akwizycji podmiot

Selvita: Na razie mniejsze akwizycje, po wykonaniu strategii - naprawdę znaczące

Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Selvity prowadzi prace dotyczące akwizycji i ocenia, że pierwsze transakcje będą dotyczyły mniejszych podmiotów, o przychodach "bliżej 2 mln euro niż 20 mln euro", poinformowali członkowie zarządu. W późniejszym okresie

TSG jest gotów kontynuować rozmowy nt. akwizycji w Europie w czasie pandemii

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Ten Square Games prowadzi rozmowy z podmiotami, które docelowo chciałby przejąć i skupia się przede wszystkim na rynku europejskim, poinformował prezes Maciej Zużałek. "W przypadku planowanych akwizycji, jesteśmy

Ferro wybiera doradcę ds. akwizycji, chce być bardziej aktywne w tym obszarze

skonsolidowanej EBITDA powyżej 2,5x. Poinformował także, że dobierze optymalny sposób finansowania akwizycji - obecnie nie wyklucza żadnego z nich, w tym emisji akcji. Prezes zastrzegła jednak, że wszystko będzie zależało od warunków nabycia podmiotu, a ten na razie nie jest znany

Famur: Większość akwizycji będzie finansowana ze środków własnych

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Famur zakłada, że większość akwizycji przeprowadzanych w ramach realizacji strategii na lata 2019-2023 będzie finansowana ze środków własnych, poinformował wiceprezes Bartosz Bielak. Poza akwizycją podmiotu z segmentu rozwiązań dla sektora hard

R22 aktywnie pracuje nad akwizycjami, chce zwiększyć ich liczbę r/r

prawdopodobne. W pipeline mamy również kolejne akwizycje w segmencie produktowym, rozszerzające nasze usługi o bardziej zaawansowane produkty" - powiedział wiceprezes Robert Stasik podczas konferencji prasowej. "Celem inwestycji w podmioty typu Appchance jest pozyskiwanie

PHN chce dokonywać kolejnych akwizycji, być może już w 2020 roku

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) spodziewa się finalizacji transakcji nabycia aktywa gruntowego "w dużym mieście" jeszcze w I poł. br. i prowadzi negocjacje nt. nabycia kilku projektów pracujących. Nie jest wykluczone, że akwizycja

PGE prowadzi rozmowy ws. akwizycji w energetyce wiatrowej i ciepłownictwie

przetwarzania odpadów i magazynów energii. "Mamy 550 MW mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych na lądzie, dodamy do tego kolejne 97 MW już niebawem. Jesteśmy też zainstalowani akwizycjami. Dziś prowadzimy rozmowy z różnymi podmiotami, rozglądamy się za projektami"

Selvita wytypowała cele akwizycyjne, liczy na pierwszą transakcję w 2020 r.

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Selvita liczy na zamknięcie akwizycji w tym roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. Do tej pory spółka zidentyfikowała potencjalne cele i jest na etapie "bardzo wstępnych rozmów". "Wierzymy, że

Selvita nie planuje w średnim terminie wypłaty dywidendy ani dual listingu

wzrost organiczny, jak i zwiększanie skali działalności poprzez akwizycje. Celem są zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne - głównie z Europy. "Obecnie rozmawiamy ze spółkami z kraju. Kilkanaście bierzemy pod lupę, ale rozmawiamy z kilkoma" - powiedział

Boryszew nie wyklucza akwizycji w segmencie metale

. Prezes zastrzegł, że nawet jeśli nie dojdzie do zakupu tego konkretnego podmiotu, Grupa Boryszew jest otwarta na akwizycje, szczególnie w obszarze metali Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do

Selvita uplasowała wszystkie akcje serii C, pozyskała 90,6 mln zł

przejęcia, Selvita preferować będzie podmioty uzupełniające portfolio usług w obszarze odkrywania leków (ang. Drug Discovery) oraz usług regulacyjnych (ang. Regulatory Studies). Do końca 2023 r. spółka zamierza zrealizować trzy akwizycje, a pierwszą z nich planuje przeprowadzić jeszcze w tym roku. Na

Vestor DM rozpoczął rekomendowanie Wieltona od 'kupuj' i wyceny 15,3 zł

. "Obecna strategia spółki zakłada również dalszy rozwój poprzez akwizycje (szacujemy, że chcąc zrealizować strategię wzrostu wolumenu do 25 szt. w 2020r. konieczna będzie akwizycja podmiotu o wolumenie produkcji ok. 3-4 tys. szt. rocznie). W naszej opinii, kolejne akwizycje będą możliwe m.in. dzięki

Strategia Aplisens nie wyklucza akwizycji celem poszerzenia asortymentu grupy

: * Dalszy rozwój działalności grupy na poszczególnych rynkach. * Efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego. * Rozszerzenie asortymentu produktów i usług, również poprzez ewentualne akwizycje podmiotów z branży

