aktywa polskich banków 2013

Alior Bank udzielił 655 gwarancji de minimis wys. 270 mln zł na nowych zasadach

; - powiedziała ISBnews dyrektor działu funduszy Unii Europejskiej i programów publicznych w Alior Banku Aleksandra Podobińska-Durka. Alior Bank jest jednym z liderów sprzedaży gwarancji de minimis. Od rozpoczęcia sprzedaży w 2013 r. bank udzielił ponad 48 tys. takich zabezpieczeń o

Santander BP: Fundusze własne i zobowiązania kwalifikowane to 18,1% po I półr.

Warszawa, 01.10.2019 (ISBnews) - Poziom funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych Santander Bank Polska na 30 czerwca 2019 roku w odniesieniu do aktywów ważonych ryzykiem wyniósł 18,1%, tj. powyżej wskaźnika minimalnego określonego na poziomie 16%, podał bank w publicznym

Najzamożniejsi klienci PKO BP zgromadzili 7,8 mld zł aktywów na koniec 2014 r.

Warszawa, 13.01.2015 (ISBnews) - Centrum Bankowości Prywatnej PKO Banku Polskiego obsługiwało ponad 3 tys. klientów, a wartość zarządzanych aktywów wyniosła 7,8 mld zł na koniec 2014 r., poinformował bank. "Na koniec 2014 Centrum Bankowości

Alior Bank nie porozumiał się z RBI w sprawie przejęcia Raiffeisen Bank Polska

2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa banku na dzień 30 września 2016 r. wyniosły 54,1 mld zł. Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu

Za radą Glapińskiego trzymamy gotówkę w bieliźniarkach. Kiedyś baliśmy się pluskwy milenijnej

Za radą Glapińskiego trzymamy gotówkę w bieliźniarkach. Kiedyś baliśmy się pluskwy milenijnej

oprocentowanie 5,75 proc. w skali roku. To lokata jednomiesięczna, na którą można wpłacić do 50 tys. zł. Gotówka nie walczy z inflacją Co to oznacza? Choćby to, że utrudniona może być walka z inflacją, prowadzona przez Narodowy Bank Polski. Podwyższanie oprocentowania bankowych depozytów i rządowych obligacji ma

Fitch obniżył ratingi IDR Getin Noble Banku do CCC+ i C

czynniki podjętej decyzji o zmianie oceny ratingowej banku agencja wskazała naruszenie normy kapitałowej (łącznego współczynnika kapitałowego, o którym mowa w art. 92 rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji

KNF obniżyła bufor na ryzyko kredytów walutowych PKO BP do 0,42 pkt proc.

kapitałowych w ujęciu jednostkowym oraz skonsolidowanym" - podano także. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 306,08 mld zł na koniec III kw. 2018 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW

Plus Bank: Podatek bankowy w Polsce wyższy niż na Węgrzech i w Niemczech

budżetu państwa, ale fundusz restrukturyzacji banków. W latach 2011-2013 wpływy z tego tytułu wyniosły w Niemczech ok. 1,5% wyniku operacyjnego tamtejszych banków, co w polskich warunkach oznaczałoby roczne wpływy rządu 300 mln zł" - podał główny ekonomista PLus Banku. Do

Raiffeisen Bank Polska dokonał odpisów, które obniżą wynik o 102,6 mln zł w 2016

. ?Odpisy na utratę wartości wyżej wymienionych aktywów wpłyną na obniżenie wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym Raiffeisen Bank Polska za 2016 r. i sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska za 2016 r. o kwotę 102 626 tys. zł" ? czytamy w komunikacie

Tomasz Mikoda będzie kierował pracami zarządu Pekao Banku Hipotecznego

listopada 2014 r. związany był z Grupą Raiffeisen Bank m.in. jako prezes Raiffeisen Solutions. Wcześniej zatrudniony był w Expander Sp. i Sollers Consulting Sp. z o.o. W latach 2010-2013 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Sieci Sprzedaży oraz dyrektora Obszaru Bankowości Hipotecznej w Kredyt Banku

