amortyzacja środków trwałych

Dominika Maciejasz

Jedno zdanie w "Polskim ładzie" zmienia zasady używania aut czy komputerów w firmie

Jedno zdanie w "Polskim ładzie" zmienia zasady używania aut czy komputerów w firmie

Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są skazani na używanie prywatnego sprzętu w pracy. Taki efekt - zdaniem ekspertów - przyniesie zmiana w "Polskim ładzie" dotycząca amortyzacji środków trwałych w firmach.

Rewolucja w wynajmie mieszkań. Trwa walka o przywrócenie możliwości odliczania amortyzacji

Od przyszłego roku ma obowiązywać zakaz odliczania amortyzacji przy zakupie mieszkania. Polacy zasypują skarbówkę pytaniami.

Fiskus w "Polskim ładzie" po cichu przyciął możliwości amortyzacji aut. Własny samochód w firmie jest mniej opłacalny

Od stycznia podatnik ma obowiązek sprawdzić, ile samochód jest wart w dniu wprowadzenia go do działalności. Dla skarbówki to spore zyski. Dla właścicieli firm - kłopot.

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

Koszty firmowe i amortyzacja [PORADNIK]

, które stanowią procent wartości początkowej danego składnika. Zasady dotyczące amortyzacji stosuje się wobec składników majątku włączanych do ewidencji środków trwałych. Zalicza się do nich składniki, które są gotowe i zdatne do użytku w danym momencie, o przewidywanym czasie użytkowania dłuższym niż 1

Pułapki fiskusa na wynajmujących mieszkania. Zaskakujące interpretacje

Pułapki fiskusa na wynajmujących mieszkania. Zaskakujące interpretacje

Konstytucyjnego, który w 2015 r. rozstrzygnął pozytywnie sprawę jednej ze spółek. Kwestionowała ona nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a dokładnie przepis, który pozbawił podatników CIT możliwości amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości wprowadzonego do ewidencji środków

"Polski ład". Wielkie zmiany dla wynajmujących mieszkania. Ostatnia chwila na remont oraz amortyzację. Uwaga! Rząd zmienił zdanie

"Polski ład". Wielkie zmiany dla wynajmujących mieszkania. Ostatnia chwila na remont oraz amortyzację. Uwaga! Rząd zmienił zdanie

;Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami

Nie wszędzie będą podwyżki za wodę. Połowa wniosków odrzucona

Nie wszędzie będą podwyżki za wodę. Połowa wniosków odrzucona

stawce 4,5 procent, a drugi z rzeczywistego zużycia środków trwałych, czyli czysto technicznego zużycia infrastruktury. Firmy próbują stawiać tezę, że naszymi działaniami spowodujemy ograniczenie inwestycji. Podkreślamy jednak, że rozporządzenie taryfowe mówi wyraźnie, że proces inwestycyjny nie może

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

Poradnik. Jak najkorzystniej wziąć w leasing maszyny i sprzęt

Leasing polega na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu podlegających amortyzacji środków trwałych, np. samochodu, maszyn, urządzeń lub wartości niematerialnych i prawnych, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Odbywa się to na określonych w umowie warunkach. Umowa reguluje

Celon-Pharma miała 8,16 mln zł zysku netto, 6,43 mln zł zysku EBIT w I półr.

2018r.) jest w sposób ciągły związany z uruchamianiem nowych urządzeń wytwórczych oraz instrumentów naukowo-badawczych. W kolejnych okresach spółka spodziewa się utrzymania porównywalnych kosztów wynikających z amortyzacji posiadanych środków trwałych, aż do czasu uruchomienia nowo budowanego centrum

Grupa WP miała 8 mln zł zysku netto, 31,96 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez Grupę, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych) podmiotów, które weszły w skład Grupy w trakcie roku 2018

Baltona miała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

skutkujące ujęciem w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych/zobowiązań z tytułu leasingu (+ 497/503 mln zł) oraz konieczności ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 82,3 mln

Nowa ulga inwestycyjna dla firm. Ale nie na samochody

Nowa ulga inwestycyjna dla firm. Ale nie na samochody

koszty jest rozłożone w czasie. Jak długi jest okres amortyzacji, zależy od rodzaju środka trwałego. Na przykład stawka amortyzacji na sprzęt komputerowy wynosi 30 proc., a więc w ciągu pierwszego roku firma może wliczyć w koszty jedną trzecią poniesionych kosztów. Ale już na

