aktywa pozabilansowe

BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 0,3% aktywów

Warszawa, 25.11.2015 (ISBnews) - Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określiła stawkę obowiązkowej opłaty rocznej na 2016 rok wnoszonej na rzecz BFG przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - w wysokości 0,3% wartości aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych, podał

Kontraktacja bilansowa Magellana wzrosła r/r do 390,5 mln zł w I kw. 2016 r.

zagranicznych. Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych przez grupę, wyjaśniono

BFG ustalił dla SKOK-ów stawkę obowiązkowej opłaty na IV kw. na 0,075% aktywów

pozabilansowych, podał BFG. "Podstawą naliczenia kwoty obowiązkowej opłaty na IV kwartał 2016 roku jest wartość aktywów oraz zobowiązań pozabilansowych ustalona według stanu na dzień 30 września 2016 r."- czytamy w komunikacie. Spółdzielcze kasy

KNF przyjęła projekt założeń nowelizacji skierowanej do banków Rekomendacji R

momentu rozpoznania oraz poziomu strat kredytowych było niewystarczające. Odpisy aktualizujące były zbyt niskie i tworzone zbyt późno" - czytamy w komunikacie. Nowa klasyfikacja aktywów finansowych uzależniona ma być od wyników oceny modelu biznesowego zarządzania danym

Bank Pekao miał 186,9 mln zł zysku netto, 217,36 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

2020 r. wyniósł 156,5 mln zł i był wyższy o 7,6 mln zł, tj. 5,1% niż w I kwartale 2019 r. ze względu na wzrost aktywów grupy o 10,5%" - czytamy dalej. "Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy

ING BSK: Negatywny wpływ obniżki stóp na wynik odsetkowy to 50-80 mln zł w br.

zauważa postępującą zmianę w strukturze oszczędności klientów detalicznych, polegającą na przesunięciu środków z produktów pozabilansowych na produkty bilansowe oraz oczekuje mniejszej aktywności klientów, w tym niższej sprzedaży produktów finansowych. "Zarząd banku

Magellan podpisał umowy o wart. 983,35 mln zł w I półroczu, wzrost o 6% r/r

. Kontraktacja bilansowa odpowiada aktywom finansowym, które w wyniku podpisanych umów ujęte zostały w aktywach grupy w ciągu poszczególnych okresów. Kontraktację pozabilansową stanowią zawarte umowy ramowe i warunkowe dotyczące produktów oferowanych przez grupę. "W II kwartale

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 31,81 mln zł wobec 25,27 mln zł rok wcześniej. Aktywa banku razem wyniosły 19,73 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r. W I poł. 2020 r. bank miał 39,68 mln

WZA Banku Millennium zdecyduje 25 III o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r.

własnych banku" - czytamy w uzasadnieniu. Bank przypomniał, że 1 stycznia 2018 r. zaimplementował nowy standard MSSF 9 regulujący zasady klasyfikacji i wyceny instrumentów finansowych (w szczególności aktywów finansowych), jak również nowe podejście do rachunkowości

NBP: Wpływ hard Brexitu na polski sektor bankowy i ubezpieczeniowy - marginalny 

.). Również ekspozycje kredytowe (bilansowe i pozabilansowe) krajowych banków wobec podmiotów brytyjskich są znikome (0,8%28 łącznych ekspozycji sektora bankowego na koniec I półrocza 2018 r.). Ekspozycje te są rozproszone po wielu bankach i przeważnie nie przekraczają 3% aktywów pojedynczych banków

Zysk netto ING Banku Śląskiego wzrósł r/r do 254,9 mln zł w IV kw. 2016 r.

odsetek wyniósł 809,5 mln zł wobec 659,4 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 283,5 mln zł wobec 254,8 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 117,48 mld zł na koniec IV kw. 2016 r. wobec 108,89 mld na koniec IV kw. 2015

BOŚ: W pozytywnym scenariuszu, koszt ryzyka może lekko poprawić się w II poł. br

63,03 mln zł w I poł. wobec 39,07 mln zł rok wcześniej, z powodu wyższych odpisów na należności bilansowe głównie w pionie klientów instytucjonalnych o 19,8 mln zł oraz wyższych odpisów na zobowiązania pozabilansowe o 2,2 mln zł, jak również na skutek wzrostu wartości rezerw na kredyty walutowe w

