akty wykonawcze

Andrzej Kublik

Koniec luk dla fałszerzy liczników aut. Ale brakuje rozporządzeń

Koniec luk dla fałszerzy liczników aut. Ale brakuje rozporządzeń

Od nowego roku mają zniknąć luki w prawie ułatwiające fałszowanie przebiegu aut. Ale na razie brakuje aktów wykonawczych do nowych przepisów.

Co to jest tytuł wykonawczy w postępowaniu egzekucyjnym?

Tutuł wykonawszy - co to takiego? Do czego jest potrzebny? Kto go wydaje?

Tytuł wykonawczy jako podstawa egzekucji sądowej

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie dane są tam jawne?

Krajowy Rejestr Zadłużonych - jakie dane są tam jawne?

egzekucji świadczeń alimentacyjnych, obejmują następujące dane: imię i nazwisko; numer PESEL, a w przypadku jego braku - inne dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację; wskazanie tytułu wykonawczego albo podstawy prawnej powstania należności; sygnaturę akt sprawy; rodzaj wierzytelności; datę ukończenia

Senackie komisje za odrzuceniem ustawy ws. wyborów korespondencyjnych

się wyłącznie drogą korespondencyjną. Przed tygodniem senatorowie wnioskowali o przedstawienie projektów aktów wykonawczych do tej ustawy. Taki obowiązek istnieje w stosunku do ustaw stanowiących przedłożenie rządowe, projekt tej ustawy został zgłoszony przez grupę posłów

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

(por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/Sz 83/21). W ocenie Prokuratora mając na uwadze wykonawczy charakter tej regulacji, który to ze swej istoty wiąże się z powinnością formułowania w akcie wykonawczym norm w sposób jasny, czytelny i dookreślony, przyjąć należy, że

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

Orzeczenie - IV SA/Po 60/22 - Wyrok WSA w Poznaniu

(por. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2021 r. sygn. akt II SA/Sz 83/21). W ocenie Prokuratora mając na uwadze wykonawczy charakter tej regulacji, który to ze swej istoty wiąże się z powinnością formułowania w akcie wykonawczym norm w sposób jasny, czytelny i dookreślony, przyjąć należy, że

Powstanie wielka baza danych. To może być polska Cambridge Analytica

Powstanie wielka baza danych. To może być polska Cambridge Analytica

stronach Rządowego Centrum Legislacji. Informacja o tym znajduje się na stronie internetowej resortu cyfryzacji. Wspomniane rozporządzenie będzie aktem wykonawczym do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. To właśnie w sierpniu zeszłego roku wprowadzono do

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

Jak poprawnie wypełnić ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?

V według formatu standardowych formularzy, w tym standardowych formularzy sprostowań. Komisja ustanawia wspomniane standardowe formularze w drodze aktów wykonawczych a akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 89 ust. 2. W odniesieniu do wartości zamówienia

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

III SA/Po 1039/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu

. Uchwała nie kształtowała zatem bezpośrednio sytuacji prawnej podmiotów spoza systemu administracji publicznej jako akt prawa wewnętrznego wiążącego organ wykonawczy, który zobowiązywał do podjęcia dalszych działań. Nie naruszała w konsekwencji indywidualnego interesu prawnego podmiotu

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Referencje mogą być podpisane nieczytelnie

Obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych [1] jak i aktów wykonawczych wydanych w zakresie delegacji ustawowej nie dają podstaw do weryfikacji osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotów wystawiających referencje .  Zgodnie z przyjętą linią orzeczniczą zamawiający nie

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

Wady dokumentacji projektowej przy ryczałcie. Kto za nie odpowiada i jak dalej realizować umowę?

pierwotnie w umowie. Wyjaśnienie Podmiotem bezpośrednio odpowiedzialnym wobec wykonawcy za prawidłowy opis przedmiotu zamówienia jest zamawiający . Orzeczenie Zgodnie z wyrokiem KIO z 9 maja 2012 r. (sygn. akt KIO 809/12) z całościowej regulacji przepisów ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych do niej

Kolejne wyroki TSUE: frankowicze dają bankom lekcje trójpodziału władzy

Kolejne wyroki TSUE: frankowicze dają bankom lekcje trójpodziału władzy

rzecznik generalny Trybunału , a ta zwykle pokrywa się z wyrokiem. Jednym słowem - frankowicze są górą. Dzieje się tak na przekór politykom (władzy ustawodawczej), którzy mydlili oczy, ale nie zrobili nic, by rozwiązać problem, rządowi, nadzorowi finansowemu (umownie - władzy wykonawczej), który w ostatnim

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

Orzeczenie - II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

;6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)Hasła tematyczne: Ochrona zwierzątSkarżony organ: Rada GminyTreść wyniku: Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w częściPowołane przepisy: Dz.U. 2020 poz 638 art. 11 a ust