Przedsiębiorcy stawiają miasteczko pod Sejmem. To protest przeciwko drożyźnie

Przedsiębiorcy stawiają miasteczko pod Sejmem. To protest przeciwko drożyźnie

;. Spowodowały one nie tylko wyższe podatki dla firm (głównie za sprawą składki zdrowotnej), ale i wywindowały ceny usług księgowych i ogólnie kosztów prowadzenia firmy (amortyzacja środków trwałych, wykup z leasingu, ograniczenia odliczania kosztów uzyskania przychodów itd.). Przedsiębiorcy, żeby przetrwać

Grupa WP.pl miała 2,98 mln zł zysku netto ogółem w I kw. 2017 r.

EBITDA przy jednoczesnym wzroście amortyzacji o 2 270 tys. zł. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze z nakładów inwestycyjnych poczynionych przez Grupę w ostatnim kwartale 2016 roku (m.in. budowa nowego studio TV oraz prace adaptacyjne w biurach), a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych

Grupa WP miała 20,41 mln zł zysku netto, 51,6 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.

17) w porównaniu do roku poprzedniego. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez grupę, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych) podmiotów, które

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

Wszystkie tajemnice leasingu. Co zmienił "Polski ład"? Co wciąż się opłaca, a co trochę mniej?

w odniesieniu do pojazdów jest klasyfikacja środków trwałych. Samochody klasyfikowane są jako osobowe i dostawcze na stawce amortyzacji 20 proc. lub specjalne na stawce 14 proc. W przypadku maszyn i urządzeń stawki te mogą się różnić i wynosić od 4,5 proc. (pomijając typowe nieruchomości) aż do 30

Morawiecki w expose: Pakiet deregulacyjny, uproszczenie podatków, nowe ulgi

. Zapowiedział, że w tej kadencji rząd zaproponuje dalszą przebudowę systemu podatkowego. "Wprowadzimy kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych przedsiębiorców, np., możliwość natychmiastowego rozliczania kosztów inwestycji w środki trwałe, bez konieczności długotrwałej i

Grupa WP miała 6,87 mln zł zysku netto, 41,02 mln zł skoryg. EBITDA w I kw.

. Dodatkowa amortyzacja wynika w głównej mierze ze zwiększonych nakładów inwestycyjnych poczynionych przez Grupę, nowych umów leasingu finansowego powierzchni biurowej w Warszawie i Wrocławiu, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków

Projekt noweli wprowadzającej 1-razową amortyzację inwestycji trafił do Sejmu

inwestycyjnych będzie możliwe do określonej kwoty, zaś dla większych nakładów przewidywane jest jednorazowe rozliczenie kwoty maksymalnej, dalej amortyzacja według tabeli. Limit kwotowy jednorazowego rozliczenia to 100 tys. zł wartości środków trwałych na rok podatkowy (odpowiada

Rząd przyjął projekt tzw. ustawy o robotyzacji

w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z nich musi być wyższa niż 3,5 tys. zł.Jednocześnie, jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka trwałego o wartości poniżej 10 tys. zł i powyżej 3,5 tys. zł, i następnie uwzględni jego wartość w limicie 10 tys. zł, to

Propozycje zmniejszenia stawki CIT

W obecnym stanie prawnym stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19 proc. dla wszystkich podatników. Obecnie środek trwały podlega amortyzacji, jeżeli wartość jego nabycia wyniesie, co najmniej 3 500 zł. W myśl aktualnie obowiązujących przepisów stratę podatkową

Zmiany w prawie. Polski ład a własna firma: co może być kosztem uzyskania przychodu. Kompleksowy poradnik

Zmiany w prawie. Polski ład a własna firma: co może być kosztem uzyskania przychodu. Kompleksowy poradnik

nie da się odliczyć, ale można je poddać amortyzacji. To składnik kosztów, wyrażony w pieniądzu. Obrazuje on zużycie ekonomiczne oraz fizyczne środków trwałych. Stosuje się go w ten sposób, że zakup danego środka trwałego rozkłada się na koszty w kolejnych miesiącach, które przypadają na okres jego

Grupa WP miała 14,09 mln zł zysku netto, 23,72 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

inwestycyjnych poczynionych przez Grupę, a także z dodatkowej amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych (w tym relacji z klientami oraz znaków towarowych) podmiotów, które weszły w skład Grupy w trakcie roku 2018 i 2019 roku (łącznie 1 645 tys. złotych dodatkowej amortyzacji)" - czytamy w

