aktywa banku

Getin Noble Bank miał 109,6 mln zł straty netto, 51,05 mld zł aktywów w I kw.

w I kwartale 2019 roku. Bank kontynuował realizowaną od kilku kwartałów politykę systematycznego zwiększania pokrycia kredytów niepracujących odpisami. Na koniec marca 2020 roku poziom pokrycia wynosił 61% (+1,3% kw./kw.). Aktywa razem banku

Bank Millennium miał 18,1 mln zł zysku netto, 101,9 mld zł aktywów w I kw.

fundusz restrukturyzacyjny BFG rozłożoną proporcjonalnie na cały rok wyniósł 2,7% ale po korekcie o pozycje nadzwyczajne osiągnął wartość 8,4% w porównaniu do 9,1% w I kw. 2019. Aktywa razem banku wyniosły 101,93 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 82 306 mld zł na koniec I kw

Bank Handlowy miał 26,36 mln zł zysku netto, 62,28 mld zł aktywów w I kw.

dochody operacyjne wynikały z istotnego spadku wyniku z instrumentów pochodnych, głównie na stopę procentową w wyniku obniżenia stóp referencyjnych przez banki centralne w Polsce i Stanach Zjednoczonych, częściowo skompensowanego wyższym wynikiem na inwestycyjnych dłużnych aktywach finansowych dzięki

Bank Handlowy miał 480,12 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w 2019 r.

wyniósł 1 153,73 mln zł wobec 1 107,57 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 564,88 mln zł wobec 549,95 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec 2019 r. wobec 49,3 mld zł na koniec 2019 r. "W

Getin Noble Bank miał 591,55 mln zł straty netto, 52,8 mld zł aktywów w 2019 r.

współczynnik CAR wynosił 10,0%, a CET1 8,2%" - czytamy dalej. Aktywa razem banku wyniosły 52,83 mld zł na koniec 2019 r. wobec 49,9 mld zł na koniec 2018. "W 2019 roku wartość sprzedaży kredytowej osiągnęła poziom 7,3 mld zł. Wśród głównych linii

Strategia Alior Banku zakłada 95 mld zł aktywów i ROE powyżej 10% w 2022 roku

Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Strategia Alior Banku "Więcej niż bank" obejmująca lata 2020-2022 zakłada m.in. osiągnięcie 95 mld zł aktywów (wobec 76,73 mld zł aktywów na koniec 2019 r.), a także podwyższenie wskaźnika ROE o 1,6 pkt proc. wobec ub.r. do ponad 10% w

BOŚ Bank miał 71,99 mln zł zysku netto, 18,49 mld zł aktywów w 2019 r.

koniec 2019 roku wynosi 4,6%. Aktywa razem banku wyniosły 18,49 mld zł na koniec 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r. "W 2019 roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 4 593 mln zł, co stanowi nominalnie prawie dwukrotny wzrost (o

Bank Pekao miał 684,39 mln zł zysku netto, 203,3 mld zł aktywów w IV kw.

wyniósł 1 418,67 mln zł wobec 1 294,75 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 654,63 mln zł wobec 638,27 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r. wobec 191,09 mld zł na koniec 2018 r. W

Alior Bank miał 252,83 mln zł zysku netto, 76,73 mld zł aktywów w 2019 r.

181 mln zł w 2019 roku) oraz o 7,5% bez uwzględnienia wpływu wyroku TSUE" - czytamy dalej w komunikacie. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. wobec 73,42 mld zł na koniec 2018 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r

Idea Bank miał 37,27 mln zł straty netto, 17,32 mld zł aktywów 2019 r.

komunikacie. Aktywa razem banku wyniosły 17,32 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 20,39 mld zł na koniec IV kw. 2018. W 2019 r. bank przeprowadził kompleksową restrukturyzację, która obejmowała głębokie oszczędności w kosztach działania. Skutki tych

KNF: Udział 10 największych banków wzrósł do 73,5% aktywów sektora w 2018 r.

