analiza ekonomiczno finansowa

Iwona Bujak

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Warunki udziału w procedurze zapytania ofertowego na zamówienie współfinansowane z UE

Projekty dofinansowane ze środków UE są najczęściej realizowane według odrębnych, ustalonych w umowie o dofinansowanie wytycznych.

Grupa Lotos: Pełne efekty finansowe EFRA najwcześniej w II kwartale 2019 r.

. gotowości do uruchamiania) instalacji opóźnionego koksowania - DCU, podała spółka. Zarząd Grupy Lotos szacuje też, iż pełne planowane efekty ekonomiczno ? finansowe, wynikające z eksploatacji wszystkich instalacji projektu EFRA wystąpią w skonsolidowanych wynikach nie wcześniej niż w II kwartale 2019 r

Tauron przygotowuje się do pozyskania partnera do kupna KWK Brzeszcze

Warszawa, 12.03.2015 (ISBnews) - Grupa Tauron prowadzi szczegółowe analizy potencjalnego zakupu aktywów Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze, celem przygotowania teasera do pozyskania partnera do tej transakcji, poinformował wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof

RN Kompanii Węglowej odwołała Mirosława Tarasa ze stanowiska prezesa

zarządu nie tylko nie spowodowały poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej, ale nastąpiło pogłębienie się dramatycznej sytuacji spółki. Rada nadzorcza stwierdziła niedostateczną koordynację działań zarządu oraz brak skuteczności w zakresie prowadzonego dialogu ze stroną społeczną uniemożliwiający

Doradcy Taurona rekomendują nabycie KWK Brzeszcze od SRK

. "Niezależnie od przyjętej rekomendacji, powołany przez spółkę zespół obejmujący ekspertów zewnętrznych, w dalszym ciągu prowadzi kompleksową analizę aspektów technicznych, geologicznych, prawnych oraz w szczególności ekonomiczno-biznesowych" - czytamy w komunikacie

Władze miasta ogłosiły przetargi na wybudowanie stadionów w Łodzi

Władze miasta ogłosiły przetargi na wybudowanie stadionów w Łodzi

godzinie 16.30 zostało opublikowane ogłoszenie oraz zamieszczona na stronie: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1360 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami dotycząca postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie analiz ekonomiczno-finansowych

KNF nałożyła na zarząd jednego ze SKOK-ów kary za brak współpracy z rewidentem

samego sprawozdania finansowego SKOK za 2013 r. Wątpliwości KNF, wynikające z ustaleń kontrolnych, dotyczyły tego, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie odzwierciedla sytuację ekonomiczno-finansową i kapitałową SKOK. Wyniki inspekcji KNF wskazywały, że SKOK może ponosić straty, których wysokość nie

Prezes BGK: Fundusz Trójmorza ogłosi pierwszą inwestycję w połowie lutego

-polityczna, natomiast Fundusz Trójmorza to wehikuł finansowy - inicjatywa wypracowana przez wszystkie banki rozwoju regionu. Dynamika wzrostu PKB w krajach Trójmorza od trzech dekad jest wyższa niż wzrost w Niemczech o ok. 1,5 pkt proc., jak wynika z analiz SpotData

Tauron może wydzielić projekt Jaworzno III i pozyskać partnera do inwestycji

prawne" ? powiedział wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Marek Wadowski. W rozmowie z dziennikarzami Wadowski dodał, że po wydzieleniu możliwe byłoby podniesienie kapitału tak powstałej spółki zależnej. Tauron jest też zainteresowany pozyskaniem partnera dla tego

Krzysztof Mamiński został prezesem Przewozów Regionalnych

finansowym został Krzysztof Zgorzelski. Karierę rozpoczynał od pracy na stanowisku inspektora w Polskim Banku Inwestycyjnym. Był między innymi dyrektorem biura finansowego PKP Cargo oraz członkiem zarządu i dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. W latach 2012-13

ARP podtrzymuje swój wniosek o upadłość Hawe Telekom

zawarcia układu Hawe Telekom złożony przez ARP w grudniu 2015 roku. Takie rozwiązanie w chwili obecnej wydaje się być bardziej uzasadnione ekonomicznie i korzystniejsze dla wierzycieli, podała ARP. "Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczno-finansową GK Hawe, w tym wysokość