Widząc "chmury" nie bój się "przecieków"

przypadku systemu instalowanego na infrastrukturze lokalnej. Brak kontroli nad niezawodnością Kontroli nad niezawodnością nie ma też w przypadku klasycznych systemów on-premise. Środki, jakimi dysponują centra danych, umożliwiają jednak na zakup szybkiej i trwałej infrastruktury, na którą wiele firm nie

Firma wrzuci jednorazowo w koszty zakupy nawet za 100 tys. zł. Uwaga, jest haczyk

podatek dochodowy, bo zakup obniża podstawę opodatkowania. Zakupy powyżej 3,5 tys. zł podlegają amortyzacji. To znaczy, że wliczanie zakupów w koszty jest rozłożone w czasie. Jak długi jest okres amortyzacji, zależy od rodzaju środka trwałego. Na przykład stawka amortyzacji na sprzęt komputerowy wynosi 30

Leasing samochodów. Co się zmieniło po wprowadzeniu "Polskiego ładu"

Istotą leasingu jest sfinansowanie przez firmę leasingową zakupu podlegających amortyzacji środków trwałych, np. samochodu, gruntów, maszyn czy wartości niematerialnych, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Odbywa się to na określonych w umowie warunkach. Umowa reguluje czas

Projekt ustawy o uldze inwestycyjnej został skierowany do konsultacji

także. "Dodatkowo projekt przewiduje, że podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków trwałych musi być wyższa niż 3,5 tys. zł. Jednocześnie jeżeli podatnik rozpocznie amortyzację środka

Wynik netto BPH za III kw. obniży się o 28,9 mln zł w zw. z podatkiem odroczonym

tytułu podatku odroczonego, podał BPH. Bank poinformował dziś, że przeprowadził inwentaryzację posiadanej dokumentacji źródłowej dotyczącej środków trwałych w celu weryfikacji poprawności ich amortyzacji podatkowej. Wyniki tego procesu wykazały, że dla wybranych środków

Kino Polska TV prognozuje 115 mln zł przychodów i 50 mln zł EBITDA w 2016 r.

rozpoczęcia naziemnego nadawania kanału Zoom TV pod koniec bieżącego roku" - czytamy w komunikacie. Grupa definiuje EBITDA jako zysk z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację i utratę wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i aktywów programowych oraz

Emilewicz: Pakiet dla MŚP to 4 mld zł oszczędności, wchodzi w życie od 2019 r.

. Minister dodała, że pakiet, wśród wielu rozwiązań, wprowadza także m.in. podniesienie limitu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro, co sprawi, że większa liczba przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z wyższej jednorazowej amortyzacji środków trwałych (do wysokości równowartości 50 tys. euro

Netia miała 13,42 mln zł zysku netto, 107,17 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.

; - czytamy także. Wydatki inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych wyniosły 93 772 zł (- 6% r/r). "Zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosły w pierwszych 3 miesiącach 2020 r. 74 410 zł w porównaniu

Rząd przyjał nowelę dot. m.in. zmian w podatkach PIT i CIT

drodze spadku lub darowizny - środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Wprowadzone rozwiązania obejmą podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej oraz innych źródeł, np. z najmu" - podało CIR

Gino Rossi miało 62,49 mln zł straty netto z dz. kont. w 2018 r.

których poniesienie jest konieczne do jej prowadzenia. W 2018 roku nastąpił wzrost kosztów administracyjnych o 3,5 mln zł. Ich udział w sprzedaży wzrósł r/r o 2,8 pkt proc. do poziomu 5,8%. Wzrost pozostałych kosztów operacyjnych to przede wszystkim efekt aktualizacji wartości środków trwałych o 7,1 mln

PGE szacuje skonsolidowaną stratę netto na 3 mld zł w 2015 r.

szacuje skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące środki trwałe (EBITDA) w 2015 roku na około 8,2 mld zł. "Powyższy szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w całym 2015 roku

Prezydent podpisał pakiet MŚP, to m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

oraz do niższego opodatkowania (w CIT). "Mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności

Sejm uchwalił pakiet MŚP, wprowadza m.in. blisko 50 uproszczeń dla firm

. "Mały podatnik" ma prawo do jednorazowej amortyzacji, czyli jednorazowego zaliczenia całej wartości środków trwałych w koszty uzyskania przychodu w miesiącu wprowadzenia do ewidencji (wartość maksymalna do 50 000 euro rocznie); nie ma konieczności rozdzielania kosztu zakupu na cały okres

PGE miało ok. 7,38 mld zł EBITDA i ok. 2,45 mld zł zysku netto w 2016 r.

