aktywa zwiększyły

Arteria chce zwiększyć aktywa grupy do poziomu czołowych firm z branży w Europie

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Arteria celuje w zwiększenie aktywów zarządzanej grupy kapitałowej do poziomu odpowiadającego liczącym się spółkom z branży w skali europejskiej, co ma nastąpić do końca 2017 roku, poinformował prezes Marcin Marzec

Altus TFI zwiększył aktywa o 1,2% m/m do 6,78 mld zł w październiku

. "Od początku 2015 roku wartość aktywów netto portfela funduszy zarządzanych przez Altus TFI zwiększyła się o 63,14% (tj. o 2 623,54 mln zł), a licząc rok do roku o 89,44% (tj. 3 200,35 mln zł). Według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, wartość aktywów netto krajowych funduszy

Fed zwiększył skup aktywów

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC), tak jak oczekiwał tego rynek, zdecydował o rozszerzeniu skupu aktywów o dodatkowe 45 mld USD miesięcznie. Za tę kwotę będzie skupował długoterminowe obligacje. Ma to zastąpić kończącą się Operację Twist. Obecnie Rezerwa Federalna już

Skarbiec chce zwiększyć aktywa w funduszach inwestycyjnych do 4 mld zł w 2015 r.

Warszawa, 12.02.2015 (ISBnews) - Skarbiec TFI chce zwiększyć aktywa w funduszach niededykowanych (przede wszystkim inwestycyjnych otwartych) do ok. 4,0 mld zł w 2015 r. z 3,4 mld zł obecnie, poinformował prezes Marek Rybiec. Dywidenda za łącznie 18 miesięcy (2014 i I poł. 2015

Altus TFI przejmie TFI SKOK za ok.15 mln zł, zwiększy aktywa o 27%

podobnych warunkach" - powiedział prezes Altus TFI Piotr Osiecki, cytowany w komunikacie. Dzięki przejęciu TFI SKOK aktywa zarządzanych przez Altus TFI funduszy zwiększą się o 27% - do ponad 4,5 mld zł, co z razem z aktywami w asset management daje kwotę 7,58 mld zł

Altus zwiększył aktywa o 1,8% m/m do 6,7 mld zł, liczy na 7 mld zł na koniec br.

Warszawa, 08.10.2015 (ISBnews) - Altus TFI zarządzało 6,69 mld zł aktywów zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych na koniec września, co oznacza, że wartość tego portfela zwiększyła się o blisko 120 mln zł m/m, tj. o 1,8%, poinformowała spółka. Celem na 2015 r. jest

Darmowy lunch polskich polityków

Darmowy lunch polskich polityków

zjeść darmowy lunch. Ale tak naprawdę nie jest przecież darmowy, tyle że nie oni za niego płacą. W kampanii wyborczej niemal wszystkie partie obiecują darmowe lunche. Aktywa, które chcą zwiększyć, nie mają odpowiedniego pokrycia w pasywach. Ba, często pasywa przedstawiają jako

O 20 mld zł więcej w funduszach inwestycyjnych

, ale wyniosło jedynie 2,5 mld zł. Największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się fundusze akcji. Ich udział w aktywach ogółem zwiększył się o 5,4 pkt proc., do 28,6 mld zł. Spadek popularności odnotowały natomiast fundusze mieszane, a więc z częściowym udziałem aktywów

W trzecim kwartale nasze oszczędności w funduszach stopniały o 11 mld zł

. aktywa funduszy obligacji (dłużnych) wzrosły o prawie 1,5 mld zł. Jeśli chodzi o wartość oszczędności, liderem jest Pioneer Pekao TFI, który na koniec września zarządzał portfelem 14,5 mld zł. Aviva Investors TFI zarządzała prawie 10 mld zł, a PKO, ING i BZ WBK TFI miały po

Europejskie banki wywołają następny globalny kryzys?

Z wyliczeń Bloomberga wynika, że od 2007 roku 353 europejskie banki zwiększyły swój stan posiadania. Wartość ich aktywów w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosła o 25 proc., w ostatnim roku głównie z powodu rządowej pomocy. Spośród instytucji finansowych aż 15 ma w tej chwili

Deutsche Bank podniesie swój kapitał o 10 mld euro

regulacjami Basel III. Są to podjęte po kryzysie przez Unię Europejską obostrzenia mające na celu podniesienie wypłacalności banków do poziomu tzw. Tier 1 do 7 proc. Tier 1 wyraża stosunek całego kapitału banku do aktywów obarczonych ryzykiem, np. kredytów. Obecnie ten wskaźnik wynosi 2 proc