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Raiffeisen Bank Polska

. Prospekt emisyjny RBPL został złożony w Urzędzie KNF 12 kwietnia br. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013

PKO BP: W Londynie rozpoczyna się 7. edycja konferencji CEE Capital Markets

PKO Bank Polski w Londynie, podał bank. Celem organizowanej corocznie od 2013 roku konferencji jest promocja polskiego rynku kapitałowego wśród zagranicznych inwestorów. Pierwsze edycje konferencji skupiały się na krajowych spółkach, w tym roku formuła spotkania, po raz

Odpis na markę 'Polbank' obniży wynik netto Raiffeisen BP o 92,3 mln zł w I kw. 

spisania marki ?Polbank" w kwocie 114 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zarząd banku szacuje, że spisanie wyżej wymienionego aktywa wpłynie na obniżenie wyniku finansowego netto Raiffeisen Bank Polska S.A. i grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2017

PKO BP oczekuje pozytywnego wpływu nowych wag ryzyka na współczynniki kapitał.

. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. (ISBnews)

KNF: 512 z 545 banków spółdzielczych jest uczestnikami IPS

Bank Spółdzielczy w Poznaniu oraz Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, które stały się samodzielne po zakończeniu 36-miesięcznego okresu przejściowego, o którym mowa w art. 22b ust. 12 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Raiffeisen TFI przejęło zarządzanie Raiffeisen SFIO Parasolowym od Altus TFI

S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A

DNB Bank Polska miał 68,2 mln zł zysku netto w 2018 r.

aktywów finansowych" - podano także. DNB Bank Polska zgodnie z obraną strategią ma w planach dalszy wzrost biznesu korporacyjnego przy poprawie wskaźników efektywności i zachowaniu wysokiej jakości portfela kredytowego. "Celem banku jest

BGK: Gwarancje de minimis pomogły pozyskać 100 mld zł kredytów w ciągu 6 lat

Krajowego (BGK) Beata Daszyńska-Muzyczka. "Wspieranie polskich mikro, małych i średnich firm to jedno z głównych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego. Flagowym produktem skierowanym do tego sektora są gwarancje de minimis, które ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego

Alior Bank: Czekamy na decyzje właścicielskie RBI w sprawie banku w Polsce

Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa

Oferta publ. 15% akcji Raiffeisen Bank Polska startuje dziś od book-buildingu

nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na

Norges Bank IM wypowiedział Altus TFI umowę na zarządzanie portfelem

Warszawa, 03.09.2018 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) otrzymało zawiadomienie o wypowiedzeniu przez Norges Bank Investment Management umowy z 6 maja 2013 r. na zarządzanie portfelem inwestycyjnym, podał Altus. "Zgodnie

Członek Rady Polityki Pieniężnej popisał się na antenie Radia Maryja

płynnością a rentownością polskich banków giełdowych w latach 1991-1996”. W 1999 ukończył dodatkowo studia prawnicze, a w roku 2013 habilitował się w Szkole Głównej Handlowej w na podstawie rozprawy zatytułowanej „Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych

R. Wanat-Szelenbaum i G. Barański powołani na wiceprezesów Pekao TFI

kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości, controlingu oraz analiz i raportowania. Przez wiele lat (2013-2017) związany był zawodowo z Raiffeisen Bank Polska. Z Grupą Banku Pekao związany jest od stycznia 2018 roku, gdzie pełnił funkcję eksperta w biurze controllingu pionu bankowości prywatnej

Alior Bank ma wyłączność w negocjacjach zakupu części Raiffeisen Bank Polska

- został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa Grupy na koniec I półrocza 2016 r. osiągnęły poziom 54,0 mld zł

