aktywizacja bezrobotnych w niemczech

Dariusz Brzostek

Eksperymentalny program już w Polsce. Otrzymają pieniądze za nic

Eksperymentalny program już w Polsce. Otrzymają pieniądze za nic

Bezwarunkowy dochód podstawowy będzie testowany w Polsce. Eksperyment potrwa dwa lata i odbędzie się w północnych gminach, leżących przy granicy z Rosją. Tysiące wybranych osób, zarówno biednych, pracujących, jak i zamożnych, będzie otrzymywało 1300 zł miesięcznie.

Gwarantowana praca dla każdego. Zandberg: "Ludzie nie wrócą na rynek pracy od opowieści o pracy po 16 godzin dziennie"

Świat debatuje o gwarantowanym zatrudnieniu, a w Marienthal w Austrii nie ma żadnych bezrobotnych, bo trwa właśnie eksperyment w tej sprawie. W Polsce postulat gwarantowanej pracy dla każdego podniosła partia Razem. Znów pojawiły się argumenty, że "to już było w PRL-u".

Zasiłek - ni pies, ni wydra, czyli kłopot polskiego bezrobotnego

Zasiłek dla bezrobotnych w Polsce wynosi mniej niż minimum socjalne i mniej, niż oczekuje tego od nas Unia Europejska. Nie jest też uzależniony od zarobków - to rzadkość w Europie. Jak wypadamy na jej tle?

Na obronność powyżej unijnej średniej, na ochronę środowiska - poniżej. Ile wydaje Polska?

Na obronność powyżej unijnej średniej, na ochronę środowiska - poniżej. Ile wydaje Polska?

udział w PKB jest w Irlandii, gdzie na emerytury, transfery społeczne czy aktywizację zawodową przeznacza się tylko 9,5 proc. PKB. Z kolei w Finlandii na te cele przeznacza się aż co czwarte publiczne euro. Oprócz Finlandii kraje przeznaczające ponad 20 proc. PKB na ochronę socjalną to Francja, Dania

ADP: Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce wzrosło o 5,43% r/r w II kw. 2019

bezrobocia, wynoszący w czerwcu rekordowe 5,3%. Jest to efekt zarówno początku sezonu prac tymczasowych, jak i aktywizacji permanentnie bezrobotnych przez urzędy powiatowe. Możemy się jednak spodziewać, że taka sytuacja będzie utrzymywała się przez najbliższe miesiące. Jak pokazuje raport ADP Polska

Personnel Service: Na rynku pracy w Polsce zabraknie nawet 1 mln osób w 2020 r.

kadry ze Wschodu na inne rynki europejskie, w tym głównie do Niemiec, jest prosty. Pracownik z Ukrainy woli, nawet nielegalnie, podjąć zatrudnienie w Niemczech i zarabiać 9 euro za godzinę, niż legalnie w Polsce 15 zł. Jeżeli nie zawalczymy o kadrę ze Wschodu w inny sposób niż zarobkami, przegramy to

Nowe, lepsze urzędy pracy. "To już nie są pośredniaki, tylko centra pracy"

Nowe, lepsze urzędy pracy. "To już nie są pośredniaki, tylko centra pracy"

później - niecałe 1,1 mln, a we wrześniu tego roku - ciągle prawie 900 tys. Grono bezrobotnych ogółem zmniejszyło się w tym czasie z 2 mln do 1,5 mln osób. Udział długotrwale niepracujących w tej grupie wzrósł za to z 40 do 57 proc. Sytuacja być może się poprawi w 2016 roku, bo w budżecie na aktywizację

Rząd ujawnia, kto zapłaci za 13. emeryturę. Pójdą na to składki pracujących Polaków i pieniądze na zwalczanie bezrobocia

Rząd ujawnia, kto zapłaci za 13. emeryturę. Pójdą na to składki pracujących Polaków i pieniądze na zwalczanie bezrobocia

się do zwiększenia aktywizacji zawodowej, poprawy jakości miejsc pracy, ochrony osób bezrobotnych. W Polsce bezrobocie obecnie jest stosunkowo niskie, ale setki miejsc pracy są nisko płatne i niestabilne, a odsetek osób aktywnych zawodowo wciąż utrzymuje się na niskim poziomie. Przykładowo w Niemczech

Jak znieść niższy wiek emerytalny kobiet? Niemcy zrobili to bez protestów i z sukcesem

Jak znieść niższy wiek emerytalny kobiet? Niemcy zrobili to bez protestów i z sukcesem

ADRIANA ROZWADOWSKA: Polska obniżyła właśnie wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat. W Niemczech decyzję o zniesieniu specjalnej emerytury dla kobiet, która umożliwiała zakończenie pracy w tym wieku, podjęto już w 1999 roku. DR JOHANNES GEYER: - Kobiety, które odprowadzały składki co najmniej 15 lat

