amrest

Anna Zaleska

AmRest sprzedaje restauracje KFC w Rosji

AmRest sprzedaje restauracje KFC w Rosji

Restauracje KFC w Rosji zmienią właściciela. Dotychczasowy, AmRest, ogłosił, że zawarł umowę sprzedaży. Spółka liczy, że w rezultacie tej transakcji otrzyma co najmniej 100 mln euro.

Farma fotowoltaiczna, elektromobilność, darmowe posiłki. Jak firmy pomagają

Firmy społecznie odpowiedzialne nie tylko zarabiają, ale robią też coś wartościowego. Dla wielu to już niezbędny element działalności.

Relaks według wielkich miast: serial z Netflixa i jedzenie z dostawą do domu

Rynek nakręcają 500 plus i zakaz handlu w niedzielę. Za chwilę będzie coraz więcej gospodarstw, w których nikt nie będzie potrafił gotować.

Polski AmRest przejmuje Starbucksa w Niemczech

Polski AmRest przejmuje Starbucksa w Niemczech

KFC, Burger King, Starbucks, Pizza Hut - to tylko niektóre marki, jakimi zarządza AmRest w Polsce, Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Do swojego portfela dopisała właśnie Starbucksy w Niemczech. Za 144 lokale tej marki AmRest zapłacił 41 mln

Zatrudnianie na "śmieciówkach" to norma - wynika z raportów niefinansowych dużych firm

Zatrudnianie na "śmieciówkach" to norma - wynika z raportów niefinansowych dużych firm

Spółka AmRest to właściciel m.in. sieci: KFC, Burger King, Pizza Hut czy Starbucks - w 16 krajach, w których działa firma, zatrudnia w sumie ponad 38 tys. pracowników. W opublikowanym w lipcu raporcie zrównoważonego rozwoju spółka podaje, ilu pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, a

Po poluzowaniu ograniczeń w ramach Grupy AmRest działa 94% restauracji

Warszawa, 10.07.2020 (ISBnews) - Po zniesieniu lub poluzowaniu ograniczeń dotyczących funkcjonowania restauracji spowodowanych pandemią COVID-19, w ramach grupy działa obecnie 2 186 restauracji własnych i franczyzowych, stanowiących 94% całego portfolio AmRest, podała spółka

AmRest tymczasowo zamknie 143 restauracje własne w Hiszpanii

Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - AmRest zainicjował procedury dotyczące tymczasowej redukcji zatrudnienia z uwagi na siłę wyższą, w oparciu o zapisy dekretu królewskiego z mocą ustawy w sprawie pilnych i nadzwyczajnych środków w celu stawienia czoła gospodarczym i społecznym

AmRest zawiesił założenia dotyczące rozwoju spółki w 2020 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - AmRest zawiesił założenia dotyczące rozwoju spółki w roku 2020, o których informowano w ramach publikacji wyników za rok 2019, podała spółka. Na początku marca AmRest poinformował, że planuje 320 otwarć brutto w 2020

GPW wznowi dziś obrót akcjami AmRest Holdings

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowi obrót akcjami AmRest Holdings z nowym kodem ISIN od 9 października, podała Giełda. "Giełda informuje, że z dniem 9 października 2018 r. nastąpi wznowienie

AmRest rozpoczyna budowę sieci Starbucks w Serbii

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - AmRest ogłosił plan wejścia marki Starbucks na rynek serbski - pierwszą kawiarnię otworzy w Belgradzie, poinformowała spółka. "Z wielkim entuzjazmem wprowadzamy naszą markę na serbski rynek i cieszymy się, że

AmRest sprzeda 100% udziałów w PizzaPortal firmie Glovoapp23

Warszawa, 13.08.2019 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał z Glovoapp23 S.L. umowę sprzedaży przez AmRest 100% udziałów w Restaurant Partner Polska Sp. z o.o. (PizzaPortal) na rzecz Glovo za łączną cenę 30 mln euro plus 5 mln euro kwoty warunkowej ("earn-out"

AmRest zredukował godziny pracy i płace dla 44% pracowników w Polsce

Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - AmRest zredukował godziny pracy i płace dla 44% pracowników w Polsce - łącznie dla 4 050 pracowników, podała spółka. Redukcje objęły także Hiszpanię, Francję i Portugalię. "W Polsce otwartych jest 295 restauracji