We wrześniu majątek funduszy inwestycyjnych wzrósł o 2,2 mld zł

Wrzesień przyniósł kontynuację trwającej od siedmiu miesięcy dobrej passy funduszy inwestycyjnych. Aktywa funduszy wzrosły o kolejne 2,2 mld zł, osiągając 88,2 mld zł - podała firma badawcza Analizy Online. Z tego wzrostu 700 mln zł to zasługa dodatniego salda wpłat i wypłat

Private banking - męczące dylematy

Chociaż dla Polaków przywykłych do narzekania na niemal wszystko może zabrzmieć to cynicznie, to powodzi nam się coraz lepiej. Wystarczy porównać samochody, jakimi zdecydowana większość z nas jeździła przed 20 laty z tymi, jakimi jeździ obecnie. Na dodatek, mimo światowego kryzy

Po leszczach czas na wieloryby. Czy banki specjalnie zatopiły kryptowaluty, by w nie zainwestować?

Po leszczach czas na wieloryby. Czy banki specjalnie zatopiły kryptowaluty, by w nie zainwestować?

przemawiające za niezawodnymi i regulowanymi graczami kryptograficznymi. W skrócie: mają być nimi m.in. banki, które do tej pory swoje działania skupiały na tradycyjnych aktywach.  Goldman Sachs utworzył dział handlu kryptowalutami w 2021 roku. Według Mathew McDermotta szybki spadek FTX zwiększył wolumen

Górnicy chcą nowych kopalń. Banki mogą tego nie udźwignąć - zapłacą podatnicy

Górnicy chcą nowych kopalń. Banki mogą tego nie udźwignąć - zapłacą podatnicy

nie chcąc, muszą brać takie ryzyko pod uwagę. A budowa nowego szybu kopalni to kilkaset milionów złotych wzwyż.  Dlatego na forum unijnym trwają prace i postuluje się traktowanie inwestycji w paliwa kopalne jako aktywów o zwiększonym ryzyku na potrzeby regulacji ostrożnościowej banków

Deutsche Bank silniejszy mimo spadku w inwestycji.

Przychody z obsługi klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw były najwyższe od początku kryzysu, co zdaniem zarządu banku dowodzi skuteczności prowadzonej przez niego polityki portfelowej. Słaby wynik części inwestycyjnej banku wpisuje się w światowy trend - większość banków

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 4% r/r do 943 mln zł w 2019 r.

osiągnęły wartość 2 473,3 mln zł i stanowiły 82,9% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 956,5 mln zł (o 14,7%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (81,1

Andrzej Śliwka został powołany na wiceministra aktywów państwowych

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Premier Mateusz Morawiecki powołał Andrzeja Śliwkę na stanowisko wiceministra aktywów państwowych, podał resort. Nowy wiceminister będzie nadzorował spółki z sektora przemysłowego. "Andrzej Śliwka pracuje w

Ponad 55 mld ubyło z OFE. Średnio każdy z nas stracił ponad 3 tys. zł. Ma w tym udział minister Sasin

Ponad 55 mld ubyło z OFE. Średnio każdy z nas stracił ponad 3 tys. zł. Ma w tym udział minister Sasin

"Dane Komisji Nadzoru Finansowego pokazują, jak wygląda emerytalny kapitał nieco mniej niż 15 mln członków OFE. Czerwono nie tylko w OFE, również wartość aktywów Pracowniczych Planów Kapitałowych spadła! 2022 to czarny rok emerytalnych aktywów" - napisał na Twitterze Oskar Sobolewski

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 33,2% r/r do 906,9 mln zł w 2018 r. 

. "Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, które zwiększyły się do kwoty 1 705,4 mln zł (o 17,8%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (73,0%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały

GUS: Wynik finansowy netto TFI spadł o 5,5% r/r do 471,9 mln zł w I półr.

, które zwiększyły się do kwoty 1 548,5 mln zł (o 16,6%). W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (88,1%). W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 1 878,5 mln zł (wzrost o 15,3%) i stanowiły ich największą

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 11% r/r do 116,1 mld euro w lipcu

sierpnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lipca 2020 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 116,1 mld euro i był o 1 mld euro wyższy niż na koniec czerwca 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 8,6 mld USD i osiągnął poziom 137,7 mld USD"

Nie będzie mrożenia cen prądu? Resort Sasina: Brakuje kilkunastu miliardów złotych

przedstawiali na konferencji premier i aż troje ministrów (minister aktywów państwowych Jacek Sasin, minister klimatu Anna Moskwa i minister rozwoju Waldemar Buda). Dziś Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało, że ustawa nie może wejść w tej formie w życie. Gdyby tak się stało, firmy sprzedające prąd

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 12,3% r/r do 119,44 mld euro w maju

czerwca dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec maja 2020 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 119,4 mld euro i był o 10,8 mld euro wyższy niż na koniec kwietnia 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 14,5 mld USD i osiągnął poziom 132,8 mld USD"

