aleksandra świątkowska

Pandemia na rynku książki. Czy będzie jeszcze co ratować po koronawirusie?

Rynek książki ma od dawna swojego wirusa, który wywołuje poważne choroby. Pandemia tylko ten stan pogłebiła, doprowadzając książkę do stanu zapaści, a księgarzy i część wydawców na skraj bankructwa.

"Dz": Złoty jeszcze pójdzie w górę

analiz w DM TMS Brokers. - Znikają też obawy o zagrożenie opcjami walutowymi, które wpływało na rynek w pierwszej połowie roku - dodaje Aleksandra Świątkowska, ekonomistka PKO PB. - Perspektywa 4 zł za euro staje się coraz bardziej realna - twierdzi Świątkowska

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB sięgnie ok. 3% w I kw. wg analityków

infrastrukturalnych na poziomie centralnym, utrzymanie solidnego popytu inwestycyjnego spółek publicznych, jak również stabilizowanie się sytuacji w gospodarce globalnej" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso

"PB": Frank przez rok będzie górą. Gorzej z euro

- wyjaśnia Aleksandra Świątkowska, ekonomistka PKO BP.

Produkcja przem. w VIII sugeruje wzrost PKB bliżej 4% w III kw. wg analityków

trendu" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Tempo wzrostu produkcji przemysłowej w sierpniu po raz drugi w tym roku negatywnie zaskoczyło i okazało się ujemne

Dynamika wzrostu PKB w III kw. br. może być zbliżona do II kw. wg analityków

; - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Dobre wyniki gospodarki realnej, pomimo recesji w Niemczech, wraz z niską inflacją PPI, a także utrzymującą się pod kontrolą presją płacową oznaczają, że nie zachodzą przesłanki mogące skłonić RPP do zmiany stóp procentowych

Konsumpcja prywatna utrzyma silny wkład do PKB w tym roku wg analityków

ekonomista Banku Pekao Piotr Piękoś. "Szacujemy, że w lipcu, przy dodatkowo pozytywnie wpływających efektach kalendarzowych dynamika sprzedaży detalicznej wzrośnie silniej w kierunku 6,0% - 7,0% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

Wzrost wynagrodzeń będzie bliski 7-8% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

/r do końca br." - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Dynamika wynagrodzeń wzrosła w maju z 7,1% do 7,7%r/r, powyżej rynkowych oczekiwań (7,2%). Struktura

Popyt konsumpcyjny pozostanie głównym motorem wzrostu PKB wg analityków

Ogonek. "Tym samym, obok utrzymujących się solidnych danych dot. produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej oczekujemy stabilizacji dynamiki PKB w II kw. br. ok. 4,5% r/r, tj. w okolicach wyniku z początku roku" - ekonomistka BOŚ Aleksandra Świątkowska

Wzrost zatrudnienia będzie spowalniać w kolejnych miesiącach wg analityków

. Szacujemy, że do końca br. dynamika zatrudnienia obniży się w kierunku 2% r/r" - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Po nieco rozczarowującym marcowym wzroście płac

Sprzedaż detaliczna daje szansę na ograniczenie skali recesji wg analityków

gospodarstw domowych w warunkach niższego wzrostu ich dochodów" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Dalszy wzrost znaczenia sprzedaży tradycyjnej w całkowitej

Inflacja pozostanie poniżej celu w 2019 roku wg analityków

poziomie ok. 2% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "W marcu inflacja CPI wzrosła do 1,7% r/r, z 1,2% r/r w lutym. Roczne tempo wzrostu cen żywności i

Presja płacowa może narastać w 2019 r. wg analityków

w kierunku 2,0% r/r przy stopniowo hamującym wzroście popytu na pracę, w warunkach utrzymującego się znaczącego problemu ograniczeń po stronie podaży pracy" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in

Deficyt budżetowy po lutym sięgnął 46,8 proc. planu

. planu. - Deficyt po lutym ukształtował się na poziomie wyższym niż średni wynik z ostatnich lat (w ujęciu procentowego wykonania całorocznego planu) - przyznają ekonomiści BOŚ Banku Łukasz Tarnawa i Aleksandra Świątkowska. Jako niskie oceniają jednak ryzyko problemów z

Rynek pracy nie sprzyja odbiciu konsumpcji do poziomu sprzed pandemii wg analit.

