pracowników Poczty Polskiej. Zgodnie z przepisami, przy wyborze instytucji finansowej

URE: Trudności z zapewnieniem bilansu mocy latem i jesienią możliwe już w br.

). W zakresie nowych inwestycji uwzględniono jedynie inwestycje o istotnym stopniu zaawansowania (inwestycja jest co najmniej na etapie montażu finansowego projektu), według danych przedstawionych przez przedsiębiorstwa energetyczne posiadające jednostki wytwórcze o mocy zainstalowanej 50 MW lub więcej

Deweloperzy zadowoleni, gorzej z klientami. Raport serwisów Wyborcza.biz i RynekPierwotny.pl

metrażu, jak wynika z raportu serwisów Wyborcza.biz i RynekPierwotny.pl w I kwartale 2023 r. nieznacznie się poprawił. Aby zbadać dostępność cenową mieszkań, w analizie wykorzystaliśmy przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw publikowane przez GUS dla siedmiu miast. W

Rząd przyjął Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego

dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm, które tworzą ok. ? polskiego PKB" - czytamy w komunikacie. Chodzi o obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału, co przyczyni się do długoterminowego rozwoju polskiej

NBP: 78% dużych firm nie widzi wpływu split payment na zmiany w ich płynności

ograniczenie płynności mogące zagrozić ich funkcjonowaniu" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw" opartego o badania zrealizowane wśród firm w czerwcu 2019 r. Jak podkreśla NBP, obecne badanie pokazało, że w okresie roku

KNF zatwierdziła prospekt DataWalk w związku ofertą publiczną akcji

globalną komercjalizację swojego systemu analizy wielkich zbiorów danych. DataWalk (dawniej PiLab) zajmuje się architekturą danych informatycznych w przedsiębiorstwach. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r. (ISBnews)

NBP: Wzrósł poziom niepewności firm, głównie przez zmieniające się przepisy

terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki. (ISBnews)

Po pierwsze malina, po drugie ekologia. O ich mrożone owoce upomina się cały świat

konkretne zamówienia i kontrakty - zapewnia Adam Ulmer. Technologiczne przełomy Początki były trudne, zwłaszcza że wszystko w przedsiębiorstwie opierało się na pracy ręcznej. Do mrożenia towaru używano specjalnych sit, na które zsypywano owoce. Wstawiano je potem na 24 godziny do tuneli, w których

Podatek Belki drenuje kieszenie Polaków. W pół roku fiskus zabrał ponad 5 mld zł

czas w 2022 roku była w dołku, więc obserwowane odbicie nie jest zaskoczeniem - dodaje dr Podgórski. Wpływy ze zbycia papierów wartościowych Z analizy danych za sześć miesięcy tego roku wynika, że podatek od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych

"Owocowe czwartki to nie wellbeing". Jak firmy malują trawę na zielono przed pracownikami?

punktu widzenia analityki finansowej firmy tworzy przecież koszty: od samego procesu rekrutacyjnego aż po jego wdrożenie w firmie, szkolenia itd. Ciekawe testy przeprowadza też dr hab. Dorota Molek-Winiarska, która liczy profity dla przedsiębiorstwa związane z zarządzaniem stresem przez wdrożenie

POLOmarket przystąpił do PPK z PKO TFI jako instytucją realizującą program

przez pracowników oraz dokładną analizę ofert instytucji finansowych" - dodał Pietruszka. "Zaczynaliśmy w 1997 roku od 27 sklepów. Dziś jest to już ponad 280 nowoczesnych placówek na terenie całej Polski i blisko 2,5 mld obrotu netto rocznie. Jesteśmy ulubionym

NBP: Odsetek firm zwiększających płace wzrośnie w IV kwartale

). "W IV kw. można oczekiwać dalszego wzrostu przeciętnej płacy. Podwyżki są efektem zarówno rosnących nacisków ze strony pracowników, jak i skutkiem wyższych obrotów i zysków, czyli dobrej sytuacji finansowej firm. Jednak w ocenie przedsiębiorstw wzrost wydajności coraz częściej nie nadąża za

