aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Prof. Hausner: Czeka nas zerowy wzrost PKB i szaleństwo cen. Co powinna zrobić RPP?

- Spodziewam się recesji w perspektywie kilku kwartałów. A inflację ciągle będziemy mieć bliską obecnego poziomu. Nie chcę dyskutować, czy będzie to 15, 17, czy może więcej procent, ale będzie wysoka, dwucyfrowa. I twierdzę, że w warunkach środowiska stagflacyjnego pobudzanie wzrostu przez zwiększanie wydatków fiskalnych zbliża nas do najgorszego scenariusza - mówi prof. Jerzy Hausner.*

200 mln zł więcej na walkę z bezrobociem

Rząd w ustawie okołobudżetowej zgodził się zwiększyć o 200 mln zł środki na szkolenia i staże dla bezrobotnych. W sumie w przyszłym roku będzie to 3,435 mld zł - o połowę mniej niż w 2010 r.

Stopa bezrobocia wzrośnie nieznacznie w grudniu wg analityków

rynku pracy na poziom bezrobocia. W 2015 r. skala środków przeznaczonych na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu okazała się spora. Z jednej strony ogranicza to potencjał do dalszego wzrostu w 2016 r. (przynajmniej wg założeń ogólnych ram finansowania Funduszu Pracy w 2016 r. wg ustawy budżetowej

Stopa bezrobocia wzrośnie, ale zakończy rok poniżej poziomu 10% wg analityków

(choć wyższej niż w połowie roku) nie oczekujemy silniejszego spadku stopy bezrobocia z tytułu czynników stricte cyklicznych. Większą niepewnością są obarczone oczekiwania dot. wpływu interwencji na rynku pracy na poziom bezrobocia. W 2015 r. skala środków przeznaczonych na aktywne formy

MPiPS: W grudniu stopa bezrobocia wzrosła do 11,9 proc.

budownictwie, leśnictwie czy ogrodnictwie, a w grudniu dodatkowo przybywa osób, które ukończyły uczestniczyć w różnych formach aktywnego przeciwdziałania bezrobocia. Są to też osoby, którym kończyły się umowy czasowe i firmy mające kłopoty nie przedłużyły z nimi umów. Pracodawcy

MRPiPS: Na program 500+ wydano do tej pory 87,4 mld zł

finansowania działań aktywizujących osoby bezrobotne są środki Funduszu Pracy. "W tym roku, do końca października, na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydano prawie 1,8 mld zł. Dzięki temu z aktywnych programów rynku

MPiPS: Stopa bezrobocia wzrosła do 10,5 proc. w styczniu

formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2008 roku, "Na podstawie danych o zwiększonej liczbie zgłoszeń zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy według stanu w końcu 2008 r. w porównaniu do lat ubiegłych, można spodziewać się, że w

"DGP": Mało nowych etatów

pracy tworzy 4-5 etatów w innych branżach - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna". O utrzymywaniu się trudnej sytuacji na rynku pracy zdecydowało też zmniejszenie w tym roku aż o 54 proc. środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Wszystko to razem sprawia, że

Przegląd prasy

. więcej niż przed 11 laty Puls Biznesu --Resort pracy chce, by w przyszłorocznym budżecie znalazło się 7 mld zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Gazeta Wyborcza --Rolnicze związki

Agencja ISBnews przyznała nagrody Najbardziej Wiarygodnym w Polskiej Gospodarce

organizację Forum Welconomy w Toruniu, którego XXVII edycja odbędzie się w marcu br. Celem konferencji jest m.in. wspieranie polskiej przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz promocja osiągnięć polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. Stowarzyszenie organizuje akcję "Bezpieczne i

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

Jacek Męcina: Bezrobocie radykalizuje młodych

hasła zmiany społecznej. A ile bezrobotny kosztuje nas wszystkich? - Ponad 11 mld zł rocznie. Na tę kwotę składają się m.in. zasiłki, koszty aktywnego przeciwdziałania bezrobociu czy funkcjonowania urzędów pracy. Z danych

Raport NBP: Dlaczego bezrobotni są bezrobotni?

proc. pieniędzy - czyli 3,5 mld zł - które miały pójść na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, tj. finansowanie szkoleń, staży czy dopłaty do miejsc pracy dla firm zatrudniających bezrobotnych z urzędów pracy. Zdaniem autorów BARP bezrobotni nie umieją też szukać pracy

Europejska młodzież - przegrani na starcie

kryzysu pewną mobilność na rynku pracy, a we Francji dużą stagnację - dowodzi Waechter. W 2007 r. państwa OECD przeznaczyły średnio 0,6 proc. PKB na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i 0,8 proc. PKB na zasiłki. W momencie wybuchu kryzysu większość państw OECD skupiła się

Przetargi: (względnie) dobry początek roku

dodatkowo m.in. rejestracje osób powracających do ewidencji po udziale w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu, które zakończyły się z końcem grudnia 2011 roku, jak również rejestracje osób, które dotychczas nie pracowały. Liczna grupa osób powróciła również do ewidencji po zakończeniu umów na czas