analiza finansowa i ekonomiczna

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Szok gospodarczy i nowe wyzwania

W Karpaczu spotykają się przedstawiciele władz różnego szczebla z Polski i zagranicy, eksperci i naukowcy oraz praktycy biznesu. Zaplanowano ponad 300 dyskusji i debat. Forum Ekonomiczne jest uważane za najważniejszą międzynarodową konferencję tego rodzaju w Europie Środkowo-Wschodniej. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Europa w obliczu nowych wyzwań". Wydarzenie potrwa trzy dni, inauguracja już dziś, 6 września.

Trochę paradoksalny Nobel za badanie kryzysów finansowych

Trochę paradoksalny Nobel za badanie kryzysów finansowych

takich zdarzeń na gospodarki krajowe i lokalne. Według badaczy unikanie upadku banków jest fundamentalną metodą ochrony przed kryzysami finansowymi.  Podstawy tych badań trójka ekonomistów konstruowała już na początku lat 80. Analizy laureatów mają dziś ogromne znaczenie w regulowaniu rynków

Wiarygodność Polski spada na łeb na szyję. To da się przeliczyć na pieniądze

Wiarygodność Polski spada na łeb na szyję. To da się przeliczyć na pieniądze

nie ciąży Co ciekawe, z analiz wynika, że nasza gospodarka i polityka ekonomiczna mają swoje mocne strony, tzn. takie, które w ostatnich latach pozytywnie wpłynęły na wskaźnik wiarygodności. To przede wszystkim rynek pracy i bezpieczeństwo pracy (zarówno w wymiarze prawnym, czyli stosowania umów

Tomasz Chróstny został powołany na prezesa UOKiK

komunikacie. Nowo mianowany prezes karierę zawodową rozpoczął uczestnicząc w projektach z zakresu badania sprawozdań finansowych instytucji finansowych, wyceny przedsiębiorstw oraz wykrywania przestępstw i nadużyć finansowych. Przygotowywał też analizy ekonomiczne, rynkowe i

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

Bruksela upraszcza politykę fiskalną. Cel słuszny, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach

ścieżce dostosowań, którą Komisja przedstawi na podstawie analizy ZOZ. Propozycje te będą następnie negocjowane z Komisją przed ostatecznym zatwierdzeniem przez radę ds. gospodarczych i finansowych (ECOFIN).  Na pierwszy rzut oka takie podejście wygląda atrakcyjnie, ponieważ odbiega od dotychczasowej

Rosną wątpliwości wokół WIBOR-u. Minister Patkowski i KNF odpowiadają na poselską interpelację

Rosną wątpliwości wokół WIBOR-u. Minister Patkowski i KNF odpowiadają na poselską interpelację

Benchmark, ani od Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który ma ustawowy obowiązek nadzoru i zapewniania stabilności systemu finansowego. Poseł Szramka: „Nie ma transakcji na WIBOR-ze" Poseł przypomniał, że w Polsce obecnie funkcjonuje ponad 2 mln kredytów hipotecznych oraz ponad milion innych

NBP o sporze w Radzie Polityki Pieniężnej: To wpływa na stabilność systemu finansowego

NBP o sporze w Radzie Polityki Pieniężnej: To wpływa na stabilność systemu finansowego

da się dobrze zjeść i dostać zwrot za benzynę – do tego codzienne wywiady i wpisy w mediach społecznościowych. Ale w komunikacie są też fragmenty nieco bardziej poważne, dotyczące analiz ekonomicznych: "Setki analiz dostarczonych z NBP, opracowywanych przez wybitnych ekonomistów, pozostają

Rząd ma czarną listę firm, którym odmawia umorzenia subwencji z tarcz antykryzysowych

Rząd ma czarną listę firm, którym odmawia umorzenia subwencji z tarcz antykryzysowych

Spółka Businessbar.pl od 17 lat prowadzi sieć kantyn pracowniczych w całym kraju. Koncentruje się na świadczeniu usług gastronomicznych dla dużych firm i korporacji. Obecnie prowadzi 30 kantyn. W związku z kryzysem ekonomicznym wywołanym pandemią firma złożyła do Polskiego Funduszu Rozwoju wniosek

Energa i Enea podpisały uzgodnienie dot. analiz projektu Ostrołęka C

sponsorzy postanowili w podpisanym w dniu 13 lutego 2020 r. porozumieniu dotyczącym dalszych działań w projekcie Ostrołęka C" - czytamy w komunikacie. Uzgodnienie określa szczegółowy zakres i harmonogram analiz aspektów techniczno-technologicznych, ekonomicznych

Prezydent powołał Cezarego Kochalskiego na swojego przedstawiciela w KNF

. Cezary Kochalski, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 2009 roku zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w Katedrze Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny, której jest kierownikiem. Od 2000

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

Paweł Borys. Kim jest szef PFR?

