aktywa bieżące netto

Andrzej Kublik

Orlen wziął Lotos po okazyjnej cenie. Kolejna wyprzedaż Sasina

Orlen wziął Lotos po okazyjnej cenie. Kolejna wyprzedaż Sasina

Grupa Orlenu odnotuje prawie 6 mld zł nadzwyczajnego zysku z tytułu okazyjnego nabycia Lotosu. Czyli koncern kierowany przez Daniela Obajtka przejął majątek gdańskiego rywala po zaniżonej cenie.

Nie będzie mrożenia cen prądu? Resort Sasina: Brakuje kilkunastu miliardów złotych

- Firmy nie wytrzymają tych przepisów. Czeka nas fala upadłości - ostrzega Ministerstwo Aktywów Państwowych o przyjętej przez rząd i skierowanej do Sejmu ustawie zamrażającej ceny prądu. Bo ktoś zapomniał o kilkunastu miliardach złotych dodatkowego odszkodowania dla firm.

Przegląd informacji ze spółek

podjął decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej jednej akcji serii E na kwotę 5 zł, podała spółka. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Skarbiec TFI) według stanu na dzień wyceny 31 lipca br. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny

Zagrożenie upadłością Getin Noble Bank. Jest nowy plan naprawczy

Zagrożenie upadłością Getin Noble Bank. Jest nowy plan naprawczy

składają się ryzyka związane m.in. z niespełnianiem minimalnych wymogów kapitałowych, ryzykiem prawnym związanym z kredytami frankowymi oraz „niepewnością co do możliwości pełnego wykorzystania w przyszłości aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego" – to, jak stwierdził rewident

Raty leasingu też dają popalić. Przedsiębiorcy pozbywają się samochodów

Raty leasingu też dają popalić. Przedsiębiorcy pozbywają się samochodów

netto miesięcznie. Na przykład, gdyby klient chciał wziąć w leasing nissana qashqai o wartości 120 tys. zł i wpłacił wkład własny rzędu 12 tys. zł, a wykup ustalił na 1200 zł netto po pięciu latach, to jego rata wyniosłaby prawie 2,2 tys. zł miesięcznie, wobec niecałych 2 tys. jeszcze kilka miesięcy

CEZ podniósł prognozę skorygowanego zysku netto do 17 mld CZK w 2017 r.

Warszawa, 11.05.2017 (ISBnews) - CEZ podniósł prognozę dla skorygowanego zysku netto na bieżący rok do 17 mld CZK z 12 mld CZK wcześniej. Jednocześnie podtrzymał oczekiwania co do wyniku EBITDA na poziomie 52 mld CZK, podała spółka w prezentacji. W I

Enter Air miał 77,04 mln zł straty netto, 2,07 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020r.

wartość księgową aktywów. Zmiany te mają charakter czysto księgowy i nie wpływają na bieżącą działalność spółki" - wyjaśniono. Zysk operacyjny wyniósł w I kw. 2,07 mln zł wobec 20,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze

Aktywa pod zarządzaniem Skarbiec TFI spadły m/m nieznacznie w lutym

Warszawa, 07.03.2019 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych według stanu na dzień wyceny 28 stycznia 2018 r. lub na dzień ostatniej statutowej wyceny aktywów funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez spółkę wyniosła 4

Skarbiec Holding miał 14,34 mln zł zysku netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020

porównaniu z końcem 2019 r., podano także w materiale. Na koniec kwietnia łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI sięgała 3,7 mld zł. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2019/2020 wyniósł 11,08 mln zł wobec 0,91 mln zł

Polwax miał wstępnie 55,6 mln zł straty netto; 58,5 mln zł straty EBIT w 2019 r.

Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Polwax miał 55,6 mln zł straty netto w 2019 r., po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77,19 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. Strata operacyjna (EBIT) wyniosła 58,5 mln zł. Wczoraj spółka błędnie podała

Polwax miał wstępnie 55,6 mln zł straty netto z uwzględnieniem odpisów w 2019 r.

Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Polwax miał 55,6 mln zł straty netto w 2019 r., po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77,19 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. "Zarząd spółki przekazuje uwzględniając

Altus TFI miało 2,55 mln zł zysku netto, 4,27 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 2,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 10,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

APS Energia rekomenduje wypłatę 0,05 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

skutkami epidemii, zdaniem zarządu przeznaczenie 13,2% skonsolidowanego zysku netto grupy na wypłatę dywidendy jest uzasadnione i znajduje pokrycie w posiadanych na ten moment aktywach finansowych spółki" - czytamy dalej. Zarząd rekomenduje ustalenie dnia dywidendy na 15

PPK straciły w kwietniu 213 mln zł. Co się dzieje z pieniędzmi przyszłych emerytów?

PPK straciły w kwietniu 213 mln zł. Co się dzieje z pieniędzmi przyszłych emerytów?

wyparowało 213 mln zł. "To program na dłużej" Dr Marcin Wojewódka, Instytut Emerytalny: – Fakt, że aktywa w PPK obecnie topnieją, jest ściśle związany z konstrukcją tego rozwiązania. Opiera się ona bowiem na inwestowaniu zarówno w akcje, jak i w obligacje. Zatem naturalne jest, że jeśli

Polwax: Nowa strategia przewiduje ponad 17 mln zł zysku EBITDA w 2022 r.

produkcji parafin w jednym zakładzie produkcyjnym. - Kontynuowanie współpracy z dużymi odbiorcami zniczy i świec. - Utrzymanie stabilności w zakresie finansowania działalności operacyjnej poprzez restrukturyzację bieżącego zadłużenia

Skarbiec Holding miało 3,41 mln zł zysku netto w I kw. r.obr. 2019/2020

. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów indywidualnych wyniosło 1,56 mln zł w I kw. bieżącego roku obrotowego wobec 0,49 mln zł rok wcześniej. "Warto także podkreślić, że na pozyskiwanie aktywów w całym sektorze TFI istotny wpływ ma bardzo

Większe straty, większe długi. Orlen obniża swoje wyniki za 2020 r.

Większe straty, większe długi. Orlen obniża swoje wyniki za 2020 r.

r. zysk netto grupy Orlenu wynosił 4,3 mld zł. A w tym nie uwzględniano jeszcze wyników koncernu energetycznego Energa, nad którym kontrolę Orlen przejął w zeszłym roku.  Zmiany w stosunku do wstępnych wyników Orlen tłumaczy m.in. dokonaniem odpisów od wartości aktywów spółki wydobywczej Orlen

Tauron miał szacunkowo 12 mln zł straty netto, 3 599 mln zł EBITDA w 2019

produkcji wynikającego z korzystnych warunków pogodowych oraz nabycia w III kwartale 2019 r. farm wiatrowych o mocy 180 MW), - testy na utratę wartości aktywów Grupy TAURON, przeprowadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień 30 czerwca 2019 r. (raport bieżący nr 9/2020 z 17

Ergis miał wstępnie 11,25 mln zł zysku netto w 2018 r.

nawiązaniu do raportu bieżącego z 6 lutego 2019 r. prezentującego wstępne wyniki finansowe za 2018 rok, informuje, że zysk netto uzyskany w 2018 roku wyniósł 11 252 tys. zł, a nie 14 049 tys. zł. Przyczyną znacznego odchylenia od wcześniej publikowanych danych jest częściowe zmniejszenie aktywa na odroczony

ABC Data szacuje 78,9 mln zł skonsolid. straty netto w 2018 w wyniku odpisów

749 tys. zł" ? podano w komunikacie. Jak podano, w toku prac nad rocznymi sprawozdaniami finansowymi emitenta oraz grupy kapitałowej emitenta za rok 2018, zarząd podjął decyzję o przeszacowaniu wartości aktywów netto i dokonaniu odpisów, które będą miały znaczący wpływ

Idea Bank miał 80,8 mln zł straty netto, 20,73 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

Warszawa, 30.05.2019 (ISBnews) - Idea Bank odnotował 80,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,83 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Bank w 2018 roku

KNF dopuszcza warunkowe wypłaty do 75% i 100% zysku TFI na dywidendę

kryterium odnoszące się do wymogu dotyczącego aktywów płynnych, które wynika z przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). "W zakresie polityki dywidendowej dla towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2020 roku podstawowe założenia dotyczące kryteriów wypłaty

Enea miała wstępnie 99 mln zł straty netto,1,82 mld zł zysku EBITDA w I poł. br.