Banki reagują na koronawirusa. Trudniej o pożyczkę, zdolność kredytową, ale łatwiej płacić i założyć konto

Banki reagują na koronawirusa. Trudniej o pożyczkę, zdolność kredytową, ale łatwiej płacić i założyć konto

klienci przekonują się, że mogą nie otrzymać takiego kredytu, na jaki liczyli jeszcze miesiąc temu. – Bank ocenia zdolność kredytową indywidualnie, uwzględniając sytuację ekonomiczno-finansową klienta i sytuację gospodarczą w kraju. Ocena ryzyka kredytowego jest zindywidualizowana, niezależna dla

ME: Praktycznie sfinalizowano prace nad aktualizacją programu jądrowego

resort przygotował zaktualizowany harmonogramu realizacji programu, dokonał oceny zaproponowanego przez inwestora modelu ekonomiczno-finansowego oraz własnych analiz i ocen służących zapewnieniu opłacalności inwestycji i eksploatacji elektrowni jądrowej. Ministerstwo Energii w

GDDKiA zakończyła 80 zadań drogowych na ponad 960 km, udostępniła nowych 460 km

-ekonomiczno-logistyczną rozbudowy lub budowy autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem i Krzyżową, a jej zadaniem jest analiza możliwych wariantów kompleksowych działań, mających na celu poprawę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, przepustowości i funkcjonalności dolnośląskiego odcinka autostrady A4. [...] Ostatnie

BGK i rumuński EximBank ogłosiły założenie Funduszu Inwest. Inicjatywy Trójmorza

infrastrukturalnym i jakości życia mieszkańców regionu Trójmorza z zachodnią częścią UE. Jest realizowana na trzech poziomach: prezydenckim, rządowym oraz ekonomiczno-finansowym. (ISBnews)

Szykują pogotowie strajkowe w PŻB. Załoga nie chce teraz prywatyzacji

... MSP twierdzi, że decyzja o ponownym rozpoczęciu procesu prywatyzacji została podjęta po przeprowadzeniu szczegółowej analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej PŻB. "Wypracowany przez spółkę w latach 2012-2013 zysk netto jest w dużym stopniu wynikiem nałożenia się korzystnych - z punktu widzenia PŻB

Ciężki rok dla KGHM. "Sytuacja może budzić obawy"

Ciężki rok dla KGHM. "Sytuacja może budzić obawy"

giganta z Lubina. Analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego ujawnia, że w III kw. 2015 r. przychody ze sprzedaży KGHM Polska Miedź spadły o ok. 7,5 proc. rok do roku, podczas gdy zysk ze sprzedaży brutto zmniejszył się z ok. 1,26 do 0,87 mld zł - wyliczają. Jednak dodają

Szef sprawdzi, czy segregujesz śmieci. Firmy przyszłości będą zielone

Szef sprawdzi, czy segregujesz śmieci. Firmy przyszłości będą zielone

zielone zarządzanie zespołem może przełożyć się na wyniki ekonomiczno-finansowe. W przedsiębiorstwach brakuje sposobu na to, jak to zmierzyć.  Dr Różańska-Bińczyk: - Ale to nie tak, że inwestycja w ekologię to zawsze straty na koncie. Korzyść może być bardzo wymierna.   Ikea w

Tania ropa i mocny dolar uderzyły w Lotos

wyniosłaby aż 800 mln zł na korzyść gdańskiej spółki. - Postaraliśmy się oszacować wpływ zmian na nasze sprawozdania finansowe - powiedział "Wyborczej" Mariusz Machajewski, wiceprezes zarządu i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy Lotos S.A. - Te liczby wpływają

Odszedł po 23 latach pracy w resorcie finansów. I zdradza PiS-owskie triki z budżetem

Odszedł po 23 latach pracy w resorcie finansów. I zdradza PiS-owskie triki z budżetem

departamentu polityki makroekonomicznej (2012-19). W resorcie zajmował się m.in. analizami i prognozami makroekonomicznymi oraz fiskalnymi i budżetowymi, a także analizą ekonomiczno-finansową najważniejszych reform i zmian w zakresie polityki społeczno-gospodarczej. Uczestniczył również w budowie modeli

Tajne analizy Taurona. Dlaczego kupili Brzeszcze?