AmRest nie wykupi udziałów w Tele Pizza Poland

. "W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 42/2018 z dnia 26.07.2018 r. AmRest Holdings SE informuje, że umowa zakupu udziałów zawarta w dniu 26 lipca 2018 roku pomiędzy AmRest Sp. z o.o. oraz Tele Pizza, S.A.U. uległa rozwiązaniu z powodu niespełnienia się w przewidzianym terminie warunków

AmRest wprowadzi dziś akcje do obrotu na czterech hiszpańskich giełdach

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - AmRest wprowadzi dziś akcje spółki do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji za pośrednictwem hiszpańskiego zautomatyzowanego systemu notowań (Sistema de Interconexión Bursátil - SIBE), podała spółka

Grupa AmRest miała wstępnie 272 mln euro przychodów w II kw., -43,6% r/r

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - AmRest Holdings SE miał wstępnie 272 mln euro skonsolidowanych przychodów w II kw. 2020 - były one niższe o 43,6% r/r, podała spółka. Jest to rezultat ograniczenia możliwości efektywnego prowadzenia restauracji na większości rynków działalności

AmRest wykupił przedterminowo obligacje o wartości nominalnej 140 mln zł

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE dokonał przedterminowego wykupu 14 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela, o wartości nominalnej 10 000 zł każda oraz łącznej wartości nominalnej 140 000 000 zł, podała spółka. "

AmRest przewiduje debiut na giełdach w Hiszpanii na 21 listopada

Warszawa, 15.11.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings przewiduje datę wprowadzenia akcji spółki do obrotu na giełdach w Madrycie, Barcelonie, Bilbao i Walencji na 21 listopada 2018 r., podała spółka. "Jesteśmy niezwykle podekscytowani naszym debiutem

AmRest sfinalizował umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop Group

Warszawa, 02.11.2018 (ISBnews) - AmRest sfinalizował umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS, podpisaną z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi, podała spółka. "W wyniku finalizacji, AmRest stał się

AmRest złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia Telepizza Poland

Warszawa, 09.10.2018 (ISBnews) - AmRest złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Telepizza Poland, podał Urząd. Wniosek wpłynął 5 października, sprawa jest w toku

AmRest dokonał podziału liczby akcji notowanych na GPW

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings dokonał operacji zmniejszenia wartości nominalnej akcji z 1 euro do 0,1 euro poprzez podział łącznej liczby akcji w stosunku 1:10 ("split"), podała spółka. W rezultacie łączna liczba akcji spółki będących w obrocie na

AmRest chce kupić sieć burgerowni Bacoa w Hiszpanii

Warszawa, 16.07.2018 (ISBnews) - AmRest Tag, S.L.U., spółka w 100% zależna od AmRest Holdings podpisał wiążącą ofertę z Bloom Motion, S.L. oraz Johannem Spielthenner, określającą główne warunki, na jakich ma dojść do podpisania umowy zakupu 100% udziałów (SPA) w spółkach Bacoa

AmRest ma umowę nabycia 100% udziałów w Sushi Shop

Warszawa, 30.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings podpisał umowę nabycia udziałów z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi dotyczącą nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop, podała spółka. "Cena nabycia

AmRest kupuje 10% akcji hiszpańskiej Glovo za 25 mln euro

Warszawa, 18.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał umowę akcjonariuszy, umowę subskrypcji i umowę zakupu udziałów z Glovoapp23 (Glovo, z siedzibą w Barcelonie) oraz jego obecnymi i nowymi akcjonariuszami. Na mocy umów AmRest, w wyniku nabycia części akcji Glovo za 25

AmRest otworzy 320 restauracji brutto w 2020 r. wobec 264 otwarć w ub.r.

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - AmRest planuje 320 otwarć brutto w 2020 roku i wydatki inwestycyjne na poziomie 210 mln euro no budowę nowych placówek i renowacje, podała spółka w prezentacji. "W 2019 roku firma otworzyła 264 nowe restauracje i

AmRest miał 41,6 mln euro straty netto, 42,6 mln euro EBITDA w I kw. 2020

Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - AmRest odnotował 41,6 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,7 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

AmRest podwyższy kapitał zakładowy o 70 mln euro

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Rada dyrektorów AmRest Holdings SE podjęła uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z wyłączeniem praw poboru w wysokości efektywnej 70 mln euro, podała spółka. "Rada dyrektorów spółki podjęła uchwałę o