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

II SA/Bk 8/22 - Wyrok WSA w Białymstoku

, 6391 Skargi na uchwały rady gminy w przedmiocie ... (art. 100 i 101a ustawy o samorządzie gminnym)Hasła tematyczne: Ochrona zwierzątSkarżony organ: Rada GminyTreść wyniku: Stwierdzono nieważność aktu prawa miejscowego w częściPowołane przepisy: Dz.U. 2020 poz 638 art. 11 a ust

Za pracę zdalną będzie zwrot kosztów. A szef sprawdzi trzeźwość pracownika

Za pracę zdalną będzie zwrot kosztów. A szef sprawdzi trzeźwość pracownika

działających podobnie do alkoholu będą określone w rozporządzeniu wykonawczym do Kodeksu pracy" - czytamy w projekcie ustawy. Informacje wskazujące na obecność alkoholu czy narkotyków przechowywane będę w aktach osobowych pracownika przez maksymalnie 6 miesięcy. Chyba że pracownik niezgadzający się z

"Mamy w Polsce hybrydowy stan nadzwyczajny". Prawnik o wyrokach na zbuntowanych przedsiębiorców

"Mamy w Polsce hybrydowy stan nadzwyczajny". Prawnik o wyrokach na zbuntowanych przedsiębiorców

przedsiębiorców. Rozwijanie ustawy w taki sposób i dookreślanie znamion przestępstwa czy wykroczenia, częściowo na podstawie aktu wykonawczego, jest sprzeczne z art. 92 ust. 1 konstytucji. Po to stworzono w Polsce procedurę ustawodawczą, by o określaniu przesłanek do nakładania sankcji nie można było decydować

Znani blogerzy trafili na nieuczciwą lokatorkę. "Pół roku życia na nasz koszt"

Znani blogerzy trafili na nieuczciwą lokatorkę. "Pół roku życia na nasz koszt"

strony najemcy wynajmujący może po upływie tego terminu złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, w którym najemca poddaje się egzekucji. – Taka sprawa w sądzie trwa dość szybko, bo nawet w ciągu trzech dni możemy otrzymać tytuł wykonawczy, z którym od razu

Unieważnienie postępowania  a publikacja ogłoszenia w BZP

Unieważnienie postępowania a publikacja ogłoszenia w BZP

umowy, a dnia takiego nie ma w przypadku unieważnienia postępowania . Występuje tu brak spójności między przepisami ustawy Pzp a regulacjami aktów wykonawczych.

Rząd planuje zasilenie PLK i Funduszu Dróg Samorządowych dodatk. środkami

była nie niższa niż 18% sumy planowanych na lata 2020-2021 wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, podano także. Jednocześnie możliwe będzie wydanie aktu wykonawczego - rozporządzenia Rady Ministrów - w ramach którego, wydatki z roku 2020 będą mogły być realizowane

ME: Pierwsza aukcja mocy odbędzie się 15 listopada br.

grudnia br., a na rok 2023 odbędzie się 21 grudnia 2018 r., podano także. Jak podkreśla resort energii aukcje będą poprzedzone certyfikacją, która rozpocznie się w najbliższą środę - 5 września 2018 r. "Wydane akty wykonawcze do ustawy z 8 grudnia

Sprawy frankowe ofiarą domykania kontroli nad Sądem Najwyższym [OPINIA]

Sprawy frankowe ofiarą domykania kontroli nad Sądem Najwyższym [OPINIA]

obywateli ma kontrolować m.in., aby rządy władzy wykonawczej nie przekształciły się w rządy ludzi niszczące ideę rządów prawa. Podzielamy ocenę 50 „starych” sędziów SN. Wobec skali uchybień akt Prezydenta RP o powołaniu pani Małgorzaty Manowskiej na I Prezesa SN jest aktem nieistniejącym. Rzeczy

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Skutki złożenia JEDZ w języku obcym

Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym ustawa Prawo zamówień publicznych stanowi, że JEDZ znajduje zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego , których wartość przekracza tzw. progi unijne[2].  Zgodnie z

Furtka dla szarych paliw. Ministerstwo Energii spóźnia się z rozporządzeniami

nieuczciwych przedsiębiorców do nadużyć w handlu paliwami. Ale gdy rozporządzenia przestaną obowiązywać, zrodzi się pokusa, by z tego skorzystać. Ministerstwo zwleka Ministerstwo Energii zdawało sobie sprawę z tego problemu, bo już na początku kwietnia opublikowało projekty pięciu nowych aktów wykonawczych

Fiasko Mieszkania Plus. NIK nie zostawia suchej nitki na rządowym programie

. mieszkań, a 20,5 tys. znajdowało się w budowie. Wśród słabości programu NIK wymienił brak skutecznych i spójnych rozwiązań prawnych, a także opieszałość we wdrażaniu aktów wykonawczych. "NIK zwraca uwagę, że podejmowane przez kolejnych ministrów inicjatywy legislacyjne, mające na celu

