alior subfundusz

Przegląd informacji ze spółek

. EuroVentures 1.0 - subfundusz zarządzany przez grupę Private Equity Managers (PEManagers) - zrealizował pierwszą cześć transakcji z lifebrain AG i obejmie za 10 mln euro połowę przysługujących mu akcji, podał PEManagers. Środki spółka przeznaczy na dalszy rozwój. InPost rozpoczyna

Przegląd prasy

w I półroczu 2016 r., podała spółka. Bank BPH uważa, że cena proponowana w wezwaniu Alior Banku odpowiada wartości godziwej spółki, podano w komunikacie. Black Swan Fund zainwestował w rozwój projektu telemedycznego Pelvifly, podano w komunikacie

Przegląd informacji ze spółek

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Alior Bank podpisały z firmą PCC MCAA Sp. z o.o. z grupy PCC umowy pożyczki i kredytu na finansowanie budowy innowacyjnej instalacji do produkcji kwasu monochlorooctowego. Zaangażowanie ARP i Alior Banku wyniesie po 40 mln zł, a finansowanie

Przegląd informacji ze spółek

także zwiększać pozycję na polskim rynku w zakresie finansowania zakupu pojazdów. Portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu, pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów, wynosił 5,9 mld zł na koniec 2014 r., poinformowała spółka. Alior Bank