AmRest kupuje sieć Sushi Shop za ok. 240 mln euro

Warszawa, 25.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał z Grégorym Marciano, Naxicap Partners SA i pozostałymi sprzedającymi (łącznie sprzedający) umowę nieodwołalnego zobowiązania do nabycia przez AmRest 100% udziałów w Sushi Shop Group SAS (Sushi Shop), podał

AmRest miał 65,1 mln euro zysku netto, 105,6 mln euro zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 02.03.2020 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 65,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 43 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

AmRest podwyższył wartość nominalną akcji oraz dokonał podziału ich liczby

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE zarejestrował w Rejestrze Handlowym (Registro Mercantil) w Madrycie podwyższenia wartości nominalnej akcji spółki do 1 euro na każdą akcję przy wykorzystaniu pozycji kapitału zapasowego z emisji akcji powyżej wartości

Grupa AmRest miała wstępnie 529 mln euro przychodów w IV kw., +19,4% r/r

Warszawa, 30.01.2020 (ISBnews) - AmRest Holdings SE miał wstępnie 529 mln euro skonsolidowanych przychodów w IV kw. 2019 - były one o 19,4% wyższe r/r, podała spółka. "Wstępne wyniki sprzedaży Grupy AmRest wyniosły w czwartym kwartale 2019 roku

AmRest objął 51% udziałów w Restaurant Partner Polska

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - AmRest podpisał umowę wspólników (SHA) z Delivery Hero GmbH, wykonującą umowę inwestycyjną z 31 marca 2017 roku pomiędzy AmRest, Delivery Hero oraz Restaurant Partner Polska (RPP), podała spółka. W rezultacie AmRest objął 51% udziałów w RPP

Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 08.06.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydowali o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 647 tys. zł na podwyższenie kapitału zapasowego, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia

AmRest uruchomił transzę kredytu na 190 mln euro m.in. na akwizycje

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - Grupa AmRest uruchomiła transzę F kredytu w kwocie 190 mln euro na finansowanie planowanych akwizycji jak również na finansowanie ogólnych potrzeb grupy, podała spółka. Na początku października 2017 roku AmRest

AmRest miał 16,8 mln euro zysku netto, 100,6 mln euro EBITDA w III kw. 2019 r.

Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - AmRest odnotował 16,8 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 18 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Burger King podwoił liczbę restauracji w Polsce

pojawiło się w Polsce na początku lat 90., ale mimo licznych zmian strategii w 2001 r. jego lokale zostały przejęte przez holenderską spółkę AmRest. Z 23 punktów spółka zamknęła sześć, a w pozostałych 17 zmieniła markę na KFC. Reanimacją marki zajmuje się od dwóch lat właśnie

AmRest sfinalizował umowę ws. master-franczyzy Pizza Hut w Niemczech

Warszawa, 31.07.2017 (ISBnews) - AmRest oraz AmRest Kft. - spółka zależna od AmRest Holdings SE - podpisały 31 lipca 2017 roku Ramową Umowę Franczyzową (MFA) z Yum Restaurants International Holdings, LLC (Yum). MFA wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2017 roku dotyczącą master

AmRest ma umowy dot. rozwoju marki Burger King w 5 krajach, w tym w Polsce

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - AmRest podpisał umowy dotyczące rozwoju marki Burger King w Polsce, Czechach, Słowacji, Rumunii i Bułgarii, podała spółka. Burger King jest częścią portfela AmRest od 2007 roku. Spółka chce wykorzystać dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu

AmRest ma umowę ws. inwestycji w spółkę prowadzącą PizzaPortal.pl

Warszawa, 03.04.2017 (ISBnews) - AmRest podpisał umowę inwestycyjną z niemiecką Delivery Hero i polską Restaurant Partner Polska (RPP, prowadzącą platformę PizzaPortal.pl) w sprawie nabycia przez AmRest nowo wyemitowanych udziałów w RPP od Delivery Hero, podała spółka. Ponadto

AmRest i Microsoft mają porozumienie o współpracy m.in. w zakresie Cloud i AI

Warszawa, 11.04.2019 (ISBnews) - AmRest i Microsoft zawarły porozumienie o współpracy na polu wykorzystania technologii do realizacji strategii wzrostu biznesu klienta, w tym szczególnie rozwiązań Cloud, AI i Business Intelligence oraz wspierających produktywność zespołów

AmRest planuje otworzyć ponad 300 nowych restauracji w 2018 r.