Słabnie tempo produkcji prawa w Polsce. Puchną tylko ustawy podatkowe

parlamentu. Przyczyną zmniejszenia produkcji prawa jest bowiem spadek liczby rozporządzeń, czyli aktów wykonawczych rządu – liczba stron przepisów spadła w 2018 r. do 11,3 tys., co jest najniższym wynikiem przynajmniej od 2012 r. To dużo czy mało? Przyjęte 14,6 tys. stron nowych przepisów to nadal

Wprowadzając gospodarczy lockdown, rząd podeptał konstytucję i prawo Unii Europejskiej

ustawy, mocą której zamknięto by ludziom ich biznesy. Biznesy zamknięto, i owszem, ale na podstawie przepisów kilku rozporządzeń Rady Ministrów. Taki zabieg jest nieznany polskiemu systemowi prawnemu, a działanie władzy wykonawczej, która aktem podrzędnym w stosunku do ustawy ustanawia zakazy

Lokatorka nie płaci, bo... może. A co na to właściciel mieszkania? "Nie mam wyjścia, muszę je sprzedać"

zajmującej lokal, grozi postępowaniem karnym. Nie mogę więc przestać płacić czynszu, rachunków za prąd. Ponadto, wedle prawa, nie mogę wejść do mieszkania wbrew woli lokatorki. Jedyne, co mogę, to iść do sądu. Wszystkie czynności, które wykonałbym bez tytułu wykonawczego, groziłyby postępowaniem karnym i ta

Paliwo przyszłości z Polski? Zagłębie zielonego wodoru na Wybrzeżu

. – Przyjęliśmy Polską Strategię Wodorową i mamy stworzone podstawowe akty prawne, ale nie ma szczegółowych rozwiązań na poziomie wykonawczym. Wiadomo, w których ustawach trzeba dokonać zmian, żeby doprecyzować warunki rozwoju i funkcjonowania gospodarki wodorowej. A drugą ważną barierą jest

Problemy ze spłatą. Jak egzekwowany jest zwrot długów?

dokument urzędowy stwierdzający istnienie i zakres nadającego się do egzekucji roszczenia wierzyciela oraz istnienie i zakres obowiązku prawnego dłużnika. Taki tytuł egzekucyjny stanowi m.in. prawomocne lub natychmiast wykonalne orzeczenie sądu, ale również ugoda zawarta przed sądem czy akt notarialny, w

Rewolucyjny wyrok w sprawie abonamentu RTV. Można nie płacić

zablokować konta. Co zdecydowało o wygranej mężczyzny? Po pierwsze, sąd przyznał, że w pocztowych aktach "dotyczących przedmiotowego numeru identyfikacyjnego powinny być informacje o przesłaniu numeru abonenta np. w formie zwykłej przesyłki listownej". A nie było. "Na marginesie

NIK: Samorządy zbyt uznaniowo umarzają zaległości podatkowe

. prawidłowo prowadziły postępowania w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Organy wykonawcze gmin na podstawie przepisów art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej mogą umarzać zaległości podatnikom, którzy wystąpią z takim wnioskiem. Kontrolerzy przeanalizowali dokumentację dotyczącą prawie 2 tysięcy

Grant Thornton: Produkcja prawa zmniejszyła się o 46% r/r w 2018 r.

wyhamowania produkcji prawa jest głównie silny spadek prawodawstwa wdrażanego na poziomie rozporządzeń, czyli aktów wykonawczych rządu - ich liczba stron spadła w 2018 r. do 11,3 tys., co jest najniższym wynikiem przynajmniej od 2012 r. Jeszcze w 2017 r. uchwalone rozporządzenia składały się z 24,5 tys. stron

Nowe regulacje UE dot. prospektów zwiększą dostępność GPW dla nowych spółek

wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz nowe rodzaje prospektów emisyjnych. Część zmian już obowiązuje, na resztę będziemy musieli poczekać do lipca przyszłego roku. Dużo jeszcze zależy od aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, jednak wydaje się, że po zmianach rynek kapitałowy będzie bardziej

Właściciel "Rzeczpospolitej" vs. miliarder z listy "Forbesa". Starcie o wolność słowa czy biznes?

wieczystego, które odkupiło CNT, przysługiwało na nieruchomość o charakterze przemysłowym. KCI zapewniło jednak u notariusza, że na działce przy ul. Wrocławskiej można postawić osiedle i że wydano pozwolenie na budowę. CNT zabezpieczyło się jeszcze dodatkowym zapisem w akcie notarialnym, gdyby plan

Rząd PiS znów przełoży modernizację systemu CEPiK?