Resolution to nie "bank za złotówkę". Na świecie istnieje od dawna. W Polsce to "pomylono". PiS brnie w kolejną awanturę, tym razem z TSUE

w razie kryzysu. Banki muszą utrzymywać całkowitą kwotę kapitału odpowiadającą co najmniej 8 proc. ich aktywów mierzoną według ich ryzyka. Bezpieczne aktywa (np. gotówka) nie są uwzględniane. Inne aktywa (takie jak pożyczki dla innych instytucji) są uważane za bardziej ryzykowne i mają wyższą wagę

Bank Pocztowy miał 18,9 mln zł zysku netto w 2019 r.

nie ukrywam, że jest jeszcze wyraźne pole do wzrostu i konieczność poprawy podstawowych wskaźników. W ubiegłym roku zdecydowanie poprawiliśmy jakość portfela kredytowego, rentowność, zwiększyliśmy akcję kredytową, pogłębiliśmy współpracę z Pocztą Polską, a bank przeszedł prawdziwą rewolucję

Chude lata dla banków? Może i tak, ale zapłacimy za to my, klienci [OPINIE BANKOWCÓW]

Polski. Jak on może wyglądać po pandemii? Zapytaliśmy się o to samych zainteresowanych, prezesów banków. Oto co nam powiedzieli. Czytaj także: Drukują pieniądze, ale milczą. NBP zamknął się w szklanej wieży Kredyt rządzi światem Jednym z najpoważniejszych problemów dla klientów banków (czyli nas

Zysk netto BNP Paribas Bank Polska wzrósł r/r do 103,18 mln zł w 2014 r.

odsetek wyniósł 565,38 mln zł wobec 537,59 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 149,28 mln zł wobec 149,67 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 23,20 mld zł na koniec 2014 r. wobec 21,12 mld na koniec 2013 r. W

Akcjonariusze BNP Paribas Bank Polska zgodzili się na połączenie z BGŻ

się o połączeniu BNPP Polska z Bankiem Gospodarki Żywnościowej spółka akcyjna (...), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia" - czytamy w uchwale. W związku z

KNF podtrzymuje, że oczekuje debiutu Raiffeisen Bank Polska na GPW do 30 VI br.

początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r. (ISBnews)

Bank Pekao przeanalizuje możliwość akwizycji Raiffeisen Polbanku

Bank Polska wyniósł 338,4 mln zł w 2014 r., według wstępnych nieaudytowanych danych, podała wczoraj instytucja. Wcześniej bank informował, że w 2013 r. zysk netto Grupy Raiffeisen Bank Polska sięgnął 183,5 mln zł. Aktywa ogółem na wyniosły 58,62 mln zł na koniec 2014 r

KNF nie zgodziła się na zmianę planów RBI dot. IPO Raiffeisen Bank Polska

. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A

Przegląd informacji ze spółek

CEO Marcin Jaśkiewicz. PGNiG Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podpisała z Arriva Bus Transport Polska kontrakt na dostawy łącznie 22 mln m3 paliwa CNG przez 8 lat. Bank Pekao

ZBP: Granice obciążeń sektora bankowego zostały przekroczone 

dla inwestorów. Największym zagrożeniem, wynikającym z nadmiernego obciążenia sektora jest ograniczanie zdolności banków do finansowania rozwoju polskiej gospodarki, poinformował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz. ZBP podkreśla, że o ile zysk

RBP zaksięguje w II kw. 51,4 mln zł wyniku brutto ze sprzedaży wierzytelności

pozycji 'Odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe'"- podsumowano w komunikacie. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych

Akcjonariusze BGŻ oraz BNP Paribas Polska zdecydują 25 lutego o połączeniu

połączeniu BGŻ S.A. z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna (?) poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) BNPP Polska na BGŻ S.A. w zamian za akcje, które BGŻ S.A. wyda zgodnie z postanowieniami planu połączenia" - czytamy w projekcie uchwały. W związku z połączeniem

