amica zarekomenduje

Przegląd informacji ze spółek

Amica zdecydowała o zawieszeniu produkcji w fabryce sprzętu grzejnego na dwa tygodnie, począwszy od 1 kwietnia br., podała spółka. Przerwa spowodowana jest pandemią koronawirusa COVID-19 i troską o bezpieczeństwo pracowników. Spółka zakłada, że II kwartał tego roku będzie

Przegląd informacji ze spółek

Catalyst. Polska Grupa Energetyczna (PGE) zawarła umowę sprzedaży 100% akcji Exatela na rzecz Skarbu Państwa za cenę 368,5 mln zł, podała spółka. Amica spodziewa się, że przychody uzyskiwane dzięki przeprowadzonym akwizycjom osiągną 20-procentowy udział

Przegląd informacji ze spółek

wyraził zgodę na na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Work Service przez spółkę Gi International, której całościowym właścicielem jest Gi Group SpA, podał Work Service. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zarekomendowała wypłatę dywidendy

Przegląd informacji ze spółek

ciągu dnia wzrasta o 40% i wyrównuje się wieczorem do standardowego poziomu, podał operator. Amica w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa ocenia, że największe wyzwania dla grupy będzie generowała sytuacja w zakresie popytu i spodziewa się przynajmniej czasowego

Przegląd informacji ze spółek

Akcjonariusze Amica S.A. zdecydowali o wypłacie 30,1 mln zł tj. 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r. oraz powołali nowy zarząd, powierzając ponownie Jackowi Rutkowskiemu stanowisko prezesa, podała spółka. Atal odnotował 45,29 mln zł

Przegląd prasy

--Amica zawiesi produkcję w fabryce sprzętu grzejnego na 2 tygodnie od 1 kwietnia --RN PGE GiEK ogłosiła konkurs na prezesa i wiceprezesa ds. wytwarzania --Prime Bit Games rozpoczął współpracę z Huawei --Kościński: Możliwe

Przegląd informacji ze spółek

przewidywaniami Grupy Boryszew zgoda Komisji Europejskiej na sprzedaż Impexmetalu nastąpi w czerwcu lub lipcu 2020 roku, zamknięcie transakcji powinno nastąpić w III kwartale tego roku, poinformował prezes Piotr Lisiecki. Amica obserwuje wzrost popytu na niektórych swoich rynkach w maju

Przegląd prasy

--Elektrobudowa zarekomenduje wypłatę 4 zł dywidendy na akcję z zysku za 2015 r. --Indeks wskaźników wyprzedzających Conference Board spadł o 0,2% m/m w I --J.Skiba: Ustawy o Karcie Polaka i o repatriacji gotowe w ciągu kilku miesięcy

Przegląd prasy

. z tytułu WACC, WRA --Tauron chce podnieść wskaźnik dług netto/EBITDA w kowenantach do 3,5x --Tauron chce przygotować nową strategię do końca II kwartału --Amica pracuje nad akwizycjami, liczy, że nie obniżoną one

Przegląd informacji ze spółek

0,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zarząd Trans Polonia zarekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy przeznaczenie jednostkowego zysku netto za 2018 r., w wysokości 195 463,41 zł oraz 2 545 163,31 zł z kapitału zapasowego - łącznie 2 740 626,72 zł

Przegląd informacji ze spółek

Amica nadal będzie negocjować ws. nabycia praw do marki Fagor, podała spółka. Wasko odnotowało 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 6,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała

Przegląd informacji ze spółek

zarządu Ireneusza Miskiego i powierzyła mu funkcję wiceprezesa zarządu do spraw finansów z dniem 26 sierpnia, podała spółka. Zarząd Komputronika postanowił zarekomendować radzie nadzorczej i zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy, aby zysk netto za rok obrachunkowy 2015

Przegląd informacji ze spółek

Baltona odnotowała 1,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Amica Wronki odnotowała 25,37 mln zł skonsolidowanego zysku

Przegląd informacji ze spółek

. Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku za 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack, posiadanych przez fundusze

Przegląd informacji ze spółek

Amica otrzymała potwierdzenie o skutecznym przeprowadzeniu kolejnej emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji średnio- i krótkoterminowych, poinformowała spółka. Wartość emisji wyniosła 10 mln zł. JW Construction Holding odnotował 25,94 mln

Przegląd informacji ze spółek

Mennicy Skarbowej wzrósł o blisko 150% r/r i wyniósł 341,4 tys. zł w I kw. 2016 r., przy wzroście przychodów o ponad 108% r/r do 41,4 mln zł, podała spółka. Zarząd JHM Development zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 1,38 mln zł z zysku netto za 2015 r

Przegląd informacji ze spółek

NewConnect w czwartek 12 maja, podała giełda. Amica Wronki rekomenduje przeznaczenie kwoty 31,1 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 4 zł, podała spółka. Zarząd Torpolu rekomenduje przeznaczenie

Przegląd informacji ze spółek

rekomendacji dla spółki Amica od zalecenia "kupuj" i ceny docelowej 190,7 zł, wynika z raportu datowanego na 7 maja. ABC Data zaprezentuje strategię rozwoju w czerwcu, poinformowała prezes Ilona Weiss. Bank BGŻ odnotował spadek skonsolidowanego