Tajne analizy Taurona. Dlaczego kupili Brzeszcze?

, wiceprezes ds. strategii i rozwoju, oraz wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki. Poleciały też głowy dotychczasowych wiceprezesów - Aleksandra Grada i Katarzyny Rozenfeld. Nowy prezese Jerzy Kurella zasiadał wcześnie w fotelu członka zarządu PGNiG.

NIK: Restrukturyzacja PLL LOT uratowała spółkę, ale bez inwestora nie przetrwa

trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki. Dlatego, w ocenie NIK, istnieje istotne ryzyko, że wysokość udzielonej pomocy była wystarczająca, by spółka nie upadła w okresie obowiązywania Planu Restrukturyzacji, a jednocześnie zbyt mała, by przywrócić jej długookresową zdolność do konkurowania na rynku

Przegląd informacji ze spółek

pozyskania partnera do tej transakcji, poinformował wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych Krzysztof Zawadzki. Grupa Tauron rozmawia z bankami na temat rolowania lub refinansowania obligacji o wartości 3 mld zł, których termin wykupu przypada na IV kw. 2016 r., poinformował

Nawet 100 tys. zł za rok nauki. Co wybrać: studia państwowe czy prywatne? Po których uczelniach są najwyższe zarobki?

Każdego roku nawet 20 osób walczy o miejsce na najpopularniejszych kierunkach oferowanych przez polskie uczelnie publiczne. W 2018 roku na Politechnice Warszawskiej o miejsce na kierunku inżynieria i analiza danych starały się 32 osoby. To rekordowo dużo. Dla przykładu - na Uniwersytecie

Jarosław Kaczyński zapowiada zniesienie tzw. podatku Tuska. Kto na tym skorzysta, a kto straci? [ANALIZA]

za nią żyć np. dwa albo trzy lata lata. – Sukcesy twórcze i artystyczne często nie przekładają się na sukcesy ekonomiczno-finansowe – twierdzi resort. Tu można byłoby zauważyć, że limit bije raczej w te osoby, które sukces jednak odniosły. Ministerstwo przekonywało jednak , że praca

System finansowania służby zdrowia dziurawy jest jak sito. Czego nie powiedzą ci politycy? Że czas podnieść składki

– System ochrony zdrowia dryfuje w kierunku rynku cierpienia. Kołdra jest krótka i przesuwa się w stronę tych grup, którzy mocniej ją pociągną. Psychiatria musiała osunąć się w przepaść, żeby ktoś się nią wreszcie zainteresował – mówi Maria Libura, ekspertka Centrum Analiz Klubu

Sytuacja rynkowa zmusiła Lotos Petrobaltic do zmiany planów dot. platformy na B8

realizowanych projektów, z korzyścią dla spółki i jej akcjonariuszy" - podsumowano w komunikacie. W ub. tygodniu wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Grupy Lotos Mariusz Machajewski poinformował agencję ISBnews, że w związku z trudną sytuacją na rynku surowcowym

Przegląd informacji ze spółek

biznesowej, jak również analizy potencjału rozwoju rynku nieruchomości w Polsce, podała spółka. W grę wchodzi m.in. poszukiwanie inwestora strategicznego. Lotos Asfalt Sp. z o.o. - podmiot zależny Grupy Lotos - zawarł umowę kredytową z konsorcjum instytucji finansowych, na

Grupa Lotos zanotuje odpisy w segmencie wydobywczym, nie rezygnuje z inwestycji

' zostanie ona przeholowana na złoże i przejmie prace związane z pełnym zagospodarowaniem złoża i uruchomieniem docelowej produkcji" - podsumował Paszkowicz. Na początku lutego wiceprezes i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowy Grupy Lotos Mariusz Machajewski powiedział agencji

Opowieść o biznesmenie, który dorobił się za rządów Jarosława Kaczyńskiego

. Tyle tylko że przed podjęciem decyzji o inwestycji gmina miała obowiązek przeprowadzenia kosztownych analiz (art. 11, art. 3 ust. 2). To skutecznie wiele z nich powstrzymało przed zadawaniem się z prywatnym biznesem. Potrzebna bowiem była analiza ekonomiczno-finansowa, która powinna zawierać