alimentacyjni dłużnicy

Małgorzata Kolińska- Dąbrowska

Mniej dłużników alimentacyjnych, ale wyższy dług. Średnio prawie 40 tys. zł

Mniej dłużników alimentacyjnych, ale wyższy dług. Średnio prawie 40 tys. zł

Zaskakujące zjawisko: spada liczba dłużników alimentacyjnych, ale wzrasta wysokość zaległości alimentacyjnych. Dziś średni dług alimentacyjny przekracza 39 tys. zł.

Pozorny spadek liczby dłużników alimentacyjnych

Ze statystyk Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor zniknęło 21 tys. alimenciarzy. To jednak efekt nie poprawy ściągalności, ale usunięcia z rejestrów tych dłużników, których zobowiązania się przedawniły. Nieuczciwi rodzice nadal bardziej wstydzą się, gdy na ich karcie zabraknie pieniędzy podczas zakupów, niż tego, że nie płacą na własne dziecko.

Dłużnik alimentacyjny to przede wszystkim ojciec

Polski statystyczny dłużnik alimentacyjny to mężczyzna. Mieszka albo na Mazowszu, albo na Śląsku. Ma do spłacenia ponad 32 tys. zł zaległych alimentów.

Ziobro z batem na dłużników alimentacyjnych

Ziobro z batem na dłużników alimentacyjnych

. - Poza tym daje ono zobowiązanemu do świadczeń alimentacyjnych możliwość wykonywania pracy - wyjaśniał minister. W Polsce jest około miliona dzieci, które nie otrzymują alimentów, a ich opiekunowie dochodzą świadczeń poprzez komorników. Jednak skuteczność egzekucji komorniczej to niecałe 20 proc. Tylko

Zadłużenie alimentacyjne. Będzie bat na rodziców zalegających z alimentami?

Zadłużenie alimentacyjne. Będzie bat na rodziców zalegających z alimentami?

obowiązującego prawa. -  Z końcem grudnia ubiegłego roku zaległości alimentacyjne wynosiły nieco ponad 7,8 mld zł, a liczba dłużników wyniosła prawie 211,5 tys. - mówi Halina Kochalska, ekspertka Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. I dodaje: - Przez cztery miesiące tego roku wpisane u nas

Duże zmiany w alimentach. Dla tych, którzy płacą, i dla tych, którzy dostają

Duże zmiany w alimentach. Dla tych, którzy płacą, i dla tych, którzy dostają

alimentów. Zaostrzono i doprecyzowano przepisy wobec dłużników alimentacyjnych. W miejsce nieprecyzyjnego określenia, że karane jest „uporczywe" uchylanie się od płacenia alimentów, resort sprawiedliwości wprowadził jednoznaczny przepis: trzymiesięczne zaległości alimentacyjne prokuratorzy będą

BIG InfoMonitor: Liczba dłużników alimentacyjnych wzrosła o 3477 w I i II br.

Warszawa, 26.03.2018 (ISBnews) - Liczba opiekunów niepłacących na dzieci i zgłaszanych do rejestru BIG InfoMonitor wzrosła o 3 477 osób w styczniu i lutym br. po zauważalnych spadkach liczby dłużników alimentacyjnych w dwóch ostatnich miesiącach zeszłego roku, wynika z danych

KRD: Długi alimentacyjne rosną, ale do KRD trafia coraz mniej dłużników

Warszawa, 12.10.2017 (ISBnews) - Od 31 maja, kiedy to weszły w życie zaostrzone przepisy Kodeksu Karnego przewidujące surowsze kary dla dłużników alimentacyjnych, wyraźnie zmniejszyła się liczba niepłacących rodziców, którzy trafiają do Krajowego Rejestru Długów, poinformował

Nadchodzi zły czas dla alimenciarzy

Nadchodzi zły czas dla alimenciarzy

, że dłużnicy alimentacyjni będą kierowani na roboty publiczne. Ich organizatorzy będą mieli obowiązek zatrudniania ich w pierwszej kolejności. Resort chce również, „aby minister właściwy do spraw pracy, dokonując podziału środków finansowych z Funduszu Pracy na finansowanie działań

"Tarcza antykryzysowa 3.0" chroni dłużnika kosztem wierzyciela

"Tarcza antykryzysowa 3.0" chroni dłużnika kosztem wierzyciela

. pensji przy potrącaniu kar porządkowych nałożonych przez pracodawcę. W tym roku minimalne wynagrodzenie wzrosło do 2600 zł brutto (1920,62 zł netto), co spowodowało, że kwota wolna dla zobowiązań innych niż alimentacyjne (np. zajęcia komornicze) wynosi 1920,62 zł. Te pieniądze musi dostać dłużnik. Ale

Dług alimentacyjny przekroczył 12 mld zł i nie maleje. Jest nowy pomysł na karanie alimenciarzy - prace społeczne

Dług alimentacyjny przekroczył 12 mld zł i nie maleje. Jest nowy pomysł na karanie alimenciarzy - prace społeczne

przeprowadzonych w maju 2017 r. zmianach w kodeksie karnym liczba osób płacących alimenty na dzieci wzrosła o 100 proc. Zaostrzono i doprecyzowano przepisy wobec dłużników alimentacyjnych. W miejsce nieprecyzyjnego określenia, że karane jest „uporczywe” uchylanie się od płacenia alimentów, resort

Alimenty. Mimo zaostrzenia kar za niepłacenie na dzieci przybyło dłużników-alimenciarzy. Nie wszystkie gminy ich ścigają

Alimenty. Mimo zaostrzenia kar za niepłacenie na dzieci przybyło dłużników-alimenciarzy. Nie wszystkie gminy ich ścigają

grzywny, więzienie lub ograniczenie wolności (sąd może orzec wobec alimenciarza dozór elektroniczny). - Polska była na szarym końcu, jeśli chodzi o liczbę rodziców, którzy wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych. To się zmienia. Mamy spektakularną reakcję ze strony dłużników  - podkreślał cztery

Alimenty. Dług rodziców wobec dzieci narasta, ale wolniej. To zasługa kar?

