alma market

GPW wykluczyła akcje Alma Market z obrotu giełdowego z dniem 3 czerwca

Warszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Alma Market w upadłości z obrotu giełdowego z dniem 3 czerwca, podała giełda. "W związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia

PKO BP, Benus złożyli wnioski o ogłoszenie upadłości Alma Market

Warszawa, 07.04.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski oraz spółka Benus złożyli - jako wierzyciele - uproszczone wnioski o ogłoszenie upadłości Alma Market, podała spółka. Sąd zdecydował o wstrzymaniu ich rozpatrywania, podano także. "Wierzycielami

Zarządca złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego Alma Market

Warszawa, 30.01.2017 (ISBnews) - Zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym Alma Market złożył w sądzie rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia wniosek o umorzenie tego postępowania, podała spółka. W połowie grudnia ub.r. Sąd Rejonowy dla Krakowa

Majątek Alma Market został zabezpieczony poprzez ustanowienie nadzorcy sądowego

Warszawa, 12.10.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie zabezpieczył majątek Alma Market poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, poinformowała spółka. "Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII

Alma Market planuje kolejne zwolnienia grupowe - tym razem 425 pracowników

Warszawa, 23.01.2017 (ISBnews) - Alma Market w restrukturyzacji planuje kolejne zwolnienia grupowe, które obejmą 425 osób, podała spółka. "W związku z planowanymi zwolnieniami, spółka zawiadomiła w dniu 20 stycznia 2017 roku właściwy urząd pracy

Alma Market planuje kolejne zwolnienia grupowe - dalszych 383 pracowników

Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews) - Alma Market planuje kolejne zwolnienia grupowe - tym razem 383 pracowników, podała spółka. "W związku z planowanymi zwolnieniami, spółka zawiadomiła w dniu 7 listopada 2016 roku właściwy urząd pracy o zwolnieniach

Sąd zdecydował o otwarciu postępowania sanacyjnego Alma Market

Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego Alma Market w restrukturyzacji, podała spółka. Sąd postanowił

Wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Alma Market

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Do Sądu Rejonowego w Krakowie wpłynął wniosek wierzyciela Alma Market - Zbigniewa Kurasza o ogłoszenie upadłości spółki obejmującej likwidację jej majątku. W ocenie Alma Market, powyższy wniosek nie zagraża postępowaniu o wszczęcie postępowania

Alma Market złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - Alma Market złożyła w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego ? postępowania sanacyjnego, podała spółka

Alma Market wycofała prognozę przychodów na 2016 rok

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Alma Market zrezygnowała z prognozy przychodów ze sprzedaży na poziomie 660 mln zł w 2016 r., podała spółka. "Alma Market odwołuje przekazaną do publicznej wiadomości w dniu 16 września 2016 roku w raporcie

Alma Market dokona przeglądu opcji strategicznych, rozważy pozyskanie inwestora

Warszawa, 05.08.2016 (ISBnews) - Alma Market podjęła decyzję o przeglądzie opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, podała spółka. ?Na tym etapie przeglądu wszystkie opcje będą rozważane, w tym poszukiwanie dla emitenta

City Ochrona złożyła do KNF zawiadomienie dotyczące Alma Market

Warszawa, 14.10.2016 (ISBnews) - City Ochrona, która do końca sierpnia br. zapewniała usługi ochrony dla sieci sklepów Alma Market, złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zawiadomienie o możliwości naruszenia prawa przez Almę poprzez nieprzekazanie do publicznej

Alma Market planuje zwolnienia w grupie do 1321 pracowników

Warszawa, 21.09.2016 (ISBnews) - Alma Market planuje istotne zwolnienia grupowe, obejmujące do 1 321 pracowników, podała spółka. "Bezpośrednimi przyczynami zwolnień grupowych jest redukcja nierentownych placówek handlowych, a także zamiar