RBI: Raiffeisen Bank Polska ogłosił plan oferty publicznej i debiutu na GPW

obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r

Włoski UniCredit sprzedał Rosjanom bank na Ukrainie

oligarchowie kontrolują w swojej ojczyźnie Alfa Bank, który ma filie w kilku krajach Europy - także na Ukrainie. Spółka Alfa Banku pod względem wielkości aktywów zajmuje 9. miejsce wśród ukraińskich instytucji finansowych. A przejęty teraz przez Rosjan Ukrsocbank na tej liście

Aktywa funduszy zarządzanych przez Raiffeisen Polbank przekroczyły 300 mln zł

na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. (ISBnews)

Prezes Santander Bank Polska: Chcemy maksymalizować dywidendę 

Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) chce pozostać bankiem wypłacającym dywidendę i będzie starał się maksymalizować ją w kolejnych latach, poinformował prezes Michał Gajewski. "Nasza polityka dotycząca

KNF: Podział Raiffeisen Banku Polska nie później niż do 30 czerwca 2017 r.

jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa Grupy na koniec I półrocza 2016 r. osiągnęły poziom 54 mld zł. Współczynnik kapitałowy (TCR) wyniósł

KNF zaleciła PKO BP dodatkowy wymóg w związku z portfelem hipotecznym

sporządzenia raportu bank spełnia wymogi KNF w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym" - czytamy dalej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec

KNF wyraziła zgodę na zmiany statutów BNP Paribas Bank Polska i BGŻ

Warszawa, 24.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zezwolenia na zmiany statutów BNP Paribas Bank Polska i Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) w związku z ich połączeniem, podały banki. "Uzyskanie ww. zezwolenia

Morawiecki: Raiffeisen Bank International powinien zrobić to, co zaleca KNF

Raiffeisen Bank Polska na GPW rozpoczęły się w styczniu br. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku

BGŻ i BNP Paribas Bank Polska mają zgodę EBC na połączenie

Warszawa, 13.04.2015 (ISBnews) ? Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) oraz BNP Paribas Bank Polska uzyskały zgodę Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na połączenie, wydaną w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego, podały banki w komunikatach

Raiffeisen sprzeda aktywa w Polsce bo nie chce brać udziału w konsolidacji rynku

. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A

KNF zapowiada sankcje jeśli Raiffeisen Bank Polska nie wejdzie na GPW do 15 V

Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem

KNF zaleciła Raiffeisen BP dodatkowy wymóg wz. z walutowym portfelem hipotecznym

Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa Grupy na koniec I półrocza 2016 r. osiągnęły poziom 54

Zysk netto Banku Pocztowego wzrósł r/r do 43,64 mln zł w 2014 r.

odsetek wyniósł 268,15 mln zł wobec 243,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 59,66 mln zł wobec 41,63 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 7,72 mld zł na koniec 2014 r. wobec 7,38 mln na koniec 2013 r

GPW zawiesi obrót akcjami BNP Paribas Bank Polska od 27 kwietnia

Warszawa, 16.04.2015 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zawiesi obrót akcjami spółki BNP Paribas Bank Polska od 27 kwietnia do wykluczenia z obrotu giełdowego, w związku ze zbliżającym się terminem jej połączenia z Bankiem BGŻ, podała giełda

BGŻ: Dzień referencyjny w procesie połączenia z BNP Paribas wyznaczony na 7 maja

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Dniem referencyjnym w związku z połączeniem Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) z BNP Paribas Bank Polska, według stanu na który określony zostanie stan własności akcji BNP Paribas Bank Polska podlegających zamianie w związku z połączeniem

GNB złożył wniosek do KNF o utworzenie banku hipotecznego, start w 2017 r.

. BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu. Bank, należący przed 28 marca 2013 r. do grupy Dexia, i działający wówczas pod firmą Dexia

PKO Leasing osiągnął wynik sprzedażowy na poziomie 9,2 mld zł w 2018 r.

