aktualny sytuacja gpw w warszawie

Forte przedłużyło przestój ekonomiczny spółki na kwiecień

Warszawa, 02.04.2020 (ISBnews) - Fabryki Mebli "Forte", mając na uwadze aktualną sytuację w Polsce i Europie, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w uzgodnieniu z działającymi w spółce organizacjami związkowymi, podjęły decyzję o przestoju ekonomicznym

PZU nie widzi na razie istotnego wpływu sytuacji na GPW na portfel inwestycyjny

Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) ocenia, że spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w ostatnich dniach na razie nie odbiły się znacząco na portfelu inwestycyjnym grupy, poinformował prezes Paweł Surówka

GNB: Przecena akcji na GPW to pochodna zdarzeń niezależnych od banku

Warszawa, 14.11.2018 (ISBnews) - W opinii zarządu Getin Noble Banku (GNB), obserwowana obecnie przecena akcji spółki na GPW jest pochodną zewnętrznych i niezależnych od banku wydarzeń, które nie są związane z jego działalnością operacyjną oraz kondycją finansową, podał bank

LPP rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za rok obr. zakończony 31 I

spółki kieruje się dobrem pracowników i chęcią utrzymania miejsc pracy oraz zapewnieniem płynności finansowej spółki, w aktualnej trudnej sytuacji rynkowej, wywołanej epidemią koronawirusa COVID-19. Wspomniany wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania radzie nadzorczej LPP" - czytamy w

Enter Air przywozi Polaków z zagranicy; normalnie realizuje umowy zagraniczne

w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na czas kryzysu. Wykonywane rejsy są na bieżąco przedpłacane zgodnie z kontraktami" - czytamy w komunikacie. Aktualnie sytuacja finansowa grupy nadal jest stabilna, a zarząd nie dostrzega zagrożenia dla terminowego

Rekordowe zyski deweloperów. Nie przeszkodziła wojna, ani inflacja

Rekordowe zyski deweloperów. Nie przeszkodziła wojna, ani inflacja

Deweloperzy w 7 największych rynkach w Polsce: Warszawie Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, Łodzi i Katowicach sprzedali w 2022 r. 40,9 tys. mieszkań. Aż o 38 proc. mniej niż w 2021 r., gdy sprzedano 65,5 tys. lokali. Zobacz też: PiS celuje we flipperów. Koniec łatwego zarobku? W

Wielton rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

, zarząd emitenta uwzględnił aktualną sytuację makroekonomiczną i rynkową wynikającą z epidemii COVID-19. W opinii zarządu spółki przeznaczenie zysku netto na kapitał zapasowy zapewni spółce/grupie płynność finansową na wyższym poziomie" - czytamy w komunikacie. W ub. roku

Enter Air ocenia sytuację fin. jako stabilną, liczba operacji w 2020 wzrosła r/r

Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Enter Air wykonał 2 208 operacji lotniczych w okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 r., co oznacza wzrost przewozów handlowych o około 28% r/r, podała spółka. Ocenia ona, że sytuacja finansowa grupy jest stabilna, a zarząd nie dostrzega

Action rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

, podała spółka. "W opinii zarządu, zasadnym jest, by wypracowany zysk został przeznaczony właśnie na kapitał zapasowy. Mając w szczególności na uwadze konieczność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli w ramach układu, a także aktualną sytuację związaną z COVID - 19

AC SA rekomenduje 1,25 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

, potrzebą alokacji środków pieniężnych na planowane na 2020 r. i lata następne projekty inwestycyjne mające na celu długofalowy wzrost wartości spółki, bieżące potrzeby kapitałowe oraz biorąc pod uwagę sytuację trwającej epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 oraz jej aktualne skutki, postanowił

Action rozpoczął likwidację spółki zależnej w Chinach

rentownych kanałów sprzedaży (...)" - czytamy w komunikacie. Na decyzję o likwidacji spółki zależnej miała też wpływ aktualna sytuacja ekonomiczna i gospodarcza na świecie spowodowana wirusem COVID-19 oraz związane z tym ograniczenia w możliwości handlu z Chinami, transakcje

Mex Polska zdecydował o zawieszeniu polityki dywidendowej względem 2019 r.