, ponownie zwiększenie wymiaru etatu powinno poskutkować wzrostem dynamiki płac w okolice 4% r/r, przy cały czas pozytywnym dla płac efekcie wzrostu płacy minimalnej (który przez cały 2020 r. będzie podwyższał dynamikę wynagrodzeń)" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

Rosnące płace nadal wpływają pozytywnie na konsumpcję wg analityków

" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach trwałe przyspieszenie wzrostu płac jest mało prawdopodobne, a ich roczna dynamika będzie się kształtować w okolicach 7%" - główny ekonomista Credit

BOŚ Bank: Po wygranej Trumpa w USA rośnie globalna premia za ryzyko

Warszawa, 09.11.2016 (ISBnews) - W reakcji na wstępny wynik wyborów prezydenckich w USA, według których zwycięstwo odniósł Donald Trump, odnotowano wyraźny wzrost globalnej awersji do ryzyka. Według ekonomistki Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) Aleksandry Świątkowskiej

Konsumpcja prywatna może stopniowo słabnąć w kolejnych miesiącach wg analityków

Banku Aleksandra Świątkowska. "Wyhamowanie tendencji wzrostowych widać jednak w większości kategorii. O ile więc wysoka baza może zawyżać skalę spowolnienia sprzedaży we wrześniu, to dane potwierdzają także, że siła popytu konsumpcyjnego stopniowo słabnie"

Wzrost konsumpcji prywatnej pozostanie na wysokich poziomach w br. wg analityków

spowalniać" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. (ISBnews)

Wzrost wynagrodzeń może przyspieszyć nawet do ok. 9% w 2020 r. wg analityków

przyszłym roku dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw będzie dalej obniżać się poniżej 2,0% r/r, przy dynamice wynagrodzeń utrzymującej się na wysokim poziomie 6,0% - 7,0% r/r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Przeciętne wynagrodzenie w sektorze

Umiarkowany wzrost płac może utrzymać się w kolejnych miesiącach wg analityków

Banku Aleksandra Świątkowska "Dane z kolejnych miesięcy potwierdzają, że mimo napięć na rynku pracy dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw rośnie bardzo umiarkowanie. To jeden z czynników tłumaczących niską inflację bazową (0,5% r/r w maju wobec 0,6% r/r w

Aktywność gospodarcza silnie odbije w III kw. wg analityków

osłabienia dochodów gospodarstw domowych. Przy zapewne trwalszych efektach zmiany konsumpcji (z usług na rzecz towarów), nawet dobre dane z przemysłu czy handlu, nie dadzą pewności co do skali trwalszego (post-pandemicznego) osłabienia aktywności w sektorze usług" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra

Spadek PKB w może sięgnąć ok. 4% r/r w całym 2020 r. wg analityków

2020 r. nie przekroczy 2,5% r/r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. (ISBnews)

Dane za II wskazują na przyspieszenie konsumpcji do ok. 5% w I kw. wg analityków

niedziele, obowiązujące od marca br., będą zapewne ograniczać ten wzrost, stąd zakładamy, że marcowa dynamika sprzedaży detalicznej nie wzrośnie w marcu do dwucyfrowego poziomu" - ekonomistka BOŚ Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi

Nasz deficyt budżetowy na huśtawce

. Ekonomiści BOŚ Banku Łukasz Tarnawa i Aleksandra Świątkowska zwracają natomiast uwagę, że jest ryzyko, że założone w budżecie dochody z podatków pośrednich i podatku od dochodów osobistych (PIT) mogą nie zostać wykonane. - Skala niedoboru nie będzie jednak na tyle wysoka, by stwarzała ryzyko niewykonania

Po danych o produkcji za maj analitycy szacują spadek PKB w II kw. na 8-10% r/r

PKB w II kw. o ok. 8% r/r (nadal ciąży on w kierunku słabszego odczytu). Natomiast biorąc pod uwagę z kolei postępujący proces odmrażania aktywności w gospodarkach europejskich nie są wystarczające do korekty naszej bazowej prognozy" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

Nastąpi dalsze przyspieszenie wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. wg analityków

; - ekonomistka Banku BOŚ Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Po raz pierwszy w historii średnie wynagrodzenie zbliżyło się tak blisko do granicy 5000 zł brutto. Przełamanie tej bariery, w

PKB może skurczyć się nawet dwucyfrowo r/r w II kw. 2020 wg analityków

dane od II kw. będą kluczowe dla nakreślenia trwalszej ścieżki aktywności gospodarczej w nadchodzących kwartałach"- ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. (ISBnews)

