alokacja finansowa

"To gorsze niż odcięcie od SWIFT". Rosyjskie akcje wypadają z najważniejszych indeksów

"To gorsze niż odcięcie od SWIFT". Rosyjskie akcje wypadają z najważniejszych indeksów

rynków finansowych. MSCI to najważniejszy system międzynarodowych indeksów akcyjnych. Automatycznie spadną też renoma i wiarygodność rosyjskich gigantów. Odwrócą się od nich fundusze inwestycyjne, które chętnie kupują spółki, które znajdują się w najważniejszych indeksach. To tak jak z

Auto Partner rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

możliwości oszacowania ostatecznego wpływu zaistniałych zdarzeń na wyniki finansowe spółki w 2020 roku, uzależnionego w dużej mierze od czasu trwania epidemii oraz trwających ograniczeń z nią związanych, zarząd uznał, że w interesie spółki i jej akcjonariuszy jest pozostawienie zysku wypracowanego w 2019

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 13 000 sztuk obligacji serii F4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł na rzecz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja

Ghelamco Invest przydzieliło obligacje serii PPO o wartości 50 mln zł

000 obligacji 180 inwestorom. Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych na obligacje zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2020 r. Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 67,3%, co oznacza

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

komunikacie. "Cały czas bardzo pozytywnie oceniamy sytuacje na rynku deweloperskim. Pomimo pandemii koronawirusa atrakcyjne mieszkania nadal świetnie się sprzedają i są ciekawą alternatywą dla klientów na alokację posiadanych nadwyżek finansowych. Pozyskane ze sprzedaży

Andrew Fairclough został powołany na CFO Serinus Energy

Warszawa, 22.01.2020 (ISBnews) - Andrew Fairclough został powołany na stanowisko dyrektora finansowego (CFO) Serinus Energy ze skutkiem od dnia 5 lutego 2020 r., podała spółka. Andrew Fairclough obejmie także stanowisko członka rady dyrektorów, nieposiadającego statusu członka

CUPT: 93% dofinansowania na transport z POIiŚ będzie rozdysponowane do końca br.

będziemy dalej stabilnie realizowali tę perspektywę finansową" - powiedział Gorgol podczas spotkania prasowego. Poinformował, że rok 2018 CUPT zakończył z podpisanymi 240 umowami, na mocy których beneficjentom przyznał 65,4 mld zł dotacji z POiIŚ. Oznacza to łączną alokację

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI 

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) otrzymał postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na spółkę w związku z podejrzeniem naruszenia przez

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

ofertami sprzedaży 43 894 140 - Liczba akcji spółki do skupienia 5 200 000 - Liczba akcji spółki nabyta w ramach skupu 5 200 000 - Stopa alokacji 11,85%" - czytamy w komunikacie. Przedmiotowe

BoomBit dokonał odpisu aktualizacyjnego na łączną kwotę 5,9 mln zł

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Zarząd BoomBit podjął uchwałę o dokonaniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym odpisów aktualizujących nakłady na prace rozwojowe w łącznej wysokości 5,9 mln zł (w tym 3,9 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym), podała spółka

NFOŚiGW: Rozpoczął się nabór do programu 'Mój Prąd', potrwa do 20 grudnia

trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków. "Wdrożenie programu NFOŚiGW 'Mój Prąd' jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań

BGK uplasował 4-letnie obligacje o wartości 1,85 mld zł

. W budowie książki popytu na obligacje BGK uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których największą grupę stanowiły fundusze inwestycyjne (40% alokacji). Pozostałe grupy to fundusze emerytalne (22%), inne instytucje finansowe (32%) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (6%), podano

Benefit Systems szacuje wpływ rozliczenia transakcji zw. z NewCo2 na 21,5 mln zł

emitenta, który podlega badaniu przez audytora i może ulec zmianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok. Zarząd emitenta zwraca uwagę, że ww. kwota stanowi wycenę tymczasową do zakończenia procesu alokacji ceny nabycia" - czytamy w komunikacie

Gra na rzecz zielonego wzrostu - to, co większe, nie jest lepsze

Gra na rzecz zielonego wzrostu - to, co większe, nie jest lepsze

oczywiście nie jest zrównoważone, szczególnie jeśli środowisko stoi w obliczu nieodwracalnego punktu krytycznego. Wzrost stał się nie do utrzymania głównie dlatego, że ceny rynkowe nie uwzględniały negatywnych środowiskowych efektów zewnętrznych działalności gospodarczej. Alokacja zasobów doprowadziła do