Warszawa, 27.04.2020 (ISBnews) - Mex Polska zdecydował o zawieszeniu stosowanej w spółce polityki dywidendowej w odniesieniu do roku 2019, tj. do dywidendy wypłaconej w roku 2020, podała spółka. "Dotychczas realizując przyjętą politykę

Forte wstrzymuje produkcję we wszystkich zakładach od 24 marca do 6 kwietnia

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Forte podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji we wszystkich zakładach produkcyjnych w dniach od 24 marca do 6 kwietnia br. z możliwością przedłużenia tej decyzji o kolejny okres, jeżeli zaistnieje taka konieczność, podała spółka

Adam Szczepanik został powołany do pełnienia funkcji prezesa Brastera

przyczyny odwołania rada nadzorcza wskazała niedostateczne tempo wdrażania procesów restrukturyzacyjnych w spółce oraz konieczność dostosowania kompetencji zarządu do aktualnej sytuacji spółki" - czytamy w komunikacie. Adam Szczepanik od 15 stycznia br. pełnił funkcję członka

Bowim zarekomendował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

668,32 zł proponuje się przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy spółki. Wnioskując taki podział zysku, zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową spółki" - czytamy w komunikacie. Powyższa rekomendacja jest następstwem rosnącego

Strategia Unimotu przewiduje przeznaczanie min. 30% zysku na dywidendę

zgromadzeniu spółki corocznie wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% z wypracowanego w danym roku obrotowym jednostkowego zysku netto" ? czytamy w prezentacji. Rekomendacja będzie uzależniona m.in. od aktualnej i przewidywanej sytuacji operacyjnej spółki, zastrzeżono

Develia zawiesiła politykę dywidendową w odniesieniu do 2019 r.

Warszawa, 23.07.2020 (ISBnews) - Develia podjęła uchwałę w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, przewidującej wypłatę akcjonariuszom dywidendy na poziomie co najmniej 25% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto

Inpro miało 39,19 mln zł zysku netto, 57,79 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

kontynuowana, choć w najbliższych kwartałach można oczekiwać zmniejszonej liczby podpisywanych umów. Inpro SA posiada aktualnie znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę, ale z uwagi na stan epidemii decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości

Sfinks wprowadził na rynek kolejne dwie wirtualne marki

- to odpowiedź na aktualną sytuację i potrzeby rynku. "Dostosowujemy się do obecnej sytuacji, w ostatnim czasie postawiliśmy więc w całości na usługę delivery przy zapewnieniu bezkontaktowej dostawy zamówień. Jednocześnie obserwując zapotrzebowanie ze strony klientów na

Ursus miał 5,16 mln zł straty netto z dział. kontynuowanej w I kw. 2020 r.

sprzedaży sięgnęły 10,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 43,72 mln zł rok wcześniej. "Na zaprezentowane wyniki okresu sprawozdawczego kluczowy wpływ miały okoliczności: 1) aktualnej sytuacji w branży wpływającej na systematyczny spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym

Ursus miał wstępnie 5,65 mln zł straty netto w I kw. 2020 r.

Warszawa, 20.07.2020 (ISBnews) - Ursus w restrukturyzacji miał 5,65 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. br., wobec 8,84 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach netto na poziomie 10,62 mln zł, wobec 48,29 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na

IMS zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do 2019 roku

rekomendował wypłatę zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu dywidendy za rok 2019, zarząd poinformuje w dniu zwołania ZWZ. Decyzja zależeć będzie od aktualnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa oraz przewidywaniach dotyczących sytuacji gospodarczej w przyszłości" - czytamy w komunikacie

Obawy o wzrost gospodarczy i inflację ciążą notowaniom na GPW

Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Na razie notowania na warszawskim parkiecie nie reagują na rekordową inflację, ale jeśli wzrost cen utrzymałby aktualne tempo w długim terminie, nie mogłoby to być dobrą wiadomością dla wyników spółek. Tymczasem dziś na nastrojach

Wittchen rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

dywidendy za 2019 rok uzasadniona jest aktualną trudną sytuacją rynkową, spowodowaną epidemią koronawirusa SARS CoV-2 (wywołującego chorobę COVID-19), która ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową emitenta, m.in. w wyniku wprowadzenia ograniczeń dotyczących funkcjonowania centrów handlowych, w których

Unimot podwyższył prognozę skorygowanej EBITDA do 80 mln zł w 2020 r.