;. Fatum nad CEPiK System CEPiK 2.0 miał być wprowadzony od stycznia, ale zaraz na początku nowej kadencji Sejmu ten termin przełożono o rok. Tłumaczono to wtedy poślizgiem w wydaniu przez rząd PO-PSL aktów wykonawczych do ustawy wprowadzającej nowy system, którą Sejm uchwalił w

Problemy techniczne ze skrzynką e-PUAP przy wnoszeniu odwołania

Ustawy i aktów wykonawczych, co jest zgodne ze stanowiskiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Autor: Marek Okniński

Po sylwestrze stanieje import używanych aut

. Brak aktów wykonawczych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało nas, że przekazało do publikacji nowelę rozporządzenia o rejestracji pojazdów (we wtorek nie była jeszcze ogłoszona), a drugie rozporządzenie wyda w 2016 r. Resort infrastruktury sugerował nam też

ZPPE: Ustawa ws. cen energii to przywrócenie całkowitej regulacji cen

publiczną" - czytamy dalej. "Po raz kolejny uchwala się ustawę bez konsultacji społecznych, bez analizy jej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawa polskiego i europejskiego i - co najważniejsze - bez projektu decydujących aktów wykonawczych (rozporządzenia). To

Pechowy CEPiK 2.0. Kolejny poślizg niekorzystny dla kierowców

systemu z dniem 4 stycznia 2016 r." - poinformował nas wydział prasowy resortu spraw wewnętrznych i administracji. Jak sprecyzowało MSWiA, "do uruchomienia zmienionych rozwiązań pozostaje nieco ponad 30 dni i do wydania pozostają w dalszym ciągu kluczowe dla tego procesu akty wykonawcze"

Bezprawna eksmisja w czasie pandemii? Jak umięśnieni mężczyźni z firmy CBBP potraktowali samotną matkę z dziećmi

. Takie czynności może wykonywać jedynie komornik i tylko wtedy, gdy jest sądowy tytuł wykonawczy - wyrok eksmisyjny lub klauzula wykonalności wynikająca np. z aktu notarialnego – mówi Rafał Łuszczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. Zapytałam mailem Paulinę Wyzińską, właścicielkę CBBP, o działania

MC: Polska i 8 innych członków UE chce dopracowania regulacji dot. roamingu

dalej nad dokumentem w zaproponowanym kształcie. KE planuje, że do 15 grudnia zakończy wewnętrzne procedury i przyjmie akt wykonawczy" - czytamy dalej. Wynik glosowania to również efekt dużej liczby uwag i wątpliwości interpretacyjnych, jakie kraje członkowskie miały do

"Dla elit steki, dla normalnych ludzi robaki". Miączyński sprawdza, jak smakują owady

sposób znakowany przez producentów. Żaden z nich nie będzie chciał zataić aktu korzystania z owadzich surowców. Wręcz przeciwnie. Producenci będą chwalić się ich użyciem – przekonuje pani technolog. Co do samego wykazu składników rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej mówi jasno: Nowa 

Komornik zajął mieszkanie niewłaściwej osoby. "O mało na zawał nie zeszliśmy"

dowiedzieć się, co się stało.  Rozpoczęli od akt przynależnych do ich księgi wieczystej. Okazało się, że zadłużony jest Piotr Nowak, używający tylko jednego imienia. Jego rodzice to też Wojciech i Ewa. Ale od Piotra Tomasza jest młodszy o 14 lat. Ma oczywiście inny PESEL, adres i pozostałe dane osobowe

Można uniknąć płacenia nienależnego abonamentu RTV. Jak?

. Poczta miała jedynie wydruki z numerem abonenta. Brakowało dowodu wysłania listu z nadaniem tego numeru i z książeczką do opłat. Co na to sąd? Uznał, że pan Andrzej ma rację, a Poczta nie miała prawa wysłać do niego skarbówki i zablokować konta. Sąd przyznał, że w pocztowych aktach "dotyczących

BIG Info Monitor/BIK: Długi firm budowlanych przekroczyły 4,92 mld zł po I półr.

aż 23 nowe akty wykonawcze do PZP" - podsumował prezes PZPB Jan Styliński. (ISBnews)

MR pracuje nad uproszczeniem uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej

celu dostosowanie aktów wykonawczych do obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE" ? czytamy w komunikacie. Według resortu, część zmian stanowi znaczące udogodnienie dla MŚP m. in. poprzez: uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw

Smutna rocznica wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Wiwatom nie było końca. Lada moment rynek pracy miał zostać wywrócony do góry nogami. W organizacjach pracowników zapanowała euforia, cieszył się rzecznik praw obywatelskich. Spodziewano się efektu domina: wyrok wymusza akt wykonawczy - zmiany w ustawie o związkach zawodowych. A to oznaczałoby, że

Będzie rewolucja na rynku pracy i masowe zwalnianie urzędników. Nocne poprawki do "tarczy antykryzysowej 4.0"