DM BOŚ kończy wydawanie rekomendacji dla akcji Alma Market

Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ postanowili zaprzestać wydawania rekomendacji dla Alma Market, wynika z raportu domu maklerskiego datowanego na 27 lipca br. "Postanawiamy zaprzestać wydawania rekomendacji dla Alma

Strata netto Alma Market wzrosła r/r do 233,96 mln zł w 2016 r.,

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Alma market odnotowała 233,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 149,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Tomasz Żarnecki objął 5,5 mln akcji serii H Alma Market, ma 40,86% głosów

Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - Tomasz Żarnecki zwiększył zaangażowanie w Alma Market w restrukturyzacji do poziomu 49,72% kapitału zakładowego, odpowiadających 40,86% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podała Alma. "

Strata netto Alma Market zwiększyła się r/r do 233,96 mln zł w 2016 r.

Warszawa, 28.03.2017 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 233,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 149,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Spółka zal. T. Żarneckiego chce dzierżawy i prawa pierwokupu części Alma Market

dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alma Market w restrukturyzacji, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością handlową oraz ustanowienie prawa pierwokupu tych składników, podała Alma. ?Wniosek zakłada zawarcie umowy

Alma Market nie wyklucza przejęć grup sklepów konkurencyjnych sieci handlowych

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Alma Market nie wyklucza rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych, podała spółka w raporcie rocznym. "Spółka nie wyklucza rozwoju poprzez

Alma Market chce rozwijać się także w modelu franczyzowym

Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) - Sieć delikatesów Alma Market rozpoczyna nowy projekt, który może przyspieszyć rozwój spółki. Zarząd zdecydował o rozszerzeniu działalności o ofertę współpracy franczyzowej w ramach prowadzenia sklepów Alma Smart, poinformowała "

Strata netto Alma Market zmniejszyła się r/r do 50,47 mln zł w I poł. 2017 r.

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 50,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 55,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Akcjonariusze Alma Market zdecydowali o emisji do 5,5 mln akcji do inwestora

Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Alma Market zdecydowali o emisji nie więcej niż 5,5 mln akcji serii H do Tomasza Żarneckiego za 1 zł sztuka, wynika z uchwał walnego. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki [?] poprzez emisję nie

Akcjonariusze Alma Market chcą zmienić zarząd i radę nadzorczą 15 listopada

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Alma Market chcą zmienić zarząd i radę nadzorczą na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 15 listopada 2016 r. w Krakowie, poinformowała spółka. Porządek obraz NWZ przewiduje m.in. "podjęcie

Akcjonariusze Alma Market zdecydują 4 stycznia o emisji do 5,5 mln akcji bez pp

Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Alma Market zdecydują o emisji do 5,5 mln nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru akcji serii H, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne, zaplanowane na 4 stycznia 2017 r. "Podwyższa

Strata netto Alma Market zwiększyła się r/r do 11,99 mln zł w I kw. 2017 r.

Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Alma Market w restrukturyzacji odnotowała 11,99 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie

Alma Market wycofała prognozę wyniku netto, obniżyła prognozę przychodów na 2016

Warszawa, 16.09.2016 (ISBnews) - Alma Market zrezygnowała z prognozy wyniku netto na 2016 r. wobec wcześniej oczekiwanego zysku 7 mln zł i obniżyła prognozę przychodów ze sprzedaży do powyżej 660 mln zł wobec wcześniej oczekiwanych powyżej 900 mln zł, podała spółka

Strata netto Alma Market zwiększyła się do 149,46 mln zł w 2015 r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Alma Market odnotowało 149,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 13,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Podsumowując wyniki

DM BOŚ obniżył wycenę Alma Market do 13,4 zł, nadal rekomenduje 'trzymaj'

Warszawa, 05.11.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ utrzymali rekomendację dla Alma Market na poziomie "trzymaj" oraz obniżyli cenę docelową akcji do 13,4 zł z 15,7 zł, wynika z raportu datowanego na 28 października. W dniu

Alma Market prognozuje 7 mln zł jednost. zysku netto w 2016 wobec straty w ub.r.