Alimenty. Dług rodziców wobec dzieci narasta, ale wolniej. To zasługa kar?

Po czterech miesiącach obowiązywania znowelizowanych przepisów kodeksu karnego wyraźnie zmniejszyła się liczba niepłacących rodziców. W marcu do Krajowego Rejestru Długów wpisano blisko 2,5 tys. nowych dłużników alimentacyjnych. We wrześniu niespełna 600. Koniec z nieprecyzyjnym przepisem kk W

Dług alimentacyjny przekroczy 10 miliardów złotych

Dług alimentacyjny przekroczy 10 miliardów złotych

W bazie danych Krajowego Rejestru Długów jest dziś 300 048 nazwisk dłużników alimentacyjnych, tych, za których płaci państwo, czyli Fundusz Alimentacyjny. Winni są własnym dzieciom prawie 9,7 mld zł. Średnio - 32 tys. zł. Według KRD na 1 tys

W ciągu kwartału przybyło 8 tys. alimenciarzy. A cały ich dług wobec własnych dzieci to już prawie 11 miliardów złotych

W ciągu kwartału przybyło 8 tys. alimenciarzy. A cały ich dług wobec własnych dzieci to już prawie 11 miliardów złotych

To informacje z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor za okres maj-lipiec. Dokładnie wspólny dług polskich alimenciarzy wynosił 10,97 mld zł. To przede wszystkim suma zaległości wobec Funduszu Alimentacyjnego, który zastępuje ojców i matki uchylających się od obowiązku łożenia na dziecko. Gminy

Dzieci okradane z miliardów złotych. Więcej wiemy o długach z tytułu alimentów

Dzieci okradane z miliardów złotych. Więcej wiemy o długach z tytułu alimentów

W Polsce gdy rodzic nie płaci zasądzonych alimentów, to egzekwuje je w imieniu dziecka komornik albo płaci je gmina z Funduszu Alimentacyjnego (maksymalnie 500 zł), a potem dochodzi ich od dłużnika. Owe 7,1 mld zł to zobowiązania dłużników

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

Alimenty na dzieci. Jak się o nie starać i jakie kwoty można dostać?

. Alimenty z funduszu alimentacyjnego Gdy egzekucja komornicza jest bezskuteczna, a dłużnik nie ma dochodów ani żadnego majątku, który można zlicytować, trzeba wystąpić o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego. Ale uwaga! Przysługuje ono tylko tym dzieciom, których dochód na osobę

Fundusz alimentacyjny. Komu przysługują pieniądze?

Fundusz alimentacyjny. Komu przysługują pieniądze?

wysokość świadczenia. W Krajowym Rejestrze Długów jest obecnie 286 693 dłużników alimentacyjnych zadłużonych łącznie na przeszło 12,5 mld zł. Średnie zadłużenie jednego dłużnika wynosi 43,7 tys. zł. Są to głównie mężczyźni.22-letni Paweł z Katowic jest studentem. Jego rodzice rozstali się. Ojciec wyjechał

Dzień Ojca. 270 tys. z nich ma powody do wstydu

Dzień Ojca. 270 tys. z nich ma powody do wstydu

Krajowym Rejestrze Długów jest obecnie 286 693 dłużników alimentacyjnych zadłużonych łącznie na przeszło 12,5 mld zł, a 94 proc. z nich to mężczyźni. Średnie zadłużenie jednego dłużnika wynosi 43,7 tys. zł. Rekordzista, 34-latek z województwa wielkopolskiego, ma dług przekraczający 867 tys. zł. Ojcowie

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

Kategorie i rodzaje egzekucji sądowej - egzekucja świadczeń pieniężnych

przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.9) Egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Nie jest ona egzekucją wyróżnioną ze względu na skierowanie jej do określonego składnika majątku dłużnika, a ze względu na charakter świadczeń podlegających egzekucji. Egzekucja w celu wyegzekwowania świadczeń alimentacyjnych jest

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

Czy wynagrodzenie i inne świadczenia podlegają ograniczeniom egzekucji sądowej?

. wynikające z umów cywilnoprawnych (zlecenie, dzieło), a także wierzytelności, które wynikają z innych podstaw, tytułów, a także stosunków prawnych. Komornik zawiadomi dłużnika , że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem

BIG InfoMonitor: Łączna kwota zaległości alimentacyjnych to ok. 11,4 mld zł w V

Warszawa, 13.07.2020 (ISBnews) - Łączna kwota zaległości alimentacyjnych wynosiła ok.11,4 mld zł na koniec maja, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Niepłacących alimentów było prawie 282 tys.W czerwcu do bazy dłużników trafiło 2261

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika - ograniczenia

jest oczywiście umowa o pracę. Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie. Komornik zawiadamia dłużnika , że do wysokości egzekwowanego świadczenia i aż do pełnego pokrycia długu nie wolno mu odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia ani

Czego jeszcze nie robimy w pandemii? Kwota zaległych alimentów sięga już 13 mld zł

czasu lista dłużników alimentacyjnych się skraca. To dobry symptom, ale to wciąż za mało, aby poprawiła się sytuacja dzieci. Tempo wykreślania alimenciarzy z KRD wynosi jedynie ok. 1 procent na rok. Nadal jednak nie udaje się przy tym zmniejszyć kwoty zaległości. Jednym z powodów tak dużego problemu ze

