akumulacja brutto

GUS: Wzrost PKB wyniósł 3,9% r/r w III kw. 2019 r. wg II szacunku

brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,4% w III kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,7% (wobec wzrostu akumulacji o 7,1% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,1% kwartał wcześniej). Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,5% r/r w II kw. 2019 r. wg II szacunku

. br. wzrosło o 4,1% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,4%, publiczne - o 3,4% (w I kw. 2019 r. wzrost odpowiednio: +4,4%, +3,9%, +6,4%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o

Jeznach z GUS: Inwestycje rosły wyraźnie w firmach wszystkich wielkości w III kw

poprzedniego) wzrósł realnie o 5,1% r/r w III kw. 2018 r. Urząd wskazał, że w III kwartale 2018 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 6,2% i był wyższy od notowanego w II kwartale 2018 r. (wzrost o 4,4%). Akumulacja brutto

Kwieciński: Inwestycyjny silnik coraz bardziej napędza gospodarkę

wzrost w skali roku wyniósł 6,2% i był wyższy od notowanego w II kwartale 2018 r. (wzrost o 4,4%). Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 14,6% w III kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,9% (wobec wzrostu akumulacji o 4,2

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,7% r/r w I kw. 2019 r. wg II szacunku

4,4% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9%, publiczne - o 6,4% (w IV kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,3%, +4,2%, +4,7%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,2% w I kw

Glapiński podtrzymuje oczekiwanie utrzymania stóp bez zmian do końca kadencji

. br. wzrosło o 4% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9%, publiczne - o 4,7% (w II kw. 2019 r. wzrost odpowiednio: +4%, +4,4%, +3,1%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o

MPiT szacuje wzrost PKB w kolejnych kwartałach nieco niżej niż w I poł. br.

przed rokiem o 5%. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 4,9% w II kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,5% (wobec wzrostu akumulacji o 21% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 8,1% kwartał wcześniej

Jeznach z GUS: Widać poprawę w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw w II kw.

realnie o 1% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5%. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 4,9% w II kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,5% (wobec wzrostu akumulacji o 21% oraz nakładów

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB zwiększył się do 1,6 pkt w I kw. 2020 r.

wyniósł +0,1 pkt proc. (w IV kwartale 2019 r. było to +1,5 pkt proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ neutralny (w IV kw. 2019 r. wyniósł -2,5 pkt proc.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,1 pkt proc. (wobec -1 pkt proc. w IV kwartale 2019 r.)" - podał

GUS: Wzrost PKB spowolnił do 4% w całym 2019 r.

. Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 3% w 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,8% (wobec wzrostu odpowiednio o 10,1% oraz o 8,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,8% wobec 18,2% w 2018 r. Wpływ popytu krajowego

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,9% r/r w IV kw. 2018 r. wg II szacunku

o 4,2% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,3%, publiczne - o 4% (w III kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,2%, +4,5%, +3,6%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 6,2% w IV

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,1% r/r w III kw. 2018 r. wg II szacunku

. br. wzrosło o 4,2% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,5%, publiczne - o 3,6% (w II kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,5%, +4,9%, +3,5%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB zmniejszył się do 2,1 pkt w IV kw. 2019 r.

+1,2 pkt proc. (w III kwartale 2019 r. było to +0,8 pkt proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny i wyniósł -1,3 pkt proc. (w III kw. 2019 r. wyniósł -0,7 pkt proc.). W konsekwencji wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB był ujemny i wyniósł -0,1 pkt proc. (wobec +0,1 pkt proc

Emilewicz: Sektor prywatny będzie silnikiem inwestycyjnym gospodarki

był wyższy niż przed rokiem o 4,1%. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,4% w III kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,7% (wobec wzrostu akumulacji o 7,1% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 9,1% kwartał

GUS: Wzrost PKB przyspieszył do 5,1% w całym 2018 r.

o 4,9% w 2017 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,3%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,5% (w 2017 r. wzrost odpowiednio: 4,5% i 4,9%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 9,2% w 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,1% r/r w II kw. 2018 r. wg II szacunku

% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,9%, publiczne - o 4,4% (w I kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,5%, +4,8%, +3,6%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 4,9% w II kw. 2018

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,1% r/r w IV kw. 2017 r. wg II szacunku

%, +1,9%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 8,8% w IV kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 11,3% (wobec wzrostu akumulacji o 3,3% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 3,3% kwartał wcześniej

Emilewicz: Wzrost PKB powinien utrzymać się powyżej 5% r/r w IV kwartale

notowanego w II kwartale 2018 r. (wzrost o 4,4%). Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 14,6% w III kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,9% (wobec wzrostu akumulacji o 4,2% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 4,7% kwartał

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB zmniejszył się do 3,1 pkt w III kw. 2019 r.