TFI PZU odnotowało rekordowe 1,2 mld zł zewnętrznej sprzedaży netto w I-X 2019

. Strukturalnie sprzedaż TFI PZU jest odzwierciedleniem sytuacji rynkowej, tzn. najwięcej aktywów towarzystwo pozyskało do funduszy obligacji skarbowych. Łącznie od początku roku nowe aktywa tych funduszy zwiększyły się o 1 mld zł, podano w materiale. "Największą popularnością

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 1,3% m/m do 280,2 mld zł w czerwcu

Warszawa, 12.07.2018 (ISBnews) - Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła w czerwcu o 1,3% m/m do 280,2 mld zł, podały Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. "Czerwiec przyniósł spadek wartości

Baltona miała wstępnie 61,89 mln zł straty netto w I-III kw. 2019 r.

I-III kw. wpłynęło "ujęcie w księgach rachunkowych wpływu MSSF 16 skutkujące ujęciem w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania - co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych/zobowiązań z tytułu leasingu (+ 517/536 mln zł) oraz konieczności ujęcia w kosztach

Wartość aktywów Quercus TFI spadła m/m do 2,54 mld zł na koniec września

Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 544 mln zł na koniec września, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 595,3 mln zł

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 16 205,3 mln zł na koniec października

finansowych: 48,4 mln zł." - czytamy w komunikacie. "Wartość aktywów funduszy detalicznych zarządzanych przez Skarbiec TFI zwiększyła się w październiku o 130 mln zł, czyli o 3,3% w porównaniu z końcem września i przekroczyła na koniec miesiąca 3,96 mld zł. W minionym

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 12% r/r do 114,51 mld euro w grudniu

stycznia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 114,5 mld euro i był o 5,6 mld euro wyższy niż na koniec listopada 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 8,6 mld USD i osiągnął poziom 128,4 mld USD"

GPW proponuje wniesienie całości lub części aktywów OFE do PPK

. "Przewidziany w projekcie poziom aktywów lokowanych w Polsce pozwoli, zdaniem giełdy, z jednej strony na zwiększenie kapitału finansującego inwestycje i rozwój polskich przedsiębiorstw, a z drugiej zaś - na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, oraz rozwój całego krajowego rynku kapitałowego"

Gates: kryptowaluty są "oparte na teorii większego głupca". Spadki, zwolnienia, katastrofy, czyli kryptogeddonu ciąg dalszy

, czyli ponad 1000 osób. Firma zwiększyła zatrudnienie pracowników do około 6000 osób z 3730 pod koniec zeszłego roku. Był to efekt wysokich wzrostów wyceny bitcoinów i innych kryptowalut, które wówczas szybowały.  Dyrektor operacyjna Emilie Choi uspokoiła, że dotknięci zwolnieniami pracownicy

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 18,4 mld zł na koniec maja

szerokiego grona inwestorów) pobiły kwietniowy rekord i osiągnęły na koniec maja 3,86 mld zł, co oznacza, że zwiększyły się od początku roku o blisko 720 mln zł (czyli o 23%). W samym maju wzrost aktywów przekroczył 130 mln zł" ? powiedział prezes Skarbiec Holding Marek Rybiec, cytowany w komunikacie

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 11,1% r/r do 109,19 mld euro w październiku

7 listopada dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec października 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 109,2 mld euro i był o 1,3 mld euro niższy niż na koniec września 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1 mld USD i osiągnął poziom 121,9 mld

CrossLend pozyskał 35 mln euro m.in. od Santander InnoVentures

komunikacie. CrossLend ma plany ekspansji m.in. w Polsce. Runda obejmuje również finansowanie od obecnych inwestorów Lakestar, ABN AMRO Ventures i Earlybird. Założony w 2014 r. CrossLend stworzył pionierskie rozwiązanie - cyfrowy rynek długu, za pośrednictwem którego aktywa, takie

Analizy.pl: Wartość aktywów w PPK wzrosła o 14% m/m do 1,64 mld zł w lipcu

Warszawa, 12.08.2020 (ISBnews) - Wartość aktywów zgromadzonych w funduszach działających w ramach PPK wzrosła o 14% w skali miesiąca do 1 639 mln zł na koniec lipca, podały Analizy.pl. Według szacunków, saldo wpłat i wypłat w lipcu wyniosło 185 mln zł (w tym ok. 26 mln zł

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 13,8% r/r do 110,55 mld euro we wrześniu

października dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec września 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 110,5 mld euro i był o 4,9 mld euro wyższy niż na koniec sierpnia 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 4,3 mld USD i osiągnął poziom 120,9 mld USD"