Grant Thornton: Samorządy przekierowały na walkę z pandemią ok. 1,8 mld zł

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - Samorządy na walkę z pandemią przekierowały do 2 kwietnia blisko 1,8 mld zł w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), wynika z szacunków Grant Thornton. Obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej - na

Startup Grenade Hub otrzymał 1,75 mln zł na dalszy rozwój od funduszy VC

. Oferowany w modelu SaaS produkt zbiera dane z różnych obszarów działalności firmy, umożliwiając optymalizację wykorzystania zasobów i zespołów: usprawnia alokację i śledzenie dostępności pracowników oraz kontraktorów. Korzystając z symulacji finansowych związanych z rentownością projektów IT, umożliwia

MR: Program naprawczy pozwolił wykorzystać fundusze UE na l. 2007-13 w 100,5%

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Wdrożony przez rząd program naprawczy dla funduszy unijnych z perspektywy na lata 2007-13 pozwolił na zwiększenie stopnia wykorzystania całej alokacji dla Polski do 100,5% (284,5 mld zł), poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński

Miasta i PLK otrzymały kolejne 4,9 mld zł z POIŚ, alokacja przekroczyła 50% puli

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Alokacja środków z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na projekty transportowe w ramach obecnej perspektywy finansowej przekroczyła 50% dostępnej puli, poinformowali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych

MR celuje w zakontraktowanie połowy dostępnych dofinansowań UE do końca br.

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Celem Ministerstwa Rozwoju jest zakontraktowanie do końca tego roku ok. połowy środków unijnych dofinansowań, dostępnych w ramach obecnej perspektywy finansowej, czyli ok. 169 mld zł, poinformował wiceminister Jerzy Kwieciński

Kolej ofiarą sporów rządu PiS z UE. Nie ma inwestycji, bo pieniądze nie dotarły

Kolej ofiarą sporów rządu PiS z UE. Nie ma inwestycji, bo pieniądze nie dotarły

nic się nie wydarzyło. - Należy mieć na uwadze, że zadania z perspektywy finansowej UE na lata 2021-27 nie są ogłaszane, ponieważ nie mają jeszcze zapewnionego finansowania, z uwagi na trwające ustalenia dotyczące dostępnej alokacji środków UE na projekty kolejowe w ramach perspektywy finansowej 2021

Rockbridge TFI przejmie zarządzanie Premium Properties FIZ od Altus TFI do 15 I

; Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych; Altus FIZ Multi Strategia; Altus Multi Asset FIZ, a także Premium Properties FIZ. W grudniu ub.r. w związku z brakiem zgody wyrażonym przez zgromadzenie inwestorów funduszu Premium Properties FIZ na przeniesienie zarządzania

Urząd marszałkowski uznał reklamacje przedsiębiorców. I przeznacza dodatkowe 13 mln zł na bon dla samozatrudnionych

klikania" nie powinna być kryterium przyznania pomocy finansowej, wielu z nich dodawało, że nie miało nawet szans zalogować się do systemu, który ich zdaniem nie działał tak, jak powinien. Kiedy po kilku lub kilkunastu minutach odświeżania strony udawało im się w końcu wysłać wniosek, było już dawno

KGHM ma zawrzeć dziś umowę kredytu konsorcjalnego na 1,5 mld USD

Warszawa, 20.12.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zawrze dziś umowę niezabezpieczonego kredytu konsorcjalnego na kwotę 1 500 mln USD (ok. 5 742 mln zł z międzynarodowym konsorcjum banków, podała spółka. Środki finansowe pozyskane z kredytu zostaną przeznaczone na sfinansowanie

Tomasz Mikoda będzie kierował pracami zarządu Pekao Banku Hipotecznego

Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Pekao Banku Hipotecznego odwołała Tomasza Mozera z funkcji prezesa oraz powołała do składu zarządu Tomasza Mikodę i Pawła Opolskiego, podał bank. Tomasz Mikoda obejmie funkcję prezesa po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego

Rosja na skraju bankructwa. A to dopiero początek: będą pustki w sklepach, gigantyczna inflacja i horrendalnie drogie kredyty

przelewów SWIFT. Ten pomaga w transferze kapitału, a indeksy odpowiadają za jego alokację - ocenia Michał Duniec z Analizy.pl. Chodzi o to, że odcięcie od SWIFT wstrzymuje zagraniczne przelewy, a usunięcie z głównych indeksów blokuje napływ kapitału do firm. Efekt: i tak nie byłoby co przelewać. Rosyjska