Warszawa, 24.01.2019 (ISBnews) - PKO Leasing uzyskał rekordowy wynik sprzedażowy w wysokości 9,2 mld zł w 2018 r., podał PKO Bank Polski. W samym tylko grudniu osiągnięto sprzedaż na poziomie 1 mld zł. Na ten rezultat wpłynął wysoki popyt na maszyny i urządzenia oraz samochody

Zysk netto Banku BPH spadł r/r do 111,81 mln zł w 2014 r.

1302,64 mln zł wobec 1538,19 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 932,56 mln zł wobec 980,30 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 31,61 mld zł na koniec 2014 r. wobec 33,00 mld na koniec 2013 r. W ujęciu

Oferta publiczna 15% akcji Raiffeisen Bank Polska rozpocznie się w tym miesiącu

Bank Polska na GPW rozpoczęły się w styczniu br. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował

Raiffeisen Polbank stał się jedynym udziałowcem Raiffeisen-Leasing Polska

26% r/r. W 2013 roku spółka zanotowała zysk netto w wysokości 53,4 mln zł, a jej aktywa miały wartość 5,5 mld zł. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z

Abris porozumiał się z funduszem AnaCap ws. sprzedaży FM Banku PBP - media

pod markami BIZ Bank i Bank SMART. Na koniec 2013 r. aktywa banku wynosiły 2,77 mld zł. (ISBnews)

BGK miał 390,13 mln zł zysku netto, 100,52 mld zł aktywów w 2019 r.

tytułu odsetek wyniósł 953,41 mln zł wobec 889,08 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 218,6 mln zł wobec 190,1 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 100,52 mld zł na koniec 2019 r. wobec 84,77 mld zł na koniec 2018 r

Oddział korporacyjny PKO BP w Pradze rozpoczął działalność

- oddział korporacyjny we Frankfurcie nad Menem. Bank jest też obecny na Ukrainie, gdzie działa należący do grupy kapitałowej Kredobank oraz w Szwecji, gdzie od 2013 roku funkcjonuje spółka PKO Leasing Sverige. W styczniu bank zapowiadał, że start oddziału PKO Banku Polskiego w

OT Logistics rozpoczął spełnianie warunków zawieszających umowy dot. zadłużenia

poprzez zawarcie dokumentów restrukturyzacji pomiędzy spółką, wybranymi spółkami z grupy oraz głównymi wierzycielami finansowymi grupy, tj. BNP Paribas Bank Polska (w tym jako następcą prawnym Raiffeisen Bank Polska), mBankiem oraz Santander Bank Polska jako kredytodawcami oraz mBankiem jako agentem oraz

Ukraiński Kredobank miał 1,2 mln zł zysku netto w 2014 r.

;Przygotowaliśmy się na finansowe zawirowania z wyprzedzeniem, oczyszczając nasz bilans ze złych aktywów oraz optymalizując operacyjną aktywność banku. Nie ma żadnych wątpliwości, że wsparcie ze strony naszego strategicznego akcjonariusza - PKO Banku Polskiego, największego banku w Polsce - jest bardzo ważne

Bank BGŻ i BNP Paribas Bank Polska mają zgodę KNF na połączenie

Warszawa, 09.04.2015 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska na Bank Gospodarki Żywnościowej, podała Komisja w

BGK: Kredyty objęte gwarancjami de minimis były warte ok. 120 mld zł w XII 2019

inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. (ISBnews)

Zysk netto Grupy Raiffeisen Bank Polska wzrósł do 338,4 mln zł w 2014 r.

Warszawa, 11.02.2015 (ISBnews) - Zysk netto grupy kapitałowej Raiffeisen Bank Polska wyniósł 338,4 mln zł w 2014 r., według wstępnych nieaudytowanych danych, podała instytucja. Wcześniej bank podawał, że w 2013 r. zysk netto Grupy Raiffeisen Bank Polska sięgnął 183,5 mln zł

Raiffeisen: Dalsze pogorszenie rentowności banków będzie szybsze niż w ub. r.

