aktywa denominowane

Rosja robi pierwszy krok w stronę bankructwa. Nie zapłaci odsetek od swoich obligacji

Centralny bank Rosji zabronił wypłaty odsetek zagranicznym inwestorom. Chodzi o obligacje denominowane w rosyjskim rublu. Spłata miała nastąpić w środę. Game over? - pytają analitycy.

Cicha rewolucja w polityce pieniężnej rynków wschodzących. Czy to bezpieczne?

Cicha rewolucja w polityce pieniężnej rynków wschodzących. Czy to bezpieczne?

poszukiwania rentowności. Po początkowym potknięciu się rynku w marcu przepływy kapitałowe powróciły na rynki wschodzące, na których w kolejnych miesiącach odnotowano wysoką emisję długu. Rynki wschodzące zdołały również obniżyć swoje stopy procentowe, a ich banki centralne zaczęły emitować aktywa denominowane

11 bit Studios spodziewa się ujemnego wyniku netto za I kw. 2017

przez grupę aktywów pieniężnych, które w większości denominowane są w USD. W konsekwencji grupa zakończy I kwartał 2017 roku ujemnym wynikiem netto" - czytamy w komunikacie. Według spółki, wspomniane koszty finansowe obciążające wynik netto grupy za I kwartał 2017 roku

Wartość aktywów UI TFI wzrosła o 2,8 mld zł r/r do ponad 10 mld zł w 2014 r.

pieniężne denominowane w walutach obcych: UniEURIBOR w euro oraz UniDolar Pieniężny w dolarze. Ich aktywa wzrosły odpowiednio do 114 mln zł i 60 mln zł. Wśród funduszy obligacyjnych najbardziej dynamiczny, ponad 3,5-krotny wzrost aktywów odnotował UniObligacje Aktywny. Na koniec grudnia 2014 r. w jego

KNF: Banki zapłaciły 3,63 mld zł podatku bankowego w 2017 roku

spadek podstawy opodatkowania w okresie od grudnia 2016 roku do grudnia 2017 roku. Przede wszystkim są to banki istotnie zaangażowane w mieszkaniowe kredyty walutowe denominowane bądź indeksowane do franka szwajcarskiego. Spadek ten wynika więc z aprecjacji złotego względem szwajcarskiej waluty, co

BZ WBK ma program emisji BPW do kwoty 3 mld zł

mogą być denominowane w PLN, EUR, USD lub CHF" - podano także. Szczegółowe parametry poszczególnych transz będą każdorazowo opisane w warunkach emisji. Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane

Grupa PKO BP sprzedała najwięcej kredytów hipotecznych w sektorze w II kw. br.

. W 2018 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził 5 emisji hipotecznych listów zastawnych - jedną o wartości 500 mln euro i 4 emisje denominowane w PLN o łącznej wartości nominalnej 1,36 mld zł. "Nasze tegoroczne emisje zostały znakomicie przyjęte przez inwestorów, pomimo

EuroRating obniżył rating Banku BPH o 2 stopnie do BB-, perspektywa negatywna

denominowane we franku szwajcarskim. Jakość aktywów banku będzie więc w bardzo wysokim stopniu uzależniona od wahań kursów walut" - czytamy dalej. Ponadto EuroRating zwraca uwagę na wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia niekorzystnych dla banków regulacji dotyczących

Moody's nadał wstępny rating Baa1 dla programu euroobligacji BZ WBK

. Mooody's wskazał także, że rating BCA banku na poziomie Baa3 uwzględnia umiarkowaną i poprawiającą się jakość aktywów banku, wysoką rentowność, odpowiednią kapitalizację i płynność. Równoważy to ryzyko wynikające z ekspozycji na kredyty hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich, w związku z

Templeton AM TFI oferuje polskim klientom 3 lokalne subfundusze

% aktywów w aktywa zagraniczne rozumiane jako instrumenty finansowe inne niż notowane na giełdach w Polsce oraz emitowane przez spółki z siedzibą w Polsce. Może również lokować do 100% aktywów w aktywa denominowane w walutach obcych. TAMP podkreśla, że walutą bazową wszystkich

Kruk oczekuje wzrostu zysku netto o kilkanaście procent w 2018 r. 

zrealizować kilkanaście procent wzrostu wyniku w 2018 roku" - powiedział prezes Piotr Krupa podczas konferencji prasowej. "Potencjał biznesu jest bardzo duży. My, mając taki bilans i aktywa, które generują cash flow będziemy go robić portfelami, które kupiliśmy w tym roku

