altus tfi

Małgorzata Kolińska-Dąbrowska

Afera GetBacku. Obrona: sąd się pomylił i biznesmen siedzi

Afera GetBacku. Obrona: sąd się pomylił i biznesmen siedzi

Piotr Osiecki, były szef Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych "Altus", od 10 dni przebywa po raz drugi w areszcie. Jego obrońcy twierdzą, że bezprawnie, bo z powodu błędu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Żądają natychmiastowego zwolnienia biznesmena.

Afera GetBacku. Właściciel TFI Altus wyjdzie z aresztu po wpłacie 108 mln zł kaucji przez najbogatszych Polaków

Sąd Okręgowy w Warszawie zwolnił z aresztu Piotra Osieckiego, właściciela TFI Altus, za 108 mln zł kaucji. Według prokuratury Osiecki, jeden ze stu najbogatszych Polaków, jest zamieszany w aferę GetBacku.

Altus TFI przekaże Ipopema TFI zarządanie funduszem Secus NSFIZ InSecura

Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło umowy z Ipopema Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych o przejęcie przez Ipopema TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Secus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz

Altus TFI chce przenieść zarządzanie Omega WNSFIZ do Rockbridge TFI

przez Altus TFI, do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podało Altus TFI. "Planuje się, że przeniesienie zarządzania Funduszem na rzecz Rockbridge TFI nastąpi nieodpłatnie, z chwilą określoną w art. 238a ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

Ipopema TFI przejęła od Altus TFI zarządzanie CF1 NSFIZ

Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) przejęła od Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zarządzanie CF 1 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym, podał Altus TFI

KNF rozszerzyła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI

Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) rozszerzyła przedmiot postępowania administracyjnego wobec Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI), podał Altus. Postępowanie rozszerzono "w związku z podejrzeniem

WSA oddalił skargę Altus TFI ws. kar nałożonych przez KNF

Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) oddalił skargę Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) na decyzje administracyjne Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie kar finansowych, podała spółka. Po otrzymaniu uzasadnienia spółka podejmie

Altus TFI przeniesie na Forum TFI zarządzanie funduszem Takto NSFIZ

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło z Forum TFI umowę, na mocy której przeniesie nieodpłatnie na Forum zarządzanie funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Takto Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny (NSFIZ

Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 11.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przekazał zarządzanie pięcioma funduszami zamkniętymi Rockbridge Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych (TFI), podał Altus. "Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Altus TFI ma umowę z Rockbridge TFI o przejęcie zarządządzania funduszem Omega

Warszawa, 12.12.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło z Rockbridge TFI umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym, podał Altus. Przeniesienie zarządzania funduszem powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia 2020 r

Altus TFI kwestionuje zasadność kar nałożonych przez KNF, zapowiada odwołanie

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Altus TFI kwestionuje zasadność zarzutów stawianych przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) i będzie podejmował właściwe środki odwoławcze od jej decyzji, podało towarzystwo. "W związku z faktem, iż decyzji KNF w

Copernicus TFI przejmuje od Altus TFI zarządzanie Altus 20 FIZ

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę z Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Copernicus Capital TFI) dotyczącą przejęcia przez Copernicus Capital TFI od Altus TFI zarządzania funduszem

Prawa majątkowe Altus TFI zostały zajęte z wniosku GetBack

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) otrzymało zawiadomienie o zajęciach praw majątkowych z wniosku GetBack, dokonanych na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy z 10 marca 2020 roku, podała

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) oraz 12 funduszom inwestycyjnym o zapłatę na rzecz GetBack solidarnie kwoty 134 640 000 zł wraz z odsetkami

Altus TFI likwiduje 6 subfunduszy w ramach Altus FIO Parasolowego

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjął decyzję o likwidacji sześciu następujących subfunduszy w ramach Altus Funduszy Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, podała spółka. Wartość aktywów netto tych subfunduszy na 5

Altus TFI przekazało zarządzanie czterema funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przekazało zarządzanie czterema funduszami zamkniętymi do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Rockbridge TFI), podała spółka. "Altus Towarzystwo

Altus TFI przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zdecydował o przeniesieniu zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnymi do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podała spółka. Przeniesienie powinno nastąpić do 4 grudnia br

Altus TFI nie przeniesie funduszu Waskulit FIZ do Rockbridge TFI

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - W związku ze stwierdzeniem przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) braku możliwości uzyskania zgody zgromadzenia inwestrów funduszu inwestycyjnego Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarząd spółki podjął uchwałę rezygnacji z

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma FIZ-ami do Rockbridge TFI