. "Z punktu widzenia makro, polskie banki mają dobre perspektywy rozwoju i wzrostu zysków, pomimo presji na marżę odsetkową. Poprawia się jakość portfela kredytowego, jest on zrównoważony, a wolumen rośnie. Jednak za sprawą różnych zdarzeń, zwroty z kapitału ROE i aktywów ROA były w 2015 r. najniższe

Spółka z grupy GE Capital chce sprzedać do 1,9% akcji BPH w ramach ABB

Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku. Aktywa razem banku wyniosły 31,57 mld zł na koniec I poł. 2014 r. wobec 33,00 mld na koniec 2013 r. Bank BPH wchodzi w skład grupy kapitałowej GE, jednej z największych korporacji

RBI zawiesił ofertę akcji Raiffeisen Bank Polska, KNF chce wyjaśnień

udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r. (ISBnews)

Wałach z PKO BP: Chcielibyśmy rozwijać ZenCard także poza Polską

wśród mniejszych przedsiębiorców. Rozwiązanie pozwoli także małym firmom mierzyć aktywność swoich klientów i celniej oceniać potrzeby swoich klientów, wyjaśnił bank. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,9 mld zł na koniec

Zysk netto Raiffeisen Bank Polska z dz. kont. spadł r/r do 3,04 mln zł w 2016 r.

%, współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 - 16,05%. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający pod nazwą Raiffeisen Polbank - został założony w 1991 roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do

BGŻ utworzył rezerwy na łącznie 56 mln zł, a BNP Paribas Polska na 49 mln zł

Warszawa, 29.04.2015 (ISBnews) - Bank BGŻ utworzył rezerwę na restrukturyzację zatrudnienia w kwocie 49,3 mln zł oraz rezerwę związaną z likwidacją oddziałów w kwocie 6,9 mln zł, a BNP Paribas Polska utworzył rezerwę związaną z likwidacją oddziałów w kwocie 13,4 mln zł oraz

KNF zaleciła PKO BP zatrzymanie co najmniej 50% zysku za 2015 r.

koniec 2015 r. wobec 12,96% rok wcześniej. Współczynnik Tier1 wzrósł do 13,27% wobec 11,71% rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 248,7 mld zł na koniec 2014 r

Akcjonariusze PKO BP zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2014 r.

Warszawa, 25.06.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze PKO Banku Polskiego przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy, podała instytucja. "25 czerwca 2015 r. zwyczajne walne zgromadzenie banku, postanowiło dokonać podziału zysku

Wiaczesław Mosze Kantor, Azoty i afera z Kwaśniewskim. To majątek tego oligarchy może być zamrożony w Polsce jako pierwszy

polskiej spółki. Zdaniem amerykańskiego banku JP Morgan i francuskiego Société Générale rosyjski Acron oferował za niską cenę za akcje polskiej spółki. Plany Acronu nie spodobały się też rządowi premiera Donalda Tuska. Obawiano się, że w razie przejęcia kontroli nad

PKO BP spełnia kryteria do wypłaty do 50% zysku w formie dywidendy (aktual.)

. Akcjonariusze PKO Banku Polskiego przeznaczyli zysk netto za 2014 r. na kapitały zapasowy i rezerwowy. W 2014 r. akcjonariusze PKO BP zdecydowali o przeznaczeniu 937,5 mln zł na dywidendę tytułem zysku za 2013 r., co dało wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję. W całym 2015 r. bank miał

PKO BP planuje przeznaczenie do 50% zysku netto za 2015 r. na dywidendę

Warszawa, 07.03.2016 (ISBnews) - PKO Bank Polski chce wypłacić dywidendę za 2015 roku w wysokości do 50% wypracowanego zysku netto w ub.r., poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski. "Rozważamy parametry do wypłaty do 50% zysku za 2015 rok w

Idea Bank przeprowadzi IPO w I połowie 2015 r.