MFiPR: Pięciu projektom transportowym przyznano 1,9 mld zł dofinansowania z CEF

otrzymały ponad 20% dostępnych środków w tym konkursie. To duże osiągnięcie Polski. To nie jedyny nasz sukces. Polska w 100% wykorzystała przysługującą nam pulę pieniędzy w budżecie CEF, czyli 4,14 mld euro, a nawet dostała więcej środków z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich"

Pozbud T&R wydzielił produkcję okienno-drzwiową do osobnej spółki

, wraz z przynależnymi do tej inwestycji aktywami i zobowiązaniami, poinformowano także. "Powyższe działania mają na celu osiągnięcie docelowego modelu biznesowego poprzez uporządkowanie struktury biznesowej i zapewnienie spójnego podziału funkcji biznesowych, alokacji

Chiny i Rosja marzą, by podważyć globalny prymat dolara. Dlaczego banki centralne chcą mieć swojego bitcoina?

alternatywnych modeli i niechętnie dzielą się wynikami swoich analiz. Prowadzą programy pilotażowe, ograniczone jednak do instytucji finansowych, które mają rachunki w banku centralnym, a pomijające ten najtrudniejszy element, jakim jest udostępnienie CBDC dla ogółu społeczeństwa. Pięć powodów, by zadbać o

MFPR: Blisko 13,4 mld zł na walkę z koronawirusem z funduszy unijnych

sprzęt do walki z pandemią. Ponadto 550 mln zł z POIR zasiliło dotychczas antykryzysowy fundusz pożyczkowy, a około 3 mld (z różnych programów zostanie przekazanych na zapewnienie płynności finansowej firm. Wnioski będą przyjmowane od czerwca, dotacje mają być udzielane do

Kino Polska miało wstępnie 36,06 mln zł zysku netto w I poł. 2018 r.

wyceny posiadanego dotychczas udziału w jednostce zależnej na dzień bilansowy. Zarząd emitenta zwraca uwagę, iż ww. aktualizacja wyceny jest wyceną tymczasową i może ulec zmianie po zakończeniu procesu alokacji ceny nabycia. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na raportowane wyniki był wzrost wyniku

Kwieciński z MR: Rozdysponujemy ok. 52% dostępnych funduszy UE do końca br.

Warszawa, 29.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju ocenia, że na koniec 2017 r. obejmie umowami dofinansowania ok. 52% wszystkich środków unijnych dostępnych dla Polski w obecnej perspektywie finansowej UE, przekraczając tym samym cel wyznaczony wcześniej na poziomie 50

Altus TFI nie przeniesie funduszu Premium Properties FIZ do Rockbridge TFI

: Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ z wydzielonymi subfunduszami: - Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych oraz Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego; Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego; Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych; Altus FIZ

CCC zakłada średnioroczny capex 150-200 mln zł w strategii na lata 2020-2022

dopasowanej oferty z uwzględnieniem segmentacji, efektywną politykę promocyjną, przyspieszenie rotacji zapasów, terminową alokację. Nowe narzędzia usprawniające nadzór finansowy (SAP, FI, SAC, BI) oraz funkcjonowanie nowego centrum usług wspólnych ułatwią z kolei uzyskanie efektywnej informacji zarządczej i

Kapitalizm wymknął się spod kontroli? To czas, by wyzerować licznik długu i odebrać rynkom finansowym hegemonię

konsekwencji następowała deregulacja instytucji finansowych i transakcji. Stopniowo znoszono ograniczenia przepływu kapitału w przekonaniu, że umożliwi to jego efektywniejszą alokację. Najszybciej, bo już 1973 r., zrobiły to Stany Zjednoczone (ale np. limity oprocentowania depozytów bankowych w USA zniesiono

PCC Rokita przydzielił obligacje serii EE o wartości nominalnmej 25 mln zł

oferowanych było łącznie 250 tys. obligacji serii EE po cenie emisyjnej równej 100 zł. Złożono 1083 zapisów na 762 399 obligacji serii EE. Inwestorom przydzielono łącznie 250 tys. obligacji. Średnia stopa alokacji w wyniosła 32,791%. Średnia stopa redukcji wyniosła 67,209%" - czytamy w komunikacie

ITmagination miał ponad 90 mln zł przychodów i ponad 9 mln zł netto w 2019 r.

rozpoczęliśmy prace dla międzynarodowych liderów m. in. z branży finansowej i automotive. W większości świadczymy usługi dla dużych korporacji, którym zależy na solidnym partnerze. ITMagination dostarcza oczekiwaną jakość od ponad 11 lat. Dzięki nowym kontraktom, rok 2020 jest obfity w nowe wyzwania"

Skarbiec TFI: Fundusze dłużne mogą nadal liczyć na kilka mld zł środków/ mies.

szczególności dłużne, odchodząc od depozytów bankowych. Dotyczy to w szczególności klientów korporacyjnych, którzy potrzebują alternatywnych form alokacji kapitału, a w większości nie mogą sobie pozwolić na bardziej ryzykowne fundusze korporacyjne czy akcyjne - będą więc kierowali się do funduszy obligacji

Prezes URE wyznaczył TGE na Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej

prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie. URE przypomina, że Instytucję Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej opisano w tzw. Rozporządzeniu CACM z 2015 r. Rozporządzenie zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych i

Kwieciński z MR: Na pewno uda się alokować 50% dofinansowań UE do końca br.