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Alma Market prognozuje jednostkowe przychody ze sprzedaży w 2016 r. powyżej 900 mln zł, a zysk netto na poziomie 7 mln zł, podała spółka w raporcie. W 2015 r. było to odpowiednio: 958,5 mln zł przychodów i 98,4 mln zł jednostkowej straty netto

Strata netto Alma Market zwiększyła się r/r do 52,75 mln zł w III kw. 2016 r.

Warszawa, 15.11.2016 (ISBnews) - Alma Market odnotował 52,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 13,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Odpisy i rezerwy zmniejszą wynik netto Grupy Alma Market za 2015 o 99,98 mln zł

Warszawa, 21.03.2016 (ISBnews) - Alma Market dokonała odpisów aktualizacyjnych i utworzyła rezerwy, które zmniejszą skonsolidowany wynik netto o kwotę 99,98 mln zł, a wynik jednostkowy - o 49,33 mln zł, podała spółka. "Zgodnie z MSR 36, zarząd

Strata netto Alma Market zmniejszyła się r/r do 12,5 mln zł w I półr. 2016 r.

Warszawa, 04.08.2016 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 12,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 19,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Strata netto Alma Market zmniejszyła się r/r do 1,01 mln zł w I kw. 2016 r.

Warszawa, 17.05.2016 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Strata netto Alma Market to 13,54 mln zł w 2014 r. wobec zysku rok wcześniej

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 13,54 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 5,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

DM BOŚ obniżył wycenę Alma Market do 15,7 zł, nadal rekomenduje 'sprzedaj'

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ obniżyli cenę docelową akcji spółki Alma Market do 15,7 zł z 17,8 zł i podtrzymali rekomendację "sprzedaj", wynika z raportu datowanego na 3 lutego. Rekomendacja została wydana

Alma Market zakłada otwarcie 3-5 nowych sklepów w tym roku

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Alma Market zakłada otwarcie od trzech do pięciu nowych obiektów handlowych w 2015 roku, podała spółka. Inwestycje mają pochłonąć do 22 mln zł. Z kolei Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska planuje otworzyć do 3 nowych sklepów w tym roku

Strata netto Alma Market zmniejszyła się r/r do 13,77 mln zł w III kw. 2015 r.

Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 13,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 14,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Strata netto Alma Market zmniejszyła się r/r do 2,56 mln zł w I kw. 2015 r.

Warszawa, 18.05.2015 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 2,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2015 r. wobec 9,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł

Strata netto Alma Market zmniejszyła się r/r do 9,05 mln zł w I poł. 2015 r.

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 9,05 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2015 r. wobec 9,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 16,77 mln zł

Strata netto Alma Market zwiększyła się r/r do 14,80 mln zł w III kw. 2014 r.

Warszawa, 15.11.2014 (ISBnews) - Alma Market odnotowała 14,80 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2014 r. wobec 4,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna

Delikatesy Alma wykończyły dyskonty, a dobił podatek handlowy

Zarząd ogólnopolskiej sieci delikatesów Alma Market złożył w krakowskim sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Sanacja Almy będzie przeprowadzana przez zarządcę powołanego przez sąd. W ciągu 30 dni od otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zarządca przedstawi w

Alma Market miała 59,1 mln zł straty w 2009 r.

roku Alma Market chce się skoncentrować na poprawie efektywności operacyjnej już uruchomionych obiektów. Grupa liczy, że wyjdzie w tym roku na plus. "Mimo trudnego minionego roku, optymistycznie patrzymy w przyszłość i mamy nadzieję, że podjęte przez nas działania mające na celu elastyczne