spółka. "Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy na 2020 r. w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową grupy kapitałowej Unimot, w szczególności wyraźnie wyższe od oczekiwań wyniki finansowe za I kw. 2020 r. i wyraźnie lepszą od oczekiwań

LW Bogdanka rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

Warszawa, 15.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2019 r. w kwocie 306,18 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, podała spółka. "Biorąc pod uwagę aktualną sytuację spółki

BAH rezygnuje z budowy salonów marki Jaguar Land Rover w dwóch miastach

przeprowadzeniu analizy budżetów, a także mając na uwadze aktualną sytuację rynkową, zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji tych inwestycji oraz rozpoczęciu przeglądu opcji dla tych obiektów, w tym ewentualnej (1) relokacji, (2) sprzedaży posiadanych nieruchomości pierwotnie przewidzianych jako

Agnieszka Biała zastąpi Monikę Kośko na stanowisku wiceprezesa zarządu Ursusa

zarządu - pan Tomasz Zadroga, - wiceprezes zarządu - pani Agnieszka Biała, - wiceprezes zarządu - pan Michał Nidzgorski" - czytamy w komunikacie. Członkowie rady nadzorczej, mając na uwadze aktualną sytuację ekonomiczno

Sylwester Cacek został powołany na stanowisko prezesa Sfinks Polska

rozwoju ? działając w branży gastronomicznej musimy mierzyć się z wieloma wyzwaniami, w tym poważnymi zmianami prawa, ale też rynek stwarza wiele szans. Aby dobrze je wykorzystać, skutecznie radząc sobie przy tym z trudnościami, musimy jako spółka mieć aktualną, adekwatną do rozwoju sytuacji strategię

KGHM rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r.

; - czytamy w komunikacie. Rekomendacja jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego oraz przewidywanej sytuacji na rynku metali, podano także. "Propozycja zarządu KGHM Polska Miedź

Lokum Deweloper rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 rok

przez spółkę w 2019 r., w łącznej kwocie 39 526 890,19 zł [...] została przeznaczona na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. Powyższa rekomendacja uzasadniona jest aktualną sytuacją związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2, która negatywnie wpływa na sytuację

Atal zarekomenduje jednorazową rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Atal zamierza rekomendować akcjonariuszom rezygnację z wypłaty dywidendy za 2019 r. stosownie do aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi do przewidzenia jego skutkami dla gospodarki, podała

PHZ Baltona ma list intencyjny z PPL dot. pożyczki i dokapitalizowania spółki

Warszawa, 01.07.2020 (ISBnews) - Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" (PHZ Baltona) zawarło z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze" (PPL) list intencyjny o niewiążącym charakterze, na podstawie którego PPL w szczególności wyraził intencję

Protektor chce wrócić do dywidend od 2021 r., jeśli zrealizuje scenariusz bazowy

Warszawa, 18.06.2020 (ISBnews) - Protektor zakłada powrót do regularnych wypłat dywidendy począwszy od 2021 roku, o ile uda się zrealizować założony w strategii na lata 2020-2023 scenariusz bazowy, poinformował prezes Tomasz Malicki. "Na tym

Akcjonariusze Atalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy

aktualnej sytuacji związanej z pojawieniem się pandemii koronawirusa COVID-19 i trudnymi dla przewidzenia jego skutkami dla gospodarki" - wskazano w uzasadnieniu. Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie

Vivid widzi ryzyko niewykupienia obligacji serii A w terminie, tj. do 5 maja

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - Zarząd Vivid Games w związku z bezskutecznym zakończeniem oferty publicznej obligacji serii B dokonał aktualnej oceny dostępnych opcji strategicznych związanych z finansowaniem realizacji celów długoterminowych spółki i spłatą zobowiązań

Akcjonariusze KGHM zdecydują 19 VI o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok

spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź i wobec niepewności towarzyszącej dalszemu rozwojowi sytuacji na rynku metali w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2" - czytamy także w uzasadnieniu. KGHM Polska Miedź posiada

KGHM podtrzymuje prognozy produkcji molibdenu w Sierra Gorda, srebra w Polsce

. "Uznajemy budżet na molibden na Sierra Gorda za aktualny. W odniesieniu do KGHM International, cały czas analizujemy sytuację i w tym momencie nie ma jeszcze oceny w tym względzie" - powiedział wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Paweł Gruza podczas telekonferencji