Warszawa, 14.12.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Rozwoju (MR) jest pewne, że do końca 2017 r. osiągnie cel zakładający objęcie umowami dofinansowania połowy wszystkich środków unijnych dostępnych dla Polski w obecnej perspektywie finansowej UE, poinformował wiceminister rozwoju

PFR TFI: Strategia inwestycyjna oferujących PPK dopasowana do wieku uczestników

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - W projekcie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK), obecnie procedowanej przez Sejm, jasno zawarto wytyczne co do polityki inwestycyjnej realizowanej przez instytucje finansowe oferujące PPK. Nadrzędną zasadą jest ochrona kapitału

Ailleron wprowadził do oferty linię produktową Wealth dla sektora finansowego

Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Ailleron wprowadził do oferty nową linię produktową Wealth przeznaczoną dla sektora finansowego, podała spółka. "Platforma Wealth stanowi rozwiązanie internetowe i mobilne dedykowane do zarządzania majątkiem przez

Fitch: Zalecenie KE dot. art. 7 ws. Polski rodzi ryzyka związane z finansowaniem

rozpoczęcia dyskusji dotyczących następnego cyklu finansowego UE, uważa Fitch Ratings. KE stwierdziła, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce i zaproponowała Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej

PSG z Grupy PGNiG planuje projekty za ok. 3,2 mld zł na persp. fin. UE 2021-2027

środków UE przeznaczoną na wsparcie projektów z obszaru dystrybucji gazu, możliwe było zawarcie jedynie 9 umów o dofinansowanie. Wartość 9 projektów dla których zawarto umowy to 521 mln zł, dofinansowanie 227 mln zł (co stanowi ok. 95% wartości alokacji na sektor dystrybucji) oraz 440 km budowanych i

Pozbud T&R przeprowadzi reorganizację grupy w latach 2015-2017

. "Przyjęta strategia oraz zakładane działania wykonawcze mają na celu uporządkowanie struktury biznesowej grupy kapitałowej emitenta w celu zapewnienia spójnego podziału funkcji biznesowych, alokacji ryzyk z nimi związanych, jak również transparentności wyników finansowych realizowanych przez

KNF zgodziła się na nabycie przez Aviva Investors Holdings akcji Aviva Investors

Inwestycyjnych w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podał Urząd. Spółka posiada zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na tworzenie i zarządzanie dwoma funduszami inwestycyjnymi: Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy w skład którego wchodzą

Altus TFI przekazał zarządzanie pięcioma funduszami do Rockbridge TFI

Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2 z siedzibą w Warszawie, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 757, 3) Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych z siedzibą w Warszawie, wpisany do

Enea miała wstępnie 606 mln zł zysku netto w I poł. 2017 r.

Warszawa, 02.08.2017 (ISBnews) - Enea odnotowała 5 567 mln zł przychodów i 606 mln zł zysku netto w I poł. 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka. "Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I półrocze 2017 roku

Pioneer Pekao TFI i AXA TFI wezwały do wcześniejszego wykupu obligacji Sygnity

Sygnity. "Zgodnie z treścią otrzymanych wezwań, wskazując na przypadek naruszenia wskaźników finansowych przez emitenta na podstawie informacji zawartych w raportach (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym) za I półrocze roku obrotowego 2016/2017

Ten Square Games planuje pozyskać wydawcę na rynku chińskim

rozwoju, a plan przewiduje soft launch pod koniec roku. "Nasze założenia finansowe na ten rok nie uwzględniają tych tytułów" - zaznaczył Popowicz. Prezes wskazał ponadto, że dotychczas alokacja budżetu reklamowego szła głównie przez Facebook

PKO Bank Hipoteczny wyemituje zielone listy zastawne o wartości 250 mln zł

Hipoteczny jest największym emitentem listów zastawnych w Polsce i oczywistym liderem tego rynku. To zobowiązuje nas do wprowadzania na polski rynek innowacyjnych produktów finansowych i wyznaczania nowych standardów. Najlepszym tego przykładem jest nasz Green Covered Bond Framework oraz wypracowane kryteria