Selvita liczy na przekroczenie celów zawartych w strategii na lata 2020-2023

nawiązką" - powiedział Sieczkowski podczas wideokonferencji. Członkowie zarządu poinformowali również, że z min. 300 mln zł sprzedaży, założonej na 2023 r., ok. 200 mln zł ma pochodzić z działalności organicznej, a 100 mln zł ze spółek dołączonych w ramach akwizycji

Wasko rozgląda się za możliwościami akwizycyjnymi

sektorze prywatnym, ponieważ ze strony Skarbu Państwa raczej nie należy oczekiwać prywatyzacji. Zakładanym celem potencjalnej akwizycji byłoby przejęcie podmiotu nie uzależnionego od umów sektora publicznego. "Nie jesteśmy tradycyjną spółką informatyczną i w kwestii

PKN Orlen jest zainteresowany wejściem na nowe rynki w segmencie detalu

więcej. "Uważnie obserwujemy rynki zagraniczne i czekamy na potencjalne akwizycje, ale najpierw musi się znaleźć podmiot, który będzie chciał pozbyć się sieci stacji paliw" ? powiedział Leszczyński dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy

Grupa WP nadal szuka odpowiedniego celu do przejęcia za granicą

podmiotów, którymi możemy być zainteresowani" - powiedział prezes. Spółka nie planuje natomiast kolejnych akwizycji w segmencie turystycznym, szczególnie off-line'owym. "Nasza sieć stacjonarna to 400 placówek, a np. TUI ma ich ok. 350. Nie

Famur chce kupić spółkę o 100-200 mln zł przychodów w celu wejścia w HRM

Warszawa, 26.09.2018 (ISBnews) - Grupa Famur chce zrealizować strategiczny cel wejścia na rynek rozwiązań dla sektora hard rock mining (HRM) poprzez akwizycję spółki o przychodach w przedziale 100-200 mln zł i dalszy organiczny rozwój przejętego podmiotu, podała spółka

Selvita planuje 325-375 mln zł inwestycji, chce pozyskać ok. 90 mln zł z SPO

akcji, stanowiących do 15% kapitału, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych, podała spółka. Selvita w opublikowanej dziś strategii na lata 2020-2023 poinformowała, że planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 325-375 mln zł, z czego 150-200 mln zł na przeprowadzenie akwizycji

Famur rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

za 2019 rok, w celu wzmocnienia pozycji finansowej grupy, a także zapewnienia finansowania ewentualnych akwizycji, umożliwiających znaczące zdywersyfikowanie przychodów grupy, w przypadku pojawienia się podmiotów atrakcyjnych pod względem branżowym i finansowym" - czytamy dalej

PZU: Cel 65 mld zł aktywów pod zarządzaniem w 2020 r. wymaga akwizycji

Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że dojście do poziomu 65 mld zł aktywów pod zarządzaniem w 2020 roku nie będzie możliwe bez akwizycji, poinformował prezes PZU Paweł Surówka. PZU jeszcze w tym roku pokaże efekty współpracy z Goldman

PKO BP będzie regularnie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami

związane z naszymi konkurentami" - powiedział prezes odnosząc się do pytań o plany dotyczące akwizycji. W jego ocenie, przejęcie mBanku przez podmiot obecny na rynku polskim będzie "niebanalne, o wysokim stopniu ryzyka" W III kw. 2019 r

PKP Cargo może kupić więcej podmiotów podobnych do słoweńskiego Primol-Rail

Warszawa, 06.12.2018 (ISBnews) - Grupa PKP Cargo może przeprowadzać kolejne akwizycje podmiotów podobnych do słoweńskiego przewoźnika kolejowego Primol-Rail, w celu wzmacniania pozycji na rynkach środkowoeuropejskich, poinformował prezes Czesław Warsewicz

Grupa WP 'intensywnie pracuje' nad kolejnymi akwizycjami w e-commerce

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Grupa WP "intensywnie pracuje" nad kolejnymi akwizycjami w segmencie e-commerce, poinformował prezes Jacek Świderski. "Jesteśmy nadal akwizycyjni, przyglądamy się kolejnym podmiotom. Intensywnie

Kruk chce wypłacać dywidendę, nie rezygnując z dalszych akwizycji i inwestycji

Warszawa, 28.04.2017 (ISBnews) - Kruk chce wypłacać dywidendę i ocenia, że inwestycje oraz akwizycje małych podmiotów na rynkach zagranicznych nie zagrożą tym planom, poinformował członek zarządu Michał Zasępa. Do końca br. Kruk zdecyduje o wejściu na kolejny rynek zagraniczny

Dom Development nie wyklucza kolejnej akwizycji, jednak 'nie szybko'