Warszawa, 16.05.2019 (ISBnews) - Udział 10 największych banków w aktywach sektora wzrósł do 73,5% na koniec 2018 r. z 70,1% rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Jednocześnie udział inwestorów krajowych w aktywach sektora bankowego spadł do 53,6% na koniec

Bank Pekao miał 359,15 mln zł zysku netto, 235,3 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

mln zł wobec 1357,55 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 567,85 mln zł wobec 632,68 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 235,3 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 203,32 mld zł na koniec 2019 r. "Pomimo

Alior Bank miał 585,5 mln zł straty netto, 77,67 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

wyniósł 721,98 mln zł wobec 829,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 154,58 mln zł wobec 156,81 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 77,67 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 76,71 mld zł na koniec 2019 r. W I

Bank Handlowy miał 113,67 mln zł zysku netto, 51,98 mld zł aktywów w III kw.2019

wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,69 mln zł wobec 135,1 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec 2018 r. "Dynamika biznesu, jaką odnotowaliśmy w

BOŚ Bank miał 16,11 mln zł zysku netto, 19,73 mld zł aktywów w II kw. 2020 r.

mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 31,81 mln zł wobec 25,27 mln zł rok wcześniej. Aktywa banku razem wyniosły 19,73 mld zł na koniec II kw. 2020 r. wobec 18,49 mld zł na koniec 2019 r. W I poł. 2020 r. bank miał 39,68 mln

Getin Noble Bank miał 100,62 mln zł straty netto, 52,85 mld zł aktywów w III kw.

odsetek wyniósł 263,44 mln zł wobec 311,42 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 19,73 mln zł wobec 29,97 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 52,85 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 49,9 mld zł na koniec 2018 r

Bank Millennium miał 200,14 mln zł zysku netto, 97,91 mld zł aktywów w III kw.

. Aktywa razem banku wyniosły 97,91 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 80,46 mld zł na koniec 2018 r. W I-III kw. 2019 r. bank miał 533,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 548,13 mln zł zysku rok wcześniej

Bank Pekao miał 656,21 mln zł zysku netto, 198,8 mld zł aktywów w III kw. 2019r.

wyniósł 1 391,43 mln zł wobec 1 257,99 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 642,78 mln zł wobec 618,99 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 198,8 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 191,09 mld zł na koniec 2018 r

Idea Bank miał 1,65 mln zł zysku netto, 16,7 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

% pracowników centrali funkcjonuje stale w trybie pracy zdalnej" - czytamy także. Aktywa razem banku wyniosły 16,7 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 17,32 mld zł na koniec 2019 r. Bank podkreślił, że zbudował solidne fundamenty pod strategię

Getin Noble Bank miał 88,54 mln zł straty netto, 54,06 mld zł aktywów w II kw.

od marca do lipca br. z 1,65% do 1,97%. W II kwartale koszty działania grupy (bez składek na BFG) wyniosły 208,4 mln zł i były niższe w ujęciu kwartalnym o 5,2%, podano także. Aktywa razem banku wyniosły 54,06 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 49,9 mld zł na koniec 2018

Bank Pekao miał 186,9 mln zł zysku netto, 217,36 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

kapitałowej Banku Pekao S.A. osiągnięty w I kwartale 2020 r. wyniósł 330,9 mln zł i był wyższy o 221,3 mln zł tj. o ponad 100% niż w analogicznym okresie 2019 r. z powodu utworzenia dodatkowych odpisów związanych z pandemią wirusa COVID-19 zgodnie z zasadami MSSF9. Odpis z tytułu utraty wartości aktywów

Alior Bank miał 73,24 mln zł zysku netto, 76,5 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

wskaźnik ten wyniósł 47,4%. Koszty ryzyka wyniosły 296 mln zł w I kw. wobec 273 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 76,51 mld zł na koniec I kw. 2020 r. wobec 76,74 mld zł na koniec 2019 r. Wskaźnik ROE w I kw

Bank Millennium miał 173,66 mln zł zysku netto, 93,67 mld zł aktywów w II kw.

maja br. Euro Banku od 1 czerwca br. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 572,54 mln zł wobec 440,54 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 175,03 mln zł wobec 164,08 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 93,67 mld zł na

Bank Pekao miał 582,11 mln zł zysku netto, 196,91 mld zł aktywów w II kw. 2019r.

poprawę efektywności i nowoczesne rozwiązania operacyjne, a także nowe produkty oraz usługi dla naszej rosnącej bazy klientów" ? powiedział prezes Michał Krupiński, cytowany w komunikacie. Aktywa razem banku wyniosły 196,91 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 191,09 mld

Getin Noble Bank miał 453,39 mln zł straty netto, 49,91 mld zł aktywów w 2018 r.