się też ze Szkołą Główną Handlową. W latach 2001-05 prowadził tam badania z zakresu teorii konwergencji ekonomicznej i zależności pomiędzy sektorem finansowym oraz rozwojem gospodarczym. Później współtworzył polską firmę specjalizującą się w inwestycjach na rynku private equity i venture

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

opracowanie analiz: specyficznej, finansowej, technicznej, ekonomicznej oraz wrażliwości na potrzeby projektu z działania 2.1 Rozwój cyfrowych usług publicznych w ramach RPO WSL na lata 2014–2020. Postawił w postępowaniu warunek udziału, by wykonawca miał doświadczenie w obszarze

MF: Sebastian Skuza powołany na wiceministra finansów, zastąpi T. Robaczyńskiego

. "Od 20 lat związany z instytucjami publicznymi oraz instytucjami rynku finansowego. W latach 1997-2012 pracował w Departamencie Polityki Finansowej i Analiz oraz Departamencie Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów. W latach 2006-2013 członek Rady Giełdy. Od 2007 r. związany z Bankiem

MF: Mariusz Golecki powołany na stanowisko rzecznika finansowego

Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych, kierownikiem Pracowni Badań Kognitywnych nad Prawem na WPiA UŁ. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Cambridge (1998). Od początku pracy naukowej przedmiotem jego badań były

Tauron zakończył testy na utratę wartości aktywów, wpływ na wynik: 218 mln zł

utraty wartości rzeczowych i niematerialnych aktywów trwałych w wysokości 269 mln zł. Szacunkowy wpływ na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto za I poł. br. wyniesie 218 mln zł. "Analizy wykazały istotne zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów

Afera z byłym członkiem RPP. Jest w zarządzie NBP, a został powołany na sędziego NSA?

Afera z byłym członkiem RPP. Jest w zarządzie NBP, a został powołany na sędziego NSA?

Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz na Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku. W 2007 r. był stypendystą Towarzystwa Przyjaciół KUL. Sura kierował zespołem ekspertów publicznego prawa gospodarczego w Ośrodku Analiz i Ekspertyz Prawnych Akademii de Virion w

Jak banki walczą z praniem pieniędzy?

Jak banki walczą z praniem pieniędzy?

obrocie finansowym. Mówiąc obrazowo: to moment, w którym diler narkotykowy idzie do banku i próbuje wpłacić jakąś pokaźną sumę. Pracownicy oddziałów bankowych są przeszkoleni na takie okoliczności i wiedzą, że jeśli jakaś podejrzana osoba przynosi w plastikowej torbie olbrzymie środki, jest to okoliczność

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny?

Czy certyfikat ISO może być kryterium oceny?

Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej[1]. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych wskazany powyżej katalog ma charakter wyliczenia przykładowego. Oznacza to, iż poza wiarygodnością

Mostostal Warszawa dokona odpisu na 40 mln zł, bez wpływu na wynik za 2019 r.

kontraktu budowlanego dla tego kontrahenta. Zidentyfikowane istotne ryzyka braku możliwości realizacji tych korzyści ekonomicznych spowodowały, że zarząd podjął decyzję o dokonaniu korekty w sprawozdaniu finansowym polegającej na rozpoznaniu w ciężar wyników lat poprzednich odpisu aktualizującego w kwocie

PKP Cargo: Piotr Wąsaty został powołany na członka zarządu ds. handlowych

Certified Fraud Examiners, a także certyfikat audytora wewnętrznego. W latach 2002-2003 był specjalistą ds. analiz ekonomicznych w TAURON Polska Energia. Od 2004 roku związany z firmą DPC sp.j., której jest wspólnikiem. Jako pełnomocnik zarządu ds. audytu w PERN S.A. w latach 2007

Tatrzański Bank Spółdzielczy ma zgodę KNF na przejęcie 2 innych BS

dotyczących udostępniania przez banki coraz nowszych i bardziej zaawansowanych rozwiązań w tym zakresie, a także w obliczu rosnących wymagań stawianych bankom, w szczególności w zakresie ekonomicznym, technologicznym, jak i regulacyjnym, Komisja Nadzoru Finansowego przyjmuje z uznaniem inicjatywy łączeniowe

Sasin zdecydował: "węgiel ze spółek wyprowadzić". To jak jazda rowerem bez trzymanki

im się możliwość pozyskania finansowania na inwestycje. Ale brak analizy kosztów i korzyści dla gospodarki i społeczeństwa czy oceny ryzyka spowoduje, że NABE zamiast odblokować transformację może ją zahibernować i wprowadzić chaos, który zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu Polski - uważa dr

Wysokie raty kredytu? Prawnik chce odszkodowania od NBP

. Bebłowski poszedł inną drogą i swoje zastrzeżenia wysłał bezpośrednio do Narodowego Banku Polskiego. - Zgodnie z założeniami polityki pieniężnej na rok 2022 r. RPP powinna była określić pożądane tempo powrotu inflacji do celu, uwzględniając koszty dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej

Rektorzy uczelni ekonomicznych o kredytach we frankach: Za pożyczony kapitał się płaci

zaledwie w rok sytuacja odwróciła się o 180 stopni i teraz muszą zakładać miliardowe rezerwy na przegrywane sprawy sądowe o franki. A w konsekwencji kolejne banki pokazują mocno okrojone wyniki finansowe za ubiegły rok. Dlatego zarządy niektórych banków zaczęły się zastanawiać nad proponowaniem ugód i

Blamaż ekspertów Patryka Jakiego. Pomylili się w obliczeniach, źle je wykonali, dobre rzeczy pominęli. "Losowy generator liczb"

;  Co dokładnie wydarzyło się w ich analizie?  W głównej tabeli ekonomiści podali kwoty transakcji między Polską a krajami UE od 2004 roku i wskazali, że ujemny bilans wynosi 535 mld zł. Tyle ma wynosić odpływ pieniędzy z Polski i taki miałby być, według raportu, koszt członkostwa w Unii

Będzie łatwiej o kredyt hipoteczny. KNF zmienia zdanie i... nie wierzy w podwyżki stóp procentowych

procentowe sprawiają, że topnieje zdolność kredytowa Polaków. Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje bankom, wyliczając zdolność kredytową, dodać dodatkowe 5 punktów procentowych.  Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopę referencyjną do 6,75 proc. Dodajemy do tego wspomniany bufor KNF i mamy już blisko

Wielki powrót pożyczek i chwilówek. Zadłużyliśmy się na 40 proc. więcej niż rok temu

wynika z raportu opublikowanego przez Komitet Ekonomiczny Związku Przedsiębiorstw Finansowych, w pandemii sektor pożyczkowy przynosił poważne straty. W latach 2019-20 sięgnęły one 400 mln zł. I choć od jakiegoś czasu firmy pożyczkowe odbijają od dna, to przyszłość ich jest mocno niepewna, bo rząd 

Deloitte: 42% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

Warszawa, 15.04.2020 (ISBnews) - Ponad 2/5 dyrektorów finansowych w Polsce (42% z nich) uważa obecny poziom niepewności finansowej i gospodarczej za wysoki lub bardzo wysoki, wynika z "CFO Survey 2020" przeprowadzonego w IV kw. 2019 r. Oznacza to wzrost o 7 pkt proc

Kamil Jedynak powołany do zarządu OT Logistics

doświadczenie w koncernach międzynarodowych w zakresie rozwoju biznesu, zarządzania, analizy finansowej, sprzedaży i marketingu, optymalizacji i restrukturyzacji kosztowo-operacyjnej. W trakcie kariery zawodowej pracował dla takich firm jak: Euro Logistics, DHL Logistics, British Petroleum Poland

Zabawa cyferkami, czyli awantura o ustawę antylichwiarską. Tak reguluje się branżę pożyczkową

analiz ekonomicznych i społecznych skutków tej regulacji. Wreszcie ustawa została zaakceptowana przez rząd i w grudniu ubiegłego roku powędrowała do Sejmu. PiS ustawę wychwalało, że jest korzystna dla kredytobiorców - mniej przecież zapłacą za pożyczkę. Opozycja ganiła, że jest zabójcza dla branży

Prezydent podpisał ustawę tworzącą Polski Instytut Ekonomiczny

ekonomicznych i społecznych oraz przekazywanie ich wyników organom władzy publicznej; - przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych; - współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, ośrodkami

JSW dokonała odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 189,8 mln zł

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakończyła analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów w segmencie Koks, podała spółka. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych

FPP/ CALPE: E-faktury w zamówieniach publicznych mogą skrócić terminów zapłaty

-faktur za jej pośrednictwem. Wykonawcy będą korzystać z Platformy dobrowolnie, a ważną motywacją korzystania z e-faktury może być zachęta w postaci skrócenia terminów zapłaty, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE

Czy czeka nas rzeź na rynku nowych technologii? Upadek Banku Doliny Krzemowej uruchomił lawinę

tyle szalony, aby to tego dopuścić. W przypadku rzeczywistego kolapsu doszłoby do niespotykanego wcześniej kryzysu finansowego na rynkach globalnych. –  Przy analizie tego typu zdarzeń należy myśleć o przyszłości i nie dać się ponieść emocjom – strach jest najbardziej niekompetentnym z

Nie przenoście nam urzędu do Łodzi. Tak minister Buda dopieszcza swój okręg

W tym roku mamy kryzys energetyczny, a w przyszłym roku czeka nas kryzys finansowy. Tempo wzrostu PKB spadnie, według konsensusu ekonomistów, do plus minus 1 proc. - W 2023 r. i w kolejnych latach nie ma przestrzeni dla nowych wydatków z budżetu państwa – ostrzega Ministerstwo Finansów. W

Enea i Energa zawiesiły finansowanie projektu Ostrołęka C

czynników otoczenia rynkowego w połączeniu z trudnością pozyskania zewnętrznego finansowania. Zmienne warunki wymagają przeprowadzenia szeregu dalszych analiz w tym parametrów technicznych oraz ekonomicznych" - czytamy w komunikacie. Istotnymi okolicznościami znacząco