CCC nie planuje akwizycji do 2022 r., skupi się na rozwoju organicznym (aktual.)

klientów. Składa się z pięciu filarów: omnichannel, produkt, sprawność i efektywność, stabilność finansowa i zrównoważony rozwój. Cele postawione w każdym z obszarów będą realizowane przy wsparciu nowych technologii i analityki danych, podkreślili przedstawiciele CCC. Zgodnie z

CCC nie planuje akwizycji do 2020 r., skupi się na rozwoju organicznym

połowie roku 2020 wprowadzić kasy samoobsługowe. Strategia Grupy jest skoncentrowana wokół obecnych i przyszłych klientów. Składa się z pięciu filarów: omnichannel, produkt, sprawność i efektywność, stabilność finansowa i zrównoważony rozwój. Cele postawione w każdym z obszarów

Kulik z PZU: Nasze podejście do akwizycji za granicą jest oportunistyczne 

zewnętrznych oraz produktów życiowych - ten rynek według niego w Polsce praktycznie w ogóle nie rośnie). W krótkiej perspektywie najpoważniejszego zagrożenia dla działalności i wyników finansowych grupy Kulik upatruje w niepewności na rynku produktów inwestycyjnych

Bank Pekao oczekuje niższych składek na BFG w 2020 r., podtrzymuje cel ROE

. Dodał, że ze względu na połączenia banków, które zostały sfinalizowane w 2018 r., alokacja stawek na kolejny rok będzie brała pod uwagę wyższe bilanse innych banków. Jak poinformował prezes Michał Krupiński, poziom składki na BFG, wyliczonej dla Pekao na 2019 rok był sporym

PGNiG miało wstępnie 0,78 mld zł zysku netto, 2,08 mld zł EBITDA w I kw. 2020 r.

. Zmiany danych za I kw. 2019 r. związane są z zastosowaniem standardu MSSF16, wyjaśniła spółka. "Na szacunkowe wyniki finansowe grupy kapitałowej PGNiG w I kwartale 2020 roku wpływ miały: 1. W segmencie Poszukiwanie i Wydobycie

Paweł Surówka został powołany na prezesa PZU

zarządu PZU Życie - w latach 2007-2013 zajmował stanowisko doradcy finansowego w Bank of America Merrill Lynch. Reprezentował bank w regionie CEE poprzez budowanie relacji z inwestorami, doradzał w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów oraz ich dywersyfikacji, instrumentów alternatywnych oraz

Fundusze norweskie i EOG zasilą ok. 0,5 mld zł rozwój małych i średnich miast

ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy, projekty mieszkaniowe, podano także. W III edycji Funduszy, Polska z alokacją 809,3 mln euro (z łącznej puli ponad 2,8 miliarda euro), podobnie jak w poprzednich

PSH Lewiatan przeznaczy 10 mln zł na specjalny fundusz dla franczyzobiorców

program pomocowy dla swoich franczyzobiorców - "Fundusz Pomocy Lewiatańczykom". Gwarantuje on nieoprocentowaną pomoc finansową dla sklepów, których biznes został bezpośrednio zagrożony skutkiem pandemii koronawirusa. Wartość funduszu solidarnościowego wynosi 10 mln zł. Sieć podjęła również

PGE spodziewa się spadku EBITDA w wytwarzaniu, ciepłownictwie, obrocie w 2020 r.

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku wyniku EBITDA w 2020 r. w segmentach energetyki konwencjonalnej, energetyki odnawialnej, ciepłownictwa i obrotu, poinformował wiceprezes ds. finansowych Paweł Strączyński. W segmencie

Zygmunt Solorz chce, by Cyfrowy Polsat wypłacił 1,8 mld zł dywidendy w 3 lata

. "W opinii pana Zygmunta Solorza, Grupa Cyfrowy Polsat, która była budowana przez szereg lat wspólnym wysiłkiem i przy istotnym wsparciu akcjonariuszy mniejszościowych, posiada dzisiaj solidne fundamenty w postaci zdrowych aktywów i powtarzalnych strumieni finansowych. Jednocześnie budowane przez

Adamczyk i Zielińska: Przyszła perspektywa należy do kolei, będziemy gotowi

Warszawa, 23.01.2019 (ISBnews) - Transport kolejowy będzie jednym z priorytetów w przyznawaniu wsparcia na inwestycje w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, oceniła wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Zielińska. Według niej i ministra infrastruktury