RPP nie zmieni poziomu stóp proc. być może do końca 2020 r. wg analityków

dominującym czynnikiem pozostaje bieżąca inflacja. Przewidujemy w naszym scenariuszu inflacyjnym, że inflacja w br. nie przekroczy poziomu 2,0%. W takim scenariuszu stabilizacja stóp procentowych NBP przez cały 2019 r. jest bardzo prawdopodobna" - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

ostrożniejszymi deklaracjami przedsiębiorstw wg raportu NBP dot. koniunktury w sektorze" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "W świetle dzisiejszego komunikatu GUS, produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) odnotowała spadki o 2,7% r/r (przed rokiem wzrost o

PKB w I poł. może być pod negatywnym wpływem epidemii koronawirusa wg analityków

bezrobocia i stabilna dynamika dochodów do dyspozycji, które w II poł. roku powinno wspierać oczekiwane ograniczenie inflacji, - podwyższone wydatki inwestycyjne spółek publicznych" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "W 4Q19 wzrost PKB obniżył się do 3,2% r/r

Stabilizacji inflacji zagraża możliwe wniesienie opłaty drogowej wg analityków

wzrostu ponownie w kierunku 2,0% r/r w pozostałej części 2018 r. przy ponownym, stopniowym wzroście inflacji bazowej oraz cen paliw" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso

Dynamika PKB może sięgnąć 4,4-4,8% r/r w I kw. br. wg analityków

potencjał wyższego tempa wzrostu PKB w I kw. w stosunku do naszej bazowej prognozy 4,4% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Zgodnie z oczekiwaniami tempo

Dane za lutym sugerują wyższy wzrost PKB w I kw. br. wg analityków

roku, ryzyka dla tej prognozy pozostają wysokie" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Dynamika wzrostu produkcji przemysłowej w lutym br. wyniosła 6,9%r/r

Dziura w kasie państwa ciągle rośnie. Ekonomiści uspokajają: budżet nie jest zagrożony

. Ekonomiści BOŚ Banku Łukasz Tarnawa i Aleksandra Świątkowska zwracają uwagę, że w zakresie dochodów podatkowych procentowe wykonanie, choć nieco słabsze w porównaniu z wykonaniem po kwietniu w poprzednich latach, poprawiło się w odniesieniu do wyników marcowych. To w głównej mierze zasługa silniejszego

Dane za XI sugerują umiarkowane spowolnienie wzrostu PKB wg analityków

; - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Dzisiejsze dane GUS to dobry sygnał, pokazujący, że nasza gospodarka ciągle rośnie. Według wstępnych danych GUS, produkcja sprzedana

Dane o produkcji sugerują, że wzrost PKB przekroczył 4% w III kw. wg analityków

% r/r. Dane dot. samego przemysłu póki co wspierają oczekiwania dalszego spowolnienia dynamiki wzrostu PKB w III kw. br. w kierunku 4,0% r/r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska ?Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w

Konsumpcja gosp. domowych może przyspieszyć w III kwartale wg analityków

dynamiki PKB. Nawet jednak oczekując odbicia danych we wrześniu (w części z tytułu efektów sezonowych), dane miesięczne za lipiec ? sierpień wskazują wyraźnie na kontynuację trendu spadkowego dynamiki PKB w kierunku 4,0% r/r w III kw " - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

Aleksandra Świątkowska. "Patrząc na szerszy kontekst danych makro wydaje nam się, że w coraz większym stopniu zbliżamy się do sytuacji podwyższonych wzrostów cen, którym towarzyszyć będzie niższa niż obecnie dynamika PKB. Egzogeniczny wzrost cen surowców i energii może

Dane o sprzedaży detal. wskazują na silny popyt konsumpc. w IV kw. wg analityków

grudniową liczbę dni handlowych oczekujemy obniżenia dynamiki sprzedaży w grudniu w kierunku 5,0% r/r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. (ISBnews)

Wkład konsumpcji gospod. domowych we wzrost PKB pozostanie wysoki wg analityków

przedsiębiorstw, jak np. wolniejszy wzrost zakupów samochodów przez najmniejsze przedsiębiorstwa, czy też bieżących wydatków konsumpcyjnych, które także wpływają na wyniki sprzedaży detalicznej" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Wzrost realnej sprzedaży

Czynniki popytowe spowolnią tempo zatrudnienia w kolejnych mies. wg analityków

spożycia gospodarstw domowych. Kumulacja w połowie br. wypłat transferów społecznych z nawiązką zrekompensuje bowiem ten spadek i przyczyni się do solidnego wzrostu dochodów, także w ujęciu realnym" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. (ISBnews)

