aktualny kurs euro wg nbp

Stopy procentowe ponownie w górę. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję

Koniec spekulacji. Wiemy już, jaki będzie kształt stóp procentowych przynajmniej przez następny miesiąc. Pytanie, jak na to zareaguje inflacja.

Przegląd prasy

mógłby dokonać też Alior Bank wg gazety --Gowin: Porozumienie nie zagłosuje za likwidacją 30-krotności dot. składek na ZUS; wg niego, temat zostanie zdjęty z agendy Parkiet --Łapiński z Total FIZ: Jeśli partycypacja w PPK

Przegląd prasy

perspektywą stabilną --Dochody osobiste w USA wzrosły o 0,4% m/m w maju --NBP: Zadłużenie zagr. Polski wzrósło kw/kw do 321,33 mld euro na koniec I kw. --NBP: Eksport liczony w euro wzrósł o 11,7% r/r, import - o 13,8% r/r w I kw

Dolar jest najsłabszy od listopada, jednocześnie złoty słabnie wobec euro

relacji do euro. Kurs EUR/PLN wzrósł do 4,2732 zł z 4,2655 zł wczoraj na koniec dnia i wobec 4,2825 zł na zamknięciu poprzedniego tygodnia. Poranne umocnienie złotego w relacji do dolara, funta i franka, przy jednoczesnej realizacji zysków na EUR/PLN, jest kontynuacją procesu

Dane o produkcji za VI skłaniają do rewizji prognoz wzrostu PKB wg analityków

pogłębienia spadków eksportu, silniejszego ograniczenia inwestycji publicznych oraz nieco wolniejszego ? wobec bardzo dobrych wyników z I kw. ? wzrostu inwestycji firm, zgodnie z ostrożniejszymi deklaracjami przedsiębiorstw wg raportu NBP dot. koniunktury w sektorze" - ekonomistka BOŚ Banku Aleksandra

Przegląd informacji ze spółek

wiążącą umowę z Findomestic Banca S.p.A., której przedmiotem jest nabycie wierzytelności z tytułu niezabezpieczonych kredytów konsumenckich o łącznej wartości nominalnej ok. 300 mln euro (wg. kursu średniego NBP z 14 września 2018 r. - 1,3 mld zł). Konsorcjum Strabagu (lider, 50

Tempo inflacji przyspieszy, pozostanie poniżej celu 2,5% w 2019 r. wg analityków

utrzymywać się będzie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu NBP, tj. poniżej 1.5%. Aktualne prognozy wskazują, że wskaźnik CPI w 2019 r. kolejny rok z rzędu nie przekroczy 2.0%. To z kolei wpisuje się w aktualny scenariusz kreślony przez RPP, tj. scenariusz braku zmian stóp procentowych w tym roku, a nawet

Dudek: Mamy neo-KRS, neo-Trybunał, a teraz rząd funduje nam pseudobudżet

Dudek: Mamy neo-KRS, neo-Trybunał, a teraz rząd funduje nam pseudobudżet

tego rozdmuchaną politykę wydatkową, niską wiarygodność NBP i niski kurs złotego. Nie możemy więc porównywać naszej inflacji z tą w innych krajach, bo zwyczajnie mamy dużo więcej zagrożeń. Nie widać, by któryś z tych problemów był w najbliższym czasie rozwiązany. A rząd, zamiast leczyć przyczyny

Tempo wzrostu PKB może wynieść 4,3-4,5% w całym 2017 r. wg analityków

kwartale 2017 r. produkt krajowy brutto (PKB) wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,2% w porównaniu z poprzednim kwartałem (wg szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu wyniósł 1,1%) i był wyższy niż przed rokiem o 5,2% (wobec 5% wg szybkiego szacunku), podał

Spowolnienie dynamiki zatrudnienia może wskazywać na trwały trend wg analityków

od oczekiwań dane z rynku pracy wspierają aktualny konsensus w RPP wskazujący na kontynuację długiego okresu stabilizacji kosztu pieniądza. W scenariuszu bazowym spodziewamy się, że do pierwszej podwyżki stóp procentowych dojdzie pod koniec przyszłego roku (stopa referencyjna na koniec 2019 r. na

Słownik pojęć finansowych

zmienne, ale dają stałą kwotę). Pamiętać jednak należy, że przy kredytach walutowych raty równe mogą się co miesiąc różnić, ich wysokość zależy bowiem od aktualnego kursu waluty obcej względem złotego. Przez pierwszą 1/3 okresu spłacania kredytu raty równe będą niższe niż raty malejące

Dane z przemysłu wskazują na 4,3-4,5% r/r wzrostu PKB w II kw. wg analityków

wzmocnienie tego popytu w związku z ogłoszonym w lutym kolejnym impulsem popytowym w postaci tzw. "trzynastej" emerytury oraz rozszerzeniem od lipca br. programu Rodzina 500+ na pierwsze dziecko. Część aktualnej produkcji może być, w związku z opisanymi wyżej oczekiwaniami, odkładana w postaci

Wzrost PKB będzie już tylko wyższy w kolejnych kwartałach wg analityków

. Najprawdopodobniej nasz szacunek wyhamowania tempa wzrostu inwestycji w I kw. br. do 3,4% wobec 4,4% w IV kw. ub.r. jest już nieaktualny. Według ostatnich badań NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym, banki w I kw. br. po raz pierwszy od ponad dwóch lat odnotowały spadek popytu na kredyt ze strony przedsiębiorstw, co