Warszawa, 04.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przekazał zarządzanie sześcioma funduszami zamkniętymi Rockbridge Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych (TFI), podał Altus. "[...] Altus Towarzystwo Funduszy

Altus TFI przekazał zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 14.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przeniosło zarządzanie sześcioma funduszami zamkniętymi do Rockbridge TFI, dzięki zmianie statutów tych funduszy, podała spółka. "Altus Towarzystwo Funduszy

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 4 funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 13.11.2018 (ISBnews) - Zarząd Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia 4 funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge Towarzystwa Funduszy

Altus TFI przeniesie zarządzanie kolejnymi 6 funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (Altus TFI) zawarło z Rockbridge TFI umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym zamkniętymi, podał Altus

Esaliens TFI odstąpił od planu połączenia z Altus TFI

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych otrzymało od Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oświadczenie o odstąpieniu od planu połączenia Altus TFI oraz Esaliens TFI, który został uzgodniony przez zarządy obydwu towarzystw 31 lipca 2018

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 15.10.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (TFI) zawarł z Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnym

Altus TFI rozpoczął przeniesie zarządzanie 6 funduszami do Rockbridge TFI

Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rozpoczął procedurę przeniesienia zarządzania sześcioma funduszami inwestycyjnymi do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, podała spółka. "Zgodnie z

Altus TFI miało wstępnie 4,12 mln zł zysku netto w I poł. 2020

Warszawa, 26.08.2020 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) wyniósł 4,12 mln zł w I połowie 2020 roku , co stanowi spadek o 51,16 % w skali roku, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane

Altus TFI uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI

Warszawa, 02.08.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) uzgodniło plan połączenia z Esaliens TFI, na podstawie którego Altus TFI przejmie cały majątek Esaliens TFI w zamian za 11,5 mln akcji, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki

Ipopema TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie funduszem CF1 NS FIZ

Warszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie CF1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (CF1 NS FIZ) przez Ipopema Towarzystwo

GetBack: Kwota roszczeń wobec Altus TFI i 12 funduszy została zabezpieczona

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa dokonał zajęcia gotówki w kwocie 134 715 017 zł i przekazania jej na rachunek depozytowy Ministra Finansów na poczet zabezpieczenia roszczeń GetBack wobec Altus TFI oraz 12 funduszy

Rozpoczęły się czynności zw. z przeniesieniem funduszy Altus do Rockbridge TFI

Warszawa, 16.12.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia czynności zmierzających do przeniesienia funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Altus TFI do Rockbridge TFI, podała spółka

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI 

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na spółkę w związku z podejrzeniem naruszenia przez

Altus TFI nie przeniesie funduszu Premium Properties FIZ do Rockbridge TFI

Warszawa, 10.12.2018 (ISBnews) - W związku z brakiem wyrażenia zgody przez zgromadzenie inwestorów funduszu Premium Properties Fundusz Inwestycyjny Zamknięty przeniesienie zarządzania funduszem do Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z Altus Towarzystwa Funduszy

Rockbridge TFI przejmie zarządzanie Premium Properties FIZ od Altus TFI do 15 I

Zamkniętych, podał Altus TFI. "Przyjmuje się, iż wejście w życie zmian statutu i przeniesienie zarządzania Funduszem powinno nastąpić do dnia 15 stycznia 2019 r. " - czytamy w komunikacie. W październiku br. Altus TFI poinformował, że rozpoczął

Ipopema TFI ma umowę o przejęcie od Altus TFI zarządzania Waskulit FIZ 

Warszawa, 14.08.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowę o przejęcie przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Ipopema TFI) zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Waskulit Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z

Forum TFI przejmuje od Altus TFI zarządzanie funduszem Protegat1 NS FIZ

Warszawa, 03.01.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym Protegat1 NS FIZ przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI), podał Altus. "Na

P. Góralewski zastąpi A. Ladko na stanowisku prezesa zarządu Altus TFI

Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Piotr Góralewski zastąpi Andrzeja Ladko na stanowisku prezesa zarządu Altus TFI, podała spółka. Andrzej Ladko nie podał przyczyny rezygnacji. Datą zaprzestania pełnienia funkcji prezesa jest 29 lutego 2020 roku

Szacunkowy skons. wynik netto Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r.