Strata netto 11bit studios to 0,83 mln zł w III kw. wobec zysku rok wcześniej

wartości posiadanych przez Grupę aktywów pieniężnych, które do niedawna w zdecydowanej większości denominowane były w walutach obcych. Wspomniane koszty finansowe wyniosły blisko 3 mln zł przez co Grupa zakończyła pierwsze trzy kwartały stratą netto rzędu 0,42 mln zł. Odpisy miały głównie niegotówkowy

EuroRating nadał ratingi spółkom: Cyfrowy Polsat, Enea i Energa

fakt, iż znaczącą część zadłużenia grupy stanowią obligacje denominowane w euro i dolarach, co sprawia, że spółka jest podatna na zmiany kursów walutowych" - czytamy w pierwszym z komunikatów. EuroRating wskazał też, że że nadany Enei rating odzwierciedla dotychczasową

Bank Millennium nie spodziewa się pogorszenia jakości portfela kredytowego

w naszym wypadku kurs musiałby być znacznie wyższy, od tego teoretycznego przewidywanego dla całego systemu bankowego" - dodał Kaczorowski. Kredyty hipoteczne stanowią 39% portfela kredytowego Banku Millennium, zaś kredyty denominowane w CHF stanowią 66% portfela

ING Bank Śląski wyemitował 5-letnie obligacje o wartości 300 mln zł

., (?) informuje o przeprowadzeniu w dniu 19 grudnia 2014 r. drugiej emisji obligacji w ramach Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych ING Banku Śląskiego S.A. Obligacje wyemitowano jako obligacje na okaziciela, z pięcioletnim okresem zapadalności. Obligacje są denominowane w złotych polskich i

Pekao przygotowuje budżet na przyszły rok, podtrzymuje cele strategii do 2020 r.

poziomie 3,1 mld zł (1,5% aktywów) i wynika głównie z przejęcia Banku BPH w 2007 roku. Dlatego problem kredytów we frankach szwajcarskich dotyczy Banku Pekao jedynie w minimalnym stopniu, ponieważ nasze zaangażowanie w kredyty frankowe wynosi niespełna 5% wartości całego portfela kredytów hipotecznych dla

"The New York Times": Moglibyście wstrząsnąć Putinem i wygrać swoją grę! Po czyjej jesteście stronie, kochane Chiny?

"The New York Times": Moglibyście wstrząsnąć Putinem i wygrać swoją grę! Po czyjej jesteście stronie, kochane Chiny?

instytucje finansowe zostały objęte sankcjami lub wyrzucone z systemu SWIFT, rynek akcji oparty na rublach rosyjskich został zamknięty (aczkolwiek w Londynie nadal są notowane „akcje rosyjskich spółek denominowane w dolarach", chociaż „zniszczenie ich wartości rynkowej jest zdumiewające"

Przegląd prasy

Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy. Rzeczpospolita --Do sądowych spraw hipotek indeksowanych zaczynają na większą skalę dołączać także te denominowane

Pekao rozpoczyna strategiczną współpracę z Goldman Sachs Asset Management

daną klasa aktywów w miejscu, gdzie one są geograficznie zlokalizowane, aby osiągać dobre wyniki. Stawiamy na dywersyfikację, która jest niezbędna, aby portfel dawał dobre wyniki. Wierzymy też w dywersyfikację klas aktywów. Mamy więc możliwości zaoferowania trwałego wzrostu. Goldman Sachs będzie

Jak zrobić, aby nie zadowolić nikogo, pokazuje prezydencki projekt ustawy o pomocy frankowiczom

Jak zrobić, aby nie zadowolić nikogo, pokazuje prezydencki projekt ustawy o pomocy frankowiczom

Bank Gospodarstwa Krajowego.  Proponowane rozwiązania zgodnie krytykują obie strony: zarówno kredytobiorcy, jak i banki. - To nie jest projekt rozwiązujący sytuację kredytobiorców uwikłanych w toksyczne instrumenty finansowe, czyli w kredyty indeksowane i denominowane do walut obcych - komentuje

Zysk netto Monnari Trade wzrósł r/r do 23,93 mln zł w IV kw. 2016 r.

negatywnych czynników oddziałujących na działalność prowadzoną przez grupę kapitałową należało przede wszystkim dalsze umacnianie się dolara (rozliczanie zakupów produkcji) w stosunku do kursu złotego (wzrost r/r o 7,13%) oraz euro, w którym są denominowane umowy najmu w ok. 70% (wzrost o 3,81% r/r). Kolejnym

mBank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 1,59 mld zł w ub. r.