Rosati z Koalicji Obywatelskiej: - Co dwa tygodnie dostajemy kolejne akty prawne, które głównie są poświęcone poprawianiu poprzednich aktów prawnych. Znowu otrzymujemy projekt na ostatni moment i nie możemy się z nim zapoznać. Traktujcie nas jak maszynkę do głosowania, tu nie ma żadnego szacunku do Sejmu

Poślizg dla motomacherów. CEPiK będzie później

egzaminu na prawo jazdy. Propozycję posłów PiS poparł wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot. Powiedział posłom, że dotąd MSWiA nie wydało 23 spośród 25 aktów wykonawczych do ustawy wprowadzającej CEPiK 2.0. Brakuje też pięciu rozporządzeń, które miało

NBP podtrzymał swoje uwagi dotyczące projektu ustawy o PPK

, w opinii do projektu. "W odniesieniu do nowych zapisów zaproponowanych w przedłożonym projekcie ustawy (z 4 lipca 2018 r.) wraz z aktami wykonawczymi, NBP zgłasza uwagi w zakresie uregulowań dotyczących struktury lokat funduszy zdefiniowanej daty, które mogą prowadzić

Polenergia ma ok. 55 mln zł odpisów zw. z farmami wiatrowymi, odwołała prognozy

wysokości 233,3 mln zł Spółka podała też, że na bieżąco analizuje zmieniające się dynamicznie otoczenie regulacyjne, w tym zmiany wprowadzone przez nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz zmiany wynikające z aktów wykonawczych do tej ustawy, które nie zostały

Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych

dotychczasowych, zachowa moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie omawianej nowelizacji. Zmienione przepisy Prawa bankowego oraz niektórych innych ustaw wejdą w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw. Nowelizację podpisał prezydent

Tauron planuje ograniczyć wydatki o 1,4 mld zł w br. wobec zgłoszonych planów

harmonogramu wdrożenia ustawy. Prowadzone są analizy wpływu ustawy na działalność Taurona, z zastrzeżeniem, że ich ukończenie uzależnione jest od terminu publikacji aktów wykonawczych. W tej chwili zakładamy, że kształt regulacji będzie neutralny dla kondycji Grupy Tauron" ? dodał Kamiński

ME liczy na wzrost produkcji energii z kogeneracji do 2030r. o 50% wobec 2017r.

jest jednym z priorytetów działań Ministerstwa Energii. W minionym roku udało się wdrożyć nowy mechanizm wsparcia ustanowiony ustawą o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz pakietem aktów wykonawczych. Mamy świadomość, że działania te mają ogromne znaczenie dla budowy nowych

Coraz bliżej nowe cyberobowiązki. Firmy nie chcą szybko raportować incydentów

prywatnych firm. Co więcej, o szczegółach tych wymogów dowiadujemy się bardzo późno, bo rozporządzenia do ustawy upubliczniono dopiero teraz – mówi Musielak i dodaje, że ustawa powinna być konsultowana i procedowana w pakiecie wraz ze wszystkimi aktami wykonawczymi. Przedsiębiorcom nie podoba się także

Rząd zmienia kodeks pracy. Kobiety będą mogły pracować w kopalniach

, bo nie odnoszą się do samej zmiany zapisów w kodeksie pracy, ale do aktów wykonawczych, które powstaną później. O co konkretnie chodzi pracodawcom? O to, że jeżeli kodeks pracy zostanie zmieniony, a w ślad za nim powstaną odpowiednie ustawy, to ochrona kobiet karmiących może negatywnie odbić się na

Siedem kardynalnych grzechów firm windykacyjnych. Dłużnicy mają się czego bać

nagrywana i tak prowadzona, by dłużnik wypowiedział słowa, które mogą świadczyć o tym, że uznał dług. Potem takie nagranie wierzyciel prezentuje się w sądzie, by uzyskać tytuł wykonawczy. To się nazywa „przywracaniem długu do życia”. Windykatorzy potrafią też paść dług, czyli nie windykują

Rząd złożył w Sejmie projekt ustawy w sprawie programu 'Rodzina 500+'

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów złożyła w Sejmie projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci z projektami aktów wykonawczych (dotyczący programu "Rodzina 500+), poinformowało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

Rząd: SSE wydały 264 zezwolenia na prowadzenie działalności w 2018 r.

możliwe wyłącznie do 15 czerwca 2019 r. Od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, tj. od dnia 5 września 2018 r. zarządzający strefami wydają natomiast decyzje o wsparciu dla przedsiębiorców planujących inwestycje na terenie całej Polski" - czytamy w

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w ustawie o rachunkowości

porównania i weryfikacji wartości określonych składników bilansu oraz miejsca wykazywania informacji o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego w informacji dodatkowej i dostosowania jej przepisów do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i jej aktów

KE: Polski system wsparcia OZE jest zgodny z unijnym prawem pomocy publicznej

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz aktach wykonawczych do ustawy. W chwili obecnej zasady ich funkcjonowania wynikają z ustawy o odnawialnych źródłach energii" - czytamy w komunikacie. Obecnie świadectwa pochodzenia są wydawane istniejącym instalacjom. Wytwórcy OZE