+0,8 pkt proc. (w II kwartale 2019 r. było to +1,5 pkt proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny i wyniósł -0,7 pkt proc. (w II kw. 2019 r. wyniósł -0,2 pkt proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,1 pkt proc. (wobec +1,3 pkt proc. w II

Kwieciński: Będziemy czwartą gospodarką w OECD pod względem wzrostu PKB w br.

. Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2019 roku o 4,7% r/r wobec 4,9% wzrostu r/r w poprzednim kwartale, a nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 12,6% (wobec wzrostu akumulacji o 6,1% oraz

GUS: Wzrost PKB wyniósł 5,2% r/r w I kw. 2018 r. wg II szacunku

ogółem w I kw. br. wzrosło o 4,5% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,8%, publiczne - o 3,6% (w IV kw. 2017 r. wzrost odpowiednio: +4,9%, +5%, +4,8%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym

Kwieciński oczekuje wzrostu PKB o ok. 4% lub nieco powyżej w I kw. i całym 2019r

. Spożycie ogółem w IV kw. ub.r. wzrosło o 4,2% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,3%, publiczne - o 4% (w III kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,2%, +4,5%, +3,6%). Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 6,2% w IV kw. 2018 r

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB zwiększył się do 4,5 pkt w II kw. 2019 r.

+1,5 pkt proc. (w I kwartale 2019 r. było to +1,6 pkt proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny, lecz w mniejszej skali niż w I kw. 2019 r. i wyniósł -0,1 pkt proc. (w I kw. 2019 r. wyniósł -1,1 pkt proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB wzrósł do 5,9 pkt w IV kw. 2017 r.

przyrostu rzeczowych środków obrotowych (-0,4 pkt proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +2,4 pkt proc. (wobec +0,6 pkt proc. w III kwartale 2017 r.). W IV kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4,9% r/r w III kw. 2017 r. wg II szacunku

domowych - o 4,8%, publiczne - o 1,9% (w II kw. 2017 r. wzrost odpowiednio: +4,2%, +4,9%, +2,1%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,3% w III kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3% (wobec wzrostu

Emilewicz: Podstawy wzrostu PKB stabilne, inwestycje rosną szybciej od oczekiwań

był wyższy od notowanego w II kwartale 2018 r. (wzrost o 4,4%). Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 14,6% w III kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,9% (wobec wzrostu akumulacji o 4,2% oraz nakładów brutto na środki

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB spadł do 3,8 pkt w III kw. 2017 r.

wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych, przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,6 pkt proc. (wobec +2 pkt proc. w II kwartale 2017 r.). W III kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB zmniejszył się do 4 pkt w I kw. 2019 r.

. "Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,6 pkt proc. (w IV kwartale 2018 r. było to +1,9 pkt proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny i wyniósł -1,1 pkt proc. (w IV kw. 2018 r. wyniósł -0,3 pkt proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost

GUS: Wzrost PKB wyniósł 3,9% r/r w II kw. 2017 r. wg II szacunku

. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 11,5% w II kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 0,8% (wobec wzrostu akumulacji o 5,2% oraz spadku nakładów brutto na środki trwałe o 0,4% kwartał wcześniej). Eksport wzrósł (w ujęciu

GUS: Wzrost PKB sięgnął 3,1% r/r w II kw., przy wzroście popytu krajowego o 2,4%

wolniejszy wobec notowanego w I kwartale (4,1%). Wpłynął na to spadek akumulacji oraz zbliżony do zanotowanego w I kwartale wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,5% wobec 3,4% w I kwartale" - czytamy w komunikacie. Akumulacja brutto w II kwartale 2016 r. zmniejszyła się o

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB wzrósł do 5,4 pkt w II kw. 2017 r.