Analizy Online: Aktywa TFI spadły o 0,5% m/m do 273,8 mld zł we wrześniu

segmencie zwiększyła się o przeszło +5 mld zł - najwięcej na całym rynku. Istotnie wzrosła również wartość środków w funduszach dłużnych, wśród których największym zainteresowaniem klientów cieszą się fundusze obligacji korporacyjnych. Aktywa w całym segmencie wzrosły o przeszło +0,6 mld zł (+1,3% m/m

Yeti Sasina. Jak wicepremier zagrał kursem akcji Orlenu

, ale także samorządów przed drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej w przyszłym roku.  Kierowane przez Sasina Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało tylko pierwszą stronę tego dokumentu. Można tam było przeczytać, że wicepremier chce ustalić dla tych odbiorców cenę energii w

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 8,8% r/r do 105,63 mld euro w sierpniu

września dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 105,6 mld euro i był o 1,1 mld euro wyższy niż na koniec lipca 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 0,1 mld USD i osiągnął poziom 116,6 mld USD"

Aktywa netto TFI wzrosły o 0,5% m/m do 261,6 mld zł na koniec czerwca

spowodowane wpłatami do kilku funduszy aktywów niepublicznych. Łącznie, wartość środków zgromadzonych w tym segmencie zwiększyła się o prawie 3 mld zł w czerwcu, czytamy dalej. "Mniejszy wpływ na przyrost aktywów miał tym razem wynik zarządzania. Niepokój na rynkach finansowych

NBP: Zysk netto banków wzrósł o 12,2% r/r do 14,64 mld zł w 2019 roku

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Zysk netto sektora bankowego wyniósł 14,64 mld zł w całym 2019 r. i zwiększył się o 12,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP). Przychody odsetkowe w ub.r. wyniosły 65,94 mld zł (wzrost o 9,3% r/r), zaś koszty

Rosjanie już w grudniu ściągali miliardy dolarów. Obawa przed sankcjami

Rosjanie mają powody do obaw z powodu zapowiadanych nowych sankcji gospodarczych, jakie mają być nałożone na ich kraj. Obawy o gwałtowne spadki kursu rubla czy rosnącej inflacji sprawiły, że znacznie zwiększył się popyt na zagraniczne waluty. Aby temu zapobiec rosyjskie banki importują większe

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 34,6% r/r do 680,8 mln zł w 2017 r.

aktywach ogółem zmniejszył się z 52,2% do 49,6%; - otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 104 080,7 mln zł (wzrost o 15,5%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 30,8% do 33,1%; - specjalistycznych funduszy inwestycyjnych

Lartiq TFI: Paweł Jackowski został wiceprezesem nadzorującym proces inwestycyjny

aktywami. "Wzmacniamy zarząd i zespół inwestycyjny Lartiq TFI w poczuciu odpowiedzialności za powierzone nam środki finansowe. Efektywne zarządzanie aktywami jest dla nas podstawą do budowania zaufania naszych klientów. Jestem przekonany, że wieloletnie doświadczenie Pawła

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 10,6% r/r do 106,41 mld euro w maju

czerwca dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec maja 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 106,4 mld euro i był o 2 mld euro wyższy niż na koniec kwietnia 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się natomiast o 1,6 mld USD i osiągnął poziom 118,6 mld USD

GUS: Wynik finansowy netto TFI wzrósł o 62% r/r do 499,3 mln zł w I poł. 2018 r.

%; - otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 114 501,8 mln zł (wzrost o 14,4%), ich udział w aktywach funduszy ogółem zwiększył się z 32,4% do 34,3%; - specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych ukształtowały się na poziomie 59 450,6 mln zł (wzrost o 11,6%), ich

PKP Intercity obniża ceny. Bilety potanieją... po feriach

dodatkowymi działaniami optymalizacyjnymi oraz dzięki zwiększeniu rekompensaty dla PKP Intercity na 2023 rok w ramach umowy dotyczącej świadczenia usług publicznych" – czytamy w komunikacie PKP Intercity.  Czytaj też: „ Kolej(na) szansa niewykorzystana. Paliwa drogie, chcemy

ČEZ złożył niewiążącą ofertę kupna niemieckich aktywów energetycznych Vattenfall

Warszawa, 21.12.2015 (ISBnews) - ČEZ złożył niewiążącą ofertę nabycia niemieckich aktywów energetycznych Vattenfalla, w tym elektrowni węglowych, kopalni węgla brunatnego i 10 elektrowni wodnych, podał czeski koncern. "Aktywa te oferują