Dwa lata planu Morawieckiego. Ambitne założenia, ale pracownicy radzą sobie sami

Dwa lata planu Morawieckiego. Ambitne założenia, ale pracownicy radzą sobie sami

gospodarcze są dobre dzięki dobrej koniunkturze europejskiej. Do tego, jeśli mamy boom np. w Niemczech, średnia nam znowu ucieka. Samotni inspektorzy Do 2020 roku miano się uporać m.in. z segmentacją rynku pracy, czyli umowami śmieciowymi, poprzez wyrównywanie kosztów pracy na różnych umowach oraz "

Unijne recepty na rozpiętość dochodów

wielu ekonomistów postuluje, by ustalanie minimum płacowego oddać technokratom, to zanosi się na to, że także w Niemczech ten poziom będą ustalać politycy rządowi. Kłopot w tym, że to zawsze rodzi pokusę zawyżania płacy minimalnej, by przypodobać się wyborcom, czego przykładem była przedkryzysowa Grecja

MFW ostrzega: Albo państwa przeprowadzą reformy, albo czeka nas społeczna katastrofa

MFW ostrzega: Albo państwa przeprowadzą reformy, albo czeka nas społeczna katastrofa

bezrobociem strukturalnym. Dziś ponad połowa polskich bezrobotnych pozostaje bez pracy ponad rok. Mimo wielkich środków wydawanych na aktywizację bezrobotnych - w 2016 roku 6 z 12,2 mld z Funduszu Pracy - środki chybiają celu . - Choć to bezrobocie strukturalne jest u nas najpoważniejszym problemem

Stopa bezrobocia jeszcze spadnie, ale może odbić jeszcze w 2015 r. wg analityków

bezrobocia utrzyma się poniżej 10%. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia zarejestrowanego wyniosła na koniec września br. 9,7% wobec 9,9% (po rewizji) miesiąc wcześniej. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu września wyniosła 1 539,4 tys

Rynek pracy: ubywa bezrobotnych, jedna czwarta firm chce zwiększać zatrudnienie

gospodarczej hossy (2007-08) ubytek wynosił nawet 120 tys. osób. Część osób znajduje zatrudnienie przy pracach sezonowych, np. przy zbiorze truskawek. Urzędy pracy oferują też miejsca w programach aktywizacji bezrobotnych, jednak ich intensywność maleje. W maju liczba wolnych ofert

Co trzeba zmienić, żeby obniżyć bezrobocie?

. W Polsce panuje opinia, że urzędy pracy nie pracują zbyt dobrze... - Kluczowe dla aktywizacji bezrobotnych jest właściwe odczytywanie ich potrzeb. Pracowałam z łotewskimi władzami. Nasze badania miały na celu sprawdzenie, kim dokładnie są tam bezrobotni i jakie mają

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

Śmieciówki. Nie wylewajmy dziecka z kąpielą

dochodów w przyszłości (kosztowałoby ok. 3,0 mld zł). Byłoby to efektywniejszym narzędziem aktywizacji zawodowej młodzieży niż obwarowane gwarancją zatrudnienia subsydiowanie pracodawców. 7. Zwolnienie ze składek emerytalnych i rentowych osób długotrwale bezrobotnych (>12

Przegląd prasy

' Pfleiderer Grajewo, wycena 31 zł --Produkcja przemysłowa w Niemczech spadła o 1,3% m/m w maju --Sejm przyjął ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego --Sejm przyjął ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej

Europejska młodzież - przegrani na starcie

bezrobotnych jest minimalna i po krótkim czasie bezrobotny musi radzić sobie sam. We Francji czy w Niemczech otrzymuje niski zasiłek i niewielką pomoc w znalezieniu pracy, bo system ochrony socjalnej finansuje państwo, opodatkowując pracodawców. Tak więc niemiecki i francuski pracodawca płaci składki socjalne

Młodzi wyjadą do Niemiec i już nie wrócą

" jest może i fajne. Ale zostaję, by być bezrobotnym? Demografowie biją na alarm, ale co to obchodzi młodych, którzy nie mają pracy - pyta. Sytuacja jeszcze się pogorszyła w wyniku obcięcia przez Ministerstwo Pracy pieniędzy na tak zwaną aktywizację bezrobotnych

Bezrobocie spada. Ale co z tego, skoro prawie 42 proc. Polaków nie pracuje

Bezrobocie spada. Ale co z tego, skoro prawie 42 proc. Polaków nie pracuje

proc. A według metodologii BAEL mniej niż 3 proc. Dodatkowo w Polsce pracuje rekordowo dużo ludzi. Według danych GUS w drugim kwartale było to 17,2 mln osób w wieku 15-89 lat. Jak pisaliśmy, w Polsce bezrobocie zmniejsza się dosłownie samo - można nie robić nic, a bezrobotnych by ubywało. To dlatego

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

Nowy rząd Ewy Kopacz w komplecie. Kim są ministrowie

z kół zamachowych polskiej gospodarki. Ma bardzo dobre kontakty z Amerykanami i Niemcami. W Waszyngtonie omawiał skromną, ale realną koncepcję "rotacyjnej stałej obecności" na terytorium Polski sił amerykańskich. Krytycy zarzucają mu