Warszawa, 16.04.2020 (ISBnews) - Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 3,95 mln zł w 2019 r. wobec 52,24 mln zł w 2018 roku, co stanowi spadek o 92,44%, podała spółka. "I. Szacunkowe wyniki jednostkowe spółki

Altus TFI: Rockbridge TFI sprzedało 5,85% akcji FO Dębica za 79,19 mln zł

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Fundusze zarządzane przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółkę zależną Altus TFI - zawarły umowę sprzedaży łącznie 808 064 akcji (5,854% kapitału i tyleż głosów na WZ) Firmy Oponiarskiej Dębica, podało Altus Towarzystwo

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zakończyło skup akcji własnych, w ramach którego spółka nabyła akcje stanowiące 11,27% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniające do 9,7% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy o

Altus TFI ma umowę dot. przejęcia przez Rockbridge TFI zarządzania 3 funduszami

Warszawa, 23.11.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło umowę z Rockbridge Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI zarządzania trzema funduszami inwestycyjnym zamkniętymi: Altus 9 FIZ, SS1

KNF nałożyła na Altus TFI 7 mln zł kar, cofnęła zezwolenie na działalność

Warszawa, 05.02.2020 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) kary na łączną kwotę 7 mln zł, wynika z komunikatu Urzędu. KNF cofnął też Towarzystwu zezwolenie na wykonywanie działalności przez towarzystwo

Norges Bank IM wypowiedział Altus TFI umowę na zarządzanie portfelem

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) otrzymało zawiadomienie o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy z 6 maja 2013 r. na zarządzanie portfelem inwestycyjnym, podał Altus. "Zgodnie

Forum TFI przejmie od Altus TFI zarządzanie funduszem Ultimo NS FIZ

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarło umowy o przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie Ultimo NS FIZ przez Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI), podał Altus

Altus TFI ma umowy z Rockbridge TFI o przejęcie zarządzania funduszami

Warszawa, 22.11.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (Altus TFI) zawarł z Rockbridge Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych (Rockbridge TFI) umowy, których przedmiotem jest przejęcie przez Rockbridge TFI od Altus TFI zarządzania dwoma funduszami

Altus TFI rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2018 r.

Warszawa, 01.03.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) rekomenduje, aby walne zgromadzenie dokonało podziału zysku spółki za rok 2018 w kwocie 39 851 260,93 zł w następujący sposób: na kapitał rezerwowy - kwota 3 985 126,09 zł, na kapitał zapasowy

Altus TFI wezwał GetBack do rozwiązania umowy sprzedaży EGB Investments

Warszawa, 03.07.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) wezwało Getback w restrukturyzacji do rozwiązania (za porozumieniem) umowy sprzedaży akcji spółki EGB Investments, umowy ramowej na świadczenie usług obsługi portfeli inwestycyjnych, przy

Altus TFI złożyło wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez KNF

Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Altus TFI złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ponowne rozpatrzenie sprawy zakresie nałożenia na spółkę kar pieniężnych w wysokości 7 mln zł i sankcji administracyjnej w postaci cofnięcia spółce zezwolenia na wykonywanie

Altus TFI miało 1,17 mln zł zysku netto, 5,99 mln zł zysku EBIT 2019 r.

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało 1,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I- IV kw. 2019 r. wobec 49,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Piotr Osiecki zrezygnował z funkcji przewodniczącego RN Altus TFI

Warszawa, 31.08.2018 (ISBnews) - Piotr Osiecki złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) ze skutkiem od 31 sierpnia br., podała spółka. Altus wskazał, że wnioskuje z informacji prasowych, iż

Forum TFI złożyło do UOKiK wniosek ws. przejęcia Ultimo NSFIZ od Altus TFI

Investment Fund S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty jest zarządzany przez Altus TFI. Wyłącznym przedmiotem działalności funduszu jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze niepublicznego proponowania

Raiffeisen TFI przejęło zarządzanie Raiffeisen SFIO Parasolowym od Altus TFI

Warszawa, 04.12.2017 (ISBnews) - Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należące do Raiffeisen Polbanku, przejęło zarządzanie Raiffeisen SFIO Parasolowym od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podało TFI. Aktywa zgromadzone w

Szacunkowy wynik netto Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półr. 2019

Warszawa, 22.07.2019 (ISBnews) - Szacunkowy wynik netto grupy kapitałowej Altus TFI wyniósł 6,42 mln zł w I półroczu 2019, wobec 40,33 mln zł rok wcześniej, co stanowi spadek o 84,1%, podała spółka. "I. Szacunkowe wyniki jednostkowe spółki

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 264,27 mln zł na koniec grudnia

Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Wartości aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Wstępny parytet wymiany akcji Altus TFI do Esaliens TFI to 5:1

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Parytet wymiany akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na akcje Esaliens Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniesie 5:1, a ostateczna propozycja zostanie przedstawiona w planie połączenia spółek, podał Altus TFI. Po planowanym

Altus TFI miało szacunkowo 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.