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

Z tego poradnika dowiesz się: co się dzieje gdy dłużnik nie spłaca długów w terminie, kiedy wkracza komornik,  ile pieniędzy może zabrać komornik, ile musi zostawić, jak chronieni są seniorzy, czego komornik zabrać nie może, jak oddalić egzekucję komorniczą. Rosnące długi to problem wielu

Zajęcie wynagrodzenia i rachunku bankowego przez komornika

- tytułu wykonawczego stwierdzającego obowiązek dłużnika do płacenia alimentów lub renty. Bank dokonuje wypłat, na podstawie zezwolenia komornika. Wypłaty na alimenty i renty alimentacyjne następują do rąk uprawnionego do tych świadczeń.

Alimenty. Jak wyegzekwować pieniądze należące się dziecku?

bezskuteczności egzekucji. Dłużnik może zostać zobowiązany do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy. Można mu też zatrzymać prawo jazdy, przekazać wiadomość o zobowiązaniach alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej. Prawdopodobne jest też wszczęcie postępowania karnego.Wywieranie

Zaległości alimentacyjne. Ponad 11 mld zł to czubek góry lodowej

Wszyscy razem - mówimy o wpisanych do rejestru Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor - zalegają na kwotę 11,4 mld zł. Natomiast zdaniem NIK, która zajmowała się długami alimentacyjnymi już w połowie ubiegłego roku, to zadłużenie wynosiło już 13 mld zł. Tak naprawdę co źródło, to nieco inna

BIG InfoMonitor: Ściągalność alimentów może się pogorszyć w czasie pandemii

nakazał płacenie alimentów, stracą źródła dochodu, przybędzie dzieci, które nie otrzymają świadczeń. Pandemia już utrudniła drogę dochodzenia roszczeń alimentacyjnych przed sądem, ograniczyła też kontakt z kancelariami prawnymi. Do Rejestru BIG InfoMonitor dłużnika, tak jak wcześniej, można zgłosić bez

Jak wyegzekwować alimenty w czasie epidemii? Są na to sposoby

ustanowienia alimentów. Taki projekt był w Polsce przygotowywany, ale prace nie zakończyły się w poprzedniej kadencji i trzeba je zaczynać od nowa. 2. Ministerstwo po stronie dłużników Dodatkowo wysunięto postulat, żeby wprowadzić możliwość kierowania zaświadczeń do Funduszu Alimentacyjnego drogą elektroniczną

Niechlubny rekord rośnie w zastraszającym tempie. Alimenciarze zalegają już z 12 mld zł długu. Kto nie płaci na własne dzieci?

to niewielki wydatek. Ale Sroka utrzymuje, iż miesięcznie zarabia 1 tys. zł, więc na swoje dzieci płaci tyle, ile może, czyli po 100, 200 zł. To niejedyny sportowiec dłużnik alimentacyjny czy zadłużony u własnego dziecka celebryta. Oczywiście są też tacy, którzy płacą po kilka tysięcy i uważają, że

Emeryci w walce z drożyzną. "Albo spłata kredytu albo kupno jedzenia"

- mówi kobieta. 10,4 mld zł długów emerytów Z danych zgromadzonych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i bazie informacji kredytowych BIK wynika, że kwota zaległości osób po 65. roku życia w czerwcu br. zbliżyła się już do 10,4 mld zł, to o ponad 1 mld zł więcej niż w marcu 2020 r Mimo że waloryzacja

Nadciąga zadłużeniowe tsunami. "Nikt częściej o pieniądzach nie myśli, niż ci, którzy ich nie mają"

niechętnie zgłaszają dłużników? - Wielu wierzycieli macha ręką, mimo że mają licencje i umowy współpracy z BIG-ami. Np. dłużnicy alimentacyjni powinni być zgłaszani nie tylko w jednym wybranym Biurze Informacji Gospodarczej, ale we wszystkich BIG-ach. Ale to się dzieje tylko wtedy, gdy istnieje dług

Komornik: Dziś dłużnik może się odprężyć i spokojnie czekać na kolejne pomysły PiS

, zmieniono przepisy. Dziś kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest zawsze wolna od zajęcia komorniczego. Gdy ktoś zarabia więcej, komornik może zająć połowę, a w przypadku dłużnika alimentacyjnego - 60 proc. pensji. W przypadku emeryta lub rencisty wolne od egzekucji jest 875 zł netto. Gdy chodzi o

Wybór komornika - zasady

wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000. Ograniczenia w wyborze komornika sądowego wynikają po pierwsze z kategorii spraw, które muszą być prowadzone w rewirze komorniczym tj. u komornika, który ma siedzibą najbliżej miejsca zamieszkania dłużnika , albo ze względu na przedmiot egzekucji np. egzekucja

KRD: W Polsce mamy już blisko 11,15 mld zł długów alimentacyjnych

Warszawa, 12.04.2017 (ISBnews) - Dłużnicy alimentacyjni w Polsce są winni swoim dzieciom 11,15 mld zł, poinformował Krajowy Rejestr Długów (KRD). "Zadłużenie alimentacyjne w Polsce przekroczyło już 11,15 mld zł - wynika z danych Krajowego

