alerty w notowaniach

GPW zakwalifikowała 38 spółek do listy alertów, 3 usunęła z tego segmentu

Budowlana Dom, Zremb-Chojnice) przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda. "Zgodnie z § 3 Działu IV szczegółowych zasad obrotu giełdowego w systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu Lista Alertów nastąpi

GPW zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów

Warszawa, 28.03.2018 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakwalifikowała akcje 34 spółek do Listy Alertów, podała Giełda. "Na podstawie Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2

GPW zakwalifikowała 40 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

Rossi) przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda. "Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu lista alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 kwietnia 2019 r." - czytamy w komunikacie

Mostostal Zabrze chce przeprowadzić scalanie akcji w stosunku 2:1

dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów GPW i wrócić do notowań ciągłych. Ostateczną decyzję dotycząca scalenia akcji podejmie walne zgromadzenie spółki. Spółka przypomina, że w związku z zakwalifikowaniem jej

Getin Noble Bank przygotowuje się do procesu scalenia akcji

, aby w chwili jego zakończenia bank przestał być kwalifikowany do segmentu listy alertów GPW, podano również. "W opinii zarządu banku, obserwowany spadek notowań i utrzymywanie się go na poziomach mogących skutkować kwalifikacją do segmentu listy alertów GPW był pochodną

GPW zawiesiła obrót akcjami Coal Energy

/2019, podała giełda. 27 czerwca br. giełda informowała, że akcje 3 emitentów - w tym Coal Energy - przestały być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów. Coal Energy to prywatny producent węgla kamiennego na Ukrainie. Spółka jest notowana na

Cisco: Deficyt specjalistów cyberbezpieczeństwa w Polsce sięgnie 10 tys. w rok

. sprzedaży rozwiązań cyberbezpieczeństwa Cisco w Polsce Mateusz Pastewski wskazał, że połowa alertów o incydentach pozostaje bez odpowiedzi w firmach. "Nie tyle jest to ignorancja, co sytuacja w której każde zastosowane rozwiązanie cyberbezpieczeństwa generuje informacje i

GPW zakwalifikowała 39 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu

kwalifikowane do listy, podała giełda. "Zmiana systemu notowań wynikająca z okresowej weryfikacji i kwalifikacji do segmentu lista alertów nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 1 października 2018 r." - czytamy w komunikacie. Spółki

GPW zmienia zasady kwalifikacji do Listy Alertów i Strefy Niższej Płynności

spółek, która zostanie przeprowadzona na koniec I kw. 2020 r. "Decyzja o obniżeniu progu groszowości w Liście Alertów to w głównej mierze konsekwencja wprowadzenia od 4 marca 2019 r. nowych kroków notowań umożliwiających notowanie instrumentów finansowych z dokładnością do

Petrolinvest zakończy działania w celu usunięcia z listy alertów 30 czerwca

planowanego terminu zakończenia harmonogramu działań jakie spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji spółki do segmentu lista alertów - z dnia 31 marca 2015 roku na dzień 30 czerwca 2015 roku" - głosi komunikat. Petrolinvest koncentruje się na handlu

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

Getin Noble Bank scali akcje i szybko opuści listę alertów

. Widnieją na niej firmy, których notowania miesiącami utrzymują się na groszowym poziomie, konkretnie poniżej 50 groszy. Handel akcjami spółek z listy alertów odbywa w systemie jednolitym z podwójnym fixingiem, czyli jest ograniczony do dwóch momentów w ciągu sesji, podczas których na podstawie złożonych

Petrolinvest zakończy działania w celu usunięcia z listy alertów 24 września

planowanego terminu zakończenia harmonogramu działań jakie spółka zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji akcji spółki do segmentu lista alertów - z dnia 30 czerwca 2015 roku na dzień 24 września 2015 roku" - głosi komunikat. Uchwała w sprawie scalenia akcji

Akcje JHM Development wrócą do systemu notowań ciągłych 2 stycznia

Warszawa, 29.12.2014 (ISBnews) - Akcje JHM Development przestały być kwalifikowane do listy alertów i powrócą do systemu notowań ciągłych 2 stycznia, podała spółka. "Począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2015 roku nastąpi wznowienie

GPW zdecyduje we wtorek czy wznowić notowania akcji Petrolinvestu

'PLPTRLI00018', przestaną być kwalifikowane do segmentu Lista Alertów oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych" - czytamy dalej w uchwale. Petrolinvest podał wcześniej, że uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz GPW harmonogram scalenia akcji, według

Getin Holding dołączył do listy giełdowych "spółek groszowych"