, by wykrzesać z tej akwizycji jak najwięcej" - powiedział. Wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski dodał, że wpływ Euro Stylu na wyniki w kolejnych okresach najlepiej ilustrują czerwcowe zapowiedzi zarządu, zakładające że nabyty podmiot zapewni 15-proc. wzrost

InteliWISE analizuje rynek pod kątem akwizycji, szczególnie AI dla biznesu

Warszawa, 14.08.2020 (ISBnews/ISBtech) - InteliWISE analizuje rynek pod kątem akwizycji, skupia się na ciekawych dostawcach sztucznej inteligencji dla biznesu, którzy uzupełniliby ofertę grupy, poinformował ISBtech prezes Marcin Strzałkowski. "

R22 chce kontynuować akwizycje w 2020 r. głównie w segmencie hostingowym

Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - R22 prowadzi rozmowy z kilkoma podmiotami w regionie w celu ich przejęcia, ale do końca roku nie planuje ich sfinalizować, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Spółka chce m.in. wejść na nowy rynek i zakupić udziały w kolejnej firmie w kraju w

Herkules nadal uważa akwizycję za najlepszą, ale trudną do realizacji opcję

: wyższe przychody, przejęcie konkurenta, pozyskanie klientów i różne synergie. Uważamy, że akwizycja byłaby najlepszym sposobem na rozwój Herkulesa" - dodał. Wyjaśnił jednak, że obecnie większość podmiotów na rynku może nie być chętna sprzedaży

HEG powoła spółkę HEG Midstream, która w ciągu 3 lat uruchomi wytwórnię LNG

. Wyjaśnił, że potencjalne akwizycje miałyby dotyczyć podmiotów zajmujących się dystrybucją gazu. Hermes Energy Group to firma z polskim kapitałem, działająca na zliberalizowanym rynku gazu w Polsce, jak również na płynnych rynkach energii w Europie. HEG oferuje produkty i usługi

Bowim przygląda się możliwym przejęciom w obszarze sprzedaży detalicznej

przygląda się kilku podmiotom. W tej chwili skupiamy się bardziej na możliwościach akwizycji, ale nie zaniedbujemy inwestycji typu greenfield. Tam, gdzie mamy oddziały i grunty, robione są symulacje odnośnie budowania obiektów, które mogłyby posłużyć również obsłudze klientów detalicznych" - powiedział

Selvita rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 2,38 mln nowych akcji

Selvity są akwizycje. W kręgu zainteresowania spółki znajdują się podmioty z komplementarną ofertą usług oraz te, które mogą przyczynić się do zwiększenia jej skali działalności. Pierwsze transakcje będą obejmowały mniejsze podmioty, o jednostkowych przychodach w przedziale 2-20 mln euro. Wśród kryteriów

Prezes Selvity: Pierwszą akwizycję chcemy zrealizować w 2020 r.

% rocznie (pod względem przychodów) oraz przejęcia podmiotów krajowych oraz z Europy. Pierwszą akwizycję Selvita chce zrealizować w przyszłym roku, poinformował prezes Bogusław Sieczkowski. "Nasza przyszłość to jest rynek światowy. To jest mega ambitne zadanie, natomiast

JSW kończy badanie spółki PBSz, może przeznaczyć 200-300 mln zł na przejęcie

diligence i jeśli spotkamy się w zakresie wyceny chcielibyśmy zrealizować to przejęcie" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej. Celem nowej strategii jest również akwizycja podmiotu, który działa na rynku robót podziemnych, dodał. Grupa JSW

KNF wpisała Assay Management do rejestru zarządzających ASI

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Assay Management został wpisany przez Komisję Nadzoru Finansowego do rejestru zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi, poinformowała spółka. Assay inwestuje głównie w podmioty o wysokim potencjale wzrostu, zamierzające rozpocząć

KNF zatwierdziła prospekt Kruka w zw. z ofertą publiczną obligacji 

spółka może emitować obligacje publiczne. Kruk podał wówczas, że środki pozyskane w ramach programu przeznaczone zostaną na działalność operacyjną lub inwestycyjną podmiotów należących do grupy kapitałowej Kruk lub na refinansowanie zadłużenia spółki lub na finansowanie rozwoju

CDRL ma umowę kredytową z BGK na 10 mln zł na refinans. akwizycji na Białorusi

polskich podmiotów w większości krajów świata, tak na rynkach rozwiniętych, jak i tych uznawanych za bardziej ryzykowne" - powiedział prezes KUKE Janusz Władyczak, cytowany w komunikacie. Połączenie kredytu na akwizycję zagraniczną z ubezpieczeniem inwestycji w KUKE może