. "Zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące środki trwałe (EBITDA) w 2016 roku wyniesie około 7 385 mln zł, w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 4 182 mln zł, EBITDA segmentu Dystrybucja: 2 230 mln zł, EBITDA segmentu Obrót: 500 mln zł, EBITDA segmentu Energetyka

Radpol miał wstępnie 154,4 mln zł sprzedaży i 2,53 mln zł straty brutto w 2017r.

w komunikacie. Amortyzacja wyniosła 6,11 mln zł, wyłączenia z EBITDA (odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego) 0,26 mln zł, EBITDA po wyłączeniach 6,27 mln zł, koszty finansowe -2,43 mln zł, wynik brutto -2,53 mln zł, podano także

Rząd przyjął zmiany w podatkach dot. m.in. umorzeń długu i wygranych w grach

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny - wprowadzono możliwość kontynuacji amortyzacji. Oznacza to, że obdarowany nie będzie określał na nowo wartości początkowej tych składników na dzień nabycia, ale przyjmie je w wartości określonej przez darczyńcę

NIK: Restrukturyzacja PGG nie doprowadziła do rentowności działania

czym współczynniki te miały różne wartości dla poszczególnych kopalń. W przypadku siedmiu były mniejsze od 1, w czterech były większe od 1, a dla czterech kolejnych kopalń oraz jednego zakładu przyjęto wartość 1 zł za każdy środek trwały. Przeprowadzony sposób wyceny skutkował tym, że np. hipotetycznie

Radpol miał wstepnie 2,29 mln zł EBITDA po wyłączeniach w I półr. 2017 r.

Warszawa, 20.07.2017 (ISBnews) - Radpol miał 69,67 mln zł przychodów ze sprzedaży w I półroczu 2017 r. i 2,29 mln zł EBITDA po wyłączeniach (stanowiących odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego oraz koszty emisji akcji ujęte w rachunku zysków i strat), podała spółka

Bumech odwołał prognozę wyników finansowych z kontraktu czarnogórskiego

- 5,25 mln euro oraz b) etap II ? 4,1 mln euro, - koszt amortyzacji przyjętej na podstawie aktualnego stanu środków trwałych, uwzględniając przewidziane do zamknięcia zadania inwestycyjne w roku 2017 oraz w latach 2019-2020, - uwzględnienie odsetek od

Vivid Games: Docelowe portfolio gier ma zapewnić rosnące w czasie przychody

pracownicze wynosiły ok. 1,8 mln zł (ok. 37% kosztów operacyjnych) i zawierają ok 0,4 mln zł niegotówkowych kosztów wyceny programu akcji pracowniczych (ESOP). Na pozycje amortyzacji składa się m.in. amortyzacja zakończonych prac rozwojowych, dotacje i inne środki trwałe. Wraz z oddawaniem do użytkowania

ZPL: Branża leasingowa sfinansowała 58,2 mld zł aktywów inwest. w I-III kw.

. Jednocześnie firmy leasingowe spodziewają się wyższego poziomu finansowania dla wszystkich trzech głównych grup środków trwałych na rynku ruchomości tj. pojazdów lekkich, transportu ciężkiego oraz maszyn i IT. Niższa dynamika wzrostu może dotyczyć finansowania nieruchomości" - podsumowano

Strata netto PKP Cargo wyniosła 133,77 mln zł w 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

mln zł w 2015 r., odpis aktualizujący należności od OKD w wysokości 72,7 mln zł oraz odpis wynikający z przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów trwałych wchodzących w skład Grupy AWT w kwocie 34,1 mln zł (odpis uwzględnia odpis na środkach trwałych w kwocie 35,0 mln zł oraz zmniejszoną z

Samochód w leasingu - plusy i minusy. Poradnik

lekkich. Na czym polega leasing Leasing polega na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu podlegających amortyzacji środków trwałych, np. samochodu, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Odbywa się to na określonych w umowie warunkach