Warszawa, 25.08.2020 (ISBnews) - Enea wypracowała 8 949 mln zł skonsolidowanych przychodów, 1 822 mln zł zysku EBITDA w I połowie br. Skonsolidowana strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 99 mln zł, podała spółka, prezentując szacunkowe dane

Libet miał 17,78 mln zł zysku netto, 42,9 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Libet odnotował 17,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 30,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 25,23 mln

PBG miało 4275 mln zł straty netto, 4273,09 mln zł straty EBIT w 2019 r.

trakcie postępowania sanacyjnego, jej bieżąca działalność operacyjna została wstrzymana i planowane jest docelowe jej wygaszanie, a podstawowe aktywa grupy kapitałowej zostały przeznaczone do sprzedaży" - czytamy w raporcie. W połowie maja br. zarządca PBG zakończył

Ergis: Właściwa wartość zysku netto to 6,12 mln zł w II kw. 2018 r.

Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Skonsolidowany zysk netto Ergisu wyniósł - według wstępnych danych - 6,12 mln zł w II kw. 2018 r., podała spółka. "Zarząd Ergis S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2018 z dnia 19 lipca 2018 roku

PZU: Finalna cena za Link4 wyniosła 91,816 mln euro

kwoty wyrównania zapłaconej przez RSA na rzecz PZU SA, wyniosła 91.816.376 EUR" - czytamy w komunikacie. Jak podano w informacji, faktyczna kwota wyrównania (różnica pomiędzy wartością aktywów netto a kwotą referencyjną aktywów netto) jest niższa niż szacowana kwota

Santander BP miał 304,85 mln zł zysku netto, 221,61 mld zł aktywów w II kw.

Warszawa, 29.07.2020 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 304,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 596,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z

Zysk netto Altus TFI wzrósł r/r do 25,26 mln zł w II kw. 2017 r.

. Spółka zakończyła pierwsze półrocze 2017 roku zyskiem netto wynoszącym 46 283 tys. zł. W porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku, w którym zysk netto wyniósł 34 614 tys. zł wynik zwiększył się o 33,71%" - czytamy w raporcie. Aktywa razem na koniec I poł. 207 r

T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 0,5 mln zł

Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - T-Bull skorygował zysk netto za rok obrotowy 2018 do 502 tys. zł z 654 tys. zł wcześniej, wynika z komunikatu spółki. "Korekta dotyczy sprawozdania finansowego w następującym zakresie: 1

Stelmet miał 3,4 mln zł straty netto, 26,4 mln zł zysku EBIT w r.fin. 2018/2019

liście do akcjonariuszy, "Zgodnie z zapowiedziami, w ramach przygotowań sprawozdań rocznych przeprowadziliśmy testy na utratę wartości aktywów trwałych. Wykazały one konieczność dokonania odpisów aktualizujących, które obniżyły jednostkowy wynik netto o kwotę 28 mln zł

DM PKO BP obniżył wycenę dla PHN do 20,7 zł; nadal rekomenduje 'kupuj'

kontynuować bieżącą politykę dywidendową. Biorąc pod uwagę program inwestycyjny oraz optymalizację aktywów, które powinny potwierdzić wartość aktywów Spółki oraz wycenę rynkową P/BV wynoszącą 0,37 widzimy potencjał większego rozpoznania wartości aktywów w cenie rynkowej spółki" - czytamy w raporcie

PKP Cargo miało 36 mln zł zysku netto, 859,9 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - PKP Cargo odnotowało 36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 183,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W 2019 roku Grupa PKP

Elektrobudowa miała wstępnie 72 mln zł straty netto w 2018 r.

