alimenty na dziecko i odpisy

Magdalena Warchala

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

Aż milion dzieci w Polsce nie dostaje od swojego rodzica zasądzonych im alimentów. Co może zrobić drugi rodzic, by wyegzekwować należne dziecku pieniądze?

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

Nie pomaga zaostrzanie prawa, straszenie dłużników więzieniem - ściągalność alimentów jest w Polsce nadal bardzo niska.

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

Prawie milion dzieci nie dostaje pieniędzy, które im się należą. Czy jest sposób na dłużników, zwłaszcza tych ukrywających się za granicą?

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego. Jeśli alimenciarz wyjechał za granicę i nie można ustalić jego adresu zamieszkania, należy dołączyć informację z sądu, że starania wyegzekwowania pieniędzy zostały podjęte, ale okazały się bezskuteczne. Gdy uprawnione do alimentów dziecko jest

Zmiany w 500+. Samotni rodzice szukają sposobu, by nie tracić świadczenia

Zmiany w 500+. Samotni rodzice szukają sposobu, by nie tracić świadczenia

Jeśli ktoś miał orzeczone alimenty na dziecko, nie musi się martwić. Składa nowy wniosek i dołącza wyrok lub potwierdzoną przez sąd ugodę alimentacyjną i już. Gorzej, jeśli nigdy w imieniu dzieci o alimenty nie wnosił. Od początku sierpnia część spanikowanych rodziców biega z pozwami

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

. Jakie alimenty i kwoty alimentów Załóżmy, że dziecko ma cztery lata. Jego miesięczny koszt utrzymania to 1500 zł (opłata za przedszkole, ubranie, obuwie, jedzenie, zabawki). Tak wyliczoną kwotę należy podzielić na pół i pomnożyć przez 12 miesięcy (9 tys. zł). Obliczoną w ten

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Kobietom, które prowadzą działalność, przysługuje z ZUS zasiłek macierzyński z racji urodzenia lub przyjęcia dziecka na wychowanie. Okres jego wypłaty uzależniony jest od liczby dzieci. Przy jednym może pobierać zasiłek macierzyński przez 52 tygodnie (w tym 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

(w 95 proc. to ojciec) zazwyczaj nie ma wyrzutów, że nie płaci na dzieci. Co więcej, w dobrym tonie jest chwalić się przed znajomymi, jak udaje się ukrywać majątek i unikać egzekucji. Takie podejście widać w statystykach. Skuteczność egzekucji komorniczej alimentów to zaledwie ok. 20 proc. Łączne

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

warunkach, o tyle teraz karalny jest każdy przypadek uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, a więc nawet taki, gdy dziecko nie cierpi z powodu braku alimentów. Alimenty na dzieci - co zamiast udowadniania uporczywości? Zmorą prokuratorów walczących z alimenciarzami był warunek uporczywości, dłużnik

Szansa na rozwód w zgodzie, z podziałem majątku i alimentami. Ile kosztują mediacje?

Szansa na rozwód w zgodzie, z podziałem majątku i alimentami. Ile kosztują mediacje?

Poczucie zagrożenia, lęk, presja, zaburzenie dotychczasowych rytuałów rodzinnych – to wszystko nasila problemy, które były już wcześniej. Do tego dochodzą kłopoty zawodowe, problemy ekonomiczne, niemożność realizowania dotychczasowych pasji i zainteresowań czy wreszcie zamknięcie rodzin na

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

Macierzyństwo a własna firma. Co się należy kobietom w ciąży i po porodzie?

zasądzenie alimentów na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Zasiłek rodzinny Ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje m.in. rodzicom lub jednemu z rodziców, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł. Jeżeli o zasiłek rodzinny ubiega się rodzic, który

Ściągnij alimenty z zagranicy

dzieckiem (wniosek powinien być dostępny w sądzie). Należy go wypełnić, podpisać i dołączyć odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty oraz odpis aktu urodzenia dziecka (liczba i rodzaj składanych dokumentów może się różnić w zależności od tego, czy dziecko jest ślubne czy pozamałżeńskie

Dla kogo pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego

. W pierwszym przypadku trzeba złożyć wniosek w wydziale cywilnym sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania wierzyciela, czyli rodzica opiekującego się dzieckiem. Wniosek powinien być dostępny w sądzie. Należy go wypełnić, podpisać i dołączyć odpis prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty

Alimenty na dzieci

Alimenty na dzieci

Alimenty płaci rodzic, na którego ten obowiązek nałożył sąd. Gdy nie żyje, nie ma z czego albo wyegzekwowanie pieniędzy jest niemożliwe - o alimenty można pozwać jego rodziców, czyli dziadków dziecka. ALIMENTY OD DZIADKÓW

Ważne pytania o alimenty

potrzebna będzie kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, kopia wyroku zasądzającego alimenty, zaświadczenie o dochodach pani Krystyny (odcinek renty) oraz szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych. Wszystkie dokumenty trzeba przetłumaczyć na język kraju, w którym przebywa alimenciarz (w tym

