aktywizujących bezrobotnych

Marcin Czyżewski

Jak się przebranżowić? Gdzie szukać pracy?

Jak się przebranżowić? Gdzie szukać pracy?

W związku z pandemią koronawirusa część osób straciła pracę i szuka nowego zatrudnienia. Jaką pomoc oferują urzędy pracy? Gdzie szukać kursów?

Bezrobocie w górę. Po raz pierwszy od roku

W grudniu stopa bezrobocia w Polsce wzrosła - podał Główny Urząd Statystyczny. Tyle że w żadnym razie nie oznacza to nagłej zmiany na rynku pracy.

Zmiany w przepisach o alimentacji? Mówimy "sprawdzam"

Zmiany w przepisach o alimentacji? Mówimy "sprawdzam"

zasiłkowym 2018/19. Oprócz tego w pakiecie są przepisy aktywizujące zawodowo bezrobotnych alimenciarzy (będą musieli wykonywać płatne prace publiczne) oraz sankcje karne dla pracodawców, którzy płacą pod stołem osobom unikającym utrzymywania własnych dzieci. W Polsce prawie milion dzieci nie dostaje

MRPiPS: Na program 500+ wydano do tej pory 87,4 mld zł

finansowania działań aktywizujących osoby bezrobotne są środki Funduszu Pracy. "W tym roku, do końca października, na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wydano prawie 1,8 mld zł. Dzięki temu z aktywnych programów rynku

Zasiłek - ni pies, ni wydra, czyli kłopot polskiego bezrobotnego

Zasiłek - ni pies, ni wydra, czyli kłopot polskiego bezrobotnego

, ani funkcji stabilnego wsparcia dla bezrobotnego. Zdecydujmy się na coś: zasiłek krótszy, ale wyższy - aktywizujący albo bezterminowy dla wybranych - osłonowy - mówi Cezary Miżejewski. Dobrym przykładem obrazującym słowa Miżejewskiego są Niemcy - tam zasiłki są dwa. ALG I

Coraz mniej ofert dla bezrobotnych

bezrobotnych zostaną wciągnięte te osoby, które zostały z niej skreślone na czas staży, szkoleń, robót interwencyjnych. Opolszczyzna dostała na ten cel ponad 100 mln zł. Większość tych tak zwanych działań aktywizujących bezrobotnych skończy się pod koniec roku. Wówczas liczba bezrobotnych znacznie wzrośnie.

Co trzeba zmienić, żeby obniżyć bezrobocie?

;staromodne" urzędy pracy. Ale wiele krajów: Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Dania, Kanada, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone zmieniło sposoby ich działania na bardziej aktywny. Badają one potrzeby bezrobotnych, profilują ich. Łączą także transfery pieniężne z działaniami aktywizującymi bezrobotnych

Walka z bezrobociem - jest lepiej, ale problemy te same

zatrudnienie. - Środki trzeba też lepiej ukierunkować, np. przeznaczając większą pulę na działania aktywizujące długotrwale bezrobotnych - dodaje Chmielewska. Problemem nie jest sam poziom wykorzystania funduszy, ale to, że wydajemy je za szybko. Przez to może nam zabraknąć pieniędzy

Jak legalnie zatrudnić nianię

Jak legalnie zatrudnić nianię

. Nieoficjalnie może chodzić o walkę z nadużyciami polegającymi na tym, że niepracująca babcia lub ciocia, opiekująca się dzieckiem za darmo, rejestrowała się w urzędzie pracy. Córka (siostrzenica, bratanica, itd.) podpisywała z nią umowę aktywizującą i babcia zyskiwała staż pracy, który zaliczał się jej do

Nowe recepty premiera Tuska na kryzys

Nowe recepty premiera Tuska na kryzys

. Bezrobotni - chwilowi, niedokształceni, chroniczni Prawie na pewno Donald Tusk zapowie też walkę z nieefektywnymi urzędami pracy, które zamiast pomagać bezrobotnym w znalezieniu pracy, wydają zaświadczenia dające prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Nie

Rynek pracy nie do końca otwarty dla uchodźców

Rynek pracy nie do końca otwarty dla uchodźców

bezrobotny. Tylko w świetle prawa wygląda to tak prosto. Długie miesiące w ośrodku Osoba, która zdecyduje się na złożenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy, trafia najczęściej do ośrodka. Tam zwykle przez sześć miesięcy (to maksymalny termin na wydanie

Plan "Polska po kryzysie". Co premier miał na myśli?

Plan "Polska po kryzysie". Co premier miał na myśli?

zabrać mu energetykę. 2. Kolejny punkt to wykorzystanie funduszy unijnych na program aktywizujący młodych bezrobotnych. Komisja Europejska przeznacza na to 6 mld euro do 2016 r. Program został napisany przede wszystkim dla Hiszpanii i Grecji, ale

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

aktywizujące urzędów pracy (koszt ok. 1 mld zł). W wariancie maksimum proponujemy zwolnienie wszystkich pracujących z obowiązku płacenia składek na Fundusz Pracy i przeniesienie ciężaru finansowania zadań funduszu na budżet państwa (koszt o ok. 7-8 mld zł). 6. Zwolnienie ze składek

Praga dostanie miliard złotych. Na co zostanie wydany?

Praga dostanie miliard złotych. Na co zostanie wydany?

lat 92 proc. miejskich mieszkań na Pradze powstało przed wojną, wiele z nich jeszcze w XIX wieku. 40 proc. nie ma łazienki, 26 proc. nie ma nawet toalety. To generuje problemy. 40 proc. zasiłków wypłacanych w Warszawie z tytułu pomocy społecznej dla osób bezrobotnych i