Getin Holding dołączył do listy giełdowych "spółek groszowych"

tym nie będzie też uwzględniany w notowaniach ciągłych. W praktyce oznacza, że zamiast ciągłego podawania kursu spółka będzie wyceniana dwa razy dziennie.  Lista alertów GPW nie ma nic wspólnego z listą ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Getin Holding Grupa Kapitałowa Getin

Mostostal Zabrze zakłada zakończenie scalenia akcji na początku października

mogą inwestować w akcje o wartości poniżej 50 groszy za sztukę. Zdaniem przedstawicieli spółki, po scaleniu akcji przejście do notowań ciągłych będzie już tylko formalnością. Wśród korzyści scalenia akcji spółka wymienia także wyjście z segmentu

GPW zawiesiła obrót akcjami 10 spółek

zawieszone, ponieważ po raz kolejny znalazły się w segmencie rynku regulowanego Lista Alertów oraz ze względu na brak podjęcia przez spółki odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz

GPW zawiesiła obrót akcjami 6 spółek

sprawie zawieszenia obrotem akcji spółek: Ampli w upadłości, Budopol-Wrocław, Clean & Carbon Energy, Ideon, MNI i Regnon w restrukturyzacji. Jak podała GPW, wszystkie te spółki zostały zawieszone, ponieważ po raz kolejny znalazły się w segmencie rynku regulowanego Lista Alertów

GPW zawiesiła Budopol Wrocław, Clean&Carbon Energy, EFH, Ampli i ZM Mysław

. Budopol Wrocław, Clean&Carbon Energy zostały zawieszone do 31 marca 2016 r. (włącznie) z uwagi na zakwalifikowanie akcji po raz ósmy z rzędu do segmentu Lista Alertów oraz brak podjęcia przez te spółki odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości

Infoscan: Istotny spadek kursu akcji nie jest uzasadniony

;Jednocześnie 27 czerwca 2018 r. GPW, po sesji wydała komunikat o okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji do segmentów rynku NewConnect. Zgodnie z nim akcje Infoscan S.A. od 2 lipca 2018 r. zostaną przeniesione do segmentu NC Alert i tym samym do systemu notowań jednolitych. Okresowe kwalifikacje, zgodnie z

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 2:1

serii z liczby 149 130 538 do liczby 74 565 269 sztuk akcji, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego" - czytamy w podjętej uchwale. Wcześniej spółka podawała, że przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli opuścić Listę Alertów i wrócić do notowań

Cisco: Bez cyberbezpieczeństwa nie będzie skutecznej cyfryzacji polskich firm

te potrzeby Cisco rozwija działalność zespołu ekspertów ds. bezpieczeństwa Talos, tworzącego bazę danych o zagrożeniach. Wszystkie nasze produkty z kategorii cyberbezpieczeństwa wykorzystują informacje od Cisco Talos, by lepiej zrozumieć zagrożenia i wysyłać alerty z tym związane w formie powiadomień

Powrót cesarza spekulacji. Na giełdzie znowu handel akcjami Petrolinvestu

alertów. Kurs Petrolinvestu Podczas ostatnich notowań przed zawieszeniem obrotu akcję Petrolinvestu wyceniono na 15 groszy. Po ich scaleniu cena ta wzrosła 16-krotnie - do 2,40 zł za sztukę. W środę przed rozpoczęciem sesji

Getin Noble trafi do grona giełdowych outsiderów. Lista alertów i wykluczenie z indeksu

proc. Dziś jedna akcja wyceniana jest na marne 47 groszy. A takiej sytuacji od pewnego czasu nie toleruje warszawska giełda. Jeśli notowania firmy miesiącami utrzymują się na groszowym poziomie, konkretnie poniżej 50 groszy, trafia ona na tzw. listę alertów. Obecnie w tym

GPW usunęła GetinNoble, GinoRossi, Harper, OpenFinance, Sygnity, TXM z indeksów

. Korekta ta wynika z metodologii indeksów giełdowych, zgodnie z którą w wyżej wymienionych indeksach nie mogą uczestniczyć spółki zakwalifikowane do segmentów Lista Alertów i/lub Strefa Niższej Płynności, podano także. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów

Akcjonariusze Getin Holding zdecydowali o scaleniu akcji w stosunku 4:1

może skutkować zakwalifikowaniem akcji do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach: bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia

Getin Holding zdecydował o scaleniu akcji w stosunku 4:1

średni kurs począwszy od 20 sierpnia 2018 r. utrzymuje się poniżej poziomu 0,5 zł, co może skutkować zakwalifikowaniem akcji do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wyjaśniono także. Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 7 branżach