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

przedsiębiorstw - zatrudniających miliony pracowników. Dobrze, że tarcza finansowa ma częściowo bezzwrotny charakter udzielanego wsparcia. Należy uznać to za właściwy kierunek działania ? nadmierna akumulacja zobowiązań finansowych przez firmy w obecnym czasie poważnie utrudniałaby powrót do ich normalnego

Pierwsza zmiana w edukacji ekonomicznej od 20 lat - biznes i zarządzanie zamiast przedsiębiorczości. Czego zabrakło?

przedsiębiorstwami - wyjaśnia.  Małe i średnie firmy stanowią w Polsce większość przedsiębiorstw i to one będą w przyszłości miejscami pracy dla znacznej części uczniów.  Czytaj także:  Premier z emfazą mówi o nich "sól polskiej gospodarki". A oni opowiadają nam o gnębieniu i

NBP: Nowe inwestycje w IV kw. planuje 21,7% firm - 1 pkt proc. mniej kw/kw

rozpoczęcie nowych inwestycji. Wskaźnik nowych inwestycji obniżył się o 1 pkt proc. kw/kw osiągając w IV kw. najsłabszy od trzech lat poziom 21,7% (od 2009 r. wskaźnik pozostaje niezmiennie poniżej średniej wieloletniej)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy alarmują: puchnie bańka kredytów kupieckich. Pęknie po pandemii?

utrzymywać w nim odpowiednią temperaturę, żeby nie wyschły farby. To wiązało się z włączonym ogrzewaniem, szczególnie w marcu, oświetleniem, czyli podwyższonymi kosztami utrzymania towaru w dobrym stanie - dodaje Grubek.  Zatory finansowe hamulcowym przedsiębiorstw Czy odmrożenie gospodarki, zwłaszcza

Dostrzec różnorodność. Program "Sprawny staż"

zaburzeniami słuchu, ograniczeniami ruchowymi. Ale kompetencje są ważniejsze od schorzenia. Uczestnicy „Sprawnego stażu", dostając się na praktyki do dużej organizacji, przeważnie szlifują doświadczenie zawodowe w biurze prawnym, zespole likwidacji szkód czy dziale HR i analiz finansowych. Zdalne

Nadchodzą zmiany dla drobnych przedsiębiorców. Będzie łatwiej działać pod cudzym szyldem

marki funkcjonuje na zasadzie franczyzy. Prowadzą je niezależni przedsiębiorcy, wykorzystując logo i model działania tej sieci. Choć działają na własny rachunek i ponoszą samodzielnie ryzyko finansowe, to są zobowiązani do przestrzegania określonych zasad działania. Wiele lat pracy nad takim modelem

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

;Spowolnienie" czy „kryzys" wybijają się z niemal każdej rynkowej analizy. Tymczasem Christine Lagarde stwierdziła, że scenariuszem bazowym dla Europejskiego Banku Centralnego jest brak recesji. Jednocześnie dodała, że na horyzoncie są czarne chmury. - W strefie euro rzeczywiście wyniki są

GPW, PFR, BIK wnioskuje do UOKiK ws. utworzenia agencji ratingowej

) jest powołanie w oparciu o Instytut Analiz i Ratingu (IAIR) silnej, rozpoznawalnej agencji ratingowej, działającej na rynku krajowym, oferującej usługi nadawania ratingów publicznych lub ratingów prywatnych szerokiemu kręgowi podmiotów, w tym w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw a ponadto

UOKiK wykrył zmowę przewoźników autobusowych w woj. wielkopolskim

wywierała presję na Rafbus grożąc obniżką cen własnych biletów, która utrudni działalność przedsiębiorcy i może go wyeliminować z rynku" - czytamy także. Urząd nałożył karę finansową w wysokości ponad 95 tys. zł na Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pile. Drugi

KNF: Banki mogą oceniać zdolność do spłaty kredytu z gwarancją de minimis BGK

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w odniesieniu do kredytów

Skarbiec TFI: W II turze PPK trudno będzie wyłonić lidera 

przedsiębiorstwa" - powiedziała Milewska w rozmowie z ISBnews.tv. "Biorąc pod uwagę rozmiary naszej działalności, czyli aktywa w granicach 4 mld zł, oraz fakt, że generujemy naprawdę dobre wyniki na poszczególnych funduszach, zwroty na kapitale, wierzymy w efektywne

Kalendarium ISBnews

pt. "Instrumenty finansowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw: największa polska umowa w ramach największego programu UE --10:00: Konferencja prasowa Ministerstwa Finansów pt. "Twój e-PIT: planowane zmiany w rozliczeniach rocznych"

Premier decyduje o umorzeniu podatku od tarczy finansowej PFR. To marketing polityczny, a jaka jest prawda?