Zasady ubiegania się o alimenty na dzieci - zobacz, jak się zmieniły

. Kryterium dochodowe i maksymalna wysokość samych alimentów na dziecko nie zmieniły się. Alimenty z Funduszu Aby dostać pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego (FA), trzeba spełnić dwa podstawowe warunki: - dochód na osobę w

Jak się starać o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego?

alimenty oraz odpis aktu urodzenia dziecka. (Ilość i rodzaj składanych dokumentów może się różnić w zależności od tego, czy dziecko jest ślubne, czy pozamałżeńskie). Wniosek jest zwolniony z opłaty, ale trzeba się liczyć z wydatkami za wydanie odpisu wyroku i aktu urodzenia

Alimenty na dzieci - jak je wyegzekwować, gdy rodzic nie płaci?

niepełnosprawności dziecka; - odpis orzeczenia sądu zasądzającego alimenty; - zaświadczenie o tym, że dziecko (dzieci), na które występuje się o pieniądze, chodzi jeszcze do szkoły; - oświadczenie o tym, że dziecko, na które sąd

Alimenty - kiedy należą się dzieciom? [PORADNIK]

. Trzeba też pokrótce przedstawić sytuację majątkową i dochody rodzica, który ma łożyć na dziecko (np. ma dobrze prosperujący warsztat samochodowy, co roku wyjeżdża na zagraniczne wakacje, a jego dziecka nie stać na opłacenie kolonii). Uwaga ! W sprawach o alimenty powodem jest

Pieniądze na dzieci

zasiłek rodzinny w Polsce przysługuje tylko tym, którzy żyją na granicy ubóstwa. Aby go dostać, trzeba spełnić wyśrubowane kryterium dochodowe: 539 zł dla rodziny ze zdrowym dzieckiem i 623 zł z niepełnosprawnym na osobę miesięcznie. Dalej wcale nie jest lepiej. Zasiłek rodzinny

Pieniądze na dzieci: sprawdź, o co możesz się starać

mają na to dziecko zasądzonych alimentów, bo: drugi rodzic nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o alimenty było oddalone. Może go dostać dziecko uczące się na siebie, gdy oboje rodzice nie żyją. 80 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko - z tytułu

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

Renta rodzinna czy renta socjalna. Komu się należą?

ukończeniem 18. roku życia,  w trakcie nauki w szkole lub na studiach (przed 25. urodzinami),  w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury Kobietom, które wyszły za mąż między 16. a 18. rokiem życia, wystarczy ukończenie 16 lat. Całkowitą niezdolność do pracy i jej przewidywany czas ustala

Rozwód - podział majątku, kredytu, mediacje

Rozwód - podział majątku, kredytu, mediacje

to reguły przyzwoitego, obyczajnego i moralnego postępowania. Jeśli sąd uzna, że rozwód będzie wielką krzywdą dla jednej ze stron, ma prawo go nie orzec. Dotyczy to głównie par z długim stażem małżeńskim. Odchowali dzieci, ona podupadła na zdrowiu, a on znalazł sobie młodszą. Teraz chce się rozwieść

Renty rodzinne i socjalne. Komu przysługują i jak się o nie starać?

należy się też po pracowniku, który co najmniej 5 lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Którzy członkowie rodziny mają szansę na rentę rodzinną? Prawo do niej przysługuje tylko: - Dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16

Renta rodzinna i socjalna - komu się należy?

, który co najmniej pięć lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Prawo do niej mają: - Dzieci zmarłego do ukończenia przez nie 16. lub 25. roku życia, jeśli się uczą (ta zasada dotyczy również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci

Renta rodzinna czy socjalna? Sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby je otrzymać

osób) i jeśli bezpośrednio przed śmiercią dziecka pozostawali na jego utrzymaniu. Ile pieniędzy możemy dostać Wysokość renty rodzinnej wynosi: dla jednej osoby uprawnionej - 85 proc. świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, dla dwóch osób - 90

Sprawdź, czy należy Ci się renta rodzinna lub socjalna

30 proc. emerytury męża bądź żony. Byłby też drugi wariant. Przechodzimy na rentę rodzinną po małżonku (na obecnych warunkach, a więc dostajemy 85 proc. świadczenia małżonka) i dodatkowo mamy prawo do 30 proc. swojej emerytury. Inne plany mają posłowie PiS. Postulują

Dla kogo renta rodzinna

po pracowniku, który co najmniej 5 lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Którzy członkowie rodziny mają szansę na rentę rodzinną? Prawo do niej przysługuje tylko: - Dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku życia lub

Jak się starać o rentę rodzinną i socjalną

się też po pracowniku, który co najmniej 5 lat pracował i odkładał składki na ubezpieczenie społeczne. Którzy członkowie rodziny mają szansę na rentę rodzinną? Prawo do niej przysługuje tylko: - Dzieciom zmarłego do ukończenia przez nie 16. roku