Rząd Mateusza Morawieckiego uzyskał wotum zaufania w Sejmie

dalszą przebudowę systemu podatkowego. "Wprowadzimy kolejne ulgi inwestycyjne dla najmniejszych przedsiębiorców, np., możliwość natychmiastowego rozliczania kosztów inwestycji w środki trwałe, bez konieczności długotrwałej i wiążącej się z formalnościami amortyzacji"

CD Projekt oczekuje efektów synergii między GOG Galaxy a studiem Red w 'Gwincie'

Projekt od minionego półrocza pokazuje nakłady na gry w aktywach trwałych i będą one podlegały amortyzacji. "Widać teraz, ile wydajemy na bieżącą produkcje gier, czyli blisko 29 mln w I półroczu, co jest związane ze zwiększeniem skali działalności i większą liczbą produkcji

Strata netto PKM Duda wyniosła 0,24 mln zł w III kw. wobec zysku rok wcześniej

branżowego w postaci Cedrobu, który wzmacnia naszą wiarygodność. Determinację Zarządu w realizowaniu inicjatyw rozwojowych widać również w inwestycjach w środki trwałe. Niezależnie od zakupu udziałów w Agro Provimi za 28 mln zł, Grupa zrealizowała w tym samym czasie inwestycje na kwotę 31,7 mln zł, co

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 7,6% r/r do 14,7 mld zł w 2018 r.

0,6% mniej). Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zmniejszyła się o 1,6% i wyniosła 2,89 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 4,8% do poziomu 0,69 mld zł" - napisano także w materiale. Suma bilansowa sektora bankowego w dniu 31 grudnia 2018

Morawiecki zdradził swój sekretny plan, jak osłodzi firmom "Polski ład". Wiadomo już, co ze składką zdrowotną

dochodowym, w którym ustawodawca wprost postanowił, że podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu są zobowiązani do tego, by posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję przychodów – wylicza Hinc

Prawie 50 ułatwień dla firm w pakiecie MŚP. Zmiany w podatkach, rozliczeniach i zwolnienia ze szkoleń BHP

wszystkich środków trwałych z wyjątkiem samochodu osobowego. skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.  skrócenie terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 1,2% r/r do 8,02 mld zł w I półr.

), przy czym 98,5% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4,9% i wyniosła 1,4 mld zł. Rezerwy wzrosły o 63,7%, do poziomu 0,6 mld zł. Suma bilansowa

Grupa Kęty szacuje 265 mln zł zysku netto w 2020 r. w aktualizacji strategii

Strategii 2020 jest zapewnienie trwałego wzrostu wartości spółki dla akcjonariuszy dzięki: - zrównoważonemu rozwojowi prowadzącemu do systematycznego zwiększania wypracowywanych zysków oraz środków pieniężnych, - stabilnej polityce dywidendowej

Ten remont nie obniża podatku

płaci jej z tego tytułu czynsz, to ma prawo wpisać je do swojej ewidencji środków trwałych, a czynsz zaliczyć do przychodu z prowadzonej działalności. Inwestorka na wszelki wypadek zwróciła się z pytaniem do fiskusa, czy wydatek na fundusz remontowy jest w tym przypadku

Bumech prognozuje 4,8 mln euro zysku netto z kontraktu czarnogórskiego w 2021 r.

nakłady inwestycyjne na poziomie 9,35 mln euro, tj. a) etap I - 5,25 mln euro oraz b) etap II ? 4,1 mln euro, - koszt amortyzacji przyjęto na podstawie aktualnego stanu środków trwałych, uwzględniając przewidziane do zamknięcia zadania inwestycyjne w roku 2017 oraz w latach 2019

PIT-y 2010: Koszty działalności gospodarczej

maszyn energetycznych to 7 proc., a dla maszyn do robót ziemnych, budowlanych i drogowych - 18 proc. Uwaga! Od razu do kosztów można natomiast zaliczyć środki trwałe warte mniej niż 3,5 tys. zł. Oczywiście są różne metody amortyzacji, które pozwalają

Przedsiębiorco! Oto wszystko, co musisz wiedzieć o podatku VAT

, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych zaliczanych przez podatnika na podstawie przepisów o podatku dochodowym do środków trwałych podlegających amortyzacji, budynków lub ich części, terenów budowlanych, nowych środków transportu, ** usługi prawnicze, w zakresie

Jak wybrać samochód i firmę leasingową [PORADNIK]

sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu, podlegających amortyzacji środków trwałych (w tym przypadku samochodu), wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Odbywa się to na określonych w pisemnej umowie warunkach. Taka umowa reguluje szczegółowe

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 17,5% r/r do 13,1 mld zł w 2015 r.

