alokacja

NCBR: Alokacja w II konkursie INNOMOTO wynosi 300 mln zł

Warszawa, 14.05.2018 (ISBnews) - Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęła nabór wniosków w II konkursie programu sektorowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) INNOMOTO, poinformowało Centrum. Alokacja wynosi 300 mln zł

Gaz-System: Alokacja przepustowości potwierdziła zasadność projektu Baltic Pipe

Warszawa, 30.11.2017 (ISBnews) - Alokacja przepustowości w wyniku zakończonej 31 października 2017 r. drugiej fazy procedury open season potwierdziła uzasadnienie biznesowe dla wybudowania Baltic Pipe, podał Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System

Gaz-System ma umowę ws. transgranicznej alokacji kosztów połączenia Polska-Litwa

Warszawa, 21.05.2018 (ISBnews) - Gaz-System i operatorzy systemów przesyłowych krajów bałtyckich - Amber Grid (Litwa), Conexus Baltic Grid (Łotwa) oraz Elering (Estonia) podpisali umowę w sprawie transgranicznej alokacji kosztów projektu gazowego połączenia międzysystemowego

Miasta i PLK otrzymały kolejne 4,9 mld zł z POIŚ, alokacja przekroczyła 50% puli

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Alokacja środków z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIŚ) na projekty transportowe w ramach obecnej perspektywy finansowej przekroczyła 50% dostępnej puli, poinformowali przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Z KWK 'Makoszowy' odeszło w ramach alokacji 872 pracowników, pozostało 410

Z KWK 'Makoszowy' odeszło w ramach alokacji 872 pracowników, pozostało 410

Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - W ramach alokacji pracowników KWK "Makoszowy" z kopalni odeszło 872 osób, a pozostało w niej 410, z czego 288 potrzebnych jest do prawidłowego prowadzenia procesów likwidacyjnych, poinformował dyrektor ds. pracowniczych KWK "

Kluza: Brexit zmusi rynek do zdefiniowania na nowo strategii alokacji inwestycji

Warszawa, 22.06.2016 (ISBnews) - Czwartkowe referendum na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) nie jest tylko pytaniem o ten problem, ale dotyczy spójności całego kraju, uważa p.o. prezesa BOŚ Banku, Stanisław Kluza. W jego ocenie, konsekwencje ewentualnego B

Samorządy potrzebują alternatywnego finansowania

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów jednostki samorządu terytorialnego zbiorczo zamkną budżety na 2014 r. deficytem w wysokości 14,2 mld zł. Ich zadłużenie w III kwartale br. wzrosło o 673 mln złotych względem kwartału poprzedzającego. Ten stan rzeczy jest konsekwencją wielol

Dobrze, że nie mamy euro

"Lepiej teraz nie mieć akcji, albo nawet mieć je na krótko" powiedział w wywiadzie dla "Parkietu" Robert Nejman, jeden z najlepszych zarządzających w Polsce. Według niego sytuacja na giełdzie wyklaruje się zapewne w najbliższych miesiącach, gdy zobaczymy reak

MIR: Wartość umów na dofinansowania w ramach RPO wyniosła 69,2 mld zł

alokacji na poziomie 52,5%. "Liderem jest województwo pomorskie, gdzie wartość podpisanych umów wynosi już 74% alokacji. Najniższy poziom wartości umów w stosunku do alokacji odnotowujemy w województwach podlaskim i warmińsko-mazurskim " - powiedział wiceminister Adam

MIR: Wartość umów na dofinansowania w ramach RPO wzrosła do 75,8 mld zł

systemie do 14 sierpnia 2018 roku wyniosły 19 mld zł. Kwota ta stanowi 14% puli dla wszystkich programów regionalnych. (alokacja przeliczona wg kursu 1 euro = 4,2773 zł), podano także. "Wyraźnym liderem jest województwo opolskie, w którym poziom wydatkowania sięga 22

PCC Exol przydzielił obligacje serii C2 za 25 mln zł, średnia redukcja: 61%

po cenie emisyjnej równej 100 zł. "Złożono 1 081 zapisów na 641 019 obligacji serii C2. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii C2. Średnia stopa alokacji w wyniosła 39%. Średnia stopa redukcji wyniosła 61%" - czytamy w komunikacie