Przychody Auto Partner spadły o 14,75% r/r do 112,55 mln zł w kwietniu

. "Na szacowaną wielkość przychodów ze sprzedaży za kwiecień 2020 r. oraz ich spadek w porównaniu do kwietnia 2019 r. bezpośredni wpływ miała aktualna sytuacja związana ze skutkami epidemii koronawirusa COVID-19" - czytamy w komunikacie. Grupa Auto Partner jest

Przychody Auto Partner spadły o 3,35% r/r do 119,36 mln zł w marcu

. "Na szacowaną wielkość przychodów ze sprzedaży za marzec 2020 r. oraz ich spadek w porównaniu do marca 2019 r. bezpośredni wpływ ma aktualna sytuacja związana ze skutkami epidemii koronawirusa COVID-19, którą spółka opisała w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 16 marca 2020 r. oraz raporcie

Vivid Games: Nadwyżki finans., które przybliżą temat dywidendy mogą być niedługo

. "Nasza aktualna sytuacja pomimo dobrych perspektyw nie jest dobrym momentem na rozmowę o dywidendzie. Wypłatę dywidendy możemy rozważać dopiero w momencie, kiedy bieżąca działalność będzie generowała dużą nadwyżkę gotówki. Mając jednak na uwadze charakterystykę branży, może się to wydarzyć

DataWalk sprzedał do RPA platformę do zastosowań inwestygacyjnych

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - DataWalk otrzymał zamówienie w ramach partnerskiej umowy pomiędzy z TechFINIUM (Pty) Ltd z siedzibą w Boksburg w RPA, integratorem systemów operującym na rynku RPA i Wielkiej Brytanii, na sprzedaż licencji wieczystej oraz pełne produkcyjne

OT Logistics nie odczuwa na razie wpływu koronawirusa w sposób istotny

międzynarodowego łańcucha logistycznego, pozostają stabilne, podała firma. Zarząd spółki nie jest w stanie dokładnie oszacować potencjalnej skali wpływu koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe grupy, ze względu na brak możliwości oceny rozwoju sytuacji oraz okresu jego oddziaływania

Master Pharm otrzymał 3,5 mln zł subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR

działalność spółki ma charakter projektowy. Zarząd dokonał jednak analizy portfela klientów oraz aktualnej sytuacji na rynku farmaceutycznym, w wyniku której szacuje, iż wykazany spadek przychodów w kwietniu br. może nie zostać zrekompensowany większą liczbą zamówień w kolejnych miesiącach bieżącego kwartału

Dekpol Deweloper podtrzymał plan sprzedaży i przekazań na 2020 r.

;Celem spółki na ten rok jest sprzedaż 400 lokali i rozpoznanie w wyniku 650 lokali. Przedstawione cele sprzedażowe na 2020 rok są aktualne. Musimy mieć jednak na względzie niepewność związaną z pandemią COVID-19. W związku z tym spółka na bieżąco monitoruje sytuacje i aktualizuje cele sprzedażowe w

Archicom zawiesił politykę dywidendową w odniesieniu do zysku za 2019 r.

przyjętej polityki dywidendowej Archicom S.A. wypłacał akcjonariuszom w poprzednich latach dywidendę z zysku za dany rok obrotowy na poziomie co najmniej 50% wypracowanego zysku netto. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której

Famur szacuje ok. 40 mln zł oszczędności w br. w wyniku ograniczenia kosztów

Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Działania optymalizacyjne i ograniczające koszty pracownicze w Famurze powinny przynieść spółce ok. 40 mln zł oszczędności w tym roku, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Jednocześnie spółka podtrzymuje wcześniejsze plany rozwojowe

Inpro odnotowało 91 przedwstępnych umów sprzedaży w II kw. 2020 r.

;Choć grupa posiada aktualnie znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę, z uwagi na stan pandemii SARS-CoV-2 decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji gospodarczej i możliwości popytowych potencjalnych nabywców. W pierwszych tygodniach po wprowadzeniu stanu

Inwestorzy wolą GPW od giełd na rynkach rozwiniętych

Warszawa, 28.07.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Słabnący dolar pomaga notowaniom na GPW i na innych giełdach z rynków wschodzących. Oczy inwestorów są zwrócone w kierunku technologicznych gigantów notowanych w USA, którzy podają nie tylko wyniki kwartalne, ale też prognozy na

Grupa Atal planuje oddać do użytkowania 25 projektów z 3 804 mieszkań w 2020 r.