Grupa Lotos nie wyklucza wejścia na rynek wydobywczy w USA

producentem ropy na świecie" - powiedział Demski na konferencji prasowej. Nie wykluczył jednocześnie zainteresowania Lotosu potencjalnymi akwizycjami w USA, obok szelfu norweskiego i brytyjskiego, gdzie spółka spodziewa się okazji rynkowych, związanych z wychodzeniem z części

NWZ CI Games zdecydowało o kapitale docelowym na akwizycje lub projekty

zakładowego w granicach kapitału docelowego stworzy możliwość sprawnego, elastycznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla spółki. Środki finansowe pochodzące z emisji akcji w ramach kapitału docelowego zostaną przeznaczone w szczególności na potencjalne akwizycje podmiotów lub aktywów oraz na

Netia jest zainteresowana kolejnymi przejęciami zarówno B2C, jak i B2B

parametry z ubiegłego roku albo lepsze uda nam się osiągnąć w tym roku" - powiedział prezes Andrzej Abramczuk podczas konferencji prasowej. Zwrócił uwagę na niski poziom zadłużenia spółki, który może mieć znaczenie m.in. przy realizacji ewentualnych akwizycji

Stalprodukt złożył wiążącą ofertę na zakup GO Steel Frydek Mistek z Czech

podmiotów w zakresie blach transformatorowych zwiększyłyby się o 50 tys. ton/rok, tj. do łącznego poziomu 150 tys. ton/rok, wzmacniając tym samym pozycję rynkową spółki w jednym z jej głównych segmentów operacyjnych, tj. segmencie blach elektrotechnicznych. Potencjalna akwizycja jest szczególnie ważna z

NWZ CI Games zdecyduje 27 IX o kapitale docelowym na akwizycje lub projekty

podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego stworzy możliwość sprawnego, elastycznego pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla spółki. Środki finansowe pochodzące z emisji akcji w ramach kapitału docelowego zostaną przeznaczone w szczególności na potencjalne akwizycje podmiotów

Ferro wybrało doradcę w zakresie projektów M&A

Warszawa, 20.03.2019 (ISBnews) - Ferro nawiązało współpracę z podmiotem specjalizującym się w doradztwie w zakresie projektów M&A - firmą VCP Polska, podało Ferro. "Współpraca została nawiązana w celu realizacji Strategii F1 w zakresie

GetBack jest otwarty na akwizycje, na razie nie widzi celu przejęcia

emisji ok. 400-500 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na nabywanie portfeli wierzytelności na własny rachunek zarówno w Polsce, jak i za granicą. Spółka zakłada także ewentualne akwizycje podmiotów prowadzących działalność podobną lub komplementarną do działalność GetBack (w przypadku pojawienia się

Apator nadal rozważa akwizycje, transakcja najwcześniej w przyszłym roku

Warszawa, 12.09.2016 (ISBnews) - Apator nadal "rozgląda się" po rynku pod kątem akwizycji, jednak ewentualne transakcje są bardziej prawdopodobne w przyszłym roku, poinformował prezes Andrzej Szostak. "Cały czas się przyglądamy różnym

Grupa Kęty rozważa akwizycje w segmentach wyr. wyciskanych i syst. aluminiowych

Warszawa, 10.02.2016 (ISBnews) - Grupa Kęty rozważa dwa kierunki potencjalnych akwizycji: w Segmencie Wyrobów Wyciskanych przedmiotem zainteresowania są podmioty o przychodach na poziomie do 50 mln euro, a w Segmencie Systemów Aluminiowych - do 20 mln euro, podała spółka

Akcjonariusze DataWalk zdecydują 30 VI o m.in. o programie motywacyjnym

podmiotu, podano także. "Według ogłoszonych przez spółkę projektów uchwał na najbliższe walne zgromadzenie, pod głosowanie akcjonariuszy zostanie poddany program motywacyjny zakładający pulę 1,12 mln jednostek RSU, stanowiących około 25% aktualnej liczby akcji DataWalk

Selvita może osiągnąć 40% wzrostu przychodów w segmencie usług w całym 2019 r.  

. "Mimo tych zwiększonych kosztów udało nam się utrzymać dwucyfrową dynamikę zysku operacyjnego, która wyniosła niemal 12% r/r." - podkreślił. Prezes powtórzył, że strategia spółki składa się z dwóch elementów - rozwoju organicznego i akwizycji. Selvita rozpoczęła już

Asseco 'będzie wierne dywidendzie', może ją ograniczyć jedynie duża akwizycja

Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Asseco Poland pozostanie wierne dywidendzie, ale nie wyklucza jej ograniczenia gdyby pojawiła się ?wielka szansa" w postaci np. dużej akwizycji, ktora dałaby skokowy wzrost i potencjalnie globalne synergie, wynika z wypowiedzi prezesa Adama