samochodowych wyniosła blisko 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 21% w skali roku. Na koniec grudnia 2018 roku koszt ryzyka wyniósł 1,3%. Skutkiem działań banku jest spadek r/r kosztu ryzyka we wszystkich głównych liniach kredytowych. W IV kwartale odpisy aktualizujące na aktywa

Bank Handlowy miał 133,13 mln zł zysku netto, 51,48 mld zł aktywów w II kw. 2019

rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 153,28 mln zł wobec 138,82 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 51,48 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec 2018 r. "Wyniki drugiego kwartału 2019 r

ING Bank Śląski miał 470,3 mln zł zysku netto, 150,61 mld zł aktywów w II kw.

odsetek wyniósł 1047,7 mln zł wobec 920 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 359,2 mln zł wobec 339,6 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 150,61 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 130,76 mld zł na koniec II kw. 2018

Akcje Orlenu tanio sprzedam. Zaskakująca transakcja PKO BP

Na polskim rynku kapitałowym doszło do zdumiewającej transakcji.  Bank PKO BP ogłosił, że we wtorek zawarł umowy sprzedaży ponad 14 mln 161 tys. akcji Orlenu, które niespełna trzy tygodnie wcześniej kupił od skarbu państwa reprezentowanego przez Ministerstwo Aktywów Państwowych.  "

Idea Bank miał 1,89 mld zł straty netto, 20,47 mld zł aktywów w 2018 r.

komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 542,71 mln zł wobec 755,44 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął -221,93 mln zł wobec 261,35 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 20,47 mld zł na koniec 2018 r. wobec 23,69

BOŚ Bank miał 23,57 mln zł zysku netto, 19,53 mld zł aktywów w I kw. 2020 r.

wartości wyniósł (22,7) mln zł wobec (7,9) mln zł w analogicznym okresie 2019 roku. Bank podał, że wpływ na wynik odpisów miały wyższe odpisy zarówno w pionie klientów indywidualnych o 10,5 mln zł, jak i w pionie klientów instytucjonalnych o 4,3 mln zł. Aktywa razem banku

Bank Millennium miał 159,97 mln zł zysku netto, 82,3 mld zł aktywów w I kw. 2019

z tytułu odsetek wyniósł 483,99 mln zł wobec 428,29 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 163,17 mln zł wobec 172,5 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 82,31 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 80,46 mld zł na koniec 2018 r

Getin Noble Bank miał 157,74 mln zł straty netto, 54,17 mld zł aktywów w I kw.

detalicznych - w grudniu 2018 roku koszt ten wynosił 3,4%, natomiast w marcu 2019 roku koszt ten spadł do poziomu 2,5%, podał bank. Aktywa razem banku wyniosły 54,17 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 49,91 mld zł na koniec 2018. Wartość portfela kredytów

Bank Pekao nie prowadzi rozmów zw. z przejęciem aktywów Leszka Czarneckiego 

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - Bank Pekao nie prowadził i nie prowadzi żadnych rozmów związanych z przejęciem Getin Noble Banku, ani innych aktywów należących do Leszka Czarneckiego, podało w oświadczeniu biuro prasowe Pekao. "Odnosząc się do

Bank mBank miał 1,32 mld zł zysku netto, 145,75 mld zł aktywów w 2018 r.

. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 975,85 mln zł wobec 992,16 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r. wobec 131,42 mld zł na koniec 2017 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1 317,49 mln

Alior Bank miał 713,37 mln zł zysku netto, 73,42 mld zł aktywów w 2018 r.

sukces był możliwy dzięki pracy wielu osób, w tym przede wszystkim założycieli Alior Banku z Wojtkiem Sobierajem na czele. Zeszły rok zakończyliśmy z rekordowym zyskiem netto na poziomie 713 mln zł oraz aktywami wynoszącymi ponad 73 mld zł, co uplasowało nas wśród dziesięciu największych banków w Polsce

Alior Bank miał 124,5 mln zł zysku netto, 76,98 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

wyniósł 802,26 mln zł wobec 782,7 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 172,54 mln zł wobec 178,56 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 76,98 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 73,42 mld zł na koniec 2018 r. W I

BOŚ Bank miał 63,73 mln zł zysku netto, 18,25 mld zł aktywów w 2018 r.