neutralnego wpływu w I kwartale 2017 r.) co, przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,9 pkt proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +2 pkt proc. (wobec +0,7 pkt. proc. w I kwartale 2017 r

Kwieciński z MR: Wzrost PKB bliski 4,9% r/r w IV kw., inwestycji - ok. 5-6%

wzrostu PKB wyniosło 4,4% wobec 2,9% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,3% w III kw. 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 3,3% (wobec wzrostu akumulacji o 11,6% oraz nakładów brutto na

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB zmniejszył się do 4,7 pkt w IV kw. 2018 r.

proc., podobnie jak w III kwartale 2018 r. Przyrost rzeczowych środków obrotowych był neutralny (0 pkt proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +1,7 pkt proc. (wobec +2,7 pkt proc. w III kwartale 2018 r.). W IV kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB wzrósł do 3,9 pkt w I kw. 2017 r.

PKB był neutralny (wobec -2,8 pkt proc. w IV kwartale 2016 r.), co - przy pozytywnym wpływie przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+0,7 pkt proc.) - przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +0,7 pkt proc. (wobec -0,5 pkt proc. w IV kwartale

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB zwiększył się do 6 pkt w III kw. 2018 r.

rzeczowych środków obrotowych (+1 pkt proc.), przełożyło się na dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB, który wyniósł +2,7 pkt proc. (wobec +0,8 pkt proc. w II kwartale 2018 r.). W III kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy, który wyniósł -0,9 pkt proc. (wobec

GUS: Wzrost PKB spowolnił do 3% r/r w I kw., przy wzroście popytu kraj. o 4,1%

transporcie i gospodarce magazynowej wzrosła o 2,4%. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była wyższa o 18,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r." - czytamy dalej. Akumulacja brutto w I kwartale 2016 r. wzrosła o 8,1% r/r, w tym nakłady

GUS: Wzrost PKB przyspieszył do 4,6% w całym 2017 r.; konsensus: +4,5%

% w 2016 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,2%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,8% (w 2016 r. wzrost odpowiednio: 3,4% i 3,9%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 6,4% w 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB zmniejszył się do 4,6 pkt w II kw. 2018 r.

rzeczowych środków obrotowych (+0,2 pkt proc.), przełożyło się na dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB, który wyniósł +0,9 pkt proc. (wobec +2,8 pkt proc. w I kwartale 2018 r.). W II kwartale br., po negatywnym wpływie eksportu netto w I kwartale 2018 r. (-1,2 pkt proc.), zanotowano pozytywny wpływ

Rozkrut z GUS: Wzrost inwestycji w II kw. oznacza przełamanie spadkowego trendu

obrotowych (+1,9 pkt proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł +2 pkt proc. (wobec +0,7 pkt proc. w I kwartale 2017 r.). Natomiast wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +5,4 pkt proc. (wobec

GUS: Wzrost PKB to 3,9% r/r w IV kw., przy wzroście popytu kraj. o 3,2% (aktual)

transporcie i gospodarce magazynowej zmniejszyła się o 0,1%. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej była niższa o 0,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r." - czytamy dalej. Akumulacja brutto w IV kwartale 2015 r. wzrosła o 5,4% r/r (wobec 4

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB wzrósł do 6,4 pkt w I kw. 2018 r.

rzeczowych środków obrotowych (+1,9 pkt proc.), przełożyło się na pozytywny wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB, który wyniósł 2,8 pkt proc. (wobec 1,5 pkt proc. w IV kwartale 2017 r.). W I kwartale br. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -1,2 pkt proc

GUS: Popyt krajowy wzrósł o 2,9% r/r w III kw., jego wpływ na PKB: 2,8 pkt proc.

wyniósł 4,1% (wobec 3,4% w II kwartale br.) oraz, mniejszy niż w II kwartale, spadek akumulacji brutto o 1,7% (spadek o 2,8 % w II kwartale br.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 3,9% w skali roku i było wyższe niż w II kwartale 2016 r. (3,3 %). Na spadek akumulacji brutto w III

GUS: Wzrost PKB to 3,9% r/r w IV kw., przy wzroście popytu krajowego o 3,2%

dalej. Akumulacja brutto w IV kwartale 2015 r. wzrosła o 5,4% r/r (wobec 4% r/r kwartał wcześniej), w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,9% (wobec wzrostu o 4,6% r/r kwartał wcześniej). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu

GUS: Wzrost PKB to 3,5% r/r w III kw., przy wzroście popytu krajowego o 3,2%

porównaniu z analogicznym okresem 2014 r." - czytamy dalej. Akumulacja brutto w III kwartale 2015 r. wzrosła o 4% r/r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,6%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach

GUS skorygował wzrost PKB za 2016 r. do 2,9% z wcześniejszych 2,7%

1,7%. Popyt krajowy wzrósł po rewizji o 2,2%. Akumulacja brutto zmniejszyła się o 1,9% według zrewidowanych danych w 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 7,9% (bez zmian wobec poprzednich szacunków). Eksport wzrósł o 8,8% w 2016

GUS: Wzrost PKB spowolnił do 2,8% w całym 2016 r.; konsensus: +2,7%

% w 2015 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 3,6%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,6% (w 2015 r. wzrost odpowiednio: 3% i 3,2%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 0,3% w 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o

BOŚ: Tempo wzrostu PKB sięgnie 4,5% r/r, inwestycje wzrosną o ok. 4% w III kw.

mieszkaniowego oczekujemy utrzymania wyższej kontrybucji także w 2018 r." - czytamy dalej. Według GUS, nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 0,8% (wobec wzrostu akumulacji o 5,2% oraz spadku nakładów brutto na środki trwałe o 0,4% kwartał wcześniej) w II kw. br

Kościński: Wzrost PKB w tym roku wyniesie przynajmniej 3,7%

krajowy wzrósł realnie o 3,8% wobec wzrostu o 5,3% w 2018 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9% (w 2018 r. wzrost odpowiednio: 4,1% i 4,3%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 3% w 2019 r., w tym

Lada chwila w Polsce będzie kryzys? Cztery sygnały, że spowolnienie gospodarcze zbliża się wielkimi krokami

rośnie na razie całkiem szybko tylko dlatego, że firmy kupują na zapas. Teraz akumulacja brutto wzrosła o 57,3 proc. w ciągu roku, co przełożyło się na pozytywny wpływ zapasów na gospodarkę w wysokości 7,7 pkt. proc. To najwyższy poziom w historii danych. Liczby? W ubiegłym kwartale zapasy wzrosły o 65,7

GUS: Wpływ popytu krajowego na PKB wyniósł 2,4 pkt proc. w IV kw. 2016 r.

wcześniej, wpływ spożycia publicznego wyniósł +0,5 pkt proc. wobec +0,8 pkt kwartał wcześniej. Wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł -0,2 pkt proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wobec -0,3 pkt kwartał wcześniej. Wpływ

GUS: Wzrost PKB sięgnął 3,6% r/r w I kw., przy wzroście popytu krajowego o 2,6%

. "Wpływ na to miał niewielki spadek akumulacji oraz niższy niż w IV kw. ub.r. wzrost spożycia ogółem, który wyniósł 3,1% wobec 3,8%. W takim samym tempie (3,1%) rosło spożycie w sektorze gospodarstw domowych. Po wysokim realnym wzroście akumulacji brutto w poprzednim roku, w I kw. br. zanotowano jej

GUS: Wzrost PKB wyniósł 4% r/r w I kw. 2017 r. wg II szacunku

3,9% (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,7%, publiczne - o 1% (w IV kw. 2016 r. wzrost odpowiednio: +3,1% i 4,5%, -0,2%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zmniejszyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5,2% w I kw

Rozkrut z GUS: Wzrost PKB wyniósł ok. 5% r/r w IV kw. 2017 r.

. Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 6,4% w 2017 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 5,4% (wobec spadku odpowiednio o 1,9% oraz o 7,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18% wobec 18,1% w 2016 r. Wartość dodana brutto w

GUS skorygował dane o spadku nakładów brutto na środki trwałe do 7,9% w 2016 r.

danych (niewyrównanych sezonowo), akumulacja brutto w ub.r. spadła o 1,8% wobec spadku o 0,2% szacowanego w lutym. GUS podał dziś, że spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w ub.r. o 3,8% - wcześniej wzrost ten szacowany był na 3,6%. Z kolei wzrost spożycia w sektorze

MR: Wzrost PKB spowolni w 2020 roku, ale przekroczy 3% r/r

. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,8% wobec wzrostu o 5,3% w 2018 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9% (w 2018 r. wzrost odpowiednio: 4,1% i 4,3%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 3% w 2019 r

GUS: Wzrost PKB wyniósł 2,7% r/r w IV kw. 2016 r. wg II szacunku

domowych - o 4,2%, publiczne - o 2,7% (w III kw. 2016 r. wzrost odpowiednio: +4,1% i +3,9%, 4,9%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zmniejszyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 0,8% w IV kw. 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,8% (wobec spadku

GUS: Wzrost PKB przyspieszył do 3,6% w całym 2015 r.; konsensus: +3,5%

% w 2014 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 3,2%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,1% (w 2014 r. wzrost odpowiednio: 3,1% i 2,6%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 4,2% w 2015 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe - o 6,1

GUS: Wzrost PKB sięgnął 3,3% r/r w II kw., przy wzroście popytu krajowego o 3,3%

wyniósł 3,3% (wobec 2,6% kwartał wcześniej), podkreślił GUS. "W II kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto wzrósł w takim samym tempie jak popyt krajowy (o 3,3% w skali roku). Wpłynął na to wzrost akumulacji o 5,2% oraz wzrost spożycia ogółem o 2,9%. W II kwartale 2015 r

BOŚ: Inwestycje wzrosną do 5% r/r w II poł. 2017 roku, 8% r/r w 2018 r.

wzrostu akumulacji o 5,2% oraz spadku nakładów brutto na środki trwałe o 0,4% kwartał wcześniej) w II kw. br. (ISBnews)

Jeznach z GUS: Polska nadal wśród państw UE o najwyższym tempie wzrostu w II kw.

o 3,1% r/r w II kw. br. W II kw. 2016 r. spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło w tempie 3,3 % w skali roku i było nieznacznie wyższe niż w I kwartale 2016 r. (3,2 %). Po wysokim realnym wzroście akumulacji brutto w I kwartale 2016 r. (8,1 %), w II kwartale br

GUS: Wzrost PKB sięgnął 3,1% r/r w IV kw, przy wzroście popytu krajowego o 4,6%

gospodarce magazynowej wzrosła o 0,2%. Wartość dodana brutto w działalności finansowej i ubezpieczeniowej wzrosła o 10,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r." - czytamy dalej. Akumulacja brutto w IV kwartale 2014 r. wzrosła o 8,5% w porównaniu z analogicznym okresem

Morawiecki: Wzrost PKB będzie 'bardzo solidny' i przekroczy 3% w 2017 r.

krajowy wzrósł realnie o 2,8% wobec wzrostu o 3,4% w 2015 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 3,6%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,6% (w 2015 r. wzrost odpowiednio: 3% i 3,2%). Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 0,3% w 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o

GUS: Wzrost PKB sięgnął 3,3% r/r w III kw, przy wzroście popytu krajowego o 4,9%

. Akumulacja brutto w III kwartale 2014 r. wzrosła o 12,0% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,9%. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 18,8% wobec 18,0% przed rokiem

Polityczny PIT PiS-u. Lewica pomoże przegłosować nowy ład?

wolnej, zrekompensowane wyższymi stawkami podatkowymi, obniży klin podatkowy dla nisko zarabiających. Dziś zarabiający brutto 3000 zł miesięcznie dostaje „na rękę” 2202,72 zł, a pracodawcę kosztuje 3614,40 zł. Tym samym „klin podatkowy” to 1411,68 zł. Jeżeli kwota wolna zostanie

Ile jest wody w ropie Orlenu? Intrygujący i kosztowny problem

ASTM wprowadzonego w marcu 2008 r. aneksem podpisanym na wniosek PKN Orlen" - wyjaśnił nam PERN.  Problem w tym, że te standardy różnią się oznaczaną zawartością wody. Według rosyjskiej normy GOST jest jej mniej, a według amerykańskiej ASTM więcej w tej samej ilości surowca brutto (wraz z

GUS: Wzrost PKB przyspieszył do 3,3% w całym 2014 r., zgodnie z oczekiwaniami

odpowiednio: 1,3% i 1,1%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 11,6% w 2014 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe - o 9,4% (wobec spadku o 3,7% oraz wzrostu o 0,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 19,6% wobec 18,8

Skiba z MF: Inwestycje będą drugim motorem wzrostu PKB w 2017 r.