IMS nie wyklucza akwizycji na rynku polskim i europejskim

wzrostu grupy będą również dokonywane z rozwagą akwizycje. Obserwujemy pod tym względem rynek polski i europejski" ? napisał Kornacki w liście załączonym do raportu rocznego. Wskazał, że spółkę interesują w pierwszej kolejności podmioty o podobnym modelu biznesowym co IMS

Recykl chce sfinalizować akwizycję producenta wyrobów gotowych w I poł. 2016 r.

akwizycji, ale spodziewa się, że w całości będzie to finansowanie zewnętrzne. "W niedalekiej perspektywie mamy przejęcie zakładu wyrobów gotowych. Nadal rozmawiamy z dwoma podmiotami, to nasi klienci. Nie ma jeszcze decyzji o finansowaniu, ale raczej w całości będzie

GetBack zakończył analizy dotyczące przejęcia podmiotu z branży 

. GetBack, podczas publikacji pod koniec czerwca br. prospektu emisyjnego, związanego z IPO poinformowała, że oprócz rozwoju działalności na rynku polskim, rumuńskim i hiszpańskim jest zainteresowana zwiększaniem skali biznesu poprzez akwizycje podmiotów prowadzących działalność podobną lub komplementarną

Allegro chce kontynuować bardzo szybki wzrost i innowacje, rozważy akwizycje

Warszawa, 21.03.2019 (ISBnews) - Allegro chce kontynuować "bardzo szybki" wzrost biznesu i napędzać go innowacjami, poinformował prezes Francois Nyuits. Wskazał, że firma nadal rozgląda się za potencjalnymi akwizycjami. "Za wcześnie na

ASM Group ocenia, że trend wzrostowy był kontynuowany w III kw.

obranej przez ASM Group strategii międzynarodowej ekspansji. Akwizycja nowych spółek z rejonu DACH okazała się trafionym posunięciem, dzięki czemu możemy dziś śmiało mówić o sobie jako liderze innowacyjnych usług wsparcia sprzedaży w Europie. Także na rodzimym rynku odnotowujemy wzrosty, a to dobry

Torpol stawia w strategii na rozwój organiczny i rynek krajowy

;Strategia nie neguje akwizycji istniejących podmiotów, ale koncentruje się przede wszystkim na kompetencjach budowanych w spółce" - powiedział Grabowski podczas konferencji prasowej. Prezes przypomniał, że strategia traktuje rynek prac kolejowych jako podstawowy, ale zakłada

ASM Group zadebiutuje na głównym rynku GPW w środę

" ? powiedział prezes Adam Stańczak, cytowany w komunikacie. W najbliższej przyszłości ASM Group chce skupić się na akwizycjach podmiotów z obszaru usług wsparcia sprzedaży, które działają zarówno w Polsce, jak i za granicą. "Naszym celem

Paged prowadzi kilka rozmów w sprawie akwizycji

Warszawa, 04.04.2017 (ISBnews) - Paged prowadzi rozmowy w sprawie potencjalnych przejęć, wynika z wypowiedzi prezesa Tomasza Modzelewskiego. Potencjalna finalizacja kolejnej akwizycji mogłaby nastąpić najwcześniej w II półroczu. "Interesują nas

Stelmet: Akwizycja w tym roku obrotowym jest mało prawdopodobna

Warszawa, 23.06.2017 (ISBnews) - Zarząd Stelmetu ocenia, że akwizycja nowego podmiotu w obecnym roku obrotowym (kończącym się 30 września) jest mało prawdopodobna, poinformował wiceprezes Przemysław Bieńkowski. "Z racji, że jest połowa czerwca

Tauron 'rozgląda się' za kolejnymi farmami wiatrowymi do przejęcia

Krynica-Zdrój, 03.09.2019 (ISBnews) - Po akwizycji pięciu farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW należących do grupy in.ventus, Tauron Polska Energia poszukuje kolejnych projektów wiatrowych do przejęcia, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. "

PBKM określi nowe cele dot. liczby przechowywanych próbek krwi w I kw. 2019

Warszawa, 21.11.2018 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) ma listę podmiotów, które może przejąć w ciągu 12-18 miesięcy i chce sfinansować część akwizycji z planowanej emisji akcji. Spółka w I kw. przyszłego roku chce określić cele strategiczne, związane z

PBKM chce sfinalizować akwizycję w I poł. 2018 r., nie rezygnuje z dywidendy

Warszawa, 27.11.2017 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) prowadzi obecnie rozmowy w sprawie przejęcia z 10 podmiotami na różnych rynkach i chce do końca I półrocza 2018 zawrzeć transakcję. Spółka nie wyklucza, że w przypadku dużej akwizycji będzie posiłkować

PBKM nie wyklucza emisji akcji w celu finasowania kolejnych akwizycji

grudniu ub. roku emisji akcji, będzie także posiłkować się długiem bankowym, poinformował prezes Jakub Baran. "Zakup Stemlabu w ubiegłym roku sfinansowaliśmy długiem. Kolejne akwizycje chcemy robić z podniesionego kapitału. Celów akwizycyjnych jest ponad 10. Jesteśmy pewni

Hoist Finance chce się porozumieć ws. nabycia aktywów GetBack do końca br.