Wyhamowanie płac przejściowe, popyt na pracę pozostanie wysoki wg analityków

dynamika zatrudniania wyniesie 3,0% r/r, a w 2017 r. będzie oscylowała wokół poziomu 2,5% r/r" - ekonomistka BOŚ Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Październik, jak się dziś okazało

Wzrost PKB słabnie, w 2016 r. może ukształtować się poniżej 3% wg analityków

czynnikiem przemawiającym za taką prognozą są oczekiwania wyraźnego przyspieszenia dynamiki spożycia gospodarstw domowych" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "

Dane o produkcji w VIII sugerują wolniejszy wzrost PKB w II półr. wg analityków

przedsiębiorstw, przy już wyraźnym wzroście nakładów inwestycyjnych firm w II kw. br." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Po wysokim dwucyfrowym wzroście w lipcu

Tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma się na poziomie sprzed roku wg analityków

spożycia gospodarstw domowych na solidnym poziomie" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wyraźnie wyhamowała w czerwcu do 5,3% r/r (z 7,7% r/r, najsłabiej od lipca 2017). Pozytywnie zaskoczyła za

Dynamika wzrostu PKB w II kw. br. może być zbliżona do 5% r/r wg analityków

kw. Szacujemy natomiast, że w choć w niższej skali niż w l. 2017-2018, budownictwo cały czas będzie solidnie kontrybuowało do wzrostu krajowej gospodarki" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Silne wyhamowanie wzrostu realnej dynamiki sprzedaży

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

podtrzymuje lepsze wyniki krajowej gospodarki i w najbliższym kwartale będzie podtrzymywał są i będą solidne wydatki gospodarstw domowych (silny wzrost dochodów w 2019 r.) i wydatki publiczne w roku wyborczym" - główna ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "

Dziura w kasie państwa skurczyła się. 8 mld zł dołożył NBP

Finansów w zakresie podatków pośrednich, czyli VAT i akcyzy. Trudna sytuacja na rynku pracy przekłada się na ryzyka dla wykonania dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych - komentują ekonomiści BOŚ Banku Łukasz Tarnawa i Aleksandra Świątkowska. Ich zdaniem skala niedoboru wpływów podatkowych nie

Konsumpcja pozostanie głównym motorem wzrostu gospod. w br. wg analityków

niższej liczby dni handlowych oczekujemy wzrostu czerwcowej dynamiki sprzedaży detalicznej do ok. 7,0% r/r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Zgodnie z

Dane za VI sugerują utrzymanie solidnego wzrostu PKB w II kw. wg analityków

produkcji w budownictwie, które w II kw. oscyluje wokół 20,0% r/r, a w I kw. wzrosło do blisko 30,0% r/r. " - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Dzisiejsze dane potwierdzają kontynuację wysokiej aktywności ekonomicznej w firmach przemysłowych oraz budowlanych

Firmy ograniczają inwestycje. Bez nich nie będzie trwałego wzrostu

trzy razy mniejszy niż teraz - podkreśla. Aleksandra Świątkowska, ekonomistka PKO BP, wiąże to też z wypracowanymi w ubiegłym roku - mimo dołka w gospodarce - przyzwoitymi wynikami finansowymi. - Firmy po prostu mogły sobie pozwolić na kontynuację zaczętych inwestycji. To

Dynamika wzrostu płac wyniesie ok. 7% r/r w kolejnych miesiącach wg analityków

; - ekonomistka BOŚ Aleksandra Świątkowska. "Biorąc pod uwagę obecną mocno ?gołębią" retorykę większości członków RPP, a także wyraźnie niższy od oczekiwań odczyt inflacji za luty obniżający jej całoroczną ścieżkę sądzimy, że nie należy oczekiwać podwyżek stóp procentowych w

Inflacja pozostanie poniżej celu 2,5% r/r do końca 2018 r. wg analityków

) oczekujemy, że po wygaśnięciu efektu wysokiej bazy odniesienia z przełomu 2016 i 2017 r., od II kw. 2018 r. dynamika cen paliw ukształtuje się w przedziale 4% - 9% r/r." - ekonomistka BOŚ Aleksandra Świątkowska (ISBnews)