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 4,4% i wyniosła 2,8 mld zł. Rezerwy wzrosły o 31,8%, do 0,9 mld zł "Niższe, w porównaniu z poprzednim rokiem, koszty odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów zniwelowały częściowo

GUS: Wynik finansowy netto banków spadł o 1,7% r/r do 13,64 mld zł w 2017 r.

wyniosły 8,3 mld zł (o 7,8% więcej), z czego 99,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 1,2% i wyniosła 2,9 mld zł. Rezerwy zmniejszyły się o 35,9% do poziomu 0,7 mld zł"

Zysk netto Orange Polska spadł r/r do 98 mln zł w I kw. 2016 r.

pierwszego kwartału) została zrównoważona przez korzystny wpływ wydłużenia okresu użytkowania niektórych środków trwałych związanych z siecią" - podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 215 mln zł wobec 246 mln zł zysku rok wcześniej

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 171,57 mln zł w III kw. 2017 r.

opłaty obowiązkowej i ostrożnościowej (obie płatne kwartalnie) wyniosły 17,4 mln zł. Z drugiej strony koszty reklamy i marketingu wzrosły o 4,3 mln zł r/r w wyniku przeprowadzonych akcji promocyjnych na rzecz budowy świadomości marki Citi Handlowy oraz koszty amortyzacji środków trwałych i wartości

Nowela dot. uproszczeń dla przedsiębiorców skierowana do uzgodnień

przeznaczonych na odtworzenie środków trwałych, które uległy zniszczeniu; określenia jednolitych wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny, oraz umożliwienie powszechnego składania formularzy dotyczących podatków i opłat lokalnych w drodze elektronicznej"

Lewiatan: Propozycje dot. zakupu i używania aut niekorzystne dla leasingu

konfederacji, w projekcie proponuje się także ograniczenie możliwości zaliczania do kosztów podatkowych wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystywaniem w działalności gospodarczej prywatnego auta podatnika (tzn. nie wpisanego do ewidencji środków trwałych). W aktualnym stanie prawnym wydatki

GUS: Wynik finansowy netto banków wzrósł o 8,5% r/r do 13,9 mld zł w 2016 r.

aktywów finansowych wyniosły 7,3 mld zł (o 3,2% więcej niż rok wcześniej), z czego 98,3% tej wartości zostało przeznaczone na pokrycie utraty wartości kredytów i pożyczek. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zwiększyła się o 2,3% i wyniosła 2,2 mld zł. Rezerwy wzrosły o

Strata netto PKP Cargo wyniosła 5,66 mln zł w III kw. 2016 r. wobec zysku rok wcześniej

wysokości 62,2 mln zł oraz odpis wynikający z przeprowadzonego testu na utratę wartości aktywów trwałych wchodzących w skład Grupy AWT w kwocie 34,5 mln zł (odpis uwzględnia odpis na środkach trwałych w kwocie 34,9 mln zł oraz zmniejszoną z tego tytułu amortyzację w III kw. 2016 r. w wysokości 0,4 mln zł

Zysk netto Orange Polska spadł r/r do 17 mln zł w II kw. 2016 r.

korzystny wpływ wydłużenia okresu użytkowania niektórych środków trwałych związanych z siecią" - czytamy w komunikacie. Zysk operacyjny wyniósł 142 mln zł wobec 232 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 824 mln zł wobec 959 mln zł rok wcześniej

Zysk netto Synektika wzrósł r/r do 0,61 mln zł w IV kw. 2016 r.

postępowań publicznych była nowelizacja z dnia 29 lipca br., ustawy Prawo Zamówień Publicznych, c. rozliczenie części otrzymanych dotacji finansujących działalność badawczą w zakresie radiofarmaceutyków, d. zmiana zasad amortyzacji środków trwałych i WNIP

PIT 2009: Koszty działalności gospodarczej

wpisany do ewidencji lub wykazu środków trwałych. Przedsiębiorca wpisuje w koszty wydatek na samochód niejako na raty, czyli w formie odpisów amortyzacyjnych. Roczna liniowa stawka amortyzacji samochodów (a także motocykli) to 20 proc. Oznacza to, że okres amortyzacji nowego samochodu wyniesie pięć lat. W