GPW zawiesiła obrót Point Group od 17 do 28 XI wz. ze scaleniem akcji

ISBnews, że spółką jest zainteresowane wiele funduszy, więc w najbliższym czasie NWZ podejmie decyzję o scaleniu akcji w skali 10:1, by mogła ona zostać wykreślona z "listy alertów". Prezes podkreślał wówczas, że Point Group notuje bardzo dobre wyniki finansowe i może przekroczyć tegoroczną

Petrolinvest dokonał scalenia akcji, GPW wznawia obrót akcjami od dziś

października 2016 r. akcje spółki Petrolinvest S.A. przestaną być kwalifikowane do segmentu 'Lista alertów' oraz będą notowane w systemie notowań ciągłych" - czytamy w komunikacie GPW. Petrolinvest podał wcześniej, że uzgodnił z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz GPW

Ogromne spadki na giełdach. Rynek obawia się nowej pandemii - małpiej ospy?

Indeks Dow Jones (odpowiednik warszawskiego WIG20, czyli skupiający największe amerykańskie firmy notowane na giełdzie) na Wall Street spadł w czwartek o 250 punktów, tj. o 1,27 proc. To kontynuacja spadków z wczoraj, kiedy Dow Jones zanurkował o 3,6 proc. Tak złego dnia na giełdzie w Nowym Jorku

Petrolinvest: Dzień scalenia akcji został ustalony na 25 października

217 akcji o wartości nominalnej 160,00 zł każda, podano również. Spółka złożyła również wniosek do zarządu GPW o wznowienie obrotu akcjami w dniu 26 października oraz zaprzestanie kwalifikowania akcji spółki do segmentu Lista Alertów i notowanie ich w systemie notowań

GPW zmienia segmentację spółek na NewConnect z płynnościowej na fundamentalną

Warszawa, 29.06.2016 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wprowadza nowe segmenty rynku alternatywnego NewConnect: NC Focus, NC Base, NC Alert - od 28 września. Będą one oparte szczególnie o kryteria kondycji finansowej, wypełniania obowiązków

Klienci PKO BP dokonali transakcji na ponad 100 mln zł w kantorze internetowym

kantoru internetowego mogą śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień/alertów SMS, w momencie gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom. Przelewy w EUR i CHF zlecone za pośrednictwem kanałów elektronicznych (serwis internetowy, serwis telefoniczny) są bezpłatne

Usługę kantoru online w PKO BP uruchomiło od jej startu prawie 10 tys. klientów

. Klienci mogą zawierać transakcje po atrakcyjnych kursach i bez opłaty za dostęp do usługi, śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień/alertów SMS, w momencie gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom. W połączeniu z innymi produktami, takimi jak karta wielowalutowa, kantor pozwala

GPW wznowiła obrót akcjami Point Group po ich scaleniu

Warszawa, 01.12.2014 (ISBnews) ? Platforma Mediowa Point Group zakończyła proces scalania akcji, w stosunku 10:1, zaś Giełda Papierów Wartościowych wznowiła dziś jej notowania, poinformowała spółka. ?Na skutek scalenia akcji kapitał zakładowy emitenta

Banki Leszka Czarneckiego szukają dna. Kolejny dzień przeceny na giełdzie

niechlubnej liście. Idea Bank na razie jest dość daleki od podobnej perspektywy. Jedna akcja jest warta 1,82 złote. Indeks WIG-Banki, do którego należą wszystkie banki notowane na GPW, rośnie o 0,36 proc. (11.15). Kontrola działań Komisji Nadzoru Finansowego Jak pisaliśmy też wczoraj w "Wyborczej

Liczba klientów kantoru internetowego PKO BP przekroczyła 100 tys. na koniec IX

transakcji następuje natychmiast, wystarczy mieć przy sobie telefon z aktywną aplikacją IKO oraz - poza kontem osobistym w złotówkach - rachunek walutowy w danej walucie obcej. Klienci korzystający z kantoru internetowego mogą śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień/alertów SMS i push w

Cisco: Małe i średnie firmy muszą poprawić standardy cyberbezpieczeństwa

. W raporcie zaznaczono, że 30% firm z sektora MŚP stwierdziło, że incydenty naruszenia bezpieczeństwa kosztowały je mniej niż 100 tys. USD, a 20% zanotowało straty na poziomie 1 mln - 2,499 mln USD. Małe i średnie firmy notują ok. 5000 alertów związanych z cyberbezpieczeństwem dziennie. Firmy z

BNP Paribas BP rezygnuje z marki Rkantor.com, rozwija platformę FX Pl@net

Warszawa, 03.08.2020 (ISBnews) - BNP Paribas Bank Polska będzie rozwijał usługi walutowe w ramach szybkiej platformy walutowej FX Pl@net. Jednocześnie bank rezygnuje z marki Rkantor.com, podał bank. "Dokonaliśmy przeglądu oferowanych narzędzi i

