ambitniejszą reformą

Przemysław Poznański, Konrad Niklewicz

Unia bierze się za internet

Unia bierze się za internet

Parlament Europejski ma dziś przyjąć kontrowersyjną reformę rynku telekomunikacyjnego. Kolejny europarlament, który wybierzemy w czerwcu, będzie się musiał zająć jeszcze ambitniejszą reformą rynku online - którą forsuje Bruksela

Bruksela ukróci sztuczki podatkowe dużych korporacji?

Komisja Europejska proponuje reformę CIT dla międzynarodowych firm. Nowe przepisy mają ograniczyć możliwość unikania podatków

Zgoda UE na szybką ratyfikację porozumienia paryskiego

Unijni ministrowie środowiska porozumieli się w piątek w sprawie zgody na szybką ścieżkę ratyfikacji światowego porozumienia klimatycznego. Minister środowiska zapewnia, że Polska przekonała Brukselę do ustępstw ws. polityki węglowej.

Tusk odwołał szczyt całej UE. Eurogrupa zostawiła decyzje przywódcom strefy euro

Tusk odwołał szczyt całej UE. Eurogrupa zostawiła decyzje przywódcom strefy euro

rozmowy ok. godz. 15 (patrz niżej). Głównym problemem jest nie tyle zawartość pakietu Tsiprasa (choć część ministrów chce jeszcze ambitniejszych cięć i reform), ile brak zaufania do rządu Grecji. Dlatego Niemcy podnoszą pomysły zewnętrznego nadzoru czy też lustrowania projektów

Starbucks i Fiat muszą zapłacić zaległy podatek. Miliony euro

Starbucks i Fiat muszą zapłacić zaległy podatek. Miliony euro

podstawy CIT" (CCCTB). Najpierw w całej Unii ustalono by wspólne zasady określania podstawy dla podatku CIT, a na drugim ambitniejszym etapie - podatek CIT od międzynarodowych korporacji obliczano by na poziomie unijnym, a potem rzetelnie dzielono wpływy między kraje UE, w których naprawdę powstawał