"Polski ład" zmienia zasady ryczałtu. Czy jest taki cudowny i oszczędny, jak obiecuje premier Mateusz Morawiecki? Dla bogatych tak

podatnik zdecyduje się na ryczałt, co faktycznie uprości jego „księgowość" w zakresie rozliczenia podatku dochodowego, to i tak będzie musiał prowadzić wykaz środków trwałych – wylicza Hinc. – A jeśli będzie pracodawcą, nie uwolni się od obowiązków administracyjnych związanych z

Koszt na wagę mniejszego podatku

kwartał lub raz na rok. I jeszcze jedno: wybór metody amortyzacji musi nastąpić przed rozpoczęciem dokonywania odpisów amortyzacyjnych, z dniem wpisania maszyny czy urządzenia do ewidencji lub wykazu środków trwałych. Firma w domu Wielu, zwłaszcza

Płynność finansowa małych firm. Jak ją zachować? Co robić, gdy jej brakuje?

na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu podlegających amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub gruntów, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do użytkowania np. samochodu, w zamian za określone opłaty

Agora miała 3,69 mln zł straty netto, 4,06 mln zł straty EBIT w III kw. 2018 r.

. Niższe były natomiast wydatki na amortyzację, wynikające głównie z odpisów wartości aktywów trwałych dokonanych w IV kw. 2017 r., a także koszty reprezentacji i reklamy grupy, przede wszystkim z uwagi na ich spadek w segmentach Film i Książka, Internet oraz Reklama Zewnętrzna. Zmniejszyły się także

Jak zarobić na samochodzie?

wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy poddawany jest amortyzacji. Wówczas kosztem będą też comiesięczne odpisy amortyzacyjne. Co to takiego? Firma może wrzucić jednorazowo w koszty przedmioty, których wartość nie przekracza 3,5 tys. zł. Zakupy o większej wartości można

Pity 2011: Jakie koszty uzyskania przychodów wpisać do zeznania?

. Uwaga! Od razu do kosztów można natomiast zaliczyć środki trwałe warte mniej niż 3,5 tys.zł. Oczywiście są różne metody amortyzacji, które pozwalają ją przyspieszyć albo opóźnić. Na szczególne preferencje amortyzacyjne mogą liczyć podatnicy, którzy rozpoczynają działalność

Rząd przyjął projekty ustaw uszczelniających system podatkowy

gospodarczej, zwłaszcza przez małe i średnie firmy. "Jedną z nich jest podwyższenie z 3 500 do 10 000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów

Multimedia Polska zwiększyły liczbę usług do 1,65 mln na koniec września

stanu zobowiązań inwestycyjnych oraz uzgodnienia pomiędzy fakturowaniem nakładów inwestycyjnych a poziomem środków trwałych, podsumowano w komunikacie. Multimedia Polska to jeden z wiodących na polskim rynku operatorów kablowych dostarczający usługi telewizji, szerokopasmowego

Samochód w firmie - jak odpisać VAT? Nowe przepisy

zostaje wpisany do ewidencji środków trwałych. Wartość pojazdu wpisana w dokumencie kupna stanowi podstawę do prowadzenia odpisów amortyzacyjnych. Oznacza to, że po stronie kosztów wpisuje się co roku pewną część sumy wydatkowanej na firmowy samochód. Dla aut kupionych jako nowe

Skarbówka wyjaśnia, jak prześwietlała żonę byłego ministra Nowaka

paragonów, dowody źródłowe dotyczące zakupów i sprzedaży, rejestr środków trwałych, plan amortyzacji, umowę najmu lokalu, umowę o sprzedaży samochodu, umowę usług telefonicznych, wyciągi bankowe, zestawienie płatności przy pomocy terminalu do płatności kartami - wyliczał Jacek Kapica, wiceminister finansów

Jak zaksięgować opłaty związane z leasingiem?

finansowe, Ma Rozliczenia międzyokresowe kosztów. 3. Naliczanie odpisów amortyzacyjnych (np. 3.000 zł rocznie): Wn Amortyzacja, Ma Umorzenie środków trwałych. 4. Otrzymanie

Kredyt na samochód w firmie - dopłaty Unii Europejskiej już w Polsce

w skład jej majątku trwałego. Ponadto amortyzacja samochodu buduje koszty przedsiębiorstwa w rezultacie obniżając podatki, co jeszcze bardziej uatrakcyjnia powyższą ofertę. Kto i kiedy może liczyć na dopłatę? W programie mogą uczestniczyć małe i