Warszawa, 24.04.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) odnotowało szacunkowo 3,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 23,1 mln zł w I kwartale 2018 r., co stanowi spadek o 84,6% r/r, podała spółka

TFI Energia ma porozumienie z Altus TFI dot. zarządzania częścią portfela

Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarło dziś porozumienie dotyczące zawieszenia zgody na zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego należącego do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia funduszu JSW Stabilizacyjny FIZ oraz

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 312,22 mln zł na koniec listopada 

Warszawa, 06.12.2019 (ISBnews) - Wartości aktywów zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Altus TFI i Esaliens TFI złożyły do UOKiK wniosek ws. połączenia

Warszawa, 13.08.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie połączenia, podał Urząd. Wniosek

Andrzej Zydorowicz zrezygnował z funkcji członka zarządu Altus TFI od 3 VI

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Andrzej Zydorowicz zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) od 3 czerwca 2019 r., podała spółka. "Pan Andrzej Zydorowicz nie podał powodów rezygnacji

Altus TFI przejmie Esaliens TFI w zamian za akcje nowej emisji

Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pod koniec maja br. rozpoczął negocjacje dotyczące połączenia ze spółką Esaliens Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A, podała spółka, ujawniając opóźnioną informację poufną. Altus TFI przejmie majątek

Altus TFI założył spółkę zależną Altus Agent Transferowy

uczestniczyć w realizacji planów związanych z nabyciem do 100% akcji BPH TFI, podano również. Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z

Aktywa Altus TFI wyniosły 14,71 mld zł na koniec kwietnia

Warszawa, 09.05.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

KNF nałożyła na Altus TFI kary na łączną kwotę 1,2 mln zł

Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) kary na łączną kwotę 1,2 mln zł, wynika z komunikatu urzędu. "I. Karę pieniężną w wysokości 600 tys. zł w związku

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 316,3 mln zł na koniec października

; - czytamy także. Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. (ISBnews)

Altus TFI przejął zarządzanie funduszem Debt Profit NSFIZ

Warszawa, 24.11.2017 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) przejął zarządzanie funduszem Debt Profit Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, po spełnieniu się warunku zawieszającego, poinformował fundusz

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 320,66 mln zł na koniec września

Warszawa, 07.10.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Elemental: Akcje spółki w portfelach Altus TFI należą do prezesa Jarskiego

Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Zarząd Elemental Holding wyjaśnił w specjalnie wydanym oświadczeniu, że akcje spółki widoczne w portfelach inwestycyjnych Altus TFI należą do jej prezesa Pawła Jarskiego. "W związku z licznymi pytaniami wyjaśniamy

Altus TFI miało 0,56 mln zł zysku netto, 2,08 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Altus TFI odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 2,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 351,8 mln zł na koniec sierpnia

Warszawa, 09.09.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

KNF nałożyła kary finansowe na PZU, Altus TFI i DM BOŚ

Warszawa, 20.11.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) kary pieniężne w wysokości 150 tys. zł oraz w wysokości 1,549 mln zł, na Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) dwie kary w wysokości

Altus TFI przejmuje zarządzanie dwoma funduszami zamkniętymi od Forum TFI

Warszawa, 11.12.2015 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) zawarł umowy z Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Forum TFI) dotyczące przejęcia przez Altus TFI zarządzania 2 funduszami: Forum Akcyjny + Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum

Altus TFI nabył pakiet kontrolny LifeTube

Warszawa, 20.10.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) nabyło pakiet kontrolny LifeTube od dotychczasowych udziałowców, podała spółka. Szczegóły transakcji nie zostały ujawnione. "Zawsze

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 355 mln zł na koniec lipca

management. Poza ww. sumą aktywów Rockbridge TFI wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 1 311 162,66 zł" - podano także. Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową

Altus TFI przekaże do Raiffeisen TFI zarządzanie dwoma funduszami

Warszawa, 08.03.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło umowę z Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych na podstawie której Altus przekaże nieodpłatnie do Raiffeisen TFI zarządzanie dwoma funduszami: FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny

Norges Bank IM wypowiedział spółce zal. Altus TFI umowę na zarządzanie portfelem

Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - spółka zależna Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) - otrzymała zawiadomienie o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy z 30 września 2009 r. na zarządzanie

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 1,17 mld zł na koniec maja

Warszawa, 10.06.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Aneta Fiedoruk zastąpi R. Czerwonkę na stanowisku członka zarządu Altus TFI