Poradnik. Upadłość konsumencka: opłaty, umorzenia, zasady i wyjątki

, odwiedzi nas komornik. - Mechanizmem, który może pomóc wyjść z takiej sytuacji, niekorzystnej zarówno dla dłużnika, jak i dla wierzyciela, jest upadłość konsumencka. Dzięki niej można kompleksowo rozwiązać problem - na ile jest to możliwe, spłacić wierzycieli i dostać szansę na nowy start - wyjaśnia

BIG InfoMonitor: Wartość zaległych alimentów wzrosła do 11,5 mld zł

przykry, choć występuje przez cały rok. Dane z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pokazują, że mimo wysiłków podejmowanych przez wiele stron i rosnącego społecznego potępienia, liczba dłużników alimentacyjnych wciąż jest wysoka. Alimentów nie płaci swoim dzieciom prawie 289 tys. rodziców. Zgromadzili oni

Nowe emerytury według PiS dla wszystkich z wyjątkiem alimenciarzy. Dlaczego?

rachunku PPK nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej. Za jednym wyjątkiem... roszczeń alimentacyjnych. – Wierzyciel alimentacyjny będzie mógł wystąpić do organu egzekucyjnego z wnioskiem o egzekucję roszczeń alimentacyjnych ze środków zgromadzonych na rachunku PPK dłużnika &ndash

Nawet wzorowi ojcowie mogą mieć kłopoty alimentacyjne

dłużnik alimentacyjny, to może nie móc się wyrwać nawet do momentu, gdy jego dziecko skończy 18 lat (lub 26, jeśli się uczy). Większość z nas uważa, że tak właśnie być powinno. Dla alimenciarzy nie ma taryfy ulgowej. Gorzej, jeśli w egzekucyjną maszynę wpadnie uczciwy ojciec. Niewiele trzeba, by tak się

Rząd zaostrzył przepisy wobec alimenciarzy unikających płacenia alimentów na dziecko. Kary grożą też pracodawcy pomagającemu dłużnikowi

alimentacyjnego drugi rodzic nie jest w stanie kupić dziecku jedzenia, ubrań, zapewnić kształcenia czy leczenia choroby przewlekłej. Dłużnicy alimentacyjni mogą uniknąć kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed wszczęciem wobec nich postępowania. Grzywna dla pracodawcy Ustawodawca wziął się też za tych

Są sposoby na alimenciarzy. Sąd, komornik, alimenty natychmiastowe

pracodawcy odpowiedzialny za wykonanie wspomnianych obowiązków. Od 28 grudnia 2019 roku komornicy sądowi szybciej otrzymują informacje o dochodach dłużników alimentacyjnych. Ich pracodawcy muszą przekazywać informacje na ten temat drogą elektroniczną do ZUS-u, nie rzadziej niż raz na miesiąc. Ponadto

Zarabia najniższą pensję krajową. Ma niespłaconą chwilówkę, ale komornik nie ma prawa zabrać mu ani grosza

tego wynagrodzenia ochroną przed potrąceniami). Uwaga! Jeżeli dłużnik pracuje na niepełnym etacie, kwota wolna od zajęcia będzie proporcjonalnie mniejsza (np. 816,5 zł na pół etatu). Dla pensji wyższych od minimalnej obowiązują górne limity – dla długów alimentacyjnych maksymalnie 60 proc., a dla

Nie koniec pisowskiej wojny z alimenciarzami. Skierowanie na roboty i sankcje dla pracodawców pomagających ukrywać dochody

Rząd nie odpuszcza dłużnikom alimentacyjnym. Ma nowe pomysły na podniesienie skuteczności egzekucji alimentów. W ubiegłym roku zmienił kodeks karny, by móc skuteczniej karać za długi alimentacyjne. Dziś chce prawem do wypłat z Funduszu Alimentacyjnego objąć więcej dzieci. Organizacje zrzeszające

Ćwierć miliona alimenciarzy dłużników zalega dzieciom ponad 8 mld zł. Rekordzista jest winien ponad 500 tys. zł

Od 1 lipca 2015 r. obowiązuje nowelizacja kodeksu karnego, która zobowiązuje gminy do umieszczania danych o dłużnikach alimentacyjnych w biurach informacji gospodarczej. Zadłużenie z tego tytułu notowane w Krajowym Rejestrze Długów wzrosło od tego czasu o ponad 3 mld zł

Koronawirus pomaga rodzicom okradać własne dzieci

dni przed końcem czerwca gminy dopisały do rejestru dłużników ponad 2,2 tys. nowych alimenciarzy. Więcej niż na początku zeszłego roku. I tak mamy już na czarnej liście dłużników alimentacyjnych ponad 286 tys. osób. Głównie ojców. Według InfoMonitora jest ich wśród alimenciarzy prawie 95 proc.  

Wysokie uszwagrowienie. Na wsi i w małych miasteczkach niepłacenie alimentów to nie grzech

.   Na czele niechlubnego rankingu dłużników alimentacyjnych ulokowali się mieszkańcy Mazowsza.  To ponad 37,2 tys. osób, które są winne swoim dzieciom 1,6 mld zł. Drugie miejsce zajmują mieszkańcy Śląska. Ich zaległości przekraczają  1,5 mld zł. Dalej są Dolnoślązacy - 30,7 tys

BIG InfoMonitor: 301 tys. ojców nie zapłaciło łącznie 11,4 mld zł alimentów

albo Mazowsze. Na koniec maja tego roku liczba dłużników alimentacyjnych wpisanych do bazy BIG InfoMonitor wynosiła 317 953 osób, a ich łączna zaległość przekroczyła 11,8 mld zł. Spośród niewspierających dzieci 301 034 osoby to wyłącznie ojcowie. W ciągu roku liczba dłużników

Niepłacący alimentów trafili do rejestru dłużników

Trudno uznać to za sukces, bo liczba tych, o których pytano w BIG, dotyczy ostatnich 8 lat. Problem polegał na tym, że informacji na temat dłużników alimentacyjnych było niewiele. Rzadko kiedy wpisu do rejestru dłużników dokonywali prawni opiekunowie

Dług alimenciarzy wobec własnych dzieci może wynosić nawet 41 mld zł!