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - AmRest planuje otworzyć ponad 300 nowych restauracji w 2018 r. i podtrzymuje plany dotyczące ponad 200 otwarć w całym 2017 r., poinformował członek zarządu Wojciech Mroczyński. "W 2018 roku planujemy podtrzymać

AmRest sfinalizował zakup Pizza Topco za ok. 12,3 mln euro

Warszawa, 16.05.2017 (ISBnews) - AmRest sfinalizował zakup 100% udziałów w Pizza Topco France SAS (Pizza Topco) od Top Brands NV. oraz zmienił nazwę Pizza Topco na AmRest Topco France SAS, poinformowała spółka. Wartość transakcji wyniosła ok. 12,3 mln euro (ok. 51,5 mln zł

AmRest wnioskuje do GPW o zawieszenie notowań akcji w zw. ze zmianą kodu ISIN

Warszawa, 01.10.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE złożył wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) o zawieszenie notowań akcji AmRest w terminie od 4 do 8 października 2018 roku włącznie w związku ze zmianą kodu ISIN, podała spółka

AmRest zwiększył wartość umowy z QSL na Węgrzech o ok. 154 mln euro

Warszawa, 13.12.2018 (ISBnews) - AmRest Kft oraz AmRest Kávézó Kft ? węgierskie spółki zależne AmRestu ? zawarły aneks do umowy z Quick Service Logistics Hungaria Bt (QSL), na podstawie którego przedłużyły współpracę do czerwca 2024 r. i zwiększyły szacunkową

AmRest ma umowę ramową zakupu 15 restauracji KFC we Francji za ok. 33,3 mln euro

Warszawa, 27.07.2018 (ISBnews) - AmRest Opco SAS, AmRest Leasing SAS i AmRest Estate SAS (kupujący) podpisały umowę ramową z KFC France SAS i NOVO BL (sprzedający) na zakup 15 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim, podał AmRest. Spodziewana cena

AmRest miało 43,02 mln zł zysku netto, 71,58 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - AmRest odnotował 43,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 42,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 71,58 mln

AmRest ma wstępną umowę z KFC France dot. zakupu 15 restauracji KFC

Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - AmRest Opco SAS podpisał wstępną umowę z KFC France dotyczącą zakupu 15 restauracji KFC, prowadzonych przez KFC France SAS na rynku francuskim, podała spółka. Cena zakupu za nabycie Biznesu KFC będzie uzależniona od wyniku badania due diligence

GPW zawiesiła obrót akcjami AmRest 4-8 października na wniosek spółki

Warszawa, 02.10.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami AmRest Holdings - na wniosek spółki - w okresie od 4 października do 8 października 2018 r. (włącznie), podała giełda. "Po rozpatrzeniu

AmRest ma umowę ws. master-franczyzy Pizza Hut w Rosji, Armenii i Azerbejdżanie

Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - Spółki zależne AmRestu sfinalizowały umowę franczyzową z Pizza Hut Europe S.?.r.l. oraz umowę nabycia aktywów (APA) z Yum Restaurants International Russia and CIS LLC, skutkiem czego AmRest OOO stanie się wyłącznym master-franczyzobiorcą dla

AmRest chce wykupić przedterminowo 28 IX obligacje na 140 mln zł

Warszawa, 20.08.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE planuje dokonać przedterminowego wykupu 28 września br. 14 000 obligacji serii AMRE04100919 na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł, podała spółka. Obligacje zostały wyemitowane przez

AmRest chce powiększyć sieć o min. 400 restauracji w 2019 r., min. 500 w 2020 r.

Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - Po nabyciu sieci 165 restauracji Sushi Shop, AmRest liczy na powiększenie swojej sieci w tym roku o minimum 300 lokali, o dalsze min. 400 lokali w 2019 r. i o ponad 500 w 2020 r., podała spółka. "Widzimy znaczne

AmRest sfinalizował nabycie Starbucks Deutschland za kwotę 40 mln euro

Warszawa, 24.05.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings SE sfinalizował umowę zakupu 100% wkładu (partnership interest) w StarbucksCoffee Deutschland Ltd.& Co. KG (Starbucks Deutschland) za kwotę 40 mln euro (ok. 177 mln zł), podała spółka. "Zgodnie z