Bank Pekao miał 242,34 mln zł zysku netto, 196,64 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

niższe o 5,4 mln zł tj. 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, podał bank. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w I kwartale 2019 r. wyniósł 109,7 mln zł i był niższy o 17,2 mln zł tj

Trans Polonia miała 3,85 mln zł zysku netto, 5,66 mln zł EBIT w II kw. 2019

zysku netto (vs. -0,7 mln zł r/r). "Na wynik EBITDA wpłynęła wyższa skala przychodów oraz implementacja przepisów MSSF 16. Dynamika wzrostu zobowiązań finansowych (ujęcie długu pozabilansowego) wynikających z ww. regulacji była niższa wobec wzrostu zysku EBITDA (+76,6% r

Zmiana rachunkowości ZA Puławy obniży jedn. zysk netto o 10,8 mln zł w 2018 r.

prowadzonej na terenie SSE na podstawie uzyskanych zezwoleń spółka ujmowała w wysokości i w momencie rzeczywistego korzystania z ulgi. Należna a niewykorzystana kwota ulgi prezentowana była w pozycjach pozabilansowych jako należność warunkowa. Obecnie spółka będzie rozpoznawać aktywo z tytułu podatku

Magellan osiągnął 66-proc. wzrost kw/kw kontraktacji bilansowej w IV kw. 2015 r.

poziom w stosunku do czwartego kwartału 2014 roku (o wartości 647 699 tys. zł)" - czytamy w komunikacie. Kontraktacja bilansowa IV kw. 2015 roku stanowiła 38% kontraktacji bilansowej zrealizowanej w całym ub. roku. Z kolei kontraktacja pozabilansowa grupy w 2015 roku

Trans Polonia miała 4 tys.zł zysku netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

przepisów MSSF 16. Dynamika wzrost zobowiązań finansowych (ujęcie długu pozabilansowego) wynikających z ww. regulacji była niższa wobec wzrostu zysku EBITDA i wyniosła 38,4% (dług odsetkowy wzrósł do 130,7 mln zł, wobec 94,4 mln zł r/r). MSSF 16 oznacza m.in. ujęcie w bilansie leasingów operacyjnych, spadek

Akcja kredytowa ING BSK wzrosła o 9% r/r w II kw., wskaźnik NPL: 3,2%

. Wartość oszczędnościowych w produktach pozabilansowych klientów grupy (aktywa zgromadzone na rachunkach maklerskich oraz w funduszach inwestycyjnych) wyniosła na koniec czerwca 2020 roku 13,7 mld zł i była o 0,6 mld zł (-4,5%) mniejsza niż na koniec 2019 roku, ale wyższa o 0,6 mld zł r/r (+4,7%), podano

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł r/r do 26,6 mln zł w I-III kw. 2017 r.

kwartale 2017 r. rezerwę na koszty restrukturyzacji. Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wyniosły 183,99 mln zł w okresie 9 miesięcy br. wobec 130,11 mln zł rok wcześniej. "Wzrost

Bank Pekao miał 656,21 mln zł zysku netto, 198,8 mld zł aktywów w III kw. 2019r.

mln zł oraz z powodu dwukrotnie wyższej składki na pokrycie kosztów nadzoru nad bankami, podano także w raporcie. "Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w 3 kwartałach 2019 r. wyniósł 463,4

Zysk netto Magellana spadł r/r do 9,86 mln zł w III kw. 2016 r.

pozabilansowa w III kwartale 2016 roku była równa 137 820 tys. zł i była wyższa o 62 935 tys. zł, tj. o 84% w stosunku do analogicznego okresu 2015 roku" - czytamy w raporcie. W I-III kw. 2016 r. spółka miała 23,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom

RBP zaksięguje w II kw. 51,4 mln zł wyniku brutto ze sprzedaży wierzytelności

pozycji 'Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe'"- podsumowano w komunikacie. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

zł. Dodatkowo, koszty działania grupy (bez składek na BFG) były o 7,8% niższe względem analogicznego okresu rok wcześniej" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Wynik z odpisów aktualizujących wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe

Bank Pekao miał 582,11 mln zł zysku netto, 196,91 mld zł aktywów w II kw. 2019r.

poprawę efektywności i nowoczesne rozwiązania operacyjne, a także nowe produkty oraz usługi dla naszej rosnącej bazy klientów" ? powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie. Aktywa razem banku wyniosły 196,91 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 191,09 mld

