aktuariusz

Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński

Niech aktuariusz wyliczy nasze emerytury

Niech aktuariusz wyliczy nasze emerytury

Całej dzisiejszej dyskusji, czy OFE służą emerytom, czy ich okradają, moglibyśmy uniknąć, gdybyśmy - jak przewidywała reforma emerytalna sprzed 14 lat - powołali aktuariusza krajowego.

Konkurs na aktuariusza, który... sprawdzi aktuariusza. A niezależnego wciąż nie ma

Aktuariusz ZUS wyliczy, ile zabraknie państwu na emerytury za 30-40 lat. Resort pracy ogłosił konkurs na aktuariusza, który sprawdzi szacunki ZUS. Kto sprawdzi wyliczenia resortu pracy?

Kto wyliczy nasze emerytury czyli aktuariusz potrzebny od zaraz

AKCJA GAZETY ?WYLICZMY NASZE EMERYTURY?. Zostanie powołany aktuariusz krajowy, który wyliczy, ile będą wynosiły nasze emerytury za 20, 30, 40 lat! Odpowiednią ustawę przygotuje rząd lub prezydent

Kto to wreszcie uczciwie policzy? Aktuariusz

Dlatego w "Gazecie" ogłosiliśmy akcję: "Wyliczmy nasze emerytury". Domagaliśmy się powołania krajowego aktuariusza, który niezależnie, obiektywnie wyliczy, jakie będą nasze świadczenia za 20, 30, 40 lat. Poparli nas rząd i prezydent. W ciągu kilku miesięcy

Jakie będą emerytury obecnych 20-, 30-, 40- latków?

wiedzą komu wierzyć - podsumowuje Agnieszka Chłoń Domińczak z SGH, była wiceminister pracy. I proponuje: powołajmy Aktuariusza Krajowego. Mógłby obiektywnie oszacować - w oparciu o dane demograficzne, prognozy wzrostu gospodarczego - ile faktycznie będą wynosić nasze emerytury

Państwo potrzebuje dobrego matematyka

aktuariuszem? - Jedynym z licencją. Aktuariat to zawód regulowany, rejestr prowadzi Komisja Nadzoru Finansowego. Ma pani świadomość, jak jest cenna? Aktuariuszy jest chyba niewielu? - Licencjonowanych 210 w kraju

Emerytalne oszczędności w rękach polityków, czyli czyszczenie skarbonki

Emerytalne oszczędności w rękach polityków, czyli czyszczenie skarbonki

musi, nawet gdy pracownicy Zakładu zdają sobie sprawę, że decyzje polityków doprowadzą nas do katastrofy. A miało być inaczej. Twórcy reformy emerytalnej z 1999 r. przewidywali powołanie Krajowego Aktuariusza, który mógłby zakazać politykom wydawania rezerw na doraźne cele

Wioletta Macnar ma zgodę KNF na objęcie stanowiska prezesa Santander Aviva TU

aktuariuszem Avivy w Polsce. Od 2017 roku jest członkiem rady nadzorczej Avivy na Litwie. Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim i podyplomowych studiów ubezpieczeniowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyła też w globalnym programie rozwojowym dla liderek w

JSW chce rozwiązać 1,3 mld zł rezerwy w zw. z wypłatą rekompensat za węgiel

2015 roku. Z obecnej rezerwy w wysokości 1,9 mld zł planuje się rozwiązać rezerwę w kwocie około 1,3 mld zł" - czytamy w komunikacie. Ostateczna kwota rozwiązywanej rezerwy będzie znana po jej oszacowaniu przez aktuariusza oraz po dokonaniu analizy ryzyka wystąpienia

Bogdanka zanotuje ok. 110 mln zł dodatniego wpływu na wynik operacyjny w IV kw

aktuariusza i przedstawiona w raporcie okresowym spółki za rok 2017" - podano także. LW Bogdanka na koniec 2016 r. miała 15,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,4% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy

Kwota rezerw na świadczenia pracownicze grupy JSW zwiększy się o 506,6 mln zł

. ?(?) m.in. na skutek zmian stóp procentowych dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej w 2014 roku, zmianie uległa stopa dyskonta stosowana do wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze emitenta według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. (?) Emitent otrzymał od aktuariusza końcowe wyliczenia rezerw na

KNF oczekuje, że ubezpieczyciele wdrożą rekomendacje dot. produktów do 1 lipca

ubezpieczeń, Polska Izbą Ubezpieczeń, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych oraz pięcioma firmami audytorskimi badającymi sprawozdania zakładów ubezpieczeń. Częścią konsultacji była ocena przewidywanych skutków wprowadzenia rekomendacji

Szewczak z PiS: Komisja śledcza ws. polisolokat i kredytów w CHF byłaby wskazana

; - dodał. Szewczak zwraca uwagę, że w przypadku polisolokat są już procesy zbiorowe, dopuszczone przez sądy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym i pośrednikom bankowym. "I tam są już oceny aktuariuszy, którzy dla celów procesów stwierdzają, że tego typu produkty były