Niemieckie przepisy o płacy minimalnej zawieszone w stosunku do tranzytu

Pilot, celem zbadania zgodności niemieckiej ustawy o płacy minimalnej z prawem unijnym oraz tego, czy akty wykonawcze stanowią proporcjonalną implementację tego prawa. (ISBnews)

Fatum nad CEPiK. Czy grozi nam chaos przy rejestracji aut?

aktów wykonawczych? "MSW dokłada wszelkich starań, aby wdrożenie nowego systemu na początku stycznia przebiegło bez zakłóceń" - odpowiedział nam resort spraw wewnętrznych. I dodał: "W MSW nie są prowadzone prace nad przesunięciem terminu wejścia w życie ustawy dotyczącej systemu CEPiK

Przegląd informacji ze spółek

agencja. Lokum Deweloper odnotował sprzedaż 41 lokali i rozpoznanie w wyniku 14 lokali w II kw. br., podała spółka. Ferenc Horváth zrezygnował z funkcji wiceprezesa wykonawczego MOL ds. downstreamu z dniem 15 lipca 2020 roku, podała spółka

NIK: Sektor bankowy jest stabilny, nie uniknięto jednak błędów w nadzorze

sektora bankowego dostosowywane były do polskiego prawa z opóźnieniem od 4 do 22 miesięcy, a biorąc pod uwagę daty publikacji rozporządzeń wykonawczych do ustaw wdrażających przepisy prawa unijnego, z opóźnieniem nawet do 30 miesięcy. Wynikało to z dużej liczby projektów aktów prawnych, ich złożoności

Czystka stacji benzynowych. Ubyło parę tysięcy koncesji paliwowych?

URE informowała nas, że Urząd nie dostał jeszcze pieniędzy na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadań wyznaczonych przez nowe przepisy. A wkrótce przybędzie URE pracy. Pod koniec stycznia Ministerstwo Energii opublikowało projekty trzech kolejnych aktów wykonawczych do znowelizowanego

URE: Prawdopodobny termin aukcji OZE to IV kw. 2020 r.

;Do ogłoszenia tegorocznych aukcji, obok przyjętych już odpowiednich aktów wykonawczych do ustawy o OZE, potrzebna jest jeszcze modyfikacja Internetowej Platformy Aukcyjnej. Chcemy, aby aukcje zostały przeprowadzone za pomocą Platformy, która jako narzędzie bardzo dobrze sprawdza się podczas

Rosyjscy turyści wracają z Egiptu, ale bez bagażu. Kontrola na lotniskach zbyt słaba?

kontroli bezpieczeństwa w Polsce wynikają zarówno z przepisów międzynarodowych (załącznik 17 do konwencji chicagowskiej), prawa Unii Europejskiej (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 i akty wykonawcze) oraz prawa krajowego (ustawa Prawo lotnicze i akty wykonawcze

Resort finansów chce wprowadzić nową Ordynację podatkową

finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opracuje projekt ustawy - Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi.

Opłaty za przejazd autostradami są niekonstytucyjne?

jeśli przemnożyć liczbę aut przez obowiązujące stawki, to mogą być jeszcze większe. Brak wytycznych do aktu wykonawczego Okazuje się jednak, że myto na polskich autostradach może być pobierane w oparciu o wadliwe prawo. - O

MF: Polskie firmy powinny zainteresować się projektami realizowanymi przez AIIB

konstytuanty stanowisko dyrektora wykonawczego w AIIB oraz ponownie stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego w latach 2026-2030. Polska jest pełnoprawnym członkiem banku od 15 czerwca 2016 r., a minister finansów RP pełni funkcję gubernatora z ramienia Polski. AIIB został założony

MS planuje zmiany w opłatach w razie w razie dobrowolnego opuszczenia mieszkania przez dłużnika

dobrowolnie opuści mieszkanie. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o komornikach sądowych i egzekucji ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 października 2015 r., sygn. akt P 3/14. W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 51 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy

Uber Polska: Chcemy pomóc kierowcom i miastom dostosować się do nowych przepisów

nowych wymogów i uzyskanie licencji pośrednika przy przewozie osób, w tym taksówkami. Do tego czasu spodziewane jest wejście w życie dodatkowych aktów wykonawczych do ustawy, pomagających zarówno miastom, jak i przedsiębiorcom odnaleźć się w nowej rzeczywistości i szybkim przejściu przez proces

Banki sprytniejsze od UOKiK: znów pobierają zakazaną prowizję!