AmRest sfinalizował zakup 21 restauracji KFC w Rosji za ok. 105 mln zł

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - AmRest Rosja sfinalizowała zakup 21 restauracji KFC działających na rynku rosyjskim od Svetlany Mikhailovnej Popovej za kwotę 1 655 mln RUB (ok. 105 mln zł), podał AmRest Holdings. "Zarząd AmRest Holdings SE

AmRest uważa podwyższoną cenę w wezwaniu FCapital Dutch za godziwą

Warszawa, 12.09.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings uważa, że podwyższona do 255 zł cena za akcję spółki w wezwaniu ogłoszonym przez FCapital Dutch B.V. mieści się w przedziale wartości godziwej spółki, podał AmRest. "Jednocześnie zarząd informuje

AmRest wyemituje 7,42 mln akcji po 9,44 euro (40,75 zł) sztuka

Warszawa, 12.10.2018 (ISBnews) - AmRest wyemituje 7 415 254 nowych akcji w drodze prywatnej subskrypcji z wyłączeniem praw poboru dla dotychczasawych akcjonariuszy po cenie 9,44 euro (40,75 zł) za sztukę, podała spółka. AmRest poinformował o

AmRest chce przenieść siedzibę do Hiszpanii, rozważa drugą giełdę

Warszawa, 28.07.2017 (ISBnews) - AmRest proponuje przeniesienie siedziby statutowej z Polski do Hiszpanii, podała spółka. Przeniesienie nie będzie miało wpływu na notowanie akcji spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która nadal będzie podstawowym rynkiem

AmRest miał 18 mln euro zysku netto, 49,7 mln euro EBITDA w III kw. 2018 r.

Warszawa, 16.11.2018 (ISBnews) - AmRest odnotował 18 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 20,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik EBITDA wyniósł 49,7

AmRest ma umowę wspólników z LPQ Russia Ltd dot. rozwoju sieci typu 'bakery'

Warszawa, 28.02.2018 (ISBnews) - AmRest podpisał umowę wspólników z LPQ Russia Limited, poinformowała spółka. Przedmiotem umowy są zasady współpracy spółki i wspólnika celem rozwoju działalności restauracyjnej (sieć typu "bakery") na rynku rosyjskim w ramach nowo

AmRest: Cena w wezwaniu FCapital Dutch nie odzwierciedla wartości godziwej

przedziale wartości godziwej 100% akcji AmRest (w przeliczeniu na jedną akcję spółki) na dzień wydania opinii. Biorąc pod uwagę powyższe, zarząd AmRest jest zdania, iż zaproponowana w wezwaniu cena nie odzwierciedla wartości godziwej spółki" ? czytamy w komunikacie. FCapital

AmRest miał 5,12 mln euro zysku netto, 33,7 mln euro EBITDA w I kw. 2018 r.

Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 5,12 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,76 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

AmRest miał 6,7 mln euro zysku netto, 17,8 mln euro zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - AmRest odnotował 6,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 9,2 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

AmRest kupuje sieć Telepizza w Polsce za szacunkowo ok. 8 mln euro

Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings SE (AmRest) ma warunkową umowę zakupu od Tele Pizza, S.A.U. 100% udziałów w Telepizza Poland za łączną cenę ok. 8 mln euro, podała spółka. "Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na dzień

AmRest miał 3,68 mln euro zysku netto, 17,39 mln euro zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 08.05.2019 (ISBnews) - AmRest odnotował 3,68 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,12 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Henry McGovern zrezygnował z funkcji przewodniczącego RN AmRest Holdings

Warszawa, 10.09.2015 (ISBnews) - Henry McGovern zrezygnował z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej AmRest Holdings i pozostanie członkiem rady, podał AmRest. "Powodem rezygnacji jest umożliwienie członkom rady nadzorczej AmRest wyboru

Polski AmRest kupuje operatora niemieckiego Starbucksa za 40 mln euro

Założony w 1993 roku we Wrocławiu AmRest Holding to największa publicznie notowana spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej. Do jej marek należą KFC, Pizza Hut, Burger King, Starbucks oraz La Tagliatella. Teraz pod skrzydłami AmRestu znajdzie się także niemiecki

AmRest ma umowy dotyczące rozwoju sieci kawiarni Starbucks w Słowacji

Warszawa, 25.01.2016 (ISBnews) - AmRest Coffee SK s.r.o. oraz Starbucks EMEA LTD i Starbucks Manufacturing EMEA B.V. (Starbucks) podpisały umowę rozwoju oraz umowę dostawy dotyczące prawa i licencji do rozwoju, posiadania i prowadzenia kawiarni Starbucks w Słowacji, podał

Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydują 7 VI o niewypłacaniu dywidendy

Warszawa, 12.05.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze AmRest Holdings zdecydują o przeznaczeniu zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 647 tys. zł na podwyższenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 7

GPW ogłosiła nowy skład indeksu Respect, dołączyły Amrest, CCC i PKN Orlen

zupełnie nowe (Amrest Holding SE, CCC S.A.) oraz firma PKN Orlen S.A., która wraca do indeksu po rocznej przerwie. W tegorocznej edycji Respect Index liczba nowych spółek jest najwyższa w historii. "Z roku na rok rośnie liczba spółek, które prowadzą działalności zgodnie z

AmRest ma wstępne porozumienie ws. masterfranczyzy dla Pizza Hut w Niemczech

Warszawa, 27.03.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał wstępne wiążące porozumienie z Yum Restaurants International Holding, Ltd. oraz z Pizza Hut Delivery Germany GmbH, określające główne warunki uzyskania przez AmRest praw masterfranczyzobiorcy dla marki Pizza Hut na

AmRest liczy na dwucyfrowy wzrost zyskowności i dalszą poprawę marż

Warszawa, 06.11.2015 (ISBnews) - AmRest Holdings SE liczy na dwucyfrowe wzrosty zyskowności i dalszą poprawę marż w kolejnych okresach, podała spółka. "Po trzech niezwykle udanych kwartałach bieżącego roku, zarząd Grupy AmRest jest pełen

AmRest spodziewa się spowolnienia wzrostu EBITDA do poniżej 10% r/r w IV kw.

Warszawa, 22.11.2017 (ISBnews) - AmRest spodziewa się jednocyfrowej dynamiki wzrostu zysku EBITDA w IV kw. 2017 r. wobec wzrostu o 24,8% r/r w III kw. br., poinformował członek zarządu Wojciech Mroczyński. "Mimo solidnych trendów w biznesie

AmRest ma wstępne porozumienie ws. zakupu 42 restauracji KFC we Francji 

Warszawa, 15.03.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał wstępne wiążące porozumienie z KFC France określającego główne warunki, na jakich AmRest nabędzie 42 restauracji KFC (Biznes KFC) prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne, podał AmRest

AmRest miał 13,3 mln euro zysku netto, 24,4 mln euro zysku EBIT w I poł. 2018 r.

Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - AmRest Holding SE odnotował 13,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 12,6 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk

AmRest negocjuje nabycie 18 restauracji Pizza Hut w Rosji i praw do franczyzy

Warszawa, 25.04.2017 (ISBnews) - AmRest podpisał wstępne wiążące porozumienia z Pizza Hut Europe Sarl US Branch i Yum Restaurants International Russia and CIS LLC, określające główne warunki, na jakich ma dojść do zawarcia transakcji, której przedmiotem będzie uzyskanie przez

Zysk netto AmRest Holdings zmniejszył się r/r do 182,28 mln zł w 2017 r.

Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 182,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 190,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

AmRest ma kredyt na 430 mln euro m.in. na spłatę wcześniejszych zobowiązań

Warszawa, 06.10.2017 (ISBnews) - Spółki zależne od AmRest Holdings, AmRest Polska i AmRest Czechy, podpisały umowę kredytową z Bankiem Pekao, PKO BP i ING Bankiem Śląskim na 430 mln euro czyli ok. 1 848 mln zł, podała spółka. Środki pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na

AmRest ma umowę ramową ws nabycia 42 restauracji KFC we Francji za ok.169 mln zł

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał umowę ramową z KFC France SAS w sprawie nabycia 42 restauracji KFC prowadzonych przez KFC France na rynku francuskim jako restauracje własne, za ok. 39,9 mln euro (ok. 169 mln zł), podał AmRest

AmRest: Porozumienie ws. master-franczyzy Pizza Hut w Niemczech do końca lipca

Warszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings SE (AmRest) podpisał aneks do wstępnego wiążącego porozumienia (Head of Terms) z Yum Restaurants International Holding, Ltd (Yum) oraz Pizza Hut Delivery Germany GmbH (PH Delivery) przedłużający do końca lipca okres, w którym ma