latach sumę bilansową, mBank Hipoteczny będzie dążył do budowania takiej struktury aktywów, która w ramach obowiązujących regulacji prawnych pozwoli na wyemitowanie możliwie największego wolumenu listów zastawnych. Planowane są emisje zarówno w złotym jak i denominowane w euro. Zgodnie z obecną praktyką

KNF: 488 z 553 banków spółdzielczych było uczestnikami IPS na koniec 2017 r.

spółdzielczych 488 banków było uczestnikami instytucjonalnych systemów ochrony (292 ze zrzeszenia BPS, 196 ze zrzeszenia SGB). Poza IPS funkcjonowało 65 banków spółdzielczych. Banki IPS skupiały 88,2% wszystkich banków spółdzielczych i dysponowały 80,5% aktywów sektora" - czytamy w raporcie

Lira uderza w złotego. Kto zyska, a kto straci na słabnącej tureckiej walucie?

widoczna i inwestorzy stracili pewność, że jest to obecnie instytucja niezależna. Dla systemu finansowego jest to zła opinia i w oczywisty sposób powoduje odwrót od tureckich aktywów, waluty, obligacji, a także rynku akcyjnego - uważa Jakub Makurat, dyrektor generalny Ebury Polska. Lira zaczęła

Paradoks bogatego dłużnika, czyli dlaczego "dollar is king" i głosowałby na Joe Bidena?

zarządzania stabilnością finansową. Jest używany w połowie wszystkich transakcji transgranicznych. Światowe obroty fakturowane w dolarach są ponad trzykrotnie większe niż amerykański eksport. Około 40 proc. światowego zadłużenia jest denominowane w dolarach. Amerykańska waluta bezapelacyjnie króluje na rynku

Hennig-Kloska z Nowoczesnej: Frankowiczom można pomóc np. likwidując spready

, gdyż dziś ich ROA, czyli rentowność aktywów, jest porównywalna z wprowadzoną stawką podatku" - uważa poseł. Dodała, że banki te odpowiadają za 18% sumy bilansowej branży i mają blisko 17% udziałów w depozytach sektora niefinansowego. "Skąd zatem takie instytucje

PwC: PPK mogą zwiększyć stopy zastąpienia przyszłych emerytur nawet o 16%

;Ostateczny wpływ PPK na rynek kapitałowy będzie zależał nie tylko od partycypacji, ale również od polityki inwestycyjnej, jaką będą prowadziły podmioty zarządzające. Środki gromadzone w ramach PPK będą mogły być inwestowane w aktywa denominowane w walutach innych niż złotówki tylko w 30%. Instytucje

Dodatkowe oszczędzanie tuż-tuż. Na stole ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Mamy szczegóły

gwarantujących wysokość zgromadzonego kapitału. Rządzący nie narzucają również konkretnych limitów inwestycyjnych, z wyjątkiem ograniczenia do 30 proc. aktywów lokowanych w papiery wartościowe denominowane w walutach obcych. Zgodnie z założeniem pomysłodawców fundusze będą dostosowywać politykę inwestycyjną do

Mała wyspa na Pacyfiku uniknie bankructwa? Nauru wygrało z amerykańskim funduszem

Fund ma w swoim portfelu denominowane w jenach japońskich obligacje wyemitowane przez Nauru jeszcze w późnych latach 80. XX wieku. Fundusz pozwał rząd Nauru w 2011 roku, bo kraj nie wywiązywał się z płatności. W końcu sąd w Japonii nakazał Nauru zwrot 1,3 mld jenów (wtedy około 16 mln dol

Takiego strzyżenia banków jeszcze nie było. Pytania o podatek bankowy

samym rząd zachęca bankowców, żeby nie tylko udzielali długoterminowych kredytów (co czynią z ochotą), ale też pozyskiwali na ten cel możliwie jak najbardziej długoterminowe finansowanie. W Polsce niedopasowanie aktywów (duża część z nich to długoterminowe kredyty hipoteczne, w połowie denominowane we

Zły miesiąc dla klientów TFI. Fundusze akcji tureckich średnio 15 proc. w dół

. Wchodzić w fundusze? "To nie jest dobry moment" Niewielkie zyski funduszy w euro i dolarach Spadkom na giełdzie towarzyszyło osłabienie złotego, które wpłynęło pozytywnie na wyniki funduszy inwestujących w aktywa denominowane w walutach. I

Uspokojenie wokół Grecji i załamanie notowań złota

względem innych bezpiecznych aktywów jakimi są obligacje USA. Zacieśnienie polityki pieniężnej skutkować powinno dalszym umocnieniem amerykańskiego dolara, a co za tym idzie spadkiem popytu ze strony inwestorów zagranicznych, dla których denominowane w dolarze złoto stanie się po prostu droższe. Do tego

Zero haraczu, czyli co frankowicze mogą zrobić bankom?