Jacek Sasin znalazł węgiel. Ale tylko dla rolników i nie dla wszystkich

aktywów państwowych Jacek Sasin (który według nieoficjalnych informacji chce pozbawić Morawieckiego funkcji).  Jacek Sasin, czyli stoliczku nakryj się  Propozycja Sasina jest następująca: dla rolników Polska Grupa Górnicza "wyczaruje" dodatkowe 600 tys. ton węgla. Jak to możliwe i czy

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 11,6% r/r do 104,42 mld euro w kwietniu

maja dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec kwietnia 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 104,4 mld euro i był o 3,7 mld euro wyższy niż na koniec marca 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się natomiast o 4,1 mld USD i osiągnął poziom 117 mld USD

Aktywa netto TFI spadły o 1,4% m/m do 258,1 mld zł na koniec lipca

rozwiązaniach akcyjnych zwiększyły się o ponad +0,9 mld zł do 27,1 mld zł, głównie przez wysoki wynik zarządzania, czytamy dalej. "W przypadku funduszy rynku surowców przyrost aktywów funduszy o +8,7% do 999 mln zł w lipcu wynikał głównie z wysokiego salda wpłat i umorzeń w lipcu. Dużą dynamikę w lipcu

Aktywa Skarbiec TFI wzrosły m/m do 19,64 mld zł na koniec kwietnia

historii Skarbiec TFI ? ponad 3,7 mld zł. Aktywa funduszy detalicznych zwiększyły się od początku roku o blisko 590 mln zł, a w samym kwietniu dynamika sięgnęła prawie 180 mln zł. Warto zauważyć, że w minionym miesiącu zanotowaliśmy wzrost aktywów pod zarządzaniem praktycznie we wszystkich grupach funduszy

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 3,9% r/r do 100,74 mld euro w marcu

kwietnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec marca 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 100,8 mld euro i był o 2 mld euro wyższy niż na koniec lutego 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się natomiast o 0,5 mld USD i osiągnął poziom 113 mld USD"

Morawiecki nie wyklucza zainteresowania polskich instytucji finansowych mBankiem

Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Instytucje finansowe same będą analizować aktywa i pasywa mBanku, jeśli dojdzie do jego wystawienia na sprzedaż przez Commerzbank, wynika z wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. Według niego, w przyszłości mogą zapadać decyzje o tym, czy

Zła wiadomość. Przedsiębiorcy ratują aktywa, zamiast szukać nowych zysków

wydatków firm się wyczerpuje, to przedsiębiorcy nie mają wyjścia – muszą je wziąć na siebie. - Lokaty terminowe to jeden ze sposobów bronienia się przed spadkiem wartości swoich aktywów, a to ważne ze względu na trudne czasy, które właśnie zaczynają się na dobre – mówi Kozłowski. Nieco inne

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego do PKB wzrosła do 126,3% w 2016 r.

Warszawa, 23.11.2017 (ISBnews) - Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB zwiększyła się o 3,5 pkt proc. r/r i wyniosła 126,3% na koniec 2016 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). "Relacja aktywów krajowego systemu finansowego do PKB

Program Kolej Plus. Rząd dwukrotnie zwiększył budżet, ale są powody do obaw

. - Ten program wchodzi w nową, decydującą fazę - mówił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jego zdaniem środa jest historycznym dniem dla całej Polski, jak i dla Lubelszczyzny. To właśnie w województwie lubelskim ma zostać zrealizowana jedna czwarta zaplanowanych przez rząd inwestycji

Fortuny miliarderów rosną o 2,7 mld dol. dziennie. Oxfam: czas opodatkować superbogaczy

kryzysów. Brzmi przesadnie alarmistycznie? Alarmistyczne są dopiero liczby, które przytaczają w raporcie: 1 proc. najbogatszych zgromadził dwa razy tyle majątku (42 bln dol.) co cała reszta świata przez ostatnie dwa lata. To dane o tzw. nowym majątku. W ciągu dekady zwiększyli swój majątek o połowę

Moody's: Akwizycja polskich aktywów EDF nie wypłynie na ratingi PGE

doprowadzi do zwiększenia wytwarzania energii elektrycznej Grupy PGE o ok. 20% oraz do niemal potrojenia wytwarzania ciepła. Wcześniej w maju br. PGE podpisała z EDF International SAS i EDF Investment II B.V. warunkowa umowę nabycia aktywów EDF w Polsce. Wartość transakcji to ok

Aktywa TFI wzrosły o 1,8% m/m do 288,1 mld zł w marcu

Warszawa, 11.04.2018 (ISBnews) - Aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły o 1,8% m/m do 288,1 mld zł na koniec marca. Środki w funduszach dedykowanych wzrosły o ok. 5 mld zł, zaś aktywa funduszy detalicznych zwiększyły się o ok. 300 mln zł, podały Analizy Online oraz

Ekspresowe zamrażanie cen gazu. Parlamentarny sprint legislacyjny

ocenionymi przez sejmową komisję ds. energii, klimatu i aktywów państwowych.  Na wniosek tej komisji, którą kieruje wpływowy poseł PiS Marek Suski, posłowie przyjęli 39 poprawek uchwalonych przez Senat, głównie o charakterze redakcyjnym.  Czytaj także: Projekt "lex fuzja" pisany pod

NBP: Relacja aktywów sektora finansowego wzrosła do 122,8% w 2015 r.