"Dziękujemy za lata współpracy". Delikatesy Alma zamknęły sklep internetowy

Almy - polskiej sieci marketów z wyższej półki, należącej do biznesmena Jerzego Mazgaja. Trzy lata temu polska sieć delikatesów Alma była warta na warszawskiej giełdzie 230 mln zł. W ubiegłym tygodniu już tylko 13 mln zł. W połowie września, chcąc uniknąć upadłości, spółka

Alma grupowo zwalnia. Pracę może stracić ponad 1000 osób

. Alma zweryfikowała też swoje prognozy na ten rok. Jej przychody sięgną nie 900 mln zł, jak zakładano w marcu, ale tylko 660 mln. Spółka miała mieć ponad 7 mln zł zysku netto. Zwolnienia grupowe mogą objąć do 1321 pracowników. Spółka szykuje się teraz do rozmów z zakładowymi

Ranking sklepów i sieci handlowych. Czym nas uwodzą najlepsi?

się kojarzące. I tak najlepszą obsługę klienta ma Rossmann (zaraz za nim są Super--Pharm, Apart oraz Douglas), najładniejsze sklepy - Alma Market, a najwyższą jakość towaru - Super-Pharm. Nie wystarczy już sprzedawać, liczy się to, jaką historię

Puste półki w Almie. Kup pan zielone pudełko

Jeszcze kilka lat temu zakupy w Almie były snobizmem. Domeną delikatesów były zagraniczne produkty niedostępne nigdzie indziej i ich wysoka jakość. Jednym słowem: kupowali tutaj ci, którzy chcieli od jedzenia czegoś więcej. Dla wielu osób Alma była symbolem luksusu, bo

Alma: Postanowienie sądu o umorzeniu sanacji nie uprawomocniło się

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Wydane postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o umorzeniu postępowania sanacyjnego Alma Market w restrukturyzacji, nie uzyskało przymiotu

Sklep internetowy Alma24.pl zakończył dziś działalność

Warszawa, 27.10.2016 (ISBnews) - Należące do Alma Market delikatesy internetowe Alma24.pl zakończyły dziś działalność, jak podano na witrynie sklepu. "Uprzejmie informujemy, że 27.10.2016 Alma24.pl kończy swoją działalność. Dziękujemy Państwu za

Alma kwestionuje wypowiedzenie kredytów przez PKO BP i nie spłaca ich

Warszawa, 19.10.2016 (ISBnews) - Alma Market kwestionuje skuteczność wypowiedzenia umów kredytowych przez PKO Bank Polski i nie dokonała ich spłaty we wskazanym przez bank terminie, podała spółka. "Alma Market [...] informuje, że nie zostały

Sąd oddalił wniosek o zgodę na umowę dzierżawy części Almy z pierwokupem

Warszawa, 16.02.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oddalił wniosek o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alma Market wraz z

Jerzy Mazgaj i Łukasz Magiera kandydatami do rady nadzorczej Vistula Group

Warszawa, 08.04.2015 (ISBnews) - Alma Market i jej spółka zależna Krakchemia zgłosiły kandydatury Jerzego Mazgaja i Łukasza Magiery na członków rady nadzorczej Vistula Group, podała spółka. "Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie wraz jednostką

Sąd umorzył sanację Almy, która sporządzi wniosek o upadłość likwidacyjną

Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie o umorzeniu postępowania sanacyjnego Alma Market, podała spółka. Spółka podjęła decyzję o

Spółka Żarneckiego wydzierżawiła supermarket w Krakowie od zarządcy Almy

Warszawa, 20.02.2017 (ISBnews) - Zarządca masy sanacyjnej Alma Market i spółka zależna Tomasza Żarneckiego Alma Kraków zawarli umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z działalnością

Alma złożyła wniosek do sądu dot. sprzedaży zorganizowanej części za 94 mln zł

Warszawa, 17.07.2017 (ISBnews) - Alma Market w uzupełnieniu wniosku o ogłoszenie upadłości, złożyła do Sądu Rejonowego dla Krakowa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz IMMOMOK za cenę 94 mln zł netto, płatną w całości