Inwestowanie w dzisiejszych czasach, przy tak galopującej inflacji, jest wręcz koniecznością

Schabowski, senior manager w spółce Investment Partners, certyfikowany niezależny doradca finansowy EFFP Polska: Inwestowanie nie jest przeznaczone tylko dla zamożnych i to właśnie dzięki odkładaniu i inwestowaniu naszych pieniędzy możemy również znaleźć się w tej klasie społecznej. Moim zdaniem inwestowanie

Getin Noble Bank rozwiązał warunkową umowę zbycia akcji Noble Securities

sfinalizowania i rozliczenia transakcji zbycia pakietu akcji spółki jest nieuzasadnione z punku widzenia ekonomicznego, a także nie przyniesie spodziewanego dodatniego wyniku finansowego z tytułu rozpoznania utraty kontroli nad spółką, jaki założono w Planie Ochrony Kapitału" - czytamy w komunikacie

FPP/ CALPE: Dzięki PPK emerytura może być wyższa o 36% przez 10 lat

m.in. z raportu "Emerytury na właściwym torze? Pracownicze plany kapitałowe z perspektywy oszczędzającego i rynku finansowego", przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Obecny

KNF: BGK może powierzać innym bankom ocenę zdolności kredyt. w ramach gwarancji

Warszawa, 20.04.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w ramach przeprowadzonego w trybie zdalnym głosowania, jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania oraz analizy

M. Iwanicz-Drozdowska i R. Mikusiński powołani na zastępców przewodniczącego KNF

uznaną ekspertką z zakresu analizy działalności banków, ryzyka bankowego, sieci bezpieczeństwa finansowego oraz kryzysów finansowych i restrukturyzacji banków. Od ponad 25 lat jest związana z praktyką gospodarczą w instytucjach sektora finansowego. Od 1995 roku jest pracownikiem Szkoły Głównej Handlowej

Leszek Skiba został powołany na stanowisko prezesa Banku Pekao

w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku prowadzi działalność publiczną non-profit jako Przewodniczący Rady i ekspert Instytutu

JSW widzi prawdopodobieństwo aktualizacji wysokości dokonanych odpisów

, iż zakończone zostały analizy głównych przesłanek świadczących o możliwości utraty wartości bilansowej aktywów JSW" - czytamy w komunikacie. W związku ze zmianą niektórych parametrów techniczno-ekonomicznych stanowiących przesłanki do ujęcia w latach wcześniejszych

ARP odstąpi od umowy nabycia ST3 Offshore

różne scenariusze. "Wyżej wskazane okoliczności powodują, że ARP S.A. nie ma ekonomicznych podstaw do zaangażowania jakichkolwiek środków finansowych" - podsumowano. ST3 Offshore to producent stalowych fundamentów morskich farm wiatrowych

Nawet podczas pandemii byliśmy mniej pesymistyczni. Rynek pracy szykuje się do recesji

proc.), przemysłu (53 proc.) i nowoczesnych usług dla biznesu SSC/BPO (50 proc.). Nawet wśród optymistów wyniki nie napawają entuzjazmem. W branży finansowej i ubezpieczeniowej nastroje są najlepsze, a i tak aż 41 proc. pracodawców spodziewa się tąpnięcia. – Badanie potwierdza niestety

Sklepy i stacje benzynowe zaczynają oszczędzać energię. Już nie zjemy nocą hot dogów?

sklepach sieci Żabka, gdzie o każdej porze dnia i nocy można napić się kawy, zjeść hot doga czy podgrzewaną w kilkanaście sekund kanapkę. Żabka nie odpowiada, czy franczyzobiorcy dostali zalecania w sprawie ograniczenia zużycia prądu. A jak to jest na stacjach paliw? Na podstawie szczegółowych analiz

Wojna miażdży ukraińską gospodarkę. Groźba hiperinflacji, zimą w mieszkaniach będzie 16 stopni, życie za 650 zł miesięcznie

zagraniczne rządy i organizacje zadeklarowały wsparcie finansowe w wysokości ok. 38 mld dol. "Kijów jest uzależniony od pomocy finansowej i militarnej z zewnątrz, a zachodnia solidarność i wola wsparcia zostaną w najbliższych jesienno-zimowych miesiącach poddane poważnemu testowi. Wysokie ceny nośników

PZU dokonał odpisów na utratę wartości Alior Banku i Banku Pekao

Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zakończył analizy prowadzone w ramach procedur przeprowadzenia testu utraty wartości firmy z tytułu nabycia akcji Alior Banku oraz z tytułu nabycia akcji Banku Pekao i zdecydował o dokonaniu odpisów, których

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna trzecia na świecie. I najlepsza w Europie

koncentruje się przede wszystkim na inwestycjach z całego świata oraz branżowych analizach. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna w najnowszym rankingu po raz pierwszy w historii znalazła się na światowym podium. - Jako jedna z nielicznych stref na świecie od kilku lat nie wypadamy ze światowej dziesiątki