. W 2016 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,8% wobec wzrostu o 3,4% w 2015 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 3,6%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,6% (w 2015 r. wzrost odpowiednio: 3% i 3,2%). Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 0,3% w 2016 r., w tym nakłady brutto na

Arak z PIE: Wzrost PKB spowolni do ok. 4% w 2019, w okolicach 3% w 2020

wzrostu o 4,9% w 2017 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,3%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,5% (w 2017 r. wzrost odpowiednio: 4,5% i 4,9%). Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 9,2% w 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3% (wobec wzrostu odpowiednio o

Belka: Spadek inwestycji w I kw. to zjawisko przejściowe

centralny. Decyzja ta była zgodna z oczekiwaniami analityków. Stopa lombardowa wynosi więc nadal 2,5%, stopa depozytowa - 0,5%, a stopa redyskonta weksli - 1,75%. Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), akumulacja brutto w I kwartale 2016 r. wzrosła o 8,1% r

Morawiecki: Wolniejszy wzrost PKB w Polsce to część ogólnoeuropejskiego trendu

pozytywnego wpływu przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,1 pkt proc.), przełożyło się na negatywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,3 pkt proc. (wobec -0,5 pkt proc. w II kwartale 2016 r.), podał także Urząd. (ISBnews)

Leszczyńska z GUS: Na rewizję PKB za 2015 r. wpłynęło m.in. saldo handlu zagr.

sektorze instytucji rządowych i samorządowych - o 2,3% (wobec odpowiednio 4,1% rok wcześniej). Popyt krajowy zwiększył się o 3,4% w 2015 r. wobec wzrostu o 4,7% w 2014 r. Akumulacja brutto zwiększyła się w 2015 r. o 4,9% po wzroście o 12,8% rok

Kwieciński: Środki unijne już płyną, ich wpływ na PKB uwidoczni się stopniowo

stosunku do notowanego w II kwartale tego roku (-0,9 pkt proc.) co, mimo pozytywnego wpływu przyrostu rzeczowych środków obrotowych (+1,1 pkt proc.), przełożyło się na negatywny wpływ akumulacji brutto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -0,3 pkt proc. (wobec -0,5 pkt proc. w II kwartale 2016 r

Zysk netto Komputronika wzrósł r/r do 13,25 mln zł w r. obrotowym 2016

kanale e-commerce) oraz odnosiła sukcesy w innych kanałach sprzedażowych" - napisał prezes Wojciech Buczkowski w liście załączonym do raportu rocznego. Marża brutto Grupy zwiększyła się w ostatnim roku obrotowym do 9,7% z 8,5% rok wcześniej, podano także w raporcie

FPP i Lewiatan: Gospodarka straciła 79,3 mld zł przez restrykcje zw. z epidemią

przedsiębiorstw - zatrudniających miliony pracowników. Dobrze, że tarcza finansowa ma częściowo bezzwrotny charakter udzielanego wsparcia. Należy uznać to za właściwy kierunek działania ? nadmierna akumulacja zobowiązań finansowych przez firmy w obecnym czasie poważnie utrudniałaby powrót do ich normalnego

Przegląd informacji ze spółek

164,7 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w przetargu na "Budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule 'zaprojektuj i wybuduj'", podał Mirbud. Archicom Polska, spółka zależna Archicomu, zawarła umowę

NBP: Majątek gosp. domowego to średnio 263,6 tys. zł, 58% średniej strefy euro

zamieszkania, zaś aktywa finansowe mają dużo mniejsze znaczenie w procesie akumulacji majątku. Relatywne znaczenie aktywów finansowych w majątku gospodarstw domowych w Polsce jest dodatkowo wyraźnie mniejsze (8,5% majątku brutto) niż w strefie euro (17,8%), wskazano także. NBP

Wzrost PKB wyniesie ok. 5% w całym 2018 r. wg analityków

sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem, i był wyższy niż przed rokiem o 5,7%. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 14,6% w III kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki

Przegląd prasy

--Rozkrut z GUS: Największy wpływ na PKB w 2017 miały spożycie i akumulacja brutto --GUS: Penetracja telefonii komórkowej spadła r/r do 137,6% na koniec 2017 r. --EJT Investment zapowiada zwiększenie mocy produkcyjnych w spółce Tarczyński

Wzrost PKB będzie wyhamowywać w II półr., w całym 2018 r. - ok. 5% wg analityków

5%. Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 4,9% w II kw. 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 4,5% (wobec wzrostu akumulacji o 21% oraz nakładów brutto na środki trwałe o 8,1% kwartał wcześniej

Pierwszy kwartał bez rozczarowania - PKB wzrósł o 3 proc.

. Zamiast inwestować, firmy odbudowywały zapasy. Akumulacja brutto (ta kategoria obejmuje inwestycje i zapasy) wzrosła o 2,4 proc. Nasze wydatki jednak nie zawiodły - w ujęciu rocznym konsumpcja zwiększyła się o 2,2 proc. To lepiej niż w końcówce 2009 roku

Dynamika PKB w IV kw. poniżej 5%, w tym roku spadnie poniżej 4% wg analityków

. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,3%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,5% (w 2017 r. wzrost odpowiednio: 4,5% i 4,9%). Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 9,2% w 2018 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,3% (wobec wzrostu odpowiednio o 6,2% oraz o 3,9% rok

Dynamika płac może spowolnić do poziomów ujemnych w br. wg analityków

zatrudnienia (poprzez zwolnienia lub nieprzedłużanie umów czasowych) lub zmniejszeniem wymiaru etatu. Jednocześnie widać spadek dynamiki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto). Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 5285,01 zł i była wyższa od przeciętnego wynagrodzenia wypłaconego w

Dane za 2017 pozwalają liczyć na ponad 4% wzrostu PKB w 2018 r. wg analityków

w 2017 r. wobec ,9% wzrostu w poprzednim roku. W 2017 r. W 2017 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 4,7% wobec wzrostu o 2,2% w 2016 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4,2%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 4,8% (w 2016 r. wzrost odpowiednio: 3,4% i 3,9%). Akumulacja brutto

Przegląd informacji ze spółek

Gina Krog - zakończyła wiercenie otworu poszukiwawczego zlokalizowanego na szelfie norweskim. Wyniki uzyskane ze wstępnych analiz geologiczno-złożowych wskazują na możliwość występowania akumulacji węglowodorów o zasobach wydobywalnych w przedziale 6,29-12,6 mln boe, podało PGNiG

PKB ma szansę co najmniej powtórzyć wzrost z ub.r. w 2016 r. wg analityków

obserwowaliśmy w przypadku całej akumulacji brutto (do 4,2% z 12,6%), czyli po uwzględnieniu zapasów. Częściowo mogło ono wynikać z efektywniejszego zarządzania zapasami, ale również i z większej niepewności co do rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie. W danych widać natomiast rosnącą rolę

Tempo wzrostu PKB może sięgnąć 4% w 2017 r. wg analityków

gospodarka pozostaje rozpędzona. Według wstępnych danych (szybkiego szacunku), Produkt Krajowy Brutto (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego, niewyrównany sezonowo) wzrósł o 3,9% r/r w II kw. 2017 r. wobec 4% wzrostu r/r w poprzednim kwartale. W II kwartale 2017 r. PKB

Wzrost PKB przyspieszy w Polsce w II połowie roku wg analityków

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Produkt Krajowy Brutto wzrósł w I kw. 2015 roku o 3,6% r/r wobec 3,3% wzrostu w poprzednim kwartale. Oznacza to także poprawę dynamiki realnej o 0,1 pkt proc. w porównaniu z szybkim szacunkiem opublikowanym w połowie maja. W I kwartale 2015 r. produkt krajowy brutto

Dane za cały 2016 wskazują na wzrost PKB za IV kw. w wys. 2,4-2,7% wg analityków

. wzrosło o 3,6%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,6% (w 2015 r. wzrost odpowiednio: 3% i 3,2%), podał też Urząd. Akumulacja brutto zmniejszyła się realnie o 0,3% w 2016 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe spadły o 5,5% (wobec wzrostu odpowiednio o 4,9% oraz o 6,1% rok wcześniej