Premier Mateusz Morawiecki oznajmił we wtorek, że o "zastrzyku 10 mld zł z budżetu państwa dla przedsiębiorców" zdecydował po konsultacjach ze zrzeszającymi ich organizacjami. Mowa o podatku od umorzonej części subwencji z tarczy finansowej PFR, w sprawie którego 350 tysięcy firm w Polsce

OEX analizuje ofertę inwestora zainteresowanego nabyciem 100% akcji ArchiDoc

Warszawa, 25.02.2019 (ISBnews) - Zarząd OEX zdecydował o przeprowadzeniu analiz dotyczących wstępnej niewiążącej oferty otrzymanej od zagranicznego inwestora branżowego, dotyczącej potencjalnego zbycia 4 250 000 akcji (100% kapitału zakładowego) spółki ArchiDoc oraz - w

Vivid Games: Wzrost pobrań gier wynosi 25% od początku lutego wobec stycznia

przemieszczania i gromadzenia się osób może nastąpić wzrost nakładów gospodarstw domowych na konsumpcję rozrywki dostępnej cyfrowo, w tym gier mobilnych, co może pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe emitenta" - czytamy dalej. Analiza wpływu pandemii koronawirusa na działalność

Nie chcą być najlepsi na świecie, ale najlepsi dla świata. Jak działają i czym są B Corpy?

swojej stronie. Brzmi poważnie. A jak działa w praktyce?  – Obecnie zmienia się optyka i sposób postrzegania firm, zarówno przez akcjonariuszy czy potencjalnych inwestorów, jak i przez klientów. Ocena przedsiębiorstwa zależy już nie tylko od wyniku finansowego, ale także od tego, jak wpływa

Janusz Radomski pozostał prezesem zarządu Orlen Upstream na kolejną kadencję

przedsiębiorstw, analizy finansowej przedsiębiorstw oraz studia podyplomowe z dziedziny podatków oraz rachunkowości. Obecnie realizuje studia MBA na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu" - czytamy w komunikacie. Sylwia Kobyłkiewicz posiada bogate doświadczenie zawodowe w administracji rządowej jak i

Wrzucasz filmy na Facebooka? Masz większe szanse na kredyt

zarządzający w Self Learning Solutions SLS, firmie, która dostarcza instytucjom finansowym technologię umożliwiającą badanie zachowań konsumentów z wykorzystaniem uczenia maszynowego: Już teraz, badając zdolność kredytową klienta, można wykorzystywać nie tylko dane z Biura Informacji Kredytowej czy Biura

ING BSK: Wysoka dynamika 'zielonych' instrumentów finansowych będzie utrzymana

; - czytamy w analizie. Według ekonomistów ING BSK, za utrzymaniem wysokiej dynamiki "zielonych" instrumentów finansowych w najbliższych latach przemawiają m.in.: - presja społeczeństw i klientów instytucji finansowych (oczekujących inwestowania

NBP: Spada optymizm firm na najbliższy rok, istotne będą koszty energii

, że odsetek firm spodziewających się pogorszenia sytuacji jest wciąż niewielki (obejmuje 6,6% próby, jeśli chodzi o prognozy kwartalne i 7,9% w przypadku prognoz rocznych)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw". NBP

PKO BP umożliwił firmom komunikację z bankiem w oparciu o pliki JPK 

przedsiębiorców, z gwarancją bezpieczeństwa i wygodą jakiej od nas oczekują" - powiedział wiceprezes PKO BP, odpowiedzialny za Obszar Bankowości Przedsiębiorstw, Analiz i Administracji Rafał Antczak, cytowany w komunikacie. Centrum Bankowości Przedsiębiorstw funkcjonuje w banku od