GPW, PFR, BIK i IAiR mają umowę ws. utworzenia agencji ratingowej

ratingowej daje uczestnikom rynku szansę na dostęp do unikalnych analiz ekonomicznych i oceny ryzyka w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to kolejna inicjatywa ułatwiająca rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Zamiarem GPW jest również utworzenie specjalnego segmentu

PiS "kupił" czy ujął Polaków? Jak program 500+ wpłynął na wyniki wyborów

pokazuje, że kiedy ludzie oczekują walki z nierównościami ekonomicznymi i redystrybucji, ignorowanie tego może być niebezpieczne i poskutkować pojawieniem się populistycznej partii, która zapełni tę lukę, wprowadzając jednak przy okazji szereg innych, niedemokratycznych rozwiązań, których niekoniecznie

Przedsiębiorcy alarmują: puchnie bańka kredytów kupieckich. Pęknie po pandemii?

sektora usługowego, pomoże spuścić powietrze z tej bańki? Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego ds. badań i analiz, mówi, że problem egzekwowania należności od kontrahentów będzie wręcz narastał. - Kwestia zaległości ze spłatą kredytów kupieckich to jedno, ale dużo

Recesja? W naszych portfelach już jest! Wojtyna: Powinniśmy głębiej zarzucić kotwicę w UE

, co my wiemy o tym, jaki jest bilans korzyści i kosztów? Od przejęcia władzy przez PiS nie było żadnego raportu na ten temat. Na prezesie Sławomirze Skrzypku [prezes NBP w latach 2007-10] udało nam się wymóc zobowiązanie do takiej analizy. Ale Rada Polityki Pieniężnej ubiegłej kadencji nie zdobyła się

Tauron powołał zespół ds. analizy potencjalnego nabycia KWK Brzeszcze

. ?Powołany 2 lutego przez spółkę zespół przeprowadzi kompleksową analizę KWK Brzeszcze obejmującą w szczególności aspekty prawne, finansowe, techniczne i geologiczne. Ponadto, w wyniku prac zespołu, powstanie wariantowa analiza nabycia całości lub części aktywów kopalni od Spółki Restrukturyzacji Kopalń lub

Drogo, coraz drożej. I bez szans na obniżki. Kogo w 2023 r. będzie stać na nowy samochód?

będzie nadal długi i będą one wyjątkowo drogie, a jednocześnie sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych nie ulegnie znaczącej poprawie, coraz więcej osób będzie zwracało się w stronę rynku wtórnego, czyli aut prawie nowych. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że przy pogarszających się

Słabe punkty polskiej gospodarki? Sektor bankowy przestaje być atutem

na łącznym zysku sektora bankowego nominalnie w ujęciu bezwzględnym. Zapomina się, że sektor bankowy to specyficzna branża obejmująca całą gospodarkę, finansująca setki tysięcy firm i miliony gospodarstw domowych. Taka skala działania musi oznaczać, że łączny wynik finansowy przy dobrej koniunkturze

FPP: Zwolnieni z przemysłu, a także cudzoziemcy, mogą powiększać szarą strefę

drugiej strony wiąże się ona z wieloma rodzajami ryzyka, w tym ekonomicznym - np. niestabilny dochód i brak ochrony socjalnej - oraz zdrowotnym, co jeszcze bardziej uwidoczniła pandemia COVID-19" - powiedziała ekspert FPP oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Grażyna

Dr Cegłowski: Świat w pandemii. Na kryzys trzeba być zawsze przygotowanym

gospodarki było też szansą na zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności z różnych obszarów. * Dr Bartłomiej Cegłowski z Akademii Leona Koźmińskiego, specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania i oceny projektów inwestycyjnych oraz zarządzania wartością. Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich

Eksperci do frankowiczów: Nie zawierajcie ugód z bankowcami

wynika z analiz ekspertów Rzecznika Finansowego, nie tylko dla banków zwłoka w dochodzeniu swoich praw może być opłacalna. – Klienci banków, którzy mają kredyty walutowe, powinni poczekać na stanowisko Sądu Najwyższego, które ma być wyrażone 25 marca w kompleksowej uchwale Izby Cywilnej, a

Inflacja, stagnacja, brak inwestycji. Jeśli nie zmieni się polityka gospodarcza, będziemy tak wegetować przez lata

pytań. W najnowszej książce zwracam uwagę na to, co się pogorszyło w zestawieniu z analizami sprzed lat. Jeżeli chodzi o innowacje, jest gorzej, niż było i to pokazują wszystkie wskaźniki. Jeżeli chodzi o inwestycje, to sytuacja jest katastrofalna. Jesteśmy w grupie europejskich krajów o najniższej

Ciech uzyska 'niezbędną wiedzę' ws. przyszłości Ciech Soda Romania do końca roku

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Ciech ocenia, że prawdopodobna hibernacja produkcji w Ciech Soda Romania nie będzie miała wpływu na działalność biznesową prowadzoną z Polski, Niemiec i Hiszpanii i nie powinna także wpłynąć na realizację podstawowego celu finansowego strategii