tytułu odsetek wyniósł 384,12 mln zł wobec 384,02 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 97,89 mln zł wobec 109,06 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 18,25 mld zł na koniec 2018 r. wobec 19,68 mld zł na koniec 2018 r

Alior Bank miał 172,92 mln zł zysku netto, 71,37 mld zł aktywów w III kw. 2018r.

wyniósł 781,42 mln zł wobec 728,13 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 106,59 mln zł wobec 97,33 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 71,37 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 69,52 mld zł na koniec 2017 r. W I

Bank Handlowy miał 180 mln zł zysku netto, 51,99 mld zł aktywów w IV kw. 2019 r

mobilnej zwiększyła się o 13%. Aktywa razem banku wyniosły 51,99 mld zł na koniec IV kw. 2019 r. wobec 49,30 mld zł na koniec IV kw. 2018. W I-IV kw. 2019 r. bank miał 486,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 638,85 mln zł zysku rok

BOŚ Bank miał 23,5 mln zł zysku netto, 18,42 mld zł aktywów w III kw. 2019 r.

z tytułu odsetek wyniósł 105,26 mln zł wobec 99,93 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 22,7 mln zł wobec 21,36 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 18,42 mld zł na koniec III kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec III kw. 2018

ING Bank Śląski miał 378,8 mln zł zysku netto, 134,1 mld zł aktywów w III kw.

odsetek wyniósł 961,2 mln zł wobec 868,9 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 316,5 mln zł wobec 309,9 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 134,1 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 122,29 mld zł na koniec III kw. 2017 r

Bank Pekao miał 605,79 mln zł zysku netto, 183,3 mld zł aktywów w III kw. 2018r.

257,99 mln zł wobec 1 152,12 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 618,99 mln zł wobec 580,08 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 183,3 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r. W I

BOŚ Bank miał 27,04 mln zł zysku netto, 18,48 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

ostatnie 12 miesięcy, wzrostu sprzedaży kredytów - bank udzielił o 86,8% więcej kredytów i pożyczek (nowa sprzedaż) niż w I półroczu 2018 roku" - wymieniono w raporcie. Aktywa razem banku wyniosły 18,48 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 18,25

Idea Bank miał 80,8 mln zł straty netto, 20,73 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

wykazał istotną stratę na poziomie jednostkowym oraz skonsolidowanym. Tak wysoka strata finansowa była spowodowana przede wszystkim koniecznością utworzenia rezerw i odpisów na należności oraz inne aktywa banku, w tym przede wszystkim dodatnią wartość firmy. Strata osiągnięta w pierwszym kwartale 2019

Bank Handlowy miał 158,48 mln zł zysku netto, 45,2 mld zł aktywów w III kw. 2018

wartości. Łączne obciążenie z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych rachunku zysków i strat grupy w III kwartale 2018 roku wynosiło 19,3 mln zł i pozostało na niemal niezmienionym poziomie w ujęciu rocznym. Aktywa razem banku wyniosły

Alior Bank miał 35,76 mln zł zysku netto, 77,06 mld zł aktywów w II kw. 2019 r.

wyniósł 828,49 mln zł wobec 763,29 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 158,92 mln zł wobec 170,6 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 77,06 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 70,34 mld zł na koniec II kw. 2018

Raiffeisen Bank Polska miał 63,6 mln zł zysku netto,48,6 mld zł aktywów w I półr

sprzedażą podstawowej działalności banku oraz rozpoczęcia reklasyfikacji kwot ujętych w kapitale własnym do rachunku wyników w okresie, w którym przepływy z tytułu depozytów i kredytów mogą być oczekiwane; - niższe o 65,6% odpisy netto z tytułu utraty wartości aktywów na poziomie

Bank Millennium miał 192,67 mln zł zysku netto, 72,67 mld zł aktywów w II kw.

odsetek wyniósł 440,54 mln zł wobec 420,77 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 164,08 mln zł wobec 162,52 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 72,67 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 69,49 mld na koniec II kw. 2017 r

Zysk netto Alior Banku wyniósł 171,13 mln zł, aktywa 70,53 mld zł w I kw. br.

straty oczekiwane,odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł 240, 53 mln zł wobec 211, 62 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 70,53 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 60,42 mld na koniec I kw. 2017 r