Warszawa, 25.04.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa odnotowała 72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. według szacunkowych danych, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 763

Libet miał wstępnie 13,6 mln zł zysku netto, 16,8 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

w I kw. br. odpowiednio: przychody - 19,6 mln zł, EBITDA - 19,1 mln zł, wynik netto - 16,2 mln zł, podano w komunikacie. Spółka wskazała, że znaczący wpływ na wielkość EBITDA w I kwartale 2019 roku, miały zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia niektórych aktywów

Przegląd prasy

realizacja inwestycji z uwagi na sytuację makroekonomiczną --Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw. --Capital Park miał 31,32 mln zł zysku netto, 98,03 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020

MCI Capital liczy na wzrost wartości portfela inwestycyjnego

inwestycji ma do 3-5 lat. Portfel został przebudowany drastycznie i widzimy tego efekt m.in. w ubiegłorocznej stracie i spodziewamy się aprecjacji wartości portfela w kolejnych latach" - powiedział Czechowicz podczas konferencji prasowej. Wartość aktywów netto funduszy

BNP Paribas Bank Polska miał 161,6 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.

zysku netto, częściowo zniwelowana przez zmianę wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży (negatywny efekt w wysokości 51 940 tys. zł)" - czytamy dalej. Aktywa razem banku wyniosły 108,84 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 109,02 mld zł na koniec 2018 r

PZ Cormay miało 3,12 mln zł straty netto, 2,32 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - PZ Cormay odnotowało 3,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W I półroczu 2019

Ipopema miała 3,12 mln zł zysku netto, 6,41 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Ipopema odnotowała 3,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 2,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 6,41 mln

Przegląd informacji ze spółek

z pandemią COVID-19, podała spółka. Polwax miał 55,6 mln zł straty netto w 2019 r., po uwzględnieniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77,19 mln zł, podała spółka, prezentując wstępne dane. Strata operacyjna (EBIT) wyniosła 58,5 mln zł. Wczoraj spółka błędnie

Przegląd informacji ze spółek

. Skonsolidowany zysk netto Introlu wyniósł 9,58 mln zł, a EBITDA sięgnęła 28,25 mln zł w 2019 roku, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Getin Holding (GH) ocenia, że transakcja sprzedaży jego aktywów na Ukrainie może nie zostać sfinalizowana ze względu na istotną zmianę

Spółka zależna Baltony sprzedała udziały w RAS i NAS za ok. 1,51 mln euro

łącznej straty netto w wysokości [-] 0,35 mln zł w okresie I kwartału 2019 roku. Udział aktywów RAS & NAS w sumie bilansowej grupy kapitałowej na koniec marca 2019 roku wynosił 1,7%, podano również. "Powyższa transakcja została przeprowadzona w związku z dokonaną przez

Skarbiec TFI liczy na dalsze napływy do funduszy akcyjnych w lutym 

Warszawa, 06.02.2017 (ISBnews) - Aktywa funduszy akcji, mieszanych i alternatywnych zarządzanych przez Skarbiec TFI wyniosły 1 585,7 mln zł na koniec stycznia, co oznacza wzrost o 5,5% w skali miesiąca. Towarzystwo oczekuje, że bieżący miesiąc przyniesie kontynuację dobrej

PZU rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

wystąpić do zwyczajnego walnego zgromadzenia PZU SA z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto PZU SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, w kwocie 2 651 012 097,38 zł, w którym rekomenduje przeznaczyć: 1) kwotę 7 273 000 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Przegląd prasy

: Zysk netto sektora bankowego spadł o 47,4% r/r do 3,96 mld zł w I-VI 2020 --EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w czerwcu --GUS: Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej i wyprzedzający spadły m/m w VIII

Polimex Mostostal miał 12,13 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.

Warszawa, 26.08.2019 (ISBnews) - Polimex Mostostal odnotował 12,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 20,93 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata

Redan dokonał odpisu aktual. wartość udziałów w TXM w wys. 12,5 mln zł

w raporcie bieżącym, Redan rozwiązał aktywo na straty podatkowe na kwotę 3,7 mln zł. Dodatkowo zarząd podjął decyzję o dokonaniu odpisu pozostałej części aktywa na podatek odroczony z tytułu strat podatkowych w kwocie 1,6 mln zł" - czytamy dalej. Odpis ten zostanie

Przegląd informacji ze spółek

Comarch odnotował 45,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Apator odnotował 9,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto

APS Energia rekomenduje wypłatę 9 groszy dywidendy na akcję za 2018 r.

groszy na jedną akcję" - czytamy w komunikacoe. Uzasadnieniem do proponowanego podziału zysku jest polityka spółki w zakresie wypłaty dywidendy w granicy do 30% zysku netto grupy APS Energia, lub więcej, jeśli pozwoli na to bieżąca sytuacja spółki, zgodnie z przyjętą

Getin Holding miał 102,43 mln zł zysku netto z działalności kont. w 2019 r.