Polskie firmy czekają na rosyjskie sankcje. Ale w fabrykach w Rosji i na Białorusi produkcja trwa

szersze - twierdzą analitycy. Zakładając spadek eksportu do obu krajów o połowę, szacują, że może to odjąć od polskiego PKB 1,3 pkt proc. W piątek swoją krótka analizę gospodarczą wydał Polski Instytut Ekonomiczny będący analitycznym zapleczem polskiego rządu. Wnioski? PIE ocenia, że udział Rosji jako

Fiskus będzie mógł masowo blokować konta oraz gromadzić dane dotyczące rozliczeń przedsiębiorców

tym w szczególności ich wpływu na płynność finansową przedsiębiorców i innych podmiotów (art. 119zhb). Dotychczas Minister Finansów nie skorzystał z tego uprawnienia. Wyżej wymieniony przepis umożliwia wykorzystywanie danych posiadanych przez izbę rozliczeniową do opracowywania analiz skutków

Świat start-upów. Oni wiedzą, komu i ile pożyczyć, by... mógł pożyczkę zwrócić

wyceniany na ok. 500 milionów złotych, a w najbliższych latach planuje uzyskanie statusu „jednorożca" (czyli spółki wycenianej na miliard dolarów). - Obecna sytuacja ekonomiczna na świecie sprawia, że innowacje na rynkach finansowych i przełomowe rozwiązania takie jak epeer cieszą się coraz

Obecna recesja to koniec czasów łatwego wzrostu [WYWIAD]

ustabilizowałoby inflację. To trudna polityka, mało widowiskowa i rozłożona w czasie. Obecny rząd jej unika. Woli przelewać pieniądze i rozszerzać ulgi i pakiety finansowe. Ale to nie tego teraz aktualnie potrzebujemy. *Dr Maciej Grodzicki - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i

MR: Apelujemy do KE o wsparcie dla sektora motoryzacyjnego

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Polska razem z 11 innymi państwami członkowskimi UE zaapelowała do Komisji Europejskiej (KE) o wsparcie powrotu do pełnej działalności sektora motoryzacyjnego. Ze strony polskiej list podpisała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz

FPP: Przychody pralni w galeriach w br. poniżej 60% wartości sprzed pandemii

sprzed pandemii, a do końca roku nie przekroczą 60% wcześniejszych poziomów, uważają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Wobec tego galerie handlowe powinny wziąć pod uwagę sytuację tego sektora przedsiębiorców i dostosować poziom

Emeryci mają już ponad 6 mld zł długów. Spłacają kredyty dzieci i wnuków

(FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) prognozują, że w 2030 r. liczba Polaków bez prawa do minimalnej emerytury przekroczy 641 tys.

Bitwa o inflację. Byli członkowie RPP o przepychankach w Radzie [TYLKO U NAS]

pracownicze i to, że mają jakiekolwiek prawa, to jedynie dobra wola prezesa. Ostrzegł też, że trwająca kampania medialna może „trwale ingerować w wizerunek NBP i wpływać na stabilność systemu finansowego kraju". – Na pewno jest to sytuacja bez precedensu, ale my przestrzegamy prawa i

Znana ekonomistka zdradza nam, jak oszczędza pieniądze. A co ciekawsze, na co chce je wydawać

, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski:  Tak, bo ponad 60 proc. osób, które ograniczyły swoje koszty życia, rezygnuje z wyjść do restauracji, barów czy kawiarni. Ponad połowa oszczędza też na zakupach ubrań, obuwia i akcesoriów, co brzmi ciekawie, bowiem sprzedaż detaliczna odzieży i

Grupa Azoty: Odpisy zw. z Siarkopolem zmniejszą skons. wynik netto o 23,4 mln zł

, podkreślono również. Jednocześnie zarząd Grupy Azoty przeprowadził analizę dotyczącą możliwości wykorzystania aktywa z tytułu przyszłych korzyści wynikających z części działalności spółki prowadzonej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny w zakresie

PIE: Bariery dla mikrofirm to podatki, koszty pracy i konkurencja z szarą strefą

Ekonomicznego to przede wszystkim handel zagraniczny, energetyka i gospodarka cyfrowa oraz analizy strategiczne dotyczące kluczowych obszarów życia społecznego i publicznego Polski. Instytut zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także

Budżet domowy do naprawy. Dużo pieniędzy wyrzucamy do śmietnika. Jak skasować zbędne wydatki?