Krakchemia nie kupi od Almy nieruchomości, chce zwrotu 10 mln zł zaliczki

Warszawa, 25.10.2016 (ISBnews) - Krakchemia złożyła wobec Alma Market oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, dotyczącej działki z budynkiem w Krakowie i wezwała Alma Market do zwrotu 10 mln zł uiszczonej tytułem zaliczki wraz z odsetkami

Delikatesy Alma: "Spółka rozważa poszukiwanie inwestora branżowego"

W wydanym w piątek oświadczeniu spółki Alma Market czytamy: "Zatowarowanie sklepów Alma w rentownych placówkach pozostaje na odpowiednim poziomie. Zgodnie z zapowiedzią placówki, które nie przynoszą odpowiednich przychodów, będą ograniczane

Jerzy Mazgaj zmniejszył zaangażowanie w Almę do 0,74% głosów na WZA

Warszawa, 20.03.2017 (ISBnews) - Jerzy Mazgaj zmniejszył łączne zaangażowanie w Alma Market do poziomu 0,74% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki z 21,46% wcześniej, podała spółka. Liczbę posiadanych akcji zmniejszył do 100 000 szt

Ipopema 2 FIZAN zgłosiła Ryszarda Petru jako kandydata do RN Vistulii

znany ekonomista, obecnie przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki zostało zwołane na 15 kwietnia. Wcześniej Alma Market i jej spółka zależna Krakchemia zgłosiły kandydatury Jerzego Mazgaja i Łukasza

Alma ma kłopoty. Co się dzieje ze znanymi delikatesami?

-litrową Colę. Brak towaru. Pepsi? Też nie ma. Wieczorem Alma publikuje wyniki finansowe za pierwsze półrocze: w porównaniu rok do roku przychody spadły o 9 proc. Alma Market kończy ze stratą 8 mln zł na działalności operacyjnej (10 mln w ubiegłym roku). W sprawozdaniu informuje

Immomok złożył do UOKiK wniosek ws. przejęcia części Almy, Krakowskiego Kredensu

. Wniosek wpłynął 18 grudnia, sprawa jest w toku. "Immomok Sp. z o.o. należąca do Ruchu Leclerc zamierza nabyć część przedsiębiorstwa Alma Market S.A. w upadłości oraz przejąć kontrole nad Krakowski Kredens Tradycja Galicyjska S.A." - czytamy w komunikacie

Merlin i Alma rozpoczynają projekt Merlinfood, stanie do 200 Coolomatów rocznie

Warszawa, 15.05.2015 (ISBnews) - Sklep internetowy Merlin.pl, w kooperacji z siecią delikatesów Alma Market oraz partnerem technologicznym Coolomat, wchodzi w sprzedaż artykułów spożywczych (e-grocery) w ramach projektu Merlinfood by Alma, poinformował dyrektor rozwoju biznesu

Sieć delikatesów Alma przeżyje. Kurs akcji w górę o prawie 50 proc.

. Jej sytuacja jest bardzo trudna. Spółka ma problemy z płatnościami. Kilkuset pracowników nie otrzymało wypłat za październik. W ciągu kilku miesięcy Alma zamknęła 40 placówek. Otwarte są tylko markety w Trójmieście (dwa), Warszawie (dwa), Katowicach (jeden) oraz w Krakowie i okolicach (pięć). Sieć

Alma zakłada generowanie stabilnego zysku skonsolidowanego od IV kw.