AmRest wykupił w terminie obligacje o wartości 18,5 mln zł

Warszawa, 02.01.2015 (ISBnews) ?AmRest Holdings SE dokonał 30 grudnia terminowego wykupu 1 850 obligacji zdematerializowanych na okaziciela serii AMRE01301214 o wartości nominalnej jednej obligacji 10 000 zł oraz łącznej wartości nominalnej 18 500 000 zł, poinformowała spółka

AmRest wyemituje instrumenty dłużne na łączną kwotę ok. 316 mln zł

Warszawa, 27.06.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisał umowę, której przedmiotem jest emisja instrumentu dłużnego Schuldscheindarlehen (SSD) pod prawem niemieckim na łączną kwotę 75 mln euro (ok. 316 mln zł), podała spółka. "Przewidywany

Zysk netto AmRest Holdings spadł r/r do 53,62 mln zł w I półr. 2017 r.

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 53,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 76,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

AmRest sfinalizował przejęcie operatorów kawiarń Starbucks w Rumunii i Bułgarii

Warszawa, 24.06.2015 (ISBnews) - AmRest Polska sfinalizował umowę zakupu 100% udziałów w S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. (MCC Romania) oraz Marinopoulos Coffee Company Bulgaria EOOD (MCC Bulgaria) od Marinopoulos Coffee SEE B.V. za łączną cenę sprzedaży 16,4 mln

AmRest liczy na 'przełomowe' wyniki w kolejnych kwartałach tego roku

Warszawa, 08.05.2015 (ISBnews) - AmRest ocenia, że dalsze koncentrowanie się na rozwoju swoich marek na dynamicznie rosnących rynkach zapewni osiąganie przełomowych wyników w kolejnych kwartałach tego roku, poinformował przewodniczący rady nadzorczej AmRest Henry McGovern

Akcjonariusze AmRest zdecydowali o skupie do 1,75 mln akcji własnych

Warszawa, 19.05.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze AmRest zdecydowali o upoważnieniu zarządu do nabywania do 1,75 mln akcji spółki za 24 ? 250 zł za sztukę, wynika z uchwał walnego. ?Nabywanie akcji własnych spółki może być realizowane w trybie: składania

AmRest sfinalizował nabycie 15 restauracji KFC w Niemczech za ok. 10,28 mln euro

Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings sfinalizował umowę sprzedaży i transferu aktywów (APA) w postaci 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim zawartą z Kentucky Fried Chicken (Great Britain) Ltd., German Branch, podała spółka. Ostateczna cena nabycia to

AmRest kupi 100% udziałów w Pizza Topco France za ok. 14 mln euro

Warszawa, 25.01.2017 (ISBnews) - AmRest podpisał z Top Brands NV umowę, której przedmiotem jest nabycie przez AmRest 100% udziałów w Pizza Topco France SAS za łączną cenę sprzedaży ok. 14 mln euro (ok. 61 mln zł), podał AmRest Holdings SE. Ostateczna cena sprzedaży zostanie

AmRest Polska kupi operatorów kawiarń Starbucks w Rumunii i Bułgarii

Warszawa, 05.03.2015 (ISBnews) - AmRest Polska zawarł umowę nabycia 100% udziałów w S.C. Marinopoulos Coffee Company III S.r.l. (MCC Romania) oraz Marinopoulos Coffee Company Bulgaria EOOD (MCC Bulgaria), które są jedynymi operatorami kawiarni w Rumunii i Bułgarii za łączną

BM Banku BGŻ rekomenduje 'kupuj' dla AmRest, wycena 142,42 zł

Warszawa, 15.04.2015 (ISBnews) - Analitycy Biura Maklerskiego Banku BGŻ wydali rekomendację "kupuj" dla spółki AmRest z ceną docelową 142,42 zł, wynika z raportu datowanego na 7 kwietnia. Rekomendacja została wydana przy cenie 123 zł. W

Węgierskie spółki AmRest zawarły umowę dystrybucyjną z QSL wartą szac.167 mln zł

Warszawa, 23.05.2016 (ISBnews) - Spółki zależne AmRest Holdings SE - AmRest Kft oraz AmRest Kávézó Kft - zawarły z Quick Service Logistics Hungaria Bt (QSL) umowy dystrybucji, na podstawie której QSL zajmował się będzie zakupami, magazynowaniem i sprzedażą

Zysk netto AmRest Holdings wzrósł r/r do 190,56 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) - AmRest Holdings odnotował 190,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 160,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny

AmRest podtrzymuje plan otwarcia min. 140 nowych restauracji w 2016 r.

Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - AmRest podtrzymuje plan, zakładający otwarcie co najmniej 140 nowych restauracji w 2016 r. - najwięcej lokali ma powstać pod szyldami marek KFC, La Tagliatella oraz Starbucks, poinformował założyciel oraz członek rady nadzorczej AmRest Henry

AmRest ma umowy dot. rozwoju restauracji Pizza Hut w Europie Środkowo-Wschodniej

Warszawa, 16.08.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings podpisał z Pizza Hut Europe umowy, na podstawie których będzie prowadzić i udzielać franczyzy na prowadzenie restauracji Pizza Hut typu Express i Delivery w Polsce, Czechach, na Węgrzech, w Bułgarii, Serbii, Chorwacji, Słowacji i

FCapital Dutch podniósł cenę w wezwaniu na AmRest Holdings do 255 zł za akcję

Warszawa, 08.09.2016 (ISBnews) - FCapital Dutch B.V. podniósł cenę w wezwaniu na akcje AmRest Holdings, ogłoszonym 12 lipca br., do 255 zł z 215 zł, podał AmRest. Zwiększona cena nabycia będzie zapłacona za wszystkie akcje objęte zapisami w odpowiedzi na wezwanie, w tym za

AmRest kupuje 15 restauracji KFC w Niemczech za ok. 10,3 mln euro

Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings podpisał z Kentucky Fried Chicken (Great Britain) German Branch umowę nabycia i transferu aktywów (APA) w postaci 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim. Spodziewana cena nabycia to ok. 10,3 mln euro (ok. 45,6 mln zł

AmRest: Spełnił się jedyny warunek prawny do zapisów w wezwaniu FCapital Dutch

Warszawa, 01.09.2016 (ISBnews) - FCapital Dutch otrzymał bezwarunkowe zgody właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Amrest Holdings SE, ogłoszonym przez FCapital 12 lipca br., podała spółka. W efekcie spełniony został

AmRest i McDonald's walczą o miejsca przy nowych drogach. W miastach brak miejsca

- Już ponad 20 proc. z 291 naszych restauracji działa przy drogach i trasach szybkiego ruchu - mówi Maciej Mausch, szef relacji inwestorskich AmRestu. Właściciel znanych marek fast food dynamicznie się rozwija - w pierwszym półroczu przychody firmy zwiększyły się o 14 proc., do

AmRest ma aneks zwiększający kwotę kredytów o 50 mln euro i 100 mln zł

Warszawa, 09.05.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings SE i jego spółki zależne AmRest Sp. z o.o. (AmRest Polska) i AmRest s.r.o. (AmRest Czechy) podpisały aneks do umowy kredytowej z Bankiem Pekao, Bankiem Zachodnim WBK, Bankiem BGŻ BNP Paribas i ING Bankiem Śląskim zwiększający

Grupa AmRest miała wstępnie 1213 mln zł sprzedaży w IV kw., wzrost o 32,2% r/r

Warszawa, 24.01.2017 (ISBnews) - Grupa AmRest odnotowała wstępne wyniki sprzedaży na poziomie 1 213 mln zł w IV kwartale 2016 r., co oznacza wzrost o 32,2% r/r, podał AmRest Holdings SE. W tym okresie sprzedaż grupy w walutach lokalnych wzrosła o 29,2

AmRest kupuje sieć Starbucks w Niemczech za szacunkowe 41 mln euro

Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings SE podpisała umowę ze Starbucks Coffee Company dotyczącą nabycia operatora sieci Starbucks w Niemczech (144 lokale) za szacunkowo 41 mln euro. Umowa wejdzie w życie 23 maja, co oznacza, że w tym dniu AmRest uzyska licencję na

AmRest przedłużył head of terms z Pizza Hut Europe do 15 sierpnia

Warszawa, 01.08.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings podpisał trzeci aneks do wstępnego wiążącego porozumienia (head of terms) z Pizza Hut Europe Sarl - tym razem termin zawarcia umowy został przedłużony do 15 sierpnia br., podała spółka. "AmRest

AmRest przedłużył head of terms z Pizza Hut Europe do 15 lipca

Warszawa, 01.07.2016 (ISBnews) - AmRest Holdings SE przedłużył wstępne wiążące porozumienie (head of terms), a jednocześnie okres w którym ma dojść do zawarcia umów z Pizza Hut Europe Sarl do dnia 15 lipca, podała spółka. Head of terms określa warunki