, dziennikarza ekonomicznego i redaktora naczelnego portalu Subiektywnie o finansach, każdy z nas - poza osobami mającymi najniższe dochody - jest w stanie ograniczyć wydatki o 10-15 proc. – Można to zrobić, choćby lepiej kontrolując finanse przeznaczane na jedzenie. Kiedyś zacząłem liczyć, ile pieniędzy

Agora skarży decyzję prezesa UOKiK blokującą przejęcie Eurozetu

ogólnopolskiej reklamy radiowej wyniesie około 25%. Natomiast dotychczasowy lider tego rynku (grupa RMF FM) nadal będzie posiadał prawie 40% udział w rynku” -  oświadczył zarząd spółki. Prawnicy Agory zarzucają prezesowi UOKiK liczne uchybienia przy zbieraniu i analizie dowodów, zastępowanie ich

FPP apeluje do Rady Dialogu Społecznego o ocenę skutków epidemii koronawirusa

chroniących przed negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, które mogą doprowadzić do ogólnoświatowej recesji gospodarczej" - skomentował przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie

ZM Henryk Kania chcą wrócić do dotychczasowych wolumenów prod. w ciągu 3-6 mies.

gotówki oraz dostęp do finansowania potrzeb zakupowych spółki" - czytamy w "Analizie przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej", zwartej w komunikacie. Następnie ZM Kania podały "Wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z

PGE ma porozumienie ze stroną społeczną dot. przyszłości ZEDO

porozumienia to kolejny etap trwających od maja 2016 r. szczegółowych analiz techniczno-ekonomicznych rozważanej inwestycji. Porozumienie dotyczy odtworzenia mocy wytwórczych w elektrowni w technologii wykorzystującej węgiel kamienny i wpisuje się w strategię GK PGE do 2020 r." - czytamy w komunikacie

FPP: Efektem opóźnień w kontraktach infrastrukt. 2,1 mld zł strat w transporcie

ekwiwalentnej wartości 2,1 mld zł, szacują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Przewodniczący FPP i prezes CALPE Marek Kowalski wskazuje, że doświadczenia załamania w branży budowlanej w latach 2011-2013 pokazują

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

konstruktywne propozycje konkretnych działań, uwzględniających specyfikę poszczególnych branż oraz analizę dostępności testów i środków ochronnych" - powiedział przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie

Z giełdowej wartości polskiego giganta odzieżowego LPP wyparowało prawie 7 mld zł

powiedział, że sankcje ekonomiczne nałożone przez świat spowodują załamanie rosyjskiej gospodarki. - Zamierzamy doprowadzić do totalnej wojny gospodarczej i finansowej przeciwko Rosji - stwierdził Le Maire w radiu France Info. - Mamy zamiar sprowokować upadek rosyjskiej gospodarki. I to się właśnie dzieje

Zakończenie inwestycji Siarzewo planowane na 2028 r., koszt to ponad 2 mld zł

kontekście produkcji 1 śluzy, co jest nie do przyjęcia (..) w korekcie są 2 śluzy" ? powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Zaznaczył, że zlecono analizę ekonomiczną przedsięwzięcia. "Ja mogę na chwilę obecną powiedzieć, że będzie to znacznie więcej niż 2 mld zł

Kalendarium ISBnews

--10:00: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych: prezentacja raportu pt. "Wpływ produkcji wyrobów tytoniowych na polską gospodarkę" --10:00: Główny Urząd Statystyczny opublikuje dynamikę produkcji budowlano-montażowej w maju 2020 roku, Budownictwo mieszkaniowe w

Prof. Hausner: Czeka nas zerowy wzrost PKB i szaleństwo cen. Co powinna zrobić RPP?

. bezrobociem. Ale jak oddawałem ministerstwo, sytuacja była wyraźnie lepsza. W 2005 r. wynosiło około 10 proc. – i wyraźnie zmierzało do tego poziomu, który w Europie uważany jest za ekonomicznie bezpieczny, czyli 5-8 proc. Potem systematycznie utrzymywało się na niskim poziomie. Rynek pracy jest mocną

Czy komputery zastąpią architektów? "Przy niektórych projektach są bardziej wydajne i efektywne niż ludzie"

oferta bardziej atrakcyjna. A niższa jest wtedy, gdy "jednostek mieszkalnych" jest jak najwięcej - tłumaczy Szawarski. Przy tego typu projektach szczególnie ważna jest dobrze i szybko zrobiona analiza ekonomiczna, bo bez niej projekt może się nie spiąć finansowo. Algorytm przyspiesza prace nad

Branża deweloperska na zakręcie. Rynek mieszkaniowy w godzinie próby

wiekowe lub finansowe. Choć oczywiście to i tak zasługuje na mocne poparcie i jest znacznie lepsze niż głoszone przez niektórych polityków koncepcje np. stworzenia narodowego dewelopera, który miałby odpowiadać za politykę mieszkaniową i budować domy. Takie przedsięwzięcia charakteryzowały czasy słusznie

Kalendarium ISBnews

? --11:15: Konferencja R22 wyniki w I półroczu 2018/2019 roku obrotowego oraz plany i perspektywy rozwoju w kolejnych kwartałach --17:30: Konferencja Instytutu Debaty Eksperckiej i Analiz 'W poszukiwaniu zaginionej inflacji'. ŚRODA, 27 lutego