Warszawa, 08.11.2018 (ISBnews) - Hoist Finance złożył ofertę nabycia aktywów posiadanych przez GetBack o wartości przekraczającej 1 mld zł, podał podmiot. Obecnie Hoist Finance został wybrany jako preferowany oferent w procesie sprzedaży, otrzymał wyłączność od GetBack i chce

PBKM chce sfinalizować akwizycję w tym roku, nie wyklucza emisji obligacji

korporacyjne podmiotu, w którego zaangażowanie zainteresowany był PBKM nie wyraziły jednak zgody na przeprowadzenie inwestycji. Baran poinformował, że spółka jest w stanie sfinansować ze środków własnych akwizycję o wartości kilku milionów złotych, zaś pod większe przejęcie może

Elemental Holding sfinalizował akwizycję w Finlandii

Holding planuje ponadto drugą akwizycję - we wrześniu spółka z grupy zawarła list intencyjny w sprawie nabycia spółki z branży recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych na terenie Wielkiej Brytanii. "Akwizycja w Finlandii pozwoli nam na rozszerzenie zasięgu

Cognor planuje inwestycje w zwiększenie mocy produkcyjnych

"Dotyczy to rozwoju organicznego, nie myślimy teraz o akwizycji ani o projekcie 'w szczerym polu'. Myślimy o istniejących aktywach i takie projekty są na wysokim stopniu zaawansowania" - wskazał dyrektor finansowy. W II kw. wykorzystanie mocy produkcyjnych w grupie

Grupa Kęty rozważa akwizycję, która stworzy 'czwartą nogę' biznesu

jego słów, oznacza to ewentualną akwizycję podmiotu, którego sprzedaż rozszerzy ofertę dla obecnych odbiorców systemów fasadowych Kęt np. o systemy wentylacyjne czy oświetleniowe. "Strategia to trzy 'duże nogi'. Myślimy być może o czwartej, która by ją uzupełniła

Trans Polonia poszukuje akwizycji, finalizacje możliwe w 2018 r.

odpowiedzialne i na bieżąco prowadzimy prace" - dodał. Pytany o czas ewentualnych akwizycji wskazał, że negocjacje trwają ok. roku, a budowanie finansowania to kolejny okres czasu. "Życzylibyśmy sobie, żeby w przyszłym roku wyłoniły się podmioty, więc realizacja nie w 2017 r

Loyd miał 23 mln zł przychodów w I półr., pracuje nad akwizycjami

Warszawa, 17.08.2016 (ISBnews) - Loyd zanotował 23 mln zł skonsolidowanych przychodów i 70 tys. zł zysku operacyjnego w I połowie 2016 r., podała spółka. Loyd pracuje nad kolejnymi projektami akwizycji innych podmiotów z branży. "Na wyniki w

R22 przejmuje trzy spółki w Rumunii za łączną kwotę 4,2 mln euro

domen, gdzie silna pozycja w TOP3 największych graczy została zdobyta dzięki akwizycji i połączeniu w jeden organizm kilku mniejszych podmiotów. Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz

Wydzielona z Selvity spółka usługowa zakłada akwizycje finansowane długiem

Warszawa, 28.03.2019 (ISBnews) - Wydzielona z Selvity spółka usługowa będzie rozwijała się organiczne oraz poprzez przejęcia i prowadzi obecnie rozmowy z kilkoma podmiotami w tej sprawie. Spółka zakłada, że przejęcia będą finansowane przez banki, nie planuje natomiast emisji

Proces połączenia PKO TFI z Gamma TFI został zakończony

PKO Banku Polskiego kupiła 100% akcji spółki KBC TFI od KBC Asset Management NV za pośrednictwem PKO BP Finat. W marcu tego roku zakończył się proces rebrandingu spółki, w wyniku którego przejęty podmiot zyskał nową nazwę - Gamma TFI. Dopełnieniem procesu akwizycji jest połączenie obu towarzystw

Grupa Kęty może sfinansować potencjalne akwizycje gotówką lub z kredytu

Warszawa, 11.02.2016 (ISBnews) - Grupa Kęty sfinansuje ewentualne akwizycje gotówką lub długiem, nie planuje natomiast emisji akcji ani obligacji, poinformował ISBnews członek zarządu Adam Piela. "Wszystko zależy od wielkości takiego podmiotu [do

AOC Health wzywa do sprzedaży 10,6% akcji PBKM po 66,4 zł za sztukę

ani strategii rozwoju opartej o akwizycje i stały wzrost organiczny. Wzywający planuje prowadzić wobec spółki politykę, której celem będzie budowanie jej wartości poprzez wsparcie i rozwój jej dotychczasowej działalności" - czytamy dalej. Wzywający jest podmiotem