Altus TFI skupił 5 mln akcji własnych po 16 zł sztuka

- liczba akcji spółki nabyta w ramach skupu 5 000 000 - stopa alokacji 11,461%" - czytamy w komunikacie. Akcje zostały nabyte po jednolitej cenie 16 zł za jedną akcję. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 500 000 zł. Nabyte akcje własne

Wartość certyfikatów Sniper FIZ wzrosła o 16% od początku działalności

, podano również. "Mimo trudnych warunków i słabości szerokiego rynku, umiarkowana alokacja w akcje oraz bardzo trafna selekcja pozwoliły nam na wypracowanie atrakcyjnej miesięcznej stopy zwrotu w okolicach 7%. Według danych Analiz Online, zarówno w sierpniu, jak i wrześniu

Zysk netto Nextbike Polska wzrósł r/r do 4,7 mln zl w 2017 r.

mln zł rok wcześniej. "Z uwagi na nieistotną wartość wyników finansowych spółek zależnych, Nextbike Polska nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W przypadku objęcia spółek zależnych konsolidacją, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósłby w omawianym

"The New York Times": Najnowszy wynalazek Elona Muska - filantropia trolla

obchodzi mnie, co się stanie, jeśli wyschnie źródełko z pieniędzmi – powiedziała Breeze, zwolenniczka lewego skrzydła brytyjskiej Partii Pracy, która zanim zajęła się pracą naukową, zbierała środki finansowe na rzecz centrum dla bezdomnej młodzieży. Filantrop troll może być łatwym celem dla krytyków

GNB ma umowę z EBI dot. finansowania inwestycji wspólnot mieszkaniowych

województw objętych programem to blisko 200 mln zł, podał bank. "Getin Noble Bank, występując w roli pośrednika finansowego, przystąpił do realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych. Programem objęte są województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie, które otrzymają

Gaz-System i Amber Grid wybudują gazowe połączenie Polska-Litwa

dofinansowania, spółce Amber Grid przypadło prawie 58 mln euro, natomiast Gaz-System otrzymał ponad 208 mln euro, przypomniano także. "Zgodnie z decyzją ACER z 11 sierpnia 2014 r. w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu, oprócz wsparcia finansowego UE, budowa GIPL, w

Pfleiderer miał wstępnie 149 mln euro znormalizowanej EBITDA w 2016 r.

. Skonsolidowany zysk brutto wyniósł ok. 252 mln euro (skorygowany o efekt alokacji ceny nabycia w wysokości około 29 mln euro w związku z transakcją odwrotnego przejęcia i zmianami w strukturze korporacyjnej), co stanowi wzrost o 3,4% r/r. Wzrost ten jest spowodowany głównie zwiększeniem wolumenów sprzedaży

KNF cofnęła Aforti Securities zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej

Warszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie cofnęła w całości zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez Aforti Securities SA (wcześniej Invista Dom Maklerski SA) w związku z istotnym i długotrwałym naruszeniem przez Aforti

Cyfryzacja sposobem na sukces. Nowe strategie na zyski

czasie rzeczywistym menedżerom lepszą alokację kapitału i siły roboczej firmy. Wydajne firmy regularnie dokonują przeglądu i aktualizacji swoich działań na co najmniej trzy sposoby: usprawnienie istniejących procesów, przyjęcie najlepszych praktyk spoza organizacji oraz określenie najbardziej

Tarcza antykryzysowa będzie warta ok. 212 mld zł, projekty ustaw w tym tygodniu

pierwsze dwa dni mamy świetne wyniki. Ale musimy się liczyć z tym, że sytuacja się pogorszy" - dodał prezydent. Premier poinformował, że szacunkowa wartość całego pakietu działań prawnych, finansowych, inwestycyjnych i gospodarczych, które mają doprowadzić do zamortyzowania

Trigon DM: Sprzedaż netto akcji przez OFE wyniosła ok. 131 mln zł w marcu

funduszy, podano także. "Alokacja OFE w polskie akcje wzrosła m/m o 0,1 pkt proc. do 78,6%. Dziesięć funduszy posiada powyżej 75%, więc zejście do tego poziomu (w obliczu nowej reformy OFE) wymagałoby sprzedaży akcji za ok. 6 mld zł" - czytamy dalej

Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Mediatel trzy kary pieniężne w łącznej kwocie 1 mln zł, podała Komisja. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała nałożenie na Alior Bank kar pieniężnych za naruszenia ustawy o obrocie

Polkomtel spłaca przedterminowo część kredytu w wysokości 600 mln zł

Warszawa, 07.04.2015 (ISBnews) - Polkomtel przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego w wysokości 600 mln zł, podał Cyfrowy Polsat - właściciel 100% udziałów Polkomtela. Przedpłata wraz z alokacją