Warszawa, 03.10.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odwołała Ryszarda Czerwonkę z funkcji członka zarządu oraz podjęła uchwałę w sprawie powołania na to stanowisko z dniem 3 października Anety Fiedoruk - w ramach obowiązującej

Altus Agent Transferowy ma zgodę KNF na nabycie BPH TFI

wejścia na giełdę przejęliśmy zarządzanie kilkunastoma funduszami, a w I połowie 2015 r. przejęliśmy TFI SKOK, które zarządzało ok. 1 mld zł aktywów. Teraz kupujemy kilkukrotnie większe BPH TFI, które na koniec ub.r. zarządzało 3,5 mld zł aktywów" - powiedział prezes Altus TFI Piotr Osiecki, cytowany

Andrzej Ladko zastąpi Krzysztofa Mazurka na stanowisku prezesa Altus TFI od 1 IV

Warszawa, 25.03.2019 (ISBnews) - Krzysztof Mazurek złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z dniem 31 marca. Rada nadzorcza spółki powołała na prezesa Andrzeja Ladko od 1 kwietnia br., podało TFI. "

Altus TFI ma umowę z PGE TFI ws. zarządania częścią JSW Stabilizacyjny FIZ

Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zawarł z PGE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) umowy o zarządzanie częścią portfela inwestycyjnego funduszu JSW Stabilizacyjny FIZ, podał Altus. "Przedmiotem

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 369,5 mln zł na koniec czerwca

ramach usługi asset management" - czytamy dalej. Poza ww. sumą aktywów Rockbridge TFI wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 1 317 053,11 zł, podano także. Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 1,24 mld zł na koniec kwietnia 

Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,38 mld zł na koniec marca

Warszawa, 09.04.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Altus TFI przejął 100% akcji w BPH TFI za cenę równą 20 mln zł

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Altus Agent Transferowy (Altus AT) - spółka zależna Altus TFI - przejął od BPH PBK Zarządzanie Funduszami Sp. z o.o., 100 % akcji spółki BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych za cenę równą 20 mln zł, podało Altus TFI

Zarząd Altus TFI z prezesem Krzysztofem Mazurkiem powołany na nową kadencję

Warszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) powołała zarząd z Krzysztofem Mazurkiem jako prezesem na nową kadencję, podała spółka. "Rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w przedmiocie

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 6,65 mld zł na koniec listopada

Warszawa, 07.12.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,56 mld zł na koniec lutego

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Saturn TFI przejęło od Altus TFI zarządzanie funduszem GetBack WNS FIZ

Altus TFI. " (...) 16 marca 2017 r. weszła w życie zmiana § 2 statutu Funduszu Getback Windykacji Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którą towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Saturn TFI. Tym samym spełnione zostały

Zysk netto Altus TFI wyniósł wstępnie 10,7 mln zł w III kw. br. 

Warszawa, 22.10.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) osiągnęło 10,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br., co oznacza spadek o 70% w skali roku oraz o 37,9% w ujęciu kwartalnym, podała spółka powołując się na szacunkowe dane

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 4,61 mld zł na koniec stycznia

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Altus TFI miało 1,89 mln zł zysku netto, 3,06 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 29.08.2019 (ISBnews) - Altus TFI odnotowało 1,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 7,02 mld zł na koniec października

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Altus TFI: Zatrzymanie byłych członków zarządu nie wpłynie na działalność spółki

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Zatrzymanie przez CBA byłych członków zarządu Altus TFI nie ma żadnego wpływu na bieżącą działalność, podała spółka. Altus TFI posiada kompetentne i zgodnie z prawem powołane osoby zarządzające działalnością spółki

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 5,16 mld zł na koniec grudnia

Warszawa, 09.01.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Altus TFI miało 2,55 mln zł zysku netto, 4,27 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 2,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Aktywa Altus TFI spadły do 9,37 mld zł m.in. w wyniku likwidacji subfunduszy

Warszawa, 20.09.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub

Altus TFI miało 49,72 mln zł zysku netto, 61,05 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

spadkiem wartości zarządzanych aktywów" - czytamy dalej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 39,85 mln zł wobec 79,85 mln zł zysku rok wcześniej. Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych

Aktywa Altus TFI spadły m/m do 12,99 mld zł na koniec sierpnia

Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego

Altus TFI przekaże zarządzanie GetBack WNS FIZ na rzecz Saturn TFI

Warszawa, 02.01.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zawarło z Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych umowę, której przedmiotem jest przejęcie przez Saturn TFI od Altus TFI zarządzania funduszem inwestycyjnym zamkniętym o nazwie GetBack Windykacji