Puda z MFPR: Nie ma zagrożeń, jeżeli chodzi o wykorzystywanie środków unijnych

;Jeżeli chodzi o wykorzystanie alokacji, jesteśmy na szóstym miejscu wśród państw Unii. Nigdy dotychczas nie było takich wysokich naszych notowań" - powiedział Puda na posiedzeniu podkomisji stałej do monitorowania wykorzystania środków unijnych. Według danych Komisji

PCC Exol przydzielił obligacje serii C1 o łącznej wartości 20 mln zł

po cenie emisyjnej równej 100 zł. "Złożono 974 zapisów na 482 743 obligacji serii C1. Inwestorom przydzielono łącznie 200 000 obligacji serii C1. Średnia stopa alokacji w wyniosła 41,43%. Średnia stopa redukcji wyniosła 58,57%" - czytamy w komunikacie

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 293,8 mld zł

487,3 mld zł, tj. 144,6% funduszy na lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 223,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE 148,6 mld zł, co stanowi 44,1% alokacji" - czytamy także

DM PKO BP podniósł wycenę LW Bogdanka do 84,5 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

wynosił 78,6 zł. We wtorek za akcję płacono 77,61 zł. "Z jednej strony oczekujemy istotnego wzrostu ceny węgla i poprawy wyników w 2018 r, z drugiej ryzykiem jest alokacja nadwyżki kapitału (gotówki). Wzrost ceny węgla o 4% w 2018 r. przełoży się na poprawę EBITDA o 14% do

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 291,9 mld zł

486,7 mld zł, tj. 144,4% funduszy na lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 222,3 mld zł, w tym dofinansowanie UE 148,0 mld zł, co stanowi 43,9% alokacji" - czytamy także

MIiR rozdysponuje ponad 6 mld zł na inwestycje w innowacje w 2019 r.

niepełnosprawności. Na ten cel przeznaczono 190 mln zł, podano również. Największą alokację będą miały konkursy dla dostępności na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa oraz badania na rynek - łącznie 150 mln zł. "Na

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 291,6 mld zł

lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 221,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE 147,4 mld zł, co stanowi 43,7% alokacji" - czytamy także. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 291 mld zł

lata 2014-2020. " Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 220 mld zł, w tym dofinansowanie UE 146,5 mld zł, co stanowi 43,5% alokacji." - czytamy także. (ISBnews)

AC SA rekomenduje 1,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

, potrzebą alokacji środków pieniężnych na planowane na 2020 r. i lata następne projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki, bieżące potrzeby kapitałowe oraz biorąc pod uwagę sytuację trwającej epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz jej aktualne skutki, postanowił

CUPT: 93% dofinansowania na transport z POiIŚ będzie rozdysponowane do końca br.

odpowiadało 7% całej dostępnej puli i zwiększy alokację środków narastająco na koniec 2020 r. do 93%, podało Centrum w prezentacji. Do końca 2019 r. CUPT zawarł umowy na 73,6 mld zł dofinansowania z dostępnych 85,4 mld zł (czyli 86%). W tym zatwierdzone płatności sięgnęły 38,3 mld

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 290,3 mld zł

2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 218,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 145,7 mld zł, co stanowi 43,3% alokacji." - czytamy także. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 289,5 mld zł

lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 217,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 144,8 mld zł, co stanowi 43,1% alokacji." - czytamy także. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 289,2 mld zł

-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 216,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 144,0 mld zł, co stanowi 42,8% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 287,9 mld zł

2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 215,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE 143,6 mld zł, co stanowi 42,7% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 286,5 mld zł

mld zł, tj. 142,4% funduszy na lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 213,9 mld zł, w tym dofinansowanie UE 142,7 mld zł, co stanowi 42,6% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 285,5 mld zł

475,8 mld zł, tj. 142,1% funduszy na lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 212,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 141,9 mld zł, co stanowi 42,4% alokacji" - czytamy dalej

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 284,7 mld zł

474,5 mld zł, tj. 141,7% funduszy na lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 210,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 140,9 mld zł, co stanowi 42,1% alokacji" - czytamy dalej

Akcjonariusze Kernel zdecydują 10 grudnia o 0,25 USD dywidendy na akcję

. "Walne zgromadzenie akceptuje propozycję zarządu by przeznaczyć zysk netto spółki w wysokości 29 749 915,98 USD, po alokacji na rezerwę prawną spółki, na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 25 centów na akcję, za rok obrotowy zakończony 30 czerwca 2019 r. Walne zgromadzenie postanawia, że