Qumak ma umowę na prace w porcie Warszawa-Modlin za 8,6 mln zł netto

kategorii II systemu ILS. Odpowiada także za inwestycję w porcie lotniczym Poznań-Ławica, gdzie tworzy oświetlenie nawigacyjne oraz instaluje system ?Ice-Alert", ostrzegający o ryzyku wystąpienia zjawiska śliskości na drodze startowej. W trakcie realizacji jest również kompleksowy system transportu i

PKO BP wprowadził w serwisie transakcyjnym usługę kantoru online

śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień/alertów SMS, w momencie gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom. Przelewy w euro i CHF zlecone za pośrednictwem kanałów elektronicznych (serwis internetowy, serwis telefoniczny) są bezpłatne, podano również. "

Qumak ma umowę z IMiGW -PIB na wykonanie prac dla 6 lotnisk za 24,4 mln zł

systemów pomiarowych parametrów meteorologicznych AWOS na potrzeby meteorologicznej osłony lotnictwa cywilnego na lotniskach w Katowicach, Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi, Szczecinie i Gdańsku oraz automatycznych systemów stanu nawierzchni drogi startowej Ice-alert, dla portów lotniczych w Katowicach

Awbud spodziewa się ponad 300 mln zł przychodów w 2015 r.

, że została usunięta z listy alertów i powróciła do notowań ciągłych na GPW po scaleniu akcji. "Proces scalania akcji przebiegał zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i zakończył restrukturyzację grupy kapitałowej Awbud, która rozpoczęła się w 2013 r. W grudniu zeszliśmy

Awaria w Kredyt Banku. Nie można zalogować się do KB24

O utrudnieniach poinformowali użytkownicy serwisu Alert 24 . To kolejna awaria systemów bankowości elektronicznej w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu padały systemy m.in. mBanku i ING Banku

Przegląd prasy

dystr. w Toruniu o pow. 62,5 tys. m2 --Polityka Insight, N-N: PKB bez PPK byłby o 2 pkt proc. niższy za 10 lat --Citi Handlowy podwyższył prognozę wzrostu PKB do 4,7% r/r w 2019 r. --Notowania złotego mogą mocno się wahać

Przegląd prasy

dywidendy, oczekuje niższej dynamiki sprzedaży --Sprzedaż detaliczna w USA spadła o 0,5% m/m w lutym --Cisco: Polskie firmy dążą do ograniczenia źródeł alertów cyberbezpieczeństwa --ATC Cargo spodziewa się wpływu pandemii na

Przegląd prasy

kw. 2018 --Selvita podzieli się na dwie spółki, obie będą notowane na GPW --GPW zakwalifikowała 40 spółek do listy alertów, 2 usunęła z tego segmentu --Zarząd Stelmet został powołany na nową kadencję w dotychczasowym

Qumak wykona prace modernizacyjne za 12,2 mln zł netto na lotnisku Poznań-Ławica

-miesięcznej gwarancji" - czytamy w komunikacie. Qumakowi powierzono m.in. instalację i konfigurację oświetlenia nawigacyjnego, a także dostawę i instalację systemu Ice-Alert, ostrzegającego o ryzyku wystąpienia śliskości na drodze startowej. Spółka będzie odpowiedzialna za

Wielkie sprzątanie parkietu przed prywatyzacją

proc. Kto musiał się pożegnać z WIG? Najmniejsze spółki z segmentu Minus 5 (kapitalizacja poniżej 5 mln euro) i wpisane na "listę alertów". Okazało się, że na obecność w WIG też trzeba zasłużyć. Teraz władze giełdy idą dalej i relegują słabe spółki także w ogóle z notowań

Przegląd informacji ze spółek

Henryk Kania. Do Listy Alertów będą kwalifikowane akcje spółek, których średni kurs w ostatnim kwartale był niższy niż 10 groszy, a nie jak dotychczas 50 groszy, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Z kolei kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności podlegać

Przegląd prasy

--Grupa Jaguar uplasowała obligacje o wartości niemal 2,7 mln zł --Akcje JHM Development wrócą do systemu notowań ciągłych 2 stycznia --Apogeum słabości złoty osiągnął w okresie świątecznym --BIEC: WWK wzrósł o kolejne 0,6

Przegląd informacji ze spółek

Development przestały być kwalifikowane do listy alertów i powrócą do systemu notowań ciągłych 2 stycznia, podała spółka. Leasing-Experts dokonał przydziału 3 tys. sztuk obligacji serii E, pozyskując z ich emisji łącznie 3 mln zł, podała spółka. Sąd