3110; Sygn. Akt XCII AmC 375/11) bank nie ma prawa pobierać prowizji za realizację tytułu wykonawczego. Takie postępowanie wpisane jest do rejestru klauzul niedozwolonych. Sprawa wydawałaby się bardzo prosta. Jednak Ty, drogi mBanku, w zaistniałej sytuacji wolisz nasyłać na klienta panie z infolinii

Rząd walcząc z szarymi paliwami, zostawia luki w przepisach

Latem zeszłego roku Sejm znowelizował prawo energetyczne, zaostrzając przepisy o koncesjach paliwowych. Nowa ustawa weszła w życie we wrześniu zeszłego roku, ale minister energii Krzysztof Tchórzewski zwlekał – nawet 9 miesięcy – z wydaniem kilku aktów wykonawczych do nowego prawa. Zgodnie z

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach

(do 15 czerwca danego roku) będzie określać w rozporządzeniu Narodowe Cele Wskaźnikowe na kolejne 8 lat, uwzględniając możliwości surowcowe i wytwórcze branży paliwowej oraz przepisy Unii Europejskiej. Po raz pierwszy rząd określi w akcie wykonawczym NCW na kolejne 8 lat ? do 15 czerwca 2019 r."

Zrzutka na gazowe bezpieczeństwo. Koniec preferencji dla importerów

obowiązywać w przyszłym roku i na razie firmy oceniają je ostrożnie. - Analizujemy przepisy i czekamy na akty wykonawcze oraz warunki handlowe umowy biletowej - poinformował nas wiceprezes Grupy Azoty Tomasz Hinc. Zadowolona jest spółka OSM PGNiG, eksploatująca magazyny gazu

Problem ryczałtów za noclegi w kabinie pojazdu ma być uregulowany prawnie

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przygotowało projekt nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym w konsekwencji wydania przez Sąd Najwyższy z 12 czerwca 2014 uchwały w składzie 7 sędziów z dnia 12 czerwca 2014 r. , sygn. akt II

Woźny od CEPiK-u do smogu. Premier Morawiecki kompletuje kierownictwo Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

bezpieczeństwo na drogach. Po wyborach w 2015 r. rząd PiS  przełożył ten termin o rok, bo rząd PO-PSL nie wydał na czas prawie 30 aktów wykonawczych do ustawy o CEPiK 2.0. Ale kilka miesięcy później wiceminister Piotr Woźny ogłosił, że nie da się wprowadzić CEPiK 2.0 od 2017 r., i w ostatniej chwili termin

Przekroczenie budżetu a uprawnienie do złożenia odwołania

takiej sytuacji zostało potwierdzone w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [2], który orzekł, iż "Dyrektywę Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynującą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień

Będzie nowy Kodeks pracy. A nawet dwa

wszystkim należy wzmocnić dialog społeczny na poziomie branżowym - uważa Zieleniecki. - A kluczowym zadaniem będzie uproszczenie. Obecne przepisy KP są zbyt szczegółowe, choćby rozbudowany rozdział (10) o BHP. Kodeks powinien regulować kwestie zasadnicze, a resztę - odrębne akty wykonawcze. Kodeks powinien

Do więzienia za cofanie licznika w samochodzie. Od przyszłego roku nowe, surowe przepisy

wprowadzeniu. W taki sposób rząd PiS postanowił w tym roku kontynuować sfuszerowaną przez resort cyfryzacji modernizację CEPiK. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł odrzucił ten pomysł, wskazując, iż „nie można uzależnić wejścia w życie aktów wykonawczych od zdarzeń przyszłych i niepewnych&rdquo

Podatkowa ofensywa PiS działa - uważa PwC. Luka w VAT zmaleje o 13 mld zł

na lewo i ułatwić wychwytywanie przestępstw podatkowych w tej branży. Ministerstwo Energii po prostu przez wiele miesięcy zwlekało z ogłoszeniem aktów wykonawczych do znowelizowanego prawa energetycznego.

Firmy paliwowe zbojkotowały przepisy wymierzone w szarą strefę

miesięcy zwlekało z ogłoszeniem aktów wykonawczych do znowelizowanego prawa energetycznego. Większość z nich weszła w życie dopiero w ostatnich miesiącach. – Bez nich obowiązujące od września zeszłego roku znowelizowane prawo energetyczne praktycznie nie funkcjonowało – mówił „Wyborczej

BGK i rumuński EximBank ogłosiły założenie Funduszu Inwest. Inicjatywy Trójmorza

. Fundusz skoncentruje się na projektach tworzących infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w regionie Trójmorza. 29 maja Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i rumuński EximBank podpisali w Luksemburgu akt założycielski funduszu. Fundusz będzie działał na podstawie prawa

Zyski Lotosu rosną dzięki ograniczeniu szarej strefy

Jędrzejczyk. We wrześniu weszła w życie znowelizowana ustawa prawo energetyczne, która porządkuje i zaostrza przepisy dotyczące koncesji paliwowych i dzięki temu ma się przyczynić do ograniczenia szarej strefy. Ale do tej pory Ministerstwo Energii nie ogłosiło kluczowych aktów