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 283,6 mld zł

2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 207,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 139,1 mld zł, co stanowi 41,6% alokacji" ? podano także. (ISBnews)

PGG zakończy proces przenoszenia pracowników Ruchu Śląsk KWK Wujek w styczniu

Warszawa, 12.01.2018 (ISBnews) - Polska Grupa Górnicza (PGG) zakończy proces alokacji pracowników Ruchu Śląsk Kopalni Węgla Kamiennego Wujek (KWK Wujek) w styczniu br., podała spółka. "Z 798 pracowników Ruchu Śląsk przewidzianych do alokacji, 517

PCC Rokita przydzieliło obligacje serii GA o łacznej wartości 15 mln zł

obligacji serii GA po cenie emisyjnej równej 100 zł. Złożono 585 zapisów na 224 236 obligacji serii GA. Inwestorom przydzielono łącznie 150 000 obligacji serii GA. Średnia stopa alokacji wyniosła 66,89%. Średnia stopa redukcji wyniosła 33,11%" - czytamy w komunikacie. PCC

Elemental Holding: W ofercie na sprzedaż akcji złożono zapisy na 21,7 mln akcji

% (średnia stopa alokacji akcji - 93,27%)" - czytamy w komunikacie. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji, na które złożono oferty sprzedaży przewidywane było na 21 października 2019 r., dodano także. Elemental Holding jest grupą kapitałową

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 282,8 mld zł

2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 206,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE - 138,2 mld zł, co stanowi 41,4% alokacji. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 281,7 mld zł

2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 204,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 137,4 mld zł, co stanowi 41,1% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 280,6 mld zł

2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 203,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 136,7 mld zł, co stanowi 40,9% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 280 mld zł

-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 202 mld zł, w tym dofinansowanie UE 136 mld zł, co stanowi 40,7% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 252,7 mld zł

beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym, wyniosła 154,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 105,1 mld zł, co stanowi 31,2% alokacji " - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 279 mld zł

2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 200 mld zł, w tym dofinansowanie UE 134 mld zł, co stanowi 40,4% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 278 mld zł

na lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 199 mld zł, w tym dofinansowanie UE 134 mld zł, co stanowi 40,2% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 277 mld zł

2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 198 mld zł, w tym dofinansowanie UE 133 mld zł, co stanowi 40,1% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

Morawiecki: Ogłoszono nabory na ponad 48% środków UE na politykę spójności

. "Niemal 10-krotnie wzrosła wartość środków UE w uruchomionych naborach. W połowie listopada 2015 r. było to tylko 15,3 mld zł, tj. 5% alokacji. Do połowy października 2016 r. ruszyło 1 746 naborów na sumę 149 mld zł, co odpowiada 48,2% przyznanych nam pieniędzy" - powiedział Morawiecki podczas

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 276 mld zł

-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 196 mld zł, w tym dofinansowanie UE 132 mld zł, co stanowi 39,9% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 275 mld zł

lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 195 mld zł, w tym dofinansowanie UE 132 mld zł, co stanowi 39,7% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 274,7 mld zł

na lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 192,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 130 mld zł, co stanowi 39,2% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 273,6 mld

funduszy na lata 2014-2020. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 188,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 127,5 mld zł, co stanowi 38,7% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

CI Games ustaliło cenę emisyjną akcji serii H na 0,9 zł

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - CI Games, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i działając w uzgodnieniu z oferującym - Trigon Domem Maklerskim, ustaliło cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji serii H na 0,9

Amica nabędzie 250 tys. akcji własnych za 30 mln zł

419 akcji spółki. W związku z powyższym, średnia stopa alokacji wyniosła 19,42%. Średnia stopa redukcji wyniosła 80,58%. Transakcje zakupu akcji spółki zostaną zawarte i rozliczone w dniu 18 października 2018 r. W związku z ofertą, spółka nabędzie 250 000 akcji własnych, za łączną cenę 30 000 000 zł

MFPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 272,5 mld zł

lata 2014-2020, wskazano również. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 185,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 125,4 mld zł, co stanowi 38,3% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

Jarosińska-Jedynak: Chcemy większych możliwości przesuwania środków unijnych

daje nam w tej chwili Komisja Europejska umożliwiają przesunięcia do 8% alokacji danej osi priorytetowej i nie więcej niż 4% alokacji programu. Jesteśmy zawężeni w jednym programie i tak naprawdę w jednej osi priorytetowej" - podkreśliła. "Dążymy, by Komisja

MFiPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 269,5 mld zł

2014-2020, wskazano również. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 183,1 mld zł, w tym dofinansowanie UE 124,2 mld zł, co stanowi 37,4% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

PCC Rokita dokonało przydziału obligacji serii FA

publicznej oferty oferowanych było łącznie 220 tys. obligacji serii FA po cenie emisyjnej równej 100 zł, podano również. "Złożono 985 zapisów na 618 346 obligacji serii FA. Inwestorom przydzielono łącznie 220 tys. obligacji serii FA. Średnia stopa alokacji w wyniosła 35,58

MFiPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 264,9 mld zł

lata 2014-2020, wskazano również. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 167,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 113,8 mld zł, co stanowi 34,7% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MFIPR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 262 mld zł

lata 2014-2020, wskazano również. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 165,6 mld zł, w tym dofinansowanie UE 112,5 mld zł, co stanowi 34,3% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

Dekpol przydzielił obligacje serii F4 o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł

Warszawa, 30.10.2018 (ISBnews) - Dekpol podjął uchwałę o dokonaniu przydziału 13 000 sztuk obligacji serii F4 o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 13 mln zł na rzecz Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 260,3 mld zł

, podano także. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 162,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE 110,7 mld zł, co stanowi 33,8% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 259,3 mld zł

funduszy na lata 2014-2020, podano także. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 161,7 mld zł, w tym dofinansowanie UE 110 mld zł, co stanowi 32,6% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 258,7 mld zł

funduszy na lata 2014-2020, podano także. "Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 160,5 mld zł, w tym dofinansowanie UE 109,2 mld zł, co stanowi 32,4% alokacji" - czytamy dalej. (ISBnews)

UniCredit wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld euro

instytucjonalnych, głównie funduszy z 75% ostatecznej alokacji, a portfel zamówień wyniósł ok. 2 mld euro i pochodził głównie z: Francji (40%), Włoch (28%), Wielkiej Brytanii i Irlandii (11%), a następnie Niemiec i Austrii (8%)" - czytamy w komunikacie. Obligacje są dokumentowane w

Podkarpackie Centrum Innowacji. Trzy podkarpackie uczelnie otrzymały wielomilionowe granty na projekty badawczo-rozwojowe

;Ostatecznego wyboru dokonali członkowie Komitetu Alokacji Zasobów PCI, w skład którego wchodzą przedstawiciele PCI, uczelni partnerskich, przedsiębiorstw i organizacji biznesowych z regionu oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego" - informuje Monika Konopka z biura prasowego UMWP

CUPT: 93% dofinansowania na transport z POIiŚ będzie rozdysponowane do końca br.

-2020 (POiIŚ), poinformował p.o. dyrektora Przemysław Gorgol. Na koniec 2018 r. alokacja sięgała 78%, co oznacza, że CUPT przyznał inwestorom 65,4 mld zł z dostępnych blisko 84 mld zł. POiIŚ to najważniejsze źródło unijnego dofinansowania inwestycji transportowych w Polsce w

Auto Partner rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

roku w spółce i przekazanie na kapitał zapasowy w celu zabezpieczenia jej działalności w przyszłych okresach" - czytamy dalej. Maksymalna alokacja środków pieniężnych w spółce jest jednym z wielu podejmowanych przez zarząd działań mających na celu zminimalizowanie

Ghelamco Invest przydzieliło obligacje serii PPO o wartości 50 mln zł

000 obligacji 180 inwestorom. Spółka dokonała proporcjonalnej redukcji zapisów złożonych na obligacje zgodnie z zasadami opisanymi w prospekcie emisyjnym podstawowym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2020 r. Średnia stopa alokacji tych zapisów wyniosła 67,3%, co oznacza

Elemental: W ofercie skupu złożono zapisy na 5,04% akcji, średnia redukcja 1,98%

stopa redukcji akcji w złożonych odpowiedziach na ofertę wyniosła 1,98% (natomiast średnia stopa alokacji akcji - 98,02%)" - czytamy w komunikacie. Termin przyjmowania ofert sprzedaży akcji w ramach oferty upłynął 31 stycznia 2020 r. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji

MCI Capital zaprosiło do sprzedaży do 1,81 mln akcji po 11 zł sztuka

. Zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży: 05.02.2020 r. Sporządzenie tzw. listy wstępnej alokacji: 13.02.2020 r. Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji na rzecz spółki: 14.02.2020 r., podano również. 16 lipca 2019 r. zarząd MCI

Gaz-System:Ruszyły konsultacje ws. projektu zdolności przyrostowej Polska-Czechy

(UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu Gaz-System oraz NET4GAS uruchamiają konsultacje propozycji projektu zdolności przyrostowej pomiędzy systemami przesyłowymi Polski i Czech" - czytamy w

"To gorsze niż odcięcie od SWIFT". Rosyjskie akcje wypadają z najważniejszych indeksów

. Usunięcie z MSCI gorsze niż ze SWIFT - Usunięcie rosyjskich aktywów z indeksów może być znacznie dotkliwsze niż wyrzucenie Rosji z systemu przelewów SWIFT. Ten pomaga w transferze kapitału, a indeksy odpowiadają za jego alokację - ocenia Michał Duniec z Analizy.pl. Chodzi więc o to, że odcięcie od SWIFT

ZM Kania miały 10,07 mln zł zysku netto, 22,19 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.

. Przeprowadzono proces odpowiedniej alokacji produkcji w zakładach przetwórczych będących w dyspozycji spółki, tak aby maksymalnie poprawiać efektywność produkcji i w pełni wykorzystywać efekt synergii wynikający z alokowania produkcji w poszczególnych zakładach" - podano w raporcie

Gra na rzecz zielonego wzrostu - to, co większe, nie jest lepsze

oczywiście nie jest zrównoważone, szczególnie jeśli środowisko stoi w obliczu nieodwracalnego punktu krytycznego. Wzrost stał się nie do utrzymania głównie dlatego, że ceny rynkowe nie uwzględniały negatywnych środowiskowych efektów zewnętrznych działalności gospodarczej. Alokacja zasobów doprowadziła do

Altus TFI skupiło akcje własne w celu umorzenia wart. 5,2 mln zł 

ofertami sprzedaży 43 894 140 - Liczba akcji spółki do skupienia 5 200 000 - Liczba akcji spółki nabyta w ramach skupu 5 200 000 - Stopa alokacji 11,85%" - czytamy w komunikacie. Przedmiotowe

Rząd zapoznał się z realizacją programów polityki spójności 2014-2020

zł, co stanowi 88,1% alokacji. W 2017 r. beneficjenci złożyli wnioski na realizację projektów o wartości 218,6 mld zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 133,7 mld zł" - czytamy w komunikacie. Od uruchomienia programów do końca grudnia 2017 r. podpisano z

Ryvu Therapeutics pozyskało ponad 143 mln zł z emisji akcji serii I

sukcesem transakcja potwierdziła, że zainteresowanie naszą spółką wśród polskich oraz zagranicznych inwestorów stale rośnie. Kierunki alokacji pozyskanych środków mają na celu maksymalne wykorzystanie wartości naszego portfolio cząsteczek i przyśpieszenie ich rozwoju" - powiedział prezes Paweł

Victoria Dom planuje uruchomić program emisji obligacji na 200 mln zł

komunikacie. "Cały czas bardzo pozytywnie oceniamy sytuacje na rynku deweloperskim. Pomimo pandemii koronawirusa atrakcyjne mieszkania nadal świetnie się sprzedają i są ciekawą alternatywą dla klientów na alokację posiadanych nadwyżek finansowych. Pozyskane ze sprzedaży

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 252 mld zł

beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 150,8 mld zł, w tym dofinansowanie UE niemal 103 mld zł, co stanowi 30,6% alokacji " - czytamy dalej. Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 53 102 inwestycje o łącznej wartości 413,5 mld zł , poinformował także resort

Gaz-System i Energinet uruchamiają fazę 2 procedury Open Season 2017 Baltic Pipe

wydłużeniu fazy alokacji, podano także. "W ramach fazy 2. uczestnicy rynku zainteresowani korzystaniem z przepustowości projektowanego połączenia powinni dokonać rejestracji w terminie od 5 września do 3 października 2017 r. oraz złożyć do obu operatorów ostateczną ofertę

NFOŚiGW: Rozpoczął się nabór do programu 'Mój Prąd', potrwa do 20 grudnia

trybie konkursowym, począwszy od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji środków. "Wdrożenie programu NFOŚiGW 'Mój Prąd' jest silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań

MIR: Wartość umów na dofinansowanie z UE wzrosła do 251 mld zł

beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 148,2 mld zł, w tym dofinansowanie UE 101,3 mld zł, co stanowi 30,7% alokacji" - czytamy dalej. Z unijnym dofinansowaniem realizowane są 52 674 inwestycje o łącznej wartości 411,9 mld zł, poinformował także resort

MR: Program naprawczy pozwolił wykorzystać fundusze UE na l. 2007-13 w 100,5%

Warszawa, 18.07.2016 (ISBnews) - Wdrożony przez rząd program naprawczy dla funduszy unijnych z perspektywy na lata 2007-13 pozwolił na zwiększenie stopnia wykorzystania całej alokacji dla Polski do 100,5% (284,5 mld zł), poinformował wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński

Grant Thornton: Samorządy przekierowały na walkę z pandemią ok. 1,8 mld zł

część alokacji - około 30% - oddać do wdrażania marszałkom województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Na finiszu tej perspektywy przed samorządami pojawiło się jednak ogromne wyzwanie związane z pandemią koronawirusa. Wszystkie urzędy marszałkowskie postanowiły błyskawicznie wykorzystać do

T-Mobile planuje kolejne stacje 5G w Polsce w tym roku

dalej stopniowo rozwijać, w miarę alokacji częstotliwości. "Osiągnięcie pełnego rozwoju zajmie ok. 6 do 8 lat od dziś. Nie tyle chodzi tu o pełne pokrycie terytorium, co o osiągnięcie poziomu istotnego dla rynku, dzięki któremu będzie można swobodnie korzystać z

Emilewicz: KE podnosząc prognozę PKB doceniła m.in. wyraźny wzrost inwestycji

Europejska doceniła rosnącą rolę inwestycji sektora prywatnego we wzroście PKB, a także wyraźny wzrost inwestycji, które dodatkowo wspierane są bardzo dobrą alokacją funduszy unijnych. Z kolei bardzo dobra kondycja krajowego rynku pracy wspiera wydatki konsumpcyjne, także pod wpływem wzrostu dochodów

Odważna i realistyczna transformacja energetyczna

energetycznych i przemysłowych oraz fakt, że skala wymaganej transformacji jest kolosalna i wymaga większej zgodności i współpracy we wszystkich dziedzinach: od alokacji kapitału po projektowanie produktów, politykę publiczną i zmianę zachowań. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy zbadać stronę popytową

Orbis prognozuje EBITDA grupy na poziomie 520-550 mln zł w 2019 r.

franczyzy zawarte z podmiotami trzecimi (zewnętrznymi) oraz (ii) wartość wewnętrznej alokacji zysków przypisanych do części serwisowej, które staną się przedmiotem długoterminowych umów zarządzania, na podstawie których spółki zależne od Accor, po nabyciu od emitenta działalności serwisowej, będą zarządzać

DM PKO BP podniósł wycenę JSW do 114 zł, nadal zaleca 'trzymaj'

margines bezpieczeństwa, jest bardzo wysoka cena węgla koksowego. Przy obecnej cenie (spot 210 USD/t) stopa FCF wynosi prawie 22%, a EBITDA prawie 5 mld zł. Minusy to konieczny wzrost CAPEX i prawdopodobny skok OPEX oraz niepewność co do strategii i alokacji potężnej nadwyżki kapitału" - czytamy w

Andrew Fairclough został powołany na CFO Serinus Energy

, jak też w dalszym wzroście wartości spółki dla jej akcjonariuszy dzięki efektywnej alokacji kapitału" - czytamy w komunikacie. Andrew Fairclough pełnił wcześniej funkcję dyrektora w spółce Xcite Energy Limited (z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych), notowanej

PCC Rokita przydzielił obligacje serii EB o wartości nominalnej 25 mln zł

000 obligacji serii EB po cenie emisyjnej równej 100 zł. Złożono 517 zapisów na 710 347 obligacji serii EB. Inwestorom przydzielono łącznie 250 000 obligacji serii EB. Stopa alokacji w wyniosła 35,19%. Stopa redukcji wyniosła 64,81%, podano w komunikacie