, mają prawny obowiązek wpisywania alimenciarzy do rejestrów dłużników prowadzonych przez biura informacji gospodarczej. Dzięki temu można podsumować ów pośredni dług alimentacyjny. Dziś wynosi ok. 11 mld zł. Około, bo BIG Infomonitor doliczył się 10,96 mld zł, natomiast BIG Krajowy Rejestr Długów

Ściąganie alimentów będzie bardziej skuteczne

nielegalne dochody, aby przerzucić cały ciężar utrzymania dziecka na drugiego rodzica” – pisze w uzasadnieniu ustawy resort pracy. Roboty publiczne Co zakłada projekt ministerstwa? Otóż dłużnicy alimentacyjni będą kierowani na roboty publiczne. „Na organizatora robót publicznych nałożony

Czy można odziedziczyć długi alimentacyjne? Kłopoty zaczynają się, gdy zasądzona kwota przekracza 500 zł

Według Krajowego Rejestru Długów mamy ponad 300 tys. alimenciarzy za, których na ich dzieci łoży Fundusz Alimentacyjny. Cały ich dług alimentacyjny przekroczył 10 mld zł. W rzeczywistości skala zalegania z alimentami jest znacznie wyższa, gdyż KRD liczy tylko tych, którzy są dłużnikami wobec

Rząd przyjmie projekt ustawy o świadczeniu dobry start w II kw.

), - wprowadzenie regulacji, które jednoznacznie będą wskazywały, że nie usuwa się z Biur Informacji Gospodarczej informacji o długach dłużników alimentacyjnych wobec skarbu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłaconych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, dopóki długi te nie zostaną na rzecz skarbu

KRD: Dług alimentacyjny 305 tys. rodziców przekroczył 10 mld zł

. "W niepłaceniu alimentów prym wiodą mężczyźni - stanowią oni aż 95% rodziców, którzy nie łożą na swoje potomstwo. Najczęściej dłużnicy alimentacyjni są w wieku od 36 do 45 lat - ponad 37%. 29% to osoby pomiędzy 46. a 55. rokiem życia. Co piąty rodzic, który nie chce utrzymywać swoich dzieci, nie

Wielu unika płacenia alimentów. Ci, którzy płacą, też mogą mieć kłopoty

2017 – tę, od której wszystko się zaczęło i której ani moja była żona, ani komornik nie przyjęli do wiadomości, choć Poczta Polska potwierdza wpłatę – dodaje Potęga. Pan Lucjan nadal jest dłużnikiem alimentacyjnym. Nadpłata? W dokumencie z wyjaśnieniami dla prezydenckiego

KRD: Dług alimentacyjny 301 tys. rodziców wynosi 12,3 mld zł

Warszawa, 18.12.2019 (ISBnews) - Zobowiązania dłużników alimentacyjnych wynoszą obecnie 12,3 mld zł, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów (KRD). Na swoje dzieci nie płaci 301 219 rodziców. Od ok. półtora roku liczba alimenciarzy widniejących w KRD nieznacznie maleje, ale

Większość zalegających z alimentami nie spłaca też kredytów

Biuro Informacji Gospodarczej "InfoMonitor" i Biuro Informacji Kredytowej sprawdziły, ilu dłużników alimentacyjnych nie płaci również innych zobowiązań. Wynik analizy okazał się druzgocący. Na każde pożyczone w banku 100 zł niesolidni alimenciarze oddają w terminie

Alimenty na dziecko. Ile wynoszą i jak skutecznie je wyegzekwować?

wniosku (np. podejrzenie ukrywania majątku przez dłużnika alimentacyjnego, zła sytuacja finansowa uprawnionego do alimentów). Różnica między alimentami natychmiastowymi a zabezpieczeniem powództwa jest taka, że w pierwszym przypadku alimenty będą dla wszystkich w jednakowej, określonej ustawą wysokości, a

260 tys. rodziców jest winne budżetowi ponad 8 mld zł za alimenty

Ogrom problemu, jakim jest uchylanie się Polaków od łożenia na swoje dzieci, obnażyły przepisy nakładające na gminy obowiązek wpisywania dłużników alimentacyjnych na listy biur informacji gospodarczej (BIG). Z osób, które nie wspierają finansowo swoich potomków po rozpadzie

Długi alimentacyjne Polaków rosną, ale wolniej

Z danych zgromadzonych przez dwa biura informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i  Krajowy Rejestr Długów wynika, że w porównaniu z poprzednim kwartałem tego roku wzrost liczby dłużników alimentacyjnych przyhamował w całym kraju. A nawet, jak podaje InfoMonitor, w sześciu

Czy komornik może zająć emeryturę w czasie pandemii? Prawnicy Czytelnikom odc. 34

komornicze. To jak w końcu jest? Gdzie możemy interweniować, jeśli mam rację? W „tarczy antykryzysowej” zawarto korzystne z punktu widzenia dłużników rozwiązania w postaci zwiększenia kwoty wolnej od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę. Zgodnie z kodeksem pracy wolna od zajęcia

Dodatek węglowy, jak alimenty - komornik go nie ruszy

2021 r. poz. 1805, z późn. zm.5) ) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot

KRD: W Polsce mamy już blisko 10 mld zł długów alimentacyjnych

Warszawa, 05.05.2016 (ISBnews) - Dłużnicy alimentacyjni w Polsce są winni swoim dzieciom 9,7 mld zł, poinformował Krajowy Rejestr Długów (KRD). Od 1 lipca, czyli od momentu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu karnego obligującej gminy do ich dopisywania do biur informacji

BIG InfoMonitor: Długi alimentacyjne przekroczyły 8 mld zł

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Niemal 260 tys. rodziców jest winne budżetowi państwa ponad 8 mld zł, poinformował BIG InfoMonitor. Na koniec stycznia tego roku w BIG InfoMonitor widniało 259,5 tys. dłużników alimentacyjnych. Wpisani zostali oni

Alimenciarze boją się kar i płacą. Minister Ziobro zadowolony z zaostrzenia przepisów, zapowiada kolejne

. One nie dostają pieniędzy ani od rodzica, ani od państwa. – Polska była na szarym końcu, jeśli chodzi o liczbę rodziców, którzy wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych. To się zmienia – powiedział dziś Zbigniew Ziobro. – Mamy spektakularną reakcję ze strony dłużników. Czytaj

Wyłączenie świadczeń spod egzekucji sądowej

dłużnikowi. Zajęcie egzekucyjne obejmuje jedynie kwoty, co do których ustawodawca nie postanowił, że są ograniczone lub wyłączone spod egzekucji. Zgodnie z art. 833 § 6-9 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji: 1) świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku

Zmieniły się przepisy o zajęciach komorniczych. Na korzyść emerytów

mógł zachować nie mniej niż 75 proc. minimalnej emerytury. Od 1 lipca 2018 r. – 825 zł netto. Wskaźnik waloryzacji 1 marca 2019 r. wyniósł 3,26 proc. Kwota została więc podwyższona do 851,89 zł. Dłużnik alimentacyjny mógł zachować 50 proc. najniższej emerytury. Od 1 lipca 2018 r. wolne od

Na "natychmiastowe alimenty" samotni rodzice jeszcze poczekają. Z projektem, za który chwaliliśmy ministra Ziobrę, rządowi nieśpieszno

podróże służbowe. A jeśli dłużnik alimentacyjny nie będzie pracował, gmina zatrudni go przy robotach publicznych. Nowelizacja ma zapobiec ukrywaniu dochodów przez tych rodziców, którzy celowo uchylają się od płacenia na własne dzieci. Przewiduje kary grzywny dla pracodawców, którzy świadomie zatrudniają

Emeryci zadłużeni na kilka miliardów. Co mogą zrobić w starciu z komornikiem i wierzycielami?

. – Przy mniejszej liczbie dłużników i niższej niż rok temu kwocie zobowiązań za niepokojący należy uznać wzrost o blisko 750 zł średniego zadłużenia. To prawie jedna trzecia przeciętnej emerytury. A należy przecież pamiętać, że budżety seniorów ze względu na stałe opłaty oraz częsty zakup leków czy

Rodzic nie płaci alimentów na swoje dziecko? Wystąp o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego

Dłużnicy alimentacyjni będą kierowani na roboty publiczne, a komornik uzyska elektroniczny dostęp do informacji o dłużniku w ZUS i urzędzie skarbowym. Pracodawca, który zatrudni alimenciarza na czarno lub będzie mu wypłacał część pensji pod stołem, będzie ponosił „solidarną odpowiedzialność

Czy dziś, w czasie nawrotu pandemii, ZUS może zająć mi zasiłek macierzyński i rachunek bankowy? Prawnicy Czytelnikom odc.98

progi zaspokojenia, co oznacza, że w dalszym ciągu zasiłki podlegają egzekucji na zaspokojenie należności alimentacyjnych do wysokości 60 proc. zasiłku, a na zaspokojenie innych należności – do wysokości 25 proc. kwoty zasiłku. Nie zmieniła się również kwota wolna od potrąceń, która wynosi 532,61

Zadłużyłeś się po uszy? Nowe przepisy ułatwią ogłoszenie upadłości konsumenckiej

część dochodu, w stosunku do obowiązujących obecnie zasad. Obecnie w przypadku emeryta lub rencisty wolne od egzekucji jest 875 zł netto. W przypadku dłużnika alimentacyjnego to 500 zł. Jeśli ktoś przebywa w domu opieki społecznej, ma prawo zachować 200 zł netto. A co gdy ktoś jest pracownikiem

Niski dług ochroni nieruchomości dłużnika. Projekt "tarczy antykryzysowej 3.0"

majątku dłużnika. Pierwsza przesłanka udzielenia zgody pozostaje nieostra i pozostawia duży margines swobody dla sądu. Należy spodziewać się, że za należności, których charakter uzasadniać może udzielenie zgody, będą uznawane należności alimentacyjne, należności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną

Alimenciarze zalegają dzieciom 8,2 mld zł. Płaci za nich państwo

Na razie z danych Krajowego Rejestru Długów wiadomo, że dłużników jest ponad 266 tysięcy. Płaci za nich ich dzieciom Fundusz Alimentacyjny, czyli państwo. Pieniądze matki odbierają w gminie. W lipcu nowelizacja kodeksu karnego nakazała umieszczanie

Czy ZUS potrąci mi zajęcie komornicze z zasiłku rehabilitacyjnego? Prawnicy czytelnikom, odc. 102.

zobowiązania - w konsekwencji kontynuowanie prac nad projektem rozporządzenia stało się niecelowe. Mimo że w chwili obecnej nie zostały wstrzymane postępowania egzekucyjne, istnieją inne dostępne środki ulg dla dłużników dotkniętych skutkami epidemii na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

Płać alimenty albo lądujesz na liście dłużników. Sposób na alimenciarzy?