. Istnieje jednak konieczność sukcesywnego uzupełniania zasobów o nowe grunty, co w aktualnej sytuacji jest trudne" - czytamy dalej. Według wstępnych założeń Atal, na dotychczas posiadanych gruntach, będzie można zrealizować i przekazać w latach 2020-2023 ok. 90 przedsięwzięć

Inpro miało 9,1 mln zł zysku netto, 11,69 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.

niż w I kw. 2019 roku, kiedy to grupa wydała 52 mieszkania, podano także. "Choć grupa posiada aktualnie znaczny bank gruntów z gotowymi pozwoleniami na budowę, z uwagi na stan pandemii SARS-CoV-2 decyzje o wprowadzeniu kolejnych projektów uzależnione będą od sytuacji

Nastroje na światowych rynkach ważniejsze dla GPW niż zamieszanie wokół Brexitu

Torysów wie, że zegar tyka. Niestety cały czas wszystkie scenariusze są możliwe, włącznie z najczarniejszym z nich, czyli twardym Brexitem. Tymczasem aktualnie sytuacja na GPW bardziej niż od nastrojów wokół Brexitu uzależniona jest od sytuacji na światowych parkietach. W

Prezes PKN Orlen: Plany dotyczące fuzji z Grupą Lotos i Energą aktualne

Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Plany dotyczące fuzji z Grupą Lotos i Energą są aktualne, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Przerób ropy w zakładzie produkcyjnym w Płocku odbywa się według planu, dodał. "Zbudowaliśmy solidne

Ten Square Games oczekuje długoterminowych efektów inwestycji marketingowych

Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Ten Square Games zdecydowanie zwiększył wydatki marketingowe i liczy, że inwestycja będzie zwracać się w długim terminie, poinformował COO spółki Arkadiusz Pernal. Ten Square Games planuje ponadto global launch nowych gier w II półroczu

JSW rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

zarządu JSW jest rekomendowanie walnemu zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie co najmniej 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy, jednakże polityka ta uzależniona jest od aktualnych wyników działalności, przepływów pieniężnych, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych, ogólnych

Nadzorca sądowy Ursusa wnioskuje o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego

Warszawa, 11.08.2020 (ISBnews) - Nadzorca sądowy złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy wniosek o umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Ursusa, podała spółka. Jako uzasadnienie złożonego wniosku nadzorca wskazał rosnące opóźnienia

Movie Games planuje debiut na NewConnect przed Bożym Narodzeniem

Warszawa, 12.12.2018 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę dotyczącą wprowadzenia na NewConnect akcji Movie Games. Debiut planowany jest jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, podała spółka. Na 2019 r. przygotowywane jest ponad 10

Ten Square Games rekomenduje wypłatę 3,78 zł dywidendy na akcję za 2019 r.

wypracowanego przez spółkę, sytuację finansową spółki, jej przyszłe potrzeby kapitałowe oraz aktualną sytuację na świecie i związaną z tym niepewność na rynkach finansowych. Zgodnie z przyjętą przez spółkę polityką dywidendową, spółka wypłaca do 75% skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy, natomiast

R22 chce przeznaczać na dywidendy minimum 30% skonsolidowanego zysku netto

przypadającej na jedną akcję" - czytamy w komunikacie. Przy rekomendacji podziału zysku netto R22, zarząd spółki będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywalną sytuację finansową i płynnościową R22 i grupy kapitałowej R22 oraz istniejące i przyszłe zobowiązania, zastrzeżono

Zagraniczni inwestorzy ograniczają zaangażowanie na GPW z powodu Turcji

. Dzisiaj znowu inwestorzy na GPW będą się bali podejmować samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Raczej będzie to śledzenie sytuacji na PLN, aby przekonać się, jakie jest aktualnie nastawienie zagranicznego kapitału do rynków wschodzących. W pierwszej połowie dnia poznamy wiele

Alumetal zakłada, że dług netto do EBITDA nie wzrośnie istotnie do końca roku

aktualnie jest na poziomie 1x EBITDA. Jest to bardzo dobry poziom, zdrowy, z tendencją do utrzymania w końcówce tego roku" - powiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk podczas konferencji prasowej. Dyrektor finansowy Przemysław Grzybek wskazał, że poziom wskaźnika na koniec roku

Grupa Torpol ma portfel zamówień na ok. 3,09 mld zł (bez udziału konsorcjantów)