Benefit Systems szacuje wpływ rozliczenia transakcji zw. z NewCo2 na 21,5 mln zł

emitenta, który podlega badaniu przez audytora i może ulec zmianie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej Benefit Systems za 2018 rok. Zarząd emitenta zwraca uwagę, że ww. kwota stanowi wycenę tymczasową do zakończenia procesu alokacji ceny nabycia" - czytamy w komunikacie

Play: Zapisy inwest. indywidualnych zredukowane o 63% w I okresie i 81,6% w II

komunikacie. Średnia stopa alokacji zapisów złożonych w pierwszym okresie przyjmowania zapisów (4-7 lipca 2017 r.) od inwestorów indywidualnych wyniosła ok. 36,8%, co przekłada się na ok. 63,2% średnią stopę redukcji. Średnia stopa alokacji zapisów złożonych w drugim okresie

MFiPR: Wartość dotacji w 13 nowych konkursach Inteligentny Rozwój to 3 mld zł

przez przedsiębiorstwa planowane są do ogłoszenia 3 konkursy na kwotę 1,25 mld zł, w przypadku zagadnienia wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I przeprowadzone zostaną 3 konkursy na łączną kwotę alokacji 375 mln zł. "2020 rok

PSE planują uruchomienie rynku Intra-Day na połączeniach transgranicznych

., ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi, określa model handlu ciągłego jako podstawowy dla europejskiego rynku dnia bieżącego (ang. Intra-Day). Wdrożenie tego rozwiązania jest realizowane z wykorzystaniem platformy XBID, w ramach projektu

Rockbridge TFI przejmie zarządzanie Premium Properties FIZ od Altus TFI do 15 I

; Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych; Altus FIZ Multi Strategia; Altus Multi Asset FIZ, a także Premium Properties FIZ. W grudniu ub.r. w związku z brakiem zgody wyrażonym przez zgromadzenie inwestorów funduszu Premium Properties FIZ na przeniesienie zarządzania

BGK uplasował 4-letnie obligacje o wartości 1,85 mld zł

. W budowie książki popytu na obligacje BGK uczestniczyli inwestorzy finansowi, z których największą grupę stanowiły fundusze inwestycyjne (40% alokacji). Pozostałe grupy to fundusze emerytalne (22%), inne instytucje finansowe (32%) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (6%), podano

KNF wszczęła postępowanie administracyjne wobec Altus TFI 

, zarządzane przez Altus TFI które zostały wskazane przez KNF to: Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, Altus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji

Handlowy: 14,86 mln euro oraz 5,1 mln euro w akcjach z transakcji Visa Europe

Warszawa, 28.12.2015 (ISBnews) ? Bank Handlowy w Warszawie ma proponowaną alokację rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., która zakłada udział banku na poziomie 14,86 mln euro w gotówce i ok. 5,1 mln euro w akcjach Visa Inc., podała instytucja

MFiPR: Pięciu projektom transportowym przyznano 1,9 mld zł dofinansowania z CEF

otrzymały ponad 20% dostępnych środków w tym konkursie. To duże osiągnięcie Polski. To nie jedyny nasz sukces. Polska w 100% wykorzystała przysługującą nam pulę pieniędzy w budżecie CEF, czyli 4,14 mld euro, a nawet dostała więcej środków z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich"

Spółka zależna PCC Rokita i PCC Exol sprzedała spółkę w Malezji za 8,2 mln zł

PCC Oxyalkylates wyniosła 8,2 mln zł. "Sprzedaż udziałów PCC Oxyalkylates jest wyrazem alokacji do PCC SE projektu związanego z rozpoczęciem przygotowań do realizacji potencjalnej inwestycji produkcji oksyalkilatów w Kertih, Terengganu w Malezji, jak i z realizacją

GetBack złożył pozew przeciwko Altus TFI i 12 funduszom inwestycyjnym

) Alter 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus 9 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) 8) NGU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dawniej: Altus 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) 9) Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek

alokacja

Alokacja (ang. allocation) w terminologii APICS dotyczącej MRP oznacza przeznaczenie, zarezerwowanie, przydzielenie określonego zasobu do procesu.Alokacja zasobów - w planowaniu strategicznym, jest planem użycia dostępnych środków, w szczególności w bliskiej przyszłości po to aby osiągnąć konkretne cele w dalekiej przyszłości. Jako dobry plan ma ona dwie części:
podstawowa decyzja

więcej o alokacja na pl.wikipedia.org