Polskie firmy mają rekordowe 183 mld zł na kontach

się o przyszłość, nie wiedzą, jak głęboki będzie kryzys i jak mocno w nie uderzy. Dlatego nie ryzykują nowych inwestycji. Od kilku miesięcy redukowały liczbę etatów, wyjątkiem był listopad, ale wzrost zatrudnienia o 3 tys. osób można tłumaczyć dobrą pogodą sprzyjającą budownictwu - mówi Aleksandra

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

ukształtować się w przedziale 5,4% - 5,6% r/r, wyraźnie przewyższając oczekiwania oraz i tak już wysoki odczyt PKB za III kw. na poziomie 4,9% r/r" - ekonomistka Banku BOŚ Aleksandra Świątkowska. "Dane wpisują się w nasz scenariusz zakładający pierwszą podwyżkę stóp

Inflacja utrzyma się w okolicach 2% w I kw. 2018 wg analityków

poziomie 1,8% r/r wobec 2,0% r/r w 2017 ." - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Inflacja CPI wyhamowała w listopadzie do 2,1% r/r (rewizja z 2,0% r/r), po

Październikowe dane wskazują na dalszy solidny wzrost PKB w IV kw. wg analityków

kw. br." - ekonomistka Banku BOŚ Aleksandra Świątkowska. "RPP utrzyma stopy procentowe na obecnych poziomach. Z początkiem 2018 r. natomiast, a zwłaszcza po publikacji przez NBP marcowej projekcji inflacji i PKB, Rada może zacząć zmieniać swoją dotychczasową

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4,3% w 2017 r. wg analityków

inwestycji publicznych, jak i stopniowego przyspieszenia dynamiki inwestycji przedsiębiorstw" - główny ekonomistka Banku BOŚ Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Zgodnie z oczekiwaniami

Sprzedaż detaliczna pozostanie stabilna w kolejnej części roku wg analityków

., utrzymującą się bardzo korzystną sytuację dochodową gospodarstw domowychw bazowym scenariuszu oczekujemy dalszego, jedynie powolnego spadku tej dynamiki" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "O ile sierpniowe dane o produkcji potwierdziły, że należy spodziewać

Czerwcowe dane wskazują na niższą dynamikę PKB w II kw. wg analityków

wzrostu sprzedaży detalicznej, wskazującego na korzystną koniunkturę w handlu, co jest spójne z utrzymującą się korzystną sytuacją gospodarczą i dobrymi perspektywami konsumpcji prywatnej" - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze

Tempo wzrostu płac może przewyższać tempo wzrostu zatrudnienia wg analityków

rynku pracy, tylko co najwyżej o jej wolniejszej poprawie" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Opublikowane dziś dane potwierdzają dobrą sytuację na rynku pracy. Jednak pomimo rosnącej inflacji bazowej nie powinny stanowić zbyt silnej presji na zmianę

Silny popyt na pracę utrzyma się, presja płacowa nadal umiarkowana wg analityków

na lokalnych maksimach, to już dynamika w ujęciu realnym osłabła w efekcie wzrostu cen detalicznych, co będzie ograniczało wzrost konsumpcji w trakcie roku" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Opublikowane dziś dane potwierdzają dalszą poprawę

Dane za XII wskazują na płytsze spowolnienie wzrostu PKB w IV kw. wg analityków

publicznych - dają zdecydowanie więcej pewności co do oczekiwań poprawy aktywności gospodarki" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska "W ostatnim kwartale 2016 najprawdopodobniej miał miejsce dołek mini-cyklu gospodarczego i w kolejnych kwartałach spodziewamy się

Spadek dynamiki płac w grudniu powinien okazać się przejściowy wg analityków

; - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Opublikowane dziś dane nie wpłyną na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych w lutym. Pomimo oczekiwanego przyspieszenia inflacji Rada deklaruje utrzymywanie stóp procentowych na obecnych poziomach w kolejnych miesiącach br

Średnioroczna inflacja CPI może przekroczyć 1,5% w 2017 r. wg analityków

poziomu 1,5% r/r, w III kw. 2017 r. zbliży się do 2,0%. Oczekujemy, że w 2017 r. średnioroczny wskaźnik inflacji wyniesie 1,6% r/r wobec poziomu -0,6% w 2016 r " - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in

Dane za III kw. sugerują wzrost PKB za cały rok na ok. 2,4-2,8% wg analityków

Aleksandra Świątkowska. "Sądzimy, że RPP nie zareaguje na te dane. Ewentualną zmianę nastawienia może wprowadzić dopiero brak oznak dalszego osłabienia wzrostu w przyszłym roku" - główny ekonomista banku BGK Tomasz Kaczor "Pomimo