Przegląd zmian prawnych wchodzących w życie w 2020 roku

kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Od 1 stycznia 2020 r. podniesiony zostaje limit małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro, większa liczba przedsiębiorców będzie także mogła skorzystać z wyższej jednorazowej amortyzacji środków trwałych (do wysokości

Rynki czekają na szczegóły dot. finansowania zapowiedzi z expose wg analiytków

Warszawa, 19.11.2015 (ISBnews) - Zapowiedzi premier Beaty Szydło dotyczące projektów wspierających rodziny i przedsiębiorczości w Polsce zostały spokojnie przyjęte przez rynek finansowy. Zdaniem analityków, na zrealizowanie wszystkich zapowiedzi może jednak zabraknąć środków w

Strefa i leasing obniżą podatki

zdecydowanej większości wynosi 8 proc. Ponadto na leasing finansowy częściej decydują się większe przedsiębiorstwa inwestujące w linie produkcyjne lub środki trwałe o znacznej wartości z uwagi na możliwość stosowania przyspieszonej amortyzacji oraz większą elastyczność co do czasu trwania kontraktu

Czystka w gdańskim UKS po kontroli sprawy żony Nowaka

przychodów i rozchodów za 2012 r., kopie paragonów, dowody źródłowe dotyczące zakupów i sprzedaży, rejestr środków trwałych, plan amortyzacji, umowę najmu lokalu, umowę o sprzedaży samochodu, umowę usług telefonicznych, wyciągi bankowe, zestawienie płatności przy pomocy terminalu do płatności kartami

"Nie jestem rafinerią, do licha". Jeden z czołowych przedsiębiorców opowiada, jak mu się żyje z władzą

aktywności ze strony polityków. Jest biegunka legislacyjna. Nie wiemy, na czym stoimy. Nie wiemy, jak się przygotowywać do tego, co nagle pojawia się na horyzoncie. To potwornie destabilizujące. Oczywiście jest ważne, żeby prawo było w miarę przyzwoite, ale ważniejsze - żeby było trwałe. Jak było z wolnym 12

MF: Wchodzą nowe zasady amortyzacji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorców

wybrane środki trwałe do wskazanego limitu (przy jednoczesnym minimalnym nakładzie inwestycji) oraz bezpośredniego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zaliczek na takie nabycie środków trwałych: - podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowo

Jeśli nie kupować, to co...

Przedmiotem leasingu mogą być wszystkie podlegające amortyzacji środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także grunty. - Począwszy od prostych narzędzi, maszyn i urządzeń przemysłowych, poprzez całą grupę pojazdów, a skończywszy na statkach, samolotach i

SKOK-i skarżą się w Komisji Europejskiej na dyskryminację

też tworzyć rezerw na tzw. ryzyko ogólne oraz zaliczać w koszty amortyzacji środków trwałych. Dyskryminowani czy uprzywilejowani? SKOK-i to największa w Polsce organizacja parabankowa. Obsługuje prawie 2 mln Polaków, którzy powierzyli SKOK-om już

Nowe pomysły na liczenie bogactwa

się struktura gospodarki oraz koszyk dóbr i usług nabywanych przez gospodarstwa domowe. Ale przy porównaniach krótkookresowych ten czynnik ma niewielkie znaczenie i jest pomijany. - Tak jak firma musi uwzględniać amortyzację środków trwałych, tak również państwa muszą przy

Najczęściej zadawane pytania

kwotę wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, która nie przekracza kwoty wynikającej z pomnożenia liczby kilometrów faktycznie przejechanych na potrzeby prowadzonej działalności oraz stawki za 1 km przebiegu pojazdu, określonej w odrębnych

Po co mamy się ubezpieczać?

złych doświadczeń czy historii zasłyszanych u cioci na imieninach, ale głównie z niewiedzy. Większość potencjalnych klientów firm ubezpieczeniowych nie bardzo wie, z czym pożenić takie słowa jak: suma ubezpieczenia, OWU czy udział własny. O franszyzie czy amortyzacji nie wspominając

PIT: Koszty remontu budynku - amortyzacja i koszty uzyskania przychodów

, pragnę zwrócić uwagę na istotę remontu i ulepszenia. Remont jest procesem, którego celem jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego, na przykład wymiana zużytej części na nową. Warto podkreślić, że: Natomiast celem ulepszenia środka trwałego