MG wybrało 12 branż, które otrzymają wsparcie finansowe z UE

, - sektor usług prozdrowotnych, - części samochodowe i lotnicze" - czytamy w komunikacie. Branże zostały wytypowane na podstawie analiz innowacyjnych sektorów rynku, grup produktowych oraz usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do

Tanie ogrzewanie na lata: gaz czy pompa ciepła. Nowe dane i prognozy

sprawie zakupu pompy ciepła, o tyle obecnie jest to 60 proc. To potwierdza, że wybuch wojny, skokowy wzrost cen i obawa o dostęp surowców spowodowały pęd do pomp. Ale czy zakup pompy ma podstawy ekonomiczne i jest korzystny z punktu widzenia domowego budżetu? RAP wziął pod lupę zupełnie inny niż

Deloitte: 63% polskich CFO uważa, że pandemia nie zakłóciła płynności finansowej

z sektorem chemicznym, farmaceutycznym, usług finansowych i profesjonalnych" - powiedziała liderka zespołu analiz ekonomicznych Deloitte Julia Patorska, także cytowana w komunikacie. W przypadku źródeł finansowania inwestycji, które obecnie CFO preferują wskazano

Cormay: Zmiana i utworzenie odpisu zmniejszy wynik brutto w 2017 o 0,96 mln zł

pieniężne i na stan środków pieniężnych, dodano. "Zarząd emitenta informuje również, że powziął informację, że po przeprowadzonej analizie związanej z niezbędnymi nakładami na dokończenie projektu analizatora hematologicznego MSL30 oraz jego przewidywanej opłacalności

Instytut Kościuszki: Po pandemii - zwiększony popyt na usługi i produkty ICT

trzeci niezbędny wymiar analizy i działań państwa polskiego obok podejmowanej już walki z pandemią oraz jej bezpośrednimi gospodarczymi konsekwencjami. Wymiar ten nazwać można namysłem stategiczno-ekonomicznym i zawrzeć w pytaniu 'co dalej?', w jaki sposób Polska, jej gospodarka i społeczeństwo powinny

Deloitte: 63% polskich CFO uważa poziom niepewności gospodarczej za wysoki

perspektywy zysku wyglądają ponuro" - dodała lider zespołu ds. analiz ekonomicznych w Deloitte Julia Patorska. Wśród ryzyk polscy CFO bardzo często wskazują na spadek popytu krajowego lub recesję (4%) oraz wzmożone kontrole (40%) i zwiększające się obowiązki sprawozdawcze w

ARP i KOWR zawarły porozumienie o utworzeniu parku przem. w Ząbkowicach Śląskich

to dobry moment na podjęcie decyzji o przygotowanie terenów dla inwestorów, którzy w obecnej sytuacji gospodarczej chcą przenosić produkcję z Azji do Europy. W ramach porozumienia ARP i KOWR zobowiązały się do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych analiz prawnych

BGK ma do rozdysponowania 200 mln euro w ramach promocji paliw alternatywnych

ogólnoeuropejskiego konkursu pt. "Łącząc Europę" - CEF Transport Blending Facility, podał bank. BGK będzie pełnił rolę partnera wdrażającego projekt w Polsce, poszukującego potencjalnych projektów i wypłacającego środki. "Blending to tzw. mieszany produkt finansowy, który

Dane o CPI oznaczają, że złoty może być krótkoterminowo relatywnie atrakcyjny

czas na monitoring i analizy. Globalna percepcja rynków finansowych przez inwestorów jest dobra. Są oni chętni do ryzyka, co jest sprzyjającą sytuację dla złotego. Dzisiaj zostanie zaprezentowanych kilka odczytów danych ekonomicznych. Już o godzinie 11:00 poznamy unijny PKB

Leszek Skiba i Grzegorz Olszewski powołani na wiceprezesów Banku Pekao

Banku Polskim w Instytucie Ekonomicznym, gdzie brał udział w pracach nad raportem NBP wskazującym na konsekwencje członkostwa Polski w strefie euro oraz przygotowywał analizy dotyczące gospodarki strefy euro. Od 2009 roku Leszek Skiba prowadzi działalność publiczną non-profit jako przewodniczący rady i

Bilans członkostwa Polski w UE. SGH odcina się od raportu przygotowanego dla Solidarnej Polski

płatniczego. Po co wymyślać, zaciemniać, kombinować. NBP to liczy. Z kraju »deficytowego« staliśmy się krajem »nadwyżkowym« jeżeli chodzi o nasz bilans finansowy versus zagranica". Dudek zapytał też przedstawicieli resortu finansów i Polskiego Instytutu Ekonomicznego (rządowego

FPP/CALPE: Brak waloryzacji kontraktów budowlanych to 8 mld zł strat dla budżetu

czym finalny koszt waloryzacji dla sektora finansów publicznych ukształtowałby się na poziomie niewiele ponad 1,5 mld zł, szacują Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) i Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE). Z analizy FPP i CALPE wynika też, że zaniechując waloryzacji