Dane za X sugerują spowolnienie wzrostu PKB do ok. 2-2,5% w IV kw. wg analityków

wzrostu gospodarczego jak i poprawy wyniku PKB w IV kw." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "Opublikowane dziś dane pokazują, że październik przyniósł dalsze

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

ukształtuje się na poziomie 4,2% - 4,3% r/r, lekko osłabiając się w 2018 r., przy generalnie wzroście gospodarczym oscylującym wokół poziomu 4,0% r/r w kwartałach kolejnych" - ekonomistka Banku BOŚ Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi

Wrześniowe dane nadal wskazują na silne ryzyko presji płacowej wg analityków

oczekiwanego obniżenia dynamiki konsumpcji prywatnej pod koniec 2017 r." - ekonomista BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nieznacznie wyhamowała we wrześniu do 4,5% r/r z 4,6% r/r w sierpniu, co było wynikiem zgodnym z naszymi

Rosnący popyt krajowy i zagr. wesprze prod. przemysłową w kolejnych miesiącach

% r/r., pomimo utrzymującej się korzystnej sytuacji cyklicznej" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. Poniżej przedstawiamy najciekawsze wypowiedzi ekonomistów in extenso: "W ostatnich miesiącach w danych z przemysłu uwidocznił

Jaki będzie kurs złotego? Analitycy mają rozbieżne opinie

- oczekuje Bodys. - Nasza waluta wciąż jest niedowartościowana po gwałtownym osłabieniu z początku roku - podkreśla Aleksandra Świątkowska, ekonomistka PKO BP. - A rynki wierzą, że ambitny plan prywatyzacji rządowi się uda. Będziemy mieć wtedy takie sprzężenie: wymiana walut

Dane za lipiec sugerują spowolnienie wzrostu PKB w III kw. wg analityków

. wyników w przemyśle i budownictwie będą bardzo istotne dla weryfikacji założeń dot. skali spowolnienia" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Wzrost produkcji przemysłowej wyniósł w lipcu 10,3% r/r, wobec 6,8% r/r w czerwcu. Zakładaliśmy odbicie do 9,9% r/r

Popyt na pracę będzie nadal rósł, presja płacowa coraz silniejsza wg analityków

dochodów z świadczeń społecznych (baza odniesienia dla dochodów z tytułu programu Rodzina 500+), co z pewnością będzie hamować skalę oczekiwanego obniżenia dynamiki spożycia gospodarstw domowych w przyszłym roku" - ekonomistka Banku BOŚ Aleksandra Świątkowska. "Zgodnie

Tegoroczna inflacja maksimum osiągnie w listopadzie br. wg analityków

utrzymaniu solidnego wzrostu wynagrodzeń, oczekujemy lekkiego zaostrzenia polityki pieniężnej RPP pod koniec 2018 r" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. (ISBnews)

Presja inflacyjna będzie ograniczona do końca 2017 r. wg analityków

kontynuacji w II poł. 2018 r. tak dynamicznego jak obecnie wzrostu cen żywności" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. (ISBnews)

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

kontrybucji zapasów. Podtrzymujemy także póki co prognozę całorocznego wzrostu PKB w br. na poziomie 3,6% r/r przy bilansie ryzyka wskazującym na zdecydowanie wyższe prawdopodobieństwo wyższej dynamiki" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Na razie działa niska

Łódzki Plac Wolności w konkursie Bramy Kraju

przez tygodnik Media i Marketing Polska. Więcej informacji: AMS Aleksandra Nalepa Tel. kom. 507 008 834

Dane za II wskazują na nieco mniejszy optymizm dot. perspektyw gospodarki w 2017

programu ?Rodzina 500+" będzie wygasał). Jednocześnie już silniej odczuwalnym hamulcem poprawy konsumpcji będzie silny wzrost inflacji CPI ograniczający realną siłę nabywczą dochodów gospodarstw domowych" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Biorąc pod

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

sytuacji gospodarczej na świecie. Prognozujemy, że w 2017 r. wzrost PKB przyspieszy do 3,3% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Wzrost PKB w 2016 r. wyniósł 2,8% i był nieco lepszy od oczekiwań, co wg naszych szacunków oznacza, że wzrost w ostatnim

Wrześniowe dane wskazują na wzrost PKB rzędu 4,5-4,7% w III kw. wg analityków

odniesienia, stymulować wzrost dynamiki PKB w III kw. do poziomu 4,5% r/r." - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra Świątkowska. "Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się we wrześniu do 4,3