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Getin Holding odnotował 102,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 917,16 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie

EBC utrzymał stopy proc. i plany dot. skupu aktywów w 2017 r. bez zmian

czasowy zakupów aktywów netto" - czytamy w komunikacie. "Jeśli chodzi o niestandardowe środki polityki pieniężnej, Rada Prezesów potwierdza, że będzie kontynuować program skupu aktywów (APP) na obecnym poziomie 80 mld euro miesięcznie do końca bieżącego miesiąca, zaś

Przegląd informacji ze spółek

aktywów państwowych Jacek Sasin. Kwestią do uzgodnienia jest jedynie rodzaj paliwa. Erbud zawarł umowę na generalne wykonawstwo Domu Studenckiego Base Camp we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza za 167,72 mln zł netto, podała spółka. Inwestorem jest spółka BC Wrocław Sienkiewicza

CI Games miało 1,5 mln zł zysku netto, 0,73 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - CI Games odnotowało 1,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 1,95 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "Pierwszy kwartał br. uważam za udany. Od stycznia do marca

Odpis aktualizujący obniży wynik Biomedu Lublin o 35,5 mln zł w 2018 r.

Warszawa, 02.04.2019 (ISBnews) - Biomed Lublin dokonał odpisu aktualizującego w wysokości -35 466 803,17 zł z powodu utraty wartości aktywów spółki i taki sam będzie wpływ odpisu na wynik na działalności operacyjnej (EBIT) oraz na wynik netto za 2018 rok, podała spółka

mBank miał 332,74 mln zł zysku netto, 145,75 mld zł aktywów w IV kw. 2018 r.

Warszawa, 07.02.2019 (ISBnews) - mBank odnotował 332,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 311,64 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, przedstawiając niezaudytowanwe dane

Warimpex miał 5,11 mln euro zysku netto, 9,18 mln euro zysku EBIT w II kw. 2019

. "Po sprzedaży wielu aktywów w 2017 roku, w ubiegłym roku zdefiniowaliśmy nowe cele strategiczne. Skupiamy się szczególnie na finalizacji bieżących projektów rozwojowych, na nowych projektach deweloperskich i na nabywaniu aktywów generujących przepływy pieniężne z potencjałem na przyszłość

11 bit Studios spodziewa się ujemnego wyniku netto za I kw. 2017

przez grupę aktywów pieniężnych, które w większości denominowane są w USD. W konsekwencji grupa zakończy I kwartał 2017 roku ujemnym wynikiem netto" - czytamy w komunikacie. Według spółki, wspomniane koszty finansowe obciążające wynik netto grupy za I kwartał 2017 roku

Santander Bank Polska miał 507,03 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: - wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto (w procesie organicznym oraz w trybie przejęcia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.), w szczególności należności kredytowych i dłużnych inwestycyjnych papierów wartościowych

MCI Capital miało 174,53 mln zł zysku netto, 183,89 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

, co należy uznać za bardzo dobry wynik. Jednocześnie, osiągnęliśmy też najniższy od 5 lat wskaźnik zadłużenia netto do aktywów. W ramach naszej strategii chcemy dalej koncentrować się na bardziej płynnym, a jednocześnie rentownym obszarze digital buyout. Stąd, już teraz, największy wpływ na nasz wynik

Grupa BIK miała 3,27 mln zł zysku netto, 11,85 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

(aktywów netto) zmniejszyła się o 4% do 92,2 mln zł, głównie z powodu wypłaty w ubiegłym roku dywidendy, podano w komunikacie. "Miniony rok oceniamy jako udany. Z jednej strony sfinalizowaliśmy sprzedaż części Śląskiego Centrum Logistycznego w Sosnowcu za 15,2 mln euro, a

i2 Development: Realizacja umowy z YIT może obniżyć dług do ok. 22 mln zł

zmniejszyć wartość skonsolidowanego zadłużenia netto spółki z 199,6 mln zł na 30 września 2018 r. do około 22 mln zł, nie uwzględniając wpływu bieżącej działalności spółki i jej grupy kapitałowej na poszczególne pozycje bilansowe" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z umową

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

roku grupa osiągnęła skonsolidowany zysk netto w wysokości 26,4 mln zł, co oznacza spadek o 33,1 mln zł (tj. 55,7%) w stosunku do I kwartału 2019 roku. Na niższy zysk netto wpłynął wyższy wyniku z tytułu oczekiwanych strat kredytowych aktywów finansowych o 65,2 mln zł. Z drugiej strony, grupa

Redan miał 24,93 mln zł zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2019

Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Redan odnotował 24,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. br. wobec 13,05 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie

Herkules dokona odpisów obniżających o 13,5 mln zł wynik grupy za 2019 r.

sprawozdaniu finansowym dokonano istotnego zmniejszenia wartości udziałów Herkulesa w spółce zależnej Gastel Hotele, na skutek obniżenia wartości aktywów netto spółki zależnej w relacji do wartości jej udziałów w księgach Herkulesa oraz ryzyka, że dysproporcja ta może mieć trwały charakter. Wynikający z

Bank Millennium miał 192,67 mln zł zysku netto, 72,67 mld zł aktywów w II kw.

, przy ciągłej zmianie struktury w kierunku rachunków bieżących i oszczędnościowych. Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów odsetkowych) osiągnęła w 1 poł. 2018 r. poziom 2,54% - nieco lepiej niż 2,51% w I poł. 2017" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu prowizji w I

KGHM: Zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości

się cen surowców na relatywnie niskim poziomie, wpływającym na utrzymywanie się kapitalizacji giełdowej KGHM Polska Miedź na dzień kończący rok obrotowy 2015 znacznie poniżej wartości bilansowej aktywów netto, zaistniały przesłanki do przeprowadzenia testów na utratę wartości bilansowej aktywów

Przegląd prasy

mają przedwstępną umowę sprzedaży aktywów aluminiowych --FFiL Śnieżka miała 33,75 mln zł zysku netto, 44,11 mln zł zysku EBIT w III kw. --Skarbiec TFI: Coraz więcej firm uważa asset management za alternatywę dla lokat

Zysk netto Skarbiec Holding spadł r/r do 5,11 mln zł w I kw. r.obr. 2017/2018

opłaty stałej wyniosły w omawianym okresie 18,9 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 20% w ujęciu rok do roku" - powiedział prezes Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie. Na koniec października 2017 wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wynosiła 16,2 mld zł

Quercus TFI miało 2,26 mln zł zysku netto, 1,29 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

Warszawa, 18.04.2019 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) odnotowało 2,26 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 6,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1,29 mln zł

Synthos przeprowadził testy na utratę wartości aktywów instalacji w Oświęcimiu

Warszawa, 16.11.2017 (ISBnews) - Synthos przeprowadził testy na utratę wartości aktywów instalacji do wytwarzania kauczuków typu SSBR w Oświęcimiu, poinformowała spółka. Wpływ wartości odpisu na zysk netto prezentowany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w jednostkowym oraz

Apator miał szacunkowo 56,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2017 r.

dolne widełki prognozy skonsolidowanych przychodów na poziomie 99%, natomiast skonsolidowanego zysku netto na poziomie 94% (prognoza opublikowana była raportem bieżącym nr 43/2017 w dniu 16 listopada 2017 r.)" - czytamy w komunikacie. Na poziom wyników finansowych Grupy

ZE PAK miał 445,18 mln zł straty netto, 393,36 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 06.04.2020 (ISBnews) - ZE PAK odnotował 445,18 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 460,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata operacyjna wyniosła

Akcja kredytowa Banku Millennium wzrosła o 5,4% r/r w I półr, wskaźnik NPL: 4,9%

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 71 508 mln zł na koniec czerwca 2020 r. i wzrosły o 5,4% r/r. Wzrost kredytów bez portfela walutowych kredytów hipotecznych był wyższy i osiągnął stopę wzrostu 7% r/r, podał bank. Wskaźnik

Torpol miał wstępnie 5,9 mln zł straty netto w I półr.

Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Torpol odnotował 5,9 mln zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2018 r. (wobec 11,2 mln zł straty rok wcześniej), przy wzroście przychodów do 545,6 mln zł (z 212,9 mln zł rok wcześniej), podała spółka, przedstawiając wstępne dane

BGŻ BNP Paribas otrzymał od KNF zalecenie niewypłacania dywidendy za 2017 rok

. "Bank w raporcie bieżącym nr 25/2017 informował, iż w dniu 23 listopada 2017 roku otrzymał decyzję KNF z dnia 23 listopada 2017 roku o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto, wypracowanego przez bank w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r., w

FPP, CALPE: Reforma OFE może zwiększyć aktywa emerytalne Polaków do 17% PKB

założeniem następuje stopniowo od 2023 r. - skala odpływu netto środków z polskiego rynku akcji mogłaby w kulminacyjnym okresie przekroczyć 5,5 mld zł rocznie" - czytamy dalej. Realizacja wariantu całkowitego przejęcia aktywów OFE przez FRD doprowadziłaby do sytuacji, w której

Przegląd informacji ze spółek

zamówienia publicznego, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego przez Powiatowe Centrum Zdrowia w restrukturyzacji (PCZ) z siedzibą w Otwocku, podała spółka. Suma wartości złożonych ofert wynosi 11 067 600 zł netto. Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec

Przegląd informacji ze spółek

prac, podał Tauron. Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r. PKN Orlen zakłada ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych i wartość zapasów do aktualnych cen realizacji o łącznej wartości ok. - 2,5 mld zł w

Trans Polonia miała 3,85 mln zł zysku netto, 5,66 mln zł EBIT w II kw. 2019

/r) i wyniosła 40,3% r/r (dług odsetkowy wzrósł do 132,5 mln zł, wobec 94,4 mln zł r/r). MSSF 16 oznacza m.in. ujęcie w bilansie leasingów operacyjnych, spadek kosztów wynajmu w usługach obcych i wzrost amortyzacji prawa do użytkowania aktywa (nowa pozycja w bilansie). Na zysk netto dodatkowy

Lokum Deweloper: Budowy prowadzone są normalnie, mieszkania sprzedajemy online

Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Lokum Deweloper prowadzi swoje budowy bez większych zmian i ocenia, że może skutecznie prowadzić sprzedaż mieszkań online, poinformowali przedstawiciele zarządu. "Zbieramy siły i aktywa by ten trudny okres

Przegląd prasy

miała 24,8 mln zł zysku netto, 48,2 mln zł EBITDA w IV kw. 2019 r. --Idea Bank miał 37,27 mln zł straty netto, 17,32 mld zł aktywów 2019 r. (ISBnews)

Asseco BS miało 15,43 mln zł zysku netto, 25 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.

Warszawa, 26.04.2019 (ISBnews) - Asseco Business Solutions (Asseco BS) odnotowało 15,43 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 14,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 18,93 mln zł wobec 17,94

CEZ oczekuje 64 mld CZK EBITDA i 27 mld CZK zysku netto na koniec 2015 r.

Warszawa, 10.11.2015 (ISBnews) - CEZ obniżył szacunek zysku EBITDA na koniec bieżącego roku do 64 mld CZK z 68 mld CZK i podtrzymał szacunek skorygowanego zysku netto na poziomie 27 mld CZK w całym 2015 r., wynika z wypowiedzi wiceprezesa rady dyrektorów i dyrektora finansowego

PEManagers zakłada ponad 2 mld zł aktywów i 40% wzrostu zysku netto na koniec br

Warszawa, 30.04.2015 (ISBnews) - Private Equity Managers podtrzymuje prognozę na 2015 rok, która zakłada ponad 2 mld zł aktywów pod zarządzaniem na koniec 2015 roku i 40% wzrostu zysku netto, poinformował członek zarządu i CFO Krzysztof Konopiński

EPP miało 48,3 mln euro zysku netto, 66,2 mln euro przychody netto w I poł. 2018

komercyjnych spółki o 194 000 m2, zwiększając wartość portfela aktywów do ponad 2 mld euro. Wartość aktywów netto (NAV) na akcję wzrosła o 4% do 1,37 euro. "Zysk na akcję za I półrocze 2018 r. wzrósł o 12% do 5,82 eurocentów, dzięki czemu Spółka jest na dobrej drodze do

Przegląd informacji ze spółek

na koniec września bieżącego roku, podała spółka. Inter Cars odnotowało 65,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 63,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

MCI zamierza wydać 0,5 mld zł na nowe projekty inwestycyjne w tym roku

Warszawa, 10.03.2015 (ISBnews) - MCI Management zamierza zainwestować w tym roku 0,5 mld zł w nowe projekty inwestycyjne. Spółka szacuje , że jej aktywa netto na jedną akcję powinny wzrosnąć o 15-20%, podało MCI. "Po bardzo aktywnym 2014 r., w

Santander Bank Polska miał 767,11 mln zł zysku netto w IV kw. 2018 r.

otoczeniu stabilnie niskich stóp procentowych, odzwierciedlając: dynamiczny wzrost bazy oprocentowanych aktywów netto Grupy pod wpływem akcji kredytowej i przejęcia aktywów Deutsche Bank Polska S.A. (18,8 mld zł należności kredytowych z dniem 9 listopada 2018 r.); zwiększenie bazy finansującej rosnące

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Bank Millennium odnotował 18,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 160 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Z pominięciem pozycji nadzwyczajnych, zysk

Atrium: Nieruchomości w Polsce stanowiły 61,6% portfela na koniec I półrocza

stowarzyszenia EPRA dla polskich aktywów wzrósł do poziomu 26,1 mln euro (za pierwszą połowę 2017 r. wyniósł 25,9 mln euro), zaś dochód z najmu netto w porównaniu z danymi EPRA wzrósł do 25,7 mln euro (za pierwszą połowę 2017 r. wyniósł 25,4 mln euro), pomimo czasowych utrudnień w działalności i zwalniania

mBank miał wstępnie 116,25 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.

Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - mBank odnotował 116,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 316,63 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wstępne niezaudytowane dane

Enea utworzyła odpisy obciążające wynik netto grupy na ok. 779 mln zł

Ostrołęka sp. z o.o., podała Enea. Odpisy spowodują zmniejszenie zysku netto spółki o ok. 674 mln zł oraz zysku netto jej grupy kapitałowej o ok. 779 mln zł, podano także. "W związku z przygotowaniem sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za I półrocze 2020

Aktywa pod zarządzaniem PKO TFI wyniosły 20 mld zł na koniec stycznia

Warszawa, 03.02.2017 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 20 mld zł na koniec stycznia 2017 roku, podał PKO BP. W styczniu napływ aktywów sięgnął ponad 210 mln zł. "Do osiągnięcia

Haitong obniżył wycenę Capital Park do 6,78 zł, nadal rekomenduje 'kupuj'

). "Pomimo tego, wartość aktywów netto na akcję powinna rosnąć w okresie 2014-17 z przyzwoitą średnioroczną stopą wzrostu CAGR na poziomie 4%, natomiast jeśli chodzi o zysk netto sięgnie poziomu 29 mln zł/71 mln zł, odpowiednio w latach 2016/2017, po stracie netto oczekiwanej w bieżącym roku"

Libet: Prognoza wyników finansowych na 2019 r. jest niezagrożona

przekonani, że pozwoli nam to wypracować ostateczne rozwiązanie w zakresie restrukturyzacji zobowiązań wobec banków" - dodał. W połowie maja Libet podał, że prognozuje 236 mln zł skonsolidowanych przychodów, 40 mln zł EBITDA i 17 mln zł zysku netto w 2019 r

BOŚ Bank miał 17,83 mln zł zysku netto, 19,55 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń" - czytamy w raporcie. Aktywa razem banku wyniosły 19,55 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 19,67 mld zł na koniec II kw. 2017 r. W I-II kw. 2018 r. bank miał 34,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

Warszawa, 19.08.2020 (ISBnews) - Alior Bank odnotował 585,5 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 9,41 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek

Bank Pekao miał 582,11 mln zł zysku netto, 196,91 mld zł aktywów w II kw. 2019r.

Warszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Bank Pekao odnotował 582,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 539,82 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. "Raportowany wynik