EC Będzin może zaangażować się w 2-3 małe projekty kogeneracyjne w l. 2018-2019

. "Mamy dwa scenariusze - jeden, że z inwestorem zagranicznym znajdziemy konsensus w sprawie zbycia Elektrociepłowni Będzin sp. z o.o. i w październiku dojdzie do podpisania umowy, a w przyszłym roku sprzedaży tego aktywa. I drugi wariant, że te wszystkie uzgodnienia przesuną się przynajmniej o rok

ING BSK liczy na kilkanaście tys. klientów, którzy otworzą program inwestycyjny

giełdach w USA. Jak podkreślił Laurent Trottier, global head of index management Smart Beta Amundi AM, zarządzanie pasywne to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów zarządzania aktywami na świecie. "Według S&P szacowana wartość inwestycji

Trans Polonia miała 5,86 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

koniec ubiegłego roku grupa dysponowała 48,3 mln zł środków pieniężnych, a aktywa obrotowe były ponad dwukrotnie wyższe niż zobowiązania krótkoterminowe (107,3 mln zł vs. 51,6 mln zł), podano także. "Dobre warunki makroekonomiczne w Polsce i na rynkach zagranicznych

mBank Hipoteczny miał 41,24 mln zł zysku netto w 2018 r.

dalej. Wartość netto całego portfela kredytowego, uwzględniając zaangażowanie pozabilansowe, wzrosła na koniec 2018 roku w porównaniu do końca 2017 roku o 2,41%, osiągając poziom 12,6 mld zł. "W 2018 roku bank zanotował bardzo dobry wynik

Jedni grali nieczysto, inni nadal udają naiwnych. Nie ma alternatywy dla odfrankowienia kredytów w CHF

zewnętrzne źródło jego finansowania (depozyt, pożyczkę od innego banku, obligacje). Ponadto – i to jest rzecz kluczowa – korespondujące ze sobą aktywa i pasywa muszą być wyrażone w tej samej walucie. Zatem kredyty waloryzowane kursem franka muszą mieć zabezpieczenie we frankach. Dotyczy to

Wiceprezes PGNiG bez zezwolenia wziął posadę w spółce Orlenu

naruszył przepisów, bez zgody PGNiG uczestnicząc - niezależnie jak długo - w organie konkurencyjnej spółki Orlenu. Tę kwestię powinien wyjaśnić wicepremier Jacek Sasin nadzorujący zarówno PGNiG, jak i Orlen. Jednak kierowane przez Sasina Ministerstwo Aktywów Państwowych od dwóch miesięcy nie odpowiedziało

Nowy zarząd PGNiG daruje Gazpromowi 6,3 mld zł długu?

koncern musi zwrócić polskiemu odbiorcy nadpłatę za gaz dostarczony od listopada 2014 r. do lutego 2020 r. włącznie.  PGNiG oszacował, że dług Gazpromu na koniec marca wynosił 6 mld 288 mln zł. Ale w swoich księgach ten dług PGNiG potraktował jako aktywo warunkowe i pozabilansowe - tak, jakby nie

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska z dz. kont. spadł r/r do 3,04 mln zł w 2016 r.

., głównie z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., która wygenerowała dochód w wysokości 80,6 mln zł oraz wzrostu wyniku odsetkowego o 82,8 mln zł, tj. 8,8%; * odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania

Bank Pekao miał 749,2 mln zł zysku netto, 191,1 mld zł aktywów w IV kw. 2018 r.

wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 191,09 mld zł na koniec 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r. W całym 2018 r. bank miał 2 287,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 475,13

EBC: podatek bankowy zachętą do transferu aktywów za granicę

. - Proponowana struktura podatku może zachęcić instytucje finansowe do zmiany profilu ryzyka poprzez restrukturyzację portfeli ukierunkowaną na bardziej ryzykowne produkty, wykorzystanie operacji pozabilansowych lub transferowanie aktywów za granicę - uważa prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi

Strata netto Raiffeisen Bank Polska zwiększyła się r/r do 76,14 mln zł w I kw.

efektem obniżenia w szczególności kosztów wynagrodzeń, utrzymania i wynajmu budynków oraz amortyzacji. Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe wzrosły o 21,1 mln zł, tj. 53,2%, głównie w wyniku wzrostu odpisów w segmencie bankowości detalicznej

Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 5,8%, wskaźnik NPL spadł do 5% w I kw. 