Bank Pekao miał 242,34 mln zł zysku netto, 196,64 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

niższe o 5,4 mln zł tj. 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku, podał bank. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania pozabilansowe grupy osiągnięty w I kwartale 2019 r. wyniósł 109,7 mln zł i był niższy o 17,2 mln zł tj

Bank Handlowy miał 145,84 mln zł zysku netto, 44,48 mld zł aktywów w I kw. 2018

wyniósł 277,17 mln zł wobec 254,28 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 141,6 mln zł wobec 134,29 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 44,48 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 43,04 mld na koniec 2017 r. W ujęciu

Nowy szef KNF dla "Gazety": Trzeba pilnować aktywów polskich banków

; - to pierwsza jego wypowiedź dla mediów po powołaniu na nowe stanowisko - twierdzi, że jednym z głównych celów będzie uważne śledzenie sytuacji w otoczeniu polskich banków i zwrócenie uwagi na zabezpieczeniu ich aktywów. - Czasy mamy bardzo niespokojne, niemniej jednak nie mam wątpliwości, że polski

Raiffeisen Bank Polska miał 93,6 mln zł zysku netto, 47,1 mld zł aktywów w I kw.

roku i jest jednym z najdłużej obecnych na polskim rynku banków z udziałem kapitału zagranicznego. Aktywa grupy na koniec 2017 r. wyniosły 48,97 mld zł. (ISBnews)

BOŚ Bank miał 17,08 mln zł zysku netto, 18,45 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

; - wskazano w raporcie. Wskaźnik ROE w I kw. br. wyniósł 3,3% wobec 3,2% rok wcześniej, a ROA nie zmienił się w ujęciu rocznym i wyniósł 0,3%. Aktywa razem banku wyniosły 18,45 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 18,25 mld zł na koniec 2018 r

Bank Handlowy miał 59,5 mln zł zysku netto, 49,5 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

/dochody wyniósł 71% na koniec marca br. wobec 61% rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 49,54 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 49,3 mld zł na koniec 2018 r. "Otoczenie regulacyjne i ekonomiczne w pierwszych trzech miesiącach 2019 roku

Zysk netto Banku Pekao wyniósł 392,33 mln zł, aktywa 182,74 mld w I kw. 2018 r.

45,5% rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 182,74 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 169,16 mld na koniec I kw. 2017 r.. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 434,73 mln zł wobec 457,22 mln zł zysku rok wcześniej

Bank PKO BP miał 1 009 mln zł zysku netto, 324,25 mld aktywów w IV kw. 2018 r.

wyniósł 2 480 mln zł wobec 2 249 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 771 mln zł wobec 760 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 324,25 mld zł na koniec IV kw. 2018 r. wobec 296,91 mld zł na koniec IV kw. 2017 r. W

Alior Bank miał 103,49 mln zł zysku netto, 74,64 mld zł aktywów w I kw. 2019 r.

. Aktywa razem banku wyniosły 74,64 mld zł na koniec I kw. 2019 r. wobec 73,42 mld zł na koniec 2018 r. Marża odsetkowa netto wyniosła w I kw. br. 4,7%; perspektywa na 2019 r. to 4,6%, zaś cel strategiczny na 2020 r.: 4,5%, podano w prezentacji wynikowej

Bank ING BSK miał 452,2 mln zł zysku netto, 141,6 mld zł aktywów w IV kw. 2018

o 13%" - czytamy w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 995,1 mln zł wobec 895,2 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 330,7 mln zł wobec 302,2 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na

Bank Pekao miał 749,2 mln zł zysku netto, 191,1 mld zł aktywów w IV kw. 2018 r.

wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 191,09 mld zł na koniec 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r. W całym 2018 r. bank miał 2 287,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 475,13

Idea Bank miał 32,64 mln zł straty netto, 23,73 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

. zanotowały niewielki, 2-proc. wzrost" - czytamy w komunikacie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 161,58 mln zł wobec 165,74 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 2 tys. zł wobec 88,63 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku

Getin Noble Bank miał 14 mln zł straty netto, 55 mld zł aktywów w III kw. 2018r.