Warszawa, 29.11.2016 (ISBnews) - Relacja aktywów sektora finansowego w Polsce wzrosła do 122,8% w 2015 r. z 121,4% rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Wartość tych aktywów zwiększyła się o 5,2% r/r i wyniosła 2,2 bln zł na koniec ub.r

Santander BP miał 170,93 mln zł zysku netto, 215,9 mld zł aktywów w I kw. 2020

52,6 mln zł na zwroty części opłat należnych klientom z tytułu przedterminowo spłaconych kredytów konsumenckich) o 5,0% r/r, co odzwierciedla systematycznie rosnące wolumeny kredytowe i spadek kosztów finansowania aktywów. - Wynik z tytułu prowizji zwiększył się o 3,5% r/r

NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 8,2% r/r do 102,27 mld euro w grudniu

stycznia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia ub. r. poziom rezerw wyrażony w euro wynosił 102,3 mld euro i był o 2,2 mld euro wyższy niż na koniec listopada ub. r. Natomiast stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 3,1 mld USD i osiągnął poziom 117 mld

Aktywa Skarbiec TFI spadły m/m do 16,1 mld zł na koniec lipca

zarządzanych przez Skarbiec TFI (fundusze aktywów finansowych i niefinansowych, skierowane do szerokiego grona inwestorów) wynosiły na koniec lipca blisko 3,7 mld zł, co oznacza, że zwiększyły się od początku roku o ponad 560 mln zł czyli o 18%. W samym lipcu mieliśmy do czynienia ze spadkiem aktywów pod

Skarbiec TFI: Coraz więcej firm uważa asset management za alternatywę dla lokat

Warszawa, 28.11.2019 (ISBnews) - Aktywa zgromadzone w usłudze zarządzania portfelami Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych podwoiły się od początku tego roku, a na początku grudnia sięgną 0,5 mld zł. To efekt poszukiwania przez klientów alternatywnych produktów

S&P podniósł perspektywę ratingu BBB- MOL-a do pozytywnej

akwizycje 9,57% udziałów w polu naftowym Azerbaijan's ACG i 8,9% w BTC pipeline, oczekiwane do zamknięcia w II kw. 2020 r. ze względu na zgody administracyjne i regulacyjne wzmocnią profil biznesowy MOL pomimo zwiększenia dźwigni finansowej" - czytamy w komunikacie. Węgierski

Baltona miała wstępnie 69,25 mln zł skonsolidowanej straty netto w 2019 r.

skutkujące ujęciem w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych/zobowiązań z tytułu leasingu (+ 497/503 mln zł) oraz konieczności ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 82,3 mln

NBP: TFI prawdopodobnie odnotują rekordowy wynik finansowy w 2018 r.

sukcesywnie do 2% wartości aktywów netto funduszu od 2022 r." - czytamy dalej w prezentacji. Od 2014 r. znacząco zwiększył się udział aktywów funduszy inwestycyjnych w strukturze krajowego systemu finansowego, przypomniał bank centralny. Aktywa

Bain & Co: Liczba inwestycji PE w Polsce spadła o 26% r/r w I poł. br.

, fundusze powracają do zakupów nowych aktywów. "Jeśli przeanalizujemy dane o transakcjach w ujęciu miesięcznym to wyraźnie widać, że fundusze wracają na rynek. Ponownie analizują spółki pod kątem ich atrakcyjności inwestycyjnej (due diligence), co daje nadzieję na odbicie w

Wojna Putina a światowe rynki energii

dla biznesu, to teraz nawet najbardziej lubiące ryzyko firmy międzynarodowe mają już dość. Jeśli chodzi o rosyjski sektor węglowodorowy, to BP i Shell zasygnalizowały zamiar sprzedaży istniejących aktywów. Zrezygnować mają też z udziału w ogromnym projekcie rozwoju energetycznego na wyspie Sachalin (u

BOŚ Bank:W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie EBC i dane z rynku pracy USA

posiedzenie rady EBC. Oczekujemy, że rada EBC utrzyma stopy bez zmian, ale w warunkach ryzyka dla perspektyw inflacyjnych jednocześnie zapowie zwiększenie skali skupu aktywów finansowych w ramach programu PEPP" - czytamy w tygodniku banku. Ekonomiści zwracają uwagę, że w