w 2014 r. z 104,2 mln zł rok wcześniej. Na koniec 2014 roku wartość aktywów grupy wyniosła 15,1 mld zł. Na koniec 2014 r. współczynnik wypłacalności kształtował się na poziomie 13,45% wobec 11,91% na koniec 2013 r. Na koniec grudnia 2014 grupa Idea Bank (Polska) posiadała

KNF liczy na debiut Raiffeisen Bank Polska na GPW do 15 maja 2018 r.

udziałem kapitału zagranicznego. Z początkiem 2013 roku awansował do grona największych banków w Polsce za sprawą połączenia z Polbank EFG S.A. Aktywa razem banku wyniosły 50,55 mld zł na koniec I kw. 2017 r. wobec 53,26 mld na koniec 2016 r. (ISBnews)

Repolonizacja wódki dzięki transakcji roku. Maspex wykupi Żubrówkę od Rosjan

W skali polskiego rynku to gigantyczna transakcja. We wtorek Maspex, spółka z Wadowic,  poinformował, że podpisał warunkową umowę na zakup wszystkich polskich aktywów Roust Corporation CEDC International oraz jej spółki zależnej B2B Wine & Spirits. Nie podano kwoty transakcji. Wiadomo jedynie

Idea Bank zakłada wzrost zysku netto, biznesu i liczby klientów w 2015 r.

obszarze kredytów operacyjnych oraz zwiększenie sprzedaży poprzez rozbudowę i szkolenia sieci sprzedaży" - czytamy w raporcie. Wynik netto grupy Idea Bank (Polska) w 2014 r. wyniósł 241,3 mln zł i był o 124,9%% wyższy w stosunku do 2013 r. Wynik z

BGŻ BNP Paribas Bank chce zakończyć integrację operacyjną do końca 2016 r.

połączenie BGŻ i BNP Paribas Bank Polska przez przeniesienie całego majątku BNP Paribas Bank Polska na BGŻ wyraziły Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Europejski Bank Centralny (EBC). Na początku grudnia 2013 roku grupa BNP Paribas i grupa Rabobank ogłosiły podpisanie umowy

Czy banki są odporne na kryzys? Dwa polskie mają mały kłopot

spłacanych kredytów. Na koniec 2013 r. EBC oszacował niedobory kapitałowe banków na 25 mld euro, jednak w ciągu tego roku zostały one uzupełnione. Aktualnie banki muszą wzmocnić bazę kapitałową o 10 mld euro. W najgorszej sytuacji są banki włoskie. Aż 9 z

PKO BP spodziewa się niższych przychodów z prowizji i opłat w 2016 r.

raz w roku, w wyniku analizy rynkowej konkurencyjności oferty PKO Banku Polskiego. W 2011 roku miała miejsce w listopadzie, w 2012 ? we wrześniu, w 2013 ? w sierpniu, w 2014 ? w październiku, a w 2015 ? w maju. W 2016 roku zmiany w taryfie wejdą w życie 1 maja" - czytamy dalej

Akcjonariusze Banku BGŻ zgodzili się na połączenie z BNP Paribas

Warszawa, 26.02.2015 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) podjęli uchwałę w sprawie połączenia z BNP Paribas Polska, a także w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

KNF zaleciła Bankowi BPH kontynuację programu naprawczego do końca I poł. 2016

operacyjne w Krakowie i Gdańsku. Aktywa razem banku wyniosły 31,57 mld zł na koniec I poł. 2014 r. wobec 33,00 mld na koniec 2013 r. W I poł. 2014 r. bank miał 61,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w

Prezes Pekao: Bank może przejmować, ale nie za cenę powyżej wartości księgowej

2014 r., według wstępnych nieaudytowanych danych, podała wczoraj instytucja. Wcześniej bank informował, że w 2013 r. zysk netto Grupy Raiffeisen Bank Polska sięgnął 183,5 mln zł. Aktywa ogółem na wyniosły 58,62 mln zł na koniec 2014 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. - działający