, bank z pełną determinacją będzie dążył do realizacji zadeklarowanych celów strategicznych" - dodał prezes. Aktywa razem banku wyniosły 54,99 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 59,82 mld zł na koniec III kw. 2017. W I-III kw. 2018 r. bank

BOŚ Bank: Sytuacja Katalonii nadal będzie ważyć na aktywach rynków wschodzących

Warszawa, 16.10.2017 (ISBnews) - Czynnik ryzyka politycznego związanego z Katalonią będzie ograniczał potencjał dla dalszego trendu umacniania się notowań aktywów rynków wschodzących, szczególnie biorąc pod uwagę dotychczasową znaczącą skalę napływu kapitału zagranicznego na te

BOŚ Bank miał 24,49 mln zł zysku netto, 18,4 mld zł aktywów w III kw. 2018 r.

tytułu prowizji i opłat sięgnął 21,36 mln zł wobec 25,15 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 18,4 mld zł na koniec III kw. 2018 r. wobec 19,68 mld zł na koniec 2017 r. "Grupa BOŚ S.A. w III kwartale 2018 roku, w ramach wdrażania

Idea Bank miał 404,62 mln zł straty netto, 23,87 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

wyniósł 147,31 mln zł wobec 211,97 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął minus 189,73 mln zł wobec 69,32 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 23,87 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 23,83 mld zł na koniec 2017 r

Getin Noble Bank miał 47,7 mln zł straty netto, 58,4 mld zł aktywów w I kw 2018

odsetek wyniósł 296,91 mln zł wobec 328,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 35,42 mln zł wobec 39,02 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 58,42 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 59,84 mld na koniec 2017 r. W

Bank PKO BP miał 933 mln zł zysku netto, 298,67 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

wyniósł 2291 mln zł wobec 2114 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 745 mln zł wobec 733 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 298,7 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 299 mld zł na koniec II kw. 2017. W I-II kw

BOŚ Bank miał 17,83 mln zł zysku netto, 19,55 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

wynik z tytułu rachunkowości zabezpieczeń" - czytamy w raporcie. Aktywa razem banku wyniosły 19,55 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 19,67 mld zł na koniec II kw. 2017 r. W I-II kw. 2018 r. bank miał 34,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto

Alior Bank miał 195,61 mln zł zysku netto, 70,54 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

r., co konsekwentnie zbliża bank do osiągnięcia celu strategicznego na poziomie 39%" - czytam dalej. Aktywa razem banku wyniosły 70,54 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 69,52 mld zł na koniec 2017 r. W I poł. 2018 r. bank miał 359,97 mln

Bank ING BSK miał 372,7 mln zł zysku netto 130,76 mld zł aktywów w II kw. 2018r.

odsetek wyniósł 920 mln zł wobec 830,5 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 339,6 mln zł wobec 293,1 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 130,76 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 126,01 mld zł na koniec II kw. 2017

Bank Pekao miał 539,82 mln zł zysku netto, 183,5 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

wyniósł 1235,54 mln zł wobec 1 136,18 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 617,27 mln zł wobec 582,29 mln zł rok wcześniej. Aktywa razem banku wyniosły 183,5 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 185,47 mld zł na koniec 2017 r

Bank mBank miał 287,44 mln zł zysku netto, 140 mld zł aktywów w II kw. 2018 r.

czerwca 2017 roku. Spadek współczynników kapitałowych miał związek ze znacznym wzrostem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w tym okresie" - napisano także w raporcie. Aktywa razem banku wyniosły 140,02 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 131,42 mld zł na koniec II kw

BOŚ Bank miał 16,35 mln zł zysku netto, 19,4 mld zł aktywów w I kw. 2018 r.

przeznaczone były głównie na finansowanie działalności operacyjnej firm w ochronie środowiska, podano także. Aktywa razem banku wyniosły 19,41 mld zł wobec 19,68 mld zł na koniec 2017 r. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 14,25 mln zł

Alior Bank celuje w osiągnięcie 100 mld zł aktywów organicznie i przez przejęcia

Warszawa, 21.06.2016 (ISBnews) - Alior Bank ocenia, że osiągnięcie w ciągu kilku lat aktywów na poziomie 100 mld zł zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia, "pozwoli na grę w pierwszej lidze" w sektorze bankowym, wynika z wypowiedzi prezesa banku Wojciecha

Maciej Łopiński odszedł z rady nadzorczej PZU. Przeszedł do PKO BP

powodów rezygnacji.  W radzie nadzorczej największego polskiego ubezpieczyciela Maciej Łopiński zasiadał od stycznia 2018 r.  Kilka godzin później pojawiła się informacja, że podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy banku PKO BP Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło wniosek o powołanie