Projekt noweli wprowadzającej 1-razową amortyzację inwestycji trafił do Sejmu

inwestowania w nowe środki produkcji. Taka alokacja ma przede wszystkim wspomóc proces unowocześniania i rozwoju produkcyjnych środków trwałych, podano w dokumencie. "Istotnym spodziewanym efektem proponowanej regulacji będzie kreacja nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości już

PSPA: Projekt rozporządzenia ME to pozorne wsparcie elektromobilności

finansów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki udzielania i rozliczania wsparcia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, w tym wysokość wsparcia, biorąc pod uwagę sytuacje finansową FNT oraz rozwój rynku pojazdów elektrycznych

Cyfrowy Polsat: Polkomtel spłaci przedterminowo 200 mln zł kredytu

100% zależny wobec spółki przekazał do agenta umowy kredytowej dyspozycję uruchomienia procedury przedterminowej przedpłaty części kredytu terminowego (ang. Senior Facilities Agreement) w wysokości 200 mln zł. Przedpłata wraz z alokacją do poszczególnych transz planowana jest na dzień 29 grudnia 2014

ING BSK rozbudowuje system Moje ING, chce przekonać klientów do inwestycji

konferencji prasowej. Podkreślił, że trener nie jest klasycznym doradcą produktów inwestycyjnych, choć udziela porady inwestycyjnej, proponując strukturę portfela funduszy. Zachęca on do efektywnej alokacji nadwyżek, uwzględniając sytuację finansową klienta i dobiera rozwiązania

Rząd przyjął założenia do reformy systemu budżetowego

nie ma skutecznych narzędzi prowadzenia polityki budżetowej, wykraczającej poza horyzont jednego roku oraz zapewniających efektywną i racjonalną alokację środków publicznych w kolejnych latach budżetowych. Powoduje to trudności z planowaniem realizacji wielu zadań państwa (zwłaszcza w perspektywie

Quercus oczekuje spadków S&P, DAX i WIG20, lekko w górę średnie spółki w 2018 r.

spółki. Z WIG20 ciekawe są jedynie banki, choć ich wycena już jest średnia" - powiedział Buczek podczas spotkania z dziennikarzami. Według niego, w przyszłym roku wiele spółek z indeksu WIG20 mogą pokazać słabsze wyniki finansowe z kolei w segmencie średnich i małych

Lokum Deweloper przydzielił obligacje serii E o wartości nominalnej 100 mln zł

serii E cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Mocnymi stronami naszej grupy są m.in. stabilna sytuacja finansowa, wysoka rentowność oraz płynność, podparta solidnymi wynikami operacyjnymi. Warto podkreślić, że dzięki emisji będziemy mogli przeprowadzić przedterminowy wykup obligacji serii C

Altus TFI rozpoczął przenoszenie zarządzania 6 funduszami do Rockbridge TFI

odkupień certyfikatów inwestycyjnych tych funduszy. W tym kontekście zarząd Altus TFI uznaje, iż planowane działania pozostają w najlepiej pojętym interesie uczestników funduszy, jak również akcjonariuszy Altus TFI, zważywszy, że wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania przejętymi funduszami

Odchodzą prezesi PKP Cargo, PKP PLK i Wars. Zrezygnowali

Adam Purwin w komunikacie wysłanym w poniedziałek do mediów. Adam Purwin był prezesem PKP Cargo od 6 lutego 2014 roku, został wybrany w konkursie. Wcześniej, od lutego 2013 roku, pełnił funkcję członka zarządu ds. finansowych PKP Cargo i odpowiadał za przygotowanie debiutu

Gaz-System: II faza open season dla Baltic Pipe potwierdziła zainteresowanie

; - czytamy w komunikacie. Po zakończeniu drugiej fazy operatorzy projektu - Gaz-System i duński Energinet.dk - przeprowadzili ocenę otrzymanych ofert oraz dokonali ostatecznej alokacji przepustowości, która potwierdziła zainteresowanie rynku przepustowością w ramach projektu Baltic

PZU i NCBiR powołały Fundusz Witelo, który rozpocznie inwestycje w tym roku

Polsce ekosystemu przyjaznego podmiotom typu venture capital, aby umożliwić im realizację innowacyjnych projektów w naszym kraju" - czytamy w komunikacie. Podmioty typu venture capital będą narzędziem do alokacji kapitału zgromadzonego w Witelo Fund. Wspólna inicjatywa ma