. kredytobiorców (czyli więcej, niż bywało na demonstracjach), banki nie dostałyby 30 mln zł. Tymczasem banki mają płynnych aktywów za 444 mld zł, z tego 60 mld zł to pieniądze w kasie i na rachunkach w NBP, do uruchomienia natychmiast. "Zero haraczu" a rezerwy na złe kredyty

Przegląd informacji ze spółek

Sławomir Kiszycki. Wartość aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (OFE) spadła o 4,9% m/m do 165,72 mld zł na koniec marca 2018 r., podały Analizy Online. Wikana zawarła 44 umowy przenoszące własność lokali w okresie I kwartale br

Przegląd informacji ze spółek

sekurytyzacyjnego do końca tego roku, poinformował prezes Ireneusz Glensczyk. Altus TFI zarządzało 6,69 mld zł aktywów zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych na koniec września, co oznacza, że wartość tego portfela zwiększyła się o blisko 120 mln zł m/m, tj. o 1,8%, poinformowała

Frank szwajcarski jest najtańszy od dwóch lat. Jak na tym zarobić?

światowy kapitał opuszcza Stany Zjednoczone i kieruje się na Stary Kontynent oraz na rynki rozwijające się. W cenie jest więc euro i inwestycje denominowane w tej walucie. „Bezpieczne” aktywa, takie jak dolarowe obligacje czy właśnie frank szwajcarski, są w odwrocie. I – jeśli nic się w

Przegląd informacji ze spółek

zapowiada kolejne akwizycje. Creamfinance Poland zakończyła zapisy na obligacje denominowane w euro. Inwestorzy zadeklarowali zainteresowanie obligacjami wartymi ponad 100 tys. euro. Spółka zdecydowała się obniżyć próg emisji do 400 obligacji o wartości 250 euro każda

Moody's tnie perspektywę polskiego sektora bankowego. KNF protestuje

Czytaj też: Orłowski: Moody's obszedł się z nami łagodnie "Słabszy wzrost gospodarczy wywoła pogorszenie jakości aktywów i zwiększy konkurencję o finansowanie, ograniczając możliwości banków do rozwijania akcji kredytowej i przez

Przegląd informacji ze spółek

Zamknięty Aktywów Niepublicznych, w sprawie warunków nabycia przez Open Finance obligacji CFI o wartości 33 mln zł w zamian za obligacje Hawe, podała spółka. Orange Polska będzie mieć w końcu bieżącego roku nieruchomości na sprzedaż o wartości rynkowej sięgającej łącznie 800 mln

Przegląd prasy

. --Unibep pozytywnie ocenia perspektywy swojego segmentu budownictwa modułowego (Unibep Unihouse) i spodziewa się, że w tym lub przyszłym roku znajdzie w nim nabywców także na polskim rynku, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Sławomir Kiszycki. --Wartość aktywów

Trzeba przygotować się na poważne zewnętrzne zagrożenia

. Zagrożenie 2.: długi Po drugie, w części gospodarek wschodzących mogą wybuchnąć kryzysy finansowe. Zadłużenie tych gospodarek tylko denominowane w dolarach wzrosło z 1,7 bln dolarów w 2009 roku do 3,3 bln dolarów w 2014 roku. Jednocześnie bieżący rok jest piątym z kolei

W co inwestować? Od lokaty po fundusz zagraniczny

dopuszczany udział akcji w aktywach funduszu. W przypadku funduszy zrównoważonych udział akcji i innych udziałowych papierów wartościowych powinien wynosić od 40 do 60 proc. W funduszach stabilnego wzrostu udział akcji nie może przekraczać 40 proc. Ograniczenia dotyczące udziału akcji w aktywach funduszy

Monnari upada

, czyli relacja zobowiązań do aktywów, przekroczyła 68 proc. Dwa kwartały wcześniej było to niespełna 50 proc., a rok wcześniej jedynie 32,9 proc. - Jest kryzys, więc banki nie dały nam kredytów, które były umówione już rok wcześniej - opowiada Banasiak. - Zablokowano nam konta. Przez kurs euro czynsze

Globalne grupy zarządzające aktywami mają 3,5 mld zł naszych pieniędzy

nie tylko swoje globalne fundusze, denominowane w dolarach i euro (a w nich pieniądze polskich klientów są narażone na ryzyko kursowe), ale również fundusze denominowane w złotych. W takie fundusze, wyrażone w naszej rodzimej walucie, Polacy zainwestowali prawie 40 proc. wszystkich pieniędzy, które