PKO BP bez prezesa. Rościszewski złożył rezygnację. Karuzela po Jagielle znowu się kręci

wpływy w największym banku stracił premier Mateusz Morawiecki. Karty teraz rozdaje minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Już podczas wtorkowego walnego zgromadzenia akcjonariusze skarbu państwa odwołali Zbigniewa Hajłasza, a dzień wcześniej rezygnację złożył Piotr Sadownik. Na ich miejsce

Belgowie sprzedają polskie aktywa: Kredyt Bank i Wartę

Belgowie, którzy kupili Kredyt Bank w 2001 roku, a obecnie posiadają 83 proc. akcji banku, muszą pozbyć się części swoich aktywów - taki był warunek Komisji Europejskiej, która wyraziła zgodę na to, by w czasie kryzysu belgijski rząd przekazał KBC 7 mld euro. Według planu restrukturyzacyjnego banku

Złagodzenie obaw o Deutsche Bank sprzyja ryzykownym aktywom

W piątek pojawiło się światło nadziei dla największego niemieckiego banku, który stanowi w tym momencie największe ryzyko systemowe dla europejskiego sektora bankowego. Na rynek napłynęły plotki o możliwości zmniejszenia planowanej kary amerykańskiego Departamentu

Bush przepłacił za aktywa banków

Niezależna organizacja Congressional Oversight Panel, policzyła, że przeszacowane zakupy poprzedniego rządu kosztowały podatników 78 mld dolarów. Chodzi o plan wykupu toksycznych aktywów, który Kongres zaaprobował jesienią - mimo wielu wątpliwości

Znów głośno o problemach Deutsche Banku. Co z polskim oddziałem?

przekroczyły już 90 proc. Przy dzisiejszych notowaniach cały majątek Deutsche Banku, niegdyś jednej z największych grup finansowych świata, jest wyceniany na kwotę raptem dwa razy większą niż kapitalizacja giełdowa naszego PKO BP czy Banku Pekao. A przecież Deutsche Bank zarządza aktywami wartymi 1,8 biliona

Ponad 1,2 mld zł za Bank BPH. PZU bierze kolejny bank

. Połączenie obu banków pozwoli na dalszy wzrost efektywności - komentuje zakup Banku BPH Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Zapowiedział, że aby pozyskać pieniądze na zakup aktywów, BPH wyemituje nowe akcje z zachowaniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy. Główny

Fitch: Propozycje polityków najbardziej uderzą w mniejsze banki

PiS, by opodatkować aktywa banków, Fitch oszacował, że koszt tego rozwiązania wyniósłby 6,1 miliarda złotych rocznie, co odpowiadałoby około jednej trzeciej zysku sektora przed opodatkowaniem. Najsilniej ucierpiałyby najmniejsze i najmniej zyskowne banki. Wśród tych

Podatek bankowy będzie w wersji najostrzejszej

W czwartek PiS przesłał do Sejmu projekt podatku bankowego. Partia rządząca chce, żeby obowiązywał już od lutego przyszłego roku, co zwiastuje ekspresowy tryb prac w parlamencie. Z dwóch rozważanych do tej pory pomysłów - podatku naliczanego od aktywów banków lub od transakcji

"The New York Times": Dlaczego Zachód ma taki problem z nałożeniem na Rosję srogich sankcji?

miejsce w momencie, gdy dostawy ropy naftowej i gazu ziemnego od miesięcy są redukowane, co powoduje wzrost cen. „Istnieją poważne obawy", że Moskwa jeszcze bardziej ograniczy eksport i podniesie ceny, powiedziała Helima Croft, szefowa ds. surowców w banku inwestycyjnym RBC Capital Markets

Alior Bank przejmuje BPH. Co z klientami?