Przegląd prasy

Banku Millennium: Rozważamy różne rozwiązania, w tym zwrot spreadów Puls Biznesu --ARiMR w niedługim czasie ogłosi kilka dużych, nowych zleceń związanych z modernizacją infrastruktury IT i bezpieczeństwem --Na notowaniach

Przegląd informacji ze spółek

1 zł do kwoty 2 zł. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów GPW i wrócić do notowań ciągłych. Ostateczną decyzję dotycząca scalenia akcji podejmie walne zgromadzenie spółki. Vistal Gdynia w restrukturyzacji otrzymał wezwania do zapłaty

Przegląd informacji ze spółek

, w tym wytwórców OZE, stacji ładowania samochodów elektrycznych i transportu publicznego w 2018 r., podała spółka. Indeks małych spółek sWIG80 urósł już o 13% od początku roku m.in. dzięki temu, że zawodzące wcześniej spółki z tego indeksu notują wyniki zdecydowanie lepsze

Polowanie na tanie bilety. Kiedy kupować i rezerwować, by oszczędzić? Odpowiadają łowcy okazji

; tym lepiej” i warto sprawdzać ceny biletów nawet pół roku przed planowanym wyjazdem. Warto ustawić alerty cenowe w internetowych porównywarkach i biurach podróży, bo dzięki nim na skrzynkę mailową otrzymamy powiadomienie, kiedy cena biletów na nasz wymarzony kierunek osiągnie zakładany poziom

Aforti Holding liczy na poprawę wyników r/r i zakup firmy windykacyjnej w br.

do końca 2018 r. (wobec ok. 400 obecnie). Pozyskanie nowych klientów powinno przełożyć się na wzrost obrotów na platformie wymiany walut do poziomu 1 mld zł rocznie w 2018 r. wobec ok. 85 mln zł w 2015 r. Aforti planuje także rozwój usług o rezerwacje kursów walutowych, alerty dealerskie, a także

Czas na scalenie

, których akcje spadały do poziomu poniżej jednego dolara przestawały być notowane w obrocie giełdowym. Według drugiej definicji spółki groszowe to takie, w których cena za walor nie przekracza 10 groszy. Oznacza to, że z pewnością trafią na Listę Alertów przygotowywaną przez

Przegląd informacji ze spółek

, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 3 lipca. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) niepokoi się spadającą aktywnością inwestorów indywidualnych na warszawskim parkiecie i intensyfikuje działania w celu promocji inwestycji w akcje notowane na swoim parkiecie

GPW zawiesiła notowania Cash Flow, Ampli, Ideon, Clean & Carbon Energy do 31 III

. Decyzje te zostały podjęte z uwagi na zakwalifikowanie akcji tych spółek po raz kolejny z rzędu (w zależności od spółki: od 9. do 12. raz) do segmentu "lista alertów" oraz brak podjęcia przez nie odpowiednich działań zmierzających do usunięcia przesłanek do tej kwalifikacji w przyszłości, podano

Europejskie giełdy, euro i złoty poszły w dół

. Euro traci już 0,5 proc. do dolara i kurs doszedł do 1,27 dol, co bije w wartość złotego. Dolar podrożał do 3,52 zł, frank - 3,68 zł, a euro - 4,47 zł. Mamy kolejną spółkę na GPW wpisaną na tzw. listę alertów - Drewex. Taka decyzja giełdy to efekt uprawomocnienia się

Ten pan nie jest naszym rzecznikiem!

. wysłał fałszywą informację, że z firmy odchodzi dyrektor zarządzający. O godz. 9.30 informację opublikował Internet Wire**, a o 10.13 - Bloomberg**. 15 minut później akcje firmy poleciały na łeb na szyję. Sytuację uratowała giełda Nasdaqu, która zawiesiła notowania i szybko skontaktowała się z firmą. W

Fuzje i upadki - zmiany na polskim rynku finansowym

lat. Giełdę czeka również w tym roku - jeśli zgodzi się na to KNF - scalenie akcji spółki PCGuard, spoczywającej na dnie notowań na tzw. liście alertów z kursem oscylującym między jednym a dwoma groszami.

Petrolinvest ogłasza program naprawczy. Drugi raz na liście alertów

Na listę trafiają firmy, których akcje dłuższy czas utrzymują się poniżej 50 gr za sztukę. W ten sposób giełda chce zrobić porządki ze spółkami, których notowania miesiącami utrzymują się na groszowym poziomie. A akcje "wydobywczego" Petrolinvestu kosztują dziś 21 gr