Altus TFI liczy na wzrost aktywów w funduszach do ponad 10 mld zł na koniec roku

Warszawa, 07.10.2016 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) liczy na zwiększenie wartości aktywów zgromadzonych w funduszach do ponad 10 mld zł na koniec roku, poinformował prezes Piotr Osiecki. "Realizowana przez nas

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2018 r. bez zmian

. Jeżeli pogorszą się perspektywy lub jeśli warunki finansowe nie będą wskazywać na dalszy postęp w trwałym dostosowaniu ścieżki inflacji, Rada Prezesów jest przygotowana na zwiększenie skali programu skupu aktywów (APP) i/lub wydłużenie czasu jego prowadzenia" - czytamy dalej

Wraca dwuwładza w firmach energetycznych. Powstaje imperium Jacka Sasina

politykę państwa w zakresie wykorzystania mienia państwowego, w celu zapewnienia jego racjonalnego i efektywnego wykorzystania, zwiększenia jego wartości oraz realizacji polityki gospodarczej państwa".  Tak ogólnikowo i szeroko sformułowane uprawnienia Ministerstwo Aktywów Państwowych będzie

PEManagers miał 2,03 mln zł zysku netto, 3,73 mln zł zysku EBIT w III kw. 2018 r.

zarządzaniem wyniosły nieco ponad 2,06 mld zł w stosunku do 2,03 mld zł na koniec czerwca i 1,97 mld zł na koniec zeszłego roku. W ujęciu brutto aktywa na koniec III kw. wyniosły 2,31 mld zł" - czytamy w komunikacie. Przychody z tytułu zarządzania aktywami zwiększyły się w

PIU: Zakłady ubezpieczeń na życie też powinny prowadzić PPK

pracowniczych planów kapitałowych. "Głównym postulatem branży jest uprawnienie zakładów ubezpieczeń na życie do prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Udział ubezpieczycieli w PPK z pewnością zwiększy potencjał do zakumulowania znacznych aktywów. Ubezpieczyciele mają

Lawina nowych sankcji wobec Rosji. Zachód dokręca śrubę

bogatszych Rosjan przepastnych amerykańskich lodówek, lecz o osłabienie machiny wojennej Putina.  - Rosjanie zwiększyli o tysiąc procent import z państw trzecich laptopów, iPhone'ów, zmywarek do naczyń. Nie dlatego, że muszą w domach pracować na laptopach, ale aby niszczyć te urządzenia i wydostać z

Enea: Jednorazowe operacje zwiększą skons. wynik netto za 2019 o 43,7 mln zł

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Enei zdecydował o dokonaniu ujęć aktualizujących bilansową wartość aktywów i jednoczesnym rozwiązaniu rezerw, podała spółka. Łączne ujęcie tych zdarzeń wpłynie na zwiększenie skonsolidowanego zysku netto o 43,7 mln zł, a na EBITDA o 129

Atlas Estates miało 32,72 mln euro zysku netto, 43,49 mln euro zysku EBIT w 2019

wyniósł 43,49 mln euro wobec 14,69 mln euro zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,45 mln euro w 2019 r. wobec 45,04 mln euro rok wcześniej. Na dzień 31 grudnia 2019 r. podstawowa wartość aktywów netto Grupy wynosiła

NBP: Zysk netto banków wzrósł o 1,9% r/r do 14,46 mld zł w I-XI 2019

. Koszty administracyjne w styczniu-listopadzie ub.r. zwiększyły się o 4,8% r/r do 31,93 mld zł. Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy

Analizy Online: Oszczędności gosp. domowych wzrosły do 1 421 mld zł po III kw.

Warszawa, 20.12.2018 (ISBnews) - Wartość oszczędności gospodarstw domowych (zgromadzonych w instrumentach rynku kapitałowego, na depozytach, w gotówce i w OFE) zwiększyła się o ok. 23,9 mld zł w III kwartale i o 62 mld zł w skali roku - do 1 421 mld zł na koniec września. To

ING BSK umożliwił płatności zbliżeniowe do kwoty 100 zł bez PIN-u

Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - ING bank Śląski zwiększył wysokość limitu dla transakcji zbliżeniowych bez PIN do 100 zł, podał bank. "Zmiana będzie automatyczna dla następujących kart z funkcją zbliżeniową: Mastercard, Visa z datą ważności do

Plan rozbiorów Lotosu. Marne udziały dla państwa po fuzji z Orlenem

czym tyle wynosić ma "księgowa wartość aktywów netto w ujęciu jednostkowym", czyli wartość samej spółki matki Grupy Lotos. Natomiast wartość Grupy Orlen ustalono na niemal 56,7 mld zł . Wycena dotyczy "księgowej wartości aktywów netto w ujęciu skonsolidowanym", czyli wartości