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Grupa Torpol realizuje rekordowy portfel zamówień, którego aktualna wartość wynosi ok. 3,09 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów), podała spółka. Portfel ten pozwala na prowadzenie prac do 2022 roku. "Grupa

ATM rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2015 rok

sprawie rekomendowania zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu niewypłacania dywidendy z zysku za rok 2015. Powyższa rekomendacja motywowana jest aktualną sytuacją finansową spółki" - czytamy w komunikacie. W 2015 r. ATM odnotował 5,64 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 8,07

GNB oczekuje zatwierdzenia planu naprawy pod koniec br. lub na początku 2020 r.

kryzysu płynności z czwartego kwartału ub.r. na sytuację finansową banku i możliwość generowania dodatnich wyników finansowych, czas niezbędny na zrealizowanie oczekiwanych celów kapitałowych może ulec wydłużeniu w porównaniu do terminów przyjętych w aktualnie obowiązującym APPN oraz POK. Na datę

Wielton rekomenduje 0,25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok

akwizycję 75% udziałów w Lawrence David Ltd." - czytamy w komunikacie. Podejmując decyzję w sprawie kwoty dywidendy zarząd Wielton uwzględnił aktualną sytuację makroekonomiczną i rynkową, a także realizację planów operacyjnych i inwestycyjnych Grupy Wielton w związku z

Capital Park: Epidemia może obniżyć NOI o ok. 45% w II kw. 2020 r.

Warszawa, 09.04.2020 (ISBnews) - W związku z czasowym wygaszeniem umów najmu w dużych obiektach handlowych dla pewnych rodzajów działalności, zakazami i ograniczeniami wprowadzonymi dla poszczególnych działalności, a także pogorszeniem sytuacji gospodarczej najemców, epidemia

Dzisiaj celem dla indeksu WIG20 jest wyraźne pokonanie strefy 2180-2200 pkt

. Niestety wczorajsza sesja, pomimo wzrostów w Europie i USA, nie dała inwestorom w Warszawie powodów do zadowolenia. Akcje GPW nie poszły w ślad indeksu Nasdaq, który jest o krok od ustanowienia rekordu wszechczasów, na fali lepszych nastrojów wśród globalnych inwestorów, którzy na chwilę zapomnieli o

Enter Air ma porozumienie z Boeingiem dot. odszkodowania i dostawy samolotów

częściowo w zniżkach na zakupy usług, części zamiennych i samolotów, zastrzeżono. Enter Air jest notowany na GPW od 2015 roku. Przewoźnik posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie

GST AutoLeather ma 90 dni wyłączności na nabycie aktywów Groclinu na Ukrainie

Ukrainie. Wszystkie te działania zostały przez emitenta zrealizowane. Jednakże obecna sytuacja powoduje, że zachodzi konieczność podjęcia istotnych decyzji dotyczących dalszych kierunków działalności emitenta" - czytamy w komunikacie. Według spółki, aktualny model

GetBack rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji najbardziej pilnego i ważnego aktualnie celu, którym jest uzdrowienie sytuacji emitenta, istotna jej poprawa, ochrona wierzycieli i interesariuszy emitenta i grupy kapitałowej emitenta" ? czytamy w komunikacie. Na obecnym

Bowim zarekomendował 0,03 zł dywidendy na akcję za 2018 r.

na zwiększenie kapitału zapasowego, z zastrzeżeniem, iż kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych, podała spółka. "Wnioskując taki podział zysku, zarząd bierze pod uwagę aktualną i przyszłą, przewidywaną sytuację finansową spółki" - czytamy w

DB Energy z rekordowymi wynikami, podtrzymuje plan przejścia na rynek główny GPW

Warszawa, 13.08.2020 (ISBnews) - DB Energy podtrzymuje plany debiutu na rynku głównym GPW w Warszawie, które są częścią strategii spółki. Rekordowe wyniki roku obrotowego 2019/2020 i dobra koniunktura na rynku potwierdzają kierunek dotychczasowego rozwoju spółki, poinformował

Elemental Holding przejął kontrolę nad swoją spółką w Turcji

. "Przesłanką dla odzyskania przez spółkę kontroli nad Evciler Kimya stały się, obok poprawy sytuacji politycznej w Turcji, która aktualnie rokuje na wprowadzenie regulacji w zakresie przetwarzania lodówek i WEEE, również badanie lokalnego rynku i jego specyfiki, pozwalające na uznanie, że potrzebny

CDRL rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Warszawa, 24.03.2020 (ISBnews) - Zarząd CDRL zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom niewypłacanie dywidendy z zysku za 2019 r., podała spółka. "Zarząd CDRL informuje, iż dnia 24 marca 2020 roku, rada nadzorcza spółki podjęła uchwałę w

Tower Investments rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.

Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Zarząd Tower Investments - po analizie aktualnej sytuacji finansowej grupy oraz potencjalnych i znajdujących się w realizacji projektów inwestycyjnych - rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 w

Polnord zlikwiduje swoje przedstawicielstwo w Moskwie

uwagę trwający proces wygaszania prowadzonej przez spółkę działalności na terenie Rosji, z uwagi na ograniczone możliwości kontynuacji inwestycji i realizacji nowych inwestycji, jak również aktualną sytuację gospodarczą na tym obszarze, dalsze utrzymywanie przedstawicielstwa w Moskwie jest niecelowe i

Unimot podwyższył prognozę skorygowanej EBITDA do 62,3 mln zł w 2020 r.

), podała spółka. "Zarząd podjął decyzję o podwyższeniu prognozy na 2020 r. w oparciu o aktualną sytuację rynkową oraz operacyjno-finansową grupy kapitałowej Unimot, w tym pozytywne oczekiwania spółki co do wysokości premii lądowej i wysokich wolumenów sprzedaży oleju

Akcjonariusze Develii zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za ub. rok 31 VIII

przeznaczyć na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości, 2) kwotę 31 307 730,04 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały. "Z uwagi na aktualną sytuację związaną z

GNB widzi powrót odpływów środków klientów do 'normalnych poziomów'

Warszawa, 28.11.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank (GNB) po zauważalnym odpływie środków klientów z depozytów i rachunków bieżących widzi stabilizowanie się sytuacji i powrót odpływów do normalnych poziomów - sprzed publikacji medialnych na temat spółki, poinformowali

Elektrobudowa szacuje 106,8 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2019 r.

prowadzącym przegląd sprawozdań finansowych zmian, w tym przede wszystkim zmiany w zakresie wyceny pozycji aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego. Mając na uwadze trudną sytuacje finansową spółki, wynikającą przede wszystkim z aktualnego braku dostępu do finansowania zewnętrznego oraz związanej z tym

Nastroje za granicą mogą dziś wspierać GPW, a obawy o złotego - osłabiać

Warszawa, 24.04.2018 (ISBnews/ CMC Markets) - Niezłe nastroje na giełdach zagranicznych mogą dziś sprzyjać notowaniom na GPW. Trzeba jednak uważać na spadki na PLN. Po południu napłyną też istotne dane makro zza oceanu. W dłuższej perspektywie na rynki akcji może wpływać

LW Bogdanka chce przeznaczać do 50% jedn. zysku na dywidendy w przyszłości

dywidendy będzie uzależniona od: aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, planowanych procesów inwestycyjnych, prognozowanego poziomu zadłużenia spółki" - czytamy w raporcie rocznym spółki. Sformułowana polityka wypłaty

Przegląd informacji ze spółek

. Akcjonariusze zdecydowali o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Wiceprzewodniczący rady nadzorczej Marcus Preston został oddelegowany do wykonywania obowiązków członka zarządu

KSF-M rekomenduje MF utrzymanie wskaźnika bufora antycyklicznego na poziomie 0%

działań legislacyjnych w tym zakresie" - czytamy w komunikacie. W ramach dyskusji dotyczącej oceny sytuacji w systemie finansowym, członkowie Komitetu zapoznali się z przygotowywanym przez NBP "Raportem o stabilności systemu finansowego - grudzień 2019 r."