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Alma Market zakłada, że powinna generować stabilny zysk skonsolidowany i poprawić swoje wskaźniki, w tym płynnościowe r/r, od IV kw. 2015 roku, podała spółka w raporcie rocznym. "Począwszy od czwartego kwartału

Merlin.pl uruchomił projekt Merlinfood by Alma

internetowych w Polsce. Grupa kapitałowa Alma Market prowadzi działalność w następujących obszarach: sprzedaż detaliczna artykułów żywnościowych, sprzedaż detaliczna odzieży i obuwia, sprzedaż hurtowa granulatów tworzyw sztucznych, folii, oraz pozostałych artykułów chemicznych w tym

GPW zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów

zakwalifikowane zostały akcje 34 emitentów" - czytamy w komunikacie. Spółki, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu Lista Alertów: Magna Polonia, Alma Market, Ampli, Budopol, Bumech, Calatrava Capital, Clean&Carbon Energy, CFI Holding, Cube.ITG, Elkop, FMG, Fon, Hawe

Podatek korzystny dla Biedronki. Akcje właściciela - 6 proc. w górę, traci Alma

Sokołowski. 5 dni notowań kursu właściciela Biedronki Polska Alma Market - 9 proc. w dół Z nowego projekt ustawy o podatku od marketów na pewno nie są zadowoleni akcjonariusze polskiej sieci Alma Market, którą

DM BOŚ dodał Eurotel, Ciech, Comarch, Lena Lighting i Echo do 'top picks'

, Medicalgorithmics, Mercator, Neuca, PKN Orlen, Stomil Sanok, Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Alma Market, Asbis, CI Games, Cyfrowy Polsat, Getin Noble, JWC, LPP, Synthos, Tauron. "W ostatnim

Przegląd informacji ze spółek

-Leasing Polska (RBPL) od Raiffeisen Bank International (RBI) i zawarł porozumienie o prowadzeniu negocjacji na zasadzie wyłączności, podał bank. Do Sądu Rejonowego w Krakowie wpłynął wniosek wierzyciela Alma Market - Zbigniewa Kurasza o ogłoszenie upadłości spółki obejmującej

MarcPol, Alma, Atlantic... Polskie biznesy upadają, pracownicy czekają na pieniądze

. Najpierw Marcpol, potem Alma W październiku br. wniosek o upadłość złożyła Alma - sieć delikatesów z wyższej półki stworzona przez Jerzego Mazgaja . Spółka pod nazwą Alma Market działa od 12 lat. W 2006 roku liczyła pięć sklepów. Potem był czas

DM BOŚ dodał Tell i CCC do listy 'top picks'

. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Alma Market, Bogdanka, Decora, Getin Noble, GTC, LPP, mBank, Millennium i Tauron. "W ostatnim miesiącu nasze portfolio pokonało rynek o 4,8 pkt proc. (w liczbach bezwzględnych, jego

Przegląd informacji ze spółek

oferowana w wezwaniu Fedha odpowiada wartości godziwej akcji, podała spółka. Zarządca masy sanacyjnej Alma Market i spółka zależna Tomasza Żarneckiego Alma Kraków zawarli umowę dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa dłużnika, obejmującej zespół składników majątkowych i

Przegląd informacji ze spółek

dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wpłynął wniosek spółki zależnej od Tomasza Żarneckiego - Alma Kraków Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa Alma Market w restrukturyzacji, obejmującej zespół składników majątkowych i

DM BOŚ dodał TVN, Famur, Kopex, Robyg, Budimex i Unibep do 'top picks'

, Neuca, PKN Orlen, Robyg, Stomil Sanok, TVN, Unibep, Vistula Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Alma Market, Asbis, Bogdanka, Cyfrowy Polsat, Getin Noble, LPP, mBank, PGE, Synthos, Tauron. Natomiast

Przegląd prasy

wiatrowa może dodać 60 mld zł do PKB do 2030 r. --Projekt Funduszu Niskoemisyjnego Transportu skierowany do konsultacji --Geraldine Huse objęła stanowisko prezesa Procter & Gamble w Europie Centralnej --Alma Market wycofała