BSC Drukarnia Opakowań miała wstępnie 51,1 mln zł EBITDA w 2019 r.

zysku w 2018 roku. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych zwiększył zysk operacyjny, zysk brutto oraz EBITDA" - czytamy dalej. W ujęciu oczyszczonym EBITDA wyniosła 50,12 mln zł wobec 41,26 mln zł rok wcześniej, a zysk operacyjny sięgnął 35,68 mln zł wobec 29,02

PGE: Produkcja energii elektr. wzrosła o 16% r/r do rekordowych 65,9 TWh w 2018

;To pierwszy nasz pełny raport roczny po przejęciu aktywów EDF w 2017 r. i widać wyraźnie pozytywne efekty tej transakcji. Mamy za sobą rekordowy rok pod względem produkcji energii elektrycznej, którą zwiększyliśmy o 16%, oraz sprzedaży ciepła, którą zwiększyliśmy aż o 100%. Warto podkreślić, że po

FPP, CALPE: Przekształcenie OFE w IKE lub reforma OFE to najlepsze rozwiązania

pracowniczych planach kapitałowych. Wdrożenie proponowanych przez rząd zmian będzie sprzyjać odbudowie zaufania do tworzonych przez państwo rozwiązań w zakresie oszczędzania na cele emerytalne, a w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia poziomu partycypacji w PPK. Skutkiem przekształcenia dotychczasowych OFE

ING BSK: Wdrożenie MSSF 16 obniży współczynnik Tier I i łączny wskaźnik o 10 pb

Graczyk podczas konferencji prasowej. "Szacujemy, że w związku z wprowadzeniem MSSF 16 na dzień 1 stycznia nasze aktywa trwałe zwiększą się o 500 mln zł. To oczywiście będzie miało negatywny wpływ na skonsolidowany współczynnik Tier I, jak też łączny współczynnik

Tauron miał szacunkowo 479 mln zł straty netto, 1450 mln zł EBITDA w II kw. 2020

za: a) I półrocze 2020 r. Przychody ze sprzedaży: 10 187 mln zł, w tym działalność zaniechana: 299 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2

KNF: PKO BP spełnia wymogi do wypłaty dywidendy w wys. do 50% zysku za 2019 r.

Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - PKO Bank Polski otrzymał indywidualne zalecenie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczące zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank co najmniej 50% zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., podał

Polwax: Nowa strategia przewiduje ponad 17 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

Polwaksu dotyczyła lat 2015-2020 i została opublikowana w marcu 2015 roku, poinformowano. "Podstawowym celem zarządu spółki jest osiągnięcie następujących celów strategicznych: - Zwiększenie efektywności prowadzonej działalności dzięki koncentracji

Kolejni dołączają do ofensywy przeciw TikTokowi. Lista właśnie poszerzyła się o dwa państwa

oceniło, że jest ryzyko, że TikTok dzieli się danymi użytkowników z chińskim rządem. Stany Zjednoczone wysuwają mocne żądania: albo TikTok sprzeda amerykańskie aktywa aplikacji, albo zostanie zakazany. Unia Europejska Parlament Europejski, Komisja Europejska i Rada UE, trzy najważniejsze organy

GUS: Wynik finansowy netto TFI spadł o 6,1% r/r do 505,9 mln zł w 2016 r.

ogółem zwiększył się z 48,2% do 52,2%; - otwartych funduszy inwestycyjnych osiągnęły wartość 90 142,7 mln zł (spadek o 3,5%); ich udział w aktywach funduszy ogółem zmniejszył się z 32,8% do 30,8%; - specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

Sekretarz generalny ONZ kontra "groteskowo chciwe" firmy naftowe i gazowe

Włochy, ale już Francja sprzeciwiła się takim pomysłom. Z kolei w USA podobny pomysł został storpedowany przez lobbystów reprezentujących firmy zajmujące się ropą i gazem. Frank Macchiarola z American Petroleum Institute stwierdził, że „politycy powinni skoncentrować się na zwiększeniu dostaw

NBP: Zysk netto banków wzrósł o 3,3% r/r do 13,12 mld zł w I-X 2019

. Koszty administracyjne w styczniu-październiku br. zwiększyły się o 0,5% r/r do 29,14 mld zł. Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy

KNF: Banki komercyjne oczekują wzrostu wyniku netto o 5,2% r/r w tym roku

komercyjnych objętej ankietą średni wskaźnik rentowności aktywów minimalnie zwiększy się z poziomu 0,80% odnotowanego na koniec 2017 r. do poziomu 0,81%. W zakresie zwrotu z kapitału banki nie przewidują zmian" - czytamy dalej. Według ankiety KNF, fundusze własne banków mają