KGHM planuje przeznaczyć na cele inwestycyjne 27 mld zł do 2020 roku

kosztowej producentów miedzi. KGHM Polska Miedź dąży do efektywnej alokacji środków finansowych oraz realizacji surowcowych projektów inwestycyjnych odznaczających się najwyższą stopą zwrotu" - czytamy w komunikacie. KGHM jest największym producentem srebra i ósmym procentem

Coface: Impas w relacjach Polska-UE najprawdopodobniej skończy się kompromisem

budżetu - w perspektywie finansowej 2014-2020 alokacja dla naszego kraju to 82,5 mld euro, tj. ok. 20% całości unijnego budżetu. Środki te stanowią ok. 2% PKB Polski, natomiast środki uzyskiwane z UE przez Węgry odpowiadają ok. 2,5% PKB tego kraju. Według szacunków Oxford

NBP: Oszczędności gospodarstw domowych są w trendzie spadkowym

gospodarstwa domowe. Głównym źródłem finansowania inwestycji w Polsce pozostają oszczędności sektora przedsiębiorstw" - czytamy w raporcie "Sytuacja finansowa gospodarstw domowych w III kw. 2016 r." NBP wyjaśnia, że wśród motywacji do oszczędzania występuje tzw. motyw

Sprzedaż netto funduszy Pioneera wyniosła 54,1 mln zł w marcu

na rynkach finansowych, klienci coraz częściej poszukują funduszy o charakterze globalnym. Dostrzegamy zainteresowanie zarówno produktami inwestującymi na globalnych rynkach obligacji korporacyjnych, jak również na światowych rynkach akcji. Odpowiadając na oczekiwania klientów, w styczniu br

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

finansowy grupy za I kwartał 2020 roku wyniósł -110 mln zł i nie odbiegał istotnie od poziomu zakładanego w Planie Naprawy" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 284,57 mln zł wobec 221,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 10,8 mln zł

Przegląd prasy

--MAP: Przyjęto plan działania ws. alokacji zdolności przesyłowych energii elektr. --MR: Produkcja sprzedana w przemyśle wzrośnie o blisko 6% r/r w grudniu --JSW, PGNiG i PIG będą współpracować przy programie Geo-metan II

KPMG: 43% firm prowadzących działalność B+R skorzystało z ulgi w 2018 r.

ostatnim roku skłoniło ich przede wszystkim doprecyzowanie przepisów oraz zwiększenie korzyści finansowej z odpisów w uldze. Niewątpliwie optymistyczny jest fakt, że każdego roku z ulgi korzysta więcej firm, a spośród ankietowanych aż 52% planuje odliczyć koszty z działalności B+R za 2019 rok. Większość

Aktywa Altus TFI wzrosły m/m o 4,2% do 9,8 mld zł na koniec lutego

absolutnej stopy zwrotu, wierzytelności, czy aktywnej alokacji, możemy dostarczyć inwestorom strategie o niskiej korelacji z bazowymi klasami aktywów (akcjami i obligacjami), służące dywersyfikacji portfela inwestycyjnego" - dodał Osiecki. Altus TFI S.A. jest jednym z

Przegląd prasy

ISBnews --KNF nałożyła na Mediatel kary finansowe w łącznej wysokości 1 mln zł --Indeks WIG20 spadł o 1,53% na zamknięciu we wtorek --KNF utrzymała decyzję ws. nałożenia kar na Alior Bank --KNF

Nextbike miał 5 mln zł straty netto, 2 mln zł straty EBITDA w I kw. 2019 r.

sprzedaży sięgnęły 20,8 mln zł w 2018 r. wobec 5,8 mln zł rok wcześniej. "Dla ułatwienia porównywalności wyników finansowych i analizy trendów spółka prezentuje dane znormalizowane, uwzględniające równomierną alokację zarówno skumulowanych przychodów, jak i marży ze

Skarbiec TFI: W rynkowym stresie pojawiają się najlepsze okazje inwestycyjne

podejście do ryzyka stosują obecnie fundusze funduszy Skarbiec TFI, w których Sobolewski odpowiada za tzw. alokację, czyli wybór i proporcję klas aktywów. "Zarówno Skarbiec Top Funduszy Akcji, jak i Skarbiec Top Funduszy Stabilnych, dzięki konsekwentnemu opieraniu się

GDDKiA podpisała umowy o dofinansowanie z POIiŚ na łącznie 8 mld zł

), podała Dyrekcja. "GDDKiA jest pierwszym beneficjentem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W obecnej perspektywie finansowej dostępna kwota alokacji dla projektów realizowanych przez GDDKiA to blisko 10 mld euro"