Przegląd informacji ze spółek

stałej współpracy. Mirbud pozyskał dwie umowy ze spółkami z grupy Panattoni Europe na łącznie 4,73 mln euro netto, podała spółka w dwóch odrębnych komunikatach. Alma Market zrezygnowała z prognozy wyniku netto na 2016 r. wobec wcześniej oczekiwanego

DM BOŚ dodał PGNiG, Emperię, Elektrobudowę, Orange i Agorę do 'top picks'

Polska, PGNiG, PKN Orlen, Robyg, Tell, Unibep i Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Alma Market, Alior, Arctic Paper, Asbis, Asseco Poland, CI Games, CNG, Decora, Forte, GTC, LPP i Radpol. "

DM BOŚ dodał Netię, Neukę, Duon, BSC Drukarnia, Comp i Comarch do 'top picks'

, Mercator, Netia, Neuca, PKN Orlen, Robyg, Stomil Sanok, Tell, Unibep i Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Alma Market, CI Games, CNG, Decora, Forte, Getin Noble, GTC, LPP i Radpol. "W

DM BOŚ dodał CD Projekt, Action i Echo do listy 'top picks'

, Unibep, Vistula. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Alma Market, Bogdanka, Getin Noble, GTC, LPP, mBank, Millennium, PGE, Synthos, Tauron. "W ostatnim miesiącu nasze portfolio pokonało rynek o 8,8

Mocny frank szwajcarski zmniejszy zakupy

przed złożeniem wniosku o upadłość. Alma Market jest daleko od takiego scenariusza, co jednak nie oznacza, że delikatesy w Polsce mają teraz lekko. Ich klientami są głównie zamożne kobiety w wieku 30-50 lat. A ta grupa odwiedza te sklepy nieco rzadziej. Efekt? Rok temu jedna

DM BOŚ dodał Orlen, Inter Cars, Comp, Herkulesa, Rafako i Trakcję do 'top picks'

Orlen, Rafako, Robyg, Tell, Trakcja, Vistula, Vivid Games. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Action, Alma Market, Bogdanka, BZWBK, CNG, Comarch, Handlowy, JSW, LPP, mBank, Millennium, Orange Polska, PKO BP, Radpol, Synthos

DM BOŚ dodał Asseco Poland, Azoty, Farmacol, Forte, Robyg i Vivid do 'top picks'

Construction, Medicalgorithmics, Netia, Neuca, Robyg, Tell, Vistula, Vivid Games. Z kolei spółki, których notowania mogą być gorsze niż zachowanie całego rynku, to: Action, Alma Market, Arctic Paper, Bogdanka, Eurocash, Handlowy, JSW, LPP, Orange Polska, Radpol, Synthos

Przegląd informacji ze spółek

Market w restrukturyzacji, podała spółka. Sąd postanowił jednocześnie o oddaleniu rozpoznawanych łącznie wniosków o upadłość Alma Market. CI Games podjął decyzję o odwołaniu emisji obligacji w związku z wynikiem konkursu programu sektorowego GameINN, poinformowała spółka

Przegląd informacji ze spółek

spółka. Krakchemia złożyła wobec Alma Market oświadczenie o odstąpieniu od umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości, dotyczącej działki z budynkiem w Krakowie i wezwała Alma Market do zwrotu 10 mln zł uiszczonej tytułem zaliczki wraz z odsetkami umownymi, podała Krakchemia

Przegląd informacji ze spółek

ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych na poziomie 0,71 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego, podał bank. Akcjonariusze Alma Market chcą zmienić zarząd i radę nadzorczą na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu

Przegląd prasy

Aliorze i Meritum potrwają do końca roku --Alma zakłada generowanie stabilnego zysku skonsolidowanego od IV kw. --Alma Market nie wyklucza przejęć grup sklepów konkurencyjnych sieci handlowych --Alma Market zakłada otwarcie 3

Przegląd prasy

negocjacjach zakupu części Raiffeisen Bank Polska --PKO BP ma wyłączność na negocjacje ws. zakupu Raiffeisen-Leasing Polska --Wierzyciel złożył wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Alma Market --Grupa Kęty podnosi prognozę