Firma i macierzyństwo. Poradnik dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Z-3b, skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zaświadczenie lekarskie wskazujące przewidywaną datę porodu – jeżeli przedsiębiorcza mama stara się o zasiłek, będąc jeszcze w ciąży. Jeśli mama chce korzystać z zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, powinna również złożyć

Szykuje się kolejny rekord sprzedaży paliw. Szara strefa w odwrocie

ostatnich tygodniach weszła w życie część aktów wykonawczych do znowelizowanego prawa energetycznego, takich jak wymogi składania sprawozdań o produkcji i wwozie paliw. – To może się przyczynić do dalszego uszczelnienia systemu – uważa Leszek Wieciech. Innymi słowy: nikt nie wie, o ile może

Rząd ma kłopoty z uszczelnianiem rynku paliw

przedsiębiorcy. Na początku kwietnia Ministerstwo Energii ogłosiło projekty aktów wykonawczych, które miały zastąpić tracące moc rozporządzenia. Resort energii zapowiedział też rozszerzenie i doprecyzowanie wymogów informacyjnych, aby doszczelnić system. Ale dotąd nie ogłoszono tych nowych rozporządzeń. Jak

Rząd przyjmie nowelę wprowadzającą obligatoryjną podzieloną płatność w III kw.

podmioty dodatkowych kosztów z tytułu obsługi krajowych rachunków rozliczeniowych, przewiduje się wprowadzenie systemu rekompensat dla tej grupy podmiotów" - czytamy także. Według resortu finansów, podstawą wprowadzenia ww. zmian jest decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z

Projekt ustawy dot. zwiększenia podaży terenów pod mieszkania przesłany do Sejmu

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o o Krajowym Zasobie Nieruchomości z projektami aktów wykonawczych został skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Cele ustawy jest m.in. zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości należących do

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości przesłany do Sejmu

Warszawa, 13.07.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości z projektami aktów wykonawczych został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Cele ustawy jest m.in. zwiększenie podaży dostępnych nieruchomości należących do

MG: Nowa ustawa o biokomponentach i biopaliwach będzie uchwalona do końca roku

ustaw, a także szeregu aktów wykonawczych. W opinii MG implementują one przepisy dyrektywy OZE. 11 grudnia 2014 r. Rzecznik Generalny w Trybunale Sprawiedliwości UE wydał opinię dotyczącą niewdrożenia przez Polskę dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych"

Rząd przyjął kierunkowe założenia nowej ordynacji podatkowej

elektronicznej, dbałość o słuszne interesy podatnika i budżetu państwa)" - czytamy także. Działająca przy ministrze finansów Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego opracuje projekt ustawy wraz z aktami wykonawczymi. W komunikacie podkreślono, że konieczne będzie

Rękojmia od dewelopera

lub wykonawczych (czasami mogą być wynikiem czynników zewnętrznych, ukształtowanie terenu itp.), z racji charakteru kanałów wentylacyjnych i ich usytuowania wady często trudne do naprawy; (wady balkonów i tarasów - bardzo często spotykane, tutaj dominuje wadliwe wykonawstwo (nieprawidłowe metody

PiS tworzy nowy urząd za 25 mln zł rocznie, aby pomóc podatnikom, których sam skrzywdził

razem z moim adwokatem zajrzeć do akt sprawy, i zobaczyć, co mi zarzucają. A tak nie mam jak się bronić i nie wiem, jak odzyskać pieniądze - mówi przedsiębiorca. Wkracza kolejny rzecznik Teraz takie sprawy mają się skończyć. Bo poszkodowanych ma bronić rzecznik praw podatnika. Ustawę resortu finansów o

Punkty karne już od poniedziałku sprawdzisz w internecie. Kierowcy dostają nowe narzędzie, ale - uwaga - jest mały haczyk

stan licznika przebiegu auta zanotowany podczas ostatniej wizyty w stacji kontroli pojazdów, a także przekonać się, czy auto ma aktualne ubezpieczenie OC. Zmodernizowany system miał być uruchomiony od początku 2016 r., ale rząd premier Ewy Kopacz nie wydał na czas prawie 30 aktów wykonawczych do ustawy

Rząd PiS ustawą zamroził ceny prądu. Ale szkoły, szpitale, firmy i tak mogą zapłacić drożej. Co poszło źle?

odzyskują, ani budżetami. Wiszą nad nami miliony znaków zapytania. Czekamy na akty wykonawcze, a najlepiej porządną nowelizację poprzedzoną konsultacjami społecznymi - nie ukrywa.

Przegląd prasy

Dziennik Gazeta Prawna -- Krajowy Rejestr Sądowy nie przyjmuje elektronicznhych sprawozdań finansowych pospisanych profilem ePUAP i wymaga podpisu kwalifikowanego -- Do czasu wydania aktów wykonawczych do ustaw obowiązujących od 1 stycznia nikt nie