Przy kupowaniu polis inwestycyjnych będzie quiz z ekonomii

Przy kupowaniu polis inwestycyjnych będzie quiz z ekonomii

wchodzą w życie 1 lipca 2016 roku. Jak podkreśla nadzór, projekt wytycznych został skonsultowany z Rzecznikiem Finansowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zakładami ubezpieczeń, Polska Izbą Ubezpieczeń, Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, Polską Izbą Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

Apel do rządu: Wytłumaczcie, jaki jest wybór

Apel do rządu: Wytłumaczcie, jaki jest wybór

otrzymuje ok. 90 mln zł rocznie. Po zapowiedzi premiera, która opłata ZUS spadnie o połowę? Ta z FUS czy ta od składek z OFE? I jak to wpłynie na wysokość naszych emerytur? Czy będą od tego większe? O ile? Dlaczego ciągle nie ma aktuariusza krajowego, który w myśl reformy

Bezpieczniejsze wycieczki będą droższe

wynosić składka do funduszu. Ale już proponuje, żeby zasady odprowadzania składek opracowali i monitorowali aktuariusze. - Są to osoby mające największe kompetencje do rzetelnej oceny ryzyka - mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń. - Za wcześnie na ustalenia dotyczące wysokości

Emerytury dożywotnie - kto będzie nam je wypłacał?

. - Oczywiste jest, że żyjemy coraz dłużej i te prognozy dotyczące ciągłego wydłużenia naszego życia muszą być brane pod uwagę już w chwili, gdy dana emerytura będzie wyliczana. Aktuariusze uwzględnią to przy określaniu oczekiwanej średniej życia. To oznacza oczywiście, że świadczenie będą jeszcze niższe, no

Chcą zmieniać systemy emerytalne, ale nie edukują

- państwowych (ZUS plus OFE), i prywatnych (u ubezpieczycieli czy w funduszach inwestycyjnych). Listy powinna wysyłać instytucja niezależna od rządu, pracodawców i branży ubezpieczeniowej. Tylko wtedy będzie wiarygodna dla przyszłych emerytów. Na przykład aktuariusz krajowy, którego w

Ministerstwo non grata

wieku emerytalnego. Nie powołano aktuariusza krajowego, który przygotowałby obiektywne analizy o proponowanych zmianach w systemie emerytalnym. Nie rozstrzygnięto, jak będą wypłacane emerytury z nowego systemu. Listę zaniechań można mnożyć. Nawet jak już coś robiono, to głupio

Siedem pytań o reformę w OFE. Co przygotował Mateusz Morawiecki?

Siedem pytań o reformę w OFE. Co przygotował Mateusz Morawiecki?

można wypłacić natychmiast po przejściu na emeryturę. + 75 proc. pieniędzy w tych funduszach będzie wypłacane co miesiąc jako dodatek do emerytury z ZUS. Będziesz mógł wybrać, czy chcesz ten dodatek dostawać dożywotnio (wtedy aktuariusze ocenią szacowaną długość twojego życia

Wóycicka: Emerytury będą teraz pewniejsze

niezależnego aktuariusza krajowego, który powinien przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeństwa finansowego systemu i bezpieczeństwa wypłacanych świadczeń - poprzez stałe monitorowanie systemu ubezpieczeń społecznych, tak by z wyprzedzeniem sygnalizować ewentualne zagrożenia. Rząd

Bielecki: Mądry Polak po reformie

Bielecki: Mądry Polak po reformie

OFE. Nawet dziś, gdy rząd i niezależni aktuariusze wykazali, że koszt reformy jest nie do udźwignięcia, słychać głosy, że to byłby właściwy kurs - dalej pożyczać na rynku kilkadziesiąt miliardów na składkę dla OFE, ale księgować to w innym miejscu. Jeżeli to nie jest

Piątka na kryzys: Rządzą pozytywiści, przydałby się romantyk

dyskutować, który jest ważniejszy. Polska powinna wprowadzić te trzy kategorie i w sposób wiarygodny określać ich wartość, m.in. powołując do tego celu urząd aktuariusza krajowego. Jeżeli będziemy systematycznie publikować te wartości, to inne kraje i Komisja Europejska, wcześniej czy później pod naciskiem

aktuariusz

Aktuariusz - profesjonalista z dziedziny obliczania ryzyka oraz wartości bieżącej projektów finansowych, w szczególności długoterminowych lub obarczonych ryzykiem. Tradycyjnie profesja aktuariusza związana jest z branżą ubezpieczeń, reasekuracji oraz planów emerytalnych (w Polsce: wycena rezerw na świadczenia pracownicze)

więcej o aktuariusz na pl.wikipedia.org