Gdzie lubimy kupować? Najlepsza oferta w Lidlu, największy spadek Almy

franczyzowe. W rankingu sklepy kojarzone z ofertą delikatesową mocno jednak oberwały. Alma Market w ubiegłym roku była na szóstym miejscu, teraz jest 21. Piotr i Paweł był 14., teraz jest 22.. Skąd ten spadek? Sklepy na podstawowych produktach

Przegląd informacji ze spółek

Tomasz Żarnecki zwiększył zaangażowanie w Alma Market w restrukturyzacji do poziomu 49,72% kapitału zakładowego, odpowiadających 40,86% całkowitej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, podała Alma. Agencja ratingowa Moody's Investors Service

Przegląd prasy

--Oferta konsorcjum z Comp i Wasko za 40 mln zł wybrana przez RCZSiUT --Zarządca złożył wniosek o umorzenie postępowania sanacyjnego Alma Market --Spółka Orbisu wykupi hotel w Budapeszcie za maks. 44 mln euro --Indeks WIG20

Przegląd informacji ze spółek

. "Budowa i wdrażanie centrów danych, ośrodków przetwarzania i archiwizacji danych ? Budowa Systemu Centralnego Backupu", podało Wasko. Oczekiwany udział wynagrodzenia COIG wynosi 33%. Zarządca masy sanacyjnej w postępowaniu sanacyjnym Alma Market złożył w sądzie

Przegląd informacji ze spółek

. Unibep podjął uchwałę w sprawie nabycia do 1 mln akcji własnych w celu ich umorzenia po cenie 10,72 zł za sztukę, podała spółka. Alma Market w restrukturyzacji planuje kolejne zwolnienia grupowe, które obejmą 425 osób, podała spółka. Sfinks Polska

Przegląd prasy

--Spółka zal. T. Żarneckiego chce dzierżawy i prawa pierwokupu części Alma Market --Indeks WIG20 spadł o 0,49% na zamknięciu we wtorek --Spółka zależna Mostostalu Zabrze zbuduje Selgros w Mysiadle --Grupa Boryszew ma 100

Niech sklepy skrócą godziny pracy w wigilię

Raczej niewielu, prawda? Tymczasem sklepy francuskiej sieci Auchan w Wigilię zamykane są o 15, podobnie jak polska Alma. Należący do rodzimego kapitału Polomarket przyjmować chce niedobitki klientów do 16. Taki sam plan ma francuski E.Leclerc oraz

Przegląd prasy

--Best przedłuża zapisy na obligacje o wartości 50 mln zł do 26 października --KNF zaleca BGŻ BNP utrzymywanie funduszy na dodatkowy wymóg na poziomie 0,71 pkt --Akcjonariusze Alma Market chcą zmienić zarząd i radę nadzorczą 15 listopada

Przegląd prasy

przestarzałe elektrownie nowymi --Naimski: Liberalizacja rynku gazu będzie możliwa ok. 2022 r. --Naimski: Możliwy partner zewn. w finansowaniu interkonektora polsko-ukraińskiego --Majątek Alma Market został zabezpieczony poprzez

Przegląd informacji ze spółek

rozwój, szczególnie w segmencie gier free-to-play. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie zabezpieczył majątek Alma Market poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, poinformowała spółka. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF

alma market

Alma Market Spółka Akcyjna - polskie przedsiębiorstwo handlu detalicznego, od 1994 notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Właściciel ogólnopolskiej sieci 28 delikatesów oraz pierwszego krakowskiego hipermarketu, otwartego w 1995 r. Prowadzi też sprzedaż poprzez sklep internetowy Alma24.W skład grupy kapitałowej Almy Market wchodzą następujące spółki zależne: KrakChemia S.A. (50%

więcej o alma market na pl.wikipedia.org