PKO BP oczekuje, że w tym roku zwolni mniej niż zadeklarowane 1065 osób

Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 244,45 mld zł na koniec III kw. 2014 r. wobec 199,23 mld na koniec 2013 r. Agnieszka Morawiecka (ISBnews)

Wynik netto BGK spadł r/r do 434,61 mln zł w 2014 r.

mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 51,23 mld zł na koniec 2014 r. wobec 43,85 mld na koniec 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski

Orco zakończyło postępowania upadłościowe trzech spółek węgierskich

materiale. Trzy węgierskie spółki Orco Property Group złożyły w sądzie wnioski o upadłość w grudniu 2013 r. Orco Property Group jest inwestorem, deweloperem oraz zarządcą aktywów działającym na środkowoeuropejskim rynku nieruchomości i usług hotelarskich

Przegląd informacji ze spółek

brutto nabywanych aktywów przekracza 1,3 mld zł. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 30 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 390 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Enea

ZenCard rozpoczyna współpracę z fińskim OP Financial Group

kapitałowej PKO Banku Polskiego. ZenCard oferuje narzędzie do tworzenia programów lojalnościowych, które działa na terminalach płatniczych w sklepach stacjonarnych, a także w sklepach internetowych. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku

EBOR sprzedał połowę posiadanych akcji Banku Zachodniego WBK

. EBOR podkreśla, że "silny" popyt zgłosili instytucjonalni inwestorzy zarówno z Polski, jak i zagranicy. "Ponownie obniżyliśmy nasze zaangażowanie w BZ WBK dzięki udanemu rozwojowi banku po przejęciu Kredyt Banku oraz znaczącemu postępowi w integracji w ramach

Zysk netto PKO BP wzrósł r/r do 3254,12 mln zł w 2014 r.

. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2.933,51 mln zł wobec 3.005,75 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 248,70 mld zł na koniec 2014 r. wobec 199,23 mld zł na koniec 2013 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 3.079,47

Przegląd informacji ze spółek

. Testy warunków skrajnych przeprowadzone przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wykazały, że PKO Bank Polski jest najodporniejszym bankiem w Europie, poinformował wiceprezes Piotr Mazur. Kolejna edycja ogólnoeuropejskich testów

Waldemar Maj oddelegowany do wykonywania czynności prezesa OT Logistics

. finansowych PKN Orlen, wiceprezesem Banku BGŻ/Rabobank Group i prezesem DZ Bank Polska. Pracował również w McKinsey & Company oraz był doradcą ministra finansów w latach 1991-1994. Posiada tytuł MBA z Harvard Business School oraz doktorat z fizyki, podano także. Daniel Ryczek jest

EFL: Finansowanie leasingiem spadnie o 34% r/r do 51 mld zł w 2020 roku

. Sytuacja będzie rozwijać się podobnie do tej podczas kryzysu finansowego po upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku. Wówczas rynek leasingu w Polsce potrzebował 4 lat, aby odrobić straty - wartość inwestycji sfinansowanych przez firmy leasingowe dopiero w 2013 roku przekroczyła poziom z 2008 roku"

 PKO BP: Zastosujemy się do zalecenia KNF ws. dywidendy w wys. max. 50% zysku

. Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,61% na koniec 2015 r. wobec 12,96% rok wcześniej. Współczynnik Tier1 wzrósł do 13,27% wobec 11,71% rok wcześniej. PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW. Aktywa razem banku

Wydatki PKO BP na integrację z Nordeą będą niższe o 65 mln zł od zakładanych

Warszawa, 09.11.2015 (ISBnews) - PKO Bank Polski przewiduje, że łączne wydatki na integrację z Nordea Bankiem wyniosą mniej niż zakładane 299 mln zł o ok. 65 mln zł. Łączne koszty z tytułu integracji w latach 2013-2015 wyniosą 151 mln zł, podał bank