Inwestorzy na GPW wracają do gry po świątecznej przerwie

Warszawa, 07.01.2020 (ISBnews/ CMC Markets) - Giełdowe spadki, uruchomione przez konflikt na Bliskim Wschodzie, zostały zatrzymane, a dziś w nocy azjatyckie parkiety zakończyły sesję na plusie. Jeśli więc nie pojawią się nowe napięcia polityczne, inwestorzy na GPW będą mogli

Elektrobudowa chce uzgodnić zasady finansowania spółkki do września 2019 r.

obecnej sytuacji finansowej spółki oraz uwarunkowań rynkowych w tym zidentyfikowanego potencjału wsparcia finansowego ze strony podmiotów, które aktualnie są zaangażowane w finansowanie działalności spółki, jak też podmiotów spoza tego grona, w dniu 26 lipca 2019 roku podjął decyzję o kontynuacji analiz w

Słabszy złoty może dziś schłodzić optymizm na GPW

Warszawa, 12.09.2017 (ISBnews/ CMC Markets) - ?Indeks S&P500 zanotował najwyższe zamknięcie sesji w historii. ?Za ciosem" poszły dziś japońskie akcje, które mocno wzrosły. To powinny być decydujące czynniki dobrego nastroju na GPW dzisiaj rano. Później rynek zajmie się

GetBack ustalił z sześcioma bankami wstępne warunki restrukturyzacji zadłużenia 

Warszawa, 21.01.2019 (ISBnews) - GetBack w restrukturyzacji ustalił z bankami: Getin Noble Bankiem, Idea Bankiem, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, mBankiem oraz Alior Bankiem wstępne warunki dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w tych bankach, podał GetBack

Akcjonariusze Archicomu zdecydują 25 VI o niewypłacaniu dywidendy za 2019 rok

zaliczek na przewidywane dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały. Z uwagi na aktualną sytuację związaną z pojawieniem się pandemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju

Dziś źródłem zmienności cen na GPW mogą być dane makroekonomiczne

Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Dzisiaj na rynek będą spływały dane ekonomiczne z Polski i ze świata, które mogą być katalizatorem zmienności notowań na GPW. Ponadto, inwestorzy żyją obawami o kondycję globalnej gospodarki, o wojny handlowe czy o Brexit

Millennium nie potrzebuje kapitału z zewnątrz, by spełnić wymogi KSF

Fernando Bicho. "Jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie spełniać wymogi KSF jeśli chodzi o kapitał. Na podstawie naszej aktualnej sytuacji nie uważamy, by była potrzeba pozyskiwania zewnętrznego kapitału z emisji" - powiedział wiceprezes podczas telekonferencji

Alumetal rekomenduje brak dywidendy, utworzenie kapitału rezerw. na dywidendę

Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Alumetalu zarekomendował niewypłacanie dywidendy za rok 2019, lecz utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 70% znormalizowanego skonsolidowanego zysku netto za 2019 przeznaczonego na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej, w

Początek grudnia nie wróży 'rajdu świętego Mikołaja' na GPW

Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews/ CMC Markets) - Napędzane przez protekcjonistyczne zapędy Donalda Trumpa spadki na zachodnich giełdach znalazły dziś w nocy odzwierciedlenie w zniżkach notowań w Azji. Nie będzie to dziś pomagać wycenom akcji na GPW, co może studzić nadzieje

JSW chce przeznaczać min 30% zysku grupy na dywidendy za zgodą obligatariuszy

zakresie dywidendy uzależniona jest m.in. od aktualnych wyników działalności, sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych. "Zgodnie z zapisami umowy restrukturyzacyjnej zawartej z obligatariuszami w 2016 r., zarząd JSW zobowiązał się, iż do czasu całkowitej spłaty

LW Bogdanka chce przeznaczać do 50% jednostkowego zysku na dywidendę

; - czytamy w komunikacie. Wysokość każdorazowo rekomendowanej przez zarząd dywidendy będzie uzależniona od aktualnej sytuacji rynkowej, generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, planowanych procesów inwestycyjnych oraz prognozowanego poziomu zadłużenia spółki

Famur zlikwiduje oddział D450 w Rybniku, zwolni 204 osoby

następstwie wystąpienia w tym przedsiębiorstwie stanu siły wyższej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. "Stąd konieczne jest dostosowanie struktury organizacyjnej do aktualnej sytuacji rynkowej, poprzez skoncentrowanie produkcji tej grupy asortymentowej tylko

P.A. Nova szacuje spadek wpływów z czynszów na 80-85% w czasie ograniczeń handlu

Warszawa, 01.04.2020 (ISBnews) - P.A. Nova szacuje, że spadek wpływów czynszowych w okresie ograniczenia handlu detalicznego (od 14 marca do przyjętego w analizowanym scenariuszu końca czerwca br.) w obiektach grupy objętych rozporządzeniem Ministra Zdrowia, wyniesie ok. 80-85