Długi alimentacyjne osób, za które świadczenie wypłaca Fundusz Alimentacyjny, przekroczyły już 8,3 mld zł. Gminy, które w imieniu Funduszu wypłacają pieniądze, od lipca 2015 r. muszą obowiązkowo wpisywać dłużników alimentacyjnych do rejestrów biur informacji gospodarczej

Wzrośnie liczba dzieci pozbawionych alimentów

i o nowelizację prawa alimentacyjnego. – Ale to tylko obietnice. Dług wobec Funduszu Alimentacyjnego to 11 mld zł. Kwota jest niewyobrażalna, ale prawdziwa. Podają ją biura informacji gospodarczej prowadzące rejestry dłużników. To do nich gminy, wypłacające państwowe pieniądze, przekazują

W 2018 r. już 6,5 tys. Polaków ogłosiło upadłość. Od przyszłego roku prawo upadłościowe będzie jeszcze bardziej przyjazne dla dłużników

poprzez zawarcie układu przez dłużnika z wierzycielami – przypominający postępowanie restrukturyzacyjne w przypadku przedsiębiorców. Nie wszystkie zobowiązania podlegają umorzeniu. Długi alimentacyjne, zobowiązania wynikające z rent czy odszkodowań za szkody wynikające z przestępstwa lub wykroczeń

Rząd przyjął nowęlę dot. m.in. usprawnień działania upadłości konsumenckiej

. zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. "Zgodnie z projektem dłużnikowi, który nie jest przedsiębiorcą

Wakacje kredytowe, zmiana oprocentowania kredytu - jakie prawa ma kredytobiorca w batalii z bankiem? [PORADNIK]

skierowana do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które są niewypłacalne. Warunkiem do jej ogłoszenia przez sąd - bo to tam składa się o to wniosek - jest wykazanie, że dłużnik stał się niewypłacalny. Opłata przed sądem za takie postępowanie wynosi 30 zł.  W Polsce coraz

W sprawie upadłości konsumenckiej rząd poszedł od ściany do ściany

Właśnie zaczęłam się zastanawiać, czy aby rządzący, zmieniając przepisy o upadłości konsumenckiej, nie przesadzili. Zadaję sobie pytanie, czy pełne wyrozumiałości podejście do dłużnika kosztem interesu wierzyciela nie będzie zbyt łagodne. Przecież trzeba pamiętać o tym, że ktoś brał kredyty i

Egzekucja alimentów: co czeka osobę, która uchyla się od płacenia?

świadczeń innych niż alimentacyjne wierzyciel nie zostanie również wezwany do poniesienia kosztów korespondencji czy ewentualnych czynności związanych z poszukiwaniem majątku, np. zapytań do ZUS, US. Pokrywa je skarb państwa. Jeżeli uda się odnaleźć majątek dłużnika, koszty tych zaliczek zostaną pokryte

"Pakiet alimentacyjny" po zmianach. PiS wyrzuca kolejne grupy z systemu pomocy. Niepełnosprawni dorośli stracą prawo do alimentów

Zgodnie z rządowym „Pakietem alimentacyjnym” od października 2019 roku alimentacyjny próg dochodowy będzie wynosił 800 zł netto na głowę. W tym roku podwyższono też rentę socjalną należącą się dorosłym niepełnosprawnym w stopniu znacznym. Wynosi teraz 878 zł netto, co oznacza

Niebezpieczne chwilówki najszybszą drogą do pętli zadłużenia. Sprawdź, jak możesz się przed nim uchronić

2250 zł brutto, czyli 1634 zł netto miesięcznie. I tyle właśnie (netto) komornik musi zostawić na koncie. Zasada ta nie dotyczy dłużników alimentacyjnych – im komornik musi zostawić na koncie równowartość 40 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dla wszystkich pensji wyższych od płacy minimalnej

Rosną długi Polaków i niechęć do ich spłacania

osiągnęły wartość 40,9 mld zł. A długi związane z kredytami to 35 mld. Alarmujące są również dane o długu alimentacyjnym. W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor jest ponad 301,3 tys. winnych własnym dzieciom 11,8 mld zł. Trzeba przy tym pamiętać, że te informacje dotyczą jedynie rodziców, których dzieci

Alimenty? Nie płacą setki tysięcy rodziców

Co się takiego stało, że nagle mamy aż taki wzrost alimentacyjnego zadłużenia ? Zadziałała nowelizacja kodeksu karnego. Od 1 lipca nazwiska dłużników trafiają na wszystkie "czarne listy" (nie tylko na jedną wybraną jak wcześniej

Łatwiej zostać bankrutem. Będzie nowelizacja o upadłości konsumenckiej

czwarty polski bankrut to 36-45-latek , ale powoli rośnie też udział dłużników po 56. roku życia. Bankrutka  rekordzistka mieszka na Mazowszu, była zadłużona na ponad 8,3 mln zł. Czytaj też: "Pakiet alimentacyjny" po zmianach. PiS wyrzuca kolejne grupy z systemu pomocy. Niepełnosprawni

Licznik pokaże zaległe alimenty

Kongresu Kobiet. Dziś skuteczność egzekucji alimentów, których dochodzi rodzic, wynosi około 20 proc. Skuteczność postępowań wobec dłużników, za których alimenty płaci państwo (Fundusz Alimentacyjny), to jedynie 8 proc. Średnia wysokość alimentów zasądzanych przez polskie sądy to