AmRest stawia na nowoczesne formy sprzedaży, szuka nowych podmiotów do przejęcia

Express czy La Tagliatella" - powiedział Mroczyński na konferencji prasowej. Podkreślił, że spółka nie zamierza rezygnować z rozwoju biznesu w sposób skokowy, czyli poprzez akwizycje nowych podmiotów. "Głównym fokusem będą nasze marki, ale

Grupa Kęty może przeznaczyć łącznie 1,25 mld zł na inwestycje w l. 2015-2020

Wyciskanych spółka rozważa akwizycje dotyczące rozwoju dotychczasowych lub nabycia nowych kompetencji w zakresie obróbki profili oraz produkcji komponentów na bazie profili aluminiowych. Potencjalne projekty mogą dotyczyć podmiotów o przychodach ze sprzedaży na poziomie do 50 mln euro

Selvita celuje w strategii na 2020-2023 w osiągnięcie ponad 300 mln zł sprzedaży

podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie średnioterminowym osiągnąć pozycję w TOP 10 wśród przedklinicznych CRO (ang. contract research organisation) na świecie. Cele te Selvita chce osiagnąć dzięki wzrostowi organicznemu i akwizycjom. "W celu zrealizowania strategii

R22 ma 15% udziału w rumuńskim rynku hostingu, docelowo chce mieć 30%

Warszawa, 28.09.2018 (ISBnews) - R22 zawarł umowy nabycia dwóch kolejnych spółek rumuńskich działających pod markami mxHost i xServers, podała spółka. Dzięki realizacji trzech akwizycji o łącznej wartości 5,3 mln euro grupa posiada 15% udziałów w rynku. Jednocześnie R22 planuje

Allegro chce kontynuować bardzo szybki wzrost i innowacje (aktualizacja)

firma nadal rozgląda się za potencjalnymi akwizycjami. "Za wcześnie na podanie wyników, ale powiększamy biznes. Chcemy rosnąć bardzo szybko, ale od nas przede wszystkim zależą innowacje. Jak je dostarczymy, Allegro osiągnie jeszcze większe sukcesy" - powiedział Nuyts

W wezwaniu na akcje Colian złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 walorów spółki

Warszawa, 15.06.2018 (ISBnews) - W wezwaniu na akcje Colian Holding złożono zapisy na sprzedaż 25 955 225 akcji spółki, podał Ipopema Securities, podmiot pośredniczący w przeprowadzeniu wezwania. "Po nabyciu wskazanej liczby akcji po rozliczeniu

Maxcom oczekuje 'bardzo rozsądnego' wyniku w całym bieżącym roku

inwestorów, ale podkreślamy konserwatywne podejście do akwizycji, szczególnie w Europie Zachodniej. Jak znajdziemy podmioty z rozsądnymi oczekiwaniami co do wycen, wtedy będziemy rozważać nie tylko zainwestowanie posiadanych pieniędzy, ale i kredyt" - zaznaczył wiceprezes

Hollywood celuje w pozycję lidera w segmencie usług prania odzieży roboczej

przemysł, czy branża chemiczna otwierają się na takie usługi i potencjał segmentu jest bardzo duży" - powiedział ISBnews Mika. "Obok rozwoju organicznego interesują nas akwizycje. Rozmawiamy z kilkoma podmiotami w Polsce i Niemczech. U zachodnich sąsiadów chcemy

Asseco SEE rozważa dwa przejęcia, ich finalizacja może nastąpić do końca roku

Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Asseco South Eastern Europe (Asseco SEE) ocenia, że do końca roku mogłoby sfinalizować dwa przejęcia: Necomplus - spółki z grupy Asseco oraz zagranicznego podmiotu z branży płatności, poinformował prezes Piotr Jeleński

ASM Group prowadzi rozmowy ws. akwizycji w kraju i za granicą

Warszawa, 14.09.2016 (ISBnews/ISBhandel) - ASM Group planuje w najbliższej przyszłości skupić się na akwizycjach podmiotów z obszaru usług wsparcia sprzedaży, które działają zarówno w Polsce, jak i za granicą, poinformował ISBnews/ISBhandel prezes spółki Adam Stańczak

BGK: Chemet przejął aktywa Altifort GLI SAS we Francji

doświadczenie i najlepsze praktyki stosowane przez GLI Service we Francji z powodzeniem będziemy wdrażać w pozostałych krajach Unii Europejskiej" - powiedział prezes Chemet Ireneusz Popiół, cytowany w komunikacie. Jest to druga akwizycja z udziałem BGK we Francji, która jest