% rok wcześniej, zaś wskaźnik pokrycia rezerwami na zwiększył się do 76,7% wobec 75,1% na koniec marca 2017 r. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w I kwartale 2018 r. wyniósł 126,9 mln zł i był wyższy o 11,7 mln zł tj

Strata netto Raiffeisen Bank Polska wyniosła 29,69 mln zł w I poł. 2017 r.

; * odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na zobowiązania pozabilansowe w wysokości 89,6 mln zł, tj. wyższe o 63% w stosunku do wyniku I półrocza 2016 r. głównie w wyniku zwiększenia odpisów w segmencie Bankowości Detalicznej oraz niskiej bazie odpisów w Bankowości Korporacyjnej w

Zysk netto Banku Handlowego wzrósł r/r do 144,92 mln zł w III kw. 2016 r.

wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 144,5 mln zł wobec 168,74 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 41,98 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 49,51 mld na koniec 2015 r. W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 471,27 mln zł

Zysk netto Banku Pekao spadł r/r do 349,71 mln zł w I kw. 2017 r.

wyniku ze sprzedaży wierzytelności kredytowych, podkreśliła instytucja. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 115,03 mln zł wobec 1 069,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 573,48 mln zł wobec 562,17 mln zł rok wcześniej. Aktywa

Zysk netto mBanku Hipotecznego wzrósł r/r do 23,42 mln zł w 2016 r.

wartości umów podpisanych w 2015 roku. Wartość netto całego portfela kredytowego, uwzględniając transakcje "poolingowe" oraz zaangażowanie pozabilansowe, wzrosła na koniec 2016 roku w porównaniu do końca 2015 roku o 27,6%, osiągając poziom 10,7 mld zł. W 2016 roku zanotowano sprzedaż kredytów

Wskaźnik C/I Banku Pekao poprawił się do 43,7% na koniec 2016 r.

wysokości 16,6 mln zł, z przeznaczeniem na wypłatę środków gwarantowanych deponentom tego banku. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości kredytów oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty wyniósł 500,6 mln zł w ub. roku i był niższy o 16,9 mln zł tj. 3,3% niż w

TDJ przejął kontrolę nad Kopeksem po podpisaniu umowy restrukturyzacyjnej

. Restrukturyzacja będzie również dotyczyć ekspozycji gwarancyjno-akredytowej banków Deutsche Bank Polska, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska, ING Bank Śląski o łącznej wartości ok. 28 mln zł (ekspozycja pozabilansowa). Umowa zakłada przejęcie pakietu kontrolnego Kopeksu przez TDJ. Część

"Rz": Zyski nie trafią do akcjonariuszy

największej części zysków na zasilenie funduszy własnych - tłumaczy Marta Chmielewska-Racławska z Komisji Nadzoru Finansowego. KNF chce by banki utrzymywały współczynnik wypłacalności, czy relację funduszy własnych do aktywów i zobowiązań pozabilansowych obciążonych ryzykiem

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska spadł o 18,3% r/r w I półr.

o 17% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, głownie z tytułu rozliczenia transakcji przejęcia Visa Europe Limited przez Visa Inc., która wygenerowała dochód w wysokości 80,6 mln zł, - odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerwy na

Odpisy Banku BPH spadły o 29% r/r w III kw., wskaźnik NPL poprawił się do 7,7%

. "Na łączną kwotę odpisów z tytułu utraty wartości w III kwartale 2015 roku pozytywnie wpłynął dodatni wynik z tytułu odpisów na poniesione, ale nieujawnione straty dotyczące kredytów i pożyczek (IBNR), dodatni wynik z tytułu utworzenia i odwrócenia odpisów na zobowiązania pozabilansowe, jak też

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

do potrzeb rynku. W szczególności działania będą zorientowane na: ? Optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych ? Realizację tylko tych projektów inwestycyjnych, które gwarantują

Tauron zredukował capex planowany na lata 2016-2020 do ok. 18 mld zł

działania będą zorientowane na: ? Optymalizację struktury aktywów we wszystkich obszarach działalności oraz dostosowanie do wymogów środowiskowych ? Realizację tylko tych projektów inwestycyjnych, które gwarantują oczekiwany poziomu zwrotu z kapitału i