amrestu kontroluje

Przegląd informacji ze spółek

odnotował 13,56 mln zł skonsolidowanej straty netto w II kw. 2016 r. wobec 58,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Po rozliczeniu wezwania na akcje AmRestu ogłoszonego przez FCapital Dutch oraz w wyniku nabycia Grupu Finaccess przez Grupo Far-Luca, Carlos Fern