PKO BP chce przedstawić nową strategię w maju, nie wyklucza akwizycji

Warszawa, 07.03.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski zamierza przedstawić w maju nową strategię, która będzie zakładała - oprócz rozwoju organicznego - również akwizycje, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. "Nie chcieliśmy, by nowa strategia była

Master Pharm liczy na przeprowadzenie pierwszych akwizycji w I poł. 2016 r.

rozważanych do sfinansowania kwotą 8 mln zł znajdują się: (i) podmioty posiadające wdrożony i certyfikowany system zapewnienia jakości GMP, gdzie akwizycja umożliwiłaby produkcję w ramach Grupy wyrobów leczniczych, przy czym w ramach powyższej kwoty zostanie sfinansowane nabycie jednego takiego podmiotu, (ii

Sare jest w trakcie pozyskania nowych inwestorów, jednocześnie szykuje akwizycje

Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Sare jest w procesie pozyskania nowych inwestorów, poinformował członek zarządu Krzysztof Zawadzki. Spółka zapowiada również własne akwizycje. "Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przegląd strategiczny i w jego

Groclin: Działalność projektowo-inżynierska da 30-40% przychodów za 2 lata

rozglądamy się za kolejną akwizycją spółki podobnej do CADM. W planach jest pozyskanie podmiotu zagranicznego, najlepiej w Niemczech. Chcemy być blisko naszych odbiorców i celem jest przede wszystkim wykorzystanie relacji z klientami, które nabywana spółka już będzie posiadać. Do tego uzyskamy rozszerzenie

eTravel przejmie Fly Away Travel za ok. 14,2 mln zł, wniosek trafił do UOKiK

wzroście organicznym m.in. poprzez stałe doskonalenie i rozwój narzędzi obsługi klientów, doskonalenie zdolności operacyjnej, jak również sprawnie realizowane akwizycje najciekawszych podmiotów branżowych. Aktualnie jesteśmy na etapie uzyskiwania zgody prezesa UOKiK na przejęcie Fly Away Travel"

DM BDM podniósł wycenę Asseco BS do 33,1 zł, nadal rekomenduje 'akumuluj'

. W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 27,8 zł, w piątek na zamknięciu kurs wynosił 28,98 zł. "Pomimo znacznych wydatków związanych z akwizycją Macrologic oceniamy, że spółka utrzyma swoją zdolność do wypłaty dywidend. Liczymy też, że po zakończeniu integracji obu

Strategia Aplisens zakłada ok. 32 mln zł EBITDA, 142,5 mln zł przychodów w 2022

grupy na poszczególnych rynkach, - efektywne wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego, - rozszerzenie asortymentu produktów i usług, również poprzez ewentualne akwizycje podmiotów z branży, - dalsza automatyzacja

R22 pracuje nad integracją grupy i celuje w dalsze przejęcia, w tym za granicą

przełomie marca i kwietnia. Jednocześnie grupa już pracuje operacyjnie w Kei i oczekuje docelowo szeregu synergii z tytułu tej akwizycji. W segmencie omnichannel communication spółka z grupy - Vercom - rozważa z jednej strony przejęcia podmiotów świadczących usługi komplementarne

Prime Minerals chce mieć własną spółkę handlową w Azji

surowcami" - czytamy w komunikacie. W ramach prowadzonych działań spółka nie wyklucza akwizycji podmiotu istniejącego, którego przedmiot działalności będzie zbieżny z potrzebami Prime Minerals, w tym także zakupu większościowego pakietu akcji lub udziałów w podmiocie

Akcjonariusze PBKM zdecydują 23 listopada o emisji do 946,96 tys. akcji serii L

światowego rynku banków komórek macierzystych spółka zidentyfikowała kilka podmiotów finansowych, zainteresowanych konsolidacją tego rynku. Dlatego jako zarząd zdecydowaliśmy o przeprowadzeniu emisji akcji, z której pozyskane środki chcemy przeznaczyć na finansowanie kolejnych akwizycji spółek o profilu

Po przejęciu Grupy Vertikom, ASM Group szuka dalszych akwizycji za granicą

Warszawa, 14.06.2018 (ISBnews) - Po przejęciu niemieckiej Grupy Vertikom, ASM Group jest zainteresowane kolejnymi akwizycjami za granicą, przede wszystkim w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, poinformował ISBnews prezes Adam Stańczak. W tym celu podejmowane są już dalsze

Active Ownership Fund zwiększył udział w głosach na WZ PBKM do 31,62% z 19,75%

funduszu Active Ownership Fund oraz pośrednio w podmiotach: Active Ownership Capital S.? r.l., Active Ownership Advisors GmbH, Active Ownership Investments Ltd., Tamlino Import & Advisory LP, Tamlino Investments Ltd., znajduje się 1 796 573 akcji spółki PBKM uprawniających do 1 796 573 głosów na walnym