ERIF BIG: Długi alimentacyjne Polaków wynoszą ponad 11 mld zł

. W zdecydowanej większości alimentów nie płacą mężczyźni - jest ich 302 tys. (z 10,7 mld zł przeterminowanych zobowiązań), a pań jedynie 17 tys. (z 380 mln zł zaległości). Panowie stanowią więc aż 94% wszystkich dłużników alimentacyjnych, podano również. ERIF Biuro

Chcą się pozbyć, czego się da. Wykazują nawet drapak kota. Tak upadają Polacy

wartości i jego hierarchiczność. Wspomniała Pani, że najczęściej zarządza nieruchomościami. Czy upadłość konsumencka oznacza trafienie na bruk? - Utrata nieruchomości to naturalna konsekwencja ogłoszenia upadłości. Upadłość jest przywilejem, z którego dłużnik może, ale nie musi korzystać i jest to

Polacy nie płacą na "byłe dzieci". Już nawet GUS ostrzega: Będzie gigantyczny problem

wzrosło z 5 mld w 2015 roku do ponad 11,7 mld zł w lipcu tego roku. A liczba (zarejestrowanych) dłużników alimentacyjnych sięga 299 tys. I tu jedna uwaga: te kwoty i liczby dotyczą tylko dzieci, które korzystają z Funduszu Alimentacyjnego (czyli muszą spełnić wymogi dochodowe), a ich niepłacący rodzice są

Pan Jan podżyrował pożyczkę koledze. Teraz sam ją spłaca, bo kolega przestał, choć nieźle mu się wiedzie. Sąd mu nie pomoże

potrąceniach na koncie musi nam pozostać 1634 zł (równowartość najniższego wynagrodzenia netto). Zasada ta nie dotyczy dłużników alimentacyjnych – im komornik musi zostawić na koncie równowartość 40 proc. minimalnego wynagrodzenia. Dla wszystkich pensji wyższych od płacy minimalnej obowiązuje także górny

Rośnie dług alimenciarzy. Tylko państwowy fundusz wypłacił za nich ponad 10 mld złotych alimentów

statystyczny polski dłużnik alimentacyjny? Według biur informacji gospodarczej to mężczyzna (96 proc. spośród alimenciarzy) w wieku 36-45 lat. Jest już ich niemal 116 tys. Łączna wartość ich zobowiązań osiągnęła właśnie 4,4 mld zł. Czterdziestolatkami są też trzej alimenciarze rekordziści. Winni są dzieciom po

Alimenty na dzieci - będą surowsze kary dla niepłacących. Czy dziadkowie też muszą płacić? Kiedy fundusz alimentacyjny?

warunkach, o tyle teraz karalny jest każdy przypadek uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, a więc nawet taki, gdy dziecko nie cierpi z powodu braku alimentów. Alimenty na dzieci - co zamiast udowadniania uporczywości? Zmorą prokuratorów walczących z alimenciarzami był warunek uporczywości, dłużnik

Fundusz Alimentacyjny do poprawki. Kobiety walczą o zmianę kryterium dochodowego

- Mamy tragiczną sytuację matek i dzieci, których ojcowie notorycznie uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. To ogromne zjawisko. Może sięgać nawet miliona dzieci w Polsce - mówiła wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka podczas poniedziałkowej konferencji "Fundusz

Zmiany w 500+. Samotni rodzice szukają sposobu, by nie tracić świadczenia

Jeśli ktoś miał orzeczone alimenty na dziecko, nie musi się martwić. Składa nowy wniosek i dołącza wyrok lub potwierdzoną przez sąd ugodę alimentacyjną i już. Gorzej, jeśli nigdy w imieniu dzieci o alimenty nie wnosił. Od początku sierpnia część spanikowanych rodziców biega z pozwami

Komornik przyjdzie i zabierze - pensję, emeryturę i parę stów z konta. Co wolno komornikowi, a czego nie?

miesięcznie), z czego 60 proc. podlega egzekucji (łącznie dług kredytowy oraz dług alimentacyjny). Po potrąceniach mężczyźnie zostanie więc 2,4 tys. zł. Uwaga! Przy egzekucji alimentów w ogóle nie ma kwoty wolnej, więc przy niższych zarobkach dłużnikowi może zostać mniej niż 1530 zł netto. Jeśli dłużnik

BIG Info Monitor/BIK: Suma długów zwiększyła się o 1,24 mld zł w I kw. br.

konsumentów, wynika z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy BIK. "Suma przeterminowanych zobowiązań zwiększyła się o niecałe 1,24 mld zł, podczas gdy w minionym roku rosła w ciągu kwartału o ponad 2 mld zł. Łączna wartość zaległości Polaków przekroczyła na koniec

Koronawirus zamyka firmy i zabiera pracę. Jak sobie radzić, gdy zaczyna nam brakować pieniędzy na regulowanie zobowiązań?

dłużnikowi (poza sytuacjami takimi jak dług alimentacyjny), jest równowartość płacy minimalnej w danym roku; w 2020 r. jest to 2600 zł brutto, czyli około 1920 zł netto. Wynagrodzenie nie będzie natomiast wcale podlegało egzekucji, jeśli jego wartość nie przekracza najniższej pensji. Najczęściej oprócz

Mają po 18 lat i wielotysięczne długi. Nie swoje, lecz rodziców

jedna z nielicznych historii z happy endem.   Zastanawiające jest to, dlaczego w ogóle pozwano córki dłużnika? Zarządca budynku zapewnił, że to przypadek, "jednostkowe zdarzenie". To nie są przypadki ani pomyłki Tak z kolei uważa Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów. &ndash