BPH. Połączenie obu banków pozwoli na uzyskanie znaczących synergii oraz na dalszy wzrost efektywności - komentuje zakup Banku BPH Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku. Zapowiedział, że aby pozyskać pieniądze na zakup aktywów, BPH wyemituje nowe akcje z zachowaniem prawa

Pekao na sprzedaż? UniCredit może wyjść z Polski

sprzedaż zagranicznych aktywów UniCredit jest jedyną szansą na wyprowadzenie banku na prostą. UniCredit chce też przyspieszyć sprzedaż Pioneera, firmy zarządzającej aktywami. We wczorajszym komunikacie bank poinformował, że zakończył przeciągające się od jesieni 2015 roku rozmowy z Santanderem. - Z braku

Analitycy zaskoczeni. Stopy w strefie euro jeszcze bardziej ujemne

października 2009 roku. Już kilka tygodni temu szef Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi powiedział, że jeśli inflacja będzie nadal spadać, bank "wzmocni bodźce" dla gospodarki. Jednak mało który z analityków spodziewał się, że na krok zdecyduje się już na

Najsilniejszy i największy bank świata jest z Chin. Już nie z USA

czele listy znajduje się bank chiński, a nie amerykański. Chiński gigant w zeszłym roku otworzył swój oddział w Warszawie . Jako grupa ma nie tylko największy kapitał podstawowy Tier 1, ale również dysponuje największymi aktywami o wartości

UE odblokowała miliardy dolarów Libii. Ale nie wszystkie

decyzji nie wyjaśniono. W zeszłym tygodniu, wyprzedzając decyzję ONZ o ograniczeniu sankcji, część aktywów Libii odmrozić rząd Włoch. Chodziło o fundusze zainwestowane przez Kaddafiego w bank Unicredit. Bank centralny Libii ma niemal 5 proc. akcji Unicredit, a 2,6 proc. akcji

Darmowy lunch polskich polityków

zjeść darmowy lunch. Ale tak naprawdę nie jest przecież darmowy, tyle że nie oni za niego płacą. W kampanii wyborczej niemal wszystkie partie obiecują darmowe lunche. Aktywa, które chcą zwiększyć, nie mają odpowiedniego pokrycia w pasywach. Ba, często pasywa przedstawiają jako

Właściciel BRE Banku i HRE chcą stworzyć "zły bank"

niemieckiemu rządowi. HRE ma podobno przekazać całość. Obydwa banki chcą stworzyć "bad bank", w którym ulokują toksyczne aktywa. Ich wartość w sumie szacuje się na 560 mld euro, co poważnie obciąża bilanse obydwu instytucji i utrudnia im restrukturyzację. "Zły bank" miałby powstać z

EBC: podatek bankowy zachętą do transferu aktywów za granicę

Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych, przyjęta pod koniec grudnia przez Sejm, przewiduje, że od lutego m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe będą obłożone podatkiem bankowym wynoszącym rocznie 0,44 proc. wartości ich aktywów

Podatek bankowy uchwalony i podpisany przez prezydenta. Najwyższy w Europie?

, dynamikę akcji kredytowej oraz ogólną sytuację gospodarczą. Zagrożone oszczędności Nic dziwnego, podatek w wysokości 0,44 proc. aktywów banków w skali roku to najbardziej restrykcyjna formuła ze wszystkich branych wcześniej pod uwagę przez polityków PiS

Niezłe zyski PKO BP przed nowym podatkiem bankowym

nadal najważniejszym graczem na rynku detalicznych kredytów mieszkaniowych. Z danych Związku Banków Polskich wynika, że na koniec III kw. miał 26 proc. udziału w tym rynku. Nowy podatek pożarłby kwartalny zysk Wartość wszystkich aktywów PKO BP (w

Deutsche Bank jest największym bankiem w Europie

Jak podkreśla agencja, zmiana miejsc na liście największych europejskich banków była możliwa, ponieważ kiedy większość europejskich banków zmniejszała swoje aktywa, Deutsche Bank systematycznie je powiększał. W sumie od końca 2009 roku Deutsche Bank zwiększył je o 44 proc

Dlaczego Andrzej Duda chce opodatkować banki?

W pierwszej debacie telewizyjnej poprzedzającej drugą turę wyborów prezydenckich Andrzej Duda złożył obietnicę, że będzie zabiegał o opodatkowanie aktywów banków. Ponieważ nie padły konkrety, Konfederacja Lewiatan wraca do poselskiego projektu ustawy o podatku od niektórych

Bank Pocztowy. Chcą rosnąć szybciej niż Alior i być czwartą siłą w branży

Bank Pocztowy nie należy do gigantów rynku bankowego - ma 5,2 mld zł aktywów, co plasuje go poza drugą dziesiątką w rankingach największych polskich banków, ale od kilku lat imponuje tempem wzrostu. Tylko w zeszłym